img

Prof. Dr. Murat AĞARI

  • Edebiyat Fakültesi
  • Tarih
  • Ortaçağ Tarihi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1988, 1992
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), 1995, 2000
Araştırma Alanları
İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), 1995, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1988, 1992
İngilizce, ÜDS, 96, Güz, 2000
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi Selçuklu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçağ Tarihi Türk ve İslam Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçag Tarihi İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçag Tarihi Selçuklu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ortaçag Tarihi Türk ve İslam Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi Selçuklu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Orta Çağ Tarihi Türk ve İslam Düşünce Tarihi
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
2011-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi, Türkiye
2017-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Rektör Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Rektör Danışmanı, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
2010-2013, Bölüm Başkanı, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
2010-2015, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Berhiv Dede, Yüksek Lisans, DELHİ (TÜRK) SULTANLIĞININ SON HANEDANI LÛDÎLER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Moustafa Faraj H. Abohlala, Doktora, ( النشاط التجارى في ليبيا منذ القرن الرابع حتى مطلع القرن التاسع الهجرى ( 10 ـــ 15م, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Şehnaz İstanbullu, Yüksek Lisans, Osmanlılar' da coğrafya bilimi ve Mustafa B. Ali' nin Tuhfetü'z zaman ve Haridetü'l Evan'ı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Derya Zeylan, Yüksek Lisans, Tarih-i Çin-i maçin adlı eserin transkripti ve değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Khamis Abdulgader, Doktora, Everyday life in cairo in the Fatimid Era, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Farag Agbılı, Doktora, Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali ve Osmanlı Devleti'nin tutumu, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Faisel Elhamali, Yüksek Lisans, History of the Libyan press in the Ottoman Period 1866-1911 "the emergence and factors of prosperity, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mahmoud. A. Hassan Shalof, Yüksek Lisans, The history of modern Libyan art and the impact of İslamic as well as modern fine arts, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Saeeda Abulgasem Azabı, Yüksek Lisans, The history of the Maghrebi script, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Amal Farrsı S. Tarhuni, Yüksek Lisans, The role of endowment architecture in Qurmanli era in the period 1711-1835, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Nadia İbrahim E. Housseın, Yüksek Lisans, Technical and aesthetic values of the Ottoman hotels in Tripoli, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Atiega Mohamed Alferjanı, Yüksek Lisans, The French-English conflict on Libya during the second Ottoman era 1835 - 1911 ad, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Sedat Seçkin Bozkurt, Yüksek Lisans, Târîhu'l-Ya'kûbi'nin tercüme ve değerlendirmesi (Kitâbu't-Târîh II), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mehmet Saltan, Yüksek Lisans, El-Mesâlik ve'l-Memâlik'in tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Emine Opçin, Yüksek Lisans, İbn Havkal'ın Sûretü'l - Ard adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Hayri Alkan, Yüksek Lisans, Buğyetü't Taleb fî Tarih-i Haleb-ı adlı eserin tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Nurgül Ateş, Yüksek Lisans, Benjamin'in Seyahatnâmesi'nin (1165 - 1173) adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mehmet Sülü, Yüksek Lisans, Bekrî'nin El-Mesâl ik ve'l-Memâlik adlı eserinin I.cildinin tercümesi ve değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Öznur Alkan, Yüksek Lisans, Zeynü'l-Ahbâr'ın tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Seher Arslan, Yüksek Lisans, el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Bekir Zeybek, Yüksek Lisans, Er-Risâletü's-Sâniye (Rîhle fî Vasati Âsiyâ) adlı eserin tercüme ve değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Serkan Çağlar, Yüksek Lisans, Hizbullah terör örgütü, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
İbrahim İslah, Yüksek Lisans, Türklerde bayram, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Abdullah Bayındır, Yüksek Lisans, Piyade Sınıfına Mahsus Dâhiliyye ve Seferiyyeden Mevâdd-i Mücmeleyi Hâvî Ma'lûmât ve Terbiye-i Asker, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Ayşe Karaca, Yüksek Lisans, Türk kültüründe at (İlk Çağ ve Orta Çağ), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Ali Fuat Eker, Yüksek Lisans, İbn Rüsteh'in A'lâki'n-Nefîse adlı eseri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Mazhar Ada, Yüksek Lisans, Kudâme bin Cafer'in Kitabü'l-Harac ve Sana'atü'l-Kitâbe adlı eseri: 5. ve 6. bölümler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Hasan Alkan, Yüksek Lisans, İbn Haldun ile Arnold Toynbee'nin tarih görüşlerinin karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Ayşe Tanık Zorlu, Yüksek Lisans, Abbasi Hanedanlığı'nda Türkler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Veysel Gündal, Yüksek Lisans, Tolunoğullarının siyasi yapısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Hüseyin Avni Güllü, Yüksek Lisans, İbnü'l-Fakih ve eseri Kitabü'l-Buldan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
2016-2017, Selçuklu Tarihi, Lisans
2016-2017, İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, Lisans
2016-2017, Ortaçağda Tarihi Coğrafya ve Kaynakları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Haçlı Seferleri ve Sonuçları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Anadolu’da Türk Kültür ve Fikir Hareketleri (XIII.YY, Yüksek Lisans
2016-2017, Selçuklularda Eğitim-Öğretim, Yüksek Lisans
2016-2017, Anadolu Selçuklularında Devlet Yapısı, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
İstahrî'de Mâverâünnehir Bahsi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
İstahrî'de Magrib Bahsi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
AĞARI, M. (2022) ""Ya'kûbî'nin Tarihinde Tıp ve Felsefe Bahisleri",", Avrasya Beşeri Bilm Araştırmaları Dergisi, Cilt/Sayı: 2-1 (2022), Karabük 2022, 0 (0) [TR Dizin]
Ağarı, M. (2022) "Kazvinî’nin Asâr’ında Türk Coğrafyası", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 105-140 Link   
Ağarı, M. (2022) "İslâm Coğrafyacılarında Üç Kutsal Kent Roma, İstanbul ve Kudüs", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (2) pp. 21-72 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2022) "Olmak (To Be) Fiili ve Yapısal Etkinlikleri", Karabük Türkoloji Dergisi, 5 (2) pp. 212-229 Link   
Ağarı, M. (2022) "Ontolojik Tarih Algısında Tarih/Tabiat ve İnsan Bağlamı", İslami Araştırmalar, 17 (2) pp. 108-118 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2022) "Ya’kûbî’nin Tarih’inde Tıp ve Felsefe Bahisleri", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 2 (1) pp. 87-137 Link   
Ağarı, M. (2021) "Historical Roots and Syntactic Nature of Languages", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 10 (4) pp. 32-43 Link  
Ağarı, M. (2021) "Ya’kûbî’nin Tarih’inde Hindliler Bahsi", Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 44-59 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2021) "Mühellebî ve Eseri Kitâbü'l-Azîzî", Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi, 7 (2) pp. 82-85 [TR Dizin] Link DOI   
Ağarı, M. (2020) "Mühellebî Ve Eseri Kitâbü’l-Azîzî", Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi, 7 (2) pp. 82-85 Link  
Ağarı, M. (2020) "İslam Coğrafyacılarında Ye'cûc Me'cûc Bahsi", Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, 7 (2) pp. 2-32 [TR Dizin] Link DOI   
Ağarı, M. (2015) "İstahrî ve Mesâlikü'l- Memalik'i", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4 (2) pp. 80-104  
Ağarı, M. (2015) "Kazvinî’nin Âsâr’ında Türkler, Devletleri, Şehirleri ve Kültürleri Hakkında Bilgiler", Türk Dünyası Araştırmaları, 109 (214) pp. 109-140 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2013) "Prophet Muhammad and His Two Different Roles", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1) pp. 49-67 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2012) "Quality and Its Reflection to the History and the Period of Prophet Muhammad", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (4) pp. 1162-1170 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2007) "Hz. Muhammed’in Hıristiyan ve Yahudi Siyasetinin Arka Planı", İslami Araştırmalar, 20 (2) pp. 135-144 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2007) "Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya'kubî ve İstahrî", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14 (34) pp. 169-191 [TR Dizin]   
Ağarı, M. (2007) "İbadetlerin Coğrafî Bilginin Gelişimine Katkısı", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) pp. 59-80 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2006) "İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim Anlayışı", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47 (2) pp. 195-214 [TR Dizin] Link DOI   
Ağarı, M. (2006) "Oryantalist Tarihçiliğe Karşı Oksidental Tarihçilik", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 6 (3) pp. 413-423 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2006) "Kazvînî’nin Âsâr’ında Geçen Tabiata Dâir Bilgiler", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11) pp. 60-878 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2005) "İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i ve İçerdiği Coğrafî ve Kültürel Motifler", Dini Araştırmalar Dergisi, 7 (21) pp. 237-264 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2005) "İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i", Dini Araştırmalar, 7 (21) pp. 237-263 [TR Dizin] Link  
Ağarı, M. (2005) "İslâm Coğrafyacılarının Eserlerindeki Türklerle İlgili Bilgiler ve Veriliş Tarzları", YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8) pp. 36-67 [TR Dizin] Link   
Ağarı, M. (2003) "Ya’kubi’nin Kitabü’l-Buldan’ı", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 7 (17) pp. 187-198 [TR Dizin] Link  
AĞARI, M. () ""Dilin Doğuşu Üzerine Mütalaalar"", Karabük Türkoloji Dergisi, Cilt/Sayı: 5-1 (2022), Karabük 2022, 0 (0)  
Ağarı, M. (2022) "İslam Coğrafya Metinlerinde Deri ve Ticareti", 1. Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu , (pp. 1-19), Karabük, Türkiye, (Ağustos 2022
Ağarı, M. (2022) "Ortaçağ Tarihi", 1. Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Ocak 2022
Ağarı, M. (2022) "Belh Ekolü Coğrafyacılarında el-Cezîre Bölgesi", 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Tekirdağ, Türkiye, (Ekim 2022 
Ağarı, M. (2022) "Belh Ekolü Coğrafyacılarında İran ve Kirman Bölgeleri", Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası II: İran Sempozyumu , Konya, Türkiye, (Ekim 2022
Ağarı, M. (2022) "Tanınmayan Bir Coğrafya Eseri-Mühellebi ve Kitabü'l-Azîzî", 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi , Karabük, Türkiye, (Ekim 2022
Ağarı, M. (2022) "İslam Coğrafyacılarının Eserlerinde Sind-Hind Bahisleri", 1. Uluslararası Türkiye ve Pakistan Arasındaki Coğrafi ve Tarihsel Bağlantılar: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Beklentileri , Karabük, Türkiye, (Haziran 2022
Ağarı, M. (2021) "İslâm Coğrafyacılarında Irak Bahsi", Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu , Karabük, (Ekim 2021 
Ağarı, M. (2018) "İstahrî’de Mâverâünnehir Bahsi", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , Romanya, (Kasım 2018
Ağarı, M. (2017) "İstahrî’de Magrib Bahsi", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Granada, İspanya, (Eylül 2017
Ağarı, M. (2016) "İbnü’l-Adîm’in Buğye’sinde Maraş Bahsi", Uluslarası Selçuklular Döneminde Maraş Sempozyumu , (Ekim 2016
Ağarı, M. (2007) "İslam Coğrafyacılığının Oluşum Süreci ve Irak ve Belh Ekolleri", Vefatının 350. Yılında Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu , İstanbul, (Eylül 2007
Ağarı, M. (2023) "İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım: Tarihte Yer ve Zaman Sorunu", Türkiye : Ayışığı Kitapları   
Ağarı, M. (2022) "İslâm Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2021) "Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)", Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2020) "Hudûdü'l Âlem Mine'l Meşrik İle'l-Magrib", Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2019) "Ülkelerin Yolları (İstahri)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2019) "Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2019) "Yollar ve Ülkeler Kitabı (İbn Hurdazbih)", Türkiye : Ayışığı Kitapları  
Ağarı, M. (2009) "Kazvinî nin Âsâru l Bilâd ve Ahbâru l İbâd ı İnceleme ve Değerlendirme", : Kitabevi   
Ağarı, M. (2008) "Hudûdü l Âlem Mine l Maşrık İle l Magrib", : Kitabevi  
AĞARI, M. (2005) "New Methods in English Teaching", Ankara/Türkiye : Tekağaç Eylül Yayınları
Ağarı, M. (2005) "ÜDS KPDS Soru Bankası", Ankara/Türkiye : AÇA Yayınları  
Ağarı, M. (2004) "İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım Tarih Düşüncesinde Yer ve Zaman Sorunu", : Bilge Adam  
Ağarı, M. (2003) "Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi", İstanbul/Türkiye : Ayışığı Kitapları   
Ağarı, M. (2002) "İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar", İstanbul/Türkiye : Kitabevi  
Ağarı, M. (2002) "İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri", : Kitabevi   
Ağarı, M. (2002) "Kitabu'l Buldan (Ya'kubi)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı kitapları  
Ağarı, M. (2002) "Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)", İstanbul/Türkiye : Ayışığı  
Ağarı, M. (2013) "Ya'kûbî", Kitap: Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Hudûdü l Âlem Mine l Maşrık İle l Magrib
0 6 0 8 1 4 19
2
Yollar ve Ülkeler Kitabı (İbn Hurdazbih)
0 4 0 2 0 9 15
3
İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar
0 0 0 3 1 1 11
4
Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)
0 2 0 6 1 1 10
5
Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya'kubî ve İstahrî
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 4
6
İslam Coğrafyacılarında Yedi İklim Anlayışı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 0 3
7
Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı
0 0 0 1 0 1 3
8
Hudûdü'l Âlem Mine'l Meşrik İle'l-Magrib
0 1 0 2 0 0 3
9
Ülkelerin Yolları (İstahri)
0 0 0 2 0 0 2
10
Ülkeler Kitabı (Ya'kubi)
0 0 0 2 0 0 2
11
Hz. Muhammed'in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi
0 0 0 1 0 0 1
12
Kitabu'l Buldan (Ya'kubi)
0 0 0 0 0 1 1
13
Mühellebî Ve Eseri Kitâbü’l-Azîzî
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi
0 0 0 1 0 0 1
14
İstahrî ve Mesâlikü'l- Memalik'i
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
15
İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik’i ve İçerdiği Coğrafî ve Kültürel Motifler
Dini Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 1
16
Diyanet İslam Ansiklopedisi
0 0 0 0 1 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Ortaçağ Tarihi 245
Anahtar Kelimeler İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Selçuklu Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 30 3 10 3 0 30 36 153 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 431 . 475 . 532 . 525 . - 490 . 562 . 436 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 351 . 401 . 426 . 454 . - 416 . 475 . 369 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 37 . 49 . 55 . 61 . - 48 . 59 . 22 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 21 . 28 . 30 . 36 . - 34 . 36 . 13 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 26 . 37 . 41 . 40 . - 40 . 39 . 16 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 11 . 16 . 16 . 20 . - 16 . 19 . 9 . -
Toplam Yayın 2 1 1 1 0 2 4 11 0
Toplam Makale 2 0 0 0 0 2 2 6 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 1 1 0 0 2 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 2 1 4 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 1 0 0 2 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri