img

Doç. Dr. Meral BATUR ÇAY

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Resim
  • Resim

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Sy), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim İş Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2004, 2008
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 71, Bahar, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Disiplinler Arası Sanat
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Baskı Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Enstelasyon-Yerleştirme
Akademik Ünvanlar
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Plastik Sanatlar, Türkiye
2015-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2014-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2011-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anasanat Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Tunahan Ay, Yüksek Lisans, Yapay Zekâ Destekli Grafik Tasarım uygulamalarının Yaratıcılık ve Tasarım Bağlamındaki Yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüseyin Cihan Oral, Yüksek Lisans, Sanatta Gerçeklik Olgusu ve Güncel Sanat Çalışmalarındaki Yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Elif Kuyucuk, Yüksek Lisans, Üst Paleolitik Dönem Mağara Resimlerinin Dışavurumcu Taraflarının Yirminci Yüzyıl Alman Ekspresyonis, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Khansa Mokhles Mohamad Yaseen Khansa Mokhles Mohamad Yaseen, Yüksek Lisans, NFT'nin Dijital Sanatın Gelişimine Etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdullah Köksal, Yüksek Lisans, Toplumsal Gerçekçilik Bağlamında Türk Resminde Emekçi İnsan Portreleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alparslan Başdoğan, Yüksek Lisans, Acıma ve Öfke Duygularının Sembolik Olarak Yunan Tanrıları ile Batı Resim Sanatına Yansımaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Atölye B 1, Yüksek Lisans
2021-2022, Atölye B 2, Yüksek Lisans
2021-2022, Resim Atölye 1, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Sanat Kavramlarına Giriş, Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Sanat Eleştirisi 1, Yüksek Lisans
2021-2022, Sanat Eleştirisi 2, Yüksek Lisans
2020-2021, Özgün Baskı IV, Lisans
2020-2021, Desen VII, Lisans
2019-2020, DESEN VI, Lisans
2019-2020, ÖZGÜN BASKI II, Lisans
2019-2020, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II, Lisans
2019-2020, DESEN V, Lisans
2019-2020, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I, Lisans
2019-2020, ÖZGÜN BASKI I, Lisans
2019-2020, RESİM ATÖLYE V, Lisans
2019-2020, RESİM ATÖLYE VI, Lisans
2018-2019, DUVAR RESMİ IV, Lisans
2018-2019, DUVAR RESMİ III, Lisans
2018-2019, SANAT KAVRAMŞLARINA GİRİŞ II, Lisans
2018-2019, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I, Lisans
2018-2019, DESEN IV, Lisans
2018-2019, DESEN III, Lisans
2018-2019, RESİM ATÖLYE III, Lisans
2018-2019, RESİM ATÖLYE IV, Lisans
2017-2018, ÖZGÜN BASKI V, Lisans
2017-2018, TASARI İLKELERİ VE KOMPOZİSYON, Lisans
2017-2018, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I, Lisans
2017-2018, DUVAR RESMİ I, Lisans
2017-2018, RESİM ATÖLYE I, Lisans
2017-2018, RESİM ATÖLYE II, Lisans
2017-2018, DESEN II, Lisans
2017-2018, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II, Lisans
2017-2018, DUVAR RESMİ II, Lisans
2017-2018, ÖZGÜN BASKI VI, Lisans
2017-2018, DESEN I (B), Lisans
2017-2018, DESEN I (A), Lisans
2016-2017, ÖZGÜN BASKI V, Lisans
2016-2017, EUT ÖZGÜN BASKI I, Lisans
2016-2017, DESEN VIII, Lisans
2016-2017, ÖZGÜN BASKI III, Lisans
2016-2017, DENEYSEL BASKI TEKNİKLERİ, Lisans
2016-2017, ÖZGÜN BASKI I, Lisans
2016-2017, DESEN VII, Lisans
2016-2017, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I, Lisans
2016-2017, DESEN II (A), Lisans
2016-2017, DESEN II (B), Lisans
2016-2017, SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II, Lisans
2016-2017, TASARI İLKELERİ VE KOMPOZİSYON, Lisans
2016-2017, ÖZGÜN BASKI IV, Lisans
2016-2017, GÖRSEL ALGILAMA, Lisans
2016-2017, ÖZGÜN BASKI II, Lisans
2015-2016, Araştırma Yöntemleri 1, Lisans
2015-2016, Sanat Kavramlarına Giriş 1, Lisans
2015-2016, Özgün Baskı 1, Lisans
2015-2016, Özgün Baskı III, Lisans
2015-2016, Desen VII, Lisans
2015-2016, Serbest El Teknikleri I, Lisans
2014-2015, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II, Lisans
2014-2015, ÖZGÜN BASKI II, Lisans
2014-2015, PORTFOLYO TASARIMI, Lisans
2014-2015, DESEN VI, Lisans
2014-2015, DUVAR RESMİ VI, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
İlham Kaynağım Doğa (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2018-2018
Cumhuriyet Sonrası Türk Resminde Sembol (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2014
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Çay, M.B., Kuyucuk, E. (2022) "Performans Sanatı ve Bedenin Sınırları", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 8 (1) pp. 1-14 Link
Çay, M.B., Başdoğan, A. (2022) "Yunan Mitolojisindeki Tanrı Pan Sembolünün Doğa Bağlamında Resim Sanatına Yansıması", Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 169-182 Link
Çay, M.B. (2021) "ODILON REDON RESİMLERİNDEKİ SEMBOLLER", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 7 (1) pp. 88-100 DOI
Çay, M.B. (2021) "SÜRREALİST RESSAM LAURİE LİPTON'UN RESİMLERİNDEKİ SEMBOLLER", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 7 (2) pp. 238-248 DOI
Çay, M.B. (2021) "SYMBOLS IN THE PAINTINGS OF SURREALIST PAINTER PAUL DELVAUX", TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, 11 (3) pp. 922-931 DOI
Çay, M.B. (2020) "James Ensor’un Resimlerindeki Semboller", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 6 (1) pp. 57-69 Link
Çay, M.B. (2019) "Chen Zhen: Arıtma Odası", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 5 (1) pp. 1-9 Link
Çay, M.B. (2017) "Pieter Brueghel: Ölümün Zaferi", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 3 (2) pp. 50-57 Link DOI
Çay, M.B. (2017) "FRANCİSCO GOYA’NIN KABUS RESİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Yıldız Journal of Art and Design, 4 (2) pp. 88-103 [TR Dizin] Link
Çay, M.B. (2016) "Türk Resminde Din Konulu Resimlerde Sembol", Fine Arts, 11 (3) pp. 129-142 Link DOI
Çay, M.B. (2016) "Atilla Galip Pınar'ın Resimlerinde İnsan ve Doğa İlişkisi", Journal of Turkish Studies, 11 (2) pp. 229-240 [TR Dizin] Link DOI
Çay, M.B. (2016) "Huzurun Rengi Mavi", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (13) pp. 279-292 Link DOI
Çay, M.B. (2016) "Türk Resminde Portre Konulu Eserlerde Sembol", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2) pp. 295-306 [TR Dizin] Link
Çay, M.B. (2016) "Türk Resminde Günlük Yaşam Konulu Resimlerde Sembol", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14) pp. 193-211 [TR Dizin] Link DOI
Çay, M.B. (2016) "Şeref Ruhi Aydın Resimlerindeki Semboller Üzerine Bir İnceleme", inönü üniversitesi sanat ve tasarım dergisi, 6 (14) pp. 199-211 Link DOI
Çay, M.B. (2012) "Art Teachers Views on Strategies and Methots Which are Used to Achive Attintment The Turkish Online of Educational Technology", TOJET, 1 (0)
Çay, M.B. (2011) "Dali'nin Sanatında Gala'nın Etkileri", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (0) pp. 15-20
Bildiriler
Şahin, K., Çay, M.B. (2022) "Ten, Çıplaklık ve Giyinme: Heather Sabian Üzerinden Derinin Bir Sanat Eseri Olarak Heykele Dönüşümü", ZANAAT SANAT VE TASARIM DİLİ OLARAK DERİ SEMPOZYUMU VE ÇALIŞTAYI , Karabük, (Mayıs 2022)
Çay, M.B. (2018) "Ironically Images in the Context of Thomas Lerooy", International Symposium on Human and Social Sciences , Türkiye, (Nisan 2018)
Çay, M.B. (2018) "Different Perspectives for the Theme of Death Aydın Ayan", International Symposium on Human and Social Sciences , Türkiye, (Nisan 2018)
Çay, M.B. (2017) "Purification Room", 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2017)
Çay, M.B. (2017) "Varoluşsal Kaygı: John Newcomb", 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2017)
Çay, M.B. (2017) "Yozlaşmış Bedenler", II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı , (pp. 290-293), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017)
Çay, M.B. (2017) "Neşet Günal Resimlerinde Çocuk İmgesi", VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi , (pp. 559-564), Konya, Türkiye, (Aralık 2017)
Batur, M., Ateş, S.K. (2017) "Hans Baldung Grien “İnsanın Üç Çağı ve Ölüm”", II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı , (pp. 286-289), Antalya, Türkiye, (Kasım 2017)
Çay, M.B. (2016) "Zaman Kavramı ve Nevin Çokay", III. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSELARAŞTIRMA GÜNLERİ , (pp. 654-662), Sivas, Türkiye, (Nisan 2016)
Çay, M.B. (2012) "Space Changing In The Art With The Digitalisation", World Conference on Design, art &Education , (pp. 17-26), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2012)
Çay, M.B. (2012) "Görsel Sanatlar Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Ölçülüp Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlere Yönelik Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşleri", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 175-189), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2012)
Çay, M.B. (2012) "Kazanımların Kazandırılmasında Kullanılan Strateji ve Yöntemlere Yönelik Resim Öğretmenlerinin Görüşleri", Internation Conference on New Horizons in Education , (pp. 45-58), Prag, İtalya, (Haziran 2012)
Çay, M.B. (2011) "Sanatta İmge Olarak Ordu ve Ordulu Sanatçilar; Mustafa Rakım Efendi ve İsmail Zühdi Efendi Örneği", 1 International Conference on The Black sea Regional Culture , Sinop, Türkiye, (Aralık 2011)
Çay, M.B. (2011) "İlköğretimde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Strateji ve Yöntemlere Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , (pp. 43-57), Sivas, Türkiye, (Mayıs 2011)
Çay, M.B. (2011) "Sanat Eğitimi Değerlendirmelerinde Portfolyo", 1. International Art Symposium , Ankara, Türkiye, (Ekim 2011)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Çay, M.B. (2020) "İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştıralar", Cetinje/Karadağ : Ivpe
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım, 2016
(Uluslararası - Diğer) World Conference on Design, Art &Education, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Huzurun Rengi Mavi
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
2
Şeref Ruhi Aydın Resimlerindeki Semboller Üzerine Bir İnceleme
inönü üniversitesi sanat ve tasarım dergisi
0 1 0 0 0 0 1
3
FRANCİSCO GOYA’NIN KABUS RESİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yıldız Journal of Art and Design
0 1 0 0 0 0 1
4
Art Teachers Views on Strategies and Methots Which are Used to Achive Attintment The Turkish Online of Educational Technology
TOJET
0 0 0 0 0 1 1
5
Pieter Brueghel: Ölümün Zaferi
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
6
Türk Resminde Günlük Yaşam Konulu Resimlerde Sembol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
7
Space Changing In The Art With The Digitalisation
Procedia-Social and Behaviaral Sciences
0 0 0 0 0 1 1
8
James Ensor’un Resimlerindeki Semboller
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
Ödüller
(2017) "Sergileme" Colortone Sanat Boyaları
(2015) "Sergileme" Eskişehir Sanat Derneği
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
(Uluslararası) Grafiksel Tasarım: Ar Sergi Afişi [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2021
(Uluslararası) Grafiksel Tasarım: Yolculuk Sergi Afişi [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2021
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): "Bİ ADIM ÖNE" FOTOĞRAF SERGİSİ [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
(Uluslararası) Sanatsal Tasarım (Sahne, Eser, Yayın, Mekan, Obje): "NEFES ALAMIYORUM ANNE" KİŞİSEL RESİM SERGİSİ [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: AHİLİK VE HELAL BİLİNCİ TEMALI RESİM VE KISA FİLM/VİDEO YARIŞMASI, 01-11-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Arınma, 22-02-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Eve Dönüş, 04-06-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Dijital Sergi, 08-03-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Yeni Gün Nevruz Uluslararası Davetli Sergi, 21-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ULUSLARARASI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ, 08-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 27 ŞUBAT DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜ ULUSAL ONLİNE RESİM SERGİSİ, 27-02-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ulusal Online Karma Sergi, 19-05-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: International Congress on Art&Desing-2021 Exhibition, 21-06-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 01-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 01-03-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Yolculuk, 21-12-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: ”Halı’xxnı Anlat” Çevrimiçi Ulusal Jürili Karma Sanal Sergi, 21-12-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Öğretmenler Günü Online Karma Sergi, 24-11-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu ISOEVA Sergisi, 24-12-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Öğretmen” Ulusal Online Karma Sergi, 24-11-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu Sergisi, 24-12-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: GÖBEKLITEPEART-2019 / ULUSLARARASI KARMA SERGİ, 28-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Balıkesir Buluşmaları Uluslararası Karma Sergi, 02-12-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: International Symposium on Human and Social Sciences, 07-04-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Bedriye Fidan Kadın ve Renk Resim Yarışması Sergisi, Colortone Sanat Boyaları, 02 Şubat 2017, 02-02-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Farklı ve Birlikte IV Gaziantep Kardeşlik 4, Teröre Hayır Kardeşliğe Evet, 10-02-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: SFTGSTF Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 08-03-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri Sergisi, 04-05-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor Uluslararası Sergi, 31 Mart-09 Nisan 2017., 31-03-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Sergisi, 4-6 Mayıs 2017., 04-05-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “EGEART Balıkesir Üniversitesi” Uluslararası Karma Sergi, 26-10-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Uluslararası Karma Sergi”, 20-04-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1.Ulusal Kadın Sempozyumu Karma Sergi, 08-03-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “Anadolu’dan Tuna’ya” Uluslararası Karma Sergi, 28-04-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Bohem+ Sanat Hareketi İstanbul, 15-03-2016
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: New York International Art Days, 15-03-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 21x21 Eserler Sergisi, 18-10-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Bi Adım Öne, 22-03-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Nefes Alamıyorum Anne, 05-04-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karadeniz Bölgesi GSF/ STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri 1. Karma Sergi, 22-03-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Temas, 08-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Farklı ve Birlikte III Kütahya Ulusal Jürili Karma Sergi, 13-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Dünya Kadınlar Günü “Elmanın Yarısı” Karma Sergi, 02-03-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Barış Petekleri, 25-04-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 100. Yılında Çanakkale Savaşı Sergisi, 18-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Buluşma IX, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Ulusal Katılımlı ve Jürili Karma Sergisi, 20-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Beklenmedik Hikayeler, 16-09-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Umut Atölyesi Projesi Uluslararası Sergi, 15-12-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: Artoros Uluslaraarsı Sanat Zirvesi, 25-12-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 100. YILINDA ÇANAKKALE RUHU 253 SANATÇI 253 ESER temalı ulusal katılımlı- jürili karma sergi, 18-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 100. Yılında Çanakkale Savaşı Konulu Jürili Resim Sergisi, 18-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 13. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi, 27-10-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Karabük Sanat Eğitimcileri” Karma Resim Sergisi, 24-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Kuruluşunun 100. Yılı Anısına “Kadın Sanatçılar Karma Sergisi”, 09-03-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kişisel Resim Sergisi, 09-03-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Günleri Karma Resim Sergisi, 02-02-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 2.Eskişehir Genç Sanatçılar Buluşması Jürili Karma Sergi, 17-12-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Farklar Farklılıklar II, 11-05-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Sanatta Yeterlik Sergisi, 30-09-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kişisel Resim Sergisi, 22-09-2014
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Yılbaşı Karma Sergisi, 19-12-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: 1. Görsel Sanatlar Lisans Üstü Öğrenci Çalıştayı, 24-02-2014
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “Yılbaşı Karma Sergisi, Resim, Heykel, Seramik”, 18-12-2014
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi, 14-10-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Kadın Gözüyle Erkek-Erkek Gözüyle Kadın Ulusal Katılımlı-Jürili Karma Sergi, 07-03-2014
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Pencereler Fotoğraf Sergisi, 16-09-2014
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Anne Ben Barbarım, 01-10-2013
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Resim ve Baskı Karma Resim Sergisi, 14-11-2013
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 2013, Anadolu International Conference in Economics III, Güzel Sanatlar Enstitüsü Uluslararası Öğrenci Karma Sergisi, 20-06-2013
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Küçük İşler 3, ArtSmall 3, 17-12-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “Katliam” Katliamın Kimliği Olmaz, 26-02-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: “-miş Gibi” ÖYP Araştırma Görevlileri Karma Sergisi, 07-03-2013
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Eskişehir Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat Günleri Sanat Çalıştayı, 18-06-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Kadınlar Sergisi, 08-03-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 18-04-2012
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 1. Uluslararası Kültürlerarası Sanat Köprüsü Çalıştayı Sergisi, 06-06-2012
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: “Ardiye”, 01-06-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi Kadın Akademisyenler Resim Sergisi,, 08-03-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Eğitim Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Karma Yeni Yıl Sergisi, 18-12-2012
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Eskişehir Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat Günleri Sergisi,, 18-06-2012
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 1. Uluslararası Boğaziçi Sanat Bienali, 05-10-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Düşler ve Düşünceler 1. Uluslararası Resim-Seramik-Heykel-Gravür-Fotoğraf Sergisi, 06-09-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi, 17-01-2011
(Uluslararası) Karma etkinlik/Diğer: 1. Uluslararası Kültürlerarası Sanat Köprüsü Çalıştayı, 06-09-2011
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Selvihan Kılıç Ateş
Balıkesir Üniversitesi
2017 1
Alparslan Başdoğan
-
2022 1
Elif Kuyucuk
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
254.
76547 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
39.
5274 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
12.
1396 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5274
YÖKSİS Bilim Alanı Plastik Sanatlar 1396
Anahtar Kelimeler Resim, Disiplinler Arası Sanat, Enstelasyon-Yerleştirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 0 120 90 20 20 60 60 43
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 359 . 453 . 507 . 510 . 454 . 507 . 254 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 49 . 76 . 145 . 131 . 82 . 118 . 39 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 15 . 29 . 73 . 66 . 45 . 58 . 12 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 11 . 21 . 57 . 54 . 38 . 48 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 8 . 22 . 47 . 47 . 28 . 40 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 3 . 6 . 21 . 23 . 9 . 18 . 3 .
Toplam Yayın 0 7 7 2 1 2 3 3
Toplam Makale 0 6 2 0 1 1 3 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 1 5 2 0 0 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 5 2 0 1 1 3 2
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 5 2 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri