img

Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN

  • Edebiyat Fakültesi
  • Tarih
  • Ortaçağ Tarihi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
32
Atıf
4
h-index
1
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Dr), 1998, 2007
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1995, 1998
Araştırma Alanları
İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Dr), 1998, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1995, 1998
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
İngilizce, ÜDS, 68, Güz, 2004
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi Selçuklu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2019-2022, Profesör, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Orta Çağ Tarihi, Türkiye
2014-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Orta Çağ Tarihi, Türkiye
2008-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2007-2008, Uzman, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2001-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
2023-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili, Türkiye
2023-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye
2023-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-2023, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Yönetim Kurulu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2019-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2019-2019, Komisyon Üyeliği, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Komisyon Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2015-2022, Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2013-2018, Dekan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2012-2013, Enstitü Müdür Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Halil İbrahim Çelik, Doktora, İlk İslam Tarihçilerinde Abbasi Algısı, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ömer Faruk Aksoy, Yüksek Lisans, 1492'ye giden süreçte Osmanlı-Endülüs ilişkileri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Duman, Yüksek Lisans, Anadolu Selçuklu Melikeleri ve onların devlet ve toplum hayatındaki rolleri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdulbasit Hebiboğlu, Yüksek Lisans, KARAHANLILAR DÖNEMİNDE HOTEN (840-1218), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emre Kolbaşı, Yüksek Lisans, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi vezirleri, beylerbeyileri ve bunların faaliyetleri (1299-1451), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yusuf Ötenkaya, Doktora, Memlûk Devleti'nin oluşumu, yapısı ve dinî siyaseti (648-742/1250-1341), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ömer Faruk Aksoy, Yüksek Lisans, 1492'ye Giden Süreçte Osmanlı-Endülüs İlişkileri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohamed Shaaban Abdelhamıd Sayed Ahmed Mohamed Shaaban Abdelhamıd Sayed Ahmed, Doktora, MEMLÜK DEVLETİNE ANADOLU'DAN GELENLER VE ETKİLERİ (648 - 923 /1250 -1517), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmet Günay, Doktora, Abbâsî-Bizans Siyasi ve Askerî İlişkileri (170-334/786-945), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mehmet Bayram, Doktora, BİZANS-LATİN MÜCADELESİ VE DEVLET, KİLİSE, TOPLUM ÜZERİNE ETKİSİ (1204-1328), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mustafa Uyanık, Yüksek Lisans, Havâss-ı Refîa Mahkemesi'ne ait 15/203-2 numaralı Şer'iyye Sicili (H.1174/M.1760-1761) transkripsiyo, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Serdar Karaca, Yüksek Lisans, 2/505 numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi Şer'iyye Sicili (H. 1303-1304/m. 1885-1887) transkripsiyon ve , Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ahmet Günay, Yüksek Lisans, Havâss-ı Refîa Mahkemesi'ne ait 15/203-1 numaralı şer'iyye sicili (H. 1173-1174 / M. 1760) transkr, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Murat Çaylı, Yüksek Lisans, XIII. yüzyıl başlarında Türkiye Selçuklu Devleti'nin dış ilişkileri (1192-1220), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Hasan Taşkıran, Doktora, Karamanoğulları Beyliği ve Hristiyan dünyası (Kilikya Ermeni Krallığı, Kıbrıs Latin Krallığı ve Vene, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Volkan Ünalan, Yüksek Lisans, Türkiye Selçuklu Devleti'nde yaşanan otorite zafiyeti ve bazı devlet adamlarının iktidarı ele geçirm, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Yusuf Ötenkaya, Yüksek Lisans, Abbasiler Devletinde siyasi baskı, isyan ve cinayetler (809 - 902), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Pınar Boyraz, Yüksek Lisans, KAYTAM'da bulunan 274 numaralı klasörde yer alan Kayseri'ye ait Osmanlı resmi vesikalarının (1294-12, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Hasan Taşkıran, Yüksek Lisans, Selçuklu devletlerinde suikastlar, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Emel Yılmaz, Yüksek Lisans, 100/2 numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1104 / M.1692) transkripsiyon ve değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Ayşe Şahin, Yüksek Lisans, 74 /2 numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
2023-2024, BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ, Lisans
2022-2023, TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ, Lisans
2022-2023, İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ, Yüksek Lisans
2022-2023, ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI, Yüksek Lisans
2022-2023, BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ, Lisans
2022-2023, TÜRKLER VE İSLAMİYAT I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ, Lisans
2022-2023, ANADOLUNUN TARİHİ COĞRAFYASI, Lisans
2022-2023, İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ, Lisans
2022-2023, ORTAÇAĞDA TÜRKLERİN BİZANS VE HAÇLILARLA MÜCADELESİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Anadolunun Tatihi Coğrafyası, Lisans
2022-2023, TÜRKLER VE İSLAMİYET II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, SELÇUKLULAR VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE ANADOLU'NUN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, İSLAM KÜLTÜRÜNÜN AVRUPAYA ETKİLERİ, Yüksek Lisans
2022-2023, ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE DÜŞÜNCE, Yüksek Lisans
2022-2023, ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ, Yüksek Lisans
2022-2023, TÜRKLER VE İSLAMİYET-II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, SELÇUKLULAR VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE ANADOLUNUN SOSYAL, İKTİSADİ VE DİNİ TARİHİ-II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İSLAM KURUMLARI TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, OSMANLICA EL YAZMASI METİNLERİ, Yüksek Lisans
2021-2022, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2021-2022, İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ, Lisans
2021-2022, OSMANLICA, Lisans
2021-2022, İSLAM TARİHİ, Lisans
2021-2022, OSMANLICA ARŞİV VESİKALARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İSLAM KURUMLARI TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, OSMANLICA EL YAZMASI METİNLERİ, Yüksek Lisans
2020-2021, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2020-2021, İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ, Lisans
2020-2021, İSLAM TARİHİ, Lisans
2020-2021, OSMANLICA, Lisans
2019-2020, OSMANLICA, Lisans
2019-2020, BİTİRME TEZİ, Lisans
2019-2020, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2019-2020, OSMANLICA EL YAZMASI METİNLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, İSLAM KURUMLARI TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İSLAM TARİHİ, Lisans
2018-2019, İSLAM TARİHİ, Lisans
2018-2019, OSMANLICA, Lisans
2018-2019, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, İSLAM KURUMLARI TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, OSMANLICA, Lisans
2017-2018, İSLAM TARİHİ, Lisans
2017-2018, OSMANLICA, Yüksek Lisans
2015-2016, İSLAM TARİHİ, Lisans
2015-2016, ABBASİLER DEVLETİ TARİHİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2015-2016, OSMANLICA, Lisans
2015-2016, OSMANLICA MATBU METİNLER, Yüksek Lisans
2014-2015, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2014-2015, İSLAM TARİHİ, Lisans
2014-2015, OSMANLICA, Lisans
2013-2014, İSLAM TARİHİ, Lisans
2013-2014, OSMANLICA, Lisans
2013-2014, OSMANLICA, Yüksek Lisans
2013-2014, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2012-2013, OSMANLICA, Yüksek Lisans
2012-2013, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2012-2013, İSLAM TARİHİ, Lisans
2012-2013, OSMANLICA, Lisans
2011-2012, İSLAM TARİHİ, Lisans
2011-2012, OSMANLICA, Yüksek Lisans
2011-2012, SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2011-2012, OSMANLICA, Lisans
Kayıt Yok
FETRETTEN DEVLETE OSMANLI (1402-1453) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2021
İslam Tarihi ve Medeniyeti (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2015-2017
Kayıt Yok
Kapanşahin, M. (2023) "ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ'NDE RUM KÖKENLİ MELİKELER", TÜRK DÜNYASI KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2 (1) pp. 1-19 Link  
KAPANŞAHİN, M. (2022) "OSMANLI ENDÜLÜS İLİŞKİLERİ VE OSMANLI YARDIMLARININ GECİKME SEBEPLERİ", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2) pp. 27-44 [TR Dizin] DOI  
Kapanşahin, M. (2022) "Diyanet Aylık Dergi", Diyanet Aylık Dergi, (377) pp. 24-26 Link  
KAPANŞAHİN, M. (2021) "Çocukluktan Salatana Altın Çağın Sultanı", Derin Tarih, 0 (0) pp. 8-12
Kapanşahin, M. (2018) "Bostan Çelebi’nin Tarihçiliği Ve Süleyman-Nâme’sinde Kullandığı Ayetler", SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, 4 (20) pp. 2935-2946 Link DOI   
Kapanşahin, M. (2018) "İspanya’da Bir Murabıt Sultanı:Yusuf b. Taşfin", Atlas Journal, 4 (10) pp. 798-808 Link DOI   
Kapanşahin, M. (2017) "Dış Politika Uzmanı Olarak Muhteşem Süleyman", derin tarih, (8) pp. 102-105  
Kapanşahin, M. (2016) "Sultan II. Murad’ın Haçlılarla Mücadelesi Varna ve Kosova Savaşları", Asos Journal, (28) pp. 14-28 Link   
Kapanşahin, M. (2012) "Büyük Selçuklu Sultanları ile Abbasi Halifelerinin İlişkileri", History Studies, 4 (4) pp. 191-218 [TR Dizin] DOI    
Kapanşahin, M. (2012) "Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları", Bilimname, 1 (0) pp. 35-59 [TR Dizin]   
Kapanşahin, M. (2007) "Mu tasım Dönemi İsyanları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23) pp. 341-367 [SSCI]   
Kapanşahin, M. (2006) "İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler", Bilimname, (10) pp. 183-189 [TR Dizin]   
Kapanşahin, M. (2003) "Şeyhülislam Mehmet Efendi Ve Tarihçiliği", İSTEM, (2) pp. 155-172 [TR Dizin]   
Kapanşahin, M. (2016) "Kanunî nin Rodos Seferi ve Bu Seferin Akdeniz Hâkimiyeti İçin Önemi", 3.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 85-97), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Kapanşahin, M. (2016) "Sultan II Murad Dönemi Osmanlı Karamanoğulları İlişkileri", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II Karamanoğulları Beyliği , (pp. 236-261), Konya, Türkiye, (Ekim 2016
Kapanşahin, M. (2016) "Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Macar İlişkileri", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 1607-1624), Elazığ, Türkiye, (Kasım 2016
Kapanşahin, M. (2016) "Azerbaycan Müslüman Kimliğinin Oluşmasında Emevilerin Rolü", 21-ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları , (pp. 113-134), Bakü, Azerbaycan, (Haziran 2016
Kapanşahin, M. (2015) "Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatında Etkin Olan Kadınlar ve Mektupları", Kazak ve Türk Edebi İlişkileri , (pp. 34-53), Almatı, Kazakistan, (Nisan 2015
Kapanşahin, M. (2015) "Kanuni Sultan Süleyman ın Çocuklarının Sünnet Düğününde Oynanan Oyunlar", Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu , (pp. 99-108), Bişkek, Kırgızistan, (Temmuz 2015
Kapanşahin, M. (2015) "1840 Nüfus Sayımı 2465 2467 2469 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Tokat’xxtaki Zımmi Nüfus", Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu , (pp. 473-506), Tokat, Türkiye, (Eylül 2015
Kapanşahin, M. (2015) "Osmanlı Belgelerine Göre Meriç Nehri Taşkınları", Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehrler ve Göller Sempozyumu , (pp. 545-559), Kayseri, Türkiye, (Eylül 2015
Kapanşahin, M. (2014) "1844 Nüfus Sayımı Niğde Sancağı Yahyalı Kazası Nüfus Defteri", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu , (pp. 409-440), Kayseri, Türkiye, (Eylül 2014
Kapanşahin, M. (2011) "1280 1864 1865 Tarihli Ağnam Defteri ve Değerlendirmesi", I. Ulusal İncesu Sempozyumu , (pp. 355-379), (Ekim 2011
Kapanşahin, M. (2019) "Mağrib ve Endülüs Hâkimi Murabıtlar", Kayseri : Kimlik   
Kapanşahin, M. (2013) "Ağlebiler", İstanbul : Yalın   
Kapanşahin, M. (2008) "Kanunî’nin Batı Politikası", İstanbul/Türkiye : Gökkubbe Yayınları   
Kapanşahin, M. (2019) "KAYSERİ’DE İKİ SELÇUKLU MELİKESİ VE İKTİDAR MÜCADELESİ -MAHPERİ HATUN VE MELİKE-İ ADİLİYE-", Kitap: Prof. Dr. Ali Aktan Armağanı, Kayseri : Kimlik  
Kapanşahin, M. (2019) "Kanunî Sultan Süleyman’ın İkinci İran Seferi veBitlis Bölgesinde Meydana Gelen Olaylar", Kitap: Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Bitlis/Türkiye : Kalkan Matbaacılık  
Kapanşahin, M. (2017) "Islamic Invasions to India during Umayyad Caliphate", Kitap: Understanding Culture, Aurangabad/Hindistan : Global Art Publications  
Kapanşahin, M. (2017) "II. Murad", Kitap: İslam Tarihi ve Medeniyeti, İstanbul/Türkiye : Siyer Yayınları  
Kapanşahin, M. (2017) "Ağlebiler", Kitap: İslam Tarihi ve Medeniyeti, İstanbul/Türkiye : Siyer Yayınları  
Kapanşahin, M. (2016) "Cihan Sultanı Kanuni’nin İlk Seferi Ve Belgrad’ın Fethi", Kitap: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı, 2019, Editör
(Ulusal - Dergi) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bilimname, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Külliye, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bilimname, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bilimname, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of History School, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bilimname, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Belleten, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Okulu Dergisi, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of History, 2012
Danışman, TUBİTAK, 2022-2022
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2021-2021
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Üye, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2020-2020
Danışman, TUBİTAK, 2019-2019
Danışman, TUBİTAK, 2019-2019
Danışman, TUBİTAK, 2019-2019
Danışman, TUBİTAK, 2018-2018
Üye, TUBİTAK, 2018-2018
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Büyük Selçuklu Sultanları ile Abbasi Halifelerinin İlişkileri
History Studies
0 0 0 0 2 0 0 0 2
2
Osmanlı Belgelerine Göre Meriç Nehri Taşkınları
0 0 0 1 0 0 0 0 1
3
Sultan II. Murad’ın Haçlılarla Mücadelesi Varna ve Kosova Savaşları
Asos Journal
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2016) "Bilim Teşvik Ödülü" İKSAD
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Dilek Elmaağaçlı İle 45 Dakika, 14-11-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
561.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
489.
32713 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
63.
222 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32713
YÖKSİS Bilim Alanı Orta Çağ Tarihi 222
Anahtar Kelimeler İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 90 84 40 180 0 0 30 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . 414 . 467 . 501 . 364 . - - 585 . 561 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 373 . 324 . 362 . 428 . 301 . - - 518 . 489 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 48 . 24 . 36 . 52 . 15 . - - 68 . 63 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 30 . 14 . 19 . 26 . 11 . - - 35 . 32 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 30 . 15 . 26 . 35 . 11 . - - 44 . 45 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 34 . 15 . 24 . 34 . 14 . - - 49 . 45 . -
Toplam Yayın 1 5 3 3 3 0 0 2 1 0
Toplam Makale 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0
Toplam Kitap 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri