img

Doç. Dr. Murat DÜZ

  • Fen Fakültesi
  • Matematik
  • Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
37
Atıf
29
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Araştırma Alanları
Uygulamalı Matematik
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), 2002, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1994, 1998
İngilizce, YÖKDİL, 71, 2020
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Uygulamalı Matematik
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2009-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
1998-2002, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2022-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2011, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Hüseyin Kayabaşı, Yüksek Lisans, Varyasyonel iterasyon metodu ve uygulamaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gizem Babuçcu, Yüksek Lisans, Kesirli diferensiyel denklemler için bazı çözüm yöntemleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Şeyda Çamlıca, Yüksek Lisans, Bazı lineer olmayan diferansiyel denklemler için bazı çözüm yöntemleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Neşe Barcın, Yüksek Lisans, Laplace dönüşümü yardımıyla kısmi türevli denklem çözümleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ercan Kömeç, Yüksek Lisans, Fourıer dönüşümleri yardımı ile diferansiyel denklem çözümleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Kübra Heredağ, Yüksek Lisans, Diferansiyel dönüşüm metodu kullanılarak lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Uğur İlter, Yüksek Lisans, Diferansiyel dönüşüm metodu kullanılarak değişken katsayılı kompleks kısmi türevli denklem çözümü, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2019-2020, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2019-2020, MATEMATİK 2, Lisans
2019-2020, MATEMATİK, Lisans
2019-2020, MATEMATİK 1, Lisans
2019-2020, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2019-2020, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER, Yüksek Lisans
2019-2020, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 2, Lisans
2018-2019, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 1, Lisans
2018-2019, Lineer Cebir ve Kompleks Analiz, Lisans
2018-2019, DIFFERENTIAL EQUATIONS, Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2018-2019, MATEMATİK 1, Lisans
2018-2019, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2018-2019, MATEMATİK 2, Lisans
2018-2019, MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Lisans
2018-2019, MATEMATİK, Lisans
2018-2019, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2018-2019, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2017-2018, BİTİRME ÇALIŞMASI 2, Lisans
2017-2018, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 2, Lisans
2017-2018, KOMPLEKS ANALİZ 2, Lisans
2017-2018, KOMPLEKS ANALİZ 1, Lisans
2017-2018, BİTİRME ÇALIŞMASI 1, Lisans
2017-2018, DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2017-2018, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 1, Lisans
2017-2018, MATEMATİK 2, Lisans
2017-2018, MATEMATİK 1, Lisans
2017-2018, DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2016-2017, DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2016-2017, ANALİZ 2, Lisans
2016-2017, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 1, Lisans
2016-2017, BİTİRME ÇALIŞMASI 1, Lisans
2016-2017, ANALİZ 1, Lisans
2016-2017, DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2016-2017, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER 2, Lisans
2016-2017, BİTİRME ÇALIŞMASI 2, Lisans
2016-2017, DİFERENSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2016-2017, MATEMATİK 2, Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2015-2016, DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2015-2016, BİTİRME ÇALIŞMASI 1, Lisans
2015-2016, FOURİER DÖNÜŞÜMLERİ 1, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, BİTİRME ÇALIŞMASI 2, Lisans
2015-2016, ANALİZ 1, Lisans
2015-2016, ANALİZ 2, Lisans
2015-2016, DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2015-2016, DİFERENSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2015-2016, MATEMATİK 1, Lisans
2015-2016, MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Yüksek Lisans
2014-2015, Fourier Dönüşümleri 2, Yüksek Lisans
2014-2015, İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER, Yüksek Lisans
2014-2015, MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Yüksek Lisans
2014-2015, MATEMATİK 1, Lisans
2014-2015, MATEMATİK 2, Lisans
2014-2015, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2014-2015, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2014-2015, BİTİRME ÇALIŞMASI 2, Lisans
2014-2015, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2014-2015, BİTİRME ÇALIŞMASI 1, Lisans
2013-2014, Fourier Dönüşümleri 1, Yüksek Lisans
2013-2014, MATEMATİK 2, Lisans
2013-2014, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 1, Lisans
2013-2014, KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2, Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS UZMANIK ALANI, Yüksek Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2013-2014, DİFERENSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2013-2014, MÜHENDİSLER İÇİN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Lisans
2013-2014, MATEMATİK 1, Lisans
2012-2013, MATEMATİK 1, Lisans
2012-2013, LİNEER CEBİR, Lisans
2012-2013, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2012-2013, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 1, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Issa, A., A.Kuffi, E., Düz, M. (2023) "A Further Generalization of the General Polynomial Transform and its Basic Characteristics and Applications", Journal of University of Anbarfor Pure Science(JUAPS), 17 (2) pp. 338-342 Link DOI  
Düz, M., Issa, A. (2023) "New iterative technique for computing Fourier transforms.", Journal of University of Anbar for Pure Science(JUAPS), 17 (2) pp. 355-359 Link DOI  
Düz, M., Avezov, S., Issa, A. (2023) "Solutions to Differential-Differential Difference Equations with Variable Coefficients by Using Fourier Transform Method", Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Science, 18 (3) pp. 259-267 Link DOI   
Rabbani, M., He, J.H., Düz, M. (2023) "Some computational convergent iterative algorithms to solve nonlinear problems", Mathematical Sciences, 17 (2) pp. 145-156 [SCI Expanded] Link DOI  
Issa, A., Düz, M. (2022) "Different computational approach for Fourier transforms by using variational iteration method", journal of New results in Science, 11 (3) pp. 100-108 Link  
Düz, M. (2022) "Solution of complex differential equations with variable coefficients by using reduced differential transform", Miskolc Mathematical Notes, 23 (2) pp. 621-635 [SCI Expanded] Link DOI  
Düz, M. (2022) "Solution of Lane-Emden Equation with Fourier Decomposition Method", Suleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, 17 (2) pp. 247-260 [TR Dizin] Link DOI   
Düz, M., Issa, A., Avezov, S. (2022) "A new computational technique for Fourier transform by using the differential transform method", Bulletin of The International Mathematical Virtual Institute, 12 (2) pp. 287-295 Link DOI  
Düz, M. (2022) "SOLUTION OF DUFFING EQUATION WITH FOURIER DECOMPOSITION METHOD", BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 12 (1) pp. 61-67 Link DOI  
Düz, M., Köse, B. (2021) "On Combining with Fourier Transform and Adomian Methods to solve the Riccati Equations", Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, (0) pp. 50-67 [TR Dizin] Link DOI  
Düz, M. (2021) "SOLUTION OF COMPLEX PARTIAL DERIVATIVE EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFIENTS VIA ELZAKI TRANSFORM METHOD", TWMS J. App. and Eng. Math, 11 (1) pp. 228-236 [ESCI] Link  
Düz, M. (2020) "SOLUTION OF COMPLEX DIFFERENTIAL EQUATIONS BYUSING REDUCED DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD", Miskolc Mathematical Notes, 21 (1) pp. 161-170 [SCI Expanded] Link DOI  
Düz, M. (2020) "Solution of n.th Order Constant Coefficients Complex Patial Derivative Equations by Using Fourier Transform Method", Mathematical Sciences and Applications E- Notes, 8 (2) pp. 157-164 [TR Dizin] Link DOI   
Düz, M., Elzaki, T.M. (2019) "SOLUTION OF CONSTANT COEFFIENTS PARTIAL DERIVATIVEEQUATIONS WITH ELZAKI TRANSFORM METHOD", TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9 (3) pp. 563-570 [ESCI] Link  
Düz, M. (2018) "An Alternative Method to Undetermined Coefficients Method with aid of Fourier Transform", Karaelmas Science and Engineering Journal, 8 (1) pp. 268-373 [TR Dizin] Link DOI   
Düz, M. (2018) "SOLUTION OFSECOND ORDER COMPLEX EQUATIONSWITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD", BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 8 (2) pp. 221-231 DOI  
Düz, M. (2018) "A SPECIAL SOLUTION OF CONSTANT COEFFICIENTS PARTIALDERIVATIVE EQUATIONS WITH FOURIER TRANSFORM METHOD", Advanced Mathematical Models Applications, 3 (1) pp. 85-93 Link  
Düz, M. (2018) "SOLUTION OF COMPLEX DIFFERENTIAL EQUATIONSBY USING FOURIER TRANSFORM", International Journal of Applied Mathematics, 31 (1) pp. 23-32 DOI  
Köse, B., Düz, M., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2018) "Estimating Wind Energy Potential With Predicting Burr Lsm Parameters : A Different Approach", Sigma J Eng Nat Sci, 2 (36) pp. 387-402 [ESCI] Link  
Düz, M. (2017) "On an application of Laplace transforms", New Trends in Mathematical Sciences, 5 (3) pp. 53-59 Link DOI  
Düz, M. (2017) "SOLUTIONS OF COMPLEX EQUATIONS WITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD", TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7 (1) pp. 66-73 [TR Dizin]  
Düz, M. (2017) "APPLICATION OF ELZAKI TRANSFORM TOFIRST ORDER CONSTANT COEFFICIENTSCOMPLEX EQUATIONS", BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 7 (2) pp. 387-393 Link DOI  
Küçük, A.Z., Düz, M. (2017) "relatıonshıpS between The Permanents of The Certain Type of k-Tridiagonal Symmetric Toeplitz Matrix and the chebyshev polynomıals", Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 16 (1) pp. 75-86 [ESCI] DOI  
Düz, M., İlter, U. (2016) "Using two dimensional differential transform method solve ofthird order complex differential equations", Palestine Journal of Mathematics, 5 (2) pp. 145-156 Link  
Düz, M., Heredağ, K. (2014) "Solution of Complex Differential Equation System by using Differential Transform Method", Global journal of science frontier research: F Mathematics and Decision Sciences, 14 (6) pp. 66-75 Link  
Düz, M. (2014) "Using Two-dimensional Differential Transform to Solve SecondOrder Complex Partial Differential Equations", EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, 7 (2) pp. 179-190 [ESCI]  
Düz, M., İlter, U. (2013) "On Solving Non Linear Complex Partial Derivate Equations by UsingDifferential Transform Method", BALKAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 1 (2) pp. 107-115  
Düz, M. (2012) "On Solving First Order Linear Complex PartialDerivative Equations by the Two DimensionalDifferential Transform Method", Çankaya University journal of sciences and engineering, (0) pp. 1-8 Link  
Düz, M. (2011) "On The Existence and Uniqueness of Solutions of a Certain Class of Non Linear Singular Integral Equations", Hacettepe Journal Of Mathematics And Statics, 40 (1) pp. 41-52 [SCI Expanded] Link  
Düz, M. (2011) "On Solution of A certain Class of Non Linear Singular Integral Equations", Selçuk Journal Of Applied Mathematics, 12 (1) pp. 53-70 Link   
Düz, M. (2010) "Application of the Leray Schauder Alternative for a Certain Class of Non linear Singular Integral Equations", International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 1 (1) pp. 1-6 Link  
Musayev, B., Düz, M. (2009) "Existence and Uniquness Theorems for A Certain Class of Non LinearSingular Integral Equations", Selçuk Journal of Applied Mathematics, 10 (1) pp. 3-18 Link  
Düz, M., Koca, K. (2006) "A Dirichlet Problem For Generalized Analytic Functions", Selçuk Journal of Applied Mathematics, 7 (1) pp. 9-15 Link   
Düz, M. (2016) "On Solution of Complex Differential Equations by using Laplace Transform", International Conference on Mathematics and Mathematics Education , Elazığ, (Mayıs 2016
Düz, M., Kömeç, E. (2016) "On Fourier Transforms", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) , Elazığ, Türkiye, (Mayıs 2016
Düz, M., Küçük, A.Z. (2015) "Sağ Tarafı Polinom Olan Kısmi Türevli Denklemler İçin Bir Özel Çözüm Bulma Yöntemi", 10. Ankara Matematik Günleri , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015
Düz, M. (2010) "The Leray Schauder Alternative For a Certain Class of Non linear Singular Integral Equations", 23. Ulusal Matematik Sempozyumu , Türkiye, (Ağustos 2010
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Some computational convergent iterative algorithms to solve nonlinear problems
Mathematical Sciences
8 0 0 0 0 0 0 0 8
2
Estimating Wind Energy Potential With Predicting Burr Lsm Parameters : A Different Approach
Sigma J Eng Nat Sci
0 0 0 2 1 2 0 0 5
3
A Dirichlet Problem For Generalized Analytic Functions
Selçuk Journal of Applied Mathematics
2 0 0 1 0 0 0 0 3
4
SOLUTIONS OF COMPLEX EQUATIONS WITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics
0 0 0 3 0 0 0 0 3
5
On an application of Laplace transforms
New Trends in Mathematical Sciences
0 0 0 3 0 0 0 0 3
6
APPLICATION OF ELZAKI TRANSFORM TOFIRST ORDER CONSTANT COEFFICIENTSCOMPLEX EQUATIONS
BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE
0 0 0 2 0 0 0 0 2
7
Using two dimensional differential transform method solve ofthird order complex differential equations
Palestine Journal of Mathematics
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
SOLUTION OF CONSTANT COEFFIENTS PARTIAL DERIVATIVEEQUATIONS WITH ELZAKI TRANSFORM METHOD
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
9
relatıonshıpS between The Permanents of The Certain Type of k-Tridiagonal Symmetric Toeplitz Matrix and the chebyshev polynomıals
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
SOLUTION OFSECOND ORDER COMPLEX EQUATIONSWITH ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD
BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE
1 0 0 0 0 0 0 0 1
11
Using Two-dimensional Differential Transform to Solve SecondOrder Complex Partial Differential Equations
EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Ahmed Issa
-
2022 - 2023 5
Bayram Köse
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 2
Ahmed Zahid Küçük
-
2015 - 2017 2
Sunnet Avezov
-
2022 - 2023 2
Uğur İlter
-
2013 - 2016 2
Kerim Koca
Kırıkkale Üniversitesi
2006 1
Binali Musayev
-
2009 1
Emad A.Kuffi
-
2023 1
Ercan Kömeç
-
2016 1
Ji Huan He
-
2023 1
Kübra Heredağ
-
2014 1
Mohsen Rabbani
-
2023 1
Tarig Mohyeldin Elzaki
-
2019 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
554.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
336.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
131.
2776 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2776
Anahtar Kelimeler Uygulamalı Matematik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 2 30 70 90 20 65 35 110 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 664 . 628 . 642 . 584 . 642 . 551 . 637 . 577 . 554 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 548 . 505 . 495 . 428 . 470 . 365 . 438 . 373 . 336 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 215 . 163 . 142 . 137 . 180 . 115 . 171 . 133 . 131 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 132 . 111 . 98 . 91 . 120 . 88 . 121 . 92 . 86 . -
Toplam Yayın 1 3 4 5 1 2 2 5 4 0
Toplam Makale 0 1 4 5 1 2 2 5 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 3 4 1 1 0 4 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri