img

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Farmakoloji

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1987, 1992
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), 1993, 2000
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), 1993, 2000
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1987, 1992
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 68, Güz, 2000
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Tıbbi Farmakoloji
Akademik Unvanlar
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji, Türkiye
2017-2020, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi, Türkiye
2016-2017, Profesör, Tam Zamanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji, Türkiye
2015-2016, Profesör, Tam Zamanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik, Türkiye
2009-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi, Türkiye
2001-2009, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
1998-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
1994-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Dekan Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Bölüm Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
2002-2005, Bölüm Başkan Yardımcısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Mürvet Tuğba Ayan, Yüksek Lisans, Gebelikte D vitamini kullanımının bebeklerin kordon kanında vitamin D düzeyine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mehtap Çelik, Yüksek Lisans, Fosfomisin kullanan gebelerin vajinal florasının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hatice Bağcı, Yüksek Lisans, Muğla bölgesinde üretilen ballarda antibiyotik kalıntılarının araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ruhi Türkmen, Doktora, Klorprifos uygulanan diyabetli ratlarda likopenin antioksidan ve hipoglisemik etkilerinin araştırılm, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Nazmiye Kuyucuoğlu, Yüksek Lisans, Afyonkarahisar ilindeki anne sütü örneklerinde aflatoksin M1 düzeylerinin belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2016-2017, Hemşirelikte Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Lisans
2016-2017, Çevre Sağlığı Eğitimi, Lisans
2016-2017, Hemşirelikte Araştırma, Lisans
2016-2017, Farmakoloji, Lisans
2013-2014, Medikal Botanik, Lisans
2013-2014, BİTKİSEL ZEHİRLER, Yüksek Lisans
2013-2014, YEREL HORMONLAR, Yüksek Lisans
2013-2014, İNTÖRN FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, Medikal Botanik, Lisans
2013-2014, İntörn Farmakoloji ve Toksikoloji, Lisans
2013-2014, Toksikoloji (Erasmus), Lisans
2013-2014, TOKSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, Pestisidler, Yüksek Lisans
2013-2014, Hormonal Sistem Farmakolojisi, Yüksek Lisans
2013-2014, Yerel Hormonlar, Yüksek Lisans
2013-2014, Bitkisel Zehirler, Yüksek Lisans
2013-2014, Bağışıklık Sistemi ve İlaçlar, Yüksek Lisans
2013-2014, MİKOTOKSİNLER, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Yenidoğan sarılığı tespit edilen infantların anne sütlerinde aflatoksin M1 düzeyi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021
Yenidoğan sarılığı tespit edilen infantların anne sütlerinde aflatoksin M1 düzeyi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2021
Fosfomisin Kullanan Gebelerin Vajen Florasının Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Gebelikte D Vitamini Kullanımının Bebeklerin Kordon Kanında Vitamin D Düzeyine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Anne Sütünde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi Karabük Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Klorheksidin İle Yapılan Ağız Bakımının Ventilatörle İlişkili Bazı Solunum Sistemi Komplikasyonlarına Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2019-2020
Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2019
Anne Sütünde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi: Fethiye Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Farelerde Probiyotik Yoğurdun ve Kefirin Kolo Rektal Kanser Üzerine Koruyucu ve Sağaltıcı Etkilerinin Karşılaştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Serbest ve Bağlı Aflatoksin B1 3H AFB1 Kalıntısı İçeren Piliç Karaciğeri ile Beslenen Sıçanlarda Serbest ve Bağlı Kalıntı Durumunun Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Siklosporin A nın Nefrotoksik Hepatotoksik Hipertansif ve İmmünosüpresif Etkilerine Karşı Susam Yağı ve Omega 3 ün Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Thymoquinone CAPE ve Resveratrol un Akciğer Kanseri Hücre Kültürü Modelinde Koruyucu Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Damnachantal ve Proantosiyanidin in Akciğer Kanseri Hücre Kültürü Modelinde Koruyucu Etkisi Quercetin ile Karşılaştırma (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Nonilfenolün Bıldırcınların Büyüme Yemden Yararlanma Yumurta Verimi ve Üremelerine Olan Etkilerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Çalışmalarla Belirlenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
İyi Havalandırılmayan Kümeslerde Biriken Amonyak Gazının Etlik Piliçlerdeki Olumsuzluk Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Etlik Piliçlerde Kullanılan Çeşitli Veteriner İlaçlarının Kalıntıları Üzerine Pişirme Dondurma ve Benzeri İşlemlerin Etkilerinin Araştırılması 1 Sülfonamid Grubu Bazı Antibakteriyellerin İncelenmesi 2 Kinolon Grubu Bazı Antibakteriyellerin İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Ankara Keçilerinde Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Faunalı ve Faunasız Ramlıç Kuzularda Rasyona Üre ve Kükürt Katılmasının Bazı Rumen ve Kan Metabolitleri ile Besi Performansına Etkileri (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı
Uzun Süreli Klomifen Sitrat Tedavisinin Dişi Sıçan Genital Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Klorprifos Uygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan ve Hipoglisemik Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Afyon Bölgesi Kuyu ve İçme Sularının Nitrat Nitrit Düzeyleri ile Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Yönünden İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Koyunlara Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kronik Nitrat Zehirlenmesi Oluşturulan Ankara Keçilerinin Rasyonuna Kükürt İlavesinin Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Tiftik Verimi ve Kalitesine Etkileri (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yönetici
Afyonkarahisar İlindeki Anne Sütü Örneklerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Korunga Bitkisi Onobrychis viciifolia Ekstraktının Koyun Bağırsağı Üzerine Etkisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Afyon Bölgesinde Tüketime Sunulan Sucukların Mikrobiyolojik Kalitesi ve Nitrat Nitrit Kalıntısı Yönünden Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Doğan, R.A., Afacan, M., Özdemir, M. (2022) "Determination of aflatoxin M1 in breast milk and related factors", Revista da Associação Médica Brasileira, (0) [SCI Expanded] DOI  
Demirer, B., Özdemir, M. (2021) "Gıdalardaki Antibiyotik Kalıntıları", Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi, 3 (1) pp. 17-25 Link  
Demirer, B., Özdemir, M. (2021) "AFLATOKSİNLERİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ", Kocatepe Tıp Dergisi, 22 (5) pp. 432-438 Link DOI  
Kes, D., Yıldırım, T.A., Kuru, C., Pazarlıoğlu, F., Çiftci, T., Özdemir, M. (2021) "Effect of 0.12% Chlorhexidine Use for Oral Care on Ventilator-Associated Respiratory Infections: A Randomized Controlled Trial", Journal of Trauma Nursing, 28 (4) pp. 228-234 [SCI Expanded] DOI  
Bilgili, A., Ünal, H.H., Özdemir, M., Aydın, A., Başaralı, M.K. (2021) "Assessment of Heavy Metal Concentrations and Public Health Risk in Fish Species of Sakarya River, Turkey", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 18 (2) pp. 1-8 [ESCI] DOI  
Andsoy, I.I., Özdemir, M. (2021) "Cerrahi Hastasında Cilt Temizliğinde Antiseptik Ajan Kullanımı: Bir Derleme", UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (1) pp. 28-38 Link DOI  
Demirer, B., Özdemir, M. (2021) "SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE AFLATOKSİNLER: OLASI RİSKLER", Academic Platform Journal of Halal Life Style, 3 (2) pp. 108-117 DOI  
Muslu, G.K., Özdemir, M. (2020) "Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey", Biological Research for Nursing, 22 (3) pp. 362-368 [SCI Expanded]  
Ünal, H.H., Bilgili, A., Özdemir, M., Başaralı, M.K. (2020) "Evaluation of Heavy Metal Concentrations and Public Health Risk of Fish Species of Vimba Vimba, Tinca Tinca, Scardinius Erythrophthalmus in Sapanca Lake, Turkey.", Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, 7 (13) pp. 264-273  
Demirer, B., Özdemir, M. (2020) "Helâl Gıda ve Gıda Etiketi", Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi, 2 (2) pp. 102-108  
Avcı, G., Birdane, Y.O., Özdemir, M., Küçükkurt, İ., Eryavuz, A. (2018) "Effects of Sulfur Supplementation on Thyroid Hormones in Angora Goats Fed With A High-Nitrate Diet", Kocatepe Vet Derg, 11 (3) pp. 203-207 DOI  
Günay, E., Çelik, S., Ulaşlı, S.S., Özyürek, A., Hazman, Ö., Günay, S., Özdemir, M., Ünlü, M. (2016) "Comparison of the Anti inflammatory Effects of Proanthocyanidin Quercetin and Damnacanthal on Benzo a pyrene Exposed A549 Alveolar Cell Line", Inflammation, 39 (2) pp. 744-751 [SCI] Link DOI  
Özdemir, M., Erol, A.Y.G., Cevrioğlu, A.S., Dilek, F.H. (2015) "The Histopathological Changes in Rat Ovary and Endometrium Following Long Term Clomiphene Treatment", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 35 (4) pp. 209-217 Link DOI  
Birdane, Y.O., Birdane, F.M., Özdemir, M., Kabu, M., Yavuz, H. (2015) "Koyunlara Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği", Kocatepe Veteriner Dergisi, 8 (0) pp. 19-24 [TR Dizin] Link  
Türkmen, R., Özdemir, M. (2015) "Klorprifos Etil Uygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan ve Hipoglisemik Etkilerinin Araştırılması", Kocatepe Veteriner Dergisi, 8 (0) pp. 1-17 [TR Dizin] Link  
Avcı, G., Bülbül, A., Özdemir, M., Erol, A.Y.G. (2015) "The Investigation of the Effects of Omega 3 Fatty Acaids and Sesame Oil on Cyclosporine A Induced Immunosupressive and Oxidant Effects in Rats", Kocatepe Veteriner Dergisi, 8 (0) pp. 45-50 [TR Dizin] Link  
Özdemir, M., Eryavuz, A., Avcı, G., Birdane, Y.O., Küçükkurt, İ. (2014) "Effects of supplementation of inorganic sulfur on some biochemical parameters in Angora goat s diet containing high nitrate levels", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, 38 (0) pp. 526-533 [SCI Expanded] Link DOI  
Erol, A.Y.G., Avcı, G., Sevimli, A., Ulutaş, E., Özdemir, M. (2013) "The protective effects of omega 3 fatty acids and sesame oil against cyclosporine A induced nephrotoxicity", Drug and Chemical Toxicology, 36 (2) pp. 241-248 [SCI] Link DOI  
Gıorgı, M., Özdemir, M., Camıllo, F., Panzanı, D. (2013) "Pharmacokinetics of Sulpiride After Intravenous Intramuscular and Oral Single Dose Administration in Nurse Mares", Journal of Equine Veterinary Science, 33 (7) pp. 533-538 [SCI Expanded] Link DOI  
Ulaşlı, S.S., Çelik, S., Günay, E., Özdemir, M., Hazman, Ö., Özyürek, A., Koyuncu, T., Ünlü, M. (2013) "Anticancer Effects of Thymoquinone Caffeic Acid Phenethyl Ester and Resveratrol on A549 Non small Cell Lung Cancer Cells Exposed to Benzo a pyrene", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14 (10) pp. 6159-6164 [SCI Expanded] Link DOI  
Avcı, G., Küçükkurt, İ., Birdane, Y.O., Eryavuz, A., Özdemir, M. (2012) "Influence of High Dietary Nitrate Intake and Sulphur Supplementation on Oxidant Antioxidant Balance and on Some Haematological Parameters in Angora Goats", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 163 (0) pp. 79-84 [SCI] Link  
Türkmen, R., Özdemir, M. (2011) "Diabetes Mellitus ta Serbest Radikallerin Rolü", Kocatepe Veteriner Dergisi, 4 (0) pp. 65-72 [TR Dizin] Link  
İnce, S., Birdane, Y.O., Yavuz, H., Özdemir, M., Türkmen, R. (2011) "The Effect of Sainfoin Onobrychis viciifolia Extract on Acethylcholine Bethanechol and Potassium Evoked Responses on Jejunum and Ileum of Sheep", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17 (0) pp. 269-275 [SCI Expanded] Link  
Erol, A.Y.G., Bülbül, A., Avcı, G., Özdemir, M., Akkaya, Ö.Ö. (2011) "The Protective Effects of Omega 3 Fatty Acids and Sesame Oil on Cyclosporine A Induced Liver Apoptosis", Journal of Academic Research in Medicine, 1 (1) pp. 8-11 [TR Dizin] Link DOI  
Avcı, G., Uğuz, C., Bayram, İ., Erdoğan, M., Küçükkurt, İ., Akbulut, M., Özdemir, M., Lenger, Ö.F., Mesude, İ., Togan, İ.Z. (2010) "Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails Coturnix japonica", Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 16 (0) pp. 537-546 [SCI Expanded] Link  
Fidancı, U.R., Yavuz, H., Kum, C., Funda, K., Özdemir, M., Sekkin, S., Filazi, A. (2010) "Effects of Ammonia and Nitrite Nitrate Concentrations on Thyroid Hormones and Variables Parameters of Broilers in Poorly Ventilated Poultry Houses", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (0) pp. 346-353 [SCI Expanded] Link  
Eryavuz, A., Aslan, R., Özdemir, M., Tekerli, M., Dündar, Y. (2010) "Ramlıç Kuzularda Defaunasyon ve Rasyona Üre İlavesinin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi", Kocatepe Veteriner Dergisi, 3 (2) pp. 103-108 [TR Dizin] Link  
Sırıken, B., Çadırcı, Ö., İnat, G., Yenisey, Ç., Serter, M., Özdemir, M. (2009) "Some Microbiological and Pysico Chemical Quality of Turkish Sucuk Sausage", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (0) pp. 2027-2032 [SCI Expanded] Link  
Yalçın, S.S., Bilgili, A., Onbaşılar, İ., Eraslan, G., Özdemir, M. (2008) "Synergistic action of sodium selenite and N acetylcysteine in acetaminophen induced liver damage", Human Experimental Toxicology, 27 (5) pp. 425-429 [SCI] Link DOI  
Özdemir, M. (2007) "Determination of Aflatoxin M1 Levels in Goat Milk Consumed in Kilis Province", Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 54 (0) pp. 99-103 [SCI Expanded] Link  
Özdemir, M., Sırıken, B., Yavuz, H., Birdane, Y.O. (2007) "Some Microbiological Chemical Analysis and Nitrate Nitrite Levels of Drinking and Well Water Samples in Afyonkarahisar", Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 54 (0) pp. 91-97 [SCI Expanded] Link  
Sırıken, B., Özdemir, M., Yavuz, H., Pamuk, Ş. (2006) "The Microbiological Quality and Residual Nitrate Nitrite Levels in Turkish Sausage Soudjouck Produced in Afyon Province Turkey", FOOD CONTROL, 17 (0) pp. 923-928 [SCI] Link  
Özdemir, M., Çınar, M., Haliloğlu, S., Eryavuz, A., Erdemir, Ü.S. (2006) "Effects of Defaunation and Dietary Nitrogen Source on Sodium Potassium Iron and Zinc in Rumen Fluid Plasma and Wool of Lambs", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 30 (0) pp. 367-373 [SCI Expanded] Link  
Özdemir, M., Yavuz, H., İnce, S. (2004) "Afyon bölgesi kuyu sularında nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlenmesi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50 (1) pp. 25-28 Link DOI  
Eryavuz, A., Dündar, Y., Özdemir, M., Aslan, R., Tekerli, M. (2003) "Effects of Urea and Sulfur on Performance of Faunate and Defaunate Ramlic Lambs and Some Rumen and Blood Parameters", ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 109 (0) pp. 35-46 [SCI] Link  
Baydan, E., Bilgili, A., Özdemir, M., Kalkan, F. (2002) "Deneysel Subkronik Bakır Zehirlenmesine Maruz Kalan Farelerde Enrofloksasinin Farmakokinetiği", Vet Hekim Der Derg, (0) pp. 39-42 [TR Dizin]  
Uçar, M., Gündoğan, M., Özdemir, M., Tekerli, M., Eryavuz, A., Şaban, E., Özenç, E. (2002) "Değişik Irk Koyunlarda Progesteron eCG ile Östrusların Senkronize Edilmesi ve Hayvanlarda Kolesterol ile Progesteron Seviyelerinin Araştırılması", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18 (3) pp. 79-85 [TR Dizin] Link  
Baydan, E., Akkaya, R., Traş, B., Bilgili, A., Tanyıldızı, S., Filazi, A., Yarsan, E., Özdemir, M. (2002) "Etlik Piliçlerde Kullanılan Çeşitli Veteriner İlaçlarının Kalıntıları Üzerine Pişirme Dondurma ve Benzeri İşlemlerin Etkilerinin Araştırılması 1 Sulfonamid Grubu Bazı Antibakteriyellerin İncelenmesi 2 Kinolon Grubu Bazı Antibakteriyellerin İncelenmesi", Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 13 (0) pp. 56-76 [TR Dizin]  
Özdemir, M. (2002) "Investigation on the situation of free and bound residues on rats fed chicken liver containing free and bound aflatoxin B 1 residues", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26 (0) pp. 659-665 [SCI Expanded] Link  
Baydan, E., Özdemir, M., Kanbur, M. (2001) "Kanatlı Dokularındaki Sülfadiazin Kalıntıları Üzerine Pişirme Dondurma ve Benzeri İşlemlerin Etkileri", Çiftlik Dergisi, 203 (0) pp. 81-90  
Bilgili, A., Kaya, S., Yarsan, E., Akkaya, R., Özdemir, M., Başkaya, R. (2001) "Varfarin Aspirin ve Sülfanilamidin Sağlıklı Farelerde Protrombin Zamanı Üzerine Olan Etkileri", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 15 (0) pp. 293-298 [TR Dizin] Link  
Yavuz, H., Özdemir, M. (2000) "İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Dioksinlerin Etkileri", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 57 (0) pp. 99-108 Link  
Kaya, S., Baydan, E., Yarsan, E., Özdemir, M., Çelik, S. (2000) "Etlik Piliçlerde Sulu Sodyum Kalsiyum Alüminyum Silikat ın Aflatoksin B1 Vitamin A ve C yi Bağlama Kapasitesi", Çiftlik Dergisi, 196 (0) pp. 70-74  
Kaya, S., Özdemir, M. (1998) "Kanatlılarda Gelişme Geriliği Verim Azalması ve Zehirlenmelere Yol Açabilen Başlıca Maddeler 2 İlaçlar Vitaminler Gazlar Çevre Kirleticileri ve Pestisidler", Türk-Koop Ekin, 2 (0) pp. 86-91  
Yarsan, E., Özdemir, M. (1997) "Aflatoksinlerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Yönünden Önemi ve Aflatoksinlerin Yıkımlanmasına Yönelik Uygulamalar", Türk-Koop Ekin, 1 (0) pp. 41-49  
Kaya, S., Baydan, E., Özdemir, M. (1997) "Balık Hastalıklarının Sağıtımında İlaç Kullanımı", Türk Vet Hek Derg, 9 (0) pp. 34-42  
Çok, İ., Bilgili, A., Özdemir, M., Özbek, H., Bilgili, N., Burgaz, S. (1997) "Organochlorine Pesticide Residues in Human Breast Milk from Agricultural Regions of Turkey 1995 1996", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 59 (0) pp. 577-582 [SCI] Link  
Yarsan, E., Özdemir, M., Turhan, E. (1996) "SIĞIRLARDA KURŞUNLA AKUT ZEHİRLENME OLGUSU", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (3) pp. 277-279 Link DOI  
Şanlı, Y., Yarsan, E., Özdemir, M., Sekkin, S. (1996) "TÜKETİME SUNULAN BAZI TAVUK ETLERİNDE UÇUCU ZEHİRLERLE BULAŞMA OLGULARI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (1) pp. 109-112 Link DOI  
Yavuz, H., Filazi, A., Bilgili, A., Sekkin, S., Özdemir, M., Kum, C., Kutlu, İ. (1996) "SİFLUTRİN İN İMMUNOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (2) pp. 209-213 Link DOI  
Yavuz, H., Özdemir, M. (1996) "Zehirlenmeye Sebeb Olan Şapkalı Mantar Türleri Zehirlenmelerin Klinik Görünümleri ve Sağıtım Seçenekleri", Türk Vet Hek Derg, 8 (0) pp. 32-39  
Bildiriler
Yıldırım, T.A., Özdemir, M. (2020) "3-5 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ATEŞ YÖNETİMLERİNDE AKILCI İLAÇKULLANIMLARI VE GELENEKSEL UYGULAMALARA YAKLAŞIMLARI: BİR ANAOKULUÖRNEĞİ", Gevher Nesibe 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , (Aralık 2020
Bağcı, H., Yavuz, H., Özdemir, M. (2019) "Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması", 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi , (Aralık 2019
Bilgili, A., Ünal, H.H., Özdemir, M., Aydın, A., Başaralı, M.K. (2019) "Some Heavy Metal Levels of Fish Species (Vimba vimba, Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus) Caught in Sapanca Lake, Turkey", 3rd International Water and Health Congress , (pp. 394-398), (Kasım 2019
Bilgili, A., Ünal, H.H., Özdemir, M., Aydın, A., Başaralı, M.K. (2019) "Some Heavy Metal Levels in Fish Samples Caught in Sakarya River, Turkey", 3rd International Water and Health Congress , (pp. 399-404), (Kasım 2019
Muslu, G.K., Özdemir, M. (2018) "Determining the aflatoxin m1 level in breast milk: Fethiye case at Turkey", 4th PNAE Congress on PaediatricNursing , (Haziran 2018
Avcı, G., Birdane, Y.O., Özdemir, M., Küçükkurt, İ., Eryavuz, A. (2018) "Effects of Sulfur Supplementation onThyroid Hormones in Angora Goats Fed With a High-Nitrate Diet", 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2018
Günay, E., Çelik, S., Ulaşlı, S.S., Özyürek, A., Hazman, Ö., Günay, S., Özdemir, M., Ünlü, M. (2016) "Benzo(a)pyrene'e Maruz Kalan A549 Alveolar Hücrelerinde Proanthocyanidin Quercetin ve Damnacanthal'ın Anti-inflamatuar Etkilerinin Karşılaştırılması", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2016 , (pp. 744-751), Antalya, Türkiye, (Ocak 2016
Demirkan, İ., Pamuk, Ş., Özdemir, M., Korkmaz, M., Ertekin, T., Bozkurt, M.F., Yüksel, H., Keleş, H. (2016) "A model for experimental colon cancer", 1. Uluslararası Trükiye Veteriner Cerrahi Kongresi , (Mayıs 2016
Erol, A.Y.G., Bülbül, A., Avcı, G., Özdemir, M., Akkaya, Ö.Ö. (2013) "Siklosporin A ile İndüklenen Karaciğer Apoptozuna Karşı Omega 3 Yağ Asitleri ve Susam Yağının Koruyucu Etkileri", IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , Türkiye, (Eylül 2013
Birdane, Y.O., Özdemir, M., İnce, S., Türkmen, R., Yavuz, H. (2013) "Ankara Keçilerine Kas İçi Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği", IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , Türkiye, (Eylül 2013
Özdemir, M., Sırıken, B. (2009) "Afyonkarahisar Bölgesi Kuyu Sularında Siyanür Düzeylerinin Belirlenmesi", 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2009
Avcı, G., Küçükkurt, İ., Birdane, Y.O., Özdemir, M., Eryavuz, A. (2007) "Influence of High Dietary Nitrate and Sulfur Supplementation on Lipid Peroxidation Antioxidant Activity and Some Hematological Parameters in Angora Goats", 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants , (Mayıs 2007
Özdemir, M., Kuyucuoğlu, N. (2007) "Afyonkarahisar İlindeki Hastanelerde Doğum Yapan Kadınların Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin Belirlenmesi", II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , Türkiye, (Eylül 2007
Sırıken, B., Yenisey, Ç., Serter, M., Özdemir, M., Çadırcı, Ö. (2006) "Sucukların Kimyasal Kalitesi", 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Eylül 2006
Özdemir, M., Çınar, M., Haliloğlu, S., Eryavuz, A. (2006) "Effects of Defaunation and Dietary Nitrogen Source on Sodium Potassium Iron and Zinc in Rumen Fluid and Plasma of Lambs", International Science Conference in Stara , Bulgaristan, (Haziran 2006
Özdemir, M., Sırıken, B., Özbek, E. (2005) "Determination of Aflatoxin M1 Levels in White Cheese Consumed in Afyon Province Turkey", TÜBİTAK-MAM, 1st International Food and Nutrition Congress , (Haziran 2005
Eryavuz, A., Özdemir, M., Cevrioğlu, A.S., Birdane, Y.O., Küçükkurt, İ. (2004) "Farklı Dozlarda Klomifen Sitrat Uygulamasının Sıçanların Bazı Kan Parametreleri ile Oksidatif Stres Yanıtı ve Plazma Kolesterol Düzeyine Etkisi", II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Eylül 2004
Avcı, G., Uğuz, C., Küçükkurt, İ., Özdemir, M., Erdoğan, M., Lenger, Ö.F. (2004) "Nonilfenole Maruz Kalan Bıldırcınlarda Malondialdehit Antioksidan Kapasite Karoten Vitamin A ve C Düzeyleri", II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Eylül 2004
Sırıken, B., Özdemir, M., Yavuz, H., Pamuk, Ş. (2004) "Afyon Bölgesinde Tüketime Sunulan Sucukların Mikrobiyolojik Kalitesi ve Nitrat Nitrit Kalıntısı Yönünden Araştırılması", I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , Türkiye, (Eylül 2004
Uğuz, C., Erdoğan, M., Sevimli, A., Onrat, S.T., Özdemir, M., Lenger, Ö.F., Bayram, İ., İşcan, M., Togan, İ.Z. (2004) "Nonilfenolün Bıldırcınlarda Histopatolojik ve Moleküler Düzeydeki Etkileri", 18. Ulusal Biyokimya Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2004
Özdemir, M. (2003) "Serbest ve Bağlı Aflatoksin B1 Kalıntısı İçeren Piliç Karaciğeri ile Beslenen Sıçanlarda Serbest ve Bağlı Kalıntı Durumunun Araştırılması", TÜBİTAK-MAM, 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, , Türkiye, (Eylül 2003
Baydan, E., Özdemir, M., Kanbur, M. (1999) "Kanatlı Dokularındaki Sülfadiazin Kalıntıları Üzerine Pişirme Dondurma ve Benzeri İşlemlerin Etkileri", VIV Poultry YUTAV ’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı , (Haziran 1999
Kaya, S., Yarsan, E., Özdemir, M. (1999) "Kanatlılarda Gelişme Geriliği Verim Azalması ve Zehirlenmelere Yol Açabilen Başlıca Maddeler", VIV Poultry YUTAV ’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı , (Haziran 1999
Yarsan, E., Özdemir, M., Turhan, E. (1997) "Sığırlarda Kurşunla Akut Zehirlenme Olayı", II. Ulusal Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Nisan 1997
Çok, İ., Bilgili, A., Özdemir, M., Özbek, H., Bilgili, N., Burgaz, S. (1997) "Van ve Manisa İlerinde Yaşayanlardan Sağlanan Anne Sütlerinde Organik Klorlu Pestisit Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi 1995 1996", II. Ulusal Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Nisan 1997
Yavuz, H., Filazi, A., Bilgili, A., Sekkin, S., Özdemir, M., Kum, C., Kutlu, İ. (1997) "Siflutrin in İmmünotoksikolojik Etkilerinin Araştırılması", II. Ulusal Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , Türkiye, (Nisan 1997
Kitaplar
Özdemir, M. (2020) "Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli", Ankara/Türkiye : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri  
Kitap Bölümleri
Ural, T.Ç., Özdemir, M. (2022) "Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları", : Us Akademi  
Şimşek, A., Özdemir, M. (2022) "TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR", Ankara/Türkiye : İksad  
Demirer, B., Güneş, M., Özdemir, M. (2021) "TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR", Ankara/Türkiye : İksad  
Özdemir, M., Afacan, M. (2021) "Koruyucu Hekimlikte Aşı", Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - ) Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli, 2020, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Biological Trace Element Research, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Elementology, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kocatepe Veteriner Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Fen Bilimleri Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Environmental Toxicology and Pharmacology, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, 1997-
Üye, Türk Toksikoloji Derneği, 1994-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Anticancer Effects of Thymoquinone Caffeic Acid Phenethyl Ester and Resveratrol on A549 Non small Cell Lung Cancer Cells Exposed to Benzo a pyrene
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
39 0 0 0 0 8 48
2
Comparison of the Anti inflammatory Effects of Proanthocyanidin Quercetin and Damnacanthal on Benzo a pyrene Exposed A549 Alveolar Cell Line
Inflammation
21 0 0 0 0 2 23
3
Organochlorine Pesticide Residues in Human Breast Milk from Agricultural Regions of Turkey 1995 1996
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
6 0 0 0 0 10 16
4
Pharmacokinetics of Sulpiride After Intravenous Intramuscular and Oral Single Dose Administration in Nurse Mares
Journal of Equine Veterinary Science
9 0 0 0 0 1 10
5
Determination of Aflatoxin M1 Levels in Goat Milk Consumed in Kilis Province
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
2 1 0 0 0 6 9
6
Synergistic action of sodium selenite and N acetylcysteine in acetaminophen induced liver damage
Human Experimental Toxicology
4 0 0 0 0 4 8
7
Effects of Ammonia and Nitrite Nitrate Concentrations on Thyroid Hormones and Variables Parameters of Broilers in Poorly Ventilated Poultry Houses
Journal of Animal and Veterinary Advances
6 0 0 0 0 2 8
8
Değişik Irk Koyunlarda Progesteron eCG ile Östrusların Senkronize Edilmesi ve Hayvanlarda Kolesterol ile Progesteron Seviyelerinin Araştırılması
Veteriner Bilimleri Dergisi
1 0 0 0 0 5 6
9
Effects of Urea and Sulfur on Performance of Faunate and Defaunate Ramlic Lambs and Some Rumen and Blood Parameters
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY
1 0 0 0 0 5 6
10
The Protective Effects of Omega 3 Fatty Acids and Sesame Oil on Cyclosporine A Induced Liver Apoptosis
Journal of Academic Research in Medicine
3 0 0 0 0 3 6
11
The protective effects of omega 3 fatty acids and sesame oil against cyclosporine A induced nephrotoxicity
Drug and Chemical Toxicology
3 0 0 0 0 3 6
12
Some Microbiological and Pysico Chemical Quality of Turkish Sucuk Sausage
Journal of Animal and Veterinary Advances
2 0 0 0 0 3 5
13
Afyon bölgesi kuyu sularında nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlenmesi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
14
Occurrence of and Factors Associated With the Presence of Aflatoxin M1 in Breast Milk of Mothers in Fethiye, Turkey
Biological Research for Nursing
3 0 0 0 0 1 4
15
Effect of 0.12% Chlorhexidine Use for Oral Care on Ventilator-Associated Respiratory Infections: A Randomized Controlled Trial
Journal of Trauma Nursing
2 1 0 0 0 1 4
16
Effects of Defaunation and Dietary Nitrogen Source on Sodium Potassium Iron and Zinc in Rumen Fluid Plasma and Wool of Lambs
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
2 0 0 0 0 1 3
17
Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails Coturnix japonica
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
3 0 0 0 0 0 3
18
Klorprifos Etil Uygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan ve Hipoglisemik Etkilerinin Araştırılması
Kocatepe Veteriner Dergisi
3 0 0 0 0 0 3
19
The Microbiological Quality and Residual Nitrate Nitrite Levels in Turkish Sausage Soudjouck Produced in Afyon Province Turkey
FOOD CONTROL
0 0 0 0 0 1 2
20
Effects of Sulfur Supplementation on Thyroid Hormones in Angora Goats Fed With A High-Nitrate Diet
Kocatepe Vet Derg
1 0 0 0 0 1 2
21
Afyonkarahisar İlindeki Hastanelerde Doğum Yapan Kadınların Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin Belirlenmesi
Kocatepe Tıp Dergisi
1 0 0 0 0 1 2
22
Some Microbiological Chemical Analysis and Nitrate Nitrite Levels of Drinking and Well Water Samples in Afyonkarahisar
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
0 1 0 0 0 1 2
23
The Investigation of the Effects of Omega 3 Fatty Acaids and Sesame Oil on Cyclosporine A Induced Immunosupressive and Oxidant Effects in Rats
Kocatepe Veteriner Dergisi
1 0 0 0 0 0 1
24
Influence of High Dietary Nitrate Intake and Sulphur Supplementation on Oxidant Antioxidant Balance and on Some Haematological Parameters in Angora Goats
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
0 0 0 0 0 1 1
25
Helâl Gıda ve Gıda Etiketi
Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
26
Muğla Bölgesinde Üretilen Ballarda Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması
UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
27
Determination of aflatoxin M1 in breast milk and related factors
Revista da Associação Médica Brasileira
1 0 0 0 0 0 1
28
Gıdalardaki Antibiyotik Kalıntıları
Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 5
Karabük Üniversitesi
2021 1
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 2
Karabük Üniversitesi
2021 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Hidayet Yavuz
Afyon Kocatepe Üniversitesi
1996 - 2019 13
Ali Bilgili
Ankara Üniversitesi
1996 - 2021 12
Abdullah Eryavuz
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2002 - 2018 11
Gülcan Avcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2018 11
Yavuz Osman Birdane
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2018 10
İsmail Küçükkurt
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2018 8
Ender Yarsan
Ankara Üniversitesi
1996 - 2002 8
Belgin Sırıken
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2004 - 2009 7
Emine Baydan
Ankara Üniversitesi
1997 - 2002 6
Azize Yasemin Göksu Erol
Akdeniz Üniversitesi
2011 - 2015 5
Sezai Kaya
Ankara Üniversitesi
1997 - 2001 5
Selim Sekkin
Adnan Menderes Üniversitesi
1996 - 2010 4
Ayhan Filazi
Ankara Üniversitesi
1996 - 2010 4
Ruhi Türkmen
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2011 - 2015 4
Sefa Çelik
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2000 - 2016 4
Hasan Hüseyin Ünal
-
2019 - 2021 4
Mustafa Kemal Başaralı
-
2019 - 2021 4
Ömer Faruk Lenger
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2010 3
Cavit Kum
Adnan Menderes Üniversitesi
1996 - 2010 3
Ersin Günay
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2013 - 2016 3
Şebnem Pamuk
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2016 3
Aziz Bülbül
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2011 - 2015 3
Sevinç Sarınç Ulaşlı
Hacettepe Üniversitesi
2013 - 2016 3
Sinan İnce
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2013 3
Ahmet Aydın
Yeditepe Üniversitesi
2019 - 2021 3
Ömer Hazman
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2013 - 2016 3
Metin Erdoğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2010 3
Cevdet Uğuz
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2010 3
Mehmet Ünlü
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2013 - 2016 3
Mustafa Tekerli
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2002 - 2010 3
Arzu Özyürek
-
2013 - 2016 3
Naile Bilgili
Gazi Üniversitesi
1997 2
Miyase Çınar
Kırıkkale Üniversitesi
2006 2
Özlem Özden Akkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2011 - 2013 2
İnci Zehra Togan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2004 - 2010 2
Çiğdem Yenisey
Adnan Menderes Üniversitesi
2006 - 2009 2
Özgür Çadırcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2006 - 2009 2
Gonca Karayağız Muslu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2018 - 2020 2
Mukadder Serter
Adnan Menderes Üniversitesi
2006 - 2009 2
Hanefi Özbek
İstanbul Medipol Üniversitesi
1997 2
Sema Burgaz
Gazi Üniversitesi
1997 2
Murat Kanbur
Erciyes Üniversitesi
1999 - 2001 2
Arif Serhan Cevrioğlu
Sakarya Üniversitesi
2004 - 2015 2
Alper Sevimli
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2013 2
Seyfullah Haliloğlu
Selçuk Üniversitesi
2006 2
Recep Aslan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2003 - 2010 2
İsmet Çok
Gazi Üniversitesi
1997 2
İsmail Bayram
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 - 2010 2
Erdal Turhan
-
1996 - 1997 2
İsmail Kutlu
-
1996 - 1997 2
Rauf Akkaya
-
2001 - 2002 2
Yılmaz Dündar
-
2003 - 2010 2
İlyas Onbaşılar
Hacettepe Üniversitesi
2008 1
Mustafa Gündoğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2002 1
Musa Korkmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2016 1
Gökhan Eraslan
Erciyes Üniversitesi
2008 1
Bünyamin Traş
Selçuk Üniversitesi
2002 1
Mustafa Kabu
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2015 1
Hatice Bağcı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2019 1
Nazmiye Kuyucuoğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2007 1
Mehmet Fatih Bozkurt
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2016 1
Fatih Mehmet Birdane
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2015 1
Fatma Hüsniye Dilek
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2015 1
Hikmet Keleş
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2016 1
Ümran Seven Erdemir
-
2006 1
Ulvi Reha Fidancı
Ankara Üniversitesi
2010 1
Gökhan İnat
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 1
Taner Çiftci
-
2021 1
Sibel Günay
-
2016 1
Cüneyt Kuru
-
2021 1
Hayati Yüksel
Bingöl Üniversitesi
2016 1
Tolga Ertekin
Erciyes Üniversitesi
2016 1
Mehmet Uçar
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2002 1
Sıddika Songül Yalçın
Hacettepe Üniversitesi
2008 1
Elmas Ulutaş
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2013 1
Sadettin Tanyıldızı
Fırat Üniversitesi
2002 1
İbrahim Demirkan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2016 1
Mine Akbulut
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2010 1
Serap Tutgun Onrat
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2004 1
Erhan Özenç
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2002 1
Duccıo Panzanı
-
2013 1
Ender Özbek
-
2005 1
Erdal Şaban
-
2002 1
Faruk Kalkan
-
2002 1
Fatma Pazarlıoğlu
-
2021 1
Francesco Camıllo
-
2013 1
İşcan Mesude
-
2010 1
Kiral Funda
-
2010 1
Marıo Gıorgı
-
2013 1
Mesude İşcan
-
2004 1
Ruhtan Başkaya
-
2001 1
Sibel Günay
-
2016 1
Tuğba Çalışan Ural
-
2022 1
Tülay Koyuncu
-
2013 1
Yusuf Şanlı
-
1996 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
701.
57751 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
701.
35911 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
59.
372 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 57751
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 35911
YÖKSİS Bilim Alanı Tıbbi Farmakoloji 372
Anahtar Kelimeler Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 80 57 0 30 25 84 184 130 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 810 . 795 . - 867 . 851 . 796 . 777 . 701 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 810 . 795 . - 867 . 851 . 796 . 777 . 701 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 73 . 95 . - 117 . 127 . 74 . 47 . 59 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 3 0 3 3 5 9 3 0
Toplam Makale 4 1 0 1 0 3 7 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Toplam Bildiri 0 2 0 2 3 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Makale (Uluslararası) 4 0 0 1 0 1 4 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 2 3 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri