img

Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri
  • Üroloji

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sağlık Bakanlığı, , 1991, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., 1985, 1991
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 78, Bahar, 2009
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kurs, Eğitim Becerileri Geliştirme (Eğitici Eğitimi) Kursu Katılım Belgesi,, Ankara, TÜRKİYE., Ankara, 09-01-2010, 10-10-2010
Kurs, Operating Theatre Project Katılım Belgesi,, San Raffaele IRCCS Hospital,, Milano, 17-06-2009, 19-06-2009
Kurs, . 8th Applied Laparoscopic Urology Course and Symposium Katılım Belgesi, , Gülhane Tıp Akademesi, Ankara, 01-10-2009, 04-10-2009
Sertifika, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Yeterlilik Belgesi, Ankara, Türkiye, 03-10-2008, 05-10-2008
[UAK] Sağlık Bilimleri Üroloji
Akademik Ünvanlar
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji, Türkiye
2015-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Arif Aydın, Tıpta Uzmanlık, Rat modellerinde oluşturulan tek taraflı üreter obstrüksiyonuna bağlı gelişen renal toksisite üzerin, Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Arif Aydın, Tıpta Uzmanlık, Rat modellerinde oluşturulan tek taraflı üreter obstrüksiyonuna bağlı gelişen renal toksisite üzerin, 2014, (Asıl Danışman)
Yasin Aydoğmuş, Tıpta Uzmanlık, Aşırı aktif mesane tedavisinde akupunktur tedavisinin etkinliği ve bu tedavinin idrar sinir büyüme f, 2013, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI YAŞ, CİNSİYET VE HAZIRLAYICI NEDENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Lisans
2019-2020, ÜROLOJİYE GİRİŞ VE STAJIN TANITIMI, Lisans
2019-2020, ÜROLOJİK SEMPTOMLAR ve FİZİK MUAYENE, Lisans
2019-2020, BÖBREK TÜMÖRLERİ, Lisans
2019-2020, PROSTAT KANSERİ, Lisans
2018-2019, üriner sistem enfeksiyonları yaş, cinsiyet ve hazırlayıcı nedenlere göre değerlendirilmesi, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Aydın, A., Sunay, M.M., Karakan, T., Özcan, S., Hasçiçek, A.M., Yardımcı, İ., Surer, H., Korkmaz, M., Hücümenoğlu, S., Huri, E. (2020) "The Examination of the Nephroprotective Effect of Montelukast Sodium and N-Acetylcysteine in Renal Ischemia with Dimercaptosuccinic Acid Imaging in a Placebo-Controlled Rat Model", Acta Cirurgica Brasileira, 35 (9) pp. 1-9 [SCI Expanded] DOI
Atan, A., Aykaç, A., Baran, Ö., Sunay, M.M. (2019) "Fixation of the glans penis and urethral catheter to the abdominal skin to avoid wound dehiscence after a hypospadias surgery: A comparative study", Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 45 (-1) pp. 104-107 Link DOI
Aykaç, A., Baran, Ö., Öner, Z., Kaya, C., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2019) "Simultaneous Measurement of Pressure in the Calyces During RIRS in a Human Cadaver Model", Journal of Urological Surgery, 6 (3) pp. 213-217 [ESCI] Link DOI
Baran, Ö., Aykaç, A., Sarı, S., Ateş, A., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2019) "Cirugía retrógrada intrarrenal para el tratamiento de cálculos renales bajo anestesia espinal, un método mínimamente invasivo. Análisis retrospectivo de 1.467 casos", Actas Urológicas Españolas, 43 (5) pp. 248-253 [SCI Expanded] Link DOI
Selvi, İ., Aykaç, A., Baran, Ö., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2019) "A different perspective for morbidity related to Fournier’s gangrene: which scoring system is more reliable to predict requirement of skin graft and flaps in survivors of Fournier’s gangrene?", International Urology and Nephrology, 51 (8) pp. 1303-1311 [SCI Expanded] Link DOI
Baran, Ö., Aykaç, A., Öner, S., Aktümen, A., Bürlukkara, S., Sunay, M.M., Özok, H.U. (2018) "Wunderlich Syndrome, Tuberous Sclerosis-Related Giant Renal Angiomyolipoma Rupture: Case Report", Bulletin of Urooncology, 17 (2) pp. 76-78 [ESCI]
Karagoz, M., Doluoglu, O., Ünverdi, H., Reşorlu, B., Sunay, M.M., Demirbas, A., Karakan, T. (2018) "The protective effect of Papaverine and Alprostadil in rat testes after ischemia and reperfusion injury", International Braz J Urol, 44 (3) pp. 617-622 [SCI Expanded] Link DOI
Yücetürk, C.N., Yıldız, Y., Berat, C.Ö., Sunay, M.M., Doluoğlu, Ö., Hasçiçek, A.M., Ayyıldız, A. (2017) "The efficacy of intraurethral lidocaine in optical internal urethrotomy for anterior urethral stricture: a multicenter study.", Minerva Urologica E Nefrologica, 69 (6) pp. 619-625 [SCI Expanded] DOI
Demirbaş, A., Reşorlu, B., Sunay, M.M., Karakan, T., Karagöz, M.A., Doluoğlu, Ö. (2016) "Which Should be Preferred for Moderate-Size Kidney Stones? Ultramini Percutaneous Nephrolithotomy or Retrograde Intrarenal Surgery?", JOURNAL OF ENDOUROLOGY, 30 (12) pp. 1285-1289 [SCI]
Baran, Ö., Atan, A., Aykaç, A., Sunay, M.M., Yalçınkaya, F., Sertçelik, M.N. (2016) "Üst üriner sistem taşlarında taş büyüklüğüne göre fleksibl üreterorenoskopinin etkinliği", YENİ ÜROLOJİ, 11 (3) pp. 20-27 [TR Dizin]
Sunay, D., Sunay, M.M. (2016) "ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI", TÜRKİYE KLİNİKLERİ FAMİLY MEDİCİNE, 7 (4) [TR Dizin]
Sunay, M.M., Tolga, K., Aydın, A., Koca, G., Pelin, B., Elmas, G. (2015) "Do Montelukast Sodium and N Acetylcysteine Have a Nephroprotective Effect on Unilateral Ureteral Obstruction A Placebo Controlled Trial in a Rat Model", JOURNAL OF UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Yasin, A., Aydın, A., Tolga, K., Dadalı, M., Bağbancı, M.Ş., Sunay, M.M., Metin, H., Erim, E., Germiyanoğlu, R.C. (2015) "Proksimal hipospadyaslı olgularda TIP üretroplasti sonuçları", Dicle Tıp Dergis, (0)
Sunay, M.M., Yasin, A., Aslan, H., Aydın, A., Adiloğlu, A.K., Haşmet, Ş. (2014) "Acupuncture versus solifenacin for treatment of overactive bladder and its correlation with urine nerve growth factor levels a randomized placebo controlled clinical trial", UROLOGIA INTERNATIONALIS, (0) [SCI Expanded]
Telli, O., Sarıcı, H., Berat, Ö.C., Ömer, D., Sunay, M.M., Serkan, B., Eroğlu, M. (2014) "Urothelial cancer of bladder in young versus older adults clinical and pathological characteristics and outcomes", KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (0) [SCI Expanded]
Sunay, M.M., Karabulut, A., Dadalı, M., Bağbancı, M.Ş., Emir, M.L., Demokan, E. (2011) "Single institution outcomes of open reconstruction techniques for management of pediatric and adolescent post traumatic urethral strictures", UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Didem, S., Sunay, M.M., Aydoğmuş, Y., Bağbancı, M.Ş., Arslan, H., Karabulut, A., Emir, M.L. (2011) "Acupuncture versus paroxetine for the treatment of premature ejaculation a randomized placebo controlled clinical trial", EUROPEAN UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Emir, M.L., Sunay, M.M., Dadalı, M., Yakup, K., Demokan, E. (2011) "Endoscopic versus open hydrocelectomy for the treatment of adult hydroceles a randomized controlled clinical trial", INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Sunay, M.M., Dadalı, M., Yalbuzdağ, O., Emir, M.L., Demokan, E. (2011) "Turkiye Klinikleri J Med Sci", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 31 (0) pp. 1019-1021 [SCI Expanded]
Emir, M.L., Sunay, M.M. (2011) "Hormonal and pathologic changes after chemoablation of testes with hypertonic saline solution as a treatment method alternative to orchiectomy in patients with hormone sensitive metastatic prostatic cancer", UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, (0) [SCI Expanded]
Sunay, M.M., Emir, M.L., Bağbancı, M.Ş., Sönmez, Y., Demokan, E. (2010) "Lokalize Prostat kanserlerinde Düşük Risk ÖlçütleriOlarak PSA 10 Evre T2b ve Biyopsi Gleason Skoru 7 Olmasının Önemi", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 20 (0) pp. 37-40
Sunay, M.M. (2010) "Selenyum ve Vitamin E in Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri Türk Üroloji Seminerleri Prostat kanseri Önlenebilir mi Özel Sayısı", Üroloji Seminerleri, Prostat kanseri Önlenebilir mi? Özel Sayısı, 6 (0) pp. 164-167
Dadalı, M., Sunay, M.M., Emir, M.L., Özer, E., Demokan, E. (2010) "Intrarenal epidermal cyst", KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (0) [SCI Expanded]
Dadalı, M., Sunay, M.M. (2010) "Benign Prostat Hiperplazisinin Medikal Tedavisinde 5 Alfa Redüktaz Enzim İnhibitörlerinin Kullanımı", Türk Üroloji Seminerleri, Benign Prostat Hiperplazisi’nde Medikal Tedavi Özel Sayısı, 1 (0) pp. 5-8
Dadalı, M., Sunay, M.M., Mehmet, B., Emir, M.L., Özer, E., Demokan, E. (2010) "Erişkin Bir Hastada Testisin Pür Yolk Sak Tümörü Olgu Sunumu", TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, 36 (0) pp. 322-325 [SCI Expanded]
Sunay, M.M., Dadalı, M., Emir, M.L., Karabulut, A.A., Demokan, E. (2010) "Effect of thioglycolic acid instillation to stop hair growth on the urethral mucosa after urethroplasty with hairy skin in a rat model", UROLOGIA INTERNATIONALIS, (0) [SCI Expanded]
Özgün, Ç., Başar, H., Aydan, Y., Esra, T., Sunay, M.M. (2010) "Spinal anesthesia for transurethral resection operations levobupivacaine with or without fentanyl", MIDDLE EAST JOURNAL, (0) [SSCI]
Sunay, M.M., Emir, M.L., Karabulut, A., Demokan, E. (2009) "Our 21 year experience with the Thiersch Duplay technique following surgical correction of penoscrotal transposition", UROLOGIA INTERNATIONALIS, (0) [SCI Expanded]
Karabulut, A., Sunay, M.M., Kazım, E., Emir, M.L., Demokan, E. (2008) "Retrospective analysis of the results obtained by using Mathieu and TIP urethroplasty techniques in recurrent hypospadias repairs", Journal of Pediatric Urology, (0) [SCI Expanded]
Suna, T., İnan, N., Asutay, G., Erdoğan, İ., Sunay, M.M., Ayşegül, C. (2008) "The analgesic effect of 8 and 16 mg lornoxicam administered before shock wave lithotripsy a randomized double blind controlled study", UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Emir, M.L., Dadalı, M., Sunay, M.M., Demokan, E., Muzaffer, Ç., Hüseyin, Ü. (2008) "Chemical castration with intratesticular injection of 20 hypertonic saline a minimally invasive method", UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, (0) [SCI Expanded]
Sunay, M.M., Dadalı, M., Karabulut, A., Emir, M.L., Demokan, E. (2007) "Our 23 year Experience In Urethrocutaneous Fistulas Developing After Hypospadias Surger", UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Emir, M.L., Sunay, M.M., Dadalı, M., Demokan, E. (2007) "Intravesical Urethrotomy A Novel Solution After Failed Young Dees Leadbetter Bladder Neck Repair", GAZİ MEDICAL JOURNAL, 18 (0) pp. 186-188
Demokan, E., Sunay, M.M. (2007) "Üretra Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi", Klinikleri Dergisi, Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji, Ürogenital Travma Özel Sayısı, 3 (0) pp. 34-42
Sunay, M.M., Emir, M.L., Karabulut, A.A., Bağbancı, M.Ş., Ali, A.M., Demokan, E. (2006) "İki Olguda York Mason Tekniği İle Rektoüretral Fistül Onarımı", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 17 (0) pp. 131-134
Karabulut, A., Karabulut, A.A., Sunay, M.M., Emir, M.L., Demokan, E. (2006) "Proteus syndrome with multiple genitourinary abnormalities", UROLOGIA INTERNATIONALIS, (0) [SCI Expanded]
Emir, M.L., Demokan, E., Ak, H., Sunay, M.M. (2005) "A New Technique Combining Both Polypropylene And Vaginal Wall Sling Procedures Can It Minimize The Risk of Urethral And Vaginal Erosion Occurring With Synthetic Materials", WORLD JOURNAL OF UROLOGY, (0) [SCI Expanded]
Karabulut, A.A., Sunay, M.M., Emir, M.L., Metin, H., Demokan, E. (2005) "Ender Görülen Bir Ventriküloperitoneal Şant Komplikasyonu Mesane Perforasyonu", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 16 (0) pp. 82-84
Karabulut, A., Sunay, M.M., Alpaslan, L., Emir, M.L., Demokan, E. (2005) "Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Tedavisi Sırasında Meydana Gelen Plazma Beta Endorfin ve Adrenokortikotropik Hormon Değişiklikleri Ağrı ile İlişkisi", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 16 (0) pp. 14-18
Dadalı, M., Emir, M.L., Sunay, M.M., Demokan, E. (2005) "Malone Antegrat Kolonik Enema Prosedürü Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 16 (0) pp. 125-129
Sunay, M.M. (2004) "Prostat Anatomisi ve Benign Prostat Hiperplazisi Fizyopatolojisi", Cep Tıp Dergisi, (0) pp. 7-21
Karabulut, A.A., Sunay, M.M. (2004) "Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Fonksiyon", Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 37 (0) pp. 87-91
Emir, M.L., Sunay, M.M., Erim, E., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (2001) "Adölasan Dönemde ve Gebelikte Saptanan Mesanenin Değişici Epitelyum Karsinomu İki Olgunun Sunumu", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 12 (0) pp. 223-225
Emir, M.L., Sunay, M.M., Karabulut, A., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (2000) "Palpe Edilemeyen Kriptorşid Testislerde Tanısal Laparoskopinin Güvenilirliği", Cerrahi Tıp Bülteni, 3 (0) pp. 116-120
Emir, M.L., Sunay, M.M., Karabulut, A., Yusuf, D., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (2000) "Lidokain Prilokain Kremin Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Sırasındaki Topikal Anestezik Etkinliği Randomize Plasebo Kontrollü Prospektif Bir Çalışma", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 11 (0) pp. 45-49
Batislam, E., Sunay, M.M., Karabulut, A.A., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1997) "An Interesting Foreign Body In Urethra A Case Report", ”, Tıp ve Sağlık Dergisi, (0) pp. 34-35
Sunay, M.M., Batislam, E., Barış, N., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1997) "The Assessment of Fibrosis With Spongiosography In Urethral Strictures", Tıp ve Sağlık Dergisi, 1 (0) pp. 16-20
Batislam, E., Sunay, M.M., Peşkircioğlu, Ç.L., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1996) "Üreter Alt Uç Taşları Tedavisinde Basket Manipulasyonun Yeri", ÜROLOJİ BÜLTENİ, 7 (0) pp. 54-56
Batislam, E., İhsan, A., Sunay, M.M., Yaman, İ., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1996) "Piyeloplasti Sonrası Diversiyon Kullanımı Üreterostomi ile Üreter Stentli Nefrostomi Kateterinin Karşılaştırılması", Üroloji Bülteni, 7 (0) pp. 142-145
Batislam, E., Barış, N., Sunay, M.M., Emir, M.L., Erduran, G., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1996) "Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Gittes ve Raz Tekniklerinin Karşılaştırılması", Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler, 7 (0) pp. 54-56
Batislam, E., İhsan, A., Sunay, M.M., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E. (1995) "Üreter Taşları Tedavisinde Nifedipin ve Metilprednizolon Kombinasyonu", Optimal Tıp Dergisi, 8 (0) pp. 103-106
Germiyanoğlu, R.C., Batislam, E., Özkardeş, H., Peşkircioğlu, Ç.L., Sunay, M.M., Altuğ, M.U., Demokan, E. (1994) "Varikosel Onarımı Sonuçları 1154 İnfertilite Olgusunun Değerlendirilmesi", Cerrahi Tıp Bülteni, 3 (0) pp. 223-226
Germiyanoğlu, R.C., Sunay, M.M., Emir, M.L., Demokan, E. (1994) "Üretra Darlıklarında Yeni Tanı Yöntemi Spongiozografi", Türk Üroloji Dergisi, 2 (0) pp. 147-152
Deniz, E., Karaman, C.Z., Sunay, M.M., Germiyanoğlu, R.C., Demokan, E., Nevin, T. (1993) "Anterior Üretra Darlıklarının Değerlendirilmesinde Üretrografi Sonoüretrografi ve Spongiozografinin Yeri", Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi, 3 (0) pp. 256-260
Germiyanoğlu, R.C., Özkardeş, H., Sunay, M.M., Altuğ, M.U., Demokan, E., Yücel, G. (1993) "Malignant Fibrous Histiocytoma of The Spermatic Cord", Turkish Journal of Cancer, 23 (0) pp. 199-202
Bildiriler
Aykaç, A., Baran, Ö., Öner, Z., Kaya, C., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2018) "İNSAN KADAVRA BÖBREĞİNDE RIRS MODELİNDE EŞ ZAMANLI KALİKS BASINÇ DEĞERLENDİRMESİ", 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018)
Aykaç, A., Baran, Ö., Sarı, S., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2018) "RADYASYONA MARUZ KALMANIN AZALTILMASI-RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİNDE FLOROSKOPİ OLMADAN ÜRETERAL ERİŞİM kILIFI UYGULAMASININ YENİ TEKNİĞİ", 4.ÜCD KONGRESİ , Antalya, (Ekim 2018)
Baran, Ö., Aykaç, A., Sarı, S., Ateş, A., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2018) "RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA SPİNAL ANESTEZİ GÜVENLİ Mİ?GENEL ANESTEZİ VE SPİNAL ANESTEZİ KARŞILAŞTIRMALI PROSPEKTİF ANALİZ", 4.ÜCD KONGRESİ , Antalya, (Ekim 2018)
Aykaç, A., Baran, Ö., Öner, Z., Kaya, Ç., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2018) "İNSAN KADAVRA BÖBREĞİNDE RIRS MODELİNDE EŞ ZAMANLI BASINÇ DEĞERLENDİRİLMESİ", 4.ÜCD KONGRESİ , Antalya, (Ekim 2018)
Baran, Ö., Doğan, E., Aykaç, A., Selvi, İ., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sunay, M.M., Yalçınkaya, F. (2018) "PEDİATYRİK YAŞ GRUBUNDA MESANE ÜROTELYAL NEOPLAZİLERİ: TEK MERKEZ OLGU SERİSİ VE DENEYİMLERİMİZ", 4.ÜCD KONGRESİ , Antalya, (Ekim 2018)
Aykaç, A., Baran, Ö., Aktaş, G., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sunay, M.M., Sertçelik, M.N. (2018) "ÜROTELYAL KARSİNOMU TAKLİT EDEN MESANENİN MALAKOPLAKİ LEZYONU: OLGU SUNUMU", 13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ , Antalya, (Kasım 2018)
Baran, Ö., Aykaç, A., Öner, S., Aktümen, A., Sunay, M.M., Özok, H.U., Sertçelik, M.N. (2018) "WUNDERLICH SENDROMU, TUBEROSKLEROZ İLE İLİŞKİLİ DEV RENAL ANJİOMYOLİPOM RÜPTÜRÜ", 13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ , Antalya, (Kasım 2018)
Selvi, İ., Aykaç, A., Baran, Ö., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sunay, M.M. (2018) "OUR EXPERIENCE OF FOURNIER’xxS GANGRENE WITH 28 PATIENTS: EVALUATION OF PROGNOSTIC FACTORS BY USING DIFFERENT SCORING SYSTEMS", 27.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ , Bafra, (Aralık 2018)
Baran, Ö., Aykaç, A., Özok, H.U., Sunay, M.M., Sertçelik, M.N., Aktümen, A., Bürlukkara, S. (2017) "PARATESTİKÜLER LEİOMYOSARKOM: CERRAHİ SONRASI NÜKS", 13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017)
Baran, Ö., Aykaç, A., Sunay, M.M., Erol, H., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sertçelik, M.N. (2017) "PROSTATIN DİFFÜZ B HÜCRELİ LENFOMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK", 13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017)
Aykaç, A., Baran, Ö., İnce, Z.İ.N., Bürlukkara, S., Özok, H.U., Sunay, M.M., Sertçelik, M.N. (2017) "LİTERATÜR EŞLİĞİNDE MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", 13.üROONKOLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017)
Aydın, A., Sunay, M.M., Özcan, S., Yardımcı, İ., Hasçiçek, M., Ünverdi, H., Korkmaz, M., Hücümenoğlu, S. (2017) "Do Montelukast sodium and N-acetylcynesisteine have a nephroprotectice effect on the development of renal ischemia: A plecebo controlled in a rat model", 24th Meeting of the EAU section of urological research , Paris, Fransa, (Ekim 2017)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Sunay, M.M. (2015) "Ürolojik aciller", İstanbul/Türkiye : İstanbul Medikal Yayıncılık
Sunay, M.M. (2013) "Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı", Ankara/Türkiye : İRİS YAYINEVİ
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Ürolojik Cerrahi Derneği, 2011-
Üye, Endoüroloji Derneği, 2009-
Üye, Türk Üroloji Derneği, 2009-
Üye, Çocuk Üroloji Derneği, 2009-
Üye, American Urological Association, 2009-
Üye, European Association of Urology, 2008-
Üye, Ankara Ürologlar Derneği, 2006-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Acupuncture versus paroxetine for the treatment of premature ejaculation a randomized placebo controlled clinical trial
EUROPEAN UROLOGY
8 5 0 0 0 1 17
2
Acupuncture versus solifenacin for treatment of overactive bladder and its correlation with urine nerve growth factor levels a randomized placebo controlled clinical trial
UROLOGIA INTERNATIONALIS
9 5 0 0 0 1 15
3
Our 23 year Experience In Urethrocutaneous Fistulas Developing After Hypospadias Surger
UROLOGY
7 2 0 0 0 3 12
4
Which Should be Preferred for Moderate-Size Kidney Stones? Ultramini Percutaneous Nephrolithotomy or Retrograde Intrarenal Surgery?
JOURNAL OF ENDOUROLOGY
10 2 0 0 0 0 12
5
Urothelial cancer of bladder in young versus older adults clinical and pathological characteristics and outcomes
KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
5 3 0 0 0 1 10
6
Chemical castration with intratesticular injection of 20 hypertonic saline a minimally invasive method
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS
3 3 0 0 0 2 8
7
The protective effect of Papaverine and Alprostadil in rat testes after ischemia and reperfusion injury
International Braz J Urol
6 1 0 0 0 1 8
8
Single institution outcomes of open reconstruction techniques for management of pediatric and adolescent post traumatic urethral strictures
UROLOGY
7 1 0 0 0 0 8
9
The analgesic effect of 8 and 16 mg lornoxicam administered before shock wave lithotripsy a randomized double blind controlled study
UROLOGY
6 0 0 0 0 1 7
10
A different perspective for morbidity related to Fournier’s gangrene: which scoring system is more reliable to predict requirement of skin graft and flaps in survivors of Fournier’s gangrene?
International Urology and Nephrology
4 0 0 0 0 2 6
11
The efficacy of intraurethral lidocaine in optical internal urethrotomy for anterior urethral stricture: a multicenter study.
Minerva Urologica E Nefrologica
4 1 0 0 0 0 5
12
Cirugía retrógrada intrarrenal para el tratamiento de cálculos renales bajo anestesia espinal, un método mínimamente invasivo. Análisis retrospectivo de 1.467 casos
Actas Urológicas Españolas
3 0 0 0 0 2 5
13
Retrospective analysis of the results obtained by using Mathieu and TIP urethroplasty techniques in recurrent hypospadias repairs
Journal of Pediatric Urology
2 2 0 0 0 0 4
14
Intrarenal epidermal cyst
KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
1 1 0 0 0 2 4
15
Endoscopic versus open hydrocelectomy for the treatment of adult hydroceles a randomized controlled clinical trial
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY
3 0 0 0 0 0 3
16
Hormonal and pathologic changes after chemoablation of testes with hypertonic saline solution as a treatment method alternative to orchiectomy in patients with hormone sensitive metastatic prostatic cancer
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS
0 2 0 0 0 1 3
17
Do Montelukast Sodium and N Acetylcysteine Have a Nephroprotective Effect on Unilateral Ureteral Obstruction A Placebo Controlled Trial in a Rat Model
JOURNAL OF UROLOGY
2 0 0 0 0 0 2
18
Spinal anesthesia for transurethral resection operations levobupivacaine with or without fentanyl
MIDDLE EAST JOURNAL
1 1 0 0 0 0 2
19
Fixation of the glans penis and urethral catheter to the abdominal skin to avoid wound dehiscence after a hypospadias surgery: A comparative study
Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
0 0 0 0 0 2 2
20
The Examination of the Nephroprotective Effect of Montelukast Sodium and N-Acetylcysteine in Renal Ischemia with Dimercaptosuccinic Acid Imaging in a Placebo-Controlled Rat Model
Acta Cirurgica Brasileira
1 0 0 0 0 0 1
21
Our 21 year experience with the Thiersch Duplay technique following surgical correction of penoscrotal transposition
UROLOGIA INTERNATIONALIS
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2019 15
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 17
Karabük Üniversitesi
2017 - 2019 8
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 3
-
2017 1
Erol Demokan
-
1993 - 2011 32
Mustafa Levent Emir
Ahi Evran Üniversitesi
1994 - 2011 25
Aykut Aykaç
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 17
Rüştü Cankon Germiyanoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1993 - 2015 14
Mümtaz Dadalı
Ahi Evran Üniversitesi
2005 - 2015 12
Ayhan Karabulut
Ahi Evran Üniversitesi
2000 - 2011 9
Ertan Batislam
Kırıkkale Üniversitesi
1994 - 1997 7
Memduh Nurettin Sertçelik
-
2016 - 2018 6
Ayşe Anıl Karabulut
Kırıkkale Üniversitesi
1997 - 2010 6
Muhammet Şahin Bağbancı
Ahi Evran Üniversitesi
2006 - 2015 5
Sercan Sarı
Yozgat Bozok Üniversitesi
2018 - 2019 3
Alpay Aktümen
-
2017 - 2018 3
Arif Aydın
-
2014 - 2015 3
İsmail Selvi
-
2018 - 2019 3
Berkan Reşorlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 - 2018 2
Fatih Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2016 - 2018 2
Sema Hücümenoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2017 - 2020 2
Mustafa Uğur Altuğ
Acıbadem Üniversitesi
1993 - 1994 2
Tolga Karakan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2018 - 2020 2
Hakan Özkardeş
Başkent Üniversitesi
1993 - 1994 2
Arif Aydın
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 - 2020 2
Meliha Korkmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2017 - 2020 2
Serkan Özcan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2017 - 2020 2
Çetin Levent Peşkircioğlu
Başkent Üniversitesi
1994 - 1996 2
Ali Atan
Gazi Üniversitesi
2016 - 2019 2
Ahmet Metin Hasçiçek
-
2017 - 2020 2
Arık İhsan
-
1995 - 1996 2
Aydoğmuş Yasin
-
2014 - 2015 2
Coşkun Kaya
-
2018 - 2019 2
Elif Özer
-
2010 2
Ersoy Erim
-
2001 - 2015 2
Hasçiçek Metin
-
2005 - 2015 2
Hülya Ünverdi
-
2017 - 2018 2
İbrahim Yardımcı
-
2017 - 2020 2
Karakan Tolga
-
2015 2
Nuhoğlu Barış
-
1996 - 1997 2
Ömer Doluoğlu
-
2016 - 2017 2
Nurten İnan
Gazi Üniversitesi
2008 1
Haşmet Sarıcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2014 1
Emre Huri
Hacettepe Üniversitesi
2020 1
Onur Telli
Ankara Üniversitesi
2014 1
Ali Kudret Adiloğlu
Bülent Ecevit Üniversitesi
2014 1
Muzaffer Eroğlu
Hacettepe Üniversitesi
2014 1
Can Zafer Karaman
Adnan Menderes Üniversitesi
1993 1
Akkuş Mehmet Ali
-
2006 1
Ali Ayyıldız
-
2017 1
Arif Demirbas
-
2018 1
Arif Demirbaş
-
2016 1
Bozkurt Serkan
-
2014 1
Börcek Pelin
-
2015 1
Büyükşerbetçi Mehmet
-
2010 1
Cem Nedim Yücetürk
-
2017 1
Cem Özgür Berat
-
2017 1
Ceyhan Ayşegül
-
2008 1
Çaydere Muzaffer
-
2008 1
Çoşkun Kaya
-
2018 1
Çuvaş Özgün
-
2010 1
Diker Yusuf
-
2000 1
Doluoğlu Ömer
-
2014 1
Engin Deniz
-
1993 1
Erdem Kazım
-
2008 1
Goktuğ Asutay
-
2008 1
Göğüş Elmas
-
2015 1
Gökhan Koca
-
2015 1
Gülan Aktaş
-
2018 1
Güngen Yücel
-
1993 1
Gür Erduran
-
1996 1
Hakan Ak
-
2005 1
Hatice Surer
-
2020 1
Hülya Başar
-
2010 1
Hüseyin Arslan
-
2011 1
Hüseyin Aslan
-
2014 1
İbrahim Yaman
-
1996 1
İpek Erdoğan
-
2008 1
Karakaya Yakup
-
2011 1
Lokumcu Alpaslan
-
2005 1
Ma Karagoz
-
2018 1
Mehmet Ali Karagöz
-
2016 1
Metin Hasçiçek
-
2017 1
Og Doluoglu
-
2018 1
Okan Yalbuzdağ
-
2011 1
Özgür Cem Berat
-
2014 1
Sunay Didem
-
2011 1
Şahin Haşmet
-
2014 1
Takmaz Suna
-
2008 1
Tamaç Nevin
-
1993 1
Tolga Karakan
-
2016 1
Türkyılmaz Esra
-
2010 1
Üstün Hüseyin
-
2008 1
Yasin Aydoğmuş
-
2011 1
Yeygel Aydan
-
2010 1
Yıldıray Yıldız
-
2017 1
Yusuf Sönmez
-
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 58508
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 34021
YÖKSİS Bilim Alanı Üroloji 560
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 105 69 59 124 140 50 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 734 . 729 . 859 . 769 . 713 . 792 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 734 . 729 . 859 . 769 . 713 . 792 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 154 . 160 . 186 . 142 . 127 . 187 . - -
Toplam Yayın 3 3 4 10 4 1 0 0
Toplam Makale 2 3 1 1 4 1 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 3 9 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 1 1 1 2 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 2 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 2 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 7 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 2 2 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri