img

Prof. Dr. Murat YILDIRIM

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
49
Atıf
197
h-index
8
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1996, 2000
Araştırma Alanları
Finans Teorisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İşletme Finansı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2003, 2007
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 1996, 2000
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 68, Bahar, 2017
İngilizce, ÜDS, 67, Bahar, 2006
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finans Teorisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İşletme Finansı
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Finans, Türkiye
2015-2020, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Finans, Türkiye
2009-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2023-, Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2016, Program Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2016, Program Kooridnatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Yönetmelik Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Eğitim Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2015, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2012, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Murat Doğan, Doktora, Kilit denetim konularının belirlenmesinde bağımsız denetçi algılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alı Jırjees, Yüksek Lisans, Evaluating the financial performance of Iraqi commercial banks by TOPSIS method, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Javıd Ahmadzada, Yüksek Lisans, Azerbaycan ekonomisinde petrol sektörünün yeri ve SOCAR'ın finansal performansı üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Amrah Garashov, Yüksek Lisans, Azerbaycan bankacılık sektöründe yabancı sermayeli ticari bankaların finansal performanslarının mukayeseli analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kamuran Ünal, Yüksek Lisans, Türkiye'de bireysel emeklilik yatırım fonlarının TOPSIS yöntemi ile performans değerlendirmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İnci Merve Altan, Doktora, Uluslararası finansal piyasalarda bulaşma etkisi: Abd ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Dursun Güner, Yüksek Lisans, Genel muhasebe derslerinde yaşanan anlama zorlukları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Sabrı A. Mohammed El Massourı, Yüksek Lisans, The Turkish system for Islamic banking in Libya, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Murat Özdemir, Doktora, Vergi davalarında adli muhasebenin öneminin uygulamalı bir analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Rafet Gemici, Yüksek Lisans, Kurumsal yönetim ile finansal performans arasındaki ilişkinin entropi ağırlıklandırmalı TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi; BIST'te faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketlerinde uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Cihan Bayraktar, Yüksek Lisans, Muhasebe meslek mensuplarının e-belge sistemleri üzerine davranışsal tutumları ve kullanma niyetlerinin incelenmesi: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Volkan Deniz, Yüksek Lisans, İş tatmininin örgütsel bağlılıktaki rolü: Hazır giyim sektörüne yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Alican Dönmez, Yüksek Lisans, Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal sorunları: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Şaban Özsoy, Yüksek Lisans, Muhasebe meslek mensuplarının vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeledeki rolü: Karabük ilinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Selin Öztürk, Yüksek Lisans, Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları: Karabük ilinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2019-2020, ISF 304 FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2019-2020, ISF 108 GENEL MUHASEBE II, Lisans
2019-2020, ISF 404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMET YÖNETİMİ, Lisans
2019-2020, ISF 303 FİNANSAL YÖNETİM I, Lisans
2019-2020, ISL 769 SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2019-2020, ISF 208 ENVANTER VE BİLANÇO, Lisans
2019-2020, ISF 107 GENEL MUHASEBE I, Lisans
2019-2020, ISF 759 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2018-2019, ISF 304 FİNANSAL YÖNETİM II, Lisans
2018-2019, ISF 303 FİNANSAL YÖNETİM I, Lisans
2018-2019, ISF 108 GENEL MUHASEBE II, Lisans
2018-2019, ISF 759 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM, Yüksek Lisans
2018-2019, ISF 404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMET YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, ISF 208 ENVANTER VE BİLANÇO, Lisans
2018-2019, ISF 107 GENEL MUHASEBE I, Lisans
Kayıt Yok
Batı Karadeniz Bölgesi Demir Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Araştırmacı , 2011-2011
Demir Çelik Sektörü Karar Destek Sistemi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Uslu, M., Yıldırım, M. (2024) "Noise Traders Kavramının Web Of Science Veri Tabanı Aracılığıyla Bibliyometrik Analizi", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (29) pp. 1-18 [TR Dizin] DOI   
Yazıcıoğlu, Y., Yıldırım, M. (2022) "BİST İNŞAAT ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE VIKOR YÖNTEMİYLE ANALİZİ", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3) pp. 647-662 [TR Dizin] DOI   
Yıldırım, M., Demir, H.U. (2021) "KREDİ KARTI HARCAMALARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 159-180 [TR Dizin] Link DOI   
Yıldırım, M., Bal, K., Doğan, M. (2021) "GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BİST’TE İŞLEM GÖREN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23 (1) pp. 122-143 [TR Dizin] DOI    
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2019) "Sigorta Sektörü Hayat Dışı Branşının Finansal ve Teknik Performanslarının Analizi", Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4 (7) pp. 36-46 Link  
Yıldırım, M., Karakaya, Ö., Altan, İ.M. (2019) "TOPSIS YÖNTEMİNDE MALİYET VE KARLILIK ORANLARININ KULLANILMASIYLA FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ: ANA METAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ŞİRKET ÖRNEĞİ", Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5 (3) pp. 170-181 Link DOI  
Yıldırım, M., Altan, İ.M. (2019) "Sigorta Sektörünün Finansal Performansının EntropiAğırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi veDeğerlendirilmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1) pp. 345-358 [TR Dizin] Link    
Yıldırım, M. (2019) "BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ, KRİPTO PARALAR VE ÜLKELERİN KRİPTO PARALARA YAKLAŞIMLARI", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (20) pp. 265-277 Link  
Yıldırım, M., Altan, İ.M., Gemici, R. (2018) "Kurumsal Yönetim İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Gıda ve İçecek Şirketlerinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11 (2) pp. 130-152 [TR Dizin] Link DOI   
Özdemir, M., Yıldırım, M. (2017) "Vergi Davalarında Adli Muhasebenin Rolü", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (76) pp. 99-126 [TR Dizin] Link DOI   
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables", Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (3) pp. 19-26 Link DOI  
Bayraktar, C., Yıldırım, M. (2017) "E-Belge Sistemleri Üzerine Davranışsal Tutum ve Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi: Karabük İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75) pp. 95-113 [TR Dizin] DOI   
Yıldırım, M., Bayraktar, C. (2014) "İşletmelerde Otomasyon ve Barkod Sistemleri ve Muhasebe Süreçlerine Katkıları", Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (1) pp. 38-48 [TR Dizin] Link DOI   
Bayar, Y., Kaya, A., Yıldırım, M. (2014) "Effects of Stock Market Development on Economic Growth Evidence from Turkey", International Journal of Financial Research, 5 (1) pp. 93-100 DOI  
Yıldırım, M., Özdemir, M. (2014) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçağı İle Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği", the Journal of Academic Social Sciences, 2 (5) pp. 487-487 Link DOI  
Yıldırım, M., Belen, M., Kütük, Y. (2014) "Mamul Fiyatları ile Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,, 10 (2) pp. 143-163 [TR Dizin] Link   
Yıldırım, M., Bayar, Y. (2014) "Effects of Sovereign Credit Rating Announcements onStock Markets: Borsa Istanbul Case", International Reserarch Journal of Finance and Economics, (120) pp. 75-84  
YILDIRIM, M., BAYAR, Y., KAYA, A. (2014) "Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (62) pp. 93-107 [TR Dizin] Link   
Yıldırım, M., Belen, M., Kütük, Y. (2014) "Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (10) pp. 107-138 [TR Dizin] DOI   
Bayar, Y., Yıldırım, M. (2013) "Ulusal Varlık Fonlarının Regülasyonuna Yönelik Çabalar Santiago Prensipleri", Finans PolitikEkonomik Yorumlar, 50 (585) pp. 67-79 [TR Dizin]   
Elmas, B., Yıldırım, M. (2010) "Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyatı ile İşlem Hacmi İlişkisi İMKB de İşlem Gören Bankacılık Sektör Hisseleri Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2) pp. 37-46 [TR Dizin]  
Yıldırım, M., Demireli, E. (2009) "Kurumsal Yönetim Mülkiyet ve Kontrol Yapıları ve Şirketlerin Finansal Performanslarına Etkileri İMKB İmalat Sanayi Örneği", Finans PolitikEkonomik Yorumlar, 46 (532) pp. 81-96 [TR Dizin] Link  
Kayabaşı, A., Demireli, E., Yıldırım, M. (2007) "Küreselleime Sürecinde İşletmelerin Finansal Kararlarını Etkileyen Temel Dinamiklere Totaliter Bir Yaklaşım", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3) pp. 19-36 Link  
Yıldırım, M. (2007) "Karaparanın Kayıtdışı Ekonomi İçindeki Yeri ve Karapara Aklamanın Ekonomiye Getirdiği Tehlikeler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (3) pp. 158-177 Link  
Sabaz, B., Yıldırım, M. (2002) "Üniversite Sanayi İşbirliği Üçgeninde Muhasebe Stajı İhtisaslaşma ve Önemi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (5) pp. 159-174  
Yıldırım, M., Altan, İ.M. (2019) "1998-2018 Yıllarında Yaşanan Krizlerin Türkiye Ekonomisine Etkisinin Değerlendirilmesi", II. International Congress of Human and Social Science Researches , (pp. 836-846), Balıkesir, Türkiye, (Ekim 2019
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2019) "ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA ETKİSİ", II. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 19) , (pp. 434-441), Balıkesir, Türkiye, (Aralık 2019
Yıldırım, M., Karakaya, Ö. (2019) "Evaluation Of The Cost And Profitability Performance By Topsis Method: A Case Of Iron Steel Company", 4th.International Iron and SteelSymposium (UDCS’19) , (pp. 419-425), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2019
Yıldırım, M., Altan, İ.M. (2019) "1998-2018 YILLARINDA YAŞANAN KRİZLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRMESİ", II. International Congress of Human and Social Sciences Research , (pp. 836-846), Bandırma, Türkiye, (Aralık 2019
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2019) "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ ENTROPİ AĞIRLIKLANDIRMALI TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ", 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (3.LİOS) , (pp. 285-290), Tokat, Türkiye, (Nisan 2019
Yıldırım, M. (2019) "Günümüzde ve Gelecekte Kripto Paralar", 4th.International Congress On 3D Printing Technologies And Digital Industry 2019 , (pp. 1456), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2019
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2019) "Uluslararası Finansal Piyasalarda Bulaşma Etkisi", II. International Conference on Emprical Economics and Social Sciences , (pp. 434-441), Balıkesir, Türkiye, (Ağustos 2019
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2018) "Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı Topsis Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi", 3. Lisansüstü Öğrencileri Kongresi , Tokat, Türkiye, (Nisan 2018
Günay, G., Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A. (2018) "INDIVIDUALS’ FINANCIAL BEHAVIOR AND FINANCIAL BEHAVIORS EFFECTS ON FINANCIAL SATISFACTION LEVELS", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 72), Aydın, Türkiye, (Mart 2018
Günay, G., Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A. (2018) "Individuals’s Financial Behavior and Financial Behaviors Effects on Financial Satisfaction Levels", XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 72), Muğla, Türkiye, (Şubat 2018
Yıldırım, M., Altan, İ.M., Gemici, R. (2017) "KURUMSAL YÖNETIM İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ENTROPY AĞIRLIKLANDIRMALI TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST’TE FAALİYET GÖSTEREN GIDA VE İÇECEK ŞİRKETLERİNDE UYGULAMA", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’17) , (pp. 41), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Determination of the Individual Level of Financial Literacy: A Study in Kardemir Inc.", The Third International Iron and Steel Symposium (IISS’17) , (pp. 407), Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Günay, G., Oğuz, A., Bayram, F., Yıldırım, M. (2017) "A Study on the Financial Behaviour of Kardemir Inc. Employeer", The Third International Iron and Steel Symposium (IISS’17) , (pp. 408-413), Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., Günay, G. (2017) "Determination of the Individual Level of Financial Literacy: A Study in Kardemir Inc.", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17 , Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Günay, G., Oğuz, A., Bayram, F., Yıldırım, M. (2017) "A Study on the Financial Behaviour of Kardemir Inc. Employeer", 3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17)3-5April 2017 , (pp. 408-413), Karabük, Türkiye, (Nisan 2017
Yıldırım, M., Gökhan, D. (2015) "Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Kamu Destekleri ile Finansmanı Kastamonu Örneği", II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu , (pp. 282-291), (Ekim 2015
Yıldırım, M., Belen, M., Kütük, Y. (2013) "Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erdemir Üzerine Bir Uygulama", 17. Finans Sempozyumu , (pp. 290-305), Türkiye, (Ekim 2013
Yıldırım, M., Belen, M., Kütük, Y. (2013) "Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erdemir Üzerine Bir Uygulama", 17. Finans Sempozyumu , (pp. 290-305), Muğla, Türkiye, (Ekim 2013
Yıldırım, M., Günay, G., Dönmez, A. (2012) "Demir Çelik Sektörünün Rekabet Gücü Karabük İli Örneği", International Iron Steel Symposium , (pp. 1206-1212), (Mayıs 2012
Yıldırım, M., Güven, M. (2008) "Üniversite Sanayi İşbirliğinde Öğrenciler İçin Staj ve Uzmanlaşma Süreçlerinin Önemi", Üniversite Sanayi İşbirligi Ulusal Kongresi , Adana, Türkiye, (Haziran 2008
YILDIRIM, M. (2023) "Finansal Yönetime Giriş", Ankara/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Altan, İ.M., Yıldırım, M. (2020) "THE CONTAGION EFFECT IN INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS: INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USA AND TURKEY", Kitap: CURRENT RESEARCHES IN MONEY AND CAPITAL MARKETS, Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi  
Yıldırım, M. (2019) "Getiri, Risk ve Risk Türleri", Kitap: Finansal Yönetim, İstanbul/Türkiye : BETA  
Yıldırım, M. (2015) "İşletmelerde Finansal Başarısızlık", Kitap: Finansal Yönetim, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2020,
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ege Akademik Bakış, 2017
(Uluslararası - Diğer) 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 2017
Üye, Finans Bilim Platformu, 2003-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Effects of Stock Market Development on Economic Growth Evidence from Turkey
International Journal of Financial Research
1 0 0 29 5 0 0 0 40
2
Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 8 13 2 0 0 23
3
Sigorta Sektörünün Finansal Performansının EntropiAğırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi veDeğerlendirilmesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 4 14 2 0 0 20
4
Kurumsal Yönetim İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Gıda ve İçecek Şirketlerinde Bir Araştırma
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
0 0 0 7 7 5 0 0 19
5
Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables
Mediterranean Journal of Social Sciences
4 0 0 8 2 1 0 0 15
6
Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyatı ile İşlem Hacmi İlişkisi İMKB de İşlem Gören Bankacılık Sektör Hisseleri Üzerine Bir Uygulama
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 4 3 0 0 11
7
BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ, KRİPTO PARALAR VE ÜLKELERİN KRİPTO PARALARA YAKLAŞIMLARI
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 4 2 2 0 9
8
Mamul Fiyatları ile Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,
0 0 0 6 2 0 0 0 8
9
Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
0 0 0 5 2 0 0 0 7
10
TOPSIS YÖNTEMİNDE MALİYET VE KARLILIK ORANLARININ KULLANILMASIYLA FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ: ANA METAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ŞİRKET ÖRNEĞİ
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
1 0 0 2 3 0 0 0 6
11
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BİST’TE İŞLEM GÖREN DEMİR ÇELİK ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 0 6 0 0 0 6
12
Sigorta Sektörü Hayat Dışı Branşının Finansal ve Teknik Performanslarının Analizi
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 4 0 0 0 5
13
Vergi Davalarında Adli Muhasebenin Rolü
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 4 0 0 0 4
14
Ulusal Varlık Fonlarının Regülasyonuna Yönelik Çabalar Santiago Prensipleri
Finans PolitikEkonomik Yorumlar
0 0 0 0 2 1 0 0 4
15
Karaparanın Kayıtdışı Ekonomi İçindeki Yeri ve Karapara Aklamanın Ekonomiye Getirdiği Tehlikeler
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
16
Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçağı İle Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği
the Journal of Academic Social Sciences
0 0 0 2 1 0 0 0 3
17
İşletmelerde Otomasyon ve Barkod Sistemleri ve Muhasebe Süreçlerine Katkıları
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi
0 0 0 0 1 2 0 0 3
18
Kurumsal Yönetim Mülkiyet ve Kontrol Yapıları ve Şirketlerin Finansal Performanslarına Etkileri İMKB İmalat Sanayi Örneği
Finans PolitikEkonomik Yorumlar
0 0 0 0 2 0 1 0 3
19
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ ENTROPİ AĞIRLIKLANDIRMALI TOPSIS YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
0 0 0 0 0 2 0 0 2
20
E-Belge Sistemleri Üzerine Davranışsal Tutum ve Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi: Karabük İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
21
Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı Topsis Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
22
ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDA BULAŞMA ETKİSİ
1 0 0 0 0 0 0 0 1
23
BİST İNŞAAT ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE VIKOR YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
24
KREDİ KARTI HARCAMALARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2012 - 2018 8
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 7
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 7
İnci Merve Altan
-
2018 - 2019 7
İnci Merve Altan
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2017 - 2020 5
Karabük Üniversitesi
2013 - 2014 4
Yasin Kütük
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
2013 - 2014 4
Yılmaz Bayar
Uşak Üniversitesi
2013 - 2014 3
Karabük Üniversitesi
2014 - 2017 2
Murat Özdemir
Giresun Üniversitesi
2014 - 2017 2
Erhan Demireli
Dokuz Eylül Üniversitesi
2007 - 2009 2
Ömer Karakaya
-
2019 2
Rafet Gemici
-
2017 - 2018 2
-
2021 1
Aydın Kayabaşı
Dumlupınar Üniversitesi
2007 1
Abdulkadir Kaya
Erzurum Teknik Üniversitesi
2014 1
Murat Doğan
-
2021 1
Mehmet Güven
Bingöl Üniversitesi
2008 1
Bekir Elmas
Atatürk Üniversitesi
2010 1
ABDULKADİR KAYA
-
2014 1
Alican Dönmez
-
2012 1
Burhan Sabaz
-
2002 1
Dalkıran Gökhan
-
2015 1
Kıvanç Bal
-
2021 1
Muhsin Uslu
-
2024 1
MURAT YILDIRIM
-
2014 1
YILMAZ BAYAR
-
2014 1
Yusuf Yazıcıoğlu
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
228.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
197.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
56.
1285 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler Finans Teorisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İşletme Finansı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 0 85 31 114 40 30 15 80 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 423 . - 464 . 512 . 431 . 488 . 595 . 609 . 516 . 228 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 339 . - 366 . 441 . 369 . 413 . 503 . 533 . 439 . 197 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 76 . - 71 . 128 . 85 . 94 . 134 . 160 . 107 . 56 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 13 . - 12 . 24 . 13 . 19 . 29 . 29 . 24 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 57 . - 59 . 108 . 68 . 82 . 107 . 138 . 94 . 41 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 24 . - 22 . 40 . 24 . 34 . 44 . 54 . 39 . 20 .
Toplam Yayın 2 0 8 5 10 1 2 1 1 1
Toplam Makale 0 0 3 1 4 0 2 1 0 1
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 1 0 5 4 6 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 1 3 0 2 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 5 2 6 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri