img

Prof. Dr. Muhammet KAYFECİ

  • Teknoloji Fakültesi
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Yenilenebilir Enerji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
93
Atıf
562
h-index
13
Proje
16
Scopus
Yayın
31
Atıf
938
h-index
15
Google Scholar
Yayın
52
Atıf
1328
h-index
17
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2020, 2023
Lisans, Türkiye, Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2014, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2006, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2005
Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Tesisat Öğretmenliği Pr., 1999, 2003
Araştırma Alanları
Termodinamik, Enerji, Isı Transferi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2020, 2023
Lisans, Türkiye, Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2014, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Dr), 2006, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 2004, 2005
Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Tesisat Öğretmenliği Pr., 1999, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 66, Güz, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Termodinamik
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Enerji
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Isı Transferi
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2016-2021, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Türkiye
2011-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2008-2011, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Türkiye
2021-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2013, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2011, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2010, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ceren Çetin, Yüksek Lisans, Elektronik cihazların soğutulmasında ısı borusu ve faz değişim malzemesi kullanımının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alla Ali Ibrahım, Doktora, Thermo-environmental analysis of a novel solar and biomass-based multi-generation system equipped with nanofluid-based compound parabolic collectors, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Omran M.H. Al Shıkhi, Doktora, Experimentally and thermodynamic analysis of PV/T systems using hybrid and graphene nanofluids, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Oğuzhan Aslan, Yüksek Lisans, Farklı en/boy oranlarına sahip dörtgen kanallarda nanoakışkan akışının ve ısı transferinin deneysel ve sayısal olarak ıncelenmesı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Yakup Daşdemirli, Yüksek Lisans, PEM yakıt pillerinde çalışma parametrelerinin performansa etkisinin sayısal olarak incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Salaheldın Alı.Moh. Alous, Doktora, Experimental investigation of using mwcnt and graphene nanoplatelets water-based nanfluids as coolants in PVT systems, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fawzı Alı Mohamed Elhamshrı, Doktora, Experimental and numerical investigations of effect of a heat pipe in the metal hydride tank for the hydriding process, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Songül Kaskun, Doktora, Yüzeyi nanopartiküllerle katkılanmış çok duvarlı karbon nanotüplerde hidrojen depolanmasının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ümran Elmas, Doktora, Metal hidrür esaslı hidrojen depolanmasında reaktör tasarımının sayısal ve deneysel olarak incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Gökan Özkul, Yüksek Lisans, Isı borulu metal hidrür tank tasarımının hidrojen şarj işlemlerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Kadir Yılmaz, Yüksek Lisans, 50 MW gaz yakıtlı buharlı enerji santralinin gelişmiş ekserji analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ali İbrahim Tokat, Yüksek Lisans, Askı tipi çamaşır kurutma makinesi tasarımı, prototipi ve test edilmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2021-2022, Yakıt Pilleri ve Elektrik Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Termodinamik, Lisans
2021-2022, Isı Değiştiriciler, Lisans
2021-2022, Davranış Bilimleri, Lisans
2021-2022, Ölçme ve Veri Toplama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Isı Transferi, Lisans
2021-2022, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Lisans
2021-2022, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2020-2021, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Alternatif Enerji Kaynakları, Lisans
2020-2021, Termodinamik, Lisans
2020-2021, Davranış Bilimleri, Lisans
2020-2021, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Lisans
2020-2021, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2019-2020, Isı Değiştiriciler, Lisans
2019-2020, Alternatif Enerji Kaynakları, Lisans
2019-2020, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Isı Değiştiriciler Teknolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Lisans
2019-2020, Akışkanlar Mekaniği, Lisans
2019-2020, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2018-2019, Yakıt Pilleri ve Elektrik Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Isı Değiştiriciler, Lisans
2018-2019, Termodinamik, Lisans
2018-2019, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Hidrojen Enerji Sistemleri, Lisans
2018-2019, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2017-2018, Yakıt Pilleri ve Elektrik Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Isı Değiştiriciler, Lisans
2017-2018, Termodinamik, Lisans
2017-2018, Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Yakıt Hücreleri, Lisans
2017-2018, Isı Transferi, Lisans
2017-2018, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2016-2017, Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Yakıt pilleri ve Elektrik Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Isı Transferi, Lisans
2014-2015, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Yüksek Lisans
2014-2015, Hidrojen Enerji Sistemleri, Lisans
2014-2015, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2014-2015, Termal Sistem Tasarımı, Lisans
2014-2015, Isı Transferi, Lisans
2013-2014, Isı Yalıtımı, Lisans
2013-2014, Yakıt Pilleri ve Elektrik Üretimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Yenilenebilir Enerjiler ve Uygulamaları, Lisans
2013-2014, Termodinamik, Lisans
2013-2014, Temel İmalat İşlemleri, Lisans
2013-2014, Termal Sistem Tasarımı, Lisans
2013-2014, Hidrojen Enerji Sistemleri, Lisans
2013-2014, Yakıt Hücreleri, Lisans
2013-2014, Ölçme ve Kalite Kontrol, Lisans
2013-2014, Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Isı Yalıtımı, Lisans
2012-2013, Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Atık ısı geri kazanım sistemleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yüksek Lisans
2012-2013, İş Güvenliği, Lisans
2012-2013, Enerji Sistemleri Çevresel Etkileri, Lisans
2012-2013, Temel İmalat İşlemleri, Lisans
2012-2013, Yakıt Hücreleri, Lisans
2012-2013, Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2011-2012, Isı Transferi, Lisans
2011-2012, Hidrojen ve Yakıt Hücre Sistemleri, Yüksek Lisans
2011-2012, Enerji Sistemleri Çevresel Etkileri, Lisans
2011-2012, Temel İmalat İşlemleri, Lisans
2011-2012, Isı Yalıtımı, Lisans
Kayıt Yok
Endüstriyel kirliliğin güneş paneli verimine etkisi: Karabük örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Yürütücü , 2020-2020
Farklı enboy oranlarında dikdörtgen kanallarda nano akışkan akışının ve ısı transferinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Dört Gün, Dört Tema: Bilim 118B559 nolu Tübitak 4004 projesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Uzman , 2018-2018
Hibrit PV/T sistem tasarımı ve test edilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Nano akışkanlı hibrid PV/T sisteminin deneysel ve teorik olarak incelenmesi. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2020
Hidrojen Depolama Sistemlerinde Reaktör Tasarımı, Optimizasyonu ve Deneysel Olarak İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Yüzeyi çeşitli nanopartiküllerle bezenmiş çok duvarlı karbon nanotüplerde hidrojen depolanmasının deneysel incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ADAPTİF PID KONTROLLÜ HİDROJEN ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
TÜBİTAK ARDEB 3001 Metal Hidrür Esaslı Hidrojen Depolama Sistemlerinde Reaktör Tasarımı Optimizasyonu Ve Deneysel Olarak İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2016
SES ENERJİSİNDEN DOĞRUDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2014-2015
Elektrikli Araçlar için Zeki Denetimli Elektronik Diferansiyel Tasarımı ve Gerçekleştirlmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
LaNi5 ESASLI METAL HİDRÜR YATAKLARDA HİDROJEN ŞARJ/DEŞARJ İŞLEMLERİNE ALAŞIM TANE BOYUTU VE HİDROJEN ŞARJ BASINCI ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2014
Rüzgar Enerjisinden Hidrojen Üretimi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2013-2015
Metal Hidrür Reaktör Tasarımının Hidrojen Depolanma Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması Ve Hidrür Yatakta Isı Transferinin Sayısal Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2013
Metal Hidrür Esaslı Isı Pompası Sisteminin İklimlendirme Amacıyla Kullanımının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2008-2011
Kayıt Yok
Dolgun, G.K., Koşan, M., Kayfeci, M., Georgiev, A.G., Keçebaş, A. (2023) "Life Cycle Assessment and Cumulative Energy Demand Analyses of a Photovoltaic/Thermal System with MWCNT/Water and GNP/Water Nanofluids", MDPI AG, 11 (0) [SCI Expanded] DOI      
Batıha, M.A., Batıha, M., Rawadieh, S., Al-Makhadmeh, L., Kayfeci, M., Marachlı, F. (2023) "Thermal insulation performance curves for exterior walls in heating and cooling seasons", Journal of Thermal Engineering, 9 (0) pp. 1053-1069 [ESCI] DOI    
Nacar, S., Öncü, S., Kayfeci, M. (2022) "Induction heated metal hydride tube for hydrogen storage system", LookUs Bilisim A.S., 28 (5) pp. 676-680 [TR Dizin] DOI    
Kayfeci, M., Keçebaş, A., Dolgun, G.K. (2022) "Performance Assessment of a Novel Solar and Biomass-Based Multi-Generation System Equipped with Nanofluid-Based Compound Parabolic Collectors", MDPI AG, 15 (0) [SCI Expanded] DOI     
Alous, S., Kayfeci, M., Uysal, A. (2021) "Experimental study about utilization of MWCNTs and graphene nanoplatelets water- based nanofluids in flat non-concentrating PVT systems", Thermal Science, 25 (1) pp. 477-489 [SCI Expanded] Link DOI     
Kayfeci, M., Alshikhi, O. (2021) "Experimental investigation of using graphene nanoplatelets and hybrid nanofluid as coolant in photovoltaic PV/T systems", Thermal Science, (0) [SCI Expanded] DOI     
Kayfeci, M., Alshikhi, O. (2021) "Experimental Study on Using Two Types of Square Tube Absorbers and Distilled Water Coolant in a Photovoltaic Thermal Collector (Pv/T)", international journal of energy studies, 6 (2) pp. 127-147 Link    
Kaskun, S., Akınay, Y., Kayfeci, M. (2020) "Improved hydrogen adsorption of ZnO doped multi-walled carbon nanotubes", International Journal of Hydrogen Energy, 45 (60) pp. 34949-34955 [SCI Expanded] DOI     
Ibrahim, A.A., Kayfeci, M. (2020) "Comparative analysis of a solar trigeneration system based on parabolic trough collectors using graphene and ferrofluid nanoparticles", Thermal Science, (0) [SCI Expanded]     
Elhamshri, F., Kayfeci, M., Matik, U., Alous, S. (2020) "Thermofluidynamic modelling of hydrogen absorption in metal hydride beds by using multiphysics software", International Journal of Hydrogen Energy, 45 (60) pp. 34956-34971 [SCI Expanded] Link     
Alous, S., Kayfeci, M., Uysal, A. (2019) "Experimental investigations of using MWCNTs and graphene nanoplatelets water-based nanofluids as coolants in PVT systems", APPLIED THERMAL ENGINEERING, 162 (0) p. 114265 [SCI Expanded] Link DOI     
Elhamshri, F.A., Kayfeci, M. (2019) "Enhancement of hydrogen charging in metal hydride-based storage systems using heat pipe", International Journal of Hydrogen Energy, 44 (34) pp. 18927-18938 [SCI Expanded] Link DOI     
Yılmaz, K., Kayfeci, M., Keçebaş, A. (2019) "Thermodynamic evaluation of a waste gas-fired steam power plant in an iron and steel facility using enhanced exergy analysis", ENERGY, 169 (0) pp. 684-695 [SCI] Link DOI     
Şenay, G., Kaya, M., Gedik, E., Kayfeci, M. (2019) "Numerical investigation on turbulent convective heat transfer of nanofluid flow in a square cross-sectioned duct", International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 29 (4) pp. 1432-1447 DOI  
Kaskun, S., Kayfeci, M. (2018) "The synthesized nickel-doped multi-walled carbon nanotubes for hydrogen storage under moderate pressures", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 43 (23) pp. 10773-10778 [SCI Expanded] DOI     
Elmas, Ü., Bedir, F., Kayfeci, M. (2018) "Computational analysis of hydrogen storage capacity using process parameters for three different metal hydride materials", International Journal of Hydrogen Energy, 43 (23) pp. 10741-10754 [SCI Expanded] Link DOI     
Gedik, E., Kayfeci, M., Keçebaş, A., Kurt, H. (2017) "Dairesel Bir Boruda Al2O3/Su ve TiO2/Su Nanoakışkanların LaminerZorlanmış Isı Taşınımı", TTMD Dergisi, (112) pp. 48-53   
Kayfeci, M. (2014) "Determination of energy saving and optimum insulation thicknesses of the heating piping systems for different insulation materials", Energy and Buildings, 69 (0) pp. 278-284 [SCI Expanded] Link DOI     
Muhammet, K., Fevzi, B., Hüseyin, K. (2014) "Experimental investigation of the effects of vessel design and hydrogen charge pressure on metal hydride based hydrogen storage parameters", Journal of Thermal Science and Technology, 34 (2) pp. 83-90 [SCI Expanded] Link     
Kayfeci, M., Yabanova, İ., Keçebaş, A. (2014) "The use of artificial neural network to evaluate insulation thickness and life cycle costs Pipe insulation application", Applied Thermal Engineering, 63 (1) pp. 370-378 [SCI Expanded] Link DOI  
Kayfeci, M., Keçebaş, A., Gedik, E. (2013) "Determination of optimum insulation thickness of external walls with two different methods in cooling applications", Applied Thermal Engineering, 50 (1) pp. 217-224 [SCI Expanded] Link DOI     
Kayfeci, M., Keçebaş, A. (2013) "Effect of Optimum Insulation Thickness on Refrigeration Costs for Different Climate Zones", Journal of Energy Engineering, 139 (1) pp. 54-59 [SCI Expanded] Link DOI     
İbrahim, T.A., Muhammet, K., Kerim, Ç. (2013) "Askı Tipi Çamaşır Kurutma Makinesi Tasarımı Prototipi ve Test Edilmesi", Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10 (3) pp. 7-13 Link    
Kayfeci, M., Yabanova, İ., Keçebaş, A. (2013) "The use of artificial neural network to evaluate insulation thickness and life cycle costs Pipe insulation application", Applied Thermal Engineering, 63 (1) pp. 370-378 [SCI Expanded] Link DOI     
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Gedik, E. (2011) "Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis", Applied Thermal Engineering, 31 (6) pp. 1229-1237 [SCI Expanded] Link DOI     
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Gedik, E. (2011) "Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis", Applied Thermal Engineering, 31 (6) pp. 1229-1237 [SCI Expanded] Link DOI  
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Gedik, E. (2011) "Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis", Applied Thermal Engineering, 31 (6) pp. 1229-1237 [SCI Expanded] Link DOI  
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Gedik, E. (2010) "Afyonkarahisar da ölçülen sülfür dioksit ve partikül madde değişimleri üzerine değerlendirme", Mühendis ve Makina, 51 (610) pp. 14-19 Link   
Ali, K., Muhammet, K., Engin, G. (2010) "Fosil Yakıtların Kullanımından Kaynaklanan Hava Kirliliği Üzerine Jeotermal Enerji ve Doğalgaz Kullanımının Etkisi Afyon Örneği", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7 (3) pp. 23-30 Link    
Sezayi, Y., Muhammet, K., Ali, K. (2010) "Çift Fazlı IsıBorulu Güneş Kollektörlerini Konut Isıtmasında Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi", Tesisat Mühendisliği Dergisi, (116) pp. 5-10 Link  
Keçebas, A., Gedik, E., Kayfeci, M. (2010) "The effect of using geothermal energy and natural gas on air pollution arisen from using fossil fuels: afyon example", SCI TOTAL ENVIRON, 0 (0)  
Keçebaş, A., Gedik, E., Kayfeci, M. (2010) "Fosil Yakıtların Kullanımından Kaynaklanan Hava Kirliliği ÜzerineJeotermal Enerji ve Doğalgaz Kullanımının Etkisi Afyon Örneği", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), 3 (7) pp. 23-30 [TR Dizin] Link  
Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2010) "Effect on optimum insulation thickness cost and saving of storage design temperature in cold storage in Turkey", Energy Education Science and Technology Part A Energy Science and Research, 25 (1) pp. 117-170 [SCI Expanded] Link    
Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2010) "Effect on optimum insulation thickness cost and saving of storage design temperature in cold storage in Turkey", Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research, 25 (1) pp. 117-127 [SCI Expanded] Link  
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Gedik, E. (2010) "Afyonkarahisar da Ölçülen Sülfür Dioksit ve Partikül Madde Değişimleri Üzerine Değerlendirme", Mühendis ve Makina, 51 (610) pp. 14-19 Link  
Kurt, H., Kayfeci, M. (2009) "Prediction of thermal conductivity of ethylene glycol water solutions by using artificial neural networks", Applied Energy, 86 (10) pp. 2244-2248 [SCI Expanded] Link DOI     
Gedik, E., Kayfeci, M., Keçebaş, A., Kurt, H. (2009) "Magnetic Refrigeration Technology on Near Room Temperature Applications", Cooling India, (0)  
Gürbüz, H., Kayfeci, M. (2008) "Otomobillerde metal hidrit esaslı klima sistemlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması", Mühendislik ve Makine, 49 (584) pp. 20-24  
Muhammet, K., Hüseyin, K. (2007) "Sıvılar İçin Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazının Tasarımı İmali ve Test Edilmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22 (4) pp. 907-915 Link    
Kayfeci, M., Kurt, H. (2007) "Design, manufacture and experimental investigation of a thermal conductivity measurement aparatus for liquids", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22 (4) pp. 907-915   
Kayfeci, M., Elhamshrı, F. (2019) "Thermofluidynamic Modelling of Hydrogen Absorption in Different Hydride Beds by Using COMSOL Multiphysics Software", 4thInternational Hydrogen Technologies Congress (IHTEC2019) , (pp. 150-155), Edirne, Türkiye, (Aralık 2019
Elhamshrı, F., Kayfeci, M. (2019) "Modeling and Optimization of Hydrogen Charging in Metal Hydride-Based Storage Systems Using Heat Pipe", 4thInternational Hydrogen Technologies Congress (IHTEC2019) proceeding books , (pp. 156-159), Edirne, Türkiye, (Aralık 2019
Ergani, S.K., Kayfeci, M. (2019) "Synthesis and Hydrogen Storage Performance of Zn Doped MWCNTs", “The Fourth International Hydrogen Technologies Congress” , (pp. 490-493), Edirne, Türkiye, (Haziran 2019
Kaskun, S., Kayfeci, M. (2018) "The Impact of Boron Nitride Nanoparticles on Hydrogen Uptake Capacity over MWCNTs", 3nd International Hydrogen Technologies Congress , Antalya, Türkiye, (Mart 2018 
Kayfeci, M., Bedir, F., Elmas, Ü. (2018) "Artificial Neural Network Modelling of Hydrogen Storage Properties of LaNi 4.75 Al 0.25 alloys based metal hydride vessels", 3 rd International Hydrogen Technologies Congress , (pp. 221-225), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Elhamshr, F.A.M., Kayfeci, M. (2018) "Enhancement of Hydrogen Charging in Metal Hydride-Based Storage Systems By Using Heat Pipe", 3rd International Hydrogen Technologies Congress , (pp. 194-197), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Elmas, U., Bedir, F., Kayfeci, M. (2017) "Parametric Analysis of Hydrogen Storage Taking Into Account of Three Different Metal Hydride Materials", IHTEC2017 , (Mart 2017
Gedik, E., Kayfeci, M., Keçebaş, A., Kurt, H. (2017) "Dairesel bir boruda farklı tip nanoakışkanların akış ve ısı transfer karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’2017) , (pp. 76), Düzce, Türkiye, (Ekim 2017
Kayfeci, M., Alous, S.A.M., Uysal, A. (2017) "Experimental investigation of the effects of using silicon isolators on the performance of pv panels", First International Conference on Energy Systems Engineering(ICESE’17) , (pp. 563-568), (Aralık 2017 
Kaskun, S., Kayfeci, M. (2017) "Experimental investigation of Ni-doped multi-walled carbon nanotubes for Hydrogen storage at different pressures", Second International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017) , (pp. 91), Adana, Türkiye, (Mart 2017 
Kaskun, S., Kayfeci, M. (2017) "INVESTIGATION OF SURFACE AREA OF NICKEL-COATED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AT DIFFERENT PH CONDITIONS", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION ICETI , (pp. 126), Saraybosna, Bosna Hersek, (Mart 2017 
Kaskun, S., Kayfeci, M. (2017) "Investigation of Surface Area of Al2O3 Doped Multiwalled Carbon Nanotubes for Hydrogen Storage", First International Conference on Energy Systems Engineering(ICESE’17) , (pp. 151), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017  
Elhamshrı, F.A.M., Kayfeci, M., Özkul, G. (2017) "Effect of heat pipe in the metal hydride tank for hydrogen storage", First International Conference on Energy Systems Engineering(ICESE’17) , (pp. 124-129), (Aralık 2017
Gedik, E., Kayfeci, M., Keçebaş, A., Kurt, H. (2017) "Dairesel bir boruda farklı tip nanoakışkanların akış ve ısı transfer karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’2017) , (pp. 76), Düzce, Türkiye, (Ekim 2017
Kayfeci, M., Özkul, G. (2016) "An Investigation Of The Effectiveness Of Heat Pipe In Metal Hydride Tank For Hydrogen Storage", 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection , (pp. 55-60), (Eylül 2016
Kayfeci, M., Bedir, F., Gedik, E. (2016) "Metal Hidrür Esaslı Hidrojen Depolama Sistemlerinde Reaktör Tasarımı Ve Optimizasyonu", International Science and Technology Conference , (Temmuz 2016
Elmas, U., Bedir, F., Kayfeci, M., Gedik, E. (2015) "Hidrojen Depolama Tankının Vıscous Lamınar K Epsılon Modeli İle Sonlu Elemanlar Analizi", Mühendislikte yeni teknolojiler Sempozyumu , Bayburt, Türkiye, (Ekim 2015
MUHAMMET, K., ALİ, K., ALİ, A.M. (2013) "Economic Assessments for External Wall Used Blocks Having Insulation Capability", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13) , (pp. 920-925), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2013
Kayfeci, M., Keçebaş, A., Alkan, M.A. (2013) "Economic assessments for external wall used blocks having insulation capability", The Seventh International Advanced Technologies Symposium (IATS’13) , (pp. 920-925), (Kasım 2013
Daşdemir, A., Kayfeci, M., Gedik, E., Kurt, H. (2011) "Dış duvar bileşenlerinde hava boşluğu kullanılmasının optimum yalıtım kalınlığı ve toplam maliyete etkisi", ULIBTK 11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , (pp. 859-865), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2011
Kayfeci, M., Gedik, E., Keçebaş, A., Kurt, H. (2011) "Elektronik cihazların ısıl kontrolü", UYLIBTK 11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , (pp. 871-877), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2011
ALİ, D., MUHAMMET, K., ENGİN, G., HÜSEYİN, K. (2011) "Dış Duvar Bileşenlerinde Hava Boşluğu Kullanılmasının Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Toplam Maliyete Etkisi", 18.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11) , (pp. 859-865), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2011
MUHAMMET, K., ENGİN, G., ALİ, K., HÜSEYİN, K. (2011) "Elektronik Cihazların Isıl Kontrolü", 18.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11) , (pp. 871-877), Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2011
Ali, K., Engin, G., Muhammet, K. (2010) "Investigation of the energy and exergy performance of a solar ejector cooling system using various working fluids", 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5) , Denizli, Türkiye, (Haziran 2010  
MUHAMMET, K., HÜSEYİN, K., FEVZİ, B. (2009) "Metal Hidrid Esaslı Isı Pompalarının İklimlendirmede Kullanımının Araştırılması", IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi (Uluslararası Katılımlı) , (pp. 57-64), Kocaeli, Türkiye, (Ekim 2009
MUHAMMET, K., HÜSEYİN, K., FEVZİ, B. (2009) "Metal Hidrür Reaktörlerde Hidrojen Şarj Basıncının Depolanan Hidrojen Kütlesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", 6. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’11) , (pp. 222-226), Elazığ, Türkiye, (Mayıs 2009 
Gedik, E., Kayfeci, M., Keçebaş, A., Kurt, H. (2009) "Magnetic refrigeration technology applications on near room temparature", 5th International Advanced 5Technologies Symposium (IATS’09) , (pp. 1887-1893), (Mayıs 2009  
Kayfeci, M., Gedik, E., Sağıroğlu, S., Kurt, H. (2009) "Taşıt İklimlendirmesinde Alternatif Klima Sistemlerinin Kullanımının Araştırılması", 5th International AdvancedTechnologies Symposium (IATS’09) , (pp. 1882-1886), (Mayıs 2009
ALİ, K., MUHAMMET, K. (2009) "Mekanik Beslemeli Kazanların Otomatik Kontrolü", 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09) , (pp. 1705-1709), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2009 
ENGİN, G., MUHAMMET, K., ALİ, K., HÜSEYİN, K. (2009) "Magnetic Refrigeration Technology Applications On Near room Temparature", 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09) , (pp. 1887-1893), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2009
ALİ, K., MUHAMMET, K. (2008) "Alternatif Evsel Klima Sistemlerinin Termoelektrik Absorpsiyonlu ve Metal Hidrid Buhar Sıkıştırmalı Sistemle Karşılaştırılması", VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu , (pp. 743-752), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2008
Kayfeci, M., Öztürk, H.H., Kaya, D. (2017) "Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi", Kocaeli/Türkiye : Umuttepe   
Karaağaç, M.O., Ergün, A., Arslan, O., Kayfeci, M. (2023) "Introduction to solar panels", :    
Ergün, A., Kayfeci, M., Karaağaç, M.O. (2023) "Liquid-based solar panel cooling and PV/T systems", :    
Bayat, M., Ergani, S.K., Daşdemirli, Y., Kayfeci, M. (2023) "Fuel cells basics and types", :    
Yıldız, G., Karaağaç, M.O., Ergün, A., Kayfeci, M. (2023) "Solar panel cooling using hybrid cooling systems", :    
Uysal, A., Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2023) "Futuristic methods of electronics cooling", :    
Bayat, M., Kayfeci, M. (2023) "Thermal modeling and performance assessment of a PEM fuel cell", :    
Uysal, A., Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2023) "Futuristic methods of electronics cooling", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Ergün, A., Kayfeci, M., Karaağaç, M.O. (2023) "Liquid-based solar panel cooling and PV/T systems", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Bayat, M., Kayfeci, M. (2023) "Thermal modeling and performance assessment of a PEM fuel cell", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Karaağaç, M.O., Ergün, A., Aslan, O., Kayfeci, M. (2023) "Introduction to solar panels", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Yıldız, G., Karaağaç, M.O., Ergün, A., Kayfeci, M. (2023) "Solar panel cooling using hybrid cooling systems", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Bayat, M., Ergani, S.K., Daşdemirli, Y., Kayfeci, M. (2023) "Fuel cells basics and types", Kitap: Handbook of Thermal Management Systems, Hollanda : Elsevier  
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Bayat, M. (2019) "Chapter 9: Electrochemical hydrogen generation", Kitap: SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies, : Academic Press, ELSEVIER  
Kayfeci, M., Keçebaş, A. (2019) "Hydrogen storage", :    
Keçebaş, A., Kayfeci, M., Bayat, M. (2019) "Electrochemical hydrogen generation", :    
Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2019) "Hydrogen properties", :    
Kayfeci, M., Keçebaş, A., Bayat, M. (2019) "Hydrogen production", :    
Kayfeci, M., Keçebaş, A., Bayat, M. (2019) "Chapter 3: Hydrogen production", Kitap: SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies, : Academic Press, ELSEVIER  
Kayfeci, M., Keçebaş, A. (2019) "Chapter 4: Hydrogen storage", Kitap: SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies, : Academic Press, ELSEVIER  
Keçebaş, A., Kayfeci, M. (2019) "Chapter 1: Hydrogen properties", Kitap: SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies, : Academic Press, ELSEVIER  
Bedir, F., Kayfeci, M., Ümran, E. (2015) "Chapter 40 Safety Rules and Measures to Be Taken Where Hydrogen Gas Is Stored", Kitap: Progress in Clean Energy Volume 2 Novel Systems and Applications, İsviçre : Springer International Publishing  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Energy and Environmental Science, 2020,
(Uluslararası - Kitap) 1st INTERNATIONALCONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ENGINEERING, 2017, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Energy and Environment, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ENERGY AND BUILDINGS, 0
Üye, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, 2011-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies
127 0 0 0 0 0 0 0 127
2
Prediction of thermal conductivity of ethylene glycol water solutions by using artificial neural networks
Applied Energy
67 0 0 2 0 0 0 0 69
3
Determination of optimum insulation thickness of external walls with two different methods in cooling applications
Applied Thermal Engineering
51 0 0 1 1 0 0 0 53
4
Experimental investigations of using MWCNTs and graphene nanoplatelets water-based nanofluids as coolants in PVT systems
APPLIED THERMAL ENGINEERING
49 0 0 0 0 0 0 0 49
5
SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies
44 0 0 0 0 0 0 0 44
6
Determination of energy saving and optimum insulation thicknesses of the heating piping systems for different insulation materials
Energy and Buildings
36 0 0 0 1 0 0 0 37
7
The use of artificial neural network to evaluate insulation thickness and life cycle costs Pipe insulation application
Applied Thermal Engineering
21 0 0 0 1 0 0 0 22
8
The synthesized nickel-doped multi-walled carbon nanotubes for hydrogen storage under moderate pressures
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
18 0 0 0 0 0 0 0 18
9
The use of artificial neural network to evaluate insulation thickness and life cycle costs Pipe insulation application
Applied Thermal Engineering
14 0 0 3 1 0 0 0 18
10
Enhancement of hydrogen charging in metal hydride-based storage systems using heat pipe
International Journal of Hydrogen Energy
17 0 0 0 0 0 0 0 17
11
SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies
17 0 0 0 0 0 0 0 17
12
Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis
Applied Thermal Engineering
15 0 0 0 0 0 0 0 15
13
Thermodynamic evaluation of a waste gas-fired steam power plant in an iron and steel facility using enhanced exergy analysis
ENERGY
14 0 0 0 0 0 0 0 14
14
Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis
Applied Thermal Engineering
13 0 0 0 0 0 0 0 13
15
Performance investigation of the Afyon geothermal district heating system for building applications Exergy analysis
Applied Thermal Engineering
10 0 0 0 0 1 0 0 11
16
Computational analysis of hydrogen storage capacity using process parameters for three different metal hydride materials
International Journal of Hydrogen Energy
9 0 0 0 0 0 0 0 9
17
Effect on optimum insulation thickness cost and saving of storage design temperature in cold storage in Turkey
Energy Education Science and Technology Part A Energy Science and Research
6 0 0 0 0 0 0 0 6
18
SOLAR HYDROGEN PRODUCTION: Processes, Systems and Technologies
6 0 0 0 0 0 0 0 6
19
Experimental investigation of the effects of vessel design and hydrogen charge pressure on metal hydride based hydrogen storage parameters
Journal of Thermal Science and Technology
3 0 0 0 0 0 0 0 3
20
Thermofluidynamic modelling of hydrogen absorption in metal hydride beds by using multiphysics software
International Journal of Hydrogen Energy
3 0 0 0 0 0 0 0 3
21
Progress in Clean Energy Volume 2 Novel Systems and Applications
0 0 0 0 3 0 0 0 3
22
Effect of Optimum Insulation Thickness on Refrigeration Costs for Different Climate Zones
Journal of Energy Engineering
2 0 0 0 0 0 0 0 2
23
Improved hydrogen adsorption of ZnO doped multi-walled carbon nanotubes
International Journal of Hydrogen Energy
2 0 0 0 0 0 0 0 2
24
Askı Tipi Çamaşır Kurutma Makinesi Tasarımı Prototipi ve Test Edilmesi
Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
25
Comparative analysis of a solar trigeneration system based on parabolic trough collectors using graphene and ferrofluid nanoparticles
Thermal Science
1 0 0 0 0 0 0 0 1
26
Experimental study about utilization of MWCNTs and graphene nanoplatelets water- based nanofluids in flat non-concentrating PVT systems
Thermal Science
1 0 0 0 0 0 0 0 1
27
Effect on optimum insulation thickness cost and saving of storage design temperature in cold storage in Turkey
Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2014) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2014) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2013) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2013) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2011) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2010) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
(2009) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) ödülü" TÜBİTAK-ULAKBİM
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ali Keçebaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2009 - 2023 26
Karabük Üniversitesi
2009 - 2017 17
Muhammet Kayfeci
Süleyman Demirel Üniversitesi
2007 - 2023 15
KAYFECİ MUHAMMET
-
2007 - 2014 14
Hüseyin Kurt
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2009 - 2017 9
Karabük Üniversitesi
2017 - 2023 8
Keçebaş Ali
-
2008 - 2013 8
Kurt Hüseyin
-
2007 - 2014 7
Fevzi Bedir
Süleyman Demirel Üniversitesi
2015 - 2018 6
Ali Keçebaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2019 - 2023 6
Gedik Engin
-
2009 - 2011 5
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 4
Ali Uysal
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2017 - 2023 4
Mutlucan Bayat
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2023 3
Mehmet Onur Karaağaç
-
2023 3
Alper Ergün
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2023 3
Mehmet Onur Karaağaç
Sinop Üniversitesi (Turkey)
2023 3
BEDİR FEVZİ
-
2009 - 2014 3
Salaheldin Alous
-
2019 - 2021 3
İsmail Yabanova
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2013 - 2014 2
Engin Gedik
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2010 - 2019 2
Fawzi Elhamshrı
-
2019 2
Gökan Özkul
-
2016 - 2017 2
Omran Alshikhi
-
2021 2
Umran Elmas
-
2015 - 2017 2
Ümran Elmas
-
2018 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2009 1
Karabük Üniversitesi
2023 1
Hasan Hüseyin Öztürk
Çukurova Üniversitesi
2017 1
Mehmet Ali Alkan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013 1
Habib Gürbüz
Süleyman Demirel Üniversitesi
2008 1
Gülşah Karaca Dolgun
-
2022 1
Oğuzhan Aslan
-
2023 1
Gökhan Yıldız
-
2023 1
Yüksel Akınay
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2020 1
Durmuş Kaya
Kocaeli Üniversitesi
2017 1
Aleksandar G. Georgiev
University of Telecommunications and Post (Bulgaria)
2023 1
Ali Uysal
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Gökhan Yıldız
Düzce Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Gülbanu Şenay
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2019 1
Gülşah Karaca Dolgun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2023 1
Hüseyin Kurt
Süleyman Demirel Üniversitesi
2007 1
Meltem Koşan
Kahramanmaras Istiklal University (Turkey)
2023 1
Metin Kaya
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2019 1
Oğuzhan Arslan
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Songül Kaskun Ergani
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2023 1
Yakup Daşdemirli
Karabük Üniversitesi (Turkey)
2023 1
A. Keçebas
-
2010 1
Ali Daşdemir
-
2011 1
ALKAN MEHMET ALİ
-
2013 1
Alla Ali Ibrahim
-
2020 1
Çetinkaya Kerim
-
2013 1
DAŞDEMİR ALİ
-
2011 1
Elmas Ümran
-
2015 1
Fawzi A M Elhamshr
-
2018 1
Fawzi Ali Mohamed Elhamshrı
-
2017 1
Fawzi Am Elhamshri
-
2019 1
Fawzi Elhamshri
-
2020 1
Freabdullah Marachlı
-
2023 1
Kadir Yılmaz
-
2019 1
Leema Al-Makhadmeh
-
2023 1
Marwan Batıha
-
2023 1
Mohammad Ahmad Batıha
-
2023 1
Salaheldin Ali Moh Alous
-
2017 1
Saleh Rawadieh
-
2023 1
Salih Nacar
-
2022 1
Selim Öncü
-
2022 1
Tokat Ali İbrahim
-
2013 1
Yılmaz Sezayi
-
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24925
YÖKSİS Bilim Alanı Makine Mühendisliği 3772
Anahtar Kelimeler Termodinamik, Enerji, Isı Transferi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 43 20 185 140 410 150 115 65 110 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 626 . 643 . 528 . 532 . 266 . 466 . 559 . 624 . 545 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 434 . 459 . 347 . 356 . 133 . 308 . 416 . 475 . 423 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 207 . 197 . 117 . 133 . 32 . 96 . 156 . 189 . 155 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 108 . 95 . 56 . 63 . 11 . 45 . 69 . 94 . 91 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 122 . 108 . 65 . 74 . 16 . 59 . 79 . 101 . 100 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 90 . 79 . 46 . 55 . 8 . 32 . 65 . 82 . 81 . -
Toplam Yayın 2 2 10 7 13 3 3 2 3 0
Toplam Makale 0 0 1 2 4 3 3 2 2 0
Toplam Kitap 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 1 2 7 5 5 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 2 4 3 2 1 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 7 5 5 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri