img

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SIDDIK

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Hadis

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Araştırma Alanları
Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Kayıt Yok
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Hadis
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tasavvuf
Akademik Unvanlar
Kayıt Yok
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Sıddık, M. (2022) "Peygamber'in Tasarruflarını Anlamada Bağlamın Rolü: ‘İnsanlar inanın-caya kadar Onlarla Savaşılmasını Emreden Hadislerin Teorik ve Uygula-malı bir Tetkîki", Hadis Tetkileri Dergsi, (0) pp. 47-59 Link  
SIDDIK, M. (2022) "Cuhûdu'l-Mâlikiyye fî Tasnîfi et-Tasarrufâti'n-Nebeviyye.", Tevilat Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 0 (0) Link DOI  
Sıddık, M., Sarmını, M.A. (2020) "اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقاربة السنة وعلوم الرواية: البورصوي والكوراني أنموذجا", ISSN: 1304-1878, (0) pp. 461-499 [TR Dizin] Link  
Sıddık, M. (2017) "Şâz Hadis – Ziyâdetu’s-Sikât Arasındaki İlişki ve Bunları Ayırt Eden Terimler", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, (0) pp. 80-105 [TR Dizin] Link  
Bildiriler
Sıddık, M. (2022) "أحمد نعيم بابان زاده وفكره الحديثي: دراسة تأصيلية نقدية لجهوده في علوم الحديث وأثره في الدراسات الحديثية في عهد الجمهورية التركية", MODERN DÖNEMDE HADİS VE BABANZÂDE AHMED NAÎM , Diyarbakır, Türkiye, (Kasım 2022
Sıddık, M. (2022) "أخلاقيات علم الحديث وأثرها على المستويين المنهجي والتطبيقي.", Orta Doğu'da Din ve Medeniyet Sempozumu , Türkiye, (Ağustos 2022
Sıddık, M. (2021) "التصنيف الحديثي المعاصر في علوم الحديث: من أنواع علوم الحديث إلى منهج النقد، دراسة في الأسباب والسياقات والنتائج", Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I: Sünnet Algısı , Bayburt, Türkiye, (Ekim 2021
Sıddık, M. (2017) "جهود نقاد الحنفية في تأسيس مدونة حديثية فقهية", IV. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu : Hanefîlik-Mâturîdîlik , Türkiye, (Mayıs 2017
Kitaplar
Sıddık, M. (2022) "XX. Şâm'da Hadis Çalışmaları", İstanbul/Türkiye : Fecr  
Sıddık, M. (2018) "أساليب التحفيز التربوية في السنة النبوية Hz. Peygamber’in Hadislerinde Eğitime Teşvik Metotları", Beyrut/Lübnan : دار المقتبس  
Kitap Bölümleri
Sıddık, M. (2020) "Osmanlı'da ilm-i Hadis", : isar yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mohamad Anas Sarmını
-
2020 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
439.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
155.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
121.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 25 100 0 55 30 115 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 522 . 435 . - 456 . 561 . 439 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 220 . 156 . - 179 . 212 . 155 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 156 . 119 . - 138 . 182 . 121 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 50 . 45 . - 55 . 80 . 38 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 70 . 42 . - 58 . 77 . 53 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 58 . 34 . - 40 . 66 . 34 . -
Toplam Yayın 0 0 2 1 0 2 3 2 0
Toplam Makale 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri