img

Prof. Dr. Mehmet Münir DEDEOĞLU

  • Edebiyat Fakültesi
  • Felsefe
  • Sistematik Felsefe ve Mantık

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
12
h-index
2
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayarak Edebiyat Bilimleri Uzmanı, 1996 yılında ise doktora  derecesini aldı. 1997 yılında Türk İslam Düşüncesi Anabilim Dalının oluşumu sürecinde görev alarak 2002 yılına değin başkanlığını yürüttü.

2003-2012 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatında yönetici olarak görev yaptığı süreç içinde TEDP'de yer aldığı gibi MEB-EARGED'de öğrenci-aile- okul eksenli bir çok araştırmayı da gerçekleştirdi. EMCDDA-Espad çalışmalarında EARGED'i temsilen Bilim Kurulu  görevini Araştırma Ekibi ile üstlendiği gibi ayrıca TBMM 22.Dönemde oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun yürüttüğü "Türkiye'de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenlerin Saptanması" adlı çalışmanın Araştırma Grubunda kurumsal bileşen MEB-EARGED adına Araştırma Ekibi ile görev alarak saha çalışmasını gerçekleştirmiştir.

2013 yılında  yeniden Akademiye intisap ederek Karabük Üniversitesi Felsefe Bölümünün oluşumunda görev aldı. Ve halen aynı bölümde Profesör olarak bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte olup öne çıkan bir kısım yayınları ise şunlardır:

1.Bir Zihniyet Tutumu ve Düşünme Formu Olarak Dogmatizmin ve Dogmatik Tutumun Felsefî ve Zihinsel Temelleri

2.Epistemolojik Bağlamda Felsefe Din İlişkisinin Rasyonalitesi ve Felsefî Temelleri

3.Küreselleşme Sürecinde Neoliberal Ahlakî paradigmanın Felsefî Temelleri.

4.Temel Hak ve Hürriyetlerden İfade Hürriyeti ve 1982 Anayasası

5.Evrensel Ahlak Yasası Karşısında Tesir ve Yayılma İmkânı Bakımından Aristokratik Bir Ahlâk Mümkün müdür?

6.Bilimsel Bilgi ve İnanç

7.Felsefe ve Bilim İdesi Üzerine Düşünceler

8.Kendi Tarihsel Vetiresinde Bilim Felsefesi

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1992, 1996
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1990, 1992
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1985, 1989
Araştırma Alanları
Epistemoloji/Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1992, 1996
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1990, 1992
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1985, 1989
Mehmet Münir DEDEOĞLU, Doktora, F.W. Nietzsche ve H.Bergson'un ahlak anlayışları (Karşılaştırmalı olarak), Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 1996
Mehmet Münir DEDEOĞLU, Yüksek Lisans, L.Wittgenstein'da dil felsefesi (Tractatus'la sınırlandırılmış olarak), Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 1992
Almanca, KPDS, 66, 2011-KPDS , 2011
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Epistemoloji/Bilgi Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Ahlak Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Bilim Felsefesi
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
1997-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
1990-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
2013-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Gül Dumlukaya, Yüksek Lisans, Kant ve Schopenhauer felsefelerinde özgürlük problemi ve etik değerler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Fadime Karataş, Yüksek Lisans, Platon felsefesinde değerlerin kaynağı ve mahiyeti problemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Şükran Daştan, Yüksek Lisans, John Locke felsefesinde etik değerler ve siyaset ilişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Tuğba Bıyıklı, Yüksek Lisans, Kant etiğinde evrensel ahlak yasasının imkânı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2021, (Asıl Danışman)
Emine Cebir, Yüksek Lisans, Aristoteles felsefesinde etik değerlerin kritiği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2021, (Asıl Danışman)
2022-2023, Etiğin Temel Problemleri ve "En Üstün İyi" İlkesinin Platon Ontolojisindeki Temelleri, Yüksek Lisans
2022-2023, Etik Problemler Açısından Kant Metafiziği, Yüksek Lisans
2022-2023, Din Felsefesi, Lisans
2022-2023, Hukuk Sosyolojisi, Lisans
2022-2023, Bilgi Teorisi, Lisans
2022-2023, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları I, Lisans
2021-2022, Etik Problemler Açısından Kant Metafiziği, Yüksek Lisans
2021-2022, Etiğin Temel Problemleri ve "En Üstün İyi" İlkesinin Platon Ontolojisindeki Temelleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Felsefeye Giriş I, Lisans
2021-2022, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları I, Lisans
2021-2022, Bilgi Teorisi, Lisans
2021-2022, Hukuk Sosyolojisi, Lisans
2021-2022, 18. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2021-2022, Bilim Felsefesi, Lisans
2021-2022, Bitirme Tezi I, Lisans
2021-2022, Din Felsefesi, Lisans
2021-2022, Aristoteles'in Eudaimonist Moral Anlayışı ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2021-2022, Nietzsche ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Felsefeye Giriş II, Lisans
2021-2022, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları II, Lisans
2021-2022, Bergson ve Etik, Lisans
2020-2021, Etiğin Temel Problemleri ve "En Üstün İyi" İlkesinin Platon Ontolojisindeki Temelleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Etik Problemler Açısından Kant Metafiziği, Yüksek Lisans
2020-2021, Felsefeye Giriş I, Lisans
2020-2021, Bilgi Teorisi, Lisans
2020-2021, Hukuk Sosyolojisi, Lisans
2020-2021, 18. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2020-2021, Bitirme Tezi I, Lisans
2020-2021, Din Felsefesi, Lisans
2020-2021, Aristoteles'in Eudaimonist Moral Anlayışı ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2020-2021, Nietzsche ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Felsefeye Giriş II, Lisans
2020-2021, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları II, Lisans
2020-2021, 17. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2020-2021, Bilim Felsefesine Giriş, Lisans
2020-2021, Etik, Lisans
2020-2021, Bergson ve Etik, Lisans
2020-2021, Bitirme Tezi II, Lisans
2019-2020, Etik Problemler Açısından Kant Metafiziği, Yüksek Lisans
2019-2020, Etiğin Temel Problemleri ve "En Üstün İyi" İlkesinin Platon Ontolojisindeki Temelleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Felsefeye Giriş I, Lisans
2019-2020, Bilgi Teorisi, Lisans
2019-2020, Antikçağdan Günümüze Felsefe Metinleri, Lisans
2019-2020, 18. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2019-2020, Bitirme Tezi I, Lisans
2019-2020, Din Felsefesi, Lisans
2019-2020, Aristoteles'in Eudaimonist Moral Anlayışı ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2019-2020, Nietzsche ve Etik Değerler, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Felsefeye Giriş II, Lisans
2019-2020, 17. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2019-2020, Etik, Lisans
2019-2020, Bergson ve Etik, Lisans
2019-2020, Bitirme Tezi II, Lisans
2018-2019, Sosyoloji Tarihi, Lisans
2018-2019, Bitirme Tezi I, Lisans
2018-2019, Felsefeye Giriş, Lisans
2018-2019, Felsefeye Giriş I, Lisans
2018-2019, Etik Problemler Açısından Kant Metafiziği, Yüksek Lisans
2018-2019, Etiğin Temel Problemleri ve "En Üstün İyi" İlkesinin Platon Ontolojisindeki Temelleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, Felsefeye Giriş II, Lisans
2018-2019, 17. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2018-2019, Etik, Lisans
2018-2019, Bergson ve Etik, Lisans
2018-2019, Bitirme Tezi II, Lisans
2018-2019, Bilgi Teorisi, Lisans
2018-2019, Hukuk Sosyolojisi, Lisans
2018-2019, 18. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2017-2018, Felsefeye Giriş, Lisans
2017-2018, 20. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2017-2018, İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri, Lisans
2017-2018, Felsefe Kavramları, Lisans
2017-2018, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2017-2018, Bitirme Tezi II, Lisans
2017-2018, Bergson ve Etik, Lisans
2017-2018, Etik, Lisans
2017-2018, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları II, Lisans
2017-2018, Bitirme Tezi I, Lisans
2017-2018, 18. Yüzyıl Felsefesi, Lisans
2017-2018, Bilgi Teorisi, Lisans
2017-2018, Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları I, Lisans
2015-2016, Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi (1. ve 2. Öğretim), Lisans
2015-2016, Eğitim Felsefesi (1. ve 2. Öğretim), Lisans
2015-2016, 17. Yüzyıl Felsefesi (1. ve 2. Öğretim), Lisans
2015-2016, Felsefeye Giriş (1. ve 2.Öğretim), Lisans
2015-2016, Felsefe Kavramları (Sosyoloji Bölümü (1. ve 2. öğretim)), Lisans
2014-2015, Çağdaş Tarih Felsefeleri (Sosyoloji Bölümü, I ve II.Öğretim), Lisans
2014-2015, Felsefe Kavramları (Sosyoloji Bölümü (1. ve 2. öğretim)), Lisans
2014-2015, Felsefeye Giriş (1. ve 2.Öğretim), Lisans
2013-2014, Çağdaş Tarih Felsefeleri (Sosyoloji Bölümü, I ve II.Öğretim), Lisans
2013-2014, Klasik Mantık (Sosyoloji Bölümü, I ve II Öğretim), Lisans
2013-2014, Felsefeye Giriş (Sosyoloji Bölümü, I ve II Öğretim), Lisans
2013-2014, Felsefeye Giriş (I ve II.Öğretim), Lisans
2012-2013, Estetik Ve Sanat Felsefesi, Lisans
2012-2013, Değerler Eğitimi, Lisans
2012-2013, Çağdaş Tarih Felsefeleri, Lisans
2012-2013, Felsefeye Giriş, Lisans
2011-2012, Türk İslam Felsefesi, Lisans
Kayıt Yok
Öğrencilerin TV İzleme Alışkanlıkları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2008-2008
Öğrencilerin Okuma Düzeyleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2008-2008
Öğrencilerin Şiddet Algısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2008-2008
Öğrencilerin Aile Beklentisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2008-2008
TÜRKİYE DEORTAÖĞRETİME DEVAM EDENÖĞRENCİLERDE VECEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNANTUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDAŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİNSAPTANMASI (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2006-2007
Kayıt Yok
Dedeoğlu, M.M. (2017) "Bir Zihniyet Tutumu ve Düşünme Formu Olarak Dogmatizmin ve Dogmatik Tutumun Felsefî ve Zihinsel Temelleri", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13) pp. 798-823 [TR Dizin] Link DOI  
Dedeoğlu, M.M. (2014) "Evrensel Ahlak Yasası Karşısında Tesir ve Yayılma İmkânı Bakımından Aristokratik Bir Ahlâk Mümkün müdür", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1) pp. 1-12 [TR Dizin] Link   
Dedeoğlu, M.M. (2014) "Epistemolojik Bağlamda Felsefe Din İlişkisinin Rasyonalitesi ve Felsefî Temelleri", Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 102-120 Link DOI  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Bir Arayışın Aydını Baha Tevfik in Yaşamı ve Felsefî Anlayışı", Şehir ve Medeniyet, 3 (6) pp. 41-49  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Küreselleşme Sürecinde Neoliberal Ahlakî paradigmanın Felsefî Temelleri", Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1 (1) pp. 187-208 Link DOI  
Dedeoğlu, M.M. (1999) "Kapalı Toplum ve İlk İnanışlar", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi, 40 (1) pp. 243-254 Link DOI  
Dedeoğlu, M.M. (1999) "Temel Hak ve Hürriyetlerden İfade Hürriyeti ve 1982 Anayasası", Yeni Türkiye, 30 (0) pp. 497-502  
Dedeoğlu, M.M. (1997) "Siyasetin Tarihçesi ve Günümüz", Kalem ve Onur, (0) pp. 36-38  
Dedeoğlu, M.M. (1994) "Felsefe-Din İlişkisi Üzerine Düşünceler I", Kalem ve Onur, (3) pp. 64-67  
Kayıt Yok
Dedeoğlu, M.M. (2022) "Bilimsel Bilgi ve İnanç", Ankara/Türkiye : Alter  
Dedeoğlu, M.M. (2022) "Felsefe ve Bilim İdesi Üzerine Düşünceler", Ankara/Türkiye : Alter  
Dedeoğlu, M.M. (2022) "Kendi Tarihsel Vetiresinde Bilim Felsefesi", Ankara/Türkiye : Alter  
Dedeoğlu, M.M. (2017) "Aklın Özgürlük Serüveni", Ankara/Türkiye : Alter Yayıncılık  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Nietzsche Yaşamı ve Felsefesi", Ankara/Türkiye : Altınpost Yayınları  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Felsefe Dersleri", Ankara/Türkiye : Altınpost Yayıncılık  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Yaşam Felsefesi", Ankara/Türkiye : Altınpost  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Yeni Değerler Dünyası İçin Toplumsal Ahlaka İsyan: Nietzsche ve Ethik", Ankara/Türkiye : Altınpost Yayınları  
Dedeoğlu, M.M. (2012) "Kapalı Toplumun Sosyal Ahlakına Aşkın İsyanı: Bergson ve Etik", Ankara/Türkiye : Altınpost Yayıncılık  
Karaşahin, M., Yayla, D., Dedeoğlu, M.M. (2008) "Öğrencilerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları", Ankara/Türkiye : Meb-Earged  
Yayla, D., Dedeoğlu, M.M., Karaşahin, M. (2008) "Öğrencilerin Aile Beklentisi", Ankara/Türkiye : MEB-EARGED  
Dedeoğlu, M.M., Karaşahin, M., Yayla, D. (2008) "Öğrencilerin Şiddet Algısı", Ankara/Türkiye : Meb-Earged  
Dedeoğlu, M.M., Karaşahin, M., Yayla, D. (2007) "Öğrencilerin Okuma Düzeyleri", Ankara/Türkiye : Meb-Earged  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Akıl Bir Şeydir Kalp Her Şey!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Paylaşmayı Bilin, Yoksa Paylaşılırsınız!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Hayat Bir İnanç Yolculuğudur Doğru Yol'dan Ayrılmayın!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Merhamet Edin ki Merhamet Olunasınız!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Tarihinizi Öğrenin, Yoksa Başkaları Tarihlerini Öğretirler!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Okuyun, Yoksa Canınıza Okurlar!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Adil Olun, Adınız Ömer Olsun!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Özgür Olmak mı İstiyorsunuz İbadet Edin!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Sizi Leylekler Getirmedi, Bir Aileniz Olduğunu Unutmayın!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Dünyaya Teslim Olmayın, Teslim Alın!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, Etrafınız Sarıldı, Sakın Teslim Olmayın!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Gençler, İyiliğinizi İstiyorlar Sakın Vermeyin!, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Sokrates'in Savunması, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Türkiye de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanalı Yöneticilerinin Yayın Politikalarını Oluşturmadaki Rolleri, 2014, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Üye, Mobbingle Mücadele Derneği, 2013-
Üye, Türk Felsefe Derneği, 1990-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Bir Zihniyet Tutumu ve Düşünme Formu Olarak Dogmatizmin ve Dogmatik Tutumun Felsefî ve Zihinsel Temelleri
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 3
2
Felsefe Dersleri
2 0 0 0 0 0 0 0 2
3
Nietzsche Yaşamı ve Felsefesi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
4
Öğrencilerin Şiddet Algısı
0 0 0 1 0 0 0 0 1
5
Kapalı Toplum ve İlk İnanışlar
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
Epistemolojik Bağlamda Felsefe Din İlişkisinin Rasyonalitesi ve Felsefî Temelleri
Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
Öğrencilerin Okuma Düzeyleri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2004) "TEDP" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Evrensel İnsan Haklarının Menşei, Evrensel İnsan Haklarının Menşei, 01-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Dini Değerler ve Otorite, Dini Değerler ve Otorite, 12-2021
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Değerlerin Kaynağı, Değerlerin Kaynağı, 11-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Ahlak ve Günümüz, Ahlak ve Günümüz, 10-2019
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Bilginin Değeri, Bilginin Değeri, 09-2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 2.Şiir Şöleni, 23-03-2013
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Deniz Yayla
-
2007 - 2008 4
Mustafa Karaşahin
-
2007 - 2008 4
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe 847
Anahtar Kelimeler Epistemoloji/Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 155 0 0 0 0 300 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 395 . - - - - 324 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 297 . - - - - 251 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 31 . - - - - 8 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 4 . - - - - 1 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - 8 . - - - - 4 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - 10 . - - - - 1 . - -
Toplam Yayın 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
Toplam Makale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri