img

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKERİK

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
56
Atıf
64
h-index
3
Proje
1
Google Scholar
Yayın
29
Atıf
268
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Dijital Pazarlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama İletişimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2021-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye
2019-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye
2016-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2011-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2023-, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2024, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
İdil Başer, Yüksek Lisans, Toplumsal pazarlama anlayışı ile marka ilişkisinin satın alma davranışına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gizem Oral, Yüksek Lisans, Kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında sosyal medya kullanımının marka bağlılığına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ebubekir Işık, Yüksek Lisans, Şehir pazarlamasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin rolü: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esad Kamil Tosun, Yüksek Lisans, İletişim ve pazarlamanın postmodern yüzleri: Postmodern pazarlama aracı olarak Youtube'un X, Y ve Z kuşağı tarafından anlamlandırılması üzerine nitel bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2020-2021, Marka Yönetimi, Lisans
2020-2021, Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2020-2021, Hizmet Pazarlaması, Lisans
2019-2020, Üretim Yönetimi, Lisans
2019-2020, Sosyal Psikoloji, Lisans
Kayıt Yok
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN INDIVIDUAL LEARNING EFFICENCY OF Y GENERATION (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Gökerik, M. (2024) "Consumer Cynicism in Influencer Marketing: An Impact Analysis on Purchase Intention and Brand Loyalty", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 13 (1) pp. 404-421 [TR Dizin] DOI     
Gökerik, M. (2024) "The Enchantment of Social Media Influencers: Analysing Consumer Attitudes Through the Lens of the Information Adoption Model", OPUS Journal of Society Research, 21 (3) pp. 125-139 [TR Dizin] DOI     
Göktaş, F., Gökerik, M. (2024) "A Novel Robust Theoretical Approach on Social Media Advertisement Platform Selection", Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 16 (1) pp. 373-382 [TR Dizin] Link DOI     
Gökerik, M. (2024) "İNFLUENCERLAR’IN GÜCÜ: PARASOSYAL ETKİLEŞİM YOLUYLA SATIN ALMANİYETİNE ETKİSİ", International Journal Of Eurasia Social Sciences, 15 (56) pp. 801-822 [TR Dizin] DOI    
Gökerik, M. (2024) "Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tutumlarına Etkisinde Jenerasyonun Düzenleyici Rolü", Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 8 (15) pp. 1-20 DOI     
Gökerik, M. (2024) "The mediating role of brand trust in the effect of social media marketing on repurchase behaviour", Turkish Journal of Marketing, 9 (2) pp. 36-51 DOI     
Gökerik, M., Tanış, K. (2024) "Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Etnosentrizmine Etkisinde Gelirin Düzenleyici Rolü", Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 5 (1) pp. 1-21 DOI     
Başer, İ., Gökerik, M. (2024) "The Impact of Social Marketing and Brand Relationships on Purchase Behavior", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 9 (24) pp. 284-302 [TR Dizin] DOI     
Gökerik, M. (2024) "İslami Pazarlama Anlayışında Yeni Perspektifler: Bibliyometrik Bir Yaklaşım", Academic Platform Journal of Halal Life Style, 6 (1) pp. 17-31 DOI     
Gökerik, M., Gürbüz, A. (2024) "Gerilla Pazarlama Stratejileri: Düşük Bütçeyle Büyük Sonuçlar", Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7 (1) pp. 40-63 DOI     
Gökerik, M. (2024) "İNFLUENCERLAR’IN GÜCÜ: PARASOSYAL ETKİLEŞİM YOLUYLA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ", International Journal of Eurasia Social Sciences, 15 (56) pp. 801-822 [TR Dizin] DOI  
Gökerik, M., Aktaş, Ö. (2024) "Digital Marketing Trends Reshaped by Artificial Intelligence: A Bibliometric Approach", JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 9 (1) pp. 75-90 [TR Dizin] Link    
Gökerik, M. (2024) "Sürdürülebilir Pazarlamanın Haritası: Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Analiz", Journal of Economy Business and Management, 8 (1) pp. 1-32 DOI    
Işık, E., Gökerik, M. (2023) "Üniversite Öğrencilerinin Instagram’a Yönelik Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3) pp. 647-659 Link DOI     
Gökerik, M., Gürbüz, A., Erkan, İ., Mogaji, E., Sap, S. (2018) "Surprise me with your ads! The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30 (5) pp. 1222-1238 [SSCI] Link DOI    
Bolat, M.E., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 421-436 Link    
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Using Scenario Analysis in Capital Allocation", Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (2) pp. 269-278 Link    
Gökerik, M., Tekin, M. (2016) "Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi Uşak İli Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2259-2276 [TR Dizin] Link     
Büyükyılmaz, O., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2065-2076 [TR Dizin] Link     
Gökerik, M., Tekin, M. (2016) "Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi: Uşak İli Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (24659) pp. 2259-2276 [TR Dizin] Link DOI  
Gökerik, M. (2024) "THE INTERSECTION OF TECHNOLOGY AND CONSUMER INTERACTION: A BIBLIOMETRIC ASSESSMENT ON MOBILE MARKETING", 2nd INTERNATIONAL RUMELI CONGRESS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL SCIENCES , (pp. 504-514), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2024
Gökerik, M. (2024) "INFLUENCER MARKETING ANALYSIS: DISCOVERING ACADEMIC PERSPECTIVES THROUGH A BIBLIOMETRIC APPROACH", 2nd INTERNATIONAL RUMELI CONGRESS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL SCIENCES , (pp. 528-537), İstanbul, (Mayıs 2024
Gökerik, M. (2024) "THE MODERATING ROLE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON BRAND EQUITY", 5th International Bursa Scientific Researchs Congress , Bursa, Türkiye, (Mart 2024
Gökerik, M. (2024) "THE MEDIATING ROLE OF BRAND IMAGE IN THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD-OFMOUTH MARKETING ON THE PURCHASE BEHAVIOUR OF NOSTALGIC PRODUCTS", 7th INTERNATIONAL UBSDER SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Ankara, (Mart 2024
Gökerik, M. (2019) "The Influence of Retro Marketing Advertisements on Consumer Purchasing Behavior in Social Media", 2nd. Business and Organization Research Conference , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Tosun, M., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "EFFECTIVENESS OF LOCAL ADMINISTRATIONS ON CITY MARKETING: THE CASE OF USAK PROVINCE", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Duran, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Sermaye Dağıtımında Maksimum Kaybın Kullanılması", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Kararsız AHP Kullanarak Stres Testlerinin Portföy Seçim Sürecine Entegre Edilmesi", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Gürbüz, A., Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Kolayda Malları Satın Alma Kararlarında Menşe Ülke Etkisi ve Tüketici Etnosentrizminin Rolü: Karabük Üniversitesi Örneği", 3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization , (Ekim 2017
Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "MATHEMATICAL MODELING FOR QUALITY LOSS", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Gökerik, M., Göktaş, F. (2017) "CONCEPTUALISATION OF ECOPRENEURSHIP AND ITS TENDENCY FOR UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY", DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES , (Ağustos 2017
Duran, A., Göktaş, F., Gökerik, M. (2017) "Using maximum loss in capital allocation", 3rd Int. Conf. on Economic and Social Impacts of Globalization , Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Ercan, S., Tan, F.Z., Gökerik, M. (2016) "The Effect of Organizational Creativity on Ecopreneurship", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Roma, İtalya, (Eylül 2016
Gürbüz, A., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Tüketicilerin Hızlı Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tutumları Karabük Ölçeğinde Değerlendirme", Scientific Cooperation for the Future in the Socia Sciences International Conference , (pp. 830-836), Uşak, Türkiye, (Eylül 2016 
Kılıç, H.Ö., Gökerik, M. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Perakendeci İşletmelerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algısı Karabük İli Örneği", Scientific Cooperation for the Future in the Social SciencesInternational Conference , Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Gökerik, M., Tan, F.Z., Ercan, S. (2016) "The Role Of Social Media In Individual Learning Efficiency Of Y Generation", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 241), Roma, İtalya, (Eylül 2016
Ercan, S., Tan, F.Z., Gökerik, M. (2016) "The Effect of Organizational Creativity on Ecopreneurship", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , İtalya, (Eylül 2016
Gökerik, M., Tan, F.Z., Ercan, S. (2016) "The Role Of Social Media In Individual Learning Efficiency of Y Generation", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , İtalya, (Eylül 2016
Gürbüz, A., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Tüketicilerin Hızlı Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tutumları Karabük Ölçeğinde Değerlendirme", Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference , Türkiye, (Eylül 2016
Kılıç, H.Ö., Gökerik, M. (2016) "Üniversite Öğrencilerinin Perakendeci İşletmelerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algısı Karabük İli Örneği", Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conferance , (pp. 844-851), Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Tekin, M., Gökerik, M. (2016) "ŞEHİR MARKALAŞMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ", 1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences , (Eylül 2016
Gökerik, M., Tan, F.Z., Ercan, S. (2016) "Y Kuşağının Bireysel Öğrenme Etkinliğinde Sosyal Medyanın Rolü", XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences , (Eylül 2016
Ercan, S., Tan, F.Z., Gökerik, M. (2016) "Örgütsel Yaratıcılığın Ekogirişimciliğe Etkis", XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences , (Eylül 2016
Gürbüz, A., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Tüketicilerin Hızlı Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tutumları Karabük Ölçeğinde Değerlendirme", Internetional Conference on Sciencetific Cooperation For the Future in the Social Sciences , Uşak, Türkiye, (Eylül 2016
Tekin, M., Gökerik, M. (2011) "Rekabetüstü Olmak İçin Etkili Bir Anahtar Yönetim İnovasyonu Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2011 
Ergün, Z., Gökerik, M., Soba, M. (2011) "LOJİSTİK YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ARTAN ÖNEMİ VE UŞAK İLİNDE BİR UYGULAMA", XI. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , (pp. 495-501), Türkiye, (Haziran 2011
MEHMET, G. () "Reklamin Marka Değerine Ve Tüketicinin Satin Alma Davranişlarina Olan Etkileri", XI. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Türkiye 
MEHMET, G. () "İşletmelerde Büyüme ve Kapasite Kullanım Arasındaki İlişki ve Uşak İli Örneği", II. Uşak Sempozyumu , Türkiye 
MEHMET, G. () "Tüketicilerin Bireysel Kültürel Değerlerinin Etnosentrik Eğilimleri Üzerine Etkisinin Yapisal Eşitlik Modellemesi Ile Araştirilmasi", XII. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Türkiye 
MEHMET, G. () "Lojistik Yönetiminde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Artan Önemi ve Uşak İlinde Bir Uygulama", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , Türkiye  
Tan, F.Z., Büyükyılmaz, O., Koçak, R.D., Gökerik, M., Ercan, S., Albayrak, M. (2016) "İnsanları Nasıl Yönetmeli", Ankara/Türkiye : Siyasal Yayın Dağıtım  
Tan, F.Z., Gökerik, M., Ercan, S. (2016) "İnsanları Nasıl Yönetmeli", İstanbul/Türkiye : Siyasal Kitabevi  
Gökerik, M. (2024) "İnfluencer Pazarlaması: Sosyal Medya Liderlerinin Gücü ve Etkisine Teorik Bir Yaklaşım", Kitap: Güncel Pazarlama Yöntemleri: Stratejilerden Uygulamalara, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Tosun, E.K., Gökerik, M. (2023) "Postmodern Koşullarda Sosyal Medya ve Pazarlama: Kuşaklar Arası Nitel Bir Araştırma", Kitap: Güncel Gelişmelerle Pazarlama Konular ve Araştırmalar-I, Türkiye : Özgür Yayınları  
Işık, E., Gökerik, M. (2023) "Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi: Safranbolu Örneği", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Türkiye : Serüven Yayınevi  
Erkan, İ., Gökerik, M., Açıkgöz, F. (2018) "The Impacts of Facebook Ads on Brand Image, Brand Awareness, and Brand Equity", Kitap: Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy, : IGI Global  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Economics Business and Organization Research, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Surprise me with your ads! The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
24 0 0 11 2 13 0 0 50
2
Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 3 1 0 0 5
3
Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy
0 0 0 2 2 1 0 0 5
4
Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi Uşak İli Örneği
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 2 0 1 0 0 3
5
Rekabetüstü Olmak İçin Etkili Bir Anahtar Yönetim İnovasyonu Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "The Most Promising Researcher Award" International Journal Of Applied Business And Management Studies
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Sertaç Ercan
Karabük Üniversitesi
2016 12
Karabük Üniversitesi
2017 - 2024 10
Karabük Üniversitesi
2016 8
Karabük Üniversitesi
2016 - 2024 7
Mahmut Tekin
Selçuk Üniversitesi
2011 - 2016 4
GÖKERİK MEHMET
-
4
-
2023 2
Karabük Üniversitesi
2016 2
İsmail Erkan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2018 2
Ahmet Duran
İstanbul Teknik Üniversitesi
2017 2
Hicran Özgüner Kılıç
Karabük Üniversitesi
2016 2
-
2023 1
-
2024 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Uşak Üniversitesi
2017 1
Mustafa Tosun
Uşak Üniversitesi
2017 1
Zührem Ergün
Selçuk Üniversitesi
2011 1
Rahime Dilek Koçak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
2016 1
Mustafa Soba
Uşak Üniversitesi
2011 1
Öznur Aktaş
Kocaeli Üniversitesi
2024 1
Emmanuel Mogaji
-
2018 1
Fulya Açıkgöz
-
2018 1
İdil Başer
-
2024 1
Serap Sap
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
53.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
39.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
2.
1417 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 131 65 90 5 0 0 0 95 254
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 371 . 484 . 453 . 540 . - - - 501 . 53 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 284 . 386 . 382 . 478 . - - - 425 . 39 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 59 . 110 . 92 . 149 . - - - 97 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 16 . 50 . 47 . 78 . - - - 60 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 17 . 41 . 37 . 64 . - - - 35 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 49 . 92 . 75 . 118 . - - - 83 . 1 .
Toplam Yayın 0 17 9 2 1 0 0 0 3 18
Toplam Makale 0 3 2 1 0 0 0 0 1 13
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
Toplam Bildiri 0 13 7 0 1 0 0 0 0 4
Makale (SCI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Makale (Ulusal) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
Bildiri (Uluslararası) 0 11 7 0 1 0 0 0 0 4
Bildiri (Ulusal) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri