img

Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Teorisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 2004, 2009
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2011, 2019
Araştırma Alanları
Bölgesel İktisat
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2011, 2019
Lisans, Türkiye, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 2004, 2009
İngilizce, e-YDS, 78, 2018
İngilizce, YÖKDİL, 95, 2018
İngilizce, ÜDS, 75, 2010
İngilizce, KPDS, 77, Bahar, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Mikro İktisat Bölgesel İktisat
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2018-2020, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2011-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2021-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2021-2022, İktisata Giriş, Lisans
2021-2022, Mikroiktisat, Lisans
2021-2022, Mikroiktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2021-2022, Mikroiktisadi Analiz II, Yüksek Lisans
2020-2021, İktisata Giriş, Lisans
2020-2021, Mikroiktisat, Lisans
2020-2021, Maliye Politikası, Lisans
2020-2021, Mikroiktisadi Analiz I, Yüksek Lisans
2020-2021, Mikroiktisadi Analiz II, Yüksek Lisans
2019-2020, Mikroiktisat1, Lisans
2019-2020, Bölgesel İktisat, Lisans
2019-2020, Mikroiktisat 2, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Soylu, Ö.B., Adeleye, B.N., Ergül, M., Okur, F., Lorente, D.B. (2022) "Investigating the impact of ICT-trade nexus on competitiveness in Eastern and Western European countries", journal of economic studies, (0) [SCI] Link  
Ergül, M., Soylu, Ö.B. (2022) "TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE SANAYİDE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ", Dicle University, 12 (0) pp. 34-48 [TR Dizin] DOI  
Ergül, M., Soylu, Ö.B., Okur, F. (2016) "The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey", The Macrotheme Review, 5 (4) pp. 41-48  
Ağca, A., Çakmak, İ., Ergül, M. (2017) "A PANEL VECM STUDY: RENEWABLE ENERGY AND GROWTH IN DEVELOPED COUNTRIES", 6th Business and Social Science Conference Dubrovnik 2017 , Dubrovnik, Hırvatistan, (Ağustos 2017
Ergül, M., Soylu, Ö.B., Okur, F. (2017) "Economic Growth and Inflation in Turkey: 1980-2015", IAARHIES International Conference Saint Petersburg, Russia , (pp. 10-12), St. Petersburg, Rusya Federasyonu, (Nisan 2017
Ağca, A., Çakmak, İ., Ergül, M. (2017) "A Panel Method Of Governmental Debt Analysis For Brics Countries", International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017 , (pp. 144-150), Ljubljana, Slovenya, (Mart 2017
Ergül, M., Soylu, Ö.B., Okur, F. (2016) "The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey", 5th Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2016 , Dubrovnik, Hırvatistan, (Temmuz 2016
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2017) "Excellent Paper Award" 56th International Conference St Petersburg- Russia
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Özgür Bayram Soylu
Kocaeli Üniversitesi
2016 - 2022 5
Fatih Okur
Bayburt Üniversitesi
2016 - 2022 4
İsmail Çakmak
Ordu Üniversitesi
2017 2
Alperen Ağca
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2017 2
Bosede Ngozi Adeleye
-
2022 1
Daniel Balsalobre Lorente
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Mikro İktisat 610
Anahtar Kelimeler Bölgesel İktisat
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 30 45 0 0 0 0 65 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 448 . 497 . - - - - 524 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 374 . 391 . - - - - 457 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 57 . 59 . - - - - 63 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 15 . 17 . - - - - 20 . -
Toplam Yayın 0 2 4 0 0 0 0 2 0
Toplam Makale 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri