img

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes SAYIN

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
9
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2019, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010, 2015
Araştırma Alanları
Tüketici Davranışları, Reklam, Kültürlerarası İletişim, Pazarlama Araştırmaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2019, 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010, 2015
Muhammed Enes SAYIN, Doktora, Kişilik özellikleri, tutumluluk, gösterişçi tüketim ve ihtiyaç algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
Muhammed Enes SAYIN, Yüksek Lisans, Katılım bankalarında risk ve mali analiz yöntemlerinin uygulanması üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019
İngilizce, YÖKDİL, 73, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Reklam
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Kültürlerarası İletişim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Pazarlama Araştırmaları
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2017-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Tüketici Davranışları, Yüksek Lisans
2023-2024, Tüketici Davranışları, Lisans
2023-2024, Pazarlama Araştırmaları, Lisans
2023-2024, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2023-2024, Pazarlama Ahlakı, Lisans
2023-2024, Hizmet Pazarlaması, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Sayın, M.E., Terzi, H. (2024) "İhtiyaç Algısı, Kişilik Özellikleri, Tutumluluk ve Gösteriş Tüketim Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1) pp. 1-21 Link  
Sayın, M.E., Terzi, H. (2023) "İhtiyaç Olgusunun Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 7 (1) pp. 127-167 Link DOI  
Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E., Ok, Ş. (2023) "Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Studies on Social Science Insight, 3 (2) pp. 83-102 Link  
Sayın, M.E., Terzi, H., Bayraklı, M. (2022) "Comparison of Advertisements of Conventional and Participation Banks: Case Study of Turkey, England and Egypt", Afro Eurasian Studies, 10 (2) pp. 27-36 DOI  
Al-Khaldı, N., Sayın, M.E. (2024) "Tüketicilerin Lüks Tüketim Eğilimi ve Online Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi - IGSCONG'24 , Türkiye, (Haziran 2024
Sayın, M.E., Terzi, H. (2021) "Tutumluluk, Materyalist Eğilim ve Algılanan Dindarlık Düzeyinin Bilinçli Tüketim Üzerindeki Etkisi", The 11th Global Islamic Marketing Conference , Katar, (Nisan 2021
Sayın, M.E., Bayraklı, M., Terzi, H. (2020) "Comparison of Advertisements of Conventional Banks and Participation Banks: Evidence from Turkey, Egypt and England", 3rd Economics, Business And Organization Research Conference , Rome, İtalya, (Kasım 2020
Kayıt Yok
Sayın, M.E. (2023) "İhtiyaç Algısı, Dindarlık ve Gösterişçi Tüketim Üzerine Nitel Bir Çalışma", Kitap: İşletme Bilimin Üç Temel Alanında Yaşanan Gelişmeler: Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Sayın, M.E., Ersöz, T. (2021) "Katılım Bankalarında Risk ve Mali Analiz Yöntemlerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Ekonomi Politika ve Uygulamalarının Ampirik Tahlili: İktisat, Finans, Maliye, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2024 6
Muhammet Bayraklı
-
2020 - 2022 2
-
2023 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
-
2023 1
Nazik Al-Khaldı
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
223.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
192.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
38.
1417 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1417
Anahtar Kelimeler Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Kültürlerarası İletişim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 5 45 15 70 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 523 . 580 . 609 . 526 . 223 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 448 . 488 . 533 . 449 . 192 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 120 . 136 . 159 . 108 . 38 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - 93 . 115 . 129 . 92 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - 52 . 60 . 74 . 49 . 23 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri