img

Prof. Dr. Murat AĞARI

  • Edebiyat Fakültesi
  • Tarih
  • Ortaçağ Tarihi

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), 1995, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1988, 1992
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 96, Güz, 2000
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi Selçuklu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Akademik Ünvanlar
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
2011-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2017-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Rektör Danışmanı, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
2010-2013, Bölüm Başkanı, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
2010-2015, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Berhiv Dede, Yüksek Lisans, DELHİ (TÜRK) SULTANLIĞININ SON HANEDANI LÛDÎLER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Moustafa Faraj H. Abohlala, Doktora, ( النشاط التجارى في ليبيا منذ القرن الرابع حتى مطلع القرن التاسع الهجرى ( 10 ـــ 15م, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Şehnaz İstanbullu, Yüksek Lisans, Osmanlılar' da coğrafya bilimi ve Mustafa B. Ali' nin Tuhfetü'z zaman ve Haridetü'l Evan'ı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Derya Zeylan, Yüksek Lisans, Tarih-i Çin-i maçin adlı eserin transkripti ve değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Khamis Abdulgader, Doktora, Everyday life in cairo in the Fatimid Era, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Farag Agbılı, Doktora, Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali ve Osmanlı Devleti'nin tutumu, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Faisel Elhamali, Yüksek Lisans, History of the Libyan press in the Ottoman Period 1866-1911 "the emergence and factors of prosperity, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mahmoud. A. Hassan Shalof, Yüksek Lisans, The history of modern Libyan art and the impact of İslamic as well as modern fine arts, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Saeeda Abulgasem Azabı, Yüksek Lisans, The history of the Maghrebi script, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Amal Farrsı S. Tarhuni, Yüksek Lisans, The role of endowment architecture in Qurmanli era in the period 1711-1835, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Nadia İbrahim E. Housseın, Yüksek Lisans, Technical and aesthetic values of the Ottoman hotels in Tripoli, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Atiega Mohamed Alferjanı, Yüksek Lisans, The French-English conflict on Libya during the second Ottoman era 1835 - 1911 ad, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Sedat Seçkin Bozkurt, Yüksek Lisans, Târîhu'l-Ya'kûbi'nin tercüme ve değerlendirmesi (Kitâbu't-Târîh II), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mehmet Saltan, Yüksek Lisans, El-Mesâlik ve'l-Memâlik'in tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Emine Opçin, Yüksek Lisans, İbn Havkal'ın Sûretü'l - Ard adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Hayri Alkan, Yüksek Lisans, Buğyetü't Taleb fî Tarih-i Haleb-ı adlı eserin tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Nurgül Ateş, Yüksek Lisans, Benjamin'in Seyahatnâmesi'nin (1165 - 1173) adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mehmet Sülü, Yüksek Lisans, Bekrî'nin El-Mesâl ik ve'l-Memâlik adlı eserinin I.cildinin tercümesi ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Öznur Alkan, Yüksek Lisans, Zeynü'l-Ahbâr'ın tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Seher Arslan, Yüksek Lisans, el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Bekir Zeybek, Yüksek Lisans, Er-Risâletü's-Sâniye (Rîhle fî Vasati Âsiyâ) adlı eserin tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Serkan Çağlar, Yüksek Lisans, Hizbullah terör örgütü, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
İbrahim İslah, Yüksek Lisans, Türklerde bayram, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Abdullah Bayındır, Yüksek Lisans, Piyade Sınıfına Mahsus Dâhiliyye ve Seferiyyeden Mevâdd-i Mücmeleyi Hâvî Ma'lûmât ve Terbiye-i Asker, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ayşe Karaca, Yüksek Lisans, Türk kültüründe at (İlk Çağ ve Orta Çağ), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Ali Fuat Eker, Yüksek Lisans, İbn Rüsteh'in A'lâki'n-Nefîse adlı eseri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Mazhar Ada, Yüksek Lisans, Kudâme bin Cafer'in Kitabü'l-Harac ve Sana'atü'l-Kitâbe adlı eseri: 5. ve 6. bölümler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Hasan Alkan, Yüksek Lisans, İbn Haldun ile Arnold Toynbee'nin tarih görüşlerinin karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Ayşe Tanık Zorlu, Yüksek Lisans, Abbasi Hanedanlığı'nda Türkler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Veysel Gündal, Yüksek Lisans, Tolunoğullarının siyasi yapısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Hüseyin Avni Güllü, Yüksek Lisans, İbnü'l-Fakih ve eseri Kitabü'l-Buldan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2016-2017, Selçuklu Tarihi, Lisans
2016-2017, İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, Lisans
2016-2017, Ortaçağda Tarihi Coğrafya ve Kaynakları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Haçlı Seferleri ve Sonuçları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Anadolu’da Türk Kültür ve Fikir Hareketleri (XIII.YY, Yüksek Lisans
2016-2017, Selçuklularda Eğitim-Öğretim, Yüksek Lisans
2016-2017, Anadolu Selçuklularında Devlet Yapısı, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Ağarı, M. (2022) "Ontolojik Tarih Algısında Tarih/Tabiat ve İnsan Bağlamı", İslami Araştırmalar, 17 (2) pp. 108-118 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2022) "İslâm Coğrafyacılarında Üç Kutsal Kent Roma, İstanbul ve Kudüs", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (2) pp. 21-72 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2021) "Historical Roots and Syntactic Nature of Languages", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 32-43 Link
Ağarı, M. (2021) "Mühellebî ve Eseri Kitâbü'l-Azîzî", Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi, 7 (2) pp. 82-85 [TR Dizin] Link DOI
Ağarı, M. (2021) "Ya’kûbî’nin Tarih’inde Hindliler Bahsi", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 44-59 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2020) "İslam Coğrafyacılarında Ye'cûc Me'cûc Bahsi", Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, 7 (2) pp. 2-32 [TR Dizin] Link DOI
Ağarı, M. (2020) "Mühellebî Ve Eseri Kitâbü’l-Azîzî", Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi, 7 (2) pp. 82-85 Link
Ağarı, M. (2015) "İstahrî ve Mesâlikü'l- Memalik'i", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4 (2) pp. 80-104
Ağarı, M. (2015) "Kazvinî’nin Âsâr’ında Türkler, Devletleri, Şehirleri ve Kültürleri Hakkında Bilgiler", Türk Dünyası Araştırmaları, 109 (214) pp. 109-140 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2013) "Prophet Muhammad and His Two Different Roles", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1) pp. 49-67 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2012) "Quality and Its Reflection to the History and the Period of Prophet Muhammad", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (4) pp. 1162-1170 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2007) "İbadetlerin Coğrafî Bilginin Gelişimine Katkısı", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) pp. 59-80 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2007) "Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya'kubî ve İstahrî", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14 (34) pp. 169-191 [TR Dizin]
Ağarı, M. (2007) "Hz. Muhammed’in Hıristiyan ve Yahudi Siyasetinin Arka Planı", İslami Araştırmalar, 20 (2) pp. 135-144 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2006) "İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim Anlayışı", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47 (2) pp. 195-214 [TR Dizin] Link DOI
Ağarı, M. (2006) "Oryantalist Tarihçiliğe Karşı Oksidental Tarihçilik", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 6 (3) pp. 413-423 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2006) "Kazvînî’nin Âsâr’ında Geçen Tabiata Dâir Bilgiler", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11) pp. 60-878 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2005) "İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i", Dini Araştırmalar, 7 (21) pp. 237-263 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2005) "İslâm Coğrafyacılarının Eserlerindeki Türklerle İlgili Bilgiler ve Veriliş Tarzları", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8) pp. 36-67 [TR Dizin] Link
Ağarı, M. (2003) "Ya’kubi’nin Kitabü’l-Buldan’ı", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 7 (17) pp. 187-198 [TR Dizin] Link
Bildiriler
Ağarı, M. (2022) "Ortaçağ Tarihi", 1. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Ocak 2022)
Ağarı, M. (2021) "İslâm Coğrafyacılarında Irak Bahsi", Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu , Karabük, (Ekim 2021)
Ağarı, M. (2018) "İstahrî’de Mâverâünnehir Bahsi", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , Romanya, (Kasım 2018)
Ağarı, M. (2017) "İstahrî’de Magrib Bahsi", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Granada, İspanya, (Eylül 2017)
Ağarı, M. (2016) "İbnü’l-Adîm’in Buğye’sinde Maraş Bahsi", Uluslarası Selçuklular Döneminde Maraş Sempozyumu , (Ekim 2016)
Ağarı, M. (2007) "İslam Coğrafyacılığının Oluşum Süreci ve Irak ve Belh Ekolleri", Vefatının 350. Yılında Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu , İstanbul, (Eylül 2007)
Kitaplar
Ağarı, M. (2021) "Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)", Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2020) "Hudûdü'l Âlem Mine'l Meşrik İle'l-Magrib", Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2019) "Ülkelerin Yolları (İstahri)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2019) "Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2019) "Yollar ve Ülkeler Kitabı (İbn Hurdazbih)", Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2009) "Kazvinî nin Âsâru l Bilâd ve Ahbâru l İbâd ı İnceleme ve Değerlendirme", : Kitabevi
Ağarı, M. (2008) "Hudûdü l Âlem Mine l Maşrık İle l Magrib", : Kitabevi
Ağarı, M. (2005) "ÜDS KPDS Soru Bankası", Ankara/Türkiye : AÇA Yayınları
AĞARI, M. (2005) "New Methods in English Teaching", Ankara/Türkiye : Tekağaç Eylül Yayınları
Ağarı, M. (2004) "İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım Tarih Düşüncesinde Yer ve Zaman Sorunu", : Bilge Adam
Ağarı, M. (2003) "Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları
Ağarı, M. (2002) "İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar", İstanbul/Türkiye : Kitabevi
Ağarı, M. (2002) "Kitabu'l Buldan (Ya'kubi)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı kitapları
Ağarı, M. (2002) "İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri", : Kitabevi
Ağarı, M. (2002) "Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Yollar ve Ülkeler Kitabı (İbn Hurdazbih)
0 7 0 0 1 16 24
2
Hudûdü l Âlem Mine l Maşrık İle l Magrib
0 6 0 0 0 9 15
3
İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar
0 0 0 0 0 4 10
4
Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)
0 1 0 0 0 6 7
5
Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya'kubî ve İstahrî
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 0 3
6
İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim Anlayışı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
7
Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı
0 0 0 0 0 1 2
8
Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi
0 0 0 0 0 1 1
9
Kitabu'l Buldan (Ya'kubi)
0 0 0 0 0 1 1
10
Hudûdü'l Âlem Mine'l Meşrik İle'l-Magrib
0 1 0 0 0 0 1
11
Ülkelerin Yolları (İstahri)
0 0 0 0 0 1 1
12
Mühellebî Ve Eseri Kitâbü’l-Azîzî
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
13
İstahrî ve Mesâlikü'l- Memalik'i
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
266.
76547 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
228.
30127 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
269 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76547
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 30127
YÖKSİS Bilim Alanı Ortaçağ Tarihi 269
Anahtar Kelimeler İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 30 3 10 3 0 30 36 30
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 432 . 476 . 533 . 524 . - 484 . 531 . 266 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 351 . 398 . 423 . 455 . - 413 . 455 . 228 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 44 . 60 . 64 . 68 . - 53 . 66 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 24 . 35 . 34 . 40 . - 35 . 37 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 29 . 43 . 45 . 44 . - 42 . 42 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 12 . 17 . 17 . 19 . - 19 . 18 . 5 .
Toplam Yayın 2 1 1 1 0 2 4 2
Toplam Makale 2 0 0 0 0 2 2 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 1 1 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 2 1 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 1 2
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 1 0 0 2 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri