img

Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU

  • İşletme Fakültesi
  • Finans ve Bankacılık
  • Finans ve Bankacılık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
58
Atıf
186
h-index
7
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1992, 1997
Araştırma Alanları
Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık (Dr), 2004, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1992, 1997
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 68, Bahar, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Bankacılık
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
2017-2022, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Finans, Türkiye
2015-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2011-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2017-2020, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkanı, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Elif Çetin, Doktora, FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA PORTFÖY OPTİMİZASYONU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Adel Omar Basheer Kajeejı, Yüksek Lisans, HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNiYETiN BAĞLILIĞA ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Alp Konak, Yüksek Lisans, Yabancı ve yerli sermayeli ticari bankaların likidite riski ve kârlılık açısından karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Cansu Arslan, Yüksek Lisans, Dünya'da ve Türkiye'de İslami endeksler: Katılım 30 endeksi ile BİST 100 endeksi arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammet Bayraklı, Yüksek Lisans, Dijital bankacılık hizmetlerinin bankaların finansal performansına etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mücahit Şahin, Yüksek Lisans, Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayhan Kılıç, Yüksek Lisans, Raylı sistemlerde kazaları önleyici tedbirlerin fayda ve maliyet analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şenay Selin Can, Yüksek Lisans, Özel finans kurumlarının katılım bankasına dönüşümü ve katılım bankacılığı sektörü SWOT analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yacın Mohamed Ahmed, Yüksek Lisans, Türkiye ve Cibuti ülkelerinin bankacılık sektörlerinin SWOT analiz yöntemiyle kısmi karşılaştırması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Yıldız Pamir, Yüksek Lisans, Tüketici güven endeksi, BİST sanayi endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı arasındaki ilişkinin ampirik analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
İsmail Karataş, Doktora, Ulusal ve küresel makroekonomik faktörlerin gelişen borsalar üzerindeki etkileri: Türkiye ve Brics ülkeleri üzerine ampirik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gazia Abdussalam Ali Enwige, Yüksek Lisans, Differences in the perceived service quality of the bank with regard to the demographic characteristics of the customers: A case study on Libyan bank of commerce and development, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Samet Çankaya, Yüksek Lisans, Borsa İstanbul (BİST) XELKT endeksine dahil olan firmaların finansal performanslarının ve başarılarının ölçülmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Adem Ayvalı, Yüksek Lisans, Bireysel yatırımcı profili ve yatırımcı tercihleri üzerine bir araştırma: Bartın ili örneği, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2022-2023, Sermaye Piyasaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Genel Muhasebe, Ön Lisans
2022-2023, Kurumsal Finansman, Yüksek Lisans
2022-2023, Para ve Sermaye Piyasaları, Lisans
2022-2023, Yatırımcı İlişkileri, Lisans
2021-2022, Bankacılığa Giriş, Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Yatırımcı İlişkileri, Lisans
2021-2022, Sermaye Piyasaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Kurumsal Finansman, Yüksek Lisans
2019-2020, YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, DÜNYADA İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI VE BANKACILIK, Yüksek Lisans
2019-2020, SERMAYE PİYASASI, Lisans
2019-2020, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2019-2020, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2019-2020, PARA BANKACILIK, Lisans
2018-2019, KURUMSAL FİNANSMAN, Yüksek Lisans
2018-2019, Aktif Pasif Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Dünyada İslami Finans Uygulamaları ve Bankacılık, Yüksek Lisans
2018-2019, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2018-2019, Finansal Kurumlar ve Pazarlar, Lisans
2018-2019, PARA BANKACILIK, Lisans
2018-2019, YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, PARA BANKACILIK, Yüksek Lisans
2017-2018, PARA BANKACILIK, Lisans
2016-2017, KURUMSAL FİNANSMAN, Yüksek Lisans
2016-2017, PARA BANKACILIK, Yüksek Lisans
2016-2017, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2016-2017, YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans
2016-2017, PARA BANKACILIK, Lisans
2015-2016, KURUMSAL FİNANSMAN, Yüksek Lisans
2015-2016, PARA BANKACILIK, Yüksek Lisans
2015-2016, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2015-2016, PARA BANKACILIK, Lisans
2015-2016, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2014-2015, SERMAYE PİYASASI, Lisans
2014-2015, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2014-2015, PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans
2014-2015, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2014-2015, FİNANS TEORİSİ VE KURUMSAL FİNANS, Yüksek Lisans
2013-2014, SERMAYE PİYASASI, Lisans
2013-2014, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2013-2014, PORTFÖY YÖNETİMİ, Lisans
2013-2014, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2013-2014, SERMAYE PİYASASI, Lisans
2012-2013, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
2011-2012, SERMAYE PİYASASI, Lisans
2011-2012, FİNANSAL YÖNETİM, Lisans
Kayıt Yok
Bartın Etap 1 Bartın da Engellilerin Tespiti ve Analizi Projesi BAKKA Projesi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
İslamoğlu, M., Can, Ş.S. (2023) "TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ VE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ", Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, 8 (0) pp. 463-474 DOI  
İslamoğlu, M., Konak, A. (2023) "Yabancı ve Yerli Sermayeli Bankaların Likidite ve Karlılıklarının Karşılaştırmalı Analizi", International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 8 (1) pp. 53-80 Link  
Dilek, M.Ş., Kayhan, F., İslamoğlu, M. (2022) "THE RELATION BETWEEN FINANCIAL, ECONOMIC INDICATORS AND FOREIGN TRADE-RELATED LOANS: THE CASE OF TURKEY", Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research, 20 (3) pp. 205-222 [TR Dizin] DOI  
Kayhan, F., Doğaner, M.B., İslamoğlu, M. (2022) "Impact of Financial Benchmarks Upon the Portfolio Distribution of Mutual Funds: The Evidence from Turkish Capital Market", Maliye ve Finans Yazıları, 2022 (118) pp. 161-178 [TR Dizin] Link   
İslamoğlu, M., Bayraklı, M. (2022) "The Effects of Digital Banking Services on the Financial Performance of the Banking Sector", Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, 7 (3) pp. 403-416 DOI  
Kayhan, F., İslamoğlu, M. (2022) "Bank-Specific Determinants of SME Loans: Empirical Evidence from Turkish SME Market", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2022 (16) pp. 41-56 Link  
Apan, M., İslamoğlu, M., Bozkurt, O. (2021) "NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL TİCARET ENDEKSİ’NDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 56 (1) pp. 20-38 DOI   
Karataş, İ., İslamoğlu, M. (2021) "Ulusal ve küresel makroekonomik faktörlerin gelişen borsalar üzerindeki etkileri: Türkiye ve BRICS ülkeleri üzerine ampirik bir araştırma", Business & Management Studies: An International Journal, 9 (4) pp. 1611-1639 Link DOI   
Kayhan, F., Turgut, M., İslamoğlu, M. (2021) "A Comparatıve Overvıew Of Mutual Funds, Pension Funds, Real Estate Investment Funds And Venture Capital Investment Funds", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2) pp. 117-126 DOI  
İslamoğlu, M., Yetgin, M.A., Kayhan, F. (2021) "The Effect of Covid-19 on BIST-100 and Exchange Rates Influencing Businesses", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (0) DOI   
Kayhan, F., İslamoğlu, M., Apan, M. (2020) "PORTFOLIO AND BENCHMARK RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY", Business Management Studies: An International Journal (BMIJ), 8 (5) pp. 3891-3910 Link DOI   
Şeker, M., İslamoğlu, M. (2020) "Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Promethee Yöntemiyle Ölçülmesi: Tüpraş Örneği", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4 (1) pp. 276-296 Link DOI  
İslamoğlu, M., Aziz, H., Konak, A. (2020) "TÜRKİYE ve G7 ÜLKELERİNDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ UYGULAMALARI", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (3) pp. 557-570 DOI  
Kayhan, F., İslamoğlu, M. (2020) "A Comprehensive Assessment of Auto-Enrollment System as a Second Pillar of Pension System: The Case of Turkey", International Journal of Publication and Social Studies, 5 (2) pp. 167-177 Link DOI  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2019) "Determining the relationship between non-performing loans, economic growth, and asset size: An application in Turkish Participation Banking Sector", Afro Eurasian Studies, 8 (1) pp. 106-123 Link DOI  
İslamoğlu, M. (2019) "Gelişmekte Olan Doğu Avrupa Ülkelerinde Kredi Genişlemesi ve Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Panel Veri Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 8 (4) pp. 3152-3166 Link   
Apan, M., Öztel, A., İslamoğlu, M. (2018) "Comparative Empirical Analysis of Financial Failures of Enterprises with Altman Z-Score and VIKOR Methods: BIST Food Sector Application", Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 12 (1) pp. 77-101 [ESCI] Link DOI  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2018) "Determining the Impact of Financial Characteristics on Firm Profitability: An Empirical Analysis on Borsa Istanbul Energy Firms", Wseas Transactions on Business and Economics, 15 (0) pp. 547-559 Link  
İslamoğlu, M., Çankaya, S. (2018) "Finansal Başarının Tahmininde Finansal Başarısızlık Modellerinin Kullanılması: BIST XELKT Endeksine Dahil Firmalar Üzerine Bir Uygulama", Maliye ve Finans Yazıları, 11 (110) pp. 111-134 [TR Dizin]   
Apan, M., İslamoğlu, M. (2017) "KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) pp. 3291-3302 [TR Dizin] Link   
İslamoğlu, M., Çelik, N. (2015) "Financial Performance Determinants of Paper and Paper Products Firms Listed in Borsa Istanbul", International Journal of Economics and Finance, 7 (4) pp. 233-243 Link DOI  
İslamoğlu, M., Apan, M., Öztel, A. (2015) "An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul A Case Study Using the Entropy Based TOPSIS Method", International Journal of Financial Research, 6 (2) pp. 124-138 Link DOI  
İslamoğlu, M. (2015) "Predictive Power Of Financial Ratios With Regard To The Turkish Banking Industry An Empirical Study On The Stock Market Index", Asian Economic and Financial Review, 5 (2) pp. 249-263 Link  
İslamoğlu, M. (2015) "The Effect of Macroeconomic Variables on Non performing Loan Ratioof Publicly Traded Banks in Turkey", WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, 12 (1) pp. 10-20 Link  
İslamoğlu, M., Apan, M., Adem, A. (2015) "Determination of Factors Affecting Individual Investor Behaviours A Study on Bankers", International Journal of Economics and Financial Issues, 5 (2) pp. 531-543 Link  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2014) "KOBİ’lerde Finans Yönetimi", International Journal of Science Culture and Sport, 2 (1) pp. 208-218 DOI  
İslamoğlu, M., Özbay, H. (2013) "Euro Bölgesinde Yaşanan Borç Krizinin Türk Turizmine Etkileri", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (6) pp. 35-64 Link  
İslamoğlu, M., Kayhan, F. (2013) "Türk Faktoring Sektöründe Finansman Ve Nakit Yönetiminin Yapısı Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (2) pp. 171-187 [TR Dizin] Link   
İslamoğlu, M., Şanlı, D. (2013) "Mevduat Sigorta Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Rekabet Üzerine Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 14 (2) pp. 271-290 [TR Dizin] Link   
Bozkurt, O., İslamoğlu, M., Öz, Y. (2013) "Perceptions of professionals interested in accounting and auditing about acceptance and adaptation of global financial reporting standards", Journal of Economics Finance and Administrative Science, 18 (34) pp. 16-23 Link DOI  
Bozkurt, O., İslamoğlu, M. (2013) "The Effect of Trust Product and Cost Advantage Behaviors provided by the Supplier on the Financial Performance of the Distributor", Middle-East Journal of Scientific Research, 11 (8) pp. 1041-1052  
Bozkurt, O., İslamoğlu, M. (2013) "Comparison of Cement Based and Polymer Based Concrete Pipes for Analysis of Cost Assessment", International Journal of Polymer Science, 2013 (8) pp. 1-6 [SCI Expanded]  
İslamoğlu, M., Bozkurt, O. (2012) "Bankalarda Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3 (7) pp. 55-92 [TR Dizin] Link   
Takım, A., İslamoğlu, M. (2012) "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye de Uygulanan Para Politikaları İle İlgili Tartışmalar", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1) pp. 179-189 Link  
İslamoğlu, M., Takım, A., Kayhan, F. (2012) "An Overview of Turkish Banking Sector After 2000", International Research Journal of Finance and Economics, 7 (86) pp. 148-160  
İslamoğlu, M., Bozkurt, O., Bünyamin, T. (2012) "An Empirical Study on Determining Nominal Yield of CPI Indexed Bonds", Journal of Money, Investment and Banking, 4 (25) pp. 105-118  
İslamoğlu, M., Kaya, F. (2011) "Banka Portföyündeki Kamu Borçlanma Senetlerinin TMS 39 Kapsamındaki Finansal Araç Kategorizasyonlarına Göre Değerlemesi ve Değerleme Sonuçlarının Analizi", Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (556) pp. 81-98 [TR Dizin] Link  
İslamoğlu, M., Apan, M., Özdemir, G., Bulgulu, S. (2018) "YATIRIMCI DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Sosyal araştırmalar Kongresi 2018 , (pp. 124-128), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2018
İslamoğlu, M., Apan, M., Karataş, İ. (2018) "Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar", Business and Organization Research Conference (Borconference) , (pp. 629-634), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Apan, M., Öztel, A., İslamoğlu, M. (2017) "AN ASSESSMENT OF THE PAPER INDUSTRY FIRMS LISTED IN BORSA ISTANBUL USING ENTROPY BASED MAUT METHOD", 16th EBES Conference - Istanbul, Turkey , (pp. 15-28), İsviçre, (Nisan 2017
Apan, M., Öztel, A., İslamoğlu, M. (2015) "TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN ENTROPİ AĞIRLIKLI UZLAŞIK PROGRAMLAMA CP İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ BİST DE BİR UYGULAMA", 19.Finans Sempozyumu , (pp. 477-486), Çorum, Türkiye, (Ekim 2015
İslamoğlu, M., Güney, G. (2015) "BARTIN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUM ANALİZİ", I. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU , (pp. 65-71), Bartın, Türkiye, (Temmuz 2015
İslamoğlu, M., Apan, M., Ayvalı, A. (2015) "BARTIN İLİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ VE SERMAYE PİYASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", I. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU , (pp. 291-302), Bartın, Türkiye, (Nisan 2015
Başaran, İ., İslamoğlu, M. (2013) "KONUT ÜRETİMİNİN FİNANSMAN BOYUTU TÜRKİYEDE TOKİ VE MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN ANALİZ", EURASIAN FORUM ON SOCIAL SCIENCES , (pp. 162-176), Baku, Azerbaycan, (Mart 2013
Kayıt Yok
İslamoğlu, M., Aziz, H. (2023) "Sermaye Piyasası Kurumları", Kitap: Finansal Yatırım Araçları, İstanbul/Türkiye : Beta Yayınevi  
İslamoğlu, M., Arslan, C. (2023) "Bankacılık Eğitimi ve Simülasyon", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2022) "DÖVİZ KURLARI İLE TURİZM ENDEKSİ ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DAN KANITLAR", Kitap: İKTİSADİ VE FİNANSAL GELİŞMELERİN TEORİK YAKLAŞIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2022) "COVID-19 PANDEMİSİNİN BİST-BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ", Kitap: AMPİRİK YÖNTEMLERLE İKTİSADİ VE FİNANSAL ÇÖZÜMLEMELER, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Karataş, İ., İslamoğlu, M. (2021) "MENKUL KIYMET BORSALARININ ÇEŞİTLİ MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Kitap: TEORİK PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ VE FİNANSAL OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Apan, M., İslamoğlu, M. (2020) "BRICS-T Ülkelerinde Kredi ve Borç Servisinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: 2002-2018 Dönem Verisinden Kanıtlar", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimler:Teori,Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Cetinje/Karadağ : IVPE Yayınevi  
İslamoğlu, M. (2019) "Finansal Başarısızlığın Tahmininde Kullanılan Modeller:Altman Z-Skor Modeli İle Örnek Bir Uygulama", Kitap: Derlemeler I ,İktisadi ve İdari Bilimler Alan Yazın, İstanbul : Beta Yayınevi  
İslamoğlu, M. (2019) "Sermaye Piyasası Araçları", Kitap: Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, İstanbul : Beta Yayınevi  
İslamoğlu, M. (2017) "Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı", Kitap: Bankacılık Giriş ve İlkeleri, İstanbul/Türkiye : Beta Yayınevi  
İslamoğlu, M. (2017) "Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi", Kitap: Bankacılık Giriş ve İlkeleri, İstanbul/Türkiye : Beta Yayınevi  
Yurttadur, M., Akın, F., Kaya, F., Yücel, R., İslamoğlu, M., Apan, M., Çankaya, S., Dayı, F., Doğan, İ., Gökbulut, R.İ., Kale, S., Öztürk, T.Y., Turgut, M., Yıldırım, M., Belen, M., Hüseyin, S. (2015) "Paranın Zaman Değeri", Kitap: Finansal Yönetim, İstanbul/Türkiye : Beta Yayıncılık  
İslamoğlu, M. (2015) "BARTIN MERKEZ VE İLÇELERİ İTİBARİYLE ENGELLİ DURUMU", Kitap: BARTIN DA ENGELLİLERİN TESPİTİ VE ANALİZİ, Bartın/Türkiye : Bartın Üniversitesi Yayınları No: 19  
İslamoğlu, M. (2014) "Bartın Üniversitesinin Bartın Konut Piyasasına Etkileri", Kitap: Bartın Üniversitesinin Bartın Konut Piyasasına Etkileri ve Çözüm Önerileri, Bartın/Türkiye : Bartın Üniversitesi Yayınları No:14  
İslamoğlu, M. (2011) "Forfaiting", Kitap: Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul/Türkiye : İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yayını  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) BONO GETİRİLERİ, BIST-100 İLE BANKA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Business Governance and Ethics, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business Management Studies: An International Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Üye, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 2001-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Determination of Factors Affecting Individual Investor Behaviours A Study on Bankers
International Journal of Economics and Financial Issues
2 0 0 40 1 1 0 0 44
2
An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul A Case Study Using the Entropy Based TOPSIS Method
International Journal of Financial Research
4 0 0 21 12 1 0 0 38
3
Comparative Empirical Analysis of Financial Failures of Enterprises with Altman Z-Score and VIKOR Methods: BIST Food Sector Application
Australasian Accounting, Business and Finance Journal
4 0 0 10 4 2 0 0 20
4
Determining the Impact of Financial Characteristics on Firm Profitability: An Empirical Analysis on Borsa Istanbul Energy Firms
Wseas Transactions on Business and Economics
3 0 0 10 1 1 0 0 15
5
Perceptions of professionals interested in accounting and auditing about acceptance and adaptation of global financial reporting standards
Journal of Economics Finance and Administrative Science
2 0 0 12 0 0 0 0 14
6
The Effect of Macroeconomic Variables on Non performing Loan Ratioof Publicly Traded Banks in Turkey
WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS
0 0 0 7 2 0 1 0 10
7
Determining the relationship between non-performing loans, economic growth, and asset size: An application in Turkish Participation Banking Sector
Afro Eurasian Studies
4 0 0 3 1 0 0 0 8
8
Financial Performance Determinants of Paper and Paper Products Firms Listed in Borsa Istanbul
International Journal of Economics and Finance
3 0 0 3 0 0 0 0 6
9
Comparison of Cement Based and Polymer Based Concrete Pipes for Analysis of Cost Assessment
International Journal of Polymer Science
1 0 0 3 0 1 0 0 5
10
AN ASSESSMENT OF THE PAPER INDUSTRY FIRMS LISTED IN BORSA ISTANBUL USING ENTROPY BASED MAUT METHOD
1 0 0 2 2 0 0 0 5
11
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN ENTROPİ AĞIRLIKLI UZLAŞIK PROGRAMLAMA CP İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ BİST DE BİR UYGULAMA
2 0 0 0 2 0 0 0 4
12
KOBİ’lerde Finans Yönetimi
International Journal of Science Culture and Sport
0 0 0 1 2 0 0 0 3
13
KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
14
Türk Faktoring Sektöründe Finansman Ve Nakit Yönetiminin Yapısı Kümülatif Nakit Akış Modeli Önerisi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
15
NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL TİCARET ENDEKSİ’NDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
0 0 0 0 1 1 0 0 2
16
Predictive Power Of Financial Ratios With Regard To The Turkish Banking Industry An Empirical Study On The Stock Market Index
Asian Economic and Financial Review
0 0 0 0 0 1 0 0 1
17
Euro Bölgesinde Yaşanan Borç Krizinin Türk Turizmine Etkileri
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Mevduat Sigorta Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Rekabet Üzerine Etkileri
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
An Overview of Turkish Banking Sector After 2000
International Research Journal of Finance and Economics
0 0 0 0 0 0 1 0 1
20
PORTFOLIO AND BENCHMARK RETURNS OF PRIVATE PENSION FUNDS: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKEY
Business Management Studies: An International Journal (BMIJ)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye de Uygulanan Para Politikaları İle İlgili Tartışmalar
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
Bankalarda Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2014 - 2022 18
Fatih Kayhan
Kırklareli Üniversitesi
2020 - 2022 7
Orhan Bozkurt
Uludağ Üniversitesi
2012 - 2021 6
Ahmet Öztel
Bartın Üniversitesi
2015 - 2018 4
Bartın Üniversitesi
2018 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 2
Ferudun Kaya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2011 - 2015 2
Murat Turgut
Nişantaşı Üniversitesi
2015 - 2021 2
Abdullah Takım
Atatürk Üniversitesi
2012 2
Alp Konak
-
2020 - 2023 2
Fatih Kayhan
-
2012 - 2013 2
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Karabük Üniversitesi
2015 1
Rahmi Yücel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
Faruk Akın
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2015 1
İrfan Doğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2015 1
Mustafa Yurttadur
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2015 1
Hüseyin Özbay
Bartın Üniversitesi
2013 1
Süleyman Kale
Kırklareli Üniversitesi
2015 1
Mehmet Şerif Dilek
-
2022 1
Rasim İlker Gökbulut
İstanbul Üniversitesi
2015 1
Mine Berra Doğaner
-
2022 1
Devran Şanlı
Bartın Üniversitesi
2013 1
Gül Güney
Bartın Üniversitesi
2015 1
İsmail Başaran
Bartın Üniversitesi
2013 1
Tülay Yazar Öztürk
Yeditepe Üniversitesi
2015 1
Yaşar Öz
Bartın Üniversitesi
2013 1
Nuri Çelik
Bartın Üniversitesi
2015 1
Serkan Çankaya
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015 1
Faruk Dayı
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Adem Ayvalı
-
2015 1
Ayvalı Adem
-
2015 1
Cansu Arslan
-
2023 1
Gökhan Özdemir
-
2018 1
Muhammet Bayraklı
-
2022 1
Mustafa Şeker
-
2020 1
Samet Çankaya
-
2018 1
Selimler Hüseyin
-
2015 1
Seriye Bulgulu
-
2018 1
Şenay Selin Can
-
2023 1
Topçu Bünyamin
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 189 0 55 75 115 115 120 140 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 284 . - 494 . 468 . 430 . 415 . 505 . 484 . 486 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 201 . - 396 . 397 . 368 . 340 . 413 . 408 . 410 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 23 . - 87 . 101 . 84 . 72 . 90 . 93 . 95 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . - 41 . 45 . 36 . 41 . 41 . 43 . 41 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 15 . - 73 . 83 . 67 . 62 . 71 . 80 . 83 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 13 . - 55 . 64 . 49 . 44 . 44 . 45 . 46 . -
Toplam Yayın 11 0 2 5 4 5 5 6 4 0
Toplam Makale 5 0 1 3 2 4 4 4 2 0
Toplam Kitap 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0
Toplam Bildiri 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 0 0 3 1 4 4 4 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri