img

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKERİK

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
64
h-index
3
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Araştırma Alanları
Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, YÖKDİL, 72, 05 Kasım 2, 2017
İngilizce, YDS, 62, 2015-YDS S, 2015
İngilizce, YDS, 63, 2015-YDS İ, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Dijital Pazarlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama İletişimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2021-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye
2019-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye
2016-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2011-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
İdil Başer, Yüksek Lisans, Toplumsal pazarlama anlayışı ile marka ilişkisinin satın alma davranışına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gizem Oral, Yüksek Lisans, Kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında sosyal medya kullanımının marka bağlılığına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Esad Kamil Tosun, Yüksek Lisans, İletişim ve pazarlamanın postmodern yüzleri: Postmodern pazarlama aracı olarak Youtube'un X, Y ve Z , Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ebubekir Işık, Yüksek Lisans, Şehir pazarlamasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin rolü: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2020-2021, Hizmet Pazarlaması, Lisans
2020-2021, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2020-2021, Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Marka Yönetimi, Lisans
2019-2020, Sosyal Psikoloji, Lisans
2019-2020, Üretim Yönetimi, Lisans
Kayıt Yok
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN INDIVIDUAL LEARNING EFFICENCY OF Y GENERATION (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Işık, E., Gökerik, M. (2023) "Üniversite Öğrencilerinin Instagram’a Yönelik Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3) pp. 647-659 Link DOI  
Gökerik, M., Gürbüz, A., Erkan, İ., Mogaji, E., Sap, S. (2018) "Surprise me with your ads! The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30 (5) pp. 1222-1238 [SSCI] Link DOI  
Bolat, M.E., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 421-436 Link  
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Using Scenario Analysis in Capital Allocation", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 269-278 Link  
Gökerik, M., Tekin, M. (2016) "Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi Uşak İli Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2259-2276 [TR Dizin] Link   
Büyükyılmaz, O., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2065-2076 [TR Dizin] Link   
Gökerik, M. (2019) "The Influence of Retro Marketing Advertisements on Consumer Purchasing Behavior in Social Media", 2nd. Business and Organization Research Conference , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Tosun, M., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "EFFECTIVENESS OF LOCAL ADMINISTRATIONS ON CITY MARKETING: THE CASE OF USAK PROVINCE", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Duran, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Sermaye Dağıtımında Maksimum Kaybın Kullanılması", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Kararsız AHP Kullanarak Stres Testlerinin Portföy Seçim Sürecine Entegre Edilmesi", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Kolayda Malları Satın Alma Kararlarında Menşe Ülke Etkisi ve Tüketici Etnosentrizminin Rolü: Karabük Üniversitesi Örneği", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "MATHEMATICAL MODELING FOR QUALITY LOSS", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "CONCEPTUALISATION OF ECOPRENEURSHIP AND ITS TENDENCY FOR UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Ercan, S., Tan, F.Z., Gökerik, M. (2016) "The Effect of Organizational Creativity on Ecopreneurship", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Roma, İtalya, (Eylül 2016
Gürbüz, A., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Tüketicilerin Hızlı Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tutumları Karabük Ölçeğinde Değerlendirme", Scientific Cooperation for the Future in the Socia Sciences International Conference , (pp. 830-836), Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Kılıç, H.Ö., Gökerik, M. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Perakendeci İşletmelerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algısı Karabük İli Örneği", Scientific Cooperation for the Future in the Social SciencesInternational Conference , Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Gökerik, M., Tan, F.Z., Ercan, S. (2016) "The Role Of Social Media In Individual Learning Efficiency Of Y Generation", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 241), Roma, İtalya, (Eylül 2016
Tekin, M., Gökerik, M. (2011) "Rekabetüstü Olmak İçin Etkili Bir Anahtar Yönetim İnovasyonu Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2011
MEHMET, G. () "Reklamin Marka Değerine Ve Tüketicinin Satin Alma Davranişlarina Olan Etkileri", XI. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Türkiye 
MEHMET, G. () "İşletmelerde Büyüme ve Kapasite Kullanım Arasındaki İlişki ve Uşak İli Örneği", II. Uşak Sempozyumu , Türkiye 
MEHMET, G. () "Tüketicilerin Bireysel Kültürel Değerlerinin Etnosentrik Eğilimleri Üzerine Etkisinin Yapisal Eşitlik Modellemesi Ile Araştirilmasi", XII. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Türkiye 
MEHMET, G. () "Lojistik Yönetiminde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Artan Önemi ve Uşak İlinde Bir Uygulama", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , Türkiye 
Tan, F.Z., Büyükyılmaz, O., Koçak, R.D., Gökerik, M., Ercan, S., Albayrak, M. (2016) "İnsanları Nasıl Yönetmeli", Ankara/Türkiye : Siyasal Yayın Dağıtım  
Işık, E., Gökerik, M. (2023) "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi: Safranbolu Örneği", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Türkiye : Serüven Yayınevi  
Tosun, E.K., Gökerik, M. (2023) "Postmodern Koşullarda Sosyal Medya ve Pazarlama: Kuşaklar Arası Nitel Bir Araştırma", Kitap: Güncel Gelişmelerle Pazarlama Konular ve Araştırmalar-I, Türkiye : Özgür Yayınları  
Erkan, İ., Gökerik, M., Açıkgöz, F. (2018) "The Impacts of Facebook Ads on Brand Image, Brand Awareness, and Brand Equity", Kitap: Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy, : IGI Global  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Economics Business and Organization Research, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Surprise me with your ads! The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
24 0 0 11 2 13 0 0 50
2
Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
3
Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy
0 0 0 2 2 1 0 0 5
4
Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi Uşak İli Örneği
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 2 0 1 0 0 3
5
Rekabetüstü Olmak İçin Etkili Bir Anahtar Yönetim İnovasyonu Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "The Most Promising Researcher Award" International Journal Of Applied Business And Management Studies
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 4
-
2023 2
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2016 3
Karabük Üniversitesi
2017 8
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2016 2
Uşak Üniversitesi
2017 1
Sertaç Ercan
Karabük Üniversitesi
2016 5
İsmail Erkan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2018 2
Mahmut Tekin
Selçuk Üniversitesi
2011 - 2016 2
Mustafa Tosun
Uşak Üniversitesi
2017 1
Ahmet Duran
İstanbul Teknik Üniversitesi
2017 1
Rahime Dilek Koçak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
2016 1
Hicran Özgüner Kılıç
Karabük Üniversitesi
2016 1
Emmanuel Mogaji
-
2018 1
Fulya Açıkgöz
-
2018 1
Serap Sap
-
2018 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
486.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
415.
32713 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
95.
1401 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32713
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1401
Anahtar Kelimeler Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 73 60 90 5 0 0 0 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 431 . 491 . 451 . 539 . - - - 486 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 341 . 386 . 378 . 476 . - - - 415 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 94 . 114 . 93 . 151 . - - - 95 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 36 . 53 . 47 . 78 . - - - 60 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 33 . 44 . 39 . 63 . - - - 34 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 77 . 97 . 75 . 118 . - - - 85 . -
Toplam Yayın 0 8 8 2 1 0 0 0 3 0
Toplam Makale 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 6 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri