img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖREGEN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Din Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1995, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1987, 1992
Araştırma Alanları
Dinler Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1995, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1992, 1995
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1987, 1992
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi
Akademik Unvanlar
2015-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Saliha Kır, Yüksek Lisans, Mehmed Emin Üsküdari ve Şerh-u Kaside-i Nuniyye fî Îlmi'l-Akaid isimli eserin Kelam Açısından Tahlil, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zekiye Öz, Yüksek Lisans, Yeni ilm-i kelâm süreci ve deizm, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Muhammet Yeşilçiçek, Yüksek Lisans, Seyyid Sâbık'ın kelâmî görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Din Eğitimi Bilimi, Lisans
2019-2020, Dinlerarası Teolojik Tartışmalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Lisans
2019-2020, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Okul Deneyimi, Lisans
2019-2020, Bitirme Ödevi, Lisans
2019-2020, Kuran Okuma ve Tecvid III, Lisans
2019-2020, Dinler Tarihi I, Lisans
2019-2020, Karşılaştırmalı Teoloji Okumaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Bilimsel Çalışma Metedolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Kuran Okuma ve Tecvid II, Lisans
2019-2020, Rehberlik, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, İslam Düşüncesinde Reddiye Geleneği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Çağdaş İslam Akımları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Din Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Yaşayan Dünya Dinleri, Lisans
2019-2020, Kuran Okuma ve Tecvid IV, Lisans
2019-2020, İslam Ülkeleri Tarih ve coğrafyası, Lisans
2018-2019, DİNLER TARİHİ I, Lisans
2018-2019, KUR AN OKUMA VE TECVİD VII, Lisans
2018-2019, KUR AN OKUMA VE TECVİD III, Lisans
2018-2019, KUR AN OKUMA VE TECVİD I, Lisans
2018-2019, KUR AN OKUMA VE TECVİD V, Lisans
2018-2019, Din Sosyolojisi, Lisans
2018-2019, Bilisel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Lisans
2018-2019, KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ OKUMALARI, Yüksek Lisans
2018-2019, Bitirme Ödevi, Lisans
2017-2018, Din Hizmetleri Uyg., Lisans
2017-2018, Öğret. Staj Uyg., Lisans
2017-2018, BİLİMSEL ÇALIŞMA METEDOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ OKUMALARI, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR AN OKUMA VE TECVİD V, Lisans
2017-2018, KUR AN OKUMA VE TECVİD I, Lisans
2017-2018, KUR AN OKUMA VE TECVİD III, Lisans
2017-2018, ILH302 - KUR’xxAN OKUMA VE TECVİD VI, Lisans
2017-2018, ILH124 - KUR’xxAN OKUMA VE TECVİD II, Lisans
2017-2018, DİNLER TARİHİ I, Lisans
2017-2018, Bitirme Ödevi, Lisans
2017-2018, DİNLER TARİHİ II, Lisans
2016-2017, Uzmanlık Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Değerler Eğitimi, Lisans
2016-2017, Seminer, Yüksek Lisans
2016-2017, Dinler Tarihi I, Lisans
2016-2017, Bitirme Ödevi, Lisans
2016-2017, Arap Dili Fonetiği, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma ve Tecvid III, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma veTecvid III, Lisans
2016-2017, Dinler Tarihi I, Lisans
2016-2017, Değerler Eğitimi, Ön Lisans
2016-2017, Kur an Okuma ve Tecvid V, Lisans
2016-2017, Değerler Eğitimi, Ön Lisans
2016-2017, Kur an Okuma veTecvid II, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma ve Tecvid IV, Lisans
2016-2017, Dinler Tarihi II, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma ve Tecvid VIII, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi II, Lisans
2016-2017, Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi IV, Lisans
2016-2017, Dinler Tarihi II, Ön Lisans
2016-2017, Bilimsel Çalışma Metedolojisi, Yüksek Lisans
2016-2017, Karşılaştırmalı Teoloji Okumaları, Yüksek Lisans
2015-2016, Dinler Tarihi I, Lisans
2015-2016, Kur an Okuma ve Tecvid I, Lisans
2015-2016, Kur an Okuma ve Tecvid III, Lisans
2015-2016, Dinler Tarihi I, Lisans
2015-2016, Kur an Okuma ve Tecvid VII, Lisans
2015-2016, Dinler Tarihi II, Lisans
2015-2016, Kur an Okuma ve Tecvid VII, Lisans
2015-2016, Kur an Okuma ve Tecvid VIII, Lisans
2015-2016, Arap Dili Fonetiği, Lisans
2015-2016, Dinler Tarihi II, Lisans
2015-2016, Peygamberler Tarihi, Lisans
2014-2015, Kur an Okuma ve Tecvid VI, Lisans
2014-2015, Kur an Okuma ve Tecvid V, Lisans
2014-2015, Kur an Okuma ve TecvidVI, Lisans
2014-2015, Kur an Okuma ve Tecvid II, Lisans
2014-2015, ILH302 - Kur'an Okuma ve Tecvid VI, Lisans
2014-2015, ILH124 - Kur'an Okuma ve Tecvid II, Lisans
2014-2015, Hıristiyanlık Tarihi, Yüksek Lisans
2013-2014, Hıristiyanlık, Yüksek Lisans
2013-2014, KURAN OKUMA BECERİLERİ I, Lisans
2013-2014, KURAN ARAPÇASI, Lisans
2013-2014, DİNLER TARİHİNİN SAHASI VE PROBLERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, KURAN ARAPÇASI, Lisans
2013-2014, Geleneksel Türk Dini Tarihi, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Göregen, M. (2018) "Batıda Oluşan ’’Öteki’ Anlayışının İnançla Olan İlişkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4) pp. 3156-3167 [TR Dizin]  
Yiğitoğlu, M., Göregen, M. (2018) "Economic and Commercial Relations of the Prophet Muhammad with the Jews", Afro Eurasian Studies, 7 (2) pp. 236-253 Link  
Göregen, M., Turan, G. (2018) "Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmes", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (10) pp. 70-92  
Göregen, M. (2017) "Kapadokyalı Bir Hıristiyan Teolog: Nazianzoslu Gregorios ve Hıristiyan Teolojisinin Şekillenmesine Etkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 612-626 [TR Dizin]  
Göregen, M. (2017) "Dâvûd-i Karsî’nin ’’xxRisale fi Beyani Sıfatillahi Taala Sıfat-i İlahiye’xx’xx Bağlamında Kelamcılığı ve Sıfatlar konusundaki Görüşleri", Türkiye İlahiyat Araştırmaları, 1 (2) pp. 143-175  
Göregen, M. (2017) "Oryantalist İslam Yorumlarının Psiko-Sosyal temelleri", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 32-42  
Göregen, M. (2016) "Bir arada yaşama tecrübesi bakımından Osmanlı Dönemi Kıbrıs,", Yakın Doğu Üniversitesi, İslam Tetkikleri Merkezi dergisi,, 2 (1) pp. 19-30  
Göregen, M. (2015) "Yuhanna ed-Dımaşki’nin ‘’Bir Hıristiyan ile Müslüman arasında Diyalog’’ isimli risalesinin Değerlendirilmesi", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16) pp. 111-126 [TR Dizin]  
Göregen, M. (2015) "İslami Reddiye geleneğinde Tebşirat Problemi", Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,, 8 (15) pp. 145-161  
Göregen, M. (2015) "5 İslam –Yahudi Polemiği Bağlamında Rahmetullah el-Hindi’nin Yahudi Kutsal Kitabı Tevrat’ın Tahrifi Meselesine Bakışının Değerlendirilmesi", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5) pp. 205-219  
Göregen, M. (2014) "Ahmet Mithat Efendi’nin Hıristiyan Kutsal Kitabının Tahrifi Meselesine Bakışı", Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1) pp. 43-58  
Göregen, M. (2014) "Yahya Dımeşki ve İkonoklastik Konsil", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14) pp. 59-74 [TR Dizin]  
Göregen, M. (2014) "Ahmet Mithat Efendinin Hıristiyanlıkla ilgili görüşleri", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 165-183 DOI  
Göregen, M. (2013) "Dinlerde Dünyadan Feragat Etme (Fakirlik) Düşüncesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2) pp. 269-297  
Bildiriler
Göregen, M. (2020) "İbn Teymiyye'nin ''er-Risaletü'l-Kıbrısiyye'' Adlı eserinde Hıristiyanlık Eleştirisi", 3RD İNTERNATİOAL CONGRESS OF THE HUMAN AND SOCİAL SCİENCE RESEARCHES (ITOBIAD) , (pp. 345-353), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2020
Göregen, M., Yiğitoğlu, M. (2018) "Dinsel Bir İnanç Olarak Toplumlarda Kurtarıcı Anlayışı", I. International Congress of Human and Social Sciences Research , (pp. 777-784), Karabük, Türkiye, (Kasım 2018
Göregen, M. (2018) "Hz. Ömer Döneminde Müslümanların Kudüs’ü Fethi", Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu , (pp. 523-533), Sivas, Türkiye, (Eylül 2018
Göregen, M., Yıldız, M. (2018) "İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri", Geçmişten Günümüze Tokatta ilmi ve Kültürel Uluslararası Sempozyum , (pp. 141-164), Tokat, Türkiye, (Aralık 2018
Yiğitoğlu, M., Göregen, M. (2018) "Yahudilikte Suçlar ve Cezalara Dair Bir Değerlendirme", I. International Congress of Human and Social Sciences Research , (pp. 831-841), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Göregen, M. (2017) "Batıda Oluşan ‘’Öteki‘’ Algısının Kitâb-ı Mukaddes Bağlamında Değerlendirilmesi", ”Muasır Dünyada Entegrasiya ve Elmin Aktual Problemleri” Mevzusunda Keçirilen Respublika Elmi Konferansı , (pp. 88-89), Lenkeran, Azerbaycan, (Aralık 2017
Göregen, M. (2017) "‘’ Ebû Hanife’nin Sünnî İslam Kelâmının Oluşumuna Etkisi’", ,Kastamonu Üniv. İlahiyat Fak. IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Hanefîlik-Maturîdilik, , (pp. 27-33), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2017
Kitaplar
Göregen, M. (2014) "Müslüman- Yahudi Polemikleri", İstanbul/Türkiye : Hikmet evi  
Göregen, M. (2014) "Erken Dönem Hıristiyan- İslam Polemiği Yahya Dımeşki Örneği", İstanbul/Türkiye : Net  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) Tefsir ve Kur’an İlimlerine Dair 100 Kavram/Konu, 2017, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araraştırmaları Dergisi İTOBİAD, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kafkas Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Economic and Commercial Relations of the Prophet Muhammad with the Jews
Afro Eurasian Studies
0 0 0 0 1 7 8
2
Müslüman- Yahudi Polemikleri
0 0 0 0 0 3 3
3
Dinlerde Dünyadan Feragat Etme (Fakirlik) Düşüncesi
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 0 2
4
Oryantalist İslam Yorumlarının Psiko-Sosyal temelleri
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
5
Bir arada yaşama tecrübesi bakımından Osmanlı Dönemi Kıbrıs,
Yakın Doğu Üniversitesi, İslam Tetkikleri Merkezi dergisi,
0 0 0 0 0 0 1
6
Yahya Dımeşki ve İkonoklastik Konsil
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
7
Yahudilikte Suçlar ve Cezalara Dair Bir Değerlendirme
0 1 0 0 0 0 1
Ödüller
(2008) "TEŞEKKÜR" MEVLANA İ.Ö.O
(2006) "TEŞEKKÜR" MEVLANA İ.Ö.O
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 3
Karabük Üniversitesi
2018 1
Gönül Turan
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 1107
Anahtar Kelimeler Dinler Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 50 15 65 85 0 10 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 412 . 463 . 482 . 450 . - 500 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 158 . 200 . 183 . 165 . - 213 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 95 . 107 . 104 . 81 . - 118 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 30 . 44 . 35 . 29 . - 44 . - - -
Toplam Yayın 3 1 5 6 0 1 0 0 0
Toplam Makale 3 1 3 3 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 2 3 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 3 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri