img

Doç. Dr. Metin ÖZKARAL

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yönetim Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2000, 2004
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2010, 2016
Araştırma Alanları
Katılım ve Yönetişim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2010, 2016
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2000, 2004
İngilizce, YÖKDİL, 85, 17 Mart 20, 2018
Konuşmalarım, İtobiad Dergisi'nde En Çok İndirilen Makalelerin Yazarlarının İlgili Makaleyi Çevrimiçi Sunmaları Pr, Çevrimiçi: https://www.youtube.com/watch?v=egcJhfB9jsQ, 06-05-2021, 06-05-2021
Seminer, Liberal Düşünce Topluluğu Seminer Verme, Çevrimiçi: https://www.youtube.com/watch?v=aYIUPfs-WD4, 18-02-2021, 18-02-2021
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Katılım ve Yönetişim
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2016-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2009-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2016-2021, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Bekir Yılmaz, Yüksek Lisans, Yönetişim Kavramı Bağlamında Türkiye'de Vatandaşların İdareye Karşı Hak Arama Yöntemleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Burcu Yıldırım Kaptan, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Kuramlari ve E-Devlet Olgusu Arasında Bir İnceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Eda Demirbaş, Yüksek Lisans, Uluslararası Politik Ekonomi Bağlamında Kanada'nın Göç Politikası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şeyma Dağcı, Yüksek Lisans, Yerel yönetimler Ombudsmanlığı ve Türkiye Üzerine Değerlendirme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mahmut Hüdai Erdoğan, Yüksek Lisans, 2007 Sonrası Din-Devlet İlişkisi Çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetlerinin Değerlendiri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammet Adalar, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE KAMU ÜNİVERSİTELERİ VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Olkant Eren Erol, Yüksek Lisans, E-DEMOKRASİ KAVRAMININ TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN WEB SİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ezgi Şen, Yüksek Lisans, 1961 VE 1982 ANAYASASININ İDARİ VESAYET KAVRAMI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Orkhan Shırınzada, Yüksek Lisans, Antik medeniyetlerde yönetim yapısı ve anlayışı: Sümerler, Mısırlılar ve Yunanlılar, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ömer Türker, Yüksek Lisans, Türkiye'de bürokratik göç yönetimi örgütlenmesinin artıları ve eksileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Aysena Alkan, Yüksek Lisans, TÜRKİYE VE GÜNEY KORE HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN YÖNETİM YAPISI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Esra Nazik Sargın, Yüksek Lisans, Büyükşehir belediyelerinde yeni kamu işletmeciliği: Konya Büyükşehir Belediyesi üzerine bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşe Nur Kayışoğlu, Yüksek Lisans, LİBERALİZM VE POSTMODERNİZMİN BÜROKRASİ ALGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
İbrahim Çalışkan, Yüksek Lisans, İlçe İdarelerinde Tarım ve Hayvancılık Politikaları: Karabük Eflani İlçesi Üzerine Bir İnceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Rana Safarlı, Yüksek Lisans, Örgütsel küçülmenin Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesi bağlamında incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmet Kılıççeken, Yüksek Lisans, E-devlet uygulamalarının devlet üniversiteleri üzerine etkileri; Kastamonu Üniversitesi üzerine bir, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Bahtiyar Gençer, Yüksek Lisans, T.C. hazine ve maliye ile birleşik krallık maliye bakanlığının bürokratik örgütlenmeleri çerçevesind, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Neslihan Tekin, Yüksek Lisans, Kıta avrupası devlet geleneği ve neo weberyan yaklaşım, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mahmut Karakuş, Yüksek Lisans, Brexit süreci'nin Türkiye'de bürokratik ve siyasal düzlemde algılanışı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hüseyin Çılgın, Yüksek Lisans, Türk kamu yönetiminde etik ilkelerin yerleşmesine kamu denetçiliği kurumunun etkileri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Rukiye Özkan, Yüksek Lisans, Uluslararası politik ekonomi bağlamında yerel yönetimlerde su yönetişimi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2019-2020, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Lisans
2019-2020, Kamu Yönetimi, Lisans
2019-2020, Kamu Yönetiminde Denetim, Lisans
2019-2020, Bürokrasi ve Türk Bürokrasisi, Lisans
2019-2020, Çağdaş Devlet Sistemleri, Lisans
2019-2020, Bürokrasi Kuramları ve Türkiye'de Bürokrasi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Tek Yönlü Küreselleşme ve Kamu Bürokrasileri: Avrupa Birliği Hakkında Bir Yorum (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Kayıt Yok
Özkaral, M. (2021) "Devlet Modelleri ve Kabine İlişkisi: Türkiye ve İspanya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 7 (82) pp. 2002-2010 Link DOI  
Çılgın, H., Özkaral, M. (2020) "Kamu Denetçiliği Kurumu İyi Yönetim İlkeleri Bağlamında Yönetimde Etik Paradigmasının Yerleşmesi Üzerine Bir Araştırma", Ombudsman Akademik, 6 (12) pp. 129-154 [TR Dizin] Link   
Özkaral, M., Çalışkan, İ. (2020) "Türkiye’nin Devlet Örgütlenmesi Bağlamında Köy İdareleri İşlevsel mi?: Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Bir Araştırma", Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 1 (1) pp. 34-52 Link   
Özkaral, M., Yaşar, B. (2019) "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 8 (3) pp. 1931-1948 [TR Dizin] Link DOI    
Özkaral, M. (2018) "Örgütler Neden Benzeşir ve/veya Farklılaşır? Türkiye’deki Kamu Yönetimi Lisans Bölümleri Üzerine Bir İnceleme", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2) pp. 68-90 [TR Dizin] Link DOI    
Özkaral, M., Afşaren, Ş., Yıldız, Y. (2018) "İl Özel İdarelerinde Sosyal Hizmet:Karabük İl Özel İdaresi Üzerine Bir Araştırma", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (6) pp. 56-70 Link   
Özkaral, M. (2020) "Politika Kurulları Üzerine Bir Değerlendirme", 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongrei (ICHUS) , (pp. 154-155), Ankara, Türkiye, (Kasım 2020
Özkaral, M., Kılıççeken, A. (2020) "E-Devlet ve E-Yönetişim Kavramları Bağlamında Kastamonu Üniversitesi Üzerine Bir İnceleme", Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) , (pp. 957-969), Karaman, Türkiye, (Mart 2020
Özkaral, M., Yılmaz, B. (2019) "Fransa’da Emmanuel Macron Dönemi (2017-2019) Kamu Güvenliği Politikaları", KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM) , (pp. 421-429), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019
Akay, Y.M., Özkaral, M. (2018) "AYDINLANMA PARADİGMASI VE MODERN DEVLET ÜZERİNE BİR TARTIŞMA", Dönüşen Uluslararası SistemdeDevletlerin Dünyası Kongresi , (pp. 197-200), Ankara, Türkiye, (Ekim 2018
Özkaral, M. (2018) "Tek Yönlü Küreselleşme ve Kamu Bürokrasileri: Avrupa Birliği Hakkında Bir Yorum", 4. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi(ICPESS) , Venedik, İtalya, (Ekim 2018 
Özkaral, M., Şerbetçi, A. (2018) "Liberteryenizm ve Kamu Yönetimi", III. INES Education and Social Science Congress , (pp. 1113-1118), Antalya, Türkiye, (Ekim 2018
Özkaral, M., Akgül, A., Dur, K. (2018) "İlçe Belediyeleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları: Safranbolu Örneği", Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu , (pp. 472-483), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Özkan, R., Özkaral, M., Aytemiz, L. (2018) "Su İdarelerinin Yönetişim Algısı: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Örneği", I. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 945-956), Alanya- Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Özkaral, M. (2018) "Türkiye’deki Yerel Yönetimler Bilim Alanının Geliştirilmesi Hakkında", Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (ISASOR) , (pp. 239-244), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2018
Kaya, E., Aşkar, G., Özkaral, M. (2015) "Kooperatifçilik ve Çevre Koruma İlişkisi: Enerji Kooperatifleri Üzerine Bir İnceleme", 21. MİLLETLER ARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ , (pp. 1-27), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2015
Çeliksoy, E., Özkaral, M. (2013) "Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Köydes Projesi", KAYFOR 11 , (pp. 620-623), Samsun, Türkiye, (Kasım 2013
Yaman, K., Aşgın, S., Kaya, E., Özkaral, M. (2011) "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunlarının İşgücüne Katılma ve Kariyer Geliştirme Olanaklarının İncelenmesi: Kastamonu Meslek Yüksekokulu Örneği", 2. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU , (pp. 41-53), Aydın, Türkiye, (Mayıs 2011
Özkaral, M. (2010) "Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisi ile İlgili Postmodern Değinmeler", KAYFOR 8 , (pp. 220-225), Ankara, Türkiye, (Ekim 2010
Özkaral, M. (2020) "Bürokrasinin Kimyası", Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi Yayınları   
Özkaral, M. (2021) "E-Bürokrasi: Dijitalleşme ve Bürokrasi İlişkisi", Kitap: Dijitalleşme: Multidisipliner Bir Bakış, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Özkaral, M. (2020) "Üniversite Ombudsmanlığı", Kitap: Ombudsmanlık, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Özkaral, M. (2020) "Liberal Paradigma ve Kamunun Yönetimi", Kitap: Siyasal İdeolojiler ve Kamu Bürokrasisi, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi Yayınları  
Özkaral, M., Çalışkan, İ. (2020) "Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Disiplini ve Bir Karşılaştırma Denemesi", Kitap: Kabine Bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Özkaral, M. (2019) "Kurumsal Kuram ve Bürokrasi", Kitap: Bürokrasi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Kabine Bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Siyasal İdeolojiler ve Kamu Bürokrasisi, 2020, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Örgütler Neden Benzeşir ve/veya Farklılaşır? Türkiye’deki Kamu Yönetimi Lisans Bölümleri Üzerine Bir İnceleme
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2011 - 2015 2
-
2015 1
-
2011 1
-
2011 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
İbrahim Çalışkan
-
2020 2
Emine Çeliksoy
-
2013 1
Levent Aytemiz
Karabük Üniversitesi
2018 1
Ahmet Akgül
-
2018 1
Ahmet Kılıççeken
-
2020 1
Ayşenur Şerbetçi
-
2018 1
Büşra Yaşar
-
2019 1
Hüseyin Çılgın
-
2020 1
Kemal Dur
-
2018 1
Rukiye Özkan
-
2018 1
Şaziye Afşaren
-
2018 1
Yasemin Yıldız
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Kamu Yönetimi 815
Anahtar Kelimeler Katılım ve Yönetişim, Kentsel Alan Yönetimi, Kentsel Alan Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 10 0 0 68 68 255 55 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 449 . - - 459 . 465 . 266 . 543 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 372 . - - 387 . 407 . 203 . 456 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 84 . - - 79 . 79 . 19 . 85 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 59 . - - 51 . 58 . 15 . 59 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 0 0 8 4 7 2 0 0
Toplam Makale 0 0 0 2 1 2 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 4 1 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 6 2 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 3 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 3 1 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri