img

Doç. Dr. Mehmet Murat TUNÇBİLEK

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Yönetim ve Organizasyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
31
Atıf
25
h-index
4
Proje
1
Google Scholar
Yayın
31
Atıf
158
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1986, 1990
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 1950, 2005
Araştırma Alanları
İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 1950, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1986, 1990
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 70, 2016
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Örgütsel Davranış
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Stratejik Yönetim
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
1993-2000, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Pr., Türkiye
2017-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Abdüssamed Uz, Doktora, Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Çevikliğe Etkisinde Dönüştürücü Liderlerin Düzenleyici Rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Vildan Keçeci Erözel, Yüksek Lisans, Dijital Liderlik Algısının İç Girişimciliğe Etkisi: Medya İşletmesi Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zırak Yousıf Hasan Hasan, Doktora, The effect of leadership competencies on organizational effectiveness, case of University of Duhok, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Shaymaa Sabeeh M. Mohsin, Yüksek Lisans, Liderlik stilinin kurumsal yaratıcılığa etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ebru Hacıoğlu, Yüksek Lisans, Metal işkolu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarına yönelik mukayeseli bir araştırma: Bursa ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Afnan Abdrabbou, Yüksek Lisans, Filistin sigorta şirketlerinde dönüşümcü liderlik ve karar verme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mahmut Oral Taşcı, Doktora, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Çankırı ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alsaeıdı Omar, Yüksek Lisans, Organizational citizenship in terms of gender and seniority: A study on employees in Sabha University, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Jıman Mohammed Tawfeeq Tawfeeq, Yüksek Lisans, Employees' perception of reward, punishment, and organizational commitment at Duhok Polytechnic University, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüsnü Akın Özcan, Doktora, İş güvencesi algısının motivasyona etkisi: Tekstil sektöründe bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdülsamet Uzun, Yüksek Lisans, Örgütlerde performans yönetimi ve kalkınma ajansları için bir performans değerleme önerisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
İsmail Erol, Yüksek Lisans, Karabük'teki hazır giyim ve tekstil firmalarında çalışan kadınların örgütsel adalet ve güven algılarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hande Çiftçi, Yüksek Lisans, Liderin karanlık kişilik özelliklerinin çalışanın mobbing algısı üzerindeki etkisi: Türkiye üniversiteleri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tuğba Çelik, Yüksek Lisans, Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi: Batı Karadeniz'de bir alan araştırması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhammet Kaya, Yüksek Lisans, Demokratik ve otoriter liderlik tarzlarının örgütsel bağlılığa etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmed Mohammed Alı Alı, Yüksek Lisans, Sağlık kurumları bilgi sistemleri: Türkiye - Irak uygulamaları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Khaled Alzarouq Emhemmed Saleh, Yüksek Lisans, Evaluation on team motivation and self-motivation in Ministry of Libyan Planning Department, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Adem Özdemir, Yüksek Lisans, Türkiye'de yetenek yönetimi, YÖK Ulusal Tez Merkezi verilerine göre bir içerik analiz çalışması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Abdüssamed Uz, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin sosyal medya paylaşımlarının etik açıdan incelenmesi: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ahmet Çelik, Yüksek Lisans, Kamu kurumlarında uygulamaya alınacak performans değerlendirme sistemine yönelik kamu çalışanlarının algısı, Karabük Valiliği örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ubeydullah Sucu, Yüksek Lisans, Katılım bankası çalışanlarının iş stresi ve iş tatmini algılarının X veya Y kuşağı özellikleri üzerindeki etkisi: İstanbul örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Rafea E. Saleh Muusa, Yüksek Lisans, Human resources management in the automotive industry: A case study of Turkey, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mustafa Burak Çetinkaya, Yüksek Lisans, İŞKUR'un uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin etkinliğinin ölçülmesi Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Adil Akkuş, Yüksek Lisans, Nepotizm ve iş tatmini arasındaki ilişki ve Safranbolu konaklama işletmelerinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Taner Tünay, Yüksek Lisans, MEB aday öğretmen yetiştirme süreci uygulamasının öğretmen bakış açısıyla değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Semra Bayrakcı, Yüksek Lisans, İnovasyon yönetimi ve yenilikçi üniversite kapsamında Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ahmet Cinkara, Yüksek Lisans, İnovatif bir düşünce olarak solar sistemlerin yerel işletmelerde kullanımı: Safranbolu turizm ulaştırma işletmeleri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Osman Dursun, Yüksek Lisans, Emniyet personelinin iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Adem Karakavuz, Yüksek Lisans, Öğretmen rotasyonuna yönelik okul yöneticilerinin düşünceleri: Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2020-2021, Stratejik Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2020-2021, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Genel Muhasebe, Lisans
2020-2021, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2020-2021, Genel Muhasebe 1, Lisans
2020-2021, Örgütlerde Liderlik, Yüksek Lisans
2019-2020, Genel Muhasebe 1, Lisans
2019-2020, Örgütlerde Liderlik, Yüksek Lisans
2019-2020, Stratejik Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2019-2020, Mühendisler İçin Yönetim, Lisans
2019-2020, Örgütlerde Liderlik, Yüksek Lisans
2019-2020, Stratejik Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2019-2020, Genel Muhasebe II, Lisans
2018-2019, Örgütlerde Liderlik, Yüksek Lisans
2018-2019, Stratejik Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Örgütlerde Liderlik, Lisans
2018-2019, Stratejik Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2018-2019, Girişimcilikte Vaka Analizi, Lisans
2018-2019, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans
Kayıt Yok
İnovatif Bir Düşünce Olarak Solar Sistemlerin Yerel İşletmelerde Kullanımı:Safranbolu Turizm Ulaştırma İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Kayıt Yok
Tunçbilek, M.M., Hacıoğlu, E. (2022) "Sendikalı Olma ve Örgütsel Bağlılık", Journal of Economy Business and Management, 6 (1) pp. 100-136 DOI   
Taşçı, M.O., Tunçbilek, M.M. (2022) "Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşyerlerinde Demografik Değişkenler Bağlamında Örgütsel Bağlılık", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKAD Toplum ve Bilim) Dergisi, 2 (1) pp. 47-61 Link   
Özcan, H.A., Tunçbilek, M.M. (2022) "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ ALGISI", Uluslararasi Bankacilik, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi, 5 (2) pp. 27-54 DOI    
Özcan, H.A., Tunçbilek, M.M. (2022) "Demografik Özelliklerin Motivasyona Etkisi: Tekstil Sektörü Örneği", Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKAD Toplum ve Bilim) Dergisi, 2 (2) pp. 116-134 Link   
Tunçbilek, M.M., Çelik, A. (2020) "Kamu Kurumlarında Uygulanacak Yeni Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Kamu Çalışanlarının Algısı: Karabük Valiliği Örneği", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55 (2) pp. 1129-1154 [TR Dizin] Link DOI    
Tunçbilek, M.M., Sucu, U. (2020) "JOB SATISFACTION AND WORK STRESS IN THE CONTEXT OF GENERATION X AND Y: A STUDY ON PARTICIPATION BANKS", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10 (2) pp. 378-414 [ESCI] Link DOI   
Tunçbilek, M.M., Kaya, M. (2020) "Otoriter, Demokratik ve Serbestiyetçi Liderlik ile Örgütsel BağlılıkArasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", Journal of Politics Economy and Management, 3 (2) pp. 31-52 Link   
Tunçbilek, M.M., Özcan, H.A. (2020) "Endüstri 4.0 ve Sendikalar", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4 (1) pp. 248-275 Link DOI   
Tunçbilek, M.M., Cinkara, A. (2020) "Solar Sistemlerin Yerel İşletmelerde Kullanımı: Safranbolu Turizm İşletmeleri İçin Bir Öneri", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4 (2) pp. 342-362 Link DOI   
Tunçbilek, M.M., Uz, A. (2019) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAPAYLAŞIMLARININ ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ", Business Managmenet Studies: An International Journal, 7 (4) pp. 1334-1360 [TR Dizin] Link     
Tunçbilek, M.M., Tünay, T. (2017) "MEB Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Uygulamasının İlgili Tarafların Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61) pp. 412-427 [TR Dizin] Link    
Tunçbilek, M.M., Akkuş, A. (2017) "Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Safranbolu Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (3) pp. 169-197 Link   
Tunçbilek, M.M., Çetinkaya, M.B. (2017) "İŞKUR’UN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ", Yüzüncü Yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (4) pp. 135-157 Link   
Tunçbilek, M.M., Bayrakçı, S. (2017) "ÜNİVERSİTELERDE ALGILANAN LİDERLİK, VİZYON VEÖRGÜT YAPISININ İNOVASYON YÖNETİMİNE ETKİSİ:KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 28 (83) pp. 48-84 Link  
Tunçbilek, M.M., Karakavuz, A. (2017) "OKUL YÖNETİCİLERİNİN MEB ZORUNLU ÖĞRETMEN ROTASYONU ALGILARI İLE ROTASYON,OKUL, ÖĞRETMEN VE MEVZUAT İLİŞKİSİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (49) pp. 682-692 Link   
Çam, M., Tunçbilek, M.M. (2008) "Türkiye deki KOBİ lerin Finansal Krizler Karşısındaki Durumu: Akdeniz Bölgesindeki KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15) pp. 143-159  
Tunçbilek, M.M. (2020) "Demir Çelik Sektöründe İnsan Kaynaklarının Stratejik Konumu, Karabük İli Örneği", 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , Mersin, Türkiye, (Kasım 2020 
Tunçbilek, M.M., Çiftçi, H. (2020) "Liderliğin Karanlık Yüzü", ECONDER 2020 2nd İnterntional Economics Business and Social Sciences Congress , Kastamonu, Türkiye, (Ağustos 2020 
Tunçbilek, M.M. (2018) "Üniversitelerde Algılanan Liderlik, Vizyon ve Örgüt Yapısı İle İnovasyon Yönetimi İlişkisi: Karabük Üniversitesi Örneği", 17. Uluslarası Katılımlı İşletmecilik Kongresi , İzmir, Türkiye, (Kasım 2018 
Kesgingöz, H., Tunçbilek, M.M. (2016) "Enerji Politikaları Kapsamında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri", 1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu , Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2016 
Kutukız, D., Tunçbilek, M.M. (2009) "Küreselleşme Sürecinde Firma Değeri ve Yönetim Sürecindeki Değişmeler", The International Symposium Modern Developmental Trends and Turkic World , (pp. 198-205), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2009 
Tunçbilek, M.M., Bayraktaroğlu, S. (2005) "İnsan Kaynakları Stratejisi İle Genel Strateji Uyumunun Önemi: Marmara Bölgesi ISO 500 Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 35-38), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2005 
Bayraktaroğlu, S., Tunçbilek, M.M. (2002) "Bilgi Toplumunda İnsan Kaynaklarını Yönetiminin Değişen Yüzü", 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , (pp. 541-552), Kocaeli, Türkiye, (Mayıs 2002 
Özdemir, A., Tunçbilek, M.M. (2021) "Turkiye' de Yetenek Yonetimi: YOK TEZ Merkezi Verilerine Gore Bir İçerik Analizi", Moldova : Lambert Academic Puplishing  
Tunçbilek, M.M., Karaarslan, M.H. (2020) "Sektörel Vakalar, Demir-Çelik, Konfeksiyon-Hazır Giyim ve Gıda", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi  
Tunçbilek, M.M. (2019) "İşletme Stratejisi ile İnsan Kaynakları Stratejisi Uyumu", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi   
Tunçbilek, M.M. (2023) "Stratejik Yönetim Eğitimi ve Simülasyon", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Özcan, H.A., Tunçbilek, M.M. (2022) "İş Güvencesi ve Çalışan Motivasyonuna Etkisi", Kitap: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Tunçbilek, M.M., Erol, İ. (2021) "Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık", Kitap: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Tunçbilek, M.M., Çiftçi, H. (2021) "Liderin Karanlık Üçlüsü ve Mobbing: Üniversiteler Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları, Ankara/Türkiye : Akademisyen Kitabevi  
Tunçbilek, M.M. (2010) "Enerji Sektörüne Yönelik Hizmet Üreten Oyuncuların Rolü ve Önemi Yumurtalık Bölgesi Enerji Sektörü Kümelenmesi", Kitap: Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, İstanbul/Türkiye : Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bussiness and Management Studies: An International Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
MEB Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Uygulamasının İlgili Tarafların Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 2 4 0 0 0 6
2
Bilgi Toplumunda İnsan Kaynaklarını Yönetiminin Değişen Yüzü
0 0 0 6 0 0 0 0 6
3
Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Safranbolu Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 0 4 1 0 0 5
4
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAPAYLAŞIMLARININ ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Business Managmenet Studies: An International Journal
0 0 0 0 4 0 0 0 4
5
ÜNİVERSİTELERDE ALGILANAN LİDERLİK, VİZYON VEÖRGÜT YAPISININ İNOVASYON YÖNETİMİNE ETKİSİ:KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
6
İŞKUR’UN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ
Yüzüncü Yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2022 4
Hande Çiftçi
-
2020 - 2021 2
Serkan Bayraktaroğlu
-
2002 - 2005 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
Mustafa Çam
Mustafa Kemal Üniversitesi
2008 1
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2016 1
Doğan Kutukız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2009 1
Adem Özdemir
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2021 1
Abdussamet Uz
-
2019 1
Adem Karakavuz
-
2017 1
Adil Akkuş
-
2017 1
Ahmet Çelik
-
2020 1
Ebru Hacıoğlu
-
2022 1
İsmail Erol
-
2021 1
Mahmut Oral Taşçı
-
2022 1
Muhammet Kaya
-
2020 1
Mustafa Burak Çetinkaya
-
2017 1
Semra Bayrakçı
-
2017 1
Taner Tünay
-
2017 1
Ubeydullah Sucu
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 1604
Anahtar Kelimeler İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 10 75 10 115 200 180 100 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 492 . 474 . 533 . 430 . 332 . 445 . 524 . 555 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 405 . 376 . 462 . 368 . 262 . 353 . 448 . 478 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 185 . 150 . 216 . 128 . 75 . 106 . 189 . 218 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 111 . 92 . 133 . 80 . 37 . 61 . 109 . 123 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 148 . 114 . 170 . 97 . 50 . 78 . 138 . 171 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 131 . 100 . 149 . 79 . 45 . 66 . 117 . 133 . -
Toplam Yayın 0 1 5 1 2 8 3 5 1 0
Toplam Makale 0 0 5 0 1 5 0 4 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0
Toplam Bildiri 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri