img

Doç. Dr. Meryem ÇOLAK

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Mikrobiyoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
45
Atıf
21
h-index
3
Proje
15
WOS
Yayın
4
Atıf
9
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2002, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Dr), 2012, 2015
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Dr), 2012, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2002, 2007
İngilizce, YÖKDİL, 70, 09 Temmuz , 2017
Sertifika, Tıbbi Makale Yazım Çalıştayı, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi / Karabük, 31-03-2018, 01-04-2018
Sertifika, Cinsel Yolla Bulaşan Viral Enfeksiyonlar: Laboratuvardan Kliniğe HIV, HPV, HSC Enfeksiyonlarının Tan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara, 16-02-2018, 16-02-2018
Sertifika, Temel İstatistik Kursu, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi / Karabük, 13-10-2018, 13-10-2018
Kurs, Viral Enfeksiyonların Tanısında Moleküler Yöntemler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara, 25-02-2016, 26-02-2016
Kurs, 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara, 25-02-2016, 26-02-2016
Seminer, Interlab and Sigma-Aldrich Seminar Series, Ankara, 18-03-2014, 18-03-2014
Seminer, HPV ve Kanser Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara, 25-04-2014, 25-04-2014
Sertifika, Pedagojik Formasyon Eğitimi, Gazi Üniversitesi / Ankara, 03-02-2014, 20-06-2014
Sertifika, GMP - İyi Üretim Uygulamaları, TSC Yönetim Sistemleri Eğitim Akademisi / Ankara, 24-03-2013, 24-03-2013
Sertifika, GLP - İyi Laboratuvar Uygulamaları, TSC Yönetim Sistemleri Eğitim Akademisi / Ankara, 23-03-2013, 23-03-2013
Sertifika, ISO / IEC 17025 : 2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, TSC Yönetim Sistemleri Eğitim Akademisi / Ankara, 25-03-2013, 25-03-2013
Seminer, Eppendorf Pipet Semineri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji A.B.D / Ankara, 25-09-2012, 25-09-2012
Seminer, Thermo Scientific Laminar Flow & CO2 İnkübatör Semineri, Gazi Üniversitesi / Ankara, 27-09-2012, 27-09-2012
Sertifika, Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı / Ankara, 26-11-2012, 30-11-2012
Seminer, Kullanıcı Eğitim Programı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji A.B.D / Ankara, 03-10-2012, 03-10-2012
Sertifika, Gıda Mikrobiyolojisinde İyi Uygulamalar ve Üretim Ortamında Hijyen Takibi, 3M Türkiye Gıda Güvenliği Bölümü, 14-03-2011, 14-03-2011
Sertifika, Temel Yönetim Becerileri, Business Dynamics, 28-05-2010, 29-05-2010
Sertifika, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Okyanus Danışmanlık / İzmir, 07-03-2008, 08-03-2008
Sertifika, Kullanıcı Eğitim Programı, Sütaş A.Ş. / Aksaray, 30-04-2008, 01-05-2008
Sertifika, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Provista Yönetim Danışmanlığı / İstanbul, 15-12-2007, 17-12-2007
Kurs, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Uygulamalı Mikrobiyoloji Kursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi / Kocaeli-Gebze, 05-11-2007, 09-11-2007
Kurs, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgisayar Operatörlüğü İşletm, Niğde Halk Eğitim Merkezi, 16-10-2004, 15-01-2005
[UAK] Sağlık Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2020-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2016-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Türkiye
2021-, Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Komisyon Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2021, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Üniversite Senato Üyeliği / Tıp Fakültesi Temsilcisi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Merve Aleyna İlteroğlu, Yüksek Lisans, Gastrointestinal semptomları olan çocuk hastalarda bağırsak parazitlerinin farklı yöntemlerle araştı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Betül Ulukaya, Yüksek Lisans, Anne sütünün saklanması: Sıcaklık ve saklama koşullarının mikrobiyota üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Kartal Demir, Yüksek Lisans, Aile sağlığı merkezine başvuran kadınlarda human papilloma virüs (HPV) sıklığının ve etkileyen faktö, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2020-2021, Sindirim ve Metabolizma Sistemleri (Tıbbi Mikrobiyoloji), Lisans
2020-2021, Bakteriyolojide Makale Sunumu, Yüksek Lisans
2020-2021, Mikrobiyoloji-İmmünoloji, Lisans
2020-2021, Moleküler Mikrobiyoloji, Yüksek Lisans
2020-2021, Tıbbi Parazitoloji, Yüksek Lisans
2020-2021, Tıbbi Viroloji, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2019-2020, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Ön Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Temel Laboratuvar Uygulamaları 2, Ön Lisans
2019-2020, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Ön Lisans
2019-2020, Temel Laboratuvar Uygulamaları 1, Ön Lisans
2019-2020, Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2019-2020, Hastalıkların Biyolojik Temelleri (Tıbbi Mikrobiyoloji), Lisans
2019-2020, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları, Yüksek Lisans
2019-2020, Mikrobiyoloji, Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2018-2019, Laboratuvar Aletleri, Ön Lisans
2018-2019, Temel Laboratuvar Uygulamaları 1, Ön Lisans
2018-2019, Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2018-2019, Tıbbi Mikrobiyoloji 1, Ön Lisans
2018-2019, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2018-2019, Mikrobiyoloji, Lisans
2018-2019, Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji, Lisans
2018-2019, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları, Yüksek Lisans
2018-2019, Bulaşıcı Hastalıklar, Ön Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, Bulaşıcı Hastalıklar, Ön Lisans
2017-2018, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Ön Lisans
2017-2018, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları, Yüksek Lisans
2017-2018, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2017-2018, Temel Laboratuvar Uygulamaları 2, Ön Lisans
2017-2018, Temel Laboratuvar Uygulamaları 1, Ön Lisans
2017-2018, Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2017-2018, Laboratuvar Aletleri, Ön Lisans
2016-2017, Kalite Güvence Standartları, Ön Lisans
2016-2017, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2016-2017, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Ön Lisans
2016-2017, Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2016-2017, Parazitoloji, Ön Lisans
2016-2017, Tıbbi Mikrobiyoloji 1, Ön Lisans
2016-2017, Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları, Yüksek Lisans
2016-2017, Laboratuvar Aletleri, Ön Lisans
2016-2017, Temel Laboratuvar Uygulamaları 1, Ön Lisans
2016-2017, Temel Laboratuvar Uygulamaları 2, Ön Lisans
2016-2017, Parazitoloji, Ön Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2015-2016, Bulaşıcı Hastalıklar, Ön Lisans
2015-2016, Tıbbi Mikrobiyoloji 2, Ön Lisans
2015-2016, Tıbbi Mikrobiyoloji 3, Ön Lisans
2015-2016, Parazitoloji, Ön Lisans
Kayıt Yok
Gençler Konuşuyor / HIV’den Korkma; Öğren Güçlen! (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2023-2023
Batı Karadeniz Yöresinden Toplanan Bazı Makrofungusların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2025
Hastane örneklerinden izole edilmiş Pseudomonas aeruginosa suşlarında elastaz aktivitesinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Virülans Faktörlerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Klinik örneklerden izole edilen mantarların tür dağılımının ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Akut Gastroenterit Tanılı Hastalarda Viral Etkenlerin Multipleks PZR Yöntemi İle Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Gastrointestinal Semptomları Olan Çocuk Hastalarda Barsak Parazitlerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Fosfomisin Duyarlılığının Agar Dilüsyon Yöntemiyle Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Ürogenital semptomları olan kadın ve erkek hastalarda Trichomonas vaginalis pozitifliğinin mikroskobi, kültür ve hızlı antijen testi ile araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2024
Gastrointestinal Semptomları Olan Çocuk Hastalarda Barsak Parazitlerinin Farklı Yöntemlerle Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Anne Sütünün Saklanması: Sıcaklık Ve Saklama Kosullarının Mikrobiyota Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Anne Sütünün Saklanması: Sıcaklık Ve Saklama Kosullarının Mikrobiyota Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Ankara ilinde akut gastroenterit olan Suriyeli mülteciler ile Türk hastalarda rotavirüs sıklıklarının immunokromatografik yöntemler, ELISA ve polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlenmesi ve yaygın genotiplerin araştırılması, filogenetik ağaçları çizilerek (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2021
Serviks kanser taraması sonucu, servikal sürüntüsünde HPV DNA pozitif bulunan hastaların, idrar örneklerinde de HPV DNA tiplerinin çalışılması; idrar ve servikal sürüntüdeki HPV DNA sonuçlarının karşılaştırılması ve histopatolojik sonuçlarının değerlendir (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019-2020
Aile Sağlığı Merkezine başvuran kadınlarda Human Papilloma Virüs (HPV) sıklığının ve etkileyen faktörlerin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Kayıt Yok
Kazanci, F., Kocak, A.A., Colak, M., Erdem, O., Onan, M.A., Bozdayi, G. (2021) "Should We Accept the HPV Type 66 into a Probable High-Risk Group? The Prevalence, Clinical and Histopathological Evaluation of HPV Type 66 in Gazi University, Ankara", GAZI MEDICAL JOURNAL, 32 (1) pp. 98-103 [ESCI] DOI  
Çolak, M., Demir, M.K. (2021) "Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınlarda Human Papilloma Virüs (HPV) Sıklığının, Genotip Dağılımının ve Olası Risk Faktörlerinin Araştırılmas", Gevher Nesibe Journal IESDR, 6 (11) pp. 12-19 DOI   
Çolak, M., Sarzhanova, S., Yegin, Z.A., Özkurt, Z.N., Fidan, I., Bozdayı, G. (2021) "Determination and Role of Epstein-Barr Virus in Patients With Lymphoproliferative Disorders", Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia, 21 (5) pp. 488-492 [SCI Expanded] DOI     
Al-Bakkour, K., Koçak, A.A., Çolak, M., Kalkancı, A., Çağlar, K., Sultan, M.N., Bozdayı, G., Ahmed, K. (2021) "Akut Gastroenteritli Hastalardan İzole Edilen Rotavirüslerin Genotiplerinin İncelenmesi ve G9 Tipinin Artışı", Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 26 (3) pp. 468-476 [TR Dizin] DOI    
Çolak, M., Yigit, S., Tapısız, A.A., Muftah, H., Yüce, K., Tezer, H., Bozdayı, G. (2021) "Evaluation of the prevalence and seasonality of human parainfluenza virus over five year period in pediatric patients", Medical Science and Discovery, 8 (4) pp. 260-265 DOI   
Çolak, M., Aşgın, N. (2021) "Evaluation of Toxoplasma gondii Seroprevalence and IgG Avidity Test Results Among Clildbearing-Age Woman in Karabuk Province", Gevher Nesibe Journal IESDR, 6 (12) pp. 98-103 DOI   
Çolak, M., Koçak, A.A., Karçaaltıncaba, D., Fidan, I., Bozdayı, G. (2021) "Fetal Anomali ve Hidrops Fetalis Tanısı Almış Gebelerde Real Time PCR Yöntemi ile Human Parvovirüs B19 Pozitifliğinin Araştırılması", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 51 (2) pp. 126-130 [TR Dizin] Link DOI   
Çolak, M., Çakmaklıoğulları, E.K. (2021) "Prevalence and antibiotic resistance of bacterial pathogens in respiratory tract samples of geriatric patients", Journal of Surgery and Medicine, 5 (5) pp. 472-477 DOI  
Kazancı, F., Koçak, A.A., Çolak, M., Erdem, Ö., Onan, M.A., Bozdayı, G. (2021) "HPV tip 66’yı Olası Yüksek Riskli Grupta Değerlendirmeli miyiz? Ankara Gazi Üniversitesi’ndeki HPV Tip 66’nın Prevalansı, Klinik ve Histopatolojik Değerlendirmesi", Gazi Medical Journal, 32 (1) pp. 98-103 [ESCI] DOI   
Çolak, M., Aşgın, N. (2021) "Retrospective assessment of fungal pathogens isolated from various clinical samples in a tertiary care hospital in Turkey: A cross-sectional study", Journal of Surgery and Medicine, 5 (4) pp. 362-366 DOI  
Çolak, M., Aşgın, N. (2021) "Antimicrobial resistance profiles of Enterobacter cloacae and Klebsiella aerogenes a tertiary hospital in Turkey: A five-years study", Medical Science and Discovery, 8 (3) pp. 161-166 DOI  
Çolak, M., Tapısız, A.A., Tunçcan, Ö.G., Bozdayı, G. (2020) "COVID-19 Pandemisi Öncesinde Coronaviridae Ailesi Pozitifliğinin ve Mevsimsel Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (2016-2020)", Flora İnfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 25 (4) pp. 480-489 [ESCI] Link DOI    
Çolak, M., Koçak, A.A., Kaynar, L.A., Muftah, H., Özkurt, Z.N., Yegin, Z.A., Bozdayı, G. (2020) "Hematopoietik Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda JC Virüs Pozitifliğinin Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması", Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 25 (1) pp. 40-46 [ESCI] Link DOI    
Koçak, A.A., Çolak, M., İrkeç, C., Serdaroğlu, A., Anıl, A.T., Tezer, H., Avcıküçük, H., Fidan, I., Özkan, S., Bozdayı, G. (2019) "Çeşitli nörolojik hastalıklarda herpes simpleks virüs tip 1 pozitifliği", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 76 (1) pp. 23-30 Link DOI   
Çolak, M., Koçak, A.A., Dinç, B., Kaya, Z., Koçak, Ü., Yenicesu, İ., Bozdayı, G. (2019) "The Role of Human Parvovirus B19 in the Pediatric Patients with Pancytopenia?", Clinical Laboratory, 65 (12) pp. 2237-2241 [SCI Expanded] Link DOI     
Terzioğlu, M.A., Oğuz, İ., Bakkour, K.A., Çolak, M., Al, F.D., Mumcuoğlu, İ., Kuştimur, S., Arslan, Y.K. (2018) "Blastocystis spp.’nin Araştırılmasında Modifiye Formol-EterÇöktürme Yöntemi, Ticari (Feconomics®) ve İki FarklıModifikasyonunun Karşılaştırılması", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 48 (4) pp. 247-255 [TR Dizin] Link DOI   
Çolak, M., Koçak, A.A., Dalgıç, B., Özkurt, Z.N., Fidan, I., Özkan, S., Pınar, A., Bozdayı, G. (2018) "Relationship between Epstein-Barr Virus (EBV) İnfection and Viral Load in İmmunosuppressive Patients", Istanbul Medical Journal, 19 (1) pp. 7-13 [TR Dizin] DOI  
Çolak, M., Bozdayı, G., Altay, A., Yalaki, Z., Ahmed, K., Özkan, S. (2017) "Detection and molecular characterisation of adenovirus in children under 5 years old with diarrhoea", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 47 (5) pp. 1463-1471 [SCI Expanded] Link DOI      
Çolak, M., Altay, A., Erten, Y., Özkurt, Z.N., Özkan, S., Pınar, A., Bozdayı, G. (2015) "İmmünsüprese hastalarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real time PCR) ile BKV ve JCV pozitifliğinin araştırılması", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 45 (1) pp. 12-21 [TR Dizin] Link DOI   
Çolak, M. (2021) "Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated from the Sputum Samples of the Adult Patients Followed in the Intensive Care Units", International Congress on Biological and Health Sciences , (pp. 120), Türkiye, (Mayıs 2021
Çolak, M. (2021) "EVALUATE OF THE PREVALENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PROFILES OF CORYNEBACTERIUM STRIATUM IN GERIATRIC PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNITS", 2nd International Congress on Multidicsiplinary Studies in Medical Sciences , (pp. 225), Ankara, Türkiye, (Mart 2021
Çolak, M. (2021) "Evaluation of Respiratory Tract Infection Pathogens and Antibiotic Resistance Profiles Determined in Karabük University Training and Research Hospital", 3rd Health Sciences and Innovation Congress , (pp. 161-162), Ankara, Türkiye, (Ocak 2021
Demir, M.K., Çolak, M. (2020) "Human Papillomavirüs Farkındalığının Araştırılması", 1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi , (pp. 88), Türkiye, (Temmuz 2020
Çolak, M. (2020) "Covid-19 tanı laboratuvarı kurulumu: Karabük örneği", TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2020
Dinç, B., Çolak, M., Özkan, M., Orhan, S.G., Koçak, A.A., Bozdayı, G. (2019) "AKUT GASTROENTERİTLİ TÜRK VE MÜLTECİ HASTALARDA ROTAVİRUS VE ADENOVİRUS POZİTİFLİK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , İzmir, Türkiye, (Ekim 2019
Çolak, M., Koçak, A.A., Fidan, H.K., Bozdayı, G. (2019) "IMPORTANCE OF EARLY BK VIRUS DETECTION IN KIDNEYTRANSPLANT RECIPIENTS", 22nd Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology , (Eylül 2019
Çolak, M., Demir, M.K. (2019) "Aile sağlığı merkezine başvuran kadınlarda Human Papilloma Virus (HPV) sıklığının ve etkileyen faktörlerin araştırılması", 5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi , Ankara, Türkiye, (Ekim 2019
Çolak, M., Koçak, A.A., Mufftah, H., Özkurt, Z.N., Yegin, Z.A., Bozdayı, G. (2018) "Investigation of JCV positivity in patients with bone marrow transplant", 21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , Yunanistan, (Eylül 2018
Bozdayı, G., Dalgıç, B., Çağlar, K., Çolak, M., Koçak, A.A., Durak, H.K. (2018) "TÜRKİYE’DE AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA ORTAYA ÇIKAN ROTAVİRÜS GENOTİPLERİ G10 VE G12", 38. International Turkish Microbiology Congress , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Çolak, M., Koçak, A.A., Kaya, Z., Koçak, Ü., Yenicesu, İ., Bozdayı, G. (2018) "The role of human parvovirus B19 in the pediatric patients with pancytopenia", 21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , Atina, Yunanistan, (Eylül 2018
Kazancı, F., Koçak, A.A., Çolak, M., Onan, M.A., Bozdayı, G. (2018) "Prevelance and type distribution of HPV 66 in Turkish women with and without cervical cytology abnormal", 21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , Atina, Yunanistan, (Eylül 2018
Çolak, M., Sarzhanova, S., Özkurt, Z.N., Yegin, Z.A., Fidan, I., Çağlar, K., Bozdayı, G. (2018) "Investigation of EBV infection in patients with acute lymphoblastic leukemia and lymphoma", 21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , Atina, Yunanistan, (Eylül 2018
Çolak, M., Koçak, A.A., Karçaaltıncaba, D., Bozdayı, G. (2017) "INVESTIGATION OF HUMAN PARVOVIRUS B19 DNA POSITIVITIES BY REAL-TIME PCR IN PREGNANT WOMAN", 20th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 140), Stresa, İtalya, (Eylül 2017
Çolak, M., Koçak, A.A., Fidan, H.K., Sözen, M.H., Söylemezoğlu, H.O., Bozdayı, G. (2017) "INVESTIGATION OF BKV AND JCV POSITIVITY IN PAEDIATRIC PATIENTS WITH KIDNEY TRANSPLANT", 20th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 134), Stresa, İtalya, (Eylül 2017
Çolak, M., Bozdayı, G., Altay, A., Dalgıç, B., Ahmed, K. (2016) "Detection of adenovirus in diarrheal children between 0 5 years old and except adenovirus serotype 40 41 by DNA sequencing and phylogenetic analysis", 19th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 61-62), Lisbon, Portekiz, (Eylül 2016
Altay, A., Çolak, M., İrkeç, C., Serdaroğlu, A., Fidan, I., Bozdayı, G. (2016) "INVESTIGATION OF HSV1 POSITIVITY OF PATIENTS WITH NEUROLOGICAL SYMPTOMS BY REAL TIME PCR METHOD", 19th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 107-108), Lisbon, Portekiz, (Eylül 2016
Yegin, Z.A., Çolak, M., Özkurt, Z.N., Tunçcan, Ö.G. (2016) "Allojenik kök hücre alıcılarında gelişen viral hemorajik sistit tedavisinde Cidefovir ve Levofloksasin in etkinliği", 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi , Türkiye, (Mart 2016
Çolak, M., Koçak, A.A., Bozbulut, N.E., Dalgıç, B., Fidan, I., Özkan, S., Bozdayı, G. (2016) "Investigation of malignancy associated with EBV (Epstein-barr virus) in paediatric patients with liver transplant", 19th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 142), Lisbon, Portekiz, (Eylül 2016
Çolak, M., Koçak, A.A., Bıkmaz, Ş.G.A., Bozdayı, G. (2016) "Şizofreni Tanısı Almış Hastada Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti", 1. Ulusal Viroloji Günleri , Ankara, Türkiye, (Şubat 2016
Koçak, A.A., Çolak, M., Dalgıç, B., Özkurt, Z.N., Fidan, I., Bozdayı, G. (2015) "Detection of EBV infection by real-time PCR method in immunosuppressive patients", 18th Annual Meeting of European Society for Clinical Virology , (pp. 103-104), Edinburg, İskoçya, (Eylül 2015
Çolak, M., Altay, A., Erten, Y., Özkurt, Z.N., Pınar, A., Bozdayı, G. (2015) "Investigation of BK and JC Virus DNA Positivities by Real-Time Polymerase Chain Reaction in Immunosuppressive Patients", 18th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology , (pp. 103), Edinburgh, İskoçya, (Eylül 2015
Kayıt Yok
Çolak, M. (2021) "Aşı Araştırmalarında İzlenen Yol", Kitap: KORUYUCU HEKİMLİKTE AŞI, Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Çolak, M. (2021) "POTANSİYEL BİR TEHDİT: ZİKA VİRÜS", Kitap: Sağlık Bilimleri -Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021, Cetinje/Karadağ : IVPE Yayınevi  
Çolak, M. (2021) "Cİnsel Yolla Bulaşan Viral Enfeksiyon Etkenleri ve Gebelik", Kitap: Mikrobiyolojide Güncel Konular, Ankara/Türkiye : Akademisyen Yayınevi  
Çolak, M. (2016) "Serolojik Yöntemler", Kitap: Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara/Türkiye : Hipokrat Kitabevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIII, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) International Research in Health Sciences VII, 2023, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of The Human and Social Science Researches, 2017
Üye, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 2013-
Üye, KLİMUD, 2013-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Detection and molecular characterisation of adenovirus in children under 5 years old with diarrhoea
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
6 0 0 0 0 0 0 0 6
2
Relationship between Epstein-Barr Virus (EBV) İnfection and Viral Load in İmmunosuppressive Patients
Istanbul Medical Journal
2 0 0 0 0 1 0 0 3
3
Determination and Role of Epstein-Barr Virus in Patients With Lymphoproliferative Disorders
Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia
3 0 0 0 0 0 0 0 3
4
İmmünsüprese hastalarda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real time PCR) ile BKV ve JCV pozitifliğinin araştırılması
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
COVID-19 Pandemisi Öncesinde Coronaviridae Ailesi Pozitifliğinin ve Mevsimsel Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (2016-2020)
Flora İnfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
2 0 0 0 0 0 0 0 2
6
The Role of Human Parvovirus B19 in the Pediatric Patients with Pancytopenia?
Clinical Laboratory
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
Retrospective assessment of fungal pathogens isolated from various clinical samples in a tertiary care hospital in Turkey: A cross-sectional study
Journal of Surgery and Medicine
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Antimicrobial resistance profiles of Enterobacter cloacae and Klebsiella aerogenes a tertiary hospital in Turkey: A five-years study
Medical Science and Discovery
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Çeşitli nörolojik hastalıklarda herpes simpleks virüs tip 1 pozitifliği
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
HPV tip 66’yı Olası Yüksek Riskli Grupta Değerlendirmeli miyiz? Ankara Gazi Üniversitesi’ndeki HPV Tip 66’nın Prevalansı, Klinik ve Histopatolojik Değerlendirmesi
Gazi Medical Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2021 3
Gülendam Bozdayı
Gazi Üniversitesi
2015 - 2021 28
Aylin Altay
Başkent Üniversitesi
2015 - 2021 17
Işıl Fidan
Gazi Üniversitesi
2015 - 2021 8
Zübeyde Nur Özkurt
Gazi Üniversitesi
2015 - 2021 8
Zübeyde Nur Özkurt
Gazi Üniversitesi
2016 - 2021 5
Seçil Özkan
Gazi Üniversitesi
2015 - 2019 5
Buket Dalgıç
Gazi Üniversitesi
2015 - 2018 5
Aylin Altay Koçak
-
2017 - 2019 4
Kayhan Çağlar
Gazi Üniversitesi
2018 - 2021 3
Ahmet Pınar
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2018 3
Kamruddin Ahmed
-
2016 - 2021 3
Merve Kartal Demir
-
2019 - 2021 3
Ayşe Serdaroğlu
Gazi Üniversitesi
2016 - 2019 2
Ülker Koçak
Gazi Üniversitesi
2018 - 2019 2
Zühre Kaya
Gazi Üniversitesi
2018 - 2019 2
Hatice Kibriya Fidan
Gazi Üniversitesi
2017 - 2019 2
Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi
2019 - 2021 2
Deniz Karçaaltıncaba
Gazi Üniversitesi
2017 - 2021 2
Mehmet Anıl Onan
Gazi Üniversitesi
2018 - 2021 2
Ferah Kazancı
Gazi Üniversitesi
2018 - 2021 2
Yasemin Erten
Gazi Üniversitesi
2015 2
Anıl Aktaş Tapısız
-
2020 - 2021 2
Aylin Altay
-
2016 2
Bedia Dinç
-
2019 2
Hager Muftah
-
2020 - 2021 2
İdil Yenicesu
-
2018 - 2019 2
Özlem Güzel Tunçcan
-
2016 - 2020 2
Shakhnoza Sarzhanova
-
2018 - 2021 2
Yusuf Kemal Arslan
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
2018 1
Kenan Yüce
-
2021 1
Mustafa Hakan Sözen
Gazi Üniversitesi
2017 1
Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu
Gazi Üniversitesi
2017 1
Şahender Gülbin Aygencel Bıkmaz
-
2016 1
Ceyla İrkeç
Gazi Üniversitesi
2016 1
Funda Doğruman Al
Gazi Üniversitesi
2018 1
Özlem Erdem
Gazi Üniversitesi
2021 1
Merve Aydın Terzioğlu
Kto Karatay Üniversitesi
2018 1
Neslihan Ekşi Bozbulut
-
2016 1
Hande Kahraman Durak
Gazi Üniversitesi
2018 1
Lale Aydın Kaynar
Gazi Üniversitesi
2020 1
Mahmut Nedim Sultan
-
2021 1
Ayşe Kalkancı
-
2021 1
Aktaş Tapısız Anıl
-
2019 1
Aylin Altay Kocak
-
021 1
Ceyla İrkeç
-
2019 1
Gulendam Bozdayi
-
021 1
Hager Mufftah
-
2018 1
Havva Avcıküçük
-
2019 1
İlkiz Oğuz
-
2018 1
İpek Mumcuoğlu
-
2018 1
Katren Al Bakkour
-
2018 1
Katren Al-Bakkour
-
2021 1
M. Anil Onan
-
021 1
Merve Özkan
-
2019 1
Meryem Colak
-
021 1
Ozlem Erdem
-
021 1
Selin Yigit
-
2021 1
Semra Kuştimur
-
2018 1
Sultan Gülbahçe Orhan
-
2019 1
Zahide Yalaki
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55759
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 38803
YÖKSİS Bilim Alanı Tıbbi Mikrobiyoloji 644
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 25 59 60 55 79 42 355 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 918 . 842 . 886 . 880 . 847 . 876 . 664 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 918 . 842 . 886 . 880 . 847 . 876 . 664 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 172 . 150 . 162 . 140 . 132 . 152 . 29 . - - -
Toplam Yayın 3 6 3 7 5 4 16 0 0 0
Toplam Makale 1 0 1 2 2 2 10 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Toplam Bildiri 2 5 2 5 3 2 3 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 3 2 5 1 1 3 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri