img

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

  • Teknoloji Fakültesi
  • İmalat Mühendisliği
  • İmalat Mühendisliği

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
82
Atıf
232
h-index
6
Proje
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Dr), 2000, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Yl) (Tezli), 1986, 1999
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 1981, 1985
Araştırma Alanları
Korozyon, Metalik Malzemeler, Alaşım Geliştirme
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Dr), 2000, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Yl) (Tezli), 1986, 1999
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 1981, 1985
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 66, Bahar, 2001
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Korozyon
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Metalik Malzemeler
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Alaşım Geliştirme
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2018-2022, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Türkiye
2016-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2008-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Türkiye
2007-2008, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Türkiye
1996-2007, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Öğretmenliği Pr., Türkiye
2013-2021, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Meriç Metin, Yüksek Lisans, Alüminyum bronzlarının mekanik, yorulma, mikroyapı ve korozyon özelliklerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Berkan Sardoğan, Yüksek Lisans, X120MN12 çeliğinin döküm ve ısıl işlem şartlarının; mikroyapı, mekanik ve aşınma özelliklerine etkisinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Halil Ahmet Gören, Doktora, Magnezyum alaşımına ilave edilen elementlerin haddeleme sonrası mekanik ve korozyon özelliklerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ayşegül Engin, Yüksek Lisans, AZ91 magnezyum alaşımına farklı oranlarda alaşım elementlerinin ilavesi ile uygulanan ısıl işlemin mikroyapı ve sertlik üzerine etkilerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Erkan Koç, Doktora, Biyoçözünür magnezyum alaşımlarının korozyona bağlı mekanik davranışlarının araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
İbrahim Erdem, Yüksek Lisans, AM60 Mg alaşımına farklı oranlarda Bi ve Cd ilavesi ile katılaşma hızının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Özcan Büyükgenç, Yüksek Lisans, AM60 ve AZ61 magnezyum alaşımlarının soğuma hızına bağlı mekanik ve mikroyapı özelliklerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Halil Ahmet Gören, Yüksek Lisans, Magnezyum alaşımlarında soğuma hızının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
2021-2022, Teknik Resim, Lisans
2021-2022, Tahribatsız Malzeme Muayene Metodları, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Fırın Teknolojisi, Yüksek Lisans
2021-2022, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Lisans
2021-2022, Magnezyum ve Alaşımları Teknolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Alaşım Geliştirme Laboratuarı, Lisans
2020-2021, Magnezyum ve Alaşımları Teknolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Yüksek Fırın Teknolojisi, Yüksek Lisans
2020-2021, Tahribatsız Malzeme Muayene Metodları, Yüksek Lisans
2020-2021, Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Teknik Resim, Lisans
2020-2021, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Lisans
2020-2021, Alaşım Geliştirme Laboratuarı, Lisans
2019-2020, Yüksek Fırın Teknolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Magnezyum ve Alaşımları Teknolojisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Tahribatsız Malzeme Muayene Metodları, Yüksek Lisans
2019-2020, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Lisans
2019-2020, Alaşım Geliştirme Labaratuarı, Lisans
2019-2020, Teknik Resim, Lisans
Kayıt Yok
Mg-2Zn Alaşımına La İlavesinin Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Aluminyum Bronzlarının; Mekanik, Yorulma, Mikro Yapı ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
ZM21 Mg Alaşımına İlave Edilen elementlerin haddeleme sonrası Mikroyapı Mekanik ve korozyon özelliklerine etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2022
Effect of Copper Additions on Microstructure, Casting and Mechanical Properties of AZ91 Magnesium Alloy (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Effect of cooling rate and 2 wt % silicon addition on microstructure and mechanical properties of AZ91 Mg alloys (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Effects on Microstructure and Mechanical Properties of the additional 1% Si and Different Cooling Rate to AZ91 Magnesium Alloys (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
GGG 70 Malzemeden Üretilecek Şaft Çatalında Bor ve Lantanyum Takviyesinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Hakemliği , 2013-2014
GGG 70 Malzemeden Üretilecek Şaft Çatalında Bor ve Lantanyum Takviyesinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Hakemliği , 2013-2014
MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ ISIL İŞLEM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2012-2013
Biyo uyumlu magnezyum alışımlarının araştırılması. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2013
Biyouyumlu Magnezyum Alaşımlarının Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2013
Kayıt Yok
Ünal, M., Gören, H.A. (2024) "The effects of Nd, La, and Ca addition on the corrosion properties of as-cast and as-rolled ZM21 Mg alloys", Metallurgical Research & Technology, 121 (2) pp. 1-11 [SCI Expanded] DOI  
Metin, M., Ünal, M., Gören, H.A. (2023) "C95200 ve C95300 Al Bronz Alaşımlarının Sertlik, Çekme ve Çentik Darbe Özelliklerinin Karşılaştırılması", Sinop Üniversitesi fen bilimleri dergisi, 8 (2) pp. 216-228 [TR Dizin] Link DOI   
Elen, L., Türen, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2022) "Biyobozunur Mg-Ag Döküm Alaşımlarının Mikroyapı Mekanik ve İn Vitro Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26 (1) pp. 47-51 [TR Dizin] Link DOI   
Elen, L., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y., Ünal, M. (2022) "Investigation of Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of Biodegradable Mg-Ag Alloys", Archives of Metallurgy and Materials, 67 (2) pp. 889-900 [SCI Expanded] Link DOI  
Elen, L., Türen, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M., Ergin, D. (2022) "Microstructural, mechanical, and in vitro corrosion properties of biodegradable Mg-Ag alloys", Biointerphases, 17 (4) [SCI Expanded] Link DOI  
Gören, H.A., Ünal, M., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y. (2022) "A comparative Study on the Mechanical and Corrosion Properties of the ZM20 and ZM21 Alloys after Casting and Rolling", Archives of Metallurgy and Materials, 67 (4) pp. 1387-1394 [SCI Expanded] Link DOI  
Metin, M., Ünal, M., Gören, H.A. (2022) "%3,5 NaCl Ortamında C95200 ve C95300 Alüminyum Bronzlarının Korozyon Davranışları", Bilecik Seyh Edebali Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (2) pp. 939-946 [TR Dizin] Link DOI   
Gören, H.A., Ünal, M., Türen, Y., Ahlatcı, H. (2021) "ZM21 Magnezyum Alaşımına Lantan ve Kalsiyum İlavesinin Mikroyapı, Mekanik ve Hadde Özelliklerine Etkisi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8 (2) pp. 1024-1031 [TR Dizin] DOI   
Türen, Y., Zengin, H., Sun, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2019) "Effect of 1 WT.Ti, Ln, and Sn Additions on the Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of the As-Cast and Hot-Rolled AM60 Magnesium Alloys", Metal Science and Heat Treatment, 61 (0) pp. 318-324 [SCI Expanded] Link  
Gören, H.A., Ünal, M., Koç, E. (2019) "A Comparative Study on Microstructure Properties of AZ91 Magnesium Alloy with Silicon Addition Using Ceramic Mold", ACTA PHYSICA POLONICA A, 135 (5) pp. 884-887 [SCI Expanded] Link  
Sun, Y., Turan, M.E., Ahlatcı, H., Türen, Y., Ünal, M. (2018) "INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE, HARDNESS AND WEAR PROPERTIES OF MWCNT REINFORCED AZ91 MAGNESIUM MATRIX COMPOSITES", InternationalJournal of Mechanical and Production Engineering, 6 (6) pp. 45-47 Link DOI  
Ünal, M., Koç, E., Türen, Y., Sun, Y., Ahlatcı, H. (2018) "EFFECT OF COPPER ADDITIONS ON MICROSTRUCTURE CASTING AND MECHANICAL PROPERTIES OF AZ91 MAGNESIUM ALLOY", InternationalJournal of Mechanical and Production Engineering, 6 (6) pp. 41-44 Link DOI  
Türen, Y., Zengin, H., Sun, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2018) "EFFECT OF Y ADDITION ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AS-CAST MG-ZN-ZR-LA MAGNESIUM ALLOYS", InternationalJournal of Mechanical and Production Engineering, 6 (6) pp. 38-40 Link DOI  
Ahlatcı, H., Çuğ, H., Türen, Y., Sun, Y., Ünal, M., Zengin, H. (2018) "Electrochemical Corrosion Behavior of Mg-5Al-1Ti XZn Alloys", International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 6 (2) pp. 37-40 Link DOI  
Koç, E., Ünal, M., Türen, Y., Gören, H.A., Candan, E. (2018) "Effect Of Lead Additions On Microstructure And Casting Properties Of AZ91 Magnesium Alloy", International Journal of Materials Science and Applications, 7 (1) pp. 13-17 Link DOI  
Gören, H.A., Ünal, M., Koç, E. (2017) "Investigation Of Effect Of Cooling Speed Which In Mg Alloys Using Ceramic Mold", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND ENGINEERING (IJNTSE), 4 (12) pp. 1-9 Link  
Ünal, M., Gören, H.A., Koç, E., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y. (2017) "Effect of Cooling Rate and 2 Wt Silicon Addition on Microstructure and Mechanical Properties of AZ91 Mg Alloys", International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), 5 (7) pp. 25-28 Link  
Sun, Y., Zengin, H., Türen, Y., Ahlatcı, H., Karaçelebi, E., Ünal, M. (2017) "Effect of Sn Addition on Microstructure and Mechanical Properties of as-Cast And Hot-Rolled Am60 Magnesium Alloys", International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), 5 (7) pp. 22-24 Link  
Türen, Y., Yıldırım, M., Ahlatcı, H., Zengin, H., Ünal, M., Sun, Y., Acarer, M. (2016) "The effect of silicon content on microstructure and mechanical properties of lead-free brass casting alloys", Livarski vestnik, letnik, 63 (4) pp. 192-199  
Koç, E., Kannan, M.B., Ünal, M., Candan, E. (2015) "Influence of zinc on the microstructure mechanical properties andin vitro corrosion behavior of magnesium zinc binary alloys", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 648 (0) pp. 291-296 [SCI]  
Erdem, İ., Ünal, M. (2014) "Effect of Solidification Rate Microstructure and Mechanical Magnesium Alloys and Bi additions on the properties As-Cast AM60", Livarski Vestnik, 61 (2) pp. 74-82  
Ünal, M. (2013) "Effects of solidification rate and Sb additions on microstructure and mechanical properties of as cast AM60 magnesium alloys", International Journal of Cast Metals Research, 27 (2) pp. 80-86 [SCI] Link DOI  
Kannan, M.B., Koç, E., Ünal, M. (2012) "Biodegradability of ß Mg17Al12 phase in simulated body fluid", Materials Letters, 82 (0) pp. 54-56 [SCI] Link DOI  
Candan, Ş., Ünal, M., Koç, E., Türen, Y., Candan, E. (2011) "Effects of titanium addition on mechanical and corrosion behaviours of AZ91 magnesium alloy", Journal of Alloys and Compounds, 509 (5) pp. 1958-1963 [SCI Expanded] DOI  
Yaşar, M., Demiral, M., Özyürek, D., Ünal, M. (2009) "Investigation of wear behaviors of C95200 C95300 Cu Al Fe alloys", Industrial Lubrication and Tribology, 61 (1) pp. 40-46 [SCI Expanded] Link DOI  
Candan, Ş., Ünal, M., Türkmen, M., Koç, E., Türen, Y., Candan, E. (2009) "Improvement of mechanical and corrosion properties of magnesium alloy by lead addition", Materials Science and Engineering: A, 501 (12) pp. 115-118 [SCI Expanded] DOI  
Özyürek, D., Ünal, M. (2000) "ZA 8 Alaşımının Savurma Kokil ve Kum Kalıplara Dökümlerinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi", Teknoloji, Karabük Üniversitesi, 3 (4) pp. 115-120  
Ünal, M., Kurt, A. (2000) "Alüminyum Bronzlarında Farklı Katılaşma Hızlarının Mikro Yapıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi", Metalurji/2000, 24 (124) pp. 6-12  
Sardoğan, B., Ünal, M., Ahlatcı, H., Gören, H.A. (2023) "Effects of Oil Cooling in X120Mn12 Austenitic Manganese Steels", 6th Internatıonal IRON AND STEEL SYMPOZIUM (UDCS’23) , (pp. 182-185), Karabük, Türkiye, (Haziran 2023
Sardoğan, B., Ünal, M., Türen, Y., Gören, H.A. (2023) "Effects of Cooling in Water on Hadfield Steels", 6th Internatıonal IRON AND STEEL SYMPOZIUM (UDCS’23) , (pp. 178-181), Karabük, Türkiye, (Haziran 2023
Metin, M., Ünal, M., Gören, H.A. (2022) "Alüminyum Bronzlarının (Cu-Al-Fe) Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi", IV. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS , (pp. 287-293), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Sardoğan, B., Ünal, M., Türen, Y., Gören, H.A. (2022) "The Effect Of Casting Method On The Microstructure Properties Of X120MN12 (Hadfield) Steel", 4th INTERNATIANOL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN NATURAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICINSE 2022) , Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2022
Keskin, E., Subaşı, Y., Türen, Y., Ahlatcı, H., Esen, İ., Ünal, M., Elen, L., Öztürk, E., Duran, E., Boztaş, H. (2021) "ÇİNKO VE STRONSİYUM ALAŞIM ELEMENTLERİ İLAVELİ WE43 MAGNEZYUM ALAŞIMINDA ÇÖKELME SERTLEŞMESİNİN BLOCK ON RING AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ", 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21) , (pp. 346-351), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Ergin, D., Türen, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M., Elen, L., Taze, H. (2021) "ZK60-(%0.5)YNdCe VE ZK60-(%1)YNdCe ALAŞIMLARININ MİKROYAPI, SERTLİK VE KOROZİF ÖZELLİKLERİNE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (İTRİYUM, NEODİMYUM VE SERYUM) İLE KALSİYUM VE GÜMÜŞ İLAVESİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMES", 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21) , (pp. 333-338), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Gören, H.A., Ünal, M., Türen, Y., Ahlatcı, H. (2021) "ZM21 DÖKÜM ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİNE İLAVE ELEMENTLERİN ETKİSİ", 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21) , (pp. 158-163), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Akın, B., Ahlatcı, H., Türen, Y., Esen, İ., Yaşın, S., Ünal, M., Bozdaş, H., Keskin, E. (2021) "INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURAL AND HARDNESS PROPERTIES OF AZ91 REINFORCED WITH 0.5% NANO ALUMINUM NITRIDE AND 15% SILICON CARBIDE HYBRID COMPOSITES", 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21), , (pp. 339-345), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Elen, L., Türen, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M., Ergin, D. (2021) "BİYOBOZUNUR Mg-Ag ALAŞIMLARINA İLAVE EDİLEN Ca VE Nd ELEMENTLERİNİN MİKROYAPI, MEKANİK VE KOROZYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21) , (pp. 327-332), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2021
Djebarı, K., Ergin, D., Türen, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2021) "Mg-Zn-Y-Nd-Ce-0.5(Gd, La, Zr, Ca, Ag) DÖKÜM ALAŞIMLARININ MİKROYAPI, SERTLİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES , (pp. 386-397), Samsun, Türkiye, (Aralık 2021
Ergin, D., Djebarı, K., Türen, Y., Ahlatcı, H., Elen, L., Ünal, M. (2021) "KALSİYUM VE GÜMÜŞ İLAVELİ ZK60-(%0.5)YNdCe VE ZK60-(%1)YNdCe DÖKÜM ALAŞIMLARININ MİKROYAPI, SERTLİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (İTRİYUM, NEODİMYUM VE SERYUM) İLAVELERİNİN ETKİLERİ", 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES , (pp. 398-408), Samsun, Türkiye, (Aralık 2021
Sardoğan, B., Ünal, M. (2021) "X120Mn12 Çeliğinin Döküm Yönteminin ve Isıl İşlem Şartlarının, Mekanik Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi", 6. Uluslararası Akdeniz BİLİM ve MÜHENDİSLİK KONGRESİ , (pp. 71-70), Antalya, Türkiye, (Aralık 2021
Sönmez, H., HATİCE, S., Türen, Y., YUNUS, T., Ahlatcı, H., HAYRETTİN, A., Ünal, M., MEHMET, Ü., Zengin, H., HÜSEYİN, Z. (2019) "INVESTIGATION OF THE NEODYMIUM ADDITIVE ZK60 MAGNESIUM ALLOY MICROSTRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES AND FATIGUE BEHAVIOR", The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19) , (pp. 32-36), (Temmuz 2019
Ünal, M., Sönmez, H., Türen, Y., Ahlatcı, H. (2019) "ALÜMİNYUM BRONZLARININ AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ", The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19) , (pp. 59-62), (Temmuz 2019
Çiçek, B., Sun, Y., Ünal, M. (2019) "Cr-Mo ÇELİKLERİNİN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERLE KAYNAKLI BİRLEŞTİRİLMESİNDE MEKANİK ÖZELLİKLER", The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), , (pp. 795-798), (Temmuz 2019
Koç, E., Ünal, M., Candan, E. (2019) "Mg-3Al-xZn ALAŞIMLARININ YAPAY VÜCUT SIVISI İÇERİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ", VI. ULUSLARARASI FEN, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , (pp. 723-736), (Ağustos 2019
Gökalp, Y., Sun, Y., Ünal, M., Küçük, E., Özçelik, S., Akkuş, A., Çetintaş, B., Demirci, E. (2019) "The Effect of Gas Nitration Process on the Wear Behaviour of Crankshaft", UDCS’xx19 4th INTERNATIONAL IRON AND STEEL SYMPOSIUM , (Temmuz 2019
Çiçek, B., Sun, Y., Ünal, M. (2019) "Investigation of Post-weld Mechanical Properties of P91 and P22 Steels with High Creep Resistance", UDCS’xx19 4th INTERNATIONAL IRON VE STEEL SYMPOSIUM , (Temmuz 2019
Gören, H.A., Ünal, M., Koç, E. (2018) "A Comparative Study on Microstructure Properties of Az91 Magnesium Alloy with Silicon Addition Using Ceramic Mold", 8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2018) , (pp. 116), (Mayıs 2018
Çiçek, B., Elen, L., Koç, E., Ahlatcı, H., Sun, Y., Ünal, M., Gören, H.A. (2018) "Development, Coding And Training Of Robotic Arms İn Welding Applications", International Congress on Engineering and Life Science , (pp. 810), Kastamonu, Türkiye, (Mayıs 2018
Kara, İ.H., Ahlatcı, H., Türen, Y., Sun, Y., Ünal, M. (2018) "Investigation of Rolling Capability of AZ31- 1La wt Mg Alloys", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (Mart 2018
Ünal, M., Koç, E., Türen, Y., Sun, Y., Ahlatcı, H. (2018) "Effect Of Copper Additions On Microstructure, Casting And Mechanical Properties Of AZ91 Magnesium Alloy", 2018 IIER 395th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) , (pp. 55-58), (Nisan 2018
Türen, Y., Zengin, H., Sun, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2018) "Effect Of Y Addition On Microstructure And Mechanical Properties Of As-Cast Mg-Zn-Zr-La Magnesium Alloys.", 2018 IIER 395th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) , (Nisan 2018
Sun, Y., Turan, M.E., Ahlatcı, H., Türen, Y., Ünal, M. (2018) "Investigation Of Microstructure, Hardness And Wear Properties Of Mwcnt Reinforced AZ91 Magnesium Matrix Composites", 2018 IIER 395th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) , (pp. 63-65), (Nisan 2018
Ahlatcı, H., Çuğ, H., Türen, Y., Sun, Y., Ünal, M., Zengin, H. (2018) "Electrochemical Corrosion Behavior Of Mg-5Al-Ti-XZn Alloys", 2018 IIER 395th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET) , (pp. 59-62), (Nisan 2018
Elen, L., Ünal, M., Büyükgenç, Ö., Çiçek, B., Yıldırım, F., Sun, Y., Türen, Y., Ahlatcı, H., Koç, E. (2018) "AM60 Alaşımının Mekanik özelliklerine İlave Edilen Sn ve Pb Elementleri İle Soğuma Hızının Etkisi", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , Karabük, Türkiye, (Mart 2018
Elen, L., Türen, Y., Yılkı, M., Çiçek, B., Yıldırım, F., Sun, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2018) "AZ91 Alaşımına İlave Edilen Sr ve TiB Elementleri İle Soğuma Hızının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (Mart 2018
Elen, L., Türen, Y., Çiçek, B., Sun, Y., Yıldırım, F., Ahlatcı, H., Ünal, M., Koç, E. (2018) "AZ91 Alaşımına Sb Elementi İlavesi İle Soğuma Hızının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , Karabük, Türkiye, (Mart 2018
Elen, L., Çiçek, B., Ünal, M., Engin, A., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y., Koç, E., Gören, H.A. (2018) "Effects of Solidification Rate on Microstructure and Mechanical Properties with Cd at Different Rates of AM60 Quality Mg Alloy", INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (ICELIS) , (Mayıs 2018
Koç, E., Ünal, M., Türen, Y., Candan, E. (2017) "Effect of Lead Additions on Microstructure and Casting Properties of AZ91 Magnesium Alloy", 4th International Conference on Materials science and Nanotechnology for Nerxt Genaration (MSNG2017) , (Haziran 2017
Ünal, M., Gören, H.A., Koç, E., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y. (2017) "Effect Of Cooling Rate And 2 Wt Silicon Addition On Microstructure And Mechanical Properties Of Az91 Mg Alloys", The IRES 68th INTERNATIONAL CONFERENCE , (pp. 29-32), (Mayıs 2017
Sun, Y., Zengin, H., Türen, Y., Ahlatcı, H., Karaçelebi, E., Ünal, M. (2017) "Effect of Sn Addition on Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast and Hot-Rolled AM60 Magnesium Alloys", 178th International Conferences on Metallurgy Technology and Materials (ICMTM) , Lizbon, Portekiz, (Mayıs 2017
Sun, Y., Yücel, D., Efe, C., Ahlatcı, H., Türen, Y., Ünal, M. (2017) "CuCoNiBe ALAŞIMINA UYGULANAN YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN MEKANİK VE AŞINMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) , (pp. 754), (Ekim 2017
Çetin, T., Akkaş, M., Ocak, A.O., Ünal, M., Boz, M. (2017) "Gaz Atomizasyon Yöntemiyle Al12Si Tozu Üretimi ve Karekterizasyonu", 2nd İnternational Deferice Industry Symposium , Kırıkkale, Türkiye, (Nisan 2017
Koç, E., Ünal, M., Türen, Y., Gören, H.A. (2017) "Effect of Mold Temperatures on Casting Properties of AZ91 Magnesium Alloy", 4th International Conference on Materials science and Nanotechnology for Nerxt Genaration (MSNG2017) , (pp. 89), Saraybosna, Bosna Hersek, (Haziran 2017
Türen, Y., Zengin, H., Sun, Y., Ahlatcı, H., Ünal, M. (2017) "MECHANICAL PROPERTIES OF AS-CAST AND HOT-ROLLED AM60-XTİ MAGNESIUM ALLOYS", 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) , (pp. 764), (Ekim 2017
Sun, Y., Zengin, H., Türen, Y., Ahlatcı, H., Karaçelebi, E., Ünal, M. (2017) "Effect Of Sn Addition On Microstructure And Mechanical Properties Of As-Cast And Hot-Rolled Am60 Magnesium Alloys", The IRES 68th INTERNATIONAL CONFERENCE , (pp. 26-28), (Mayıs 2017
Gören, H.A., Ünal, M., Koç, E., Türen, Y. (2016) "Effects on Microstructure and Mechanical Properties of the additional 1 Si and Different Cooling Rate to AZ91 Magnesium Alloys", ICENS 2016, International Conference on Engineering and Natural Science , (Haziran 2016
Koç, E., Ünal, M., Candan, E. (2016) "Effect of Zinc Additions on the Microstructure and Mechanical Properties of Mg 3Al Alloy", Conference proceedings, Dubai , (Aralık 2016
Koç, E., Ünal, M., Candan, E., Türen, Y., Gören, H.A. (2016) "AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ZİRKONYUM ELEMENTİNİN ETKİSİ", International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16) , (Mayıs 2016
Aslan, M., Türen, Y., Ahlatcı, H., Sun, Y., Yaşın, S., Çevik, E., Ünal, M. (2016) "TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA YÖNTEMİ İLE PASLANMAZ ÇELİK 316L MALZEMENİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU", International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16) , (pp. 319-322), (Mayıs 2016
Gören, H.A., Ünal, M., Koç, E., Türen, Y. (2016) "Farklı Soğuma Hızları Ve Si İlavesinin Az91 Magnezyum Alaşımlarının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences , (Mayıs 2016
Türen, Y., Yıldırım, M., Ahlatcı, H., Zengin, H., Ünal, M., Sun, Y., Acarer, M. (2015) "The Effect of Silicon Content on Microstructure and Mechanical Properties of Lead-Free Brass Casting Alloys", 55. International Foundry Conference , (Eylül 2015
Ünal, M., Gören, H.A., Koç, E. (2015) "An Investigation on cooling Rates As A Function of Si Content Of AZ91 Magnesium Alloy", 55th International Foundry Conference Portoroz 2015 , (Eylül 2015
Ünal, M., Koç, E., Türen, Y., Gül, F. (2015) "AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ DÖKÜM MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE DEMİR ELEMENTİNİN ETKİSİ", 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15) , (Mayıs 2015
Erdem, İ., Ünal, M. (2013) "Effect of Solidification Rate Microstructure and Mechanical Magnesium Alloys and Bi additions on the properties As-Cast AM60", 53rd International Foundry Conference , (Eylül 2013
Türen, Y., Ünal, M. (2012) "Kupol Ocağında Kullanılan Flakslardan Kireçtaşı ve Mermerin Gri Dökme Demirin Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", International Iron and Steel Sympozium , (pp. 150-155), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2012
Gül, F., Durum, M., Ünal, M., Türen, Y., Erdem, İ. (2011) "AM60 Alaşımına Sn ve Pb İlavesinin Abrasif Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) , (pp. 299-302), Elazığ, Türkiye, (Haziran 2011
Durum, M., Gül, F., Ünal, M., Türen, Y. (2011) "Bi ve Co İlavesinin AZ91 Alaşımının Abrasif Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11) , (pp. 334-338), Elazığ, Türkiye, (Haziran 2011
Ünal, M., Türen, Y., Koç, E., Gül, F., Candan, E. (2009) "AZ91 Magnezyu Alaşımının Döküm ve Mekanik Özelliklerine Silisyum İlavesinin Etkisi", 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS'09) , Karabük, Türkiye, (Haziran 2009
Koç, E., Ünal, M., Türen, Y., Candan, E. (2009) "AZ91 Magnezyu Alaşımının Döküm ve Mekanik Özelliklerine Kalay Elementinin Etkisi", 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS'09) , (pp. 733-737), Karabük, Türkiye, (Haziran 2009
Candan, Ş., Kuşdemir, H., Türkmen, M., Koç, E., Ünal, M., Candan, E. (2009) "AZ91 Magnezyum Alaşımının Korozyon Davranışları Üzerine Ti Elementinin Etkisi", 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS'09) , (pp. 738-741), Karabük, Türkiye, (Haziran 2009
Demiral, M., Yaşar, M., Özyürek, D., Ünal, M. (2006) "C95200 ve C95300 Aluminyum Bronzları ve Aşınma Davranışları", 11th International Materials Symposium , (pp. 209-214), (Mayıs 2006
Kayıt Yok
Elen, L., Türen, Y., Ünal, M. (2020) "AZ91 ALAŞIMINA ELEMENT İLAVESİ VE UYGULANANISIL İŞLEMLERİN MİKROYAPI VE SERTLİĞE ETKİSİ", Kitap: GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR2020MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ / I, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Influence of zinc on the microstructure mechanical properties andin vitro corrosion behavior of magnesium zinc binary alloys
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
70 0 0 11 0 0 0 0 81
2
Effects of titanium addition on mechanical and corrosion behaviours of AZ91 magnesium alloy
Journal of Alloys and Compounds
62 0 0 10 0 2 0 0 74
3
Improvement of mechanical and corrosion properties of magnesium alloy by lead addition
Materials Science and Engineering: A
23 0 0 3 0 0 0 0 26
4
Effects of solidification rate and Sb additions on microstructure and mechanical properties of as cast AM60 magnesium alloys
International Journal of Cast Metals Research
11 0 0 0 3 0 0 0 14
5
Biodegradability of ß Mg17Al12 phase in simulated body fluid
Materials Letters
10 0 0 1 1 0 0 0 12
6
Investigation of wear behaviors of C95200 C95300 Cu Al Fe alloys
Industrial Lubrication and Tribology
4 0 0 3 0 2 0 0 9
7
Effect Of Lead Additions On Microstructure And Casting Properties Of AZ91 Magnesium Alloy
International Journal of Materials Science and Applications
4 0 0 2 0 0 0 0 6
8
Investigation of Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of Biodegradable Mg-Ag Alloys
Archives of Metallurgy and Materials
4 0 0 0 0 0 0 0 4
9
Effect of 1 WT.Ti, Ln, and Sn Additions on the Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of the As-Cast and Hot-Rolled AM60 Magnesium Alloys
Metal Science and Heat Treatment
3 0 0 0 0 0 0 0 3
10
Microstructural, mechanical, and in vitro corrosion properties of biodegradable Mg-Ag alloys
Biointerphases
3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2009 - 2023 56
Karabük Üniversitesi
2015 - 2023 41
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 30
Karabük Üniversitesi
2009 - 2019 28
Halil Ahmet Gören
Sinop Üniversitesi
2015 - 2024 23
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 13
Karabük Üniversitesi
2018 - 2022 13
Ercan Candan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2009 - 2018 9
Bünyamin Çiçek
Hitit Üniversitesi
2018 - 2019 7
Deniz Ergin
-
2021 - 2022 5
Ferhat Gül
Gazi Üniversitesi
2009 - 2015 4
Berkan Sardoğan
-
2021 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2000 - 2009 3
Şennur Candan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2009 - 2011 3
Ferdi Yıldırım
Aksaray Üniversitesi
2018 3
Emin Karaçelebi
-
2017 3
İbrahim Erdem
-
2011 - 2014 3
Meriç Metin
-
2022 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2021 2
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2006 - 2009 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 2
Mustafa Acarer
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2016 2
Mustafa Türkmen
Kocaeli Üniversitesi
2009 2
Ercan Candan
-
2015 - 2019 2
Esma Keskin
-
2021 2
Hatice Sönmez
-
2019 2
Kenza Djebarı
-
2021 2
M Bobby Kannan
-
2012 - 2015 2
Mustafa Demiral
-
2006 - 2009 2
Mustafa Durum
-
2011 2
Mürsel Yıldırım
-
2015 - 2016 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Mehmet Akkaş
Kastamonu Üniversitesi
2017 1
Ceren Efe
Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 1
Adem Kurt
Gazi Üniversitesi
2000 1
Ali Akkuş
-
2019 1
Ayşegül Engin
-
2018 1
Bengü Akın
-
2021 1
Burcu Çetintaş
-
2019 1
Duran Yücel
-
2017 1
Ece Duran
-
2021 1
Emre Demirci
-
2019 1
Emre Küçük
-
2019 1
Emre Öztürk
-
2021 1
Halil Kuşdemir
-
2009 1
Hanifi Taze
-
2021 1
Hayreddin Bozdaş
-
2021 1
Hayreddin Boztaş
-
2021 1
Mehmet Aslan
-
2016 1
Melek Yılkı
-
2018 1
Özcan Büyükgenç
-
2018 1
Sait Özçelik
-
2019 1
SÖNMEZ HATİCE
-
2019 1
Tayfun Çetin
-
2017 1
Yasin Subaşı
-
2021 1
Yusuf Gökalp
-
2019 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
231.
50799 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
171.
24925 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
38.
1225 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24925
YÖKSİS Bilim Alanı Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 1225
Anahtar Kelimeler Korozyon, Metalik Malzemeler, Alaşım Geliştirme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 80 65 115 175 160 40 90 200 35 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 589 . 598 . 598 . 498 . 500 . 575 . 584 . 489 . 620 . 231 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 397 . 414 . 417 . 322 . 339 . 415 . 441 . 340 . 496 . 171 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 145 . 138 . 108 . 74 . 82 . 104 . 116 . 81 . 146 . 38 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 14 . 17 . 7 . 4 . 12 . 19 . 13 . 10 . 25 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 32 . 44 . 33 . 21 . 26 . 33 . 33 . 21 . 55 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 12 . 15 . 9 . 6 . 7 . 14 . 16 . 8 . 17 . 6 .
Toplam Yayın 4 6 11 16 8 1 9 7 3 1
Toplam Makale 1 1 3 5 2 0 1 5 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 3 5 8 11 6 0 8 2 2 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1
Makale (Uluslararası) 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 3 5 8 11 6 0 8 2 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri