img

Prof. Dr. Mehmet ÖZALP

  • Mühendislik Fakültesi
  • Makine Mühendisliği
  • Enerji

General Information

Education History
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 1995, 1997
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 1997, 2004
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Pr., 1987, 1991
Research Fields
Enerji, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Dr), 1997, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 1995, 1997
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Pr., 1987, 1991
İngilizce, ÜDS, 66, Güz, 2003
Araştırma, TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİPASİF EV TASARIMININ KARABÜK İLİNDE UYGULANMASI, KARABÜK, 01-11-2013, 29-06-2015
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Enerji
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Isı Transferi
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği
[UAK] Mühendislik Makine Mühendisliği Termodinamik
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Türkiye
2012-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Türkiye
2009-2012, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2017-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2016, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2009, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mutlucan Bayat, Doktora, ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF A HIGH-TEMPERATURE PEM FUEL CELL INTEGRATED INTO A SOLAR-BASED HYDROGE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Haıtham Ghassan Yaseen Yaseen, Yüksek Lisans, SECOND LAW ANALYSIS OF DOUBLE PASS SOLAR AIR HEATER EQUIPPED WITH ALUMINUM RECYCLED CANS AS AUGMENTA, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mehmet Yasir Arat, Yüksek Lisans, Gücü 600 MW olan süper kritik bir elektrik santralinin enerji ve ekserji analizinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ahmet Öztürk, Doktora, HVAC ünitelerinde kullanılan ısı borulu ısı geri kazanım ünitesi performansının deneysel ve teorik i, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Abdulrouf Abdulnour Trısh, Yüksek Lisans, The investigation of the wind speed effect on solar panel used generation electricity, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mutlucan Bayat, Yüksek Lisans, Silikon tabanlı polikristal bir güneş panelinin Karabük iklim koşullarında enerji ve ekserji analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Güray Yıldız, Yüksek Lisans, Bir entegre demir-çelik tesisi kuvvet santralindeki ekipmanların enerji ve ekserji analizlerinin yap, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mete Bayraktar, Yüksek Lisans, Toprak kaynaklı ısı pompası destekli pasif ev tasarımının Karabük ilinde uygulanması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Cantekin Ulukaya, Yüksek Lisans, Bir pasif ev tasarımı ve Karabük iklim şartlarında standart evlerle karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Murat Demirhan, Yüksek Lisans, Sıcak sulu bir ısıtma sistemine plakalı eşanjör yerleştirilmesinin sistem çalışma parametrelerine et, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
2022-2023, İleri Termodinamik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilgisayar Programlama I, Lisans
2022-2023, Termodinamik II, Lisans
2022-2023, Termodinamik I, Lisans
2021-2022, İleri Termodinamik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Termodinamik II, Lisans
2021-2022, Termodinamik I, Lisans
2020-2021, Termodinamik II, Lisans
2020-2021, Termodinamik I, Lisans
2019-2020, Termodinamik II, Lisans
2019-2020, Termodinamik I, Lisans
2018-2019, Termodinamik II, Lisans
2018-2019, Makine Projesi II, Lisans
2018-2019, Isı İletimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Makine Projesi I, Lisans
2018-2019, İleri Termodinamik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Termodinamik I, Lisans
2017-2018, Isı İletimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, TERMODİNAMİK I, Lisans
2017-2018, Makine Projesi I, Lisans
2017-2018, Termodinamik II, Lisans
2017-2018, Termodinamik I, Lisans
2017-2018, Termodinamik II, Lisans
2016-2017, TERMODİNAMİK I, Lisans
2016-2017, Termodinamik II, Lisans
2015-2016, Termodinamik II, Lisans
2013-2014, SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ, Lisans
2013-2014, MATLABDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER, Yüksek Lisans
2013-2014, MATLABDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2013-2014, TERMODİNAMİK II, Lisans
2013-2014, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2013-2014, ISI İLETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Termodinamik II, Lisans
2013-2014, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2013-2014, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM, Lisans
2012-2013, Termodinamik II, Lisans
2012-2013, TERMODİNAMİK II, Lisans
2012-2013, ISI İLETİMİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, MATLABDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2012-2013, MATLABDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER, Yüksek Lisans
2012-2013, TERMODİNAMİK I, Lisans
2011-2012, TERMODİNAMİK I, Lisans
2011-2012, TAŞINIM OLAYLARI, Lisans
2011-2012, MATLABDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2011-2012, İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ, Yüksek Lisans
2011-2012, MATLABDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER, Yüksek Lisans
2011-2012, TERMODİNAMİK II, Lisans
2011-2012, ISI IŞINIMI, Yüksek Lisans
2011-2012, MATEMATİK-II, Lisans
2010-2011, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Lisans
2010-2011, MATLABDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2010-2011, TAŞINIM OLAYLARI, Lisans
2010-2011, MATLABDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER, Yüksek Lisans
2010-2011, MATEMATİK-II, Lisans
2010-2011, MATEMATİK-I, Lisans
2010-2011, ISI YALITIMI, Lisans
2010-2011, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM, Lisans
2010-2011, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2009-2010, MATEMATİK-I, Lisans
2009-2010, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM, Lisans
2009-2010, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2008-2009, MATEMATİK-I, Lisans
No Records
Metal Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK)Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2021
ANNUAL ENVIROECONOMIC ANALYSIS OF A SOLAR PV SYSTEM IN THE DIFFERENT CITIES OF TURKEY (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
SIRALI TİP ISI BORULARI İLE HAVADAN HAVAYA ISI DEĞİŞTİRİCİ TASARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
A comparative study on the passive house with the standard houses within Karabük climate conditions (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
KARDEMİR KUVVET SANTRALİ OPG 2 BUHAR KAZANI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
KARDEMİR KUVVET SANTRALİ OPG 3 BUHAR KAZANI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2016
Rüzgar hızının elektrikli güneş paneli üzerine etkisinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
HVAC ünitelerinde ısı borusu ile ısı geri kazanım sistem performansının deneysel ve teorik olarak incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2018
BİR PASİF EV TASARIMI VE FARKLI İKLİM ŞARTLARINDA STANDART EVLERLE KARŞILAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2011-2011
Silikon tabanlı Polikristal bir güneş panelinin Karabük iklim koşullarında enerji ve ekserji analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü
No Records
Bayat, M., Özalp, M. (2023) "Effects of leak current density and doping level on energetic, exergetic and ecological performance of a high-temperature PEM fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, 48 (60) pp. 23212-23229 [SCI Expanded] Link DOI  
Bayat, M., Özalp, M., Gürbüz, H. (2022) "Comprehensive performance analysis of a high-temperature PEM fuel cell under different operating and design conditions", Sustainable Energy Technologies and Assessments, (0) [SCI Expanded] Link DOI  
Davar, A., Özalp, M., Blanquer, S.B., Önel, S. (2020) "Permeability and fluid flow-induced wall shear stress in bone scaffolds with TPMS and lattice architectures: A CFD analysis", European Journal of Mechanics - B/Fluids, 79 (0) pp. 376-385 [SCI] Link DOI  
Öztürk, A., Özalp, M., Sözen, A., Gürü, M. (2019) "Performance improvement of the heat recovery unit with sequential type heat pipes using TiO2 nanofluid", Thermal Science, 23 (3) pp. 1755-1764 [SCI Expanded] Link DOI  
Sözen, A., Öztürk, A., Özalp, M., Çiftçi, E. (2019) "Influences of alumina and fly ash nanofluid usage on the performance of recuperator including heat pipe bundle", International Journal of Environmental Science and Technology, 16 (9) pp. 5095-5100 [SCI Expanded] Link DOI  
Öztürk, A., Özalp, M., Sözen, A. (2018) "Experimental Investigation of an Al2O3 / Distilled Water Nanofluid Used In the Heat Pipes of Heat Exchangers", Gazi University Journal of Science, 31 (2) pp. 616-626 Link  
Özalp, M., Bayat, M. (2017) "A comparative thermodynamic analysis on different exergetic efficiency methods for a solar photovoltaic module", International Journal of Exergy, 24 (2) pp. 325-343 [SCI Expanded] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Menlik, T., Özalp, M. (2009) "Determination of thermodynamic properties of an alternative refrigerant R407c using artificial neural network", Expert Systems with Applications, 36 (3) pp. 4346-4356 [SCI] Link DOI  
Adnan, S., Mehmet, Ö., Erol, A. (2007) "Calculation for the thermodynamic properties of an alternative refrigerant R508b using artificial neural network", Applied Thermal Engineering, 27 (2) pp. 551-559 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Kanıt, E. (2005) "Solar energy potential in Turkey", Applied Energy, 80 (4) pp. 367-381 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Özalp, M. (2005) "Solar driven ejector absorption cooling system", Applied Energy, 80 (1) pp. 97-113 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Çağlar, N. (2005) "Forecasting based on neural network approach of solar potential in Turkey", Renewable Energy, 30 (7) pp. 1075-1090 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2005) "Formulation based on artificial neural network of thermodynamic properties of ozone friendly refrigerant absorbent couples", Applied Thermal Engineering, 25 (11) pp. 1808-1820 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Yücesu, H.S. (2005) "Performance parameters of an ejector absorption heat transformer", Applied Energy, 80 (3) pp. 273-289 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2004) "Performance analysis of ejector absorption heat pump using ozone safe fluid couple through artificial neural networks", Energy Conversion and Management,, 45 (13) pp. 2233-2253 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2004) "Investigation of thermodynamic properties of refrigerant absorbent couples using artificial neural networks", Chemical Engineering and Processing, 43 (10) pp. 1253-1264 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Kanıt, E.G. (2004) "A Study for Estimating Solar Resources in Turkey Using Artificial Neural Networks", Energy Sources, 26 (14) pp. 1369-1378 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Galip, K.E. (2004) "Use of artificial neural networks for mapping of solar potential in Turkey", Applied Energy, 77 (3) pp. 273-286 [SCI] Link DOI  
Özalp, M. (2004) "Türkiye de Ejektörlü Absorbsiyonlu Soğutma Sıstemlerinde Güneş Enerjisinden Faydalanılması", Teknoloji, 7 (2) pp. 297-309 Link  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2004) "Estimation of solar potential in Turkey by artificial neural networks using meteorological and geographical data", Energy Conversion and Management, 45 (18) pp. 3033-3052 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Özalp, M., Arcaklıoğlu, E. (2004) "Prospects for utilisation of solar driven ejector absorption cooling system in Turkey", Applied Thermal Engineering, 24 (7) pp. 1019-1035 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Kurt, M., Akcayol, M.A., Özalp, M. (2004) "Performance prediction of a solar driven ejector absorption cycle using fuzzy logic", Renewable Energy, 29 (1) pp. 53-71 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Özalp, M. (2003) "Performance improvement of absorption refrigeration system using triple pressure level", Applied Thermal Engineering, 23 (13) pp. 1577-1593 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2003) "A New Approach To Thermodynamic Analysis Of Ejector Absorption Refrigeration Systems Artificial Neural Networks", Applied Thermal Engineering, 23 (8) pp. 937-952 [SCI] Link DOI  
Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M. (2002) "Methanol LiBr ile Çalışan Ejektörlü Absorpsiyon Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması", Teknoloji, 5 (3) pp. 27-37 Link  
Bayat, M., Özalp, M. (2022) "Effects of leak current density and doping level on the performance of a high-temperature proton exchange membrane fuel cell", 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022) , (pp. 330-332), Çanakkale, Türkiye, (Ocak 2022
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Canan, A., Tabak, A., Şahin, Z., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "INVESTIGATION OF OVERALL EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING OPPORTUNITIES FOR AN INDUSTRIAL BOILER", The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18) , (pp. 87-92), İzmir, Türkiye, (Haziran 2018
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Canan, A., Tabak, A., Furtun, F., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "Design Simulation And Economicevaluation Of A Heat Exchanger For Hot Stoves", 14th International Combustion Symposium (INCOS2018) , (Temmuz 2018
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Canan, A., Tabak, A., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "Investigation of Overall Efficiency Improvements and Saving Opportunities for an Industrial Boiler", International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology , (Temmuz 2018
Kayabaşı, E., Kılınç, E., Çalhan, R., Tabak, A., Furtun, F., Arslan, K., Özkaymak, M., Özalp, M. (2018) "Design Simulation and Economic Evaluation of a Heat Exchanger For Hot Stoves", 14th InternationalCombustion Sysmposium (INCOS2018) , (Temmuz 2018
Bayat, M., Ulukaya, C., Özalp, M. (2017) "A Novel Passive House Design within Karabuk Climate Conditions", 2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT 2017) , (pp. 61-70), Helsinki, Finlandiya, (Mayıs 2017
Özalp, M., Bayat, M., Ekiciler, R. (2017) "Annual Enviroeconomic Analysis of A Solar Pv System In The Different Cities of Turkey", 2nd International Conference On Viable Energy Trends (InVEnT 2017) , (pp. 119-127), Helsinki, Finlandiya, (Mayıs 2017
Öztürk, A., Özalp, M., Sözen, A., Çiftçi, E. (2017) "Isı Borulu Hava-Hava Isı Değiştiricilerinde Nanoakışkan Kullanımının Isıl Performans Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi", 21. Ulusal Isı Bilimi veTekniği Kongresi (ULIBTK17) , (pp. 212-218), Çorum, Türkiye, (Eylül 2017
Sözen, A., Öztürk, A., Özalp, M., Çiftçi, E. (2017) "Determination of Thermal Performance Improvement of an Air-Air Heat Exchanger Including Heat Pipe System Using a Nanofluidic Working Fluid", 4th International Conference on Computational and Experimental Science Engineering (ICCESEN2017) , (pp. 209), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Bayat, M., Özalp, M. (2017) "Sustainability Assessment of a Solar Photovoltaic Module with Exergetic Efficiency Approach", 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9) , (pp. 882-889), Split, Hırvatistan, (Mayıs 2017
Bayat, M., Özalp, M., Yıldız, G. (2017) "Exergy Analysis of Steam Boiler in an Integrated Iron Steel Plant", 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9) , (pp. 903-910), Split, Hırvatistan, (Mayıs 2017
Özalp, M., Bayat, M., Ulukaya, C. (2017) "Exergetic Improvement Potential Analysis of A Solar Photovoltaic Module Considering Irreversibilities and Loses", 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9) , (pp. 868-875), Split, Hırvatistan, (Mayıs 2017
Özalp, M., Mete, B., Ulukaya, C. (2017) "The Comparison of Underground Temperatures in Six Different Locations for Designing Envisaged Heat Pump Use to Passive Houses", International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics , Struga-Ohrid, Makedonya, (Mayıs 2017
Öztürk, A., Özalp, M., Sözen, A. (2017) "The Utilization and Comparison of Nano Fluids in the Air to Air Heat Exchanger Systems", INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND MATHEMATICS (ICASEM 2017) , (pp. 111), Struga-Ohrid, Makedonya, (Mayıs 2017
Demirhan, M., Özalp, M., Bayat, M. (2017) "The Integration of Plate Heat Exchangers to Heating System in an Iron Steel Plant", 3rd Iron and Steel Symposium (UDCS’xx2017) , (pp. 685), Karabük, Türkiye, (Eylül 2017
Bayat, M., Özalp, M. (2016) "The Temperature Effect on Solar Photovoltaic Module Efficiency", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , Alanya (Antalya), Türkiye, (Aralık 2016
Özalp, M., Bayat, M. (2016) "A comparative and experimental study on different exergetic efficienciy methods of asolar panel", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey , Antalya, Türkiye, (Haziran 2016
Bayat, M., Özalp, M. (2016) "Exergy analysis of a solar photovoltaic panel within Karabük cilimate conditions", the 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium , Antalya, Türkiye, (Haziran 2016
Sözen, A., Özalp, M. (2003) "Performance Improvement of Absorption Refrigeration System Using Triple Pressure Level", the first international exergy energy and environment symposium , (pp. 819-826), (Temmuz 2003
Adnan, S., Mehmet, Ö., Erol, A. (2003) "Doğal Akışkan Çiftlerinin PVTx Özelliklerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi", III. Atmosfer Kongresi , (pp. 416-430), Türkiye, (Şubat 2003
Adnan, S., Mehmet, Ö. (2003) "Ejektörlü Isı Pompasının Termodinamik Analizinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi", 3. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu , (pp. 522-539), (Ağustos 2003
Adnan, S., Mehmet, Ö. (2002) "Güneş Enerjisi ile Çalışan Soğurmalı Soğutma Sistemlerinin Performansına Etki Eden Faktörler", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu , (pp. 131-139), Türkiye, (Ekim 2002
Ercan, A.Ö., Mehmet, Ö., Atilla, B. (2001) "Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Kullanılabilecek Soğutucu Akışkanların Karşılaştırılması", V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi , (pp. 481-487), Türkiye, (Ekim 2001
No Records
Bayat, M., Özalp, M. (2017) "Energy, Exergy and Exergoeconomic Analysis of A Solar Photovoltaic Module", Kitap: Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, : Academic Press  
No Records
(Uluslararası - Kitap) 1. International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies (ICAMT’xx17), 2017, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
(Uluslararası - Diğer) The Proceeding of 1stInternational Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies (ICAMT’17), 2017
Üye, Makine Mühendisleri Odası, 1991-2011
Citations
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Forecasting based on neural network approach of solar potential in Turkey
Renewable Energy
43 4 0 0 0 6 54
2
Estimation of solar potential in Turkey by artificial neural networks using meteorological and geographical data
Energy Conversion and Management
42 2 0 0 0 4 50
3
Permeability and fluid flow-induced wall shear stress in bone scaffolds with TPMS and lattice architectures: A CFD analysis
European Journal of Mechanics - B/Fluids
43 0 0 0 0 0 43
4
Use of artificial neural networks for mapping of solar potential in Turkey
Applied Energy
32 0 0 0 0 7 40
5
Influences of alumina and fly ash nanofluid usage on the performance of recuperator including heat pipe bundle
International Journal of Environmental Science and Technology
18 1 0 0 0 0 19
6
Solar driven ejector absorption cooling system
Applied Energy
11 2 0 0 0 1 14
7
Calculation for the thermodynamic properties of an alternative refrigerant R508b using artificial neural network
Applied Thermal Engineering
8 4 0 0 0 0 13
8
Determination of thermodynamic properties of an alternative refrigerant R407c using artificial neural network
Expert Systems with Applications
9 2 0 0 0 0 11
9
Solar energy potential in Turkey
Applied Energy
9 1 0 0 0 0 10
10
Performance improvement of absorption refrigeration system using triple pressure level
Applied Thermal Engineering
7 2 0 0 0 0 9
11
A New Approach To Thermodynamic Analysis Of Ejector Absorption Refrigeration Systems Artificial Neural Networks
Applied Thermal Engineering
6 0 0 0 0 1 8
12
Investigation of thermodynamic properties of refrigerant absorbent couples using artificial neural networks
Chemical Engineering and Processing
6 1 0 0 0 0 7
13
Performance improvement of the heat recovery unit with sequential type heat pipes using TiO2 nanofluid
Thermal Science
6 0 0 0 0 0 6
14
Prospects for utilisation of solar driven ejector absorption cooling system in Turkey
Applied Thermal Engineering
5 0 0 0 0 0 6
15
Performance parameters of an ejector absorption heat transformer
Applied Energy
5 0 0 0 0 1 6
16
Formulation based on artificial neural network of thermodynamic properties of ozone friendly refrigerant absorbent couples
Applied Thermal Engineering
4 0 0 0 0 1 5
17
Performance prediction of a solar driven ejector absorption cycle using fuzzy logic
Renewable Energy
4 0 0 0 0 1 5
18
Performance analysis of ejector absorption heat pump using ozone safe fluid couple through artificial neural networks
Energy Conversion and Management,
5 0 0 0 0 0 5
19
Comprehensive performance analysis of a high-temperature PEM fuel cell under different operating and design conditions
Sustainable Energy Technologies and Assessments
3 0 0 0 0 0 3
20
Exergetic Improvement Potential Analysis of A Solar Photovoltaic Module Considering Irreversibilities and Loses
1 0 0 0 0 0 1
21
Investigation of Overall Efficiency Improvements and Saving Opportunities for an Industrial Boiler
1 0 0 0 0 0 1
22
A Study for Estimating Solar Resources in Turkey Using Artificial Neural Networks
Energy Sources
1 0 0 0 0 0 1
23
Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions
1 0 0 0 0 0 1
No Records
No Records
No Records
No Records
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 3
Karabük Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2016 - 2023 14
Karabük Üniversitesi
2018 4
Adnan Sözen
Gazi Üniversitesi
2002 - 2019 23
Erol Arcaklıoğlu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2002 - 2009 13
Ahmet Öztürk
Artvin Çoruh Üniversitesi
2017 - 2019 6
Abdülsamed Tabak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2018 4
SÖZEN Adnan
-
2002 - 2007 4
Erdem Çiftçi
Gazi Üniversitesi
2017 - 2019 3
Cantekin Ulukaya
-
2017 3
ARCAKLIOĞLU Erol
-
2003 - 2007 2
Fikret Furtun
-
2018 2
Muhammet Ali Akcayol
Gazi Üniversitesi
2004 1
Tayfun Menlik
Gazi Üniversitesi
2009 1
Naci Çağlar
Sakarya Üniversitesi
2005 1
Selis Önel
Hacettepe Üniversitesi
2020 1
Hüseyin Gürbüz
Şırnak Üniversitesi
2022 1
Recep Ekiciler
Karabük Üniversitesi
2017 1
Hüseyin Serdar Yücesu
Gazi Üniversitesi
2005 1
Mustafa Kurt
Gazi Üniversitesi
2004 1
Metin Gürü
Gazi Üniversitesi
2019 1
Ali Davar
-
2020 1
ATAER Ö Ercan
-
2001 1
Bayraktar Mete
-
2017 1
BIYIKOĞLU Atilla
-
2001 1
E Galip Kanıt
-
2004 1
Egalip Kanıt
-
2005 1
Güray Yıldız
-
2017 1
Kanıt E Galip
-
2004 1
Murat Demirhan
-
2017 1
Sebastien Bg Blanquer
-
2020 1
Zafer Şahin
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24209
YÖKSİS Bilim Alanı Makine Mühendisliği 3648
Anahtar Kelimeler Enerji, Isı Transferi, Termodinamik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 30 171 55 100 50 0 60 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 608 . 538 . 608 . 549 . 545 . - 595 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 443 . 356 . 436 . 396 . 391 . - 466 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 188 . 122 . 184 . 165 . 136 . - 181 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 103 . 65 . 105 . 90 . 80 . - 95 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 76 . 46 . 83 . 71 . 57 . - 80 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 91 . 54 . 89 . 85 . 67 . - 86 . -
Toplam Yayın 0 3 14 5 2 1 0 2 0
Toplam Makale 0 0 1 1 2 1 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 3 12 4 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 2 1 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 10 4 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri