img

Prof. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN

  • İşletme Fakültesi
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
56
h-index
4
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2001, 2005
Araştırma Alanları
Girişimcilik ve Pazarlama
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2001, 2005
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 73, Güz, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Girişimcilik ve Pazarlama
2023-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Pazarlama, Türkiye
2013-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2009-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye
2013-2016, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Bölüm Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Melek Bingöl, Yüksek Lisans, İşletmelerin pazaryeri seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHS yöntemi ile belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Merve Uzunkaya, Yüksek Lisans, Instagram'daki influencerlar'ın takipçilerinin satın alma niyetine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ferdanur Ateş, Yüksek Lisans, Suriyeli göçmen girişimcilerin deneyimlerinin ve müşterilerin göçmen girişimcilerden alışveriş yapma motivasyonlarının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Cahid Özdeveci, Yüksek Lisans, Mobilya Sektöründe İhracat Yapan İşletmelerin Fiyatlandırma Stratejileri: Nitel Bir Uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2023-2024, İş modeli ve iş planı tasarımı, Yüksek Lisans
2023-2024, Hizmet Pazarlaması, Lisans
2023-2024, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2022-2023, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2022-2023, İş Planı ve İş Modelleri Tasarımı, Yüksek Lisans
2022-2023, Küresel Girişimcilik, Lisans
2022-2023, Hizmet Pzarlaması, Lisans
2022-2023, E-İş E-Ticaret, Lisans
2022-2023, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2021-2022, Küresel Girişimcilik, Lisans
2021-2022, İş Planı ve İş Modeli Tasarımı, Yüksek Lisans
2021-2022, Pazarlama İletişimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Lisans
2021-2022, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2021-2022, Girişimcilik, Lisans
2020-2021, İş Modeli ve İş Planı tasarımı, Yüksek Lisans
2020-2021, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2020-2021, E-Ticaret, Lisans
2019-2020, Yenilik Yönetimi, Lisans
2019-2020, Stratejik Pazarlama, Lisans
2019-2020, Uluslararası Girişimcilik, Lisans
2019-2020, Yenilik Yönetimi, Lisans
2019-2020, E-Ticaret, Lisans
2019-2020, Stratejik Pazarlama, Lisans
2019-2020, Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2019-2020, Girişimcilikte Vaka Analizi, Lisans
2018-2019, Uluslararası Girişimcilik, Lisans
2018-2019, Yenilik Yönetimi, Lisans
2018-2019, E-Ticaret, Lisans
2018-2019, Stratejik Pazarlama, Lisans
2018-2019, Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Girişimcilikte Vaka Analizi, Lisans
2017-2018, Uluslararası Girişimcilik, Lisans
2017-2018, Yenilik Yönetimi, Lisans
2017-2018, E-Ticaret, Lisans
2017-2018, Stratejik Pazarlama, Lisans
2017-2018, Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2017-2018, Girişimcilikte Vaka Analizi, Lisans
2017-2018, Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans
2017-2018, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2017-2018, E-İŞ E-TİCARET, Lisans
2017-2018, Küresel Girişimcilik, Lisans
2016-2017, Pazarlama Araştırmaları, Yüksek Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİK, Lisans
2016-2017, PAZARLAMA İLKELERİ, Lisans
2016-2017, E-İŞ E-TİCARET, Lisans
2015-2016, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2015-2016, E-İş E-Ticaret, Lisans
2015-2016, Pazarlama İlkeleri, Lisans
2015-2016, Girişimcilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, E-İş E-Ticaret, Lisans
2014-2015, Girişimcilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, GİRİŞİMCİLİK, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
İşletme Bölümlerine Yönelik Azalan Talebin Tavsiye Etme Eğilimi Aracılığıyla İncelenmesi: Bir Model Önerisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2024
Eğitim Amaçlı Oyunlarda İş Modeli Seçeneklerinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Kayıt Yok
Karaarslan, M.H., Hançerli, R.Ç. (2023) "TÜRKİYE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞİRKETLERİNİN HALKA ARZ KAMPANYALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", JOURNAL OF INTERNATIONAL BANKI NG ECONOMY AND MANAGEMENT STUDIES, 6 (1) Link  
Karaarslan, M.H., Soylu, N. (2023) "Risk Factors in Start-Ups: An Evaluation", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 26 (1) pp. 241-258 [TR Dizin] Link   
Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2023) "AFET KİTLE FONLAMASI: PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN BİR MODEL ÖNERİSİ", Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 7 (0) Link  
Barin, A., Bingöl, M., Karaarslan, M.H. (2021) "TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ KANALI OLARAK YOUTUBE GÖNDERİLERİNİN İNCELENMESİ", JOURNAL OF INTERNATIONAL BANKI NG ECONOMY AND MANAGEMENT STUDIES, 4 (2) pp. 78-107 Link  
Karaarslan, M.H. (2021) "YENİ KURULAN GİRİŞİMLERİN ULUSLARARASILAŞMASI: NASIL? VE NEDEN?", GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, 16 (1) pp. 88-106 Link  
Kol, A.C., Karaarslan, M.H. (2021) "Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık İşletmelerinin İş Modelleri Nasıl Değişti?", Unika Toplum ve Bilim Dergisi, 1 (2) Link  
Karaarslan, M.H. (2020) "EVALUATION OF THE BUSINESS MODELS INTERNET ENTERPRISES IN TURKEY", Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (35)   
Ecem, Ö., Karaarslan, M.H. (2020) "Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Bankacılık Mobil Uygulama Kullanma Motivasyonlarının Belirlenmesi", Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, (14)  
Karaarslan, M.H. (2020) "Eğitim Amaçlı Oyunlarda İş Modeli Seçeneklerinin Belirlenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergi, (0) [TR Dizin] Link  
Aydoğan, D., Karaarslan, M.H. (2017) "Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1) pp. 119-146 [TR Dizin] DOI   
Altuntaş, B., Karaarslan, M.H. (2017) "Kullanıcıların Mobil Oyun Tercihinde Etkili Olan Faktör Düzeylerinin Öneminin Belirlenmesi", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (19) pp. 277-298 [TR Dizin] DOI   
Karaarslan, M.H., Özbakır, L. (2017) "MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1) pp. 83-103 Link DOI   
Durmuş, S., Karaarslan, M.H. (2016) "The Evaluation of the Support that the Entrepreneurs Who Benefit From Techno Venture Capital Support Program", Eurasian Acadey of SciencesEurasian Business Economics Journal, 1 (1) pp. 479-486  
Karaarslan, M.H. (2016) "İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ İŞLERİNİ KURMA KONUSUNDA ALGILADIKLARI SOSYAL NORMLAR", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (28) pp. 143-161 DOI   
Altuntaş, B., Karaarslan, M.H. (2016) "Türkiye deki Seçilmiş Pazarlama Vakalarının Oyunlaştırma Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17) pp. 433-447 DOI  
Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2016) "Kariyer Tercihini Etkileyen Faktör Düzeylerinin Öneminin Konjoint Analizi ile Belirlenmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (24659) pp. 1972-1988 Link DOI   
Karaarslan, M.H., Bayar, Y., Özdeveci, C. (2016) "Post Investment Contributions of Business Angels from the Investee Perspective in Turkey", International Journal of Business Administration, 7 (3) pp. 44-56 DOI  
Cengiz, H., Karaarslan, M.H., Akçalan, E., Malkoç, E. (2016) "Sosyal Ağ Sitelerinde Marka Temelli İçeriklerin Paylaşılmasına Yönelik Güdülerin İncelenmesi Facebook Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 611-633 [TR Dizin]   
Uğur, İ., Karaarslan, M.H. (2016) "DESTİNASYON SEÇİMİNDE FİKİR GRUPLARININ ETKİSİ SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Sosyal Bilimler Metinleri, 9 (1) pp. 59-70  
Karaarslan, M.H. (2015) "3 Boyutlu Yazdırma Teknolojisi Sosyo Ekonomik Etkileri İçin Yeni Ufuklar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (1) pp. 193-211  
Karaarslan, M.H., Akdoğan, M.Ş. (2015) "Consumer Innovativeness A Market Segmentation", International Journal of Business and Social Science, 6 (8) pp. 227-237 Link  
Altuntaş, B., Karaarslan, M.H., Özdemir, H.Ö. (2015) "Yerel Pazarlarda Tüketicilerin GSM Operatörlerini Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 3 (1) pp. 39-55 [TR Dizin] Link DOI   
Bayar, Y., Karaarslan, M.H., Özdeveci, C. (2015) "Angel Investing From The Perspective Of The Entrepreneurs In Turkey", International Business Research, 8 (9) pp. 116-123 Link DOI  
Karaarslan, M.H., Akdoğan, M.Ş. (2013) "Tüketici Yenilikçiliği", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 27 (2) pp. 1-20 [TR Dizin] Link   
Akdoğan, M.Ş., Karaarslan, M.H. (2011) "Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Nevşehir Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30 (1) pp. 373-395 Link  
Akdoğan, M.Ş., Karaarslan, M.H. (2010) "Mağaza İçerisinde Tüketicinin Kararını Yönlendiren Kişilerin Etkisinin Senaryo Yöntemi İle Ölçülmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları, 2 (0) pp. 29-48 Link  
Özdemir, H.Ö., Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2010) "Tüketicilerin Çevreci İşletmelere Ve Ürünlere Karşı Tutumları Ankara İstanbul Ve Kırşehir İllerinde Bir Uygulama", e-Journal of New World Sciences Academy, (0)  
Torlak, Ö., Cengiz, H., Karaarslan, M.H., Tiltay, M.A., Barin, A. (2023) "İşletme Bölümlerine Yönelik Azalan Talebin İncelenmesi: Bir Model Önerisi", 22. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2023
Karaarslan, M.H., Cengiz, H. (2019) "SANAYİ 4.0 ve DİJİTAL YÖNETİM-PAZARLAMA-İŞLETME", 4th International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry , (Nisan 2019
Karaarslan, M.H. (2018) "Eğitim Amaçlı Oyunlarda İş Modeli Seçeneklerinin Belirlenmesi", Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) , Budapeşte, Macaristan, (Haziran 2018 
Mehmet, Ö., Karaarslan, M.H. (2018) "MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ", 4. Global Business Research Congress , Türkiye, (Temmuz 2018
Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2016) "GENÇ BİREYLERİN KARİYER TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN KONJOİNT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ", Scientific Cooperation for the Future in the Social SciencesInternational Conference , (Eylül 2016
Durmuş, S., Karaarslan, M.H. (2016) "TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİNDEN YARARLANAN GİRİŞİMCİLERİN PROGRAMDAN ALDIKLARI DESTEKLERİ DEĞERLENDİRMESİ", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2016
Altuntaş, B., Karaarslan, M.H. (2016) "Mobil Oyun Tercihinde Etkili Faktörlerin Düzeylerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi", 21. Pazarlama Kongresi , (Ağustos 2016
Özdeveci, C., Karaarslan, M.H. (2016) "Fiyatlandırma Bir Literatür taraması", Global Business Research Congress , (pp. 118-126), (Mayıs 2016
Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2016) "Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı Kitle Fonlaması", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2016
Özkan, B., Karaarslan, M.H. (2015) "Kadınların Hedonik Tüketim Eğilimlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 121-127), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2015
Karaarslan, M.H., İlker, T., Görkem, D. (2015) "Kırsal Kalkınma Programı Fonlarından Faydalanmak İsteyen Yatırımcıların Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir araştırma", 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu , (pp. 627-637), (Ekim 2015
Karaarslan, M.H. (2021) "Girişimcilik Örnek Olayları", Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Tunçbilek, M.M., Karaarslan, M.H. (2020) "Sektörel Vakalar, Demir-Çelik, Konfeksiyon-Hazır Giyim ve Gıda", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi  
Karaarslan, M.H. (2016) "Girişimcilik Vakaları", İstanbul/Türkiye : Optimist Yayınları  
Karaarslan, M.H., Altuntaş, B. (2023) "PAZARLAMA EĞİTİMİ VE SİMÜLASYON", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Basın Yayın Dağıtım  
Karaarslan, M.H. (2022) "KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN TÜKETİCİLER", Kitap: YENİLENEBİLİR ENERJİ: İKTİSAT, FİNANS, MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMELER, İstanbul/Türkiye : Efe Akademi  
Karaarslan, M.H., Barin, A., Bingöl, M. (2021) "E-TİCARET GİRİŞİMLERİNİN TESLİMAT ÇÖZÜMLERİ", Kitap: PAZARLAMA BAKIŞIYLA LOJİSTİK HİZMETLERDE YENİ UYGULAMALAR, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İşletme Eğitimi ve Simülasyon, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) YENİLENEBİLİR ENERJİ: İKTİSAT, FİNANS, MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMELER, 2022, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Business Management Studies: An International Journal, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Diğer) Sosyal Bilimlerde Gelecek için Bilimselİşbirliği Uluslararası Konferansı-2016, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Tüketici Yenilikçiliği
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 11 3 3 0 0 17
2
Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı Kitle Fonlaması
0 0 0 2 2 2 0 0 6
3
Kullanıcıların Mobil Oyun Tercihinde Etkili Olan Faktör Düzeylerinin Öneminin Belirlenmesi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
0 0 0 2 1 3 0 0 6
4
Türkiye deki Seçilmiş Pazarlama Vakalarının Oyunlaştırma Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 2 3 0 0 5
5
Tüketicilerin Çevreci İşletmelere Ve Ürünlere Karşı Tutumları Ankara İstanbul Ve Kırşehir İllerinde Bir Uygulama
e-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 4 0 0 0 0 4
6
Kariyer Tercihini Etkileyen Faktör Düzeylerinin Öneminin Konjoint Analizi ile Belirlenmesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 1 0 0 3
7
Consumer Innovativeness A Market Segmentation
International Journal of Business and Social Science
2 0 0 1 0 0 0 0 3
8
Sosyal Ağ Sitelerinde Marka Temelli İçeriklerin Paylaşılmasına Yönelik Güdülerin İncelenmesi Facebook Örneği
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
9
Mağaza İçerisinde Tüketicinin Kararını Yönlendiren Kişilerin Etkisinin Senaryo Yöntemi İle Ölçülmesi
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları
0 0 0 1 1 0 0 0 2
10
DESTİNASYON SEÇİMİNDE FİKİR GRUPLARININ ETKİSİ SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sosyal Bilimler Metinleri
0 0 0 1 1 0 0 0 2
11
TÜRKİYE’DEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ KANALI OLARAK YOUTUBE GÖNDERİLERİNİN İNCELENMESİ
JOURNAL OF INTERNATIONAL BANKI NG ECONOMY AND MANAGEMENT STUDIES
1 0 0 0 0 1 0 0 2
12
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
13
Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Nevşehir Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
14
Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
15
YENİ KURULAN GİRİŞİMLERİN ULUSLARARASILAŞMASI: NASIL? VE NEDEN?
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Başar Altuntaş
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2023 10
Mehmet Şükrü Akdoğan
Erciyes Üniversitesi
2010 - 2015 4
Karabük Üniversitesi
2016 - 2023 3
Cahid Özdeveci
Karabük Üniversitesi
2015 - 2016 3
Ahmet Barin
-
2021 - 2023 3
Halil Özcan Özdemir
Ahi Evran Üniversitesi
2010 - 2015 2
Yılmaz Bayar
Uşak Üniversitesi
2015 - 2016 2
Melek Bingöl
-
2021 2
Selim Durmuş
-
2016 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2020 1
-
2023 1
Lale Özbakır
Erciyes Üniversitesi
2017 1
Muhammet Ali Tiltay
-
2023 1
Bekir Özkan
Kastamonu Üniversitesi
2015 1
Ömer Torlak
-
2023 1
Asil Cihat Kol
-
2021 1
Dalkıran Görkem
-
2015 1
Elif Akçalan
-
2016 1
Engin Malkoç
-
2016 1
İsa Uğur
-
2016 1
Öney Mehmet
-
2018 1
Özbek Ecem
-
2020 1
Recep Çapan Hançerli
-
2023 1
Türe İlker
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Pazarlama 1422
Anahtar Kelimeler Girişimcilik ve Pazarlama
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 96 242 45 8 5 139 190 40 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 376 . 260 . 503 . 534 . 537 . 391 . 434 . 580 . 496 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 292 . 176 . 404 . 464 . 477 . 315 . 342 . 504 . 419 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 54 . 19 . 125 . 152 . 149 . 57 . 61 . 149 . 99 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 15 . 3 . 31 . 44 . 40 . 17 . 11 . 40 . 24 . -
Toplam Yayın 7 12 3 2 1 4 5 1 5 0
Toplam Makale 4 7 3 0 0 3 3 0 3 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0
Toplam Bildiri 3 4 0 2 1 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 1 1 3 0 0 3 3 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri