img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCALAN

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Grafik Tasarımı
  • Grafik Tasarımı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Sy), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2001, 2007
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2013, 2018
Araştırma Alanları
Resim, Disiplinler Arası Sanat
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2013, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Sy), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2001, 2007
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 75, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Resim
[UAK] Güzel Sanatlar Plastik Sanatlar Disiplinler Arası Sanat
Akademik Unvanlar
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü, Türkiye
2012-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Büşra Abacıoğlu, Yüksek Lisans, Güncel Sanatta Şeffaflık ve Şekil Zemin İlişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, GRT132 Desen II, Lisans
2021-2022, GRT255 Grafik Desen I, Lisans
2021-2022, RES798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, RES797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, GRT256 Grafik Desen II, Lisans
2021-2022, RES415 Desen VII, Lisans
2021-2022, RES125 Perspektif I, Lisans
2021-2022, RES703 Görsel Algı ve Düşünme, Yüksek Lisans
2021-2022, GRT131 Desen I, Lisans
2021-2022, RES416 Desen VIII, Lisans
2021-2022, RES126 Perspektif II, Lisans
2021-2022, RES799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, GRT255 Grafik Desen I, Lisans
2020-2021, RES326 Desen VI, Lisans
2020-2021, RES325 Desen V, Lisans
2020-2021, RES703 Görsel Algı ve Düşünme, Yüksek Lisans
2020-2021, GRT132 Desen II, Lisans
2020-2021, RES126 Perspektif II, Lisans
2020-2021, RES125 Perspektif I, Lisans
2020-2021, GRT256 Grafik Desen II, Lisans
2020-2021, GRT131 Desen I, Lisans
2019-2020, RES203 Desen III, Lisans
2019-2020, GRT132 Desen II, Lisans
2019-2020, RES236 Desen VI, Lisans
2019-2020, RES126 Perspektif II, Lisans
2019-2020, GRT131 Desen I, Lisans
2019-2020, RES125 Perspektif I, Lisans
2018-2019, RES454 Duvar Resmi VI (B), Lisans
2018-2019, RES104 Desen II, Lisans
2018-2019, RES126 Perspektif II, Lisans
2018-2019, RES125 Perspektif I, Lisans
2018-2019, RES103 Desen I, Lisans
2018-2019, RES453 Duvar Resmi V (B), Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kocalan, M., Türkdoğan, T. (2018) "Çağdaş Sanatta Bir Yanılsama Tekniği: ‘Anamorfoz’ ve Felice Varini / An Illusion Technique in Contemporary Art: ‘Anamorphosis’ and Felice Varini", Journal of History Culture and Art Research, 7 (1) p. 527 [ESCI] Link DOI  
Bildiriler
Kocalan, M., Abacıoğlu, B. (2022) "Bedenin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı: Kamuflaj ve Yanılsama İlişkisi", 1. Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı , (pp. 47-48), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2022
Kocalan, M. (2019) "Maurits Cornelis Escher’in Eserlerinde İmkânsız Yapılar ve Çözümlemeleri", Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, , (pp. 58-67), Karabük, Türkiye, (Kasım 2019
Kocalan, M., Atlı, P. (2018) "Gerçeklik ve Yanılsama / Aydınlık ve Karanlık İkilikler Üzerine Postmodern Bir Sanatçı Analizi: Mat Collishaw", ASOS V. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2018
Kocalan, M. (2016) "Güncel Sanat Pratiklerinde Anamorfik İllüzyonlar/Görüntüler", İFAS , Konya, Türkiye, (Kasım 2016
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Çağdaş Sanatta Bir Yanılsama Tekniği: ‘Anamorfoz’ ve Felice Varini / An Illusion Technique in Contemporary Art: ‘Anamorphosis’ and Felice Varini
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 'Sonra/Then' isimli Kişisel Sergi, 21-03-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 28-03-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 5. Ulusal, 3.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi, 19-05-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi, 14-04-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 10-04-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Sergisi, 01-03-2021
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: III. Ulusal Davetli Jürili 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Karma Sergisi, 12-07-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021, 14-12-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Uluslararası Jürili, Mitoloji Temalı Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, 08-08-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 4th International Symposium of Education and Values’e (4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), 24-12-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: TBMM'nin 100.yıl Onuruna Ulusal Karma Sergi, 23-04-2020
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Uluslararası Sanat ve Terapi Online Sergisi, 10-06-2020
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 2.SAS (Sanat Akademisyenleri Sergisi), 22-09-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Büyük Buluşma 2019- Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Sergisi, 25-04-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Kolaj Sergisi, 13-02-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Karma Resim Sergisi,, 10-10-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: USBIK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Karma sergisi, 31-01-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu Çağdaş Sanat Sergisi, 06-12-2018
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Sergisi, 20-04-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 08-03-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu sergisi, 03-05-2017
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Bulli Project sergisi, 31-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 1.Karadeniz Bölgesi GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, 22-03-2016
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, 12-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karabük Sanat Eğitimcileri resim Sergisi, 24-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Tunus Caddesi No:35 Öğrenci Çalışmaları, 17-11-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Alaybey Karoğlu Sanatta 30.yıl Etkinlikleri Öğrenci Sergisi, 07-01-2014
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Jürili Karma Sergi, 14-05-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: S F T G S T F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Resim Sergisi., 24-11-2014
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Anadolu Üniversitesi Ulusal 50. Yıl Resim Yarışması, 26-05-2008
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: K B Belediyesi Karma Resim Sergisi, 18-03-2008
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Karma Suluboya Sergisi, 11-12-2007
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 1
Tansel Türkdoğan
Gazi Üniversitesi
2018 1
Büşra Abacıoğlu
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
552.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
171.
5472 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
93.
1429 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5472
YÖKSİS Bilim Alanı Plastik Sanatlar 1429
Anahtar Kelimeler Resim, Disiplinler Arası Sanat
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 10 0 0 20 10 0 0 2 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 452 . - - 515 . 524 . - - 552 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 120 . - - 137 . 138 . - - 171 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 63 . - - 74 . 78 . - - 93 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 51 . - - 58 . 63 . - - 71 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 47 . - - 50 . 54 . - - 65 . -
Toplam Yayın 1 0 0 2 1 0 0 1 0
Toplam Makale 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri