img

Doç. Dr. Metin KAYA

  • Tobb Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Elektrik ve Enerji
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
35
Atıf
135
h-index
4
Proje
3
WoS
Yayın
8
Atıf
130
h-index
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 1994, 1997
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 1990, 1994
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 1983, 1987
Araştırma Alanları
Tesisat Teknolojisi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isıl Sistemler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 1994, 1997
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 1990, 1994
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 1983, 1987
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 77, 2009
Sertifika, Renewable Energy Technician Project, KARABÜK, Türkiye, 10-03-2014, 12-03-2014
[UAK] Mühendislik Enerji Sistemleri Mühendisliği Tesisat Teknolojisi
[UAK] Mühendislik Enerji Sistemleri Mühendisliği Güneş Enerjisi Sistemleri
[UAK] Mühendislik Enerji Sistemleri Mühendisliği Isıl Sistemler
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Türkiye
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ELEKTRİK VE ENERJİ, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI, Türkiye
1998-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Türkiye
1990-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Türkiye
1987-1990, Diğer, Tam Zamanlı, MEB, RİZE MİMAR SİNAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, Türkiye
2012-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2004-2005, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2002-2005, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
1999-2002, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Karam Wadhah Hameed Alhılo, Yüksek Lisans, Irak-Musul Bölgesinde PV sistem Destekli Akıllı Sulama Sisteminin Modellenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ramazan Kayabaşı, Doktora, PV modüllerde sıcaklık değişiminin performansları üzerine etkisinin deneysel incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Idıl Youssouf Sougueh, Yüksek Lisans, Cibuti iklim şartlarında PV sistem ile pompa çalıştırılmasının modellenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Murat Korkmaz, Doktora, CO2 miktarına bağlı modülasyon kontrolü yapabilen klima santralinin deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Elmas Aşkar Ayyıldız, Doktora, Nümerik kontrollü çoklu paralel kinematik mekanizmalar için algoritma geliştirme, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Salih Özcan, Yüksek Lisans, Güneş enerjili pişirici tasarımı, imalatı ve deneysel olarak incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Özgür Demir, Doktora, Deniz suyu kaynaklı ısı pompalı tünel tipi defne yaprağı kurutma sistemi tasarımı ve deneysel analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Rabia Bilge Dalbudak, Yüksek Lisans, İmalatı gerçekleştirilen prototip serada Gaziantep iklim şartlarında çilek yetiştirilmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Onur Özer, Yüksek Lisans, Karabük ili iklim şartlarında güneş pillerinin hareketli yüzeylerlerdeki performans değerlerinin incelenmesi ve analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ayşen Çiçek, Yüksek Lisans, Yassı yapraklı ürünlerin vakum tüplü güneş enerjili kurutucuda kurutulması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Cem Yaşar İpin, Yüksek Lisans, Giresun ilinde kullanılan yakıtların türlerine göre çevreye olan etkilerinin ve maliyetlerinin analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Ercan Bayar, Yüksek Lisans, Karabük ilinde yağış sularının depolanarak değerlendirilmesinde maliyet analizi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Lokman Şen, Yüksek Lisans, Süt pastörizasyonu uygulaması için ısı pompası simulasyonu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Dursun Maraş, Yüksek Lisans, Hidrojenin elektroliz ve gazifikasyon yöntemiyle üretiminin incelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Mustafa Yazan, Yüksek Lisans, Tabii sirkülasyonlu güneş enerjili sistemlerde depolama tankı alt seviyesi ile kollektör üst seviyesi arasındaki yüksekliğin verime olan etkisinin incelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
Rahim Yüksel, Yüksek Lisans, Tuzak radyasyon emicili güneş kollektörü ile düzlemsel güneş kollektörünün verimlerinin karşılaştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
2023-2024, Tesisat Sistemleri Teknolojisi, Lisans
2023-2024, Buhar Kazanları Teknolojisi, Lisans
2022-2023, İleri Soğutma Tekniği Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Kazan Teknolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2019-2020, YAPI DONATIMI II, Lisans
2019-2020, YAPI DONATIMI I, Lisans
2019-2020, DOKTORA UZMANLIK ALANI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, GÜNEŞ ENERJİSİ LAB., Lisans
2019-2020, TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ, Lisans
2019-2020, TESİSAT SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2019-2020, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2019-2020, Alternatif Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Lisans
2018-2019, DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2018-2019, İLERİ SOĞUTMA TEKNİĞİ UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2018-2019, YAPI DONATIMI II, Lisans
2018-2019, YAPI DONATIMI I, Lisans
2018-2019, TESİSAT SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2018-2019, TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ, Lisans
2018-2019, GÜNEŞ ENERJİSİ LAB., Lisans
2018-2019, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2018-2019, ALTERNATİF ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ, Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2018-2019, DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, DOKTORA UZMANLIK ALANI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2013-2014, TESİSAT SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2012-2013, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2012-2013, TESİSAT SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2011-2012, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2011-2012, TESİSAT SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2010-2011, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2009-2010, Tesisat Proje Hazırlama Tekniği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2009-2010, İleri Soğutma Tekniği Uygulamaları, Yüksek Lisans
2009-2010, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2009-2010, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2008-2009, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2008-2009, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2007-2008, ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
2007-2008, GAZ SİSTEMLERİ TASARIMI, Lisans
Kayıt Yok
PV MODÜLLERDE SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2023
PV PANELLERDE VERİM DÜŞÜMÜNE NEDEN OLAN SICAKLIK ARTIŞININ FDM VE ESNEK KANATÇIKLI YÜZEY İLE OPTİMİZASYONU (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017
DENİZ SUYU KAYNAKLI ISI POMPALI KURUTMA FIRININDA DEFNE YAPRAĞI KURUTULMASININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2016
Kayıt Yok
Kaya, M., Kayabaşı, R. (2023) "Effect of module operating temperature on module efficiency in photovoltaic modules and recovery of photovoltaic module heat by thermoelectric effect", Journal of Thermal Engineering, (1) pp. 191-204 DOI    
Kaya, M., Kurt, H., Gedik, E., Pala, M., Alakour, A. (2022) "Experimental and Artificial Neural Network Investigation on the Thermal Efficiency of Two-Phase Closed Thermosyphon", Int. J. Thermal-Fluid Engineering and Modern Energetics, 1 (1) DOI  
Dumrul, H., Kaya, M., Yılmaz, S., Ceylan, İ. (2021) "Energy Analysis of Concentrated Photovoltaic/Thermal Panels with Nanofluids", International Journal of Thermodynamics, 24 (3) pp. 227-236 [ESCI] DOI   
Korkmaz, M., Kaya, M. (2020) "Experimental analysis of the air handling unit capable of modulation control based on CO2 content in the classroom", Heat Transfer Research, 51 (17) pp. 1517-1529 [SCI] Link   
Kaya, M. (2020) "An experimental investigation on thermal efficiency of two-phase closed thermosyphon (TPCT) filled with CuO/water nanofluid", Engineering Science and Technology, an International Journal, 23 (4) pp. 812-820 [SCI Expanded] Link    
Kayabaşı, R., Kaya, M. (2020) "Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Part C, 8 (2) pp. 262-278 [TR Dizin] Link DOI   
Kayabaşı, R., Kaya, M. (2019) "Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İleElektrik Üretimi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 16 (0) pp. 310-324 [TR Dizin] Link DOI   
Kaya, M., Gürel, A.E., Ağbulut, Ü., Ceylan, İ., Çelik, S., Ergün, A., Acar, B. (2019) "Performance analysis of using CuO-Methanol nanofluid in a hybrid system with concentrated air collector and vacuum tube heat pipe", Elsevier BV, 199 (0) p. 111936 [SCI Expanded] DOI    
Senay, G., KAYA, M., GEDİK, E., Kayfeci, M. (2019) "Numerical investigation on turbulent convective heat transfer of nanofluid flow in a square cross-sectioned duct", INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW, 29 (4) pp. 1432-1447 [ESCI] DOI   
Ceylan, İ., Kaya, M., Gürel, A.E., Ergün, A. (2013) "Energy Analysis of a New Design of a Photovoltaic Cell Assisted Solar Dryer", Drying Technology, 31 (9) pp. 1077-1082 [SCI Expanded] Link DOI    
Yavuz, C., Yılmaz, S., Kaya, M. (2013) "The Design of Computer Controlled Cold and Hot Therapy Device with Thermoelectric Module", Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 3 (2) pp. 221-226 [SCI Expanded] Link DOI    
Yavuz, C., Sarıkaya, M., Yılmaz, S., Kaya, M. (2012) "Taguchi method based evaluation of process parameters effects on system performance in the computer controlled cold hot therapy device with thermoelectric module", Energy Education Science and Technology, (0) pp. 491-502 [SCI Expanded]  
Demir, Ö., Kaya, M. (2012) "Design and manufacturing of remotecomputer controlled automation system for the dry kiln", Energy Education Science and Technology, (0) pp. 958-960  
Yavuz, C., Özkaymak, M., Kaya, M. (2010) "TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ SU SOĞUTUCUSUNDA FARKLI HAVA DEBİLERİNİN SİSTEMPERFORMANSINA ETKİLERİ", NWSA E-Journal Of New World Sciences Academy, 5 (2) pp. 131-143 Link  
Kaya, M., Ceylan, İ. (2004) "Güneş Radyasyonu Düşük olan Bölgelerde Isı Pompası Sistemi ile Kullanma Sıcak Suyu Hazırlanması", Teknoloji Dergisi, 7 (2) pp. 251-257   
Kaya, M., Kurt, H. (1999) "KURUTMA TEKNİǦİNDE AKIŞKAN YATAK UYGULAMASININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ", Teknoloji, 2 (0)  
Şahin, S., Şahinaslan, A., Kaya, M. (1998) "Neutronic Calculations for A Magnetic Fusion Energy Reactor Wiht Liquid Protection For The First Wall", Fusion Technology, 34 (2) pp. 95-108 [SCI]  
Uyarel, A.Y., Kaya, M. (1994) "Akışkan Yatak Tasarımı Ve Dane Mısırın Kurutulmasının Deneysel İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2) pp. 31-44 [TR Dizin]  
Korkmaz, M., Kaya, M. (2019) "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT RECOVERY EFFICIENCY USED IN AIR HANDLING UNITS", 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) , (pp. 115-119), (Aralık 2019
Korkmaz, M., Kaya, M. (2019) "COMPARISON OF UNCERTAINTY ANALYSIS BETWEEN DATA RECEIVED BY PLC CONTROL AND VALUES READ IN PSKOMETRY DIAGRAM AT AIR HANDLING UNIT", 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) , (pp. 119-122), (Aralık 2019
Korkmaz, M., Kaya, M. (2019) "EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF VARIABLE AIR FLOW(VAV) OF AIR HANDLING UNIT IN DIFFERENT AIR FLOWS", 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) , (pp. 149-152), (Aralık 2019
Kayabaşı, R., Kaya, M. (2018) "FOTOVOLTAIK PANELLERDE FDM KULLANIMI VE FOTOVOLTAIKPANELLERIN VERIMLERINE ETKISI", ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 93-94), Gaziantep, (Temmuz 2018
Kayabaşı, R., Kaya, M. (2018) "FDM KULLANILAN PANELLERIN ATIK ISILARINDAN TERMOELEKTRIKMODÜL İLE ELEKTRIK ÜRETIMI", ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 3643-3652), Gaziantep, Türkiye, (Eylül 2018
Kaya, M., Korkmaz, M. (2017) "Yıllık Yakıt Tüketimi Açısından Kollektör ve İki Borulu Bireysel Isıtma Sistemlerinin Enerji Verimliliğinin Karşılaştırılması", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 238-240), (Aralık 2017
Gedik, E., Kaya, M., Mert, O. (2017) "CuO/su nanoakışkanı kullanılarak çift fazlı termosifon performansının iyileştirilmesi", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 493-497), (Aralık 2017
Gedik, E., Acar, B., Kaya, M., Sarımeşe, K. (2016) "Thermodynamic and Thermoeconomic Analysis ofSplit Type Air Conditioners Combined with Boiler", Book of Abstracts of the InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016 , Sarajevo, Bosna Hersek, (Mayıs 2016
Recebli, Z., Özkaymak, M., Kaya, M. (2009) "ELEKTRİK VE MANYETİK ALANLARIN AKIŞKAN HAREKETLERİNE BİRLİKTE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’xx09) , Türkiye, (Mayıs 2009
Gedik, E., Kaya, M. (2007) "KARABÜK İLİ YAĞIŞ SULARININ ÖRNEK BİR SİTE PROJESİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN ANALİZİ", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Kayseri, Türkiye, (Temmuz 2007
Kaya, M., Yüksel, R., Gedik, E., Ceylan, İ. (2007) "TUZAK RADYASYON EMİCİLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖR VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ", 16. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, (Temmuz 2007
Aktaş, M., Ceylan, İ., Kaya, M., Doğan, H. (2007) "GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERDE KANATÇIKLI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ SİSTEM İLE KLASİK SİSTEMİN DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMASI", III. EGE ENERJİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ , Muğla, Türkiye, (Ocak 2007
Kaya, M., Ceylan, İ. (2004) "ISI POMPASI SİSTEMİ DESTEKLİ GÜNEŞ ENERJİLİ KULLANMA SICAK SUYUNUN KARABÜK İLİ İKLİM ŞARTLARINDA HAZIRLANMASI", II. ULUSAL EGE ENERJİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ , Kütahya, Türkiye, (Eylül 2004
Kaya, M. (2001) "Uşak İlinde Hava Kirliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi", 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE UŞAK SEMPOZYUMU , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2001
Şahin, S., Şahinaslan, A., Kaya, M., Yılmaz, S. (1997) "Radiation Damage in Liquid Protected First WallMaterials for MFE Reactors", ANS Winter Meeting , New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 1997
Özkaymak, M., Kaya, M. (1999) "ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERLE TERMODİNAMİK", Ankara/Türkiye : LAZER OFSET  
Demir, Ö., Kaya, M. (2019) "Analysis of the Factors Affecting the Drying Time of Bay Leaf in Seawater Source Heat Pump Drying Oven", Kitap: Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, Bursa : Ekin Publishing House  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yönetim Kurulu Üyesi, Karabük Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, 2012-
Üye, 3 Nisan Bilim Araştırma Derneği, 1998-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Performance analysis of using CuO-Methanol nanofluid in a hybrid system with concentrated air collector and vacuum tube heat pipe
Elsevier BV
67 0 0 5 0 0 0 0 72
2
Energy Analysis of a New Design of a Photovoltaic Cell Assisted Solar Dryer
Drying Technology
30 0 0 0 0 0 0 0 30
3
An experimental investigation on thermal efficiency of two-phase closed thermosyphon (TPCT) filled with CuO/water nanofluid
Engineering Science and Technology, an International Journal
12 0 0 1 0 0 0 2 15
4
The Design of Computer Controlled Cold and Hot Therapy Device with Thermoelectric Module
Journal of Medical Imaging and Health Informatics
5 0 0 0 0 0 0 0 5
5
Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İleElektrik Üretimi
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
2 0 0 0 1 0 0 0 3
6
Experimental analysis of the air handling unit capable of modulation control based on CO2 content in the classroom
Heat Transfer Research
3 0 0 0 0 0 0 0 3
7
Neutronic Calculations for A Magnetic Fusion Energy Reactor Wiht Liquid Protection For The First Wall
Fusion Technology
2 0 0 0 0 0 0 0 2
8
TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ SU SOĞUTUCUSUNDA FARKLI HAVA DEBİLERİNİN SİSTEMPERFORMANSINA ETKİLERİ
NWSA E-Journal Of New World Sciences Academy
1 0 0 0 1 0 0 0 2
9
Energy Analysis of Concentrated Photovoltaic/Thermal Panels with Nanofluids
International Journal of Thermodynamics
2 0 0 0 0 0 0 0 2
10
Experimental and Artificial Neural Network Investigation on the Thermal Efficiency of Two-Phase Closed Thermosyphon
Int. J. Thermal-Fluid Engineering and Modern Energetics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2004 - 2021 7
Karabük Üniversitesi
2007 - 2022 6
Ramazan Kayabaşı
Kayseri Üniversitesi
2018 - 2023 5
Murat Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi
2017 - 2020 5
Karabük Üniversitesi
1997 - 2021 4
Karabük Üniversitesi
1999 - 2010 3
Celil Yavuz
-
2010 - 2013 3
Karabük Üniversitesi
2013 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 2
Apdulmutalip Şahinaslan
İnönü Üniversitesi
1997 - 1998 2
Ali Etem Gürel
Düzce Üniversitesi
2013 - 2019 2
Sümer Şahin
Yakın Doğu Üniversitesi
1997 - 1998 2
Hüseyin Kurt
Konya Teknik Üniversitesi
1999 - 2022 2
Özgür Demir
Muş Alparslan Üniversitesi
2012 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2009 1
-
2021 1
Mustafa Aktaş
Gazi Üniversitesi
2007 1
Murat Sarıkaya
Sinop Üniversitesi
2012 1
Ümit Ağbulut
Düzce Üniversitesi
2019 1
Murat Pala
-
2022 1
Hikmet Doğan
Gazi Üniversitesi
2007 1
Abdulla Alakour
-
2022 1
Ali Yücel Uyarel
-
1994 1
Guelbanu Senay
-
2019 1
Kenan Sarımeşe
-
2016 1
Muhammet Kayfeci
-
2019 1
Osman Mert
-
2017 1
Rahim Yüksel
-
2007 1
Selim Çelik
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24925
YÖKSİS Bilim Alanı Enerji Sistemleri Mühendisliği 217
Anahtar Kelimeler Tesisat Teknolojisi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isıl Sistemler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 10 20 15 185 115 20 15 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 653 . 693 . 657 . 475 . 500 . 654 . 674 . 635 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 469 . 512 . 481 . 314 . 342 . 509 . 525 . 511 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 40 . 46 . 35 . 12 . 20 . 52 . 56 . 56 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 17 . 21 . 18 . 8 . 13 . 25 . 23 . 27 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 27 . 33 . 23 . 10 . 16 . 43 . 40 . 41 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 12 . 11 . 14 . 3 . 7 . 12 . 14 . 15 . -
Toplam Yayın 0 1 2 2 7 3 1 1 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri