img

Prof. Dr. Müslüm KUZU

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Diyetetik

General Information

Metrics

UNIS
Publication
72
Citation
169
h-index
7
Project
14
WoS
Publication
36
Citation
552
h-index
12
Google Scholor
Publication
44
Citation
802
h-index
14
UN Sustainable Development Goals
Education History
Doctorate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), 2006, 2012
Postgraduate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Undergraduate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 1999, 2003
Research Fields
Biochemistry
Publication Numbers by Years
Number of Citations by Years
Doctorate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), 2006, 2012
Postgraduate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Undergraduate, Turkey, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 1999, 2003
No Records
English, ÜDS, 75, Bahar, 2009
Certificate, Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 04-07-2011, 09-07-2011
[UAK] Science And Mathematics Chemical Biochemistry
2022-, Professor, Full time, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Turkey
2019-, Associate Professor, Full time, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kimya, Turkey
2018-, Associate Professor, Full time, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Turkey
2013-, Assistant Professor, Full time, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Turkey
2009-2013, Research Assistant, Full time, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey
2023-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Turkey
2022-2022, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2022-2023, Enstitü Müdürü, Karabük Üniversitesi, Turkey
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2020-2022, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2019-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey
2015-2017, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey
2013-2018, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey
2013-2018, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey
2013-2017, Dekan Yardımcısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turkey
Nazrın Novruzlu, Postgraduate, Tribulus terrestris ve Rubia tinctorium ekstarktlarinin toplam fenolik madde, antioksidan kapasiteleri ve kolinerjik sistem üzerinde etkilerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Toksikolojisi Ana Bilim Dalı, 2024, (Principal Consultant)
Raneem Alı Nour, Postgraduate, BAZI METAL KOMPLEKSLERİN TEMEL SİNDİRİM ENZİMLERİ VE KOLİNESTERAZLAR ÜZERİNE İN VİTRO VE İN SİLİKO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Toksikolojisi Ana Bilim Dalı, 2024, (Principal Consultant)
Afnan Alı Alshepy, Postgraduate, Adenium obesum ve Tamarix arabica ekstraktlarının antioksidan kapasıtelerı ile α-amilaz, α-glukozidaz, hCA I-II ve AChE enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Toksikolojisi Ana Bilim Dalı, 2023, (Principal Consultant)
Sura Salım Mohammed Mohammed, Postgraduate, Determination of copeptin and oxidative stress markers in heart failure patients, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Principal Consultant)
Hatice Akyol, Postgraduate, Tiyoredoksin redüktaz enziminin gökkuşağı alabalığı solungaç dokularından saflaştırılması ve bazı ağır metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2019, (Principal Consultant)
2021-2022, Biyokimyada Güncel Gelişmeler, Postgraduate
2021-2022, Enzim Kinetiği, Postgraduate
2021-2022, Besin Kimyası, Undergraduate
2021-2022, Biyokimya Laboratuvarı, Undergraduate
2021-2022, Biyokimya II, Undergraduate
2021-2022, Biyokimya I, Undergraduate
2020-2021, Biyokimya Laboratuvarı I, Undergraduate
2020-2021, Enzim Kinetiği, Postgraduate
2020-2021, Biyokimya I, Undergraduate
2020-2021, Laboratuvar Kimyası, Associate Degree
2019-2020, Biyokimya, Undergraduate
2018-2019, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2018-2019, Biyokimyada Son Gelişmeler, Doctorate
2018-2019, Lipid Metabolizması, Postgraduate
2018-2019, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Undergraduate
2018-2019, Genel Kİmya Laboratuvarı II, Undergraduate
2018-2019, Genel Kimya II, Undergraduate
2017-2018, LİPİD METABOLİZMASI, Postgraduate
2017-2018, BİYOKİMYA LABORATUVARI, Undergraduate
2017-2018, Laboratuvar Güvenliği, Undergraduate
2017-2018, BİYOKİMYA II, Undergraduate
2017-2018, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2017-2018, BİYOKİMYA I, Undergraduate
2016-2017, LİPİD METABOLİZMASI, Postgraduate
2016-2017, BİYOKİMYA LABORATUVARI, Undergraduate
2016-2017, BİYOKİMYA II, Undergraduate
2016-2017, GENEL KİMYA II, Undergraduate
2016-2017, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2016-2017, BİYOKİMYA I, Undergraduate
2016-2017, Genel Kimya I, Undergraduate
2015-2016, LİPİD METABOLİZMASI, Postgraduate
2015-2016, BİYOKİMYA LABORATUVARI, Undergraduate
2015-2016, BİYOKİMYA II, Undergraduate
2015-2016, BİYOKİMYA, Undergraduate
2015-2016, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2015-2016, BİYOKİMYA I, Undergraduate
2014-2015, LİPİD METABOLİZMASI, Postgraduate
2014-2015, BİYOKİMYA II, Undergraduate
2014-2015, BİYOKİMYA LABORATUVARI, Undergraduate
2014-2015, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2014-2015, BİYOKİMYA I, Undergraduate
2013-2014, MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ, Undergraduate
2013-2014, BİYOKİMYA LABORATUVARI, Undergraduate
2013-2014, KROMATOGRAFİ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMARI, Postgraduate
2013-2014, SANAYİ KİMYASI, Undergraduate
2013-2014, BİYOKİMYA I, Undergraduate
2013-2014, BİLGİSAYAR, Undergraduate
No Records
Karabük Bölgesinde Yetişen Bitkilerden Kritik Sıvı Ekstraksiyon Yöntemi ile Elde Edilen Ekstraktların Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2024-2025
ADENIUM OBESUM VE TAMARIX ARABICA EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ İLE α-AMİLAZ, α-GLUKOZİDAZ, hCA I-II VE AChE ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2022-2023
Çevre Dostu Bir Yaklaşımla Bitki Özütleri Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Sentezlenmesi (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2022-2023
ADENIUM OBESUM VE TAMARIX ARABICA EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ İLE α-AMİLAZ, α-GLUKOZİDAZ, hCA III VE AChE ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2022-2024
TRIBULUS TERRESTRIS VE RUBIA TINCTORIUM EKSTARKTLARININ TOPLAM FENOLİK MADDE, ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ VE KOLİNERJİK SİSTEM ÜZERİNDE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2022-2024
Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Doğal Ürün İnhibitörleri: Zeytin Yaprağında Bulunan Bazı Doğal Bileşikler (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2018-2020
Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Deneysel Toksisite Modelinde Zingerone’xxnun Etkinliğinin Araştırılması (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Researcher , 2018-2019
Ratlarda Adriamycin Kaynaklı Çoklu Organ Hasarı Üzerine Morin hidratın Etkilerinin Araştırılması (ECZF.17.001) (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: , 2017-2018
Ratlarda Sodyum Arsenat İle Oluşturulan Çoklu Organ Hasarı Üzerine Hesperedin'in Etkilerinin Araştırılması (ECZF.17.002) (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: , 2017-2018
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ LABORATUVARLARININ UYGULAMA KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: , 2016-2016
Ağrı Dağı Alabalığından Glutatyon S Transferaz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonunun Yapılması ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Researcher , 2013-2014
Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Sülfanilamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Researcher , 2013-2014
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz 6 Fosfo Glukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimlerinin Van Gölü Balığı nın Farklı Dokularından Saflaştırılması Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Doğal Ürün Olan Palmarumycinin Yeni Sentezlenen Türevlerinin Enz (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Executive , 2013-2015
Potansiyel Kanser İlacı Olabilecek Bazı Fenolik Bileşiklerin Türevlerinin Sentezlenmesi ve Bazı İnsan Eritrosit Enzimleri Üzerine İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi (National) Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions: Researcher , 2010-2011
No Records
Çomaklı, V., Aygül, İ., Sağlamtaş, R., Kuzu, M., Demirdağ, R., Akıncıoğlu, H., Adem, Ş., Gülçin, İ. (2024) "Assessment of Anticholinergic and Antidiabetic Properties of Some Natural and Synthetic Molecules: an In Vitro and In Silico Approach", Current Computer-Aided Drug Design, 20 (5) pp. 441-451 [SCI Expanded] DOI       
Çömez, M., Cellat, M., Kuzu, M., Uyar, A., Türk, E., Kaya, Y.S., Etyemez, M., Gökçek, İ., Güvenç, M. (2024) "The effect of tyrosol on diclofenac sodium‐induced acute nephrotoxicity in rats", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 38 (9) p. 1 [SCI Expanded] DOI       
Cellat, M., Kuzu, M., Güvenç, M., Yüksel, M., Kanat, Ö., Bozkurt, Y.A., Etyemez, M., Karaca, F. (2024) "Safranals therapeutic effects in rat models of polycystic ovary syndrome", Brazilian Journal of Pharmacognosy, 34 (2) pp. 301-312 [SCI Expanded] DOI      
(2024) "Tribulus Terrestris Bitkisinin Farklı Ekstraktlarının Antioksidan ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 694-708 DOI   
Çomaklı, V., Sağlamtaş, R., Kuzu, M., Karagöz, Y., Aydın, T., Demirdağ, R. (2023) "Enzyme Inhibition and Antioxidant Activities of Asparagus officinalis L. and Analysis of Its Phytochemical Content by LC/MS/MS", Chemistry & Biodiversity, (0) [SCI Expanded] DOI      
Uyar, A., Cellat, M., Kanat, Ö., Etyemez, M., Kutlu, T., Deveci, M.Z.Y., Yavaş, İ., Kuzu, M. (2023) "Carvacrol showed a curative effect on reproductive toxicity caused by Bisphenol AF via antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic properties", Reproductive Toxicology, 121 (108456) [SCI Expanded] DOI      
Türk, E., Güvenç, M., Cellat, M., Uyar, A., Kuzu, M., Ağgül, A.G., Kırbaş, A. (2022) "Zingerone protects liver and kidney tissues by preventing oxidative stress, inflammation, and apoptosis in methotrexate-treated rats", Drug and Chemical Toxicology, 45 (3) pp. 1054-1065 [SCI Expanded] DOI       
Ağgül, A.G., Uzun, N., Kuzu, M., Taslımı, P., Gülçin, İ. (2022) "Some phenolic natural compounds as carbonic anhydrase inhibitors: An in vitro and in silico study", Archiv der Pharmazie, 355 (0) [SCI Expanded] DOI       
Taşkın, T., Kahvecioğlu, D., Türkoğlu, E.A., Doğan, A., Kuzu, M. (2022) "In vitro Biological Activities of Different Extracts from Alcea dissecta", Clinical and Experimental Health Sciences, 12 (1) pp. 53-60 [ESCI] DOI       
Cellat, M., İşler, C.T., Uyar, A., Kuzu, M., Aydın, T., Etyemez, M., Türk, E., Yavaş, İ., Güvenç, M. (2022) "Protective effect of Smilax excelsa L. pretreatment via antioxidant, anti-inflammatory effects, and activation of Nrf-2/HO-1 pathway in testicular torsion model", Journal of Food Biochemistry, 46 (8) [SCI Expanded] DOI      
Cellat, M., İşler, C.T., Kutlu, T., Kuzu, M., Etyemez, M., Alakuş, H., Güvenç, M. (2022) "Investigation of the effects of safranal on the experimentally created rheumatoid arthritis model in rats", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 36 (9) [SCI Expanded] DOI       
Cellat, M., Kuzu, M., İşler, C.T., Etyemez, M., Dikmen, N., Uyar, A., Gökçek, İ., Türk, E., Güvenç, M. (2021) "Tyrosol improves ovalbumin (OVA)-induced asthma in rat model through prevention of airway inflammation", Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 394 (0) pp. 2061-2075 [SCI Expanded] DOI       
Türk, E., Tekeli, İ.O., Özkan, H., Uyar, A., Cellat, M., Kuzu, M., Yavaş, İ., Yegani, A.A., Yaman, T., Güvenç, M. (2021) "The protective effect of esculetin against aluminium chloride-induced reproductive toxicity in rats", Andrologia, 53 (0) pp. 1-13 [SCI] DOI       
Kuzu, M., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Çağlayan, C., Küçükler, S. (2021) "Attenuation of sodium arsenite-induced cardiotoxicity and neurotoxicity with the antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic effects of hesperidin", Environmental Science and Pollution Research, 28 (0) pp. 10818-10831 [SCI Expanded] DOI       
Uçar, A., Fındık, M., Kuzu, M., Pehlivanoğlu, S., Sayın, Ü., Sayın, Z., Akgemci, E.G. (2021) "Cytotoxic effects, microbiological analysis and inhibitory properties on carbonic anhydrase isozyme activities of 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone thiosemicarbazone and its Cu(II), Co(II), Zn(II) and Mn(II) complexes", Research on Chemical Intermediates, 47 (0) pp. 533-550 [SCI Expanded] Link     
Ağgül, A.G., Taslımı, P., Kuzu, M., Uzun, N., Bilginer, S., Gülçin, İ. (2021) "Oleuropein and Verbascoside - Their Inhibition Effects on Carbonic Anhydrase and Molecular Docking Studies", Journal of Oleo Science, 70 (9) pp. 1275-1283 [SCI Expanded] DOI      
Aydın, F.G., Türkoğlu, E.A., Kuzu, M., Taşkın, T. (2021) "In vitro Carbonic Anhydrase Inhibitory Effects of The Extracts of Satureja cuneifolia", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8 (4) pp. 1146-1150 [TR Dizin] DOI      
Aydın, F.G., Kahraman, Z.A., Türkoğlu, E.A., Kuzu, M., Severoğlu, Z. (2021) "In vitro antioxidant activity and carbonic anhydrase inhibitory features of Ferula communis extracts", International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, 5 (4) pp. 592-599 [TR Dizin] DOI      
Cellat, M., KUZU, M., Isler, C.T., Etyemez, M., Dikmen, N., Uyar, A., Gokcek, I., Turk, E., Guvenc, M. (2021) "Tyrosol improves ovalbumin (OVA)-induced asthma in rat model through prevention of airway inflammation (Jul, 10.1007/s00210-021-02117-y, 2021)", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, 394 (11) pp. 2351-2351 DOI   
Ağgül, A.G., Kuzu, M., Kandemir, F.M., Çağlayan, C., Küçükler, S. (2020) "Alterations in Enzyme Activity of Carbonic Anhydrase, 6-phosphogluconate Dehydrogenase and Thioredoxin Reductase in Rats Exposed to Doxorubicin and Morin", Clinical and Experimental Health Sciences, 10 (0) pp. 228-234 [ESCI]      
Türk, E., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Çağlayan, C., Küçükler, S., Kuzu, M. (2019) "Protective Effect of Hesperidin on Sodium Arsenite-Induced Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats", Biological Trace Element Research, 189 (1) pp. 95-108 [SCI Expanded] Link DOI       
Çelik, H., Kuzu, M. (2019) "Microvawe assisted synthesis of N-(methyl and methoxy) benzylidene-4-fluoroaniline derivatives and their carbonic anhydrase I and II inhibition properties", Organic Communications, 12 (4) pp. 210-216 [TR Dizin] Link DOI       
Türkoğlu, E.A., Kuzu, M., Ayaşan, T., İnci, H., Eratak, S. (2019) "Inhibitory Effects of Some Flavonoids on Thioredoxin Reductase Purified from Chicken Liver", Brazilian Journal of Poultry Science, 21 (2) pp. 1-8 [SCI Expanded] Link DOI      
Kuzu, M., Yıldırım, S., Kandemir, F.M., Küçükler, S., Çağlayan, C., Türk, E., Dörtbudak, M.B. (2019) "Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats", CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 308 (0) pp. 89-100 [SCI] Link DOI       
Şahin, Z., Özkaya, A., Uçkun, M., Yoloğlu, E., Kuzu, M., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Tel, A.Z., Aymelek, F., Yoloğlu, S. (2019) "Evaluation of the effects of Cyclotrichium niveum on brain acetylcholinesterase activity and oxidative stress in male rats orally exposed to lead acetate.", Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 65 (5) pp. 3-8 [SCI]       
Özkaya, A., Şahin, Z., Kuzu, M., Saglam, Y.S., Ozkaraca, M., Uckun, M., Yologlu, E., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Yoloğlu, S. (2018) "Role of geraniol against lead acetate-mediated hepatic damage and their interaction with liver carboxylesterase activity in rats", Archives of Physiology and Biochemistry, 124 (1) pp. 80-87 [SCI Expanded] Link DOI       
Kuzu, M., Çomaklı, V., Akkemik, E., Çiftci, M., Küfrevioğlu, Ö.İ. (2018) "Inhibitory properties of some heavy metals on carbonic anhydrase I and II isozymes activities purified from Van Lake fish (Chalcalburnus Tarichi) gill", Fish Physiology and Biochemistry, 44 (4) pp. 1119-1125 [SCI Expanded] Link DOI       
Kuzu, M., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Küçükler, S., Çağlayan, C., Türk, E. (2018) "Morin attenuates doxorubicin-induced heart and brain damage by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis", Biomedicine Pharmacotherapy, 106 (0) pp. 443-453 [SCI] DOI       
Tchuenmogne, M.A.T., Kammalac, T.N., Gohlke, S., Kouipou, R.M.T., Aslan, A., Kuzu, M., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Ngouela, S.A., Tsamo, E., Sewald, N., Lenta, B.N., Boyom, F.F. (2017) "Compounds from Terminalia mantaly L. (Combretaceae) Stem Bark Exhibit Potent Inhibition against Some Pathogenic Yeasts and Enzymes of Metabolic Significance", Medicines, 4 (1) p. 6 Link DOI     
Akyol, H., Kuzu, M. (2017) "IN VITRO EFFECTS OF SOME HEAVY METAL IONS ON CYTOSOLIC THIOREDOXIN REDUCTASE PURIFIED FROM RAINBOW TROUT GILL TISSUES", Fresenius Environmental Bulletin, 26 (7) pp. 4677-4683 [SCI Expanded]      
Kuzu, M., Özkaya, A., Şahin, Z., Dağ, Ü., Çomaklı, V., Demirdağ, R. (2017) "In Vivo Effects of Naringenin and Lead on RatErythrocyte Carbonic Anhydrase Enzyme", The Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 14 (1) pp. 9-12 [ESCI] DOI        
Adem, Ş., Aslan, A., Ahmed, I., Krohn, K., Güler, Ç., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Kuzu, M. (2016) "Inhibitory and Activating Effects of Some Flavonoid Derivatives on Human Pyruvate Kinase Isoenzyme M2", Archiv der Pharmazie, 349 (2) pp. 132-136 [SCI] Link DOI       
Kuzu, M., Aslan, A., Ahmed, I., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Uzun, N. (2016) "Purification of glucose 6 phosphate dehydrogenase and glutathione reductase enzymes from the gill tissue of Lake Van fish and analyzing the effects of some chalcone derivatives on enzyme activities", Fish Physiology and Biochemistry, 42 (2) pp. 483-491 [SCI Expanded] Link DOI       
Kuzu, M., Demirdağ, R., Özkaya, A., Çomaklı, V., Şahin, Z., Dardağan, U., Uzun, K., Koca, M. (2016) "NovelCarbonicAnhydraseActivatorsintheRatsExposedtoH2O2", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 44 (4) pp. 409-417 [TR Dizin]      
KUZU, M., Aslan, A., Ahmed, I., Comakli, V., Demirdag, R., Uzun, N. (2016) "Purification of glucose-6-phosphate dehydrogenase and glutathione reductase enzymes from the gill tissue of Lake Van fish and analyzing the effects of some chalcone derivatives on enzyme activities (vol 42, pg 483, 2016)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 42 (2) pp. 493-493 DOI   
Kuzu, M., Çiftci, M. (2015) "Purification and characterization of NADPH cytochrome P450 reductase from Lake Van fish liver microsomes and investigation of some chemical and metals effects on the enzyme activity", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 39 (0) pp. 149-158 [SCI Expanded] Link DOI       
Çomaklı, V., Kuzu, M., Demirdağ, R. (2015) "Characterization and Purification of Glutathione S Transferasefrom the Liver and Gill Tissues of Ağrı Balık Lake Trout Salmo trutta labrax and the Effects of Heavy Metal Ions on Its Activity", Journal of Aquatic Animal Health, 27 (3) pp. 145-151 [SCI Expanded] Link DOI       
Demirdağ, R., Çomaklı, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Şentürk, M. (2015) "Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill Salmo trutta labrax and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 29 (3) pp. 123-128 [SCI Expanded] Link DOI       
Demirdağ, R., Çomaklı, V., Özkaya, A., Şahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. (2015) "Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and 6 Phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 29 (1) pp. 43-47 [SCI Expanded] Link DOI       
Adem, Ş., Çomaklı, V., Kuzu, M., Demirdağ, R. (2014) "Investigation of the Effects of Some Phenolic Compounds on the Activities of Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and 6 Phosphogluconate Dehydrogenase from Human Erythrocytes", Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 28 (11) pp. 510-514 [SCI Expanded] Link DOI       
Kuzu, M., Şentürk, M., Çiftci, M. (2011) "The Effect of Safranin on Glutathione Reductase and Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Enzymes", Hacettepe J. Biol. & Chem, 39 (2) pp. 189-194 [TR Dizin]      
Çankaya, M., Hernandez, A.M., Çiftci, M., Beydemir, Ş., Özdemir, H., Budak, H., Gülçin, İ., Çomaklı, V., Emircupani, T., Ekinci, D., Kuzu, M., Jiang, Q., Eichele, G., Küfrevioğlu, Ö.İ. (2007) "An analysis of expression patterns of genes encoding proteins with catalytic activities", BMC Genomics, 8 (1) pp. 232-246 [SCI Expanded] Link DOI       
Aydın, F.G., Türkoğlu, E.A., Kuzu, M., Taşkın, T. (2021) "INHIBITORY EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANT EXTRACTS ON THIOREDOXIN REDUCTASE", 13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) , Ankara, Turkey, (June 2021
Balaban, M., Akkemik, E., Kuzu, M. (2021) "Investigation of the Effects of Amitriptyline HCl and Amoxapine on the Activity of Human Carbonic Anhydrase I-II", 3rd Eurasia Biochemical Approaches & Technologies Congress (EBAT) , Antalya, Turkey, (November 2021
Türk, E., Güvenç, M., Cellat, M., Uyar, A., Kuzu, M., Ağgül, A.G., Kırbaş, A. (2020) "RATLARDA METOTREKSAT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL TOKSİSİTE MODELİNDE ZİNGERON’UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi , (pp. 8-9), Şanlıurfa, Turkey, (June 2020
Türk, E., Tekeli, İ.O., Özkan, H., Uyar, A., Cellat, M., Kuzu, M., Yavaş, İ., Yeganı, A.A., Yaman, T., Güvenç, M. (2020) "ERKEK RATLARDA ALUMİNYUM KLORİD İLE OLUŞTURULMUŞ REPRODUKTİF HASAR MODELİNDE ESCULETİN’İN ETKİLERİ", IV.INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT , (pp. 73-75), Ankara, Turkey, (June 2020
Türk, E., Güvenç, M., Cellat, M., Uyar, A., Kuzu, M., Ağgül, A.G., Kırbaş, A. (2020) "Zingerone protects liver and kidney tissues by preventing oxidative stress, inflammation, and apoptosis in methotrexate-treated rats.", International Harran Health Sciences Congress , (pp. 8-9), Turkey, (June 2020
Türk, E., Tekeli, İ.O., Özkan, H., Uyar, A., Cellat, M., Kuzu, M., Yavaş, İ., Arash, A.Y., Yaman, T., Güvenç, M. (2020) "Erkek Ratlarda Aluminyum Klorid İle Oluşturulmuş Reproduktif Hasar Modelinde Esculetin’in Etkileri", ISPEC 4. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ , Turkey, (June 2020
Uçar, A., Kuzu, M., Akgemci, E.G. (2019) "INVESTIGATION OF THE INHIBITORY PROPERTIES OF HMAPT AND ITS Cu(II) COMPLEX", UMTEB 6. ULUSLARARASIMESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ , (April 2019
Uçar, A., Kuzu, M., Akgemci, E.G. (2019) "Synthesis and carbonic anhydrase inhibitory properties of HMAT and its Cu(II) complex", ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences , (April 2019
Kuzu, M., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Çağlayan, C., Küçükler, S., Türk, E. (2018) "Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi.", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Turkey, (April 2018
Türk, E., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Küçükler, S., Çağlayan, C., Kuzu, M. (2018) "Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruyucu Etkileri", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Turkey, (April 2018
Türk, E., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Küçükler, S., Çağlayan, C., Kuzu, M. (2018) "Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Turkey, (April 2018
Kuzu, M., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Çağlayan, C., Küçükler, S., Türk, E. (2018) "Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Turkey, (April 2018
Türkoğlu, E.A., Kuzu, M., Taşkın, T. (2018) "Carbonic Anhydrase Inhibitory Proterties of Different Extracts from Alcea dissecta", 4. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants , (October 2018
Türk, E., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Çağlayan, C., Küçükler, S., Kuzu, M. (2018) "Protective effects of hesperidin against sodium arsenate-ınducedkidney toxicity", 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress , (April 2018
Kuzu, M., Kandemir, F.M., Yıldırım, S., Küçükler, S., Çağlayan, C., Türk, E. (2018) "Neuroprotective effect of morin on rats exposed to doxorubicin", 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress , (April 2018
Özkaya, A., Yoloğlu, E., Uçkun, M., Şahin, Z., Yoloğlu, S., Kuzu, M., Çomaklı, V., Demirdağ, R. (2017) "Protection by Geraniol of Lead-Acetate Induced Oxidative Stress on Rat Liver Biochemical Parameters", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES , (April 2017 
Kuzu, M. (2017) "Bazı Flavonoid Türevlerinin Tavuk Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik Tioredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkileri", 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , (April 2017
Özkaya, A., Yoloğlu, E., Uçkun, M., Şahin, Z., Kuzu, M., Demirdağ, R. (2017) "Protection by Geraniol of Lead-Acetate Induced Oxidative Stress on Rat Liver Biochemical Parameters", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES , (April 2017
Şahin, Z., Demirdağ, R., Çomaklı, V., Özkaya, A., Kuzu, M., Dağ, Ü. (2016) "Assessment of Role of Naringenin on Erythrocyte Carbonic Anhydrase Activity in Rats Exposed to Lead Acetate", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES , (April 2016
Çomaklı, V., Özkaya, A., Demirdağ, R., Şahin, Z., Kuzu, M., Dardağan, U., Aslan, A., Uzun, K., Koca, M. (2016) "Investigation of Effect of 1 3 Bis 2 Chlorobenzoyl Imidazoline 2 Thione on H2O2 Induced Oxidative Stress in the Liver", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES , (April 2016
Adem, Ş., Aktürk, Y., Ünlü, Z., Çomaklı, V., Demirdağ, R., Kuzu, M., Öztekin, A. (2016) "Investigation of Effects of Some Drugs on the Rat Kidney and Liver Glutathione Reductase", I. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences ICANAS 2016 , (pp. 278), Antalya, Turkey, (April 2016
Kuzu, M., Akyol, H. (2016) "Purification of Thioredoxin Reductase Enzyme from Rainbow Trout Gill Tissue and Investigation The Effects of Some Heavy Metals on the Enzyme Activity", 5TH INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS , (September 2016
Adem, Ş., Aslan, A., Ahmed, I., Güler, Ç., Demirdağ, R., Kuzu, M., Çomaklı, V. (2015) "İN VİTRO ORTAMDA BAZI FLAVONOİDLERİN PİRUVAT KİNAZ ENZİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", 27. Ulusal Kimya Kongresi , Turkey, (August 2015
Demirdağ, R., Kuzu, M., Özkaya, A., Çomaklı, V., Şahin, Z., Dardağan, U., Uzun, K., Koca, M. (2015) "BENZOFURAN 2 İL 3 FENİL 3 METİLSİKLOBÜTİL KETOKSİM BENZOFURAN 2 İL 3 METİL 3 MEZİTİLSİKLOBÜTİL KETON TİYOSEMİKARBAZON VE 1 3 BİS 2 KLORBENZOİL İMİDAZOLİN 2 TİYON İLE H2O2 NİN BAZI DOKULARDA KARBONİK ANHİDRAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", 27. Ulusal Kimya Kongresi , Turkey, (August 2015
Kuzu, M., Akkemik, E., Comakli, V., Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I. (2012) "In Vitro Effects of Some Metal Ions on Carbonic Anhydrase I and II Isozymes Activities from Van Lake Fish Chalcalburnus tarichi Gill", The 9. International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) , (April 2012
Kuzu, M., Çiftci, M. (2011) "NADPH Sitokrom c Redüktaz Enziminin Van Gölü Balığından Chalcalburnus Tarichi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", 25. Ulusal Kimya Kongrsi , Turkey, (June 2011
Kuzu, M., Şentürk, M., Çiftci, M. (2009) "İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz ve Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzimleri Üzerine Safraninin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", Kromatografi 2009 , Turkey, (September 2009
Beydemir, Ş., Çiftci, M., Kuzu, M., Küfrevioğlu, Ö.İ. (2005) "Manda Eritrositlerinden Saflaştırılan Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Aktivitesi Üzerine BAzı İlaçların İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi , Turkey, (September 2005
No Records
Kuzu, M. (2023) "Ekstraksiyon", Kitap: Teoriden Uygulamaya Temel Laboratuvar Uygulamaları, İstanbul/Turkey : İstanbul Tıp Kitabevleri  
Kaplan, D.N., Şener, N., Kuzu, M. (2023) "DİYETİSYENLİK MESLEĞİNDE İLETİŞİM", Kitap: SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ, : Eğitim Yayınevi  
No Records
(International - Journal) UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022, Asst. Editor
(International - Scientific Journals) Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2018
(International - Scientific Journals) Fish Physiology and Biochemistry, 2018
(International - Scientific Journals) Biomedicine Pharmacotherapy, 2017
(International - Scientific Journals) Pharmaceutical Biology, 2016
(International - Scientific Journals) Pharmaceutical Biology, 2014
(International - Scientific Journals) Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 0
(International - Scientific Journals) Eastern Anatolian Journal of Science, 0
No Records
Citations
Publications by Citation Count
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: International Field Index, E: TR Index, F: International Book, G: National Book, H: Other Article, I: Total
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Morin attenuates doxorubicin-induced heart and brain damage by reducing oxidative stress, inflammation and apoptosis
Biomedicine Pharmacotherapy
68 0 0 0 1 0 0 0 69
2
Protective Effect of Hesperidin on Sodium Arsenite-Induced Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats
Biological Trace Element Research
25 0 0 0 0 0 0 0 25
3
Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS
16 0 0 0 0 0 0 0 16
4
Investigation of the Effects of Some Phenolic Compounds on the Activities of Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and 6 Phosphogluconate Dehydrogenase from Human Erythrocytes
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
11 0 0 1 0 0 0 0 12
5
An analysis of expression patterns of genes encoding proteins with catalytic activities
BMC Genomics
10 0 0 0 0 0 0 0 10
6
Role of geraniol against lead acetate-mediated hepatic damage and their interaction with liver carboxylesterase activity in rats
Archives of Physiology and Biochemistry
8 0 0 0 0 0 0 0 8
7
Some phenolic natural compounds as carbonic anhydrase inhibitors: An in vitro and in silico study
Archiv der Pharmazie
7 0 0 0 0 0 0 0 7
8
Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill Salmo trutta labrax and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
5 0 0 0 1 0 0 0 6
9
Inhibitory and Activating Effects of Some Flavonoid Derivatives on Human Pyruvate Kinase Isoenzyme M2
Archiv der Pharmazie
6 0 0 0 0 0 0 0 6
10
Compounds from Terminalia mantaly L. (Combretaceae) Stem Bark Exhibit Potent Inhibition against Some Pathogenic Yeasts and Enzymes of Metabolic Significance
Medicines
2 0 0 0 0 0 0 0 2
11
Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase and 6 Phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
2 0 0 0 0 0 0 0 2
12
Purification of glucose 6 phosphate dehydrogenase and glutathione reductase enzymes from the gill tissue of Lake Van fish and analyzing the effects of some chalcone derivatives on enzyme activities
Fish Physiology and Biochemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
13
IN VITRO EFFECTS OF SOME HEAVY METAL IONS ON CYTOSOLIC THIOREDOXIN REDUCTASE PURIFIED FROM RAINBOW TROUT GILL TISSUES
Fresenius Environmental Bulletin
1 0 0 0 0 0 0 0 1
14
Inhibitory properties of some heavy metals on carbonic anhydrase I and II isozymes activities purified from Van Lake fish (Chalcalburnus Tarichi) gill
Fish Physiology and Biochemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
15
Characterization and Purification of Glutathione S Transferasefrom the Liver and Gill Tissues of Ağrı Balık Lake Trout Salmo trutta labrax and the Effects of Heavy Metal Ions on Its Activity
Journal of Aquatic Animal Health
1 0 0 0 0 0 0 0 1
16
Protective effect of Smilax excelsa L. pretreatment via antioxidant, anti-inflammatory effects, and activation of Nrf-2/HO-1 pathway in testicular torsion model
Journal of Food Biochemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
17
In vitro Biological Activities of Different Extracts from Alcea dissecta
Clinical and Experimental Health Sciences
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2018) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2015) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2015) "Yayın Teşvik Ödülü" İbrahim Çeçen Vakfı
(2015) "Yayın Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
No Records
No Records
No Records
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Veysal Çomaklı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2007 - 2024 21
Ramazan Demirdağ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2014 - 2024 20
Erdinç Türk
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2018 - 2024 18
Mustafa Cellat
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2024 12
Cüneyt Çağlayan
Bingöl Üniversitesi
2018 - 2021 11
Fatih Mehmet Kandemir
Atatürk Üniversitesi
2018 - 2021 11
Ahmet Uyar
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2024 10
Zafer Şahin
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2015 - 2019 10
Serkan Yıldırım
Atatürk Üniversitesi
2018 - 2021 10
Ahmet Özkaya
Adıyaman Üniversitesi
2015 - 2019 10
Mehmet Güvenç
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2024 10
Sefa Küçükler
Atatürk Üniversitesi
2018 - 2021 7
Emir Alper Türkoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2018 - 2022 6
Muhammed Etyemez
Kastamonu Üniversitesi
2021 - 2024 6
Ahmet Gökhan Ağgül
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2020 - 2022 6
Şevki Adem
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2014 - 2024 5
Abdulselam Aslan
Giresun Üniversitesi
2015 - 2017 5
İlker Yavaş
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2023 5
İlhami Gülçin
Atatürk Üniversitesi
2007 - 2024 4
Turgut Taşkın
Marmara Üniversitesi
2018 - 2022 4
Mehmet Çiftci
Bingöl Üniversitesi
2007 - 2018 4
Sefa Küçükler
-
2018 - 2019 4
İbrahim Ozan Tekeli
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2021 3
Emine Güler Akgemci
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2019 - 2021 3
Miraç Uçkun
Adıyaman Üniversitesi
2017 - 2019 3
Turan Yaman
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2020 - 2021 3
Akın Kırbaş
Yozgat Bozok Üniversitesi
2020 - 2022 3
Asuman Uçar
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2019 - 2021 3
Fatma Gülruy Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2021 3
Ertan Yoloğlu
Adıyaman Üniversitesi
2017 - 2019 3
Cafer Tayer İşler
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2021 - 2022 3
Murat Koca
Adıyaman Üniversitesi
2015 - 2016 3
Hüseyin Özkan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2021 3
Naim Uzun
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2016 - 2022 3
Kader Uzun
-
2015 - 2016 3
Mehmet Çiftci
-
2005 - 2011 3
Müslüm Kuzu
-
2005 - 2011 3
Semra Yoloğlu
-
2017 - 2019 3
Tuncer Kutlu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2022 - 2023 2
Özgür Kanat
-
2023 - 2024 2
Rüya Sağlamtaş
-
2023 - 2024 2
İshak Gökçek
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2021 - 2024 2
Ömer İrfan Küfrevioğlu
Atatürk Üniversitesi
2007 - 2018 2
Emrah Yerlikaya
Siirt Üniversitesi
2015 2
Parham Taslımı
Bartın Üniversitesi
2021 - 2022 2
Ebru Akkemik
Siirt Üniversitesi
2018 - 2021 2
Murat Şentürk
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2011 - 2015 2
Tuba Aydın
-
2022 - 2023 2
Çağlar Güler
-
2015 - 2016 2
Hatice Akyol
-
2016 - 2017 2
Ishtıaq Ahmed
-
2016 2
Ishtiaq Ahmed
-
2015 - 2016 2
Uğur Dardağan
-
2015 - 2016 2
Üzeyir Dağ
-
2016 - 2017 2
Veysel Comakli
-
2012 - 2016 2
-
2023 1
Serdar Eratak
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2019 1
Hasan Özdemir
Atatürk Üniversitesi
2007 1
Yeşim Akaydın Bozkurt
-
2024 1
Hülya Çelik
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2019 1
Deniz Ekinci
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2007 1
Mehmet Zeki Yılmaz Deveci
-
2023 1
Ülkü Sayın
Selçuk Üniversitesi
2021 1
Aykut Öztekin
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2016 1
Yusuf Selim Kaya
-
2024 1
Nursel Dikmen
-
2021 1
Hülya Akıncıoğlu
-
2024 1
Mehmet Çömez
-
2024 1
Zeki Severoğlu
-
2021 1
Fikret Karaca
-
2024 1
Zafer Sayın
Selçuk Üniversitesi
2021 1
Muhammet Bahaeddin Dörtbudak
Bingöl Üniversitesi
2019 1
Yalçın Karagöz
-
2023 1
Sinan Bilginer
-
2021 1
Murat Çankaya
Erzincan Üniversitesi
2007 1
Mehmet Güvenç
-
2022 1
Hakan İnci
Bingöl Üniversitesi
2019 1
Tugay Ayaşan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2019 1
İmdat Aygül
-
2024 1
Merve Balaban
-
2021 1
Arash Alızadeh Yeganı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 1
Murat Yüksel
-
2024 1
Halil Alakuş
-
2022 1
Şükrü Beydemir
Atatürk Üniversitesi
2007 1
Harun Budak
Atatürk Üniversitesi
2007 1
Fatih Aymelek
Adıyaman Üniversitesi
2019 1
Ahmet Zafer Tel
Iğdır Üniversitesi
2019 1
Ahmet Doğan
-
2022 1
Suray Pehlivanoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2021 1
Abdulselam Aslan
-
2016 1
Ahmet Uyar
-
2021 1
Alizadeh Yegani Arash
-
2020 1
Ama Martinez Hernandez
-
2007 1
Arash Alizadeh Yegani
-
2021 1
Bruno Ndjakou Lenta
-
2017 1
Cafer Tayer Isler
-
2021 1
Dilay Kahvecioğlu
-
2022 1
Ebru Akkemik
-
2012 1
Erdinc Turk
-
2021 1
Ertan Yologlu
-
2018 1
Etienne Tsamo
-
2017 1
Fabrice Fekam Boyom
-
2017 1
Gregor Eichele
-
2007 1
Ishak Gokcek
-
2021 1
Karsten Krohn
-
2016 1
Marthe Aimee Tchuente Tchuenmogne
-
2017 1
Mehmet Ciftci
-
2012 1
Mehmet Guvenc
-
2021 1
Mirac Uckun
-
2018 1
Muhammed Etyemez
-
2021 1
Murat Şentürk
-
2009 1
Muslum Kuzu
-
2012 1
Mustafa Cellat
-
2021 1
Mustafa Ozkaraca
-
2018 1
Mükerrem Fındık
-
2021 1
Naim Uzun
-
2016 1
Norbert Sewald
-
2017 1
Nurdan Şener
-
2023 1
Nursel Dikmen
-
2021 1
Omer Irfan Kufrevioglu
-
2012 1
Ömer İrfan Küfrevioğlu
-
2005 1
Qiuhong Jiang
-
2007 1
Ramazan Demirdag
-
2016 1
Rufin Marie Toghueo Kouipou
-
2017 1
Sebastian Gohlke
-
2017 1
Silvre Augustin Ngouela
-
2017 1
Şükrü Beydemir
-
2005 1
Thierry Ngouana Kammalac
-
2017 1
Tufan Emircupani
-
2007 1
Ugur Dardağan
-
2016 1
Uzeyir Dag
-
2015 1
Yavuz Selim Saglam
-
2018 1
Yeşim Aktürk
-
2016 1
Zerrin Ünlü
-
2016 1
Zeynep Aleyna Kahraman
-
2021 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
134.
50855 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
87.
12889 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
45.
3381 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12889
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3381
Anahtar Kelimeler Biyokimya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 202 135 90 179 214 37 290 220 180 150
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 465 . 527 . 623 . 494 . 447 . 578 . 384 . 464 . 477 . 134 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 349 . 400 . 475 . 348 . 295 . 389 . 238 . 286 . 274 . 87 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 197 . 263 . 302 . 195 . 162 . 238 . 120 . 178 . 156 . 45 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 46 . 83 . 116 . 71 . 56 . 109 . 47 . 74 . 69 . 14 .
Toplam Yayın 6 7 5 10 7 5 9 5 4 3
Toplam Makale 4 3 3 3 5 1 7 5 2 3
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 2 4 2 7 2 4 2 0 0 0
Makale (SCI) 4 2 1 3 4 0 5 4 2 3
Makale (Uluslararası) 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 2 5 2 3 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri