img

Doç. Dr. Muhammet Tahir GÜNEŞER

  • Mühendislik Fakültesi
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Telekomünikasyon

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi (Yl) (Tezli), 2009, 2010
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), 2010, 2015
Araştırma Alanları
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Optik, Fotonik, Elektromanyetik,Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), 2010, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi (Yl) (Tezli), 2009, 2010
Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 1994, 1999
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 82, 2021 Yükse, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 81, 2020
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2019
İngilizce, IELTS, 5, 2013
İngilizce, ÜDS, 67, 2011
İngilizce, KPDS, 78, 2009
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Sertifika, Düzce TTO Proje Eğitimi Toplantısı, Düzce Topuk Yaylası, Türkiye, 13-09-2017, 15-09-2017
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yenilenebilir Enerji Sistemleri
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Optik, Fotonik
[UAK] Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik,Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Akademik Unvanlar
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Türkiye
2018-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2016-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2009-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye
2022-, Araştırma Merkezi Müdürü, Karabük Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Telekomunikasyon, Türkiye
2019-2022, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fotonik ve Optoelektronik, Türkiye
2019-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2020, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Daire Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2022, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Hawree Azad Othman Jaf, Yüksek Lisans, INVESTIGATION OF PHOTODETECTOR PERFORMANCE BASED ON MAPBI3/RGO HETEROSTRUCTURE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Omer Rafea Tawfeeq Al Dabbagh, Yüksek Lisans, DESIGNING A SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BY USING PV SYSTEM IN MOSUL, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Betül Karaoğlan, Yüksek Lisans, Görüntü İşlemenin Convolutional Neural Network (CNN) Modeli Kullanılarak Tarımsal Alanda Uygulanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Afacan, Doktora, Postpartum Kanamanın Erken Belirlenmesinde Yöntem Geliştirme ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ahmed Salah Aldeen Alı Sahab, Yüksek Lisans, Performance analysis of modulation techniques in 5G communication system, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hasan Meloud M Elamen, Doktora, Photovoltaic and temperature Characteristics of the designed Schottky barrier diodes (SBDs) as a fun, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şakir Kuzey, Doktora, Yenilenebilir Hibrit Enerji Sistemlerinde Güç Kontrol Optimizasyonu ve Hata Analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hacı Hasan Okuyucu, Yüksek Lisans, Hash fonksiyonlarının adli bilişimde uygulamaları ve C++ ile şifreleme algoritması tasarımı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Cihat Şeker, Doktora, 5. nesil mobil haberleşme sistemleri için milimetre dalga kanal modellemesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Abdurazaq Mohamad Alı Elbaz, Doktora, Hybrid optimization Search Algorithm to Solve CEED of Power System including Solar Photo Voltaic Gen, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2019, (Asıl Danışman)
Alı Salem Mohamed Emdalel, Yüksek Lisans, Prediction of the power output of a power generation gas turbine using artificial neural network (AN, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Abdulbarı Alı Mohamed Freı, Doktora, Optimal Accommodation of DERs in Practical Radial Distribution Feeder for Techno-Economic and Enviro, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Abdülsamed Tabak, Doktora, Karabük şartlarında FV güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyogaz hibrit enerji üretim sisteminin po, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Serkan Sezer, Yüksek Lisans, İnsansız hava araçları için yerleşim yeri ayırt etme sistemi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Fotovoltaik Güç Sistemleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Electrical Materials, Lisans
2020-2021, Scientific Research Techniques and Scientific Ethics, Yüksek Lisans
2020-2021, Electrical Energy Production, Lisans
2020-2021, Elektrik Enerji Üretimi, Lisans
2019-2020, ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ, Lisans
2019-2020, ELECTRİCAL MATERİALS, Lisans
2019-2020, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, ELECTRİCAL ENERGY PRODUCTİON, Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Scientific Research Techniques and Scientific Ethics, Yüksek Lisans
2018-2019, ELECTRİCAL ENERGY PRODUCTİON, Lisans
2018-2019, FOTOVOLTAİK ENERJİ ÜRETİMİ, Lisans
2018-2019, PHOTOVOLTAİC ENERGY PRODUCTİON, Lisans
2018-2019, ELECTRİCAL MATERİALS, Lisans
2018-2019, İLERİ DEVRE TEORİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ, Lisans
2018-2019, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, FOTOVOLTAİK ENERJİ ÜRETİMİ, Lisans
2017-2018, ELECTRİCAL MATERİALS, Lisans
2017-2018, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, OPTİMİZASYON TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Yüksek Lisans
2017-2018, ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ, Lisans
2017-2018, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2017-2018, VALUES EDUCATİON, Lisans
2017-2018, ELECTRİCAL ENERGY PRODUCTİON, Lisans
2017-2018, PHOTOVOLTAİC ENERGY PRODUCTİON, Lisans
2016-2017, Electrical Energy Production, Lisans
2016-2017, Values Education, Lisans
2016-2017, Electrical Materials, Lisans
2016-2017, Fotovoltaik Enerji Üretimi, Lisans
2016-2017, Introduction to Electrical and Electronics Engineering, Lisans
2016-2017, Optimizasyon Teorisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Elektrik Enerji Üretimi, Lisans
2016-2017, Photovoltaic Energy Production, Lisans
2016-2017, Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler, Lisans
2016-2017, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Değerler Eğitimi, Lisans
2015-2016, Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler, Yüksek Lisans
2015-2016, Fotovoltaik Enerji Üretimi, Lisans
2015-2016, ELECTRONICS 1, Lisans
2015-2016, BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, Lisans
2015-2016, ELEKTRONİK 1, Lisans
2015-2016, ELEKTRONİK II, Lisans
2015-2016, Photovoltaic Energy Production, Lisans
2015-2016, Electrical Materials, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Anten ve Anten Alt Bileşenlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Yaban Hayvanları Kovucu Cihaz Geliştirme (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2021-2022
Çift Bantlı Biyouyumlu İmplant Mikroşerit Anten ile Yaşamsal Veri Takibi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı (Design of Greenhouse Automation with Arduino) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2016-2017
Eğitim Kurumları ve İşyerleri için Otomasyonlu Seyyar Revir Tasarımı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2015-2016
Güneş enerjisi ile çalışan motorlu araçta hız zaman ve güneş radyasyonu değerleri gözetiminde güç optimizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2015
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Elamen, H., Badali, Y., Ulusoy, M., Azizian-Kalandaragh, Y., Altındal, Ş., Güneşer, M.T. (2023) "The photoresponse behavior of a Schottky structure with a transition metal oxide-doped organic polymer (RuO 2 :PVC) interface", Polymer Bulletin, 0 (0) pp. 1-20 [Scopus] DOI   
Al-Dulaimi, A.A., GÜNEŞER, M.T., Hameed, A.A., Salman, M.S. (2023) "Automated Classification of Snow-Covered Solar Panel Surfaces Based on Deep Learning Approaches", Computer Modeling in Engineering and Sciences, 136 (3) pp. 2291-2319 [Scopus] Link DOI  
Al-Dulaimi, A.A., GÜNEŞER, M.T., Hameed, A.A., Márquez, F.P.G., Fitriyani, N.L., Syafrudin, M. (2023) "Performance Analysis of Classification and Detection for PV Panel Motion Blur Images Based on Deblurring and Deep Learning Techniques", Sustainability, 15 (2) pp. 1150-1182 [SSCI] Link DOI    
Frei, A.A.M., Güneşer, M.T. (2023) "Yük Belirsizliği Koşullarında Pratik Radyal Dağıtımlı Besleyicide DERlerin Tekno-Ekonomik ve Çevresel Faydaları", Politeknik Dergisi, (0) [TR Dizin] DOI  
Tabak, A., Kayabaşı, E., Güneşer, M.T., Özkaymak, M. (2022) "Grey wolf optimization for optimum sizing and controlling of a PV/WT/BM hybrid energy system considering TNPC, LPSP, and LCOE concepts", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 44 (1) pp. 1508-1528 [SCI Expanded] DOI   
Elweddad, M., Güneşer, M.T. (2022) "Intelligent Energy Management and Prediction of Micro Grid Operation Based on Machine Learning Algorithms and genetic algorithm", International Journal of Renewable Energy Research, (4) pp. 2002-2014 [SCI] DOI  
Şeker, C., Güneşer, M.T. (2022) "Bina-içi Laboratuvar Ortamında 33 GHzde Büyük Ölçekli Yol Kaybı Analizi", Istanbul Ticaret Universitesi, 21 (41) pp. 1-9 [TR Dizin] DOI  
GÜNEŞER, M.T. (2022) "ANALYSIS OF LARGE-SCALE PATH LOSS MODEL AT 33 GHZ IN INDOOR LABORATORY ENVIRONMENT", Istanbul Commerce University Journal of Science, 21 (41) pp. 1-9 [TR Dizin] Link DOI  
Elweddad, M., GÜNEŞER, M.T., Yusupov, Z. (2022) "Designing an energy management system for household consumptions with an off-grid hybrid power system", AIMS Energy, 10 (4) pp. 801-830 [ESCI] Link DOI  
GÜNEŞER, M.T., ŞEKER, C., Sahab, A.S. (2022) "Performance analysis of modulation techniques in 5G communication system", China Communications, 19 (8) pp. 100-114 [Scopus] Link DOI  
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2021) "Algorithms to Model and Optimize a Stand-Alone Photovoltaic-Diesel-Battery System: An Application in Rural Libya", Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 28 (2) pp. 523-529 [SCI Expanded] DOI    
Şeker, C., Güneşer, M.T., Kuzey, Ş. (2021) "The Topologies of Multi-Input Single-Output Isolation-Free DC-DC Convertor for Hybrid Power Plants", Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 9 (2) pp. 201-206 [TR Dizin] Link    
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2021) "Multi-objective Optimization of Combined Economic Emission Dispatch Problem in Solar PV Energy Using a Hybrid Bat-Crow Search Algorithm", International Journal of Renewable Energy Research-IJRER, 11 (1) pp. 383-391 [ESCI] Link    
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2021) "Multi-Objective Optimization Method for Proper Configuration of Grid-Connected PV-Wind Hybrid System in Terms of Ecological Effects, Outlay, and Reliability", Journal of Electrical Engineering & Technology, 16 (3) pp. 771-782 [SCI Expanded] Link DOI   
Şeker, C., Güneşer, M.T. (2021) "Review of 5G Channel Models and Modelling of Indoor Path Loss at 32 GHz", American Journal of Computer Science and Engineering Survey, 9 (1) pp. 1-15 Link    
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2021) "Optimal Sizing of a Renewable Energy Hybrid System in Libya Using Integrated Crow and Particle Swarm Algorithms", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 6 (1) pp. 264-268 DOI    
Elamen, H., Badali, Y., Güneşer, M.T., Altındal, Ş. (2020) "The possible current-conduction mechanism in the Au/(CoSO4-PVP)/n-Si junctions", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2020 (31) pp. 18640-18648 [SCI Expanded] Link DOI   
Şeker, C., Güneşer, M.T., Arslan, H. (2020) "Millimeter‐wave propagation modeling and characterization at 32 GHz in indoor office for 5G networks", International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 30 (12) pp. 1-12 [SCI Expanded] Link DOI   
Güneşer, M.T., Atasoy, F. (2020) "Extracting Complex Permittivity of Materials by Gaussian Process Regression Using the Transmission Parameter at Sub-THz", Journal of Electronic Materials, 2020 (49) pp. 681-688 [SCI Expanded] Link DOI    
GÜNEŞER, M.T. (2020) "4.5 G Uygulamaları İçin C Şekilli ve S Şekilli Kıvrımlı Şeritleri ile Kompakt Tek Bantlı Monopole Anten", ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, 8 (1) pp. 79-83 [TR Dizin] Link DOI
Güneşer, M.T., Şeker, C. (2019) "28 GHz’de Milimetre Dalgada 5G Haberleşme için Kompakt Mikroşerit Anten Tasarımı", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (2) pp. 679-686 [TR Dizin] Link DOI    
Güneşer, M.T. (2019) "Artificial intelligence solution to extract the dielectric properties of materials at sub-THz frequencies", IET Science, Measurement Technology, 13 (4) pp. 523-528 [SCI Expanded] Link DOI     
Köse, B., Güneşer, M.T. (2019) "ASSESSMENT OF WIND CHARACTERISTICS AND WIND ENERGY POTENTIAL IN WEST BLACK SEA REGION OF TURKEY", Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 20 (3) pp. 227-237 [TR Dizin] Link DOI    
Ünal, E., Güneşer, M.T. (2018) "Design of Greenhouse Automation with Arduino", Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1) pp. 41-45   
Köse, B., Düz, M., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2018) "ESTIMATING WIND ENERGY POTENTIAL WITH PREDICTING BURR LSM PARAMETERS: A DIFFERENT APPROACH", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36 (2) pp. 389-404 [SCI] Link   
Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2017) "THE EFFECT OF THICKNESS AND EXTRACTING TECHNIQUE FOR DIELECTRIC PROPERTIES", International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, 5 (3) pp. 5-9 DOI   
Öztürk, T., Elhawil, A., Uluer, İ., Güneşer, M.T. (2017) "Development of extraction techniques for dielectric constant from free-space measured S-parameters between 50 and 170 GHz", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28 (15) pp. 11543-11549 [SCI Expanded] Link DOI   
Tabak, A., Özkaymak, M., Güneşer, M.T., Erkol, H.O. (2017) "Optimization and Evaluation of Hybrid PV/WT/BM System in Different Initial Costs and LPSP Conditions", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8 (11) pp. 123-131 [ESCI] Link DOI   
Dalcalı, A., Ocak, C., Güneşer, M.T., Öztürk, T. (2017) "A COMPARATIVE STUDY AND INVESTIGATION OF DIFFERENT ROTOR DESIGNS OF INDUCTION MOTOR FOR URBAN USE ELECTRIC VEHICLE", International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, 5 (3) pp. 10-12 DOI  
Güneşer, M.T., Şeker, C. (2017) "Tri-Band Compact Microstrip Antenna with Multi Slots for GSM/UMTS/WIMAX Applications", International Journal of Advance Computational Engineering and Networking, 5 (3) pp. 1-3 Link    
Güneşer, M.T., Erdil, E., Mıhaı, C., Öztürk, T. (2015) "Improving the Energy Management of a Solar Electric Vehicle", Advances in Electrical and Computer Engineering, 15 (4) pp. 53-62 [SCI Expanded] Link DOI   
ÇAKMAK, A.Ç., GÜNEŞER, M.T., TERZİ, H. (2011) "BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA24*", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (2) pp. 1-26  
Çakmak, A.Ç., Güneşer, M.T. (2011) "İNTERNET ORTAMINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİLERİ: İNTERAKTİF BİR ARAŞTIRMA16*", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30 (1) pp. 1-26  
Bildiriler
Gültekin, F., Güneşer, M.T., Avcı, İ., Kınacı, B.F. (2022) "ENERJİ YÖNETİMİNDE DİJİTAL İKİZ UYGULAMALARI", SILK ROAD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE , (pp. 254-263), Larnakan, Azerbaycan, (Aralık 2022 
GÜNEŞER, M.T., ElWeddad, M. (2022) "Energy Management and Optimization in Micro Grid System Using PSO Algorithm", 2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2021 , (pp. 20002), Özbekistan, (Aralık 2022 
Karaoğlan, B., Güneşer, M.T. (2022) "Implementation of Shamir’s Secret Sharing Scheme in Cloud Computing", 10th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , (pp. 320-327), Bursa, Türkiye, (Kasım 2022 
Çakır, A.C., İyican, A.B., Şeker, C., Güneşer, M.T. (2022) "5.8 GHz Helical Antenna Design and Analysis for Drone and Ground Station Communication", 10th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , (pp. 302-308), Bursa, Türkiye, (Kasım 2022 
ŞEKER, C., GÜNEŞER, M.T. (2022) "Circular Microstrip Array Antenna Design for Advance Biomedical Applications", 2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA) , (pp. 18-20), Varna, Bulgaristan, (Temmuz 2022
Köse, B., Orman, E., Taş, B., DAŞDEMİRLİ, Y., Akderya, T., GÜNEŞER, M.T. (2021) "Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Gelişmeleri Üzerine Bir Araştirma", ULIBTK'21 23. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2021)
GÜNEŞER, M.T., Elbaz, A. (2021) "PSO Algorithm to Solve CEED of Power System Including Solar Photovoltaic Generation", The International Renewable Energy Congress (IREC) , Hammamet, Tunus, (Ekim 2021) 
Al-Dulaimi, A.A., Güneşer, M.T., Hameed, A.A. (2021) "Investigation of Thermal Modeling for Underground Cable Ampacity Under Different Conditions of Distances and Depths", 2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) , (pp. 654-659), Bolu, Türkiye, (Ekim 2021 
Alsaedi, N.Q.A., Guneser, M.T. (2021) "Geometry Optimization of Wireless Capacitive Power Transfer Plates for Electrical Vehicle", 2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) , (pp. 638-641), bolu, Türkiye, (Ekim 2021 
Kuzey, Ş., ŞEKER, C., Elweddad, M., GÜNEŞER, M.T. (2021) "Designing an irrigation system using photovoltaic energy by considering crop type in Fergana Valley", 2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering (ICECAE 2021) , (pp. 1-7), Özbekistan, (Eylül 2021 
Güneşer, M.T., Othman, A.R. (2021) "Enhancement of Regenerative Power Utilization for Electric Vehicle by Using Eddy Current Brake", 2021 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & 2021 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) , (pp. 254-258), Brashov, Romanya, (Kasım 2021  
Elweddad, M., Guneser, M.T., Yusupov, Z. (2021) "Energy Management Techniques in Off Grid Energy Systems: A review", The Sixth International Conference on Smart City Applications , Tangier, Türkiye, (Ekim 2021) 
Tabak, A., Guneser, M.T., Özkaymak, M. (2021) "1 MW Solar Power Plant Installation on the Roofs of the Faculties at Karabük University Campus", International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium (EKOK'21) , (pp. 39), Karabük, Türkiye, (Nisan 2021 
Badali, Y., Elamen, H., Güneser, M.T., Altındal, Ş. (2021) "Electrical characteristics and photoconduction behaviour of the Au/Er2O3-PVC/n-Si structure", 2nd International Conference on Ligh t and Light Light-Based Technologies (2 2nd ICLLT 2021) , (pp. 67), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021 
Frei, A.A.M., GüNEşer, M.T. (2021) "A Huristic Method Base For Optimum Placement Of Distributed Energy Resources In Practical Radial Distribution Feeder", 2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE) , (pp. 1-5), Malezya, (Haziran 2021  
Frei, A.A.M., GÜneŞer, M.T. (2021) "Optimal Accommodation of DERs in Practical Radial Distribution Feeder for Techno-Economic with Artificial Bee Colony Algorithm", 2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE) , (pp. 1-6), Malezya, (Haziran 2021  
Al-Dulaimi, A.A., Guneser, M.T., Hameed, A.A. (2021) "The thermal modeling for Underground cable based on ANN prediction", MedPRAI-Mediterranean Conference on Pattern REcognation and Artifical Intelligence , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2021 
Al-Dulaimi, A.A., Guneser, M.T., Hameed, A.A. (2021) "Thermal modeling for underground cable under the effect of thermal resistivity and burial depth using Finite Element Method", THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE , Tangier, Türkiye, (Ekim 2021 
Elweddad, M., Güneşer, M.T., Yusupov, Z. (2021) "Energy Management Techniques in Off Grid Energy Systems: A review", THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE , Tangier, Fas, (Aralık 2021
Şeker, C., Güneşer, M.T., Kersolar, S., Doğangün, S.D., Shaaban, F., Telli, İ. (2021) "Design and Analysis of Compact Triband Microstrip Antenna for X Band and Ku Band", 28. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI , Türkiye, (Ocak 2021   
Güneşer, M.T., Elbaz, A. (2020) "Optimization of Grid Connected Solar Power System Capability by Using Hybrid Algorithms of Bat and Bee Colony", International Conference on Renewable Energy 2020 , (pp. 24), Amsterdam, Hollanda, (Kasım 2020 
Kuzey, Ş., Güneşer, M.T., Şeker, C. (2020) "Comparison of Multi-Input Single-Output Isolation-free DC-DC Converter Topologies for Hybrid Power Plants", 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12) , (pp. 354-357), Doha, Katar, (Aralık 2020  
Elweddad, M., Güneşer, M.T., Özarpa, C. (2020) "An Energy Management Approach for Solar Charge Stations in Smart Cities", 8th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2020) , (pp. 410-417), Bursa, Türkiye, (Ekim 2020  
Kuzey, Ş., Güneşer, M.T., Şeker, C. (2020) "Comparison of Multi-Input Single-Output Isolation-free DC-DC Convertor Topologies for Hybrid Power Plants", 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12), December 20-24, 2020, Doha, Qatar , (pp. 354-357), Doha, Katar, (Aralık 2020
Güneşer, M.T., Elbaz, A. (2020) "Using BAT Algorithms for Techno-economic Analysis of Grid-Connected PV System and Comparison with PSO and WOA Methods", 12th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-12), December 20-24, 2020, Doha, Qatar , (pp. 550-553), Doha, Katar, (Aralık 2020  
Kuzey, Ş., Güneşer, M.T., Atmaca, B. (2019) "DESIGN AND TECHNICAL ANALYSIS OF A PHOTOVOLTAIC DRIP IRRIGATION SYSTEM", 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES (ICAT’2019) , (pp. 158-164), Sarajevo, Bosna Hersek, (Ekim 2019  
Kuzey, Ş., Güneşer, M.T. (2019) "EVALUATION OF SOLAR ENERGY POTENTIAL IN EASTERNBLACK SEA REGION: GIRESUN", 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES (ICAT’xx19) , (pp. 473-477), Sarajevo, Bosna Hersek, (Ekim 2019  
Güneşer, M.T., Dalcalı, A., Öztürk, T., Ocak, C. (2019) "Influence of Rotor Slot Structure at Starting Torque and Efficiency on Urban Use EV Motor", 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET) , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2019  
Şeker, C., Güneşer, M.T. (2019) "Design and simulation of 26 GHz patch antenna for 5G mobile handset", ELECO 2019 , Bursa, Türkiye, (Kasım 2019  
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2019) "Using Crow Algorithm for Optimizing Size of Wind Power Plant/Hybrid PV in Libya", International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) , (Kasım 2019 
Şeker, C., Güneşer, M.T. (2019) "33 GHz’de Bina içi Laboratuvar Ortamında Geniş Ölçekli Yol Kaybı Modelinin Analizi", 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 24-26 Nisan 2019 , (Nisan 2019
Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2018) "The Importance of Mode Spacing of Multimode Laser Diode to Generate the THz Signal", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) , Ankara, Turkey, (Aralık 2018  
Köse, B., Güneşer, M.T., Tekin, R. (2018) "Statistical and Economic Analysis of Karabük Kahyalar (KARES) Wind Data", The 6th European Conference On Renewable Energy Systems , (Haziran 2018
Şeker, C., Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2018) "A Single Band Antenna Design for Future Millimeter Wave Wireless Communication at 38 GHz", 3rd International Conference on Engineering and Formal Sciences (ICEF III) , (Mayıs 2018 
Şeker, C., Güneşer, M.T., Öztürk, T. (2018) "A Review of Millimeter Wave Communication for 5G", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) , Ankara, Turkey, (Aralık 2018 
Elbaz, A., Güneşer, M.T. (2018) "Design and Analysis of a 0.5 MW Grid-Connected Solar PV System in Karabuk University Using PVSYST Simulator", IRENEC2018 , (pp. 63-66), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2018
Güneşer, M.T., Okuyucu, H.H. (2018) "Hash Equations and Cryptographic Applications on Forensic", International Conference onCyber Security and Computer Science ICONCS’18 , (pp. 233-235), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018 
Köse, B., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2017) "Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmininde BelirsizlikAnalizi", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 123), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Tabak, A., Özkaymak, M., Güneşer, M.T. (2017) "Determination of Biomass Energy Potential ofKarabuk University Campus", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 107), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Şeker, C., Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2017) "Compact Single-band Monopole Antenna With C-shaped and S-shaped Meander Strips For 4.5G Applications", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , (pp. 1415-1420), Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2017  
Güneşer, M.T., Ünal, E., Ekmekçi, K., Berkan, Y., Kızıltuna, A.E. (2017) "Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarm Design of Greenhouse Automation with Arduino", Akll Sistemlerde Yenilikler veUygulamalar 2017 (ASYU-2017)Konferans , (pp. 31), Antalya, Türkiye, (Aralık 2017
Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2017) "The Effect of Thickness and Extracting Technique for Dielectric Properties", Proceedings of 65th ISERD International Conference , Mekke, Suudi Arabistan, (Ocak 2017
Köse, B., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2017) "Estimation and Konya Loras Mountain Uncertainty Analysis", 1st International Conference on Energy Systems Engineering, , Karabük, Türkiye, (Kasım 2017
Güneşer, M.T., Dalcalı, A., Gökdağ, M., Öztürk, T. (2017) "A Model to Calculate Ambient Temperature Effectto Solar Energy Production in Karabuk", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , (pp. 116), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Dalcalı, A., Güneşer, M.T., Ocak, C., Öztürk, T. (2017) "A Comparatıve study and investigation of different rotor designs of induction motor for urban use electric vehicle", International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology , (pp. 74-76), Mekke, Suudi Arabistan, (Ocak 2017
Güneşer, M.T., Şeker, C. (2017) "Tri-Band Compact Microstrip Antenna With Multi Slots For Gsm/Umts/Wimax Applications", ISERD 65th INTERNATIONAL CONFERENCE , (pp. 109-101), (Ocak 2017
Güneşer, M.T., Şeker, C. (2017) "DESIGN A SINGLE BAND MICROSTRIP PATCH ANTENNA AT 28 GHz FOR 5G APPLICATION", International Conference on INTEGRATED INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ZARAFSHAN REGION: ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS , (Ekim 2017 
Şeker, C., Güneşer, M.T. (2017) "Design of dual-band frequency compact microstrip antenna for UMTS and WLAN applications", 2017 IV International Electromagnetic Compatibility Conference (EMC Turkiye) , Ankara, (Ekim 2017  
Köse, B., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2017) "Wind Energy Potential Estimation and Konya Loras Mountain Uncertainty Analysis", First International Conference on Energy Systems Engineering, (ICESE’17) , (pp. 121), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Dalcalı, A., Ocak, C., Güneşer, M.T., Öztürk, T. (2017) "A Comparative Study and Investigation of Different Rotor Designs of Induction Motor for Urban Use Electric Vehicle", Proceedings of 65th ISERD International Conference , Mekke, Suudi Arabistan, (Ocak 2017
Yusupov, Z., Güneşer, M.T., Magrani, N.E., Magrahi, A.E. (2016) "THE DEPLOYMENT OF MICROGRID AS AN EMERGING POWER SYSTEM IN UZBEKISTAN", International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16) , (pp. 889-892), Konya, Türkiye, (Eylül 2016  
Yusupov, Z., Güneşer, M.T., İzzatillaev, J. (2016) "Development perspectives of Microgrid in Uzbekistan", ISITES2016 , (pp. 750-759), (Kasım 2016 
Köse, B., Atila, Ü., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2016) "AN APPROACH TO ESTIMATE HOURLY DAILY MEAN WIND SPEED AND COMPARISON WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK", 10. uluslararası temiz enerji sempozyumu , (pp. 928-938), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2016  
Güneşer, M.T., Seda, K., Tuba, İ., Asuman, M.A., Erdil, E. (2016) "Solar Powered Wild Animal Detection and Warning System Design for Sustainable Hunting", International Conference on Engineering and Natural Science , Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2016
Köse, B., Güneşer, M.T., Recebli, Z. (2016) "Using Measure Corralate Predict Methods to Calculate Wind Energy Potential and an Utilization in Karabuk", 1St International Underground Resources and Energy Conference , (pp. 58), Yozgat, Türkiye, (Ekim 2016 
Güneşer, M.T., Dalcalı, A., Öztürk, T., Ocak, C., Cernat, M. (2016) "An induction motor design for urban use electric vehicle", 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC) , (pp. 261-266), Varna, Bulgaria, (Eylül 2016 
Köse, B., Güneşer, M.T., Yazıcı, M., Hilmi, Y.S. (2015) "Eskipazar Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Rayleigh Lognormal ve Weibull Dağılım Fonksiyonları ile Modellenerek Tahminlenmesi", ISITES 2015 , (pp. 2251-2260), Valencia, (Haziran 2015  
Güneşer, M.T., Govaerts, J., Heide, A.V.D., Dewallef, S., Borgers, T., Gordon, I., Poortmans, J. (2014) "SOLDERING MWT SOLAR CELLS INTO SOLAR MODULES", 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EUPVSEC) , (pp. 3390-3393), Amsterdam, Hollanda, (Ekim 2014 
Çiçek, O., Gökdağ, M., Güneşer, M.T., Erdil, E., Yetişken, Y. (2014) "EVALUATION AND DESIGN OF LAMINATION DEVICE TO PRODUCE SMALL-SCALE SOLAR MODULES INWORKSHOP ENVIRONMENT", Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14) , (pp. 254-258), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2014 
Güneşer, M.T., Çiçek, O., Erdil, E. (2013) "Design and Production of Small Scale PV Module Laminated ByPressure Method", Solar Energy for World Peace , (pp. 210), İstanbul, Türkiye, (Ağustos 2013 
GÜNEŞER, M.T. (2013) "A Simple Lamination Unit to Manufacture Small Scale Modules", International Conference on "Solar Energy for World Peace" , (pp. 222-223), Türkiye, (Ağustos 2013) 
Gökdağ, M., Güneşer, M.T., Erdil, E. (2013) "Solar Panel Production for Charging Mobile Phones in Karabuk University Renewable Energy Engineering Research and Applications Center", International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science, ISITES2013. , (pp. 1202-1208), Sakarya, Türkiye, (Haziran 2013  
GÜNEŞER, M.T. () "Circular Microstrip Array 5G Antenna Design for Intelligent Transportation Systems", The International Symposium on Agents, Multi-Agent Systems and Robotics 2021 (ISAMSR 2021) , Johor, Malezya, (Eylül 2021 
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
GÜNEŞER, M.T., Elbaz, A., ŞEKER, C. (2021) "Hybrid Optimization Methods Application on Sizing and Solving the Economic Dispatch Problems of Hybrid Renewable Power Systems", Kitap: Applications of Nature-Inspired Computing in Renewable Energy Systems, İngiltere : igiGlobal  
Almohamed, T.A., Güneşer, M.T., Mahmud, M.N., Şeker, C. (2021) "Improving Communication System for Vehicle-to-Everything Networks by Using 5G Technology", Kitap: New Perspectives on Electric Vehicles, Londra/İngiltere : IntechOpen  
GÜNEŞER, M.T., Alkafaji, M.A., ŞEKER, C. (2021) "Design, Simulation and Analysis of the Propulsion and Control System for an Electric Vehicle", Kitap: New Perspectives on Electric Vehicles, Londra/İngiltere : Intechopen
Öztürk, T., Güneşer, M.T. (2018) "Measurement methods and extraction techniques to obtain the dielectric properties of materials", Kitap: Electrical and Electronic Properties of Materials, İngiltere : Intechopen   
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Journal of Millimeterwave Communication, Optimization and Modelling, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Millimeterwave Communication, Optimization and Modelling, 2021, Editör
(Uluslararası - Diğer Yayınlar) ICONCS 2018 Proceeding Book, 2018,
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turk J Elec Eng & Comp Sci, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2016
(Uluslararası - Diğer) IEEE-PEMC2016, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Danışman, Tübitak Bilim Toplum Dairesi Başkanlığı, 2018-2020
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Grey wolf optimization for optimum sizing and controlling of a PV/WT/BM hybrid energy system considering TNPC, LPSP, and LCOE concepts
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
18 2 0 0 0 3 23
2
A Single Band Antenna Design for Future Millimeter Wave Wireless Communication at 38 GHz
European Journal of Engineering and Formal Sciences
11 0 0 0 0 2 14
3
A Review of Millimeter Wave Communication for 5G
8 1 0 0 0 3 12
4
Optimization and Evaluation of Hybrid PV/WT/BM System in Different Initial Costs and LPSP Conditions
International Journal of Advanced Computer Science and Applications
10 0 0 0 0 2 12
5
Development of extraction techniques for dielectric constant from free-space measured S-parameters between 50 and 170 GHz
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
10 0 0 0 0 0 10
6
The possible current-conduction mechanism in the Au/(CoSO4-PVP)/n-Si junctions
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
10 0 0 0 0 0 10
7
Using Crow Algorithm for Optimizing Size of Wind Power Plant/Hybrid PV in Libya
5 0 0 0 0 0 5
8
Improving the Energy Management of a Solar Electric Vehicle
Advances in Electrical and Computer Engineering
3 1 0 0 0 0 4
9
Artificial intelligence solution to extract the dielectric properties of materials at sub-THz frequencies
IET Science, Measurement Technology
3 0 0 0 0 1 4
10
Millimeter‐wave propagation modeling and characterization at 32 GHz in indoor office for 5G networks
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering
3 1 0 0 0 0 4
11
An induction motor design for urban use electric vehicle
3 0 0 0 0 0 3
12
Electrical and Electronic Properties of Materials
0 1 0 0 0 2 3
13
Multi-Objective Optimization Method for Proper Configuration of Grid-Connected PV-Wind Hybrid System in Terms of Ecological Effects, Outlay, and Reliability
Journal of Electrical Engineering & Technology
2 0 0 0 0 1 3
14
Review of 5G Channel Models and Modelling of Indoor Path Loss at 32 GHz
American Journal of Computer Science and Engineering Survey
3 0 0 0 0 0 3
15
AN APPROACH TO ESTIMATE HOURLY DAILY MEAN WIND SPEED AND COMPARISON WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
0 1 0 0 0 1 2
16
ESTIMATING WIND ENERGY POTENTIAL WITH PREDICTING BURR LSM PARAMETERS: A DIFFERENT APPROACH
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
0 1 0 0 0 1 2
17
Optimal Sizing of a Renewable Energy Hybrid System in Libya Using Integrated Crow and Particle Swarm Algorithms
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
2 0 0 0 0 0 2
18
Extracting Complex Permittivity of Materials by Gaussian Process Regression Using the Transmission Parameter at Sub-THz
Journal of Electronic Materials
1 0 0 0 0 0 1
19
28 GHz’de Milimetre Dalgada 5G Haberleşme için Kompakt Mikroşerit Anten Tasarımı
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
20
Design and simulation of 26 GHz patch antenna for 5G mobile handset
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2019) "UBYT Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2017) "Teşekkür" YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
(2015) "Başarı Belgesi" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Compact Sngle-band Antenna with C-Shaped and S-shaped Meander Strips for 4,5 G Applications [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Arduino ile Sera Otomasyonu Tasarımı [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: DESIGN A SINGLE BAND MICROSTRIP PATCH ANTENNA AT 28 GHz FOR 5G APPLICATION [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: A COMPARATIVE STUDY AND INVESTIGATION OF DIFFERENT ROTOR DESIGNS OF INDUCTION MOTOR FOR URBAN USE ELECTRIC VEHICLE [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Tri-Band Compact Microstrip Antenna with Multi Slots for GSM/UMTS/WIMAX Applications [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: Design of dual-band frequency compact microstrip antenna for UMTS and WLAN applications [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2017
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: An Induction Motor Design forUrban Use Electric Vehicle [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2016
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 23
Karabük Üniversitesi
2022 1
Karabük Üniversitesi
2013 - 2016 5
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
-
2022 1
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2013 - 2017 3
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 3
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Karabük Üniversitesi
2014 1
Karabük Üniversitesi (Özbekistan)
2022 1
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 6
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 15
Bayram Köse
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 10
Abdurazaq Elbaz
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 10
Mohamed Elweddad
Karabük Üniversitesi
2020 - 2022 7
Adem Dalcalı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2019 6
Şakir Kuzey
Giresun Üniversitesi
2019 - 2022 6
Cemil Ocak
Gazi Üniversitesi
2016 - 2019 5
Abdullah Ahmed Al-Dulaimi
Karabük Üniversitesi (Irak)
2021 - 2023 5
Ziyadulla Yusupov
-
2016 - 2021 4
Abdülsamed Tabak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2017 - 2022 3
Alaa Ali Hameed
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Irak)
2021 3
Abdulbari Ali Mohamed Frei
Karabuk University
2021 - 2023 3
Hasan Elamen
- (Cezayir)
2020 - 2023 3
Alaa Ali Hameed
İstinye Üniversitesi
2023 2
Osman Çiçek
Kastamonu Üniversitesi
2013 - 2014 2
Şemsettin Altındal
Gazi Üniversitesi
2020 - 2023 2
Ali Çağlar ÇAKMAK
-
2011 2
Erkan Ünal
-
2017 - 2018 2
Tarkan Akderya
İzmir Bakırçay Üniversitesi
2021 1
Bahadır Atmaca
Giresun Üniversitesi
2019 1
Hüseyin Arslan
İstanbul Medipol Üniversitesi
2020 1
Murat Ulusoy
Gazi Üniversitesi
2023 1
Yashar Azizian-Kalandaragh
Gazi Üniversitesi (İran)
2023 1
Burak Taş
İzmir Bakırçay Üniversitesi
2021 1
Yosef Badali
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İran)
2023 1
Hüseyin Oktay Erkol
Karabük Üniversitesi
2017 1
İhsan Uluer
Karabük Üniversitesi
2017 1
Ümit Atila
Karabük Üniversitesi
2016 1
CİHAT ŞEKER
Karabük Üniversitesi
2021 1
Ertuğrul Orman
İzmir Bakırçay Üniversitesi
2021 1
Noor Qasim Atiyah Alsaedi
Karabük Üniversitesi (Irak)
2021 1
Şakir Kuzey
Karabük Üniversitesi
2021 1
Abdülsamet Tabak
-
2021 1
Adel Ritha Othman
-
2021 1
Ahmet Can Çakır
-
2022 1
Ali El Magrahi
-
2016 1
Ali Emre Kızıltuna
-
2017 1
Amna Elhawil
-
2017 1
Arvid Van Der Heide
-
2014 1
Cernat Mıhaı
-
2015 1
Fatema Shaaban
-
2021 1
Fausto Pedro García Márquez
-
2023 1
Hacı Hasan Okuyucu
-
2018 1
Hasan TERZİ
-
2011 1
Ivan Gordon
-
2014 1
İbrahim Telli
-
2021 1
İşlek Tuba
-
2016 1
Jef Poortmans
-
2014 1
Jonathan Govaerts
-
2014 1
Jurabek İzzatillaev
-
2016 1
Kadir Ekmekçi
-
2017 1
Kırtay Seda
-
2016 1
Mehmet Özkaymak
-
2021 1
Mesut Yazıcı
-
2015 1
Mihai Cernat
-
2016 1
Mohammad Shukri Salman
-
2023 1
Mohammed Ayad Alkafaji
- (Irak)
2021 1
Mohd Nazri Mahmud
-
2021 1
Muhammad Syafrudin
-
2023 1
Mutlu Aslı Asuman
-
2016 1
Norma Latif Fitriyani
-
2023 1
Nuri El Magrani
-
2016 1
Seda Kersolar
-
2021 1
Sevda Dilek Doğangün
-
2021 1
Stefan Dewallef
-
2014 1
Şemsettin Altındal
-
2021 1
Tarik Adnan Almohamed
-
2021 1
Tom Borgers
-
2014 1
Yılmaz Berkan
-
2017 1
Yılmaz S Hilmi
-
2015 1
Yosef Badali
-
2020 1
Yusuf Badali
-
2021 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
450.
49365 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
330.
23383 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
92.
3365 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49365
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 23383
YÖKSİS Bilim Alanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3365
Anahtar Kelimeler Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Optik, Fotonik, Elektromanyetik-Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 60 60 192 145 133 203 380 195 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 582 . 575 . 518 . 510 . 515 . 393 . 287 . 450 . 77 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 412 . 413 . 339 . 350 . 359 . 239 . 174 . 330 . 56 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 157 . 177 . 103 . 134 . 119 . 73 . 30 . 92 . 19 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 57 . 61 . 28 . 36 . 31 . 15 . 5 . 26 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 31 . 34 . 16 . 26 . 23 . 15 . 6 . 10 . 3 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 47 . 65 . 30 . 38 . 36 . 27 . 14 . 28 . 7 .
Toplam Yayın 2 7 16 10 9 9 21 9 1
Toplam Makale 1 1 5 3 3 4 6 5 1
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Toplam Bildiri 1 6 11 6 6 5 13 4 0
Makale (SCI) 1 0 1 0 1 3 2 2 0
Makale (Uluslararası) 0 1 4 2 1 0 3 2 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 6 10 6 5 4 13 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri