img

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİR

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Fizyoloji

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1991, 1997
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), 2011, 2016
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), 2011, 2016
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1991, 1997
Lisans, Türkiye, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik
İngilizce, YDS, 66, 2014-YDS S, 2014
Sertifika, Eğiticilerin Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğretim Eğitimi, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, Karabük, 23-08-2017, 27-08-2017
[UAK] Sağlık Bilimleri Fizyoloji
2017-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2020-2023, Eğitim Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Melike Karayakalı, Yüksek Lisans, Pinealektomi yapılmış ve streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş ratlarda krosinin karaciğer dokusu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohammed Raed Abdullah Al Gburı, Yüksek Lisans, Pinealektomi ve eksojen melatoninin sıçanlarda α-naftiltiyoüre tarafından ı̇ndüklenen pulmoner ö, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Arwa Fadhıl Haqı Ballur, Yüksek Lisans, Pinealektomi yapılmış sıçanlarda monosodyum ürat kristal kaynaklı gut artiriti üzerine eksojen melat, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, TIP213 Tıp Fakültesi Ürogenital ve Endokrin Sistemleri, Lisans
2022-2023, TIP211 Tıp Fakültesi Dolaşım ve Solunum Sistemleri, Lisans
2022-2023, TIP214 Tıp Fakültesi Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2022-2023, BİYO710 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI "HORMONLARA GİRİŞ" DERSİ, Yüksek Lisans
2021-2022, TIP211 Tıp Fakültesi Dolaşım ve Solunum Sistemleri, Lisans
2021-2022, TIP213 Tıp Fakültesi Ürogenital ve Endokrin Sistemler, Lisans
2021-2022, TIP214 Tıp Fakültesi Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2021-2022, TIP115 Tıp Fakültesi Kas Sistemi, Lisans
2021-2022, YÜKSEK LİSANS PROGRAMI "HORMONLARA GİRİŞ" DERSİ, Yüksek Lisans
2020-2021, TIP115 Tıp Fakültesi Kas Sistemi, Lisans
2020-2021, TIP113 Hücre Biyolojisi - 3, Lisans
2020-2021, BİYO798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Lisans
2020-2021, BİYO799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, DHF208 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Fizyoloji, Lisans
2020-2021, TIP214 Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2020-2021, TIP211 Dolaşım ve Solunum Sistemleri, Lisans
2020-2021, TIP212 Sindirim ve Metabolizma Sistemleri, Lisans
2020-2021, TIP213 Ürogenital ve Endokrin Sistemleri, Lisans
2020-2021, TIP214 Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2020-2021, BİYO710 Hormonlara Giriş, Yüksek Lisans
2020-2021, TPM111 İnsan Fizyolojisi I, Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS PROGRAMI "HORMONLARA GİRİŞ" DERSİ, Yüksek Lisans
2020-2021, DHF208 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ, Lisans
2019-2020, TIP212 Sindirim ve Metabolizma Sistemleri, Lisans
2019-2020, DHF208 Diş Hekimliği Fakültesi Fizyoloji, Lisans
2019-2020, BİYO797 Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, BİYO710 Hormonlara Giriş, Yüksek Lisans
2019-2020, TIP213 Ürogenital ve Endokrin Sistemleri, Lisans
2019-2020, TIP214 Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2019-2020, TIP113 Tıp Fakültesi Hücre Biyolojisi, Lisans
2019-2020, TMH204 TIP MÜHENDİSLİĞİ İnsan Fizyolojisi II, Lisans
2019-2020, TIP214 Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2019-2020, TIP211 Dolaşım ve Solunum Sistemleri, Lisans
2019-2020, DHF208 Fizyoloji, Lisans
2019-2020, TIP115 Kas Sistemi, Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS PROGRAMI "HORMONLARA GİRİŞ" DERSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, DHF208-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ-FİZYOLOJİ, Lisans
2019-2020, TPM111 İnsan Fizyolojisi I, Lisans
2019-2020, BİYO798 Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, MEE111 Tıp Mühendisliği Human Physiology I, Lisans
2018-2019, TPM111 Tıp Mühendisliği İnsan Fizyolojisi I, Lisans
2018-2019, TIP212 Tıp Fakültesi Sindirim ve Metabolizma Sistemleri, Lisans
2018-2019, TPM110 Tıp Mühendisliği İnsan Fizyolojisi II, Lisans
2018-2019, FTR127 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji I, Lisans
2018-2019, FTR124 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji II, Lisans
2018-2019, FİZ113 Tıp Fakültesi Hücre Biyolojisi, Lisans
2018-2019, TIP115 Tıp Fakültesi Kas Sistemi, Lisans
2018-2019, PDÖ Probleme Dayalı Öğretim, Lisans
2018-2019, MEE110 Tıp Mühendisliği Human Physiology II, Lisans
2018-2019, TIP213 Tıp Fakültesi Ürogenital ve Endokrin Sistemler, Lisans
2018-2019, TIP214 Tıp Fakültesi Sinir Sistemi ve Duyu Organları, Lisans
2018-2019, EBE106 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyopatoloji, Lisans
2018-2019, TIP211Tıp Fakültesi Dolaşım ve Solunum Sistemleri, Lisans
2017-2018, TPM110 Tıp Mühendisliği İnsan Fizyolojisi II, Lisans
2017-2018, MEE110 Tıp Mühendisliği Human Physiology II, Lisans
2017-2018, MEE111 Tıp Mühendisliği Human Physiology I, Lisans
2017-2018, FTR127 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji I, Lisans
2017-2018, FTR124 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji II, Lisans
2017-2018, TPM111 Tıp Mühendisliği İnsan Fizyolojisi I, Lisans
Kayıt Yok
Eksojen melatonin ve pinealektomi uygulamasının Aquaporin 1 ve Aquaporin 4 su kanalları üzerine etkilerinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Ellajik asidin α-naftiltiyoüre ile oluşturulmuş pulmoner toksisite üzerine protektif etkisinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Pinealektomi Yapılmış ve Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Krosinin Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Pinealektomi ve Eksojen Melatoninin Sıçanlarda α-Naftiltiyoüre Tarafından İndüklenen Pulmoner Ödem Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Pinealektomi yapılmış sıçanlarda Monosodyum Ürat Kristal Kaynaklı Gut Artriti Üzerine Eksojen melatoninin Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2020-2021
Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Sıçanlarda Pinealektomi ve Krosin Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Pinealektomi yapılmış sıçanlarda Monosodyum Ürat Kristal Kaynaklı Gut Artriti Üzerine Eksojen melatoninin Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2020-2021
Kayıt Yok
Demir, M., Altınöz, E., Koca, O., Elbe, H., Önal, M.Ö., Biçer, Y., Karayakalı, M. (2023) "Antioxidant and anti-inflammatory potential of crocin on the doxorubicin mediated hepatotoxicity in Wistar rats", Tissue and Cell, 84 (0) pp. 1-10 [SCI Expanded] DOI   
Yılmaz, Ü., Demir, M. (2023) "Cryptotanshinone Protects Against Acute Pulmonary Edema", Experimed, 13 (2) pp. 121-126 [TR Dizin] Link DOI  
Karayakalı, M., Altınöz, E., Elbe, H., Koca, O., Önal, M.Ö., Biçer, Y., Demir, M. (2023) "Crocin treatment exerts anti-inflammatory and anti-oxidative effects in liver tissue damage of pinealectomized diabetic rats", Environmental Science and Pollution Research, 30 (30) pp. 47670-47684 [SCI Expanded] DOI   
Demir, M., Yılmaz, Ü. (2023) "Ratlarda Alfa-Naftiltiyoüre ile Oluşturulmuş Pulmoner Toksisite Üzerine Ellajik Asidin Protektif Etkisinin Araştırılması", Fırat Tıp Dergisi, 28 (3) pp. 164-169 [TR Dizin] Link  
Gburi, M.R.A.A., Demir, M. (2022) "Pinealectomy and melatonin administration in rats: their effects on pulmonary edema induced by α-naphthylthiourea", Drug and Chemical Toxicology, 46 (5) pp. 1024-1034 [SCI Expanded] Link DOI   
Ballur, A.F.H., Altınöz, E., Yiğittürk, G., Önal, M.Ö., Elbe, H., Biçer, Y., Karayakalı, M., Demir, M. (2022) "Influence of Pinealectomy and Long‑term Melatonin Administration on Inflammation and Oxidative Stress in Experimental Gouty Arthritis", Inflammation, 45 (3) pp. 1332-1347 [SCI Expanded] Link   
Aljumaily, S.A.A., Demir, M., Elbe, H., Yiğittürk, G., Altınöz, E. (2021) "Antioxidant, anti-inflammatory, and anti-apoptotic effects of crocin against doxorubicin-induced myocardial toxicity in rats", Environmental Science and Pollution Research, 2021 (28) pp. 65802-65813 [SCI Expanded] DOI   
Demir, M., Altınöz, E., Elbe, H., Biçer, Y., Yiğittürk, G., Karayakalı, M., Ballur, A.F.H. (2021) "Effects of pinealectomy and crocin treatment on rats with isoproterenol-induced myocardial infarction", Drug and Chemical Toxicology, 45 (6) pp. 2576-2585 [SCI Expanded] Link DOI   
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Çiğremiş, Y., Özyalın, F., Tekedereli, İ., Sandal, S. (2019) "Is there a new pathway relationship between melatonin and FEZ1 in experimental rat model of Alzheimer’s disease?", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 120 (1) pp. 70-77 [SCI Expanded] Link DOI   
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Çiğremiş, Y., Sandal, S. (2018) "Effects of central FGF21 infusion on the hypothalamus–pituitary–thyroid axis and energy metabolism in rats", The Journal of Physiological Sciences, 68 (0) pp. 781-788 [SCI Expanded] DOI   
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Çiğremiş, Y., Özyalın, F., Tekedereli, İ., Kılınçlı, A., Sandal, S. (2016) "The effects of lack of melatonin in experimental rat model of Alzheimer's Disease: relationship with FEZ1 gene expression", Medicine Science | International Medical Journal, 6 (2) pp. 217-223 DOI   
Demir, M., Altınöz, E. (2022) "Alfa-Naftiltiyoüre ile İndüklenen Plevra Sıvısında ve Kanda Oluşan Oksidatif Süreçlere Melatoninin Etkisi", 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences - 8. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi , (pp. 4-5), Türkiye, (Mart 2022
Başak, F., Demir, M., Kuşat, T. (2022) "Pinealektomize ve Normal Erkek Sıçanlarda Serebellar Glial Fibriler Asidik Protein (GFAP) Düzeylerinin İmmunohistokimyasal Metotla Araştırılması", 5th International Congress on Medical Sciences and multidisciplinary Approaches/ 5. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi , (pp. 438), Türkiye, (Ekim 2022
Demir, M., Altınöz, E. (2021) "Krosin, wistar sıçanlarında doksorubisin kaynaklı böbrek hasarı ile böbrek fonksiyon bozukluğunu ve oksidatif stresi hafifletir", International Congress of Health Research (ICOHER'21) - Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER'21) , (pp. 380-381), Türkiye, (Eylül 2021
Demir, M., Altınöz, E. (2021) "“Pı̇nealektomı̇, Beyı̇n Kaynaklı Nörotrofı̇k Faktör (Bdnf)'yı̇ Azaltır ve Krosı̇n Tedavı̇sı̇, Pı̇nealektomı̇ze Sıçanlarda Iso Kaynaklı Beyı̇n Hasarının Zararlı Etkı̇lerı̇nı̇ Engeller: Deneysel Bı̇r Çalışma”.", 7th International Medicine and Health Sciences Researches Congress - 7. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi-UTSAK-2021 , (pp. 394), Ankara, Türkiye, (Eylül 2021
Demir, M., Yılmaz, Ü., Sandal, S., Çolak, C., Özyalın, F. (2016) "Deneysel Olarak Oluşturulan Alzheimer Modelinde Nörotransmitter Seviyeleri", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Aralık 2016
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Sandal, S., Çiğremiş, Y. (2016) "Merkezi FGF21 infüzyonunun TRH ve TSH hormon seviyeleri üzerine etkileri", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Eylül 2016
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Sandal, S. (2016) "Obezite ve FGF21 arasında bir ilişki var mı?", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Eylül 2016
Demir, M., Yılmaz, Ü., Sandal, S., Çolak, C., Çiğremiş, Y. (2016) "Pinealektominin Alzheimer Hastalığı Üzerine Etkisi ve FEZ1 Gen İfadesiyle İlişkisi", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Ekim 2016
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Sandal, S. (2015) "STZ İle indüklenen sıçanlarda alzheimer gelişimi üzerine melatoninin etkinliği", 13th Turkish Neuroscience Congress / 13. Sinir Bilim Kongresi , (pp. 52), Konya, Türkiye, (Mayıs 2015
Kayıt Yok
Demir, M. (2020) "MELATONİN VE KARDİYOVASKÜLER, HEPATİK VE NÖRONAL ETKİLERİ", Kitap: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Cetinje/Karadağ : ivpe  
Demir, M. (2020) "Yaşlanma ve Hipotalamik - Hipofizer Aks", Kitap: Güncel Fizyoloji-Histoloji ve Embriyoloji Çalışmaları, Türkiye : Akademisyen yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Effects of central FGF21 infusion on the hypothalamus–pituitary–thyroid axis and energy metabolism in rats
The Journal of Physiological Sciences
26 0 0 0 0 0 26
2
Is there a new pathway relationship between melatonin and FEZ1 in experimental rat model of Alzheimer’s disease?
Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy
3 0 0 0 0 0 3
3
Antioxidant, anti-inflammatory, and anti-apoptotic effects of crocin against doxorubicin-induced myocardial toxicity in rats
Environmental Science and Pollution Research
2 0 0 0 0 0 2
4
Effects of pinealectomy and crocin treatment on rats with isoproterenol-induced myocardial infarction
Drug and Chemical Toxicology
1 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 8
Karabük Üniversitesi
2022 1
Karabük Üniversitesi
2015 - 2023 10
Karabük Üniversitesi
2022 1
Süleyman Sandal
İnönü Üniversitesi
2015 - 2019 8
Hülya Elbe
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2021 - 2023 5
Yılmaz Çiğremiş
İnönü Üniversitesi
2016 - 2019 5
Cemil Çolak
İnönü Üniversitesi
2015 - 2019 5
Melike Karayakalı
-
2021 - 2023 4
Yasemin Biçer
-
2021 - 2023 4
Melike Özgül Önal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2022 - 2023 3
Suat Tekin
İnönü Üniversitesi
2016 - 2018 3
Gürkan Yiğittürk
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2021 - 2022 3
İbrahim Tekedereli
İnönü Üniversitesi
2016 - 2019 2
Arwa Fadıl Haqi Ballur
-
2021 - 2022 2
Fatma Özyalın
-
2016 - 2019 2
Oğuzhan Koca
-
2023 2
Ayten Kılınçlı
İnönü Üniversitesi
2016 1
Fatma Özyalın
-
2016 1
Mohammed Raed Abdullah Al Gburi
-
2022 1
Sara Asaad Abdulkareem Aljumaily
-
2021 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
293.
56691 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
293.
38190 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
23.
649 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 56691
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 38190
YÖKSİS Bilim Alanı Fizyoloji 649
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 2 8 20 50 50 80 110 110 115
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 892 . 854 . 903 . 853 . 831 . 801 . 858 . 737 . 293 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 892 . 854 . 903 . 853 . 831 . 801 . 858 . 737 . 293 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 152 . 148 . 159 . 138 . 142 . 65 . 84 . 90 . 23 .
Toplam Yayın 1 4 1 1 1 2 4 4 3
Toplam Makale 0 0 1 1 1 0 2 2 3
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Toplam Bildiri 1 4 0 0 0 0 2 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 1 0 2 2 2
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bildiri (Ulusal) 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri