img

Arş. Gör. Mehmet Arif TÜRKDOĞAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Devletler Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2014, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Dr), 2018
Araştırma Alanları
Uluslararası Hukuk, Uluslararası Göç
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2014, 2018
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2008, 2013
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Dr), 2018
İngilizce, YDS, 86, 2016
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Göç
2016-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Güven, İ.F., Türkdoğan, M.A. (2023) "AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BATI BALKAN ROTASINA YÖNELİK GÖÇ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 16 KASIM 2022 SIRBİSTAN, MACARİSTAN VE AVUSTURYA MUTABAKATININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION STUDIES , (pp. 365-380), Barcelona, İspanya, (Şubat 2023
Pınar, L., Türkdoğan, M.A. (2018) "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE VEKALET SAVAŞLARI VE ORTADOĞU", 6. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 33), Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Türkdoğan, M.A. (2018) "Mülteci Krizi Bağlamında Macaristan’ın Sığınma Politikaları", IBANESS VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series , Tekirdağ, Türkiye, (Mart 2018
Kayıt Yok
Türkdoğan, M.A. (2022) "Avrupa Birliği'nin Göç Politikası ve Türkiye ile İlişkilerinde Göç Sorunu", Kitap: Avrupa Birliği'nin Küresel ve Bölgesel Politikaları, Türkiye : Nobel Bilimsel  
Türkdoğan, M.A. (2019) "Göç ve Uluslararası İşbirliği", Kitap: Uluslararası Göç ve Güvenlik, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2023 1
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1281
Anahtar Kelimeler Uluslararası Hukuk, Uluslararası Göç
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 10 40 0 0 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 517 . 493 . - - 534 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 445 . 435 . - - 472 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 130 . 107 . - - 125 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 28 . 23 . - - 23 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 28 . 23 . - - 29 . -
Toplam Yayın 0 0 0 2 1 0 0 2 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri