img

Doç. Dr. Merve TUNA KAYILI

  • Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Yapı Bilgisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
59
Atıf
49
h-index
4
Proje
10
Fikri Mülkiyet
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2011, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Araştırma Alanları
Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2011, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2003, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 75, 09 Temmuz , 2017
Seminer, Sürdürülebilir Mimarlık Hedefinde Atık Bazlı Yapı Malzemesi Üretimi/Zemin Kaplama Malzemesi, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 10-04-2021, 10-04-2021
Kongre Düzenleme, ReseArch'20 International Symposium of Architectural Research, Safranbolu, 18-11-2020, 21-11-2020
Çalıştay, Karabük Üniversitesi Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Karabük Üniversitesi, 28-12-2019, 29-12-2019
Kongre Düzenleme, 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC18), SAFRANBOLU, 24-10-2018, 27-10-2018
Çalıştay, Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı/ Malzeme Sertifi, İSTANBUL, 14-10-2016, 14-10-2016
Çalıştay, Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi, ANTALYA, 17-04-2016, 23-04-2016
Kongre Düzenleme, 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Ankara/ODTÜ, 24-11-2016, 26-11-2016
Kurs, Yeni Binalarda Enerji Verimlilik Eğitimi, TÜTEV, 22-02-2016, 24-02-2016
Kurs, LCA 2015-Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Eğitimi, SimaPro V7.1., Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22-10-2015, 23-10-2015
Araştırma, ASSESMENT THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF GLASS STRUCTURES THROUGH ALTERNATIVE DEMOLITION SCENARIOS, DELFT TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 06-01-2014, 06-01-2015
Burs, YÖK Doktora Araştırma Bursu, Hollanda, 06-01-2014, 06-01-2015
Sertifika, Beden Dili eğitimi, İletişim Akademisi, Türkiye, 06-12-2011, 06-12-2011
Sertifika, Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi, İletişim Akademisi, 06-12-2011, 06-12-2011
Kurs, Eğitimcilerin Eğitimi, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, 28-02-2009, 01-03-2009
Çalıştay, Mardin Kentsel Sit Alanı II. Etap Rölöve Tespit Çalışmaları ve Mardin Kentinin Korunması, MAREV, 15-07-2008, 30-07-2008
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2017-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Pr., Türkiye
2016-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2012-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2009-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Türkiye
2023-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Feride Çiğdem Kara, Yüksek Lisans, Sıfır enerjili yapıların çevresel etkilerinin belirlenmesi ve iyileştirme önerileri: Gaziantep ekolojik bina örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Rahman Sertyamaç, Yüksek Lisans, Yere özgü tasarım kararlarının yapıların enerji performansına etkisi: Geleneksel konutlar ve yöresel konut projelerine yönelik eleştirel bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Havva Koca, Yüksek Lisans, Mevcut yapıların enerphit standardı kapsamında bütünleşik olarak iyileştirilmesi: Yenişehir işçi konutları örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hosam Mohamed Abdulsalam Dwela, Yüksek Lisans, The determination of the retrofitting strategies on thermal comfort and energy efficiency of mosques: Yaşamkent mosque example, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Caner Yetiş, Yüksek Lisans, Atriumlu yapılarda iç mekan hava kalitesine yönelik iyileştirme önerilerinin belirlenmesi: Kamil Güleç kütüphanesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sibel Temizkan, Yüksek Lisans, Kentsel ısı adası özelliği yüksek meydanlarda yağmur suyu hasadına yönelik uygun malzeme seçiminin araştırılması: KBÜ sosyal yaşam merkezi örnegi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2022-2023, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2022-2023, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ, Lisans
2022-2023, YAPI ÇEVRE İLİŞKİLERİ, Yüksek Lisans
2022-2023, YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, YAPISAL ATIK YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, MİMARİ PROJE VII, Lisans
2021-2022, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ, Lisans
2021-2022, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIM İLKELERİ, Lisans
2021-2022, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2021-2022, SIFIR ENERJİLİ BİNA TASARIMI, Yüksek Lisans
2021-2022, YAPI BİYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, YAPI BİYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, YAPI ÇEVRE İLİŞKİLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ, Lisans
2020-2021, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II, Lisans
2020-2021, YAPI BİLGİSİ III, Lisans
2020-2021, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2019-2020, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II, Lisans
2019-2020, DOĞA VE TASARIM STÜDYOSU, Lisans
2019-2020, ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ, Lisans
2019-2020, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2019-2020, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ, Lisans
2019-2020, YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, YAPI ÇEVRE İLİŞKİLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, İKLİME DAYALI TASARIM STÜDYOSU, Lisans
2019-2020, MİMARİ PROJE VI, Lisans
2018-2019, ERGONOMİ, Lisans
2018-2019, YAPI ÇEVRE İLİŞKİLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ I, Lisans
2018-2019, FİZİKSEL ÇEVRE DENETİMİ II, Lisans
2018-2019, MİMARİ PROJE III, Lisans
2018-2019, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2017-2018, ESTETİK ve MİMARLIK, Lisans
2017-2018, MİMARİ PROJE IV, Lisans
2017-2018, YAPI BİLGİSİ I, Lisans
2017-2018, Fiziksel Çevre Denetimi I, Lisans
2016-2017, Yapı Bilgisi I, Lisans
2016-2017, Yapı Bilgisi II, Lisans
Kayıt Yok
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2023
Mevcut Yapıların EnerPHit Standardı Kapsamında Bütünleşik Olarak İyileştirilmesi: Yenişehir İşçi Konutları Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK BAĞLAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TASARIM KARARLARININ ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ: TOKİ/ÇŞB YÖRESEL KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
BACA TOZU ve PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT GRANÜL ÜRETİMİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
RESİM ATÖLYELERİNDE İÇ MEKÂN HAVA KALİTESİ VE SAĞLIK RİSKİ TESPİTİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2022
SIFIR ENERJİLİ YAPILARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2023
Atriumlu Yapılarda İç Mekan Hava Kalitesine Yönelik İyileştirme Önerilerinin Belirlenmesi Kamil Güleç Kütüphanesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Mimarlık Eğitiminin Verildiği Stüdyolarda İç Mekan Hava Kalitesi ve Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
KENTSEL ISI ADASI ÖZELLİĞİ YÜKSEK MEYDANLARDA YAĞMUR SUYU HASADINA YÖNELİK UYGUN MALZEME SEÇİMİNİN ARAŞTIRILMASI: KBÜ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ ÖRNEGİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE POLİETİLENDEN OLUŞTURULAN KOMPOZİT YAPI MALZEMESİNİN TEKNİK PERFORMANSININ VE YAPIDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN SAPTANMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2016
Kayılı, M.T., Yetiş, C. (2023) "Determination of the Indoor Air Quality and Occupancy Satisfaction in Architecture Studios During Model Making Process", GRID Architecture, Planning and Design Journal, Cankaya University, 6 (1) pp. 30-55 DOI   
Dwela, H., Kayılı, M.T. (2023) "The Determination of the Retrofitting Strategies on Thermal Comfort and Energy Efficiency of Mosques: The Case of Yasamkent Mosque", CRPASE: TRANSACTIONS OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 9 (1) pp. 1-10 Link DOI  
Bakırhan, E.K., Kayılı, M.T. (2023) "Evaluation of the Environmental Impact of Formwork Systems Depending on the Service Life and Cost Analysis", Research Progress in Applied Science & Engineering, CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering, 10 (2) pp. 1-10 Link DOI  
Salah, F., Kayılı, M.T. (2022) "Responsive Kinetic Façade Strategy and Determination of the Effect on Solar Heat Gain Using Parametric BIM-Based Energy Simulation", Journal of Green Building, 17 (1) pp. 71-88 [AHCI] Link DOI  
Özeren, Ö., Kayılı, M.T. (2021) "Designing Public Squares to Optimize Human Outdoor Thermal Comfort: A Case Study in Safranbolu", Journal of Awareness, 6 (1) pp. 13-20 Link DOI  
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2021) "Environmental Properties of Environmentally Friendly Construction Materials: Recycled LDPE Composites Filled by Blast Furnace Dust", Journal of Green Building, 16 (3) pp. 135-148 [AHCI] Link DOI  
Temizkan, S., Kayılı, M.T. (2021) "Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinde Optimum Depolama Yönteminin Belirlenmesi: Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi Örneği", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 8 (1) pp. 102-116 [TR Dizin] Link DOI   
Kayılı, M.T., Yetiş, C. (2021) "Determination of Environmental and Economic Benefits of Graphene-Coated PV Modules Through the School Building", Periodica Polytechnica Architecture, 51 (1) pp. 54-65 Link DOI  
Kara, F.Ç., Kayılı, M.T. (2021) "Yapılarda Atık Yönetimi: Bir Eğitim Yapısı Üzerinden Geri Dönüşüm Önerileri ve Karbon Salımının Engellenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23 (3) pp. 962-979 [TR Dizin] Link DOI  
Onur, B., Kayılı, M.T. (2021) "Sürdürülebilir Kent Arayışında Bir stüdyo Deneyimi: Ekotopya", Social Science Studies Journal, 7 (85) pp. 2966-2976 Link DOI  
Salah, F., Kayılı, M.T. (2021) "Identifying Retrofitting Strategies to Achieve Energy Efficient Building Design in Existing Buildings", Periodica Polytechnica-Architecture, 52 (2) pp. 54-65 Link DOI  
Temizkan, S., Kayılı, M.T. (2021) "Investigation of Proper Material Selection for Rainwater Harvesting in Squares Having Higher Urban Heat Island Effect Potential: KBU Social Life Center Example", International Advanced Researches and Engineering Journal, 5 (3) pp. 454-463 [TR Dizin] Link DOI   
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "Determination of the Effect of Laminate Flooring on Indoor Air Quality During the Installation Phase of the Building", Journal of International Environmental Application and Science, 16 (4) pp. 140-148 Link  
Kara, F.Ç., Kayılı, M.T. (2021) "Yapı Malzemelerine Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Bütüncül Bir Bakış: Duvar Malzemelerinin Çevresel Etkilerinin ve Enerji Performansının Belirlenmesi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (26) pp. 583-593 [TR Dizin] Link DOI  
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "Determination of EMF Pollution in the Context of Urban Health: The Case of Safranbolu", CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering, 7 (4) pp. 1-10 Link DOI  
Ercan, M.T., Kayılı, M.T., Qurraıe, B.S. (2021) "The Effects Of Green Roof On Heat Loss And Energy Consumption In The Buildings", CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering, 7 (4) pp. 1-9 Link DOI  
KAYILI, M.T., YETİŞ, C. (2021) "Covid 19 salgını:Eğitim yapıları üzerinden yeniden kullanım değerlendirmesi", Journal of Awareness, 6 (6) pp. 199-211
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "COVID-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi", Journal of Awareness, 6 (2) pp. 199-214 Link DOI  
Kayılı, M.T. (2020) "Akıllı Malzemelerin Kamu Yapılarında Uygulama Önerileri: Karabük Örneği", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18) pp. 805-817 [TR Dizin] Link DOI   
Mutlu, G., Kayılı, M.T. (2020) "Geleneksel Yatay Taşıyıcı Düzlemlerin Isıl Geçirgenlik Değerlerinin Günümüz Koşullarında İrdelenmesi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20) pp. 614-622 [TR Dizin] Link DOI   
Kayılı, M.T., Özmen, S.T. (2020) "Hafif Çelik ve Ahşap Duvar Konstrüksiyonlarının Gömülü Karbon Değerinin Belirlenmesi", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5 (3) pp. 603-618 [TR Dizin] Link DOI   
Kayılı, M.T., Çelebi, G., Güldaş, A. (2020) "Morphological, Mechanical, Thermal and Tribological Properties of Environmentally FriendlyConstruction Materials: Recycled LDPE Composites Filled by Blast Furnace Dust", Journal of Green Building, 15 (3) pp. 159-175 [AHCI] Link DOI  
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2020) "Plastik Atıkların ve Yapıda Kullanım Olanaklarının İncelenmesi", Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (3) pp. 148-157 Link  
Kayılı, M.T., Çelebi, G., Güldaş, A. (2018) "Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı", Çukurova University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture, 33 (2) pp. 33-44 [TR Dizin] Link DOI   
Süt, G., Kayılı, M.T. (2017) "Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi", Tesisat Mühendisliği Dergisi, (158) pp. 21-28  
Kayılı, M.T., Veer, F.V.D., Çelebi, G. (2016) "Assessment of the Energy Savings and CO2 Emissions Reduction of Glass Structures Through Alternative Demolition Scenarios", Glass Structure and Engineering, 1 (2) pp. 435-449 [ESCI] Link DOI  
Ayçam, İ., Kayılı, M.T. (2013) "Evaluation of Insulation Materials in the Context of Sustainability Criteria", Asian Transactions on Basic and Applied Sciences (ATBAS), 3 (2) pp. 38-46 Link  
Koca, H., Kayılı, M.T. (2023) "Energy-Efficient Retrofitting and Cost Analysis of Existing Buildings Through Enerphit Standard: Yenişehir Worker Housing", III. International Architectural Sciences and Applications Symposium , (pp. 568-579), Napoli, İtalya, (Eylül 2023
Sertyamaç, R., Kayılı, M.T. (2023) "The Effect of Design Decisions on Energy Performance in Residential Buildings: Example of Local Housing Projects", IV-International Rural Areas and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Development (RUDESU2023) , (pp. 168-178), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Ekim 2023
Sertyamaç, R., Koca, H., Işık, A.B., Kayılı, M.T. (2023) "Heating and cooling loads of building compared with concrete block wall and earth-Alker wall", Kerpic’23 – Gain Information from the Traditional Earthen Architecture 10 th International Conference , Diyarbakır, Türkiye, (Kasım 2023
Dawelbait, İ.H.M., Kayılı, M.T. (2022) "Examining the Refugee Camps in the Context of Emergency Architecture in Sustainability", 2nd International Symposium Global Migration Phenomenon with its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions , (pp. 542), Ankara, Türkiye, (Mart 2022
Kayılı, M.T., Kara, F.Ç. (2022) "Sıfır Enerjili Bina Tasarımı ve Türkiye", International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends , (pp. 12), Antalya, Türkiye, (Şubat 2022
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "COVID-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi", Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch’20) , (pp. 73-75), Safranbolu, Türkiye, (Mart 2021
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "Salgın ve Enfeksiyona Dayanıklı Bina Tasarımı: Bina Sertifika Sistemlerinin Rolü", Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch’20), , (pp. 79-84), Safranbolu, Türkiye, (Mart 2021
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2021) "Determination of Total Volatile Organic Compounds Emitted by Laminate Flooring Timely", International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium , (pp. 37), Karabük, Türkiye, (Nisan 2021
Ercan, M.T., Kayılı, M.T., Qurraıe, B.S. (2021) "The Effects of Green Roof on Heat Loss and Energy Consumption in the Buildings", 4th International Conference on Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism , (pp. 9), Alanya, Türkiye, (Mayıs 2021
Yetiş, C., Kayılı, M.T. (2020) "Atriumlu Yapılarda Isıl Konfor ve Doğal Havalandırma İlkelerinin İncelenmesi", II. Uluslararası ICONTECH Pozitif Bilimlerde Yenilikçi Araştırmalar Sempozyumu (ICONTECH 2020) , (pp. 216-231), Prag (Onlıne), Macaristan, (Kasım 2020
Özeren, Ö., Kayılı, M.T. (2020) "Kent Meydanlarının Isıl Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi: Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı Örneği", International Sustainability Living Conference (ISLC 2020) , (pp. 160-162), Çanakkkale, Türkiye, (Aralık 2020
Kayılı, M.T., Işıkoğlu, B.O. (2019) "Sürdürülebilir Şehir Kurgusu Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018) , (pp. 73), Safranbolu, Türkiye, (Mart 2019
Kanan, N.Ö., Kayılı, M.T., Süt, G. (2017) "Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatının Tükiye, Japonya ve Danimarka Özelinde Karşılaştırılması", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 255-261), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Süt, G., Kayılı, M.T., Kanan, N.Ö. (2017) "Verniküler mimaride yapı kabuğunun ısıl performansının artırılmasının enerji kazancına etkisi: Diyarbakır evi örneği", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 269-273), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Kayılı, M.T., Çelebi, G., Güldaş, A. (2016) "Yapı Sektöründe Atık Kullanımına İlişkin Bir İnceleme: Demir Çelik Üretim Atıkları", Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), , (pp. 694-698), Nevşehir, Türkiye, (Nisan 2016
Kayılı, M.T., Onur, B. (2016) "Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi nin erişilebilir çevre ölçütleri kapsamında irdelenmesi", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress , (pp. 2097-2105), Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Kayılı, M.T. (2016) "Yapı Ürünleri İç Mekân Hava Kalitesi İlişkisinin Bütünleşik Ürün Politikası Araçlarındaki Yeri", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress , (pp. 3341-3349), Adana, Türkiye, (Ekim 2016
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "İki farklı kentte uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir kentsel mekân oluşumu bağlamında irdelenmesi", 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi , (pp. 252-261), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kayılı, M.T., Onur, B., Özmen, E.F. (2016) "Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal donatı alanı memnuniyeti: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi", 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi , (pp. 297-310), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2016) "The effect of waste material usage on embodied energy: An experimental study on construction material", Smart Metropoles , (pp. 273-280), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2016
Süt, G., Kayılı, M.T. (2015) "Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi", 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı (TESKON 2015), , (pp. 1521-1530), İzmir, Türkiye, (Nisan 2015
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2015) "Y.D.D. Yöntemi Kapsamında Yün ve Plastik Esaslı Halı Kaplamalarının Çevresel Performansının Değerlendirilmesi ve İç Mekân Hava Kalitesine Etkileri", 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı (TESKON 2015), , (pp. 2029-2042), İzmir, Türkiye, (Nisan 2015
Kayılı, M.T., Çelebi, G. (2015) "Yapı Ürünlerinin Kurum ve Sistemlere Göre Çevresel Etki Göstergelerinin ve Önem Ağırlıklarının İncelenmesi", 2nd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2015) , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2015
Kayılı, M.T., Harputlugil, G.U., Çelebi, G. (2010) "Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru: Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi (YFK) , (pp. 45-52), İstanbul, Türkiye, (Mart 2010
Kayılı, H.M., Demirdöğen, R.E., Kayılı, M.T. (2010) "Yeni Nano-Malzemelerle Elde Edilen Night-Sky Radyasyon Etkisinin Ekolojik Sürdürülebilirlikteki Yeri ve Önemi", Ekoloji Sempozyumu (EKO 2010) , Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2010
Ayçam, İ., Kayılı, M.T. (2010) "Sürdürülebilir Bina Derecelendirme Sistemlerinin Enerji Bağlamında İrdelenmesi", International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2010) , (pp. 628-632), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2010
Ayçam, İ., Kayılı, M.T., Süt, G. (2010) "Isı yalıtım malzemelerinin sürdürülebilirlik ölçütleri kapsamında değerlendirilmesi", International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2010), , (pp. 191-195), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2010
Kayılı, M.T., Onur, B. (2023) "2022-Karabük Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Önerileri", Karabük/Türkiye : İKSAD Publishing  
Özmen, E.F., Kayılı, M.T., Onur, B. (2021) "Spatial Competence in Urban Transformation Projects: Ankara", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Berlin/Almanya : Peter Lang Publishing  
Kayılı, M.T. (2020) "The Tourism Dimension of Sustainable Architecture: Safranbolu Hotels", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : PETER LANG PUBLISHING  
Kayılı, M.T. (2020) "Yapı Malzemelerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri", Kitap: Geçmişten Geleceğe Mimarlıkta Malzeme ve Yapı Fiziği, Ankara/Türkiye : GECE KİTAPLIĞI  
Kayılı, M.T., Işıkoğlu, B.O. (2019) "Sürdürülebilirlik Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme", Kitap: Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Ankara/Türkiye : İKSAD Publishing  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) 2022-Karabük Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Önerileri, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Transformation in Architecture, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Research 2020 International Symposium of Architectural Research Extended Abstract Book, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar (Kitap), 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi (IJEASED), 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
Kayıt Yok
Üye, MİMARLAR ODASI YAPI MESLEKİ ÇALIŞMA KURULU, 2015-2019
Üye, MİMARLAR ODASI, 2008-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinde Optimum Depolama Yönteminin Belirlenmesi: Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi Örneği
El-Cezerî Journal of Science and Engineering
0 0 0 0 8 0 0 0 8
2
Evaluation of Insulation Materials in the Context of Sustainability Criteria
Asian Transactions on Basic and Applied Sciences (ATBAS)
4 0 0 2 0 0 0 0 6
3
Yapı Sektöründe Atık Kullanımına İlişkin Bir İnceleme: Demir Çelik Üretim Atıkları
0 0 0 0 4 0 0 0 4
4
Assessment of the Energy Savings and CO2 Emissions Reduction of Glass Structures Through Alternative Demolition Scenarios
Glass Structure and Engineering
3 0 0 1 0 0 0 0 4
5
Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar
0 0 0 0 0 4 0 0 4
6
Akıllı Malzemelerin Kamu Yapılarında Uygulama Önerileri: Karabük Örneği
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 0 0 3 0 0 3
7
Environmental Properties of Environmentally Friendly Construction Materials: Recycled LDPE Composites Filled by Blast Furnace Dust
Journal of Green Building
2 0 0 1 0 0 0 0 3
8
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 3 0 0 3
9
Designing Public Squares to Optimize Human Outdoor Thermal Comfort: A Case Study in Safranbolu
Journal of Awareness
0 0 0 0 0 2 0 0 2
10
The Effects Of Green Roof On Heat Loss And Energy Consumption In The Buildings
CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering
0 0 0 2 0 0 0 0 2
11
Morphological, Mechanical, Thermal and Tribological Properties of Environmentally FriendlyConstruction Materials: Recycled LDPE Composites Filled by Blast Furnace Dust
Journal of Green Building
1 0 0 0 0 1 0 0 2
12
Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı
Çukurova University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture
0 0 0 0 2 0 0 0 2
13
Sürdürülebilir Şehir Kurgusu Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme
0 0 0 0 0 1 0 0 1
14
Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
15
Determination of EMF Pollution in the Context of Urban Health: The Case of Safranbolu
CRPASE: Transactions of Civil and Environmental Engineering
1 0 0 0 0 0 0 0 1
16
COVID-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
17
The Determination of the Retrofitting Strategies on Thermal Comfort and Energy Efficiency of Mosques: The Case of Yasamkent Mosque
CRPASE: TRANSACTIONS OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
1 0 0 0 0 0 0 0 1
18
COVID-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi
Journal of Awareness
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "Lagari Hasan Çelebi I. Proje Pazarı 1.lik Ödülü"
(2007) "Onur öğrenciliği" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Çevresel Tasarım (Bina, Peyzaj ve İç Mekan): Bizim şehir Gaziantep [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2018
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Gülser Çelebi
Gazi Üniversitesi
2010 - 2021 10
Caner YETİŞ
Karabük üniversitesi
2020 - 2023 10
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2016 - 2023 8
Gülçin Süt
-
2010 - 2017 5
İdil Ayçam
Gazi Üniversitesi
2010 - 2013 3
Emine Fulya Özmen
Gazi Üniversitesi
2016 - 2021 3
Abdulmecit Güldaş
Gazi Üniversitesi
2016 - 2020 3
Feride Çiğdem Kara
-
2021 - 2022 3
Karabük Üniversitesi
2021 2
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Havva Koca
-
2023 2
Nilay Özeler Kanan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 2
Fadi Salah
-
2021 - 2022 2
Merve Tuğba Ercan
-
2021 2
Rahman Sertyamaç
-
2023 2
Sibel Temizkan
-
2021 2
Karabük Üniversitesi
2023 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2010 1
Ayşe Bilge Işık
-
2023 1
Ruken Esra Demirdöğen
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2010 1
Gülsu Ulukavak Harputlugil
Çankaya Üniversitesi
2010 1
Frederic Van Der Veer
-
2016 1
Hosam Dwela
-
2023 1
İbtehal Hag Magid Dawelbait
-
2022 1
Sema Tuba Özmen
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4217
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2391
Anahtar Kelimeler Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 16 75 35 20 40 204 280 60 175 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 653 . 588 . 678 . 652 . 620 . 413 . 396 . 629 . 480 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 182 . 158 . 187 . 219 . 206 . 48 . 43 . 179 . 100 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 122 . 98 . 128 . 148 . 134 . 22 . 18 . 121 . 61 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 32 . 18 . 32 . 41 . 30 . 3 . 5 . 31 . 10 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 49 . 22 . 32 . 48 . 40 . 6 . 7 . 45 . 17 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 3 7 3 2 1 11 16 3 7 0
Toplam Makale 0 1 1 1 0 5 13 1 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
Toplam Bildiri 3 6 2 1 0 4 2 2 3 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 3 12 0 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 6 2 1 0 4 2 2 3 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri