img

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ECE ÇOKMUTLU

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
24
Atıf
3
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2013, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 2005, 2009
Araştırma Alanları
Mali Tablo Analizi, Finansal Olmayan Raporlama, Denetim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2013, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2009, 2013
Lisans, Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 71, 2019
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Mali Tablo Analizi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Finansal Olmayan Raporlama
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Denetim
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2011-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Begüm Şunda, Yüksek Lisans, Sürdürülebilirlik bağlamında BİST sürdürülebilirlik endeksinde sosyal medya faaliyetlerinin ölçümü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aklima Başar, Yüksek Lisans, Girişim finansmanı: Karadeniz Bölgesi teknoparkları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammad Noman Kohıstanı, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin İslami finansal okuryazarlığı üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yalçın Açıkgöz, Yüksek Lisans, Yenilenebilir enerji sektöründe çevresel ve finansal performans ölçümü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Murat Sürmen, Yüksek Lisans, Döngüsel ekonomi performans ölçümü: BIST sürdürülebilirlik endeksinde bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2022-2023, Menkul Kıymet ve Portföy Analizi, Lisans
2022-2023, Dönem Projesi, Yüksek Lisans
2022-2023, Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Yüksek Lisans
2022-2023, Uluslararası Finansman, Lisans
2022-2023, Muhasebe Denetimi, Lisans
2022-2023, Kurumsal Yönetim, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Girişimciliğin Hukuki Yapısı, Yüksek Lisans
2022-2023, Finansal Analiz, Yüksek Lisans
2022-2023, Finansal Kurumlar, Lisans
2022-2023, Finansal Yönetim, Lisans
2021-2022, Finansal Vaka Analizi, Lisans
2021-2022, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2021-2022, Menkul Kıymet ve Portföy Analizi, Lisans
2021-2022, Dönem Projesi, Yüksek Lisans
2021-2022, Finansal Kurumlar, Yüksek Lisans
2021-2022, Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Yüksek Lisans
2021-2022, Muhasebe Denetimi, Lisans
2021-2022, Uluslararası Finansman, Lisans
2021-2022, Kurumsal Yönetim, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Finansal Kurumlar, Lisans
2020-2021, Menkul Kıymet ve Portföy Analizi, Lisans
2020-2021, Finansal Vaka Analizi, Lisans
2020-2021, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2020-2021, Muhasebe Denetimi, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, Finansal Analiz, Yüksek Lisans
2020-2021, Finansal Kurumlar, Lisans
2019-2020, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2019-2020, Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Finansal Analiz, Yüksek Lisans
2019-2020, Mali Analiz Teknikleri, Lisans
2019-2020, Finansal Kurumlar, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
ÇOKMUTLU, M.E. (2023) "İşletmelerin Döngüsel ve Finansal Etkinlikleri Arasındaki İlişki: BIST 50 Endeksinde Bir Araştırma", Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1) pp. 538-552 [TR Dizin] Link DOI   
ÇOKMUTLU, M.E. (2023) "Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Döngüsel Ekonomi Performansı", Verimlilik Dergisi, (0) pp. 151-170 [TR Dizin] DOI    
ÇOKMUTLU, M.E. (2023) "Borsa İstanbul Şirketlerinde Karbon Emisyonu ve Temerrüt Riski İlişkisi", Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1) pp. 152-170 [TR Dizin] Link DOI    
Kohıstanı, M.N., Çokmutlu, M.E. (2023) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", ULUSLARARASI FİNANSAL EKONOMİ VE BANKACILIK UYGULAMALARI DERGİSİ, 4 (2) pp. 54-78 Link DOI   
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2022) "Kripto Varlıklar Olarak Tokenların Muhasebeleştirmesi", International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 7 (1) pp. 19-36 Link  
ÇOKMUTLU, M.E. (2022) "Döngüsel Ekonomi Performans Ölçümü Üzerine Bir Araştırma", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (2) pp. 209-234 Link DOI  
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2020) "BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İMALAT SANAYİİİŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARI İLE FİNANSALPERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 18 (3) pp. 96-115 [TR Dizin] Link    
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2019) "Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına YönelikGüvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5) pp. 164-174 DOI   
Şunda, B., Çokmutlu, M.E. (2023) "Sosyal Medyada Kurumsal Sürdürülebilirlik Paylaşımlarına İlişkin Sektörel Bir Araştırma", 16. UBAK , (pp. 205-215), Türkiye, (Mart 2023
Özen, S., Çokmutlu, M.E. (2022) "Karbon Emisyonunun İşletmelerin Temerrüt Riski Üzerindeki Etkisi", 5th International CEO Congress , Türkiye, (Aralık 2022
Özmen, M., Çokmutlu, M.E. (2022) "BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Döngüsel Performans Ölçümü", 5. Communication Education Organization , (pp. 225), Endonezya, (Aralık 2022
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2019) "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", II. International Congress of Human and Social Science Researches , (pp. 779-793), Bandırma-Balıkesir, Türkiye, (Ekim 2019
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2019) "BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İŞLETMELERİNİN SERA GAZI BEYANLARINA YÖNELİK GÜVENCE DENETİMLERİ:ISAE3410 GÜVENCE DENETİM STANDARDINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", BUSINESS ORGANIZATION RESEARCH , İzmir, Türkiye, (Eylül 2019
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2018) "Sigorta Şirketlerinin Performans Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama", 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations” , (pp. 34-35), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2018
Kılıç, M., Çokmutlu, M.E. (2018) "Çevresel Raporlamanın Gelişimi: Türkiye Örneği", International Conference on Empirical Economics And Social Sciences 2018 , (pp. 325), Bandırma - Balıkesir, Türkiye, (Haziran 2018
Kılıç, M., Çokmutlu, M.E. (2017) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bilgiyi Geliştirmede Yaşadıkları Sorunlar: Karabük İli Örneği", 3 rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization , (pp. 88-89), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Kayıt Yok
Çokmutlu, M.E. (2023) "Dijital Dönüşüm ve Fintek Çözümleri", Kitap: Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm, : Özgür Yayınları  
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2023) "GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI (GDS) 3000 ve GENİŞLETİLMİŞ DIŞ RAPORLAMA (GDR) GÜVENCE DENETİMLERİNE UYGULANMASI", Kitap: Denetim, Güvence Ve Finansal Raporlama Standartlarında Güncel Gelişmeler, : Gazi Kitabevi  
Çokmutlu, M.E., Vargün, H. (2022) "Jeotermal Enerji Santrallerindeki Ekonomik İşlemlerin TMS/TFRS Açısından Değerlendirilmesi", Kitap: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Muhasebe Uygulamaları, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Çokmutlu, M.E. (2019) "Performance Analysis of the Companies in the Electricity Index of Borsa İstanbul", Kitap: Handbook of Energy and Environment Policiy, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Kılıç, M., Çokmutlu, M.E. (2019) "İşletme Faaliyetlerinin Raporlanmasında Yaşanan Gelişmeler: Finansal Olmayan Raporlama Araçları", Kitap: İşletme ve Finans Yazıları - III, İstanbul/Türkiye : BETA BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş.  
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2019) "Evolution of Environmental Reporting : The Example of Turkey", Kitap: Environment and Sustainability, Berlin/Almanya : Peter Lang  
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2019) "Finansal Olmayan Raporlara İlişkin Güvece Hiznetleri:BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma", Kitap: Derlemeler - 1 (İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın), İstanbul/Türkiye : BETA Basım Yayım Dağtım AŞ.  
Çokmutlu, M.E., Kılıç, M. (2018) "Sigorta Şirketlerinin Performans Analizi", Kitap: İşletme ve EkonomiYazıları -I, İstanbu/Türkiye : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Kripto Varlıklar Olarak Tokenların Muhasebeleştirmesi
International Journal of Applied Economic and Finance Studies
0 0 0 0 2 0 0 0 2
2
Döngüsel Ekonomi Performans Ölçümü Üzerine Bir Araştırma
Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Metin Kılıç
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 10
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 3
Meltem ECE ÇOKMUTLU
Karabük Üniversitesi
2023 3
Karabük Üniversitesi
2022 1
Ankara Üniversitesi
2022 1
Begüm Şunda
-
2023 1
Muhammad Noman Kohıstanı
-
2023 1
Murat Özmen
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Muhasebe 1267
Anahtar Kelimeler Mali Tablo Analizi, Finansal Olmayan Raporlama, Denetim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 5 50 190 15 0 80 150 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 544 . 493 . 355 . 513 . - 544 . 446 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 446 . 422 . 293 . 438 . - 468 . 370 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 112 . 105 . 41 . 95 . - 100 . 44 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 47 . 44 . 8 . 50 . - 40 . 22 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 20 . 12 . 5 . 15 . - 13 . 7 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 81 . 71 . 27 . 68 . - 72 . 30 . -
Toplam Yayın 0 0 1 3 7 1 0 5 7 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0
Toplam Bildiri 0 0 1 2 2 0 0 2 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 2 2 0 0 2 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri