img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa POLAT

  • Edebiyat Fakültesi
  • Eğitim Bilimleri
  • Eğitim Programları ve Öğretim

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
51
Atıf
75
h-index
5
Proje
8
WoS
Yayın
3
Atıf
4
h-index
0
Google Scholar
Yayın
27
Atıf
196
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2010) ve Uluslararası İlişkiler (2019) bölümlerinde yüksek onur dereceleriyle, lisansüstü eğitimini ise yine Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde (2019) tamamlamış olan Dr. POLAT 2012'den itibaren Karabük Üniversitesi YDYO'da görev yapmaktadır. Temel araştırma alanları eğitim programları, yabancı dil öğretimi, yükseköğretimde uluslararasılaşma olan Dr. POLAT'ın uzmanlık alanları ile ilgili uluslararası kongrelerde bildirileri, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleri, uluslararası makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Dr. POLAT earned dual BA degrees in English Language Teaching (2010) and International Relations (2019) from Anadolu University. He completed his PhD in Curriculum and Instruction (2019) at the same university and has been a faculty member at Karabük University School of Foreign Languages since 2012. Dr. POLAT's primary research areas include curriculum development, foreign language teaching, and higher education internationalization. He has authored numerous papers for international congresses, European Union and TÜBİTAK projects, as well as international articles and book chapters.

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2014, 2019
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011, 2021
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İngilizce Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Araştırma Alanları
Eğitim Programları ve Öğretim
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011, 2021
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Dr), 2014, 2019
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İngilizce Eğitimi Bölümü, 2006, 2010
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 97, 2022
Çalışma, Erasmus Personel Hareketlilik Projesi, Litvanya - Vilnius, 28-08-2022, 01-09-2022
Kurs, Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Marmara Üniversitesi, 16-07-2022, 30-07-2022
Kongre Düzenleme, Forum on Assesment Issues, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 05-05-2017, 06-05-2017
Çalışma, RealEnglish: Improving the Communicative English Language Competence of Academic Personel within the, Karabük - Türkiye, 01-11-2013, 08-09-2016
Çalışma, The Comparative Analysis of the Best Practices in English Language Teaching, Çekya - Prag, 01-07-2013, 01-01-2014
Kurs, Best Practices in Teaching English, Çek Cumhuriyeti - Prag, 26-08-2013, 08-09-2013
Kurs, Oxford University Teachers' Academy Course, Türkiye, 31-05-2013, 02-06-2013
Kurs, Oxford University Press Extensive Reading Camp, Türkiye, 31-05-2013, 02-06-2013
Çalışma, New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania, Romanya - Braila, 01-09-2012, 30-07-2014
Çalışma, What about reflecting your dreams to the soil ?, Türkiye - Ankara, 01-02-2011, 01-10-2011
Çalışma, Happy Faces on the Wings of Art, Türkiye - Ankara, 01-02-2011, 01-08-2011
Çalışma, Don't Make Me Cry Anymore, Türkiye - Ankara, 01-04-2010, 30-08-2010
Kurs, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ankara Üniversitesi TÖMER & Yunus Emre Enstitüsü, 13-09-2010, 30-09-2010
[UAK] Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Programları ve Öğretim
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Türkiye
2012-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Hazırlık Bölümü, Türkiye
2023-, Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye
2023-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2022, Öğretim Elemanı Alım Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2022, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-, Yabancı Dil Sınav ve Kurslar Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Akademik Teşvik ve Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Yüksekokul Tanıtımı ve Web Yönetim Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Yayın Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Eğitim Komisyonu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2018, Sosyal ve Akademik Etkinlikler Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2016, Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ayşe Tekin, Yüksek Lisans, Uluslararası Öğrencilerin Adaptasyonuna Odaklanan Oryantasyon Eğitim Programına Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ayşe TEKİN, Yüksek Lisans, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ADAPTASYONUNA ODAKLANAN ORYANTASYON EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK BİR İHTİYAÇ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, (Asıl Danışman)
Melis ARSLAN, Yüksek Lisans, Öğretmenlerde ve Okul Yöneticilerinde Mesleki Tükenmişlik: Mevcut Durum, Nedenler ve Çözüm Önerileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, (Asıl Danışman)
Mustafa Caner Ağaoğlu, Yüksek Lisans, Okul Yöneticilerinin Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, (Asıl Danışman)
Mehtap ÜNVER, Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ile İlişkili Lisansüstü Tezlerin Analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, (Asıl Danışman)
Hatice DENLER TAŞDELEN, Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi Lisansüstü Eğitim Programlarının İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, (Asıl Danışman)
2023-2024, İngilizce Hazırlık, Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2023-2024, Yüksek Lisans Uzmanlık, Yüksek Lisans
2023-2024, Yabancı Dil 1, Lisans
2023-2024, Yabancı Dil 1, Ön Lisans
2023-2024, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2023-2024, Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri, Yüksek Lisans
2022-2023, İngilizce Hazırlık, Lisans
2022-2023, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Yabancı Dil I, Lisans
2022-2023, Yabancı Dil I, Ön Lisans
2022-2023, Eğitim Sosyolojisi, Lisans
2022-2023, Eğitim Felsefesi, Lisans
2022-2023, Eğitimde 21. Yüzyıl Becerileri, Yüksek Lisans
2022-2023, İngilizce Hazırlık, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Uluslararası Öğrencilerin Adaptasyonuna Odaklanan Oryantasyon Eğitim Programına Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Yüksek Öğretim Hazırlık Programı Düzeyinde İngilizce Öğretim Görevlilerine Yönelik İngilizce Eğitiminde Duyuşsal Engeller Konulu Hizmet-Içi Eğitim Programı Geliştirme Çalışması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2022-2023
Improving the Communicative English Language Competence of Academic Personnel within the Framework of VET (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2016
The Comparative Analysis of the Best Practices in English Language Teaching (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2014
New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2012-2014
TR-11-787-2010-R5 Happy Faces on the Wings of Art (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2011-2011
TR-12-730-2010-R5 What about Reflecting Your Dreams to the Soil? (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2011-2011
Don't Make Me Cry Anymore! (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2010-2010
Kayıt Yok
Polat, M. (2024) "Readiness, resilience, and engagement: Analyzing the core building blocks of online education", Education and Information Technologies, 0 (0) [SSCI] DOI     
Uysal, D., Çalışkan, S., Polat, M., Asmalı, M., Çakmak, F., Özkal, N., Güven, M. (2023) "An Evaluation of In-Service Training Curriculum for Practitioners of English for Academic Purposes", International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 13 (1) pp. 1-29 Link DOI    
ARSLAN, K., POLAT, M. (2023) "How Well Do International Students Adapt to The Turkish Higher Education System?", Kastamonu Egitim Dergisi, 31 (3) pp. 513-528 DOI    
POLAT, M., ERDEM, C. (2023) "Adaptation of Teacher Immunity Scale to Turkish: Validity and Reliability Study", Sakarya University Journal of Education, 13 (2) pp. 163-190 DOI     
Polat, M. (2022) "Exploring Educational Research during the COVID-19 Pandemic: 2020-2021", FIRE: Forum for International Research in Education, 7 (2) pp. 86-104 DOI     
Polat, M., Erişti, B. (2022) "Science Mapping the International Knowledge Base on the 21st Century Skills", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 15 (3) pp. 504-525 DOI      
Polat, M., Arslan, K. (2022) "General Adaptation Scale for International Students: Development and Validation", Psycho-Educational Research Reviews, 11 (2) pp. 121-146 DOI     
Kılınç, A.Ç., Arslan, K., Polat, M. (2020) "Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey", Journal of International Students, 10 (4) pp. 853-871 DOI     
Kilinc, A.C., ARSLAN, K., POLAT, M. (2020) "Studying Abroad: A Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey", JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDENTS, 10 (4) pp. 853-871 [ESCI] DOI  
Polat, M., Erişti, B. (2019) "The Effects of Authentic Video Materials on Foreign Language Listening Skill Development and Foreign Language Listening Anxiety at Different Levels of English Proficiency", International Journal of Contemporary Educational Research, 6 (1) pp. 135-154 Link DOI     
Erdem, C., Polat, M. (2019) "Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olma Deneyimi: Bir Metafor Analizi", Turkish Studies Educational Sciences, 14 (6) pp. 3089-3109 [TR Dizin] Link      
Polat, M., Erişti, B. (2018) "Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Turkish Studies, 13 (11) pp. 1113-1138 [TR Dizin] Link       
Erişti, B., Polat, M., Erdem, C. (2018) "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Journal of History Culture and Art Research, 7 (2) pp. 352-375 [ESCI]     
Polat, M. (2018) "A Comparative Analysis of Written Errors of Turkish, Azerbaijani and Syrian Students in English Writing Skills", International Journal of Contemporary Educational Research, 5 (2) pp. 64-78     
Eristi, B., POLAT, M., Erdem, C. (2018) "Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, 7 (2) pp. 352-375 [ESCI] DOI  
Erişti, B., Polat, M. (2017) "The Effectiveness of Synectics Instructional Model on Foreign Language Vocabulary Teaching", International Journal of Languages’ Education, 5 (2) pp. 59-76 Link     
Polat, M., Güven, M. (2017) "Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması", İlköğretim Online, 16 (2) pp. 848-859 [TR Dizin] Link DOI       
Güven, M., Polat, M., Yıldızer, G., Sönmez, T., Yetim, N. (2016) "An Examination of the Researches Related to Teaching Styles Measurement Instruments", International Journal of Curriculum and Instruction Studies, 6 (11) pp. 117-138 [TR Dizin] Link      
POLAT, M. (2016) "SUPSKY Curriculum Design Model", International Journal of Curriculum and Instruction Studies, 6 (12) pp. 33-56 [TR Dizin] Link    
TEKİN, A., POLAT, M. (2023) "An Investigation of Graduate Theses/Dissertations on the Adaptation of International Students in Türkiye: A Content Analysis", International Education Congress 2023 , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Arslan, M., Polat, M. (2023) "Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikle Başa Çıkma Stratejileri İle İlgili Eğilimlerin Belirlenmesi", Ege 10th International Conference on Social Sciences , (pp. 3033-3044), İzmir, Türkiye, (Aralık 2023
Ağaoğlu, M.C., Polat, M. (2023) "Farklılaştırılmış Öğretimin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri: Bir Betimsel İçerik Analizi", 8th International Education and Innovative Sciences Congress , (pp. 537-550), Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Uysal, D., Çalışkan, S., Polat, M., Çakmak, F., Özkal, N., Güven, M. (2023) "Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Yansıtıcı Öğretim", International Science and Art Research , (pp. 239-251), Konya, Türkiye, (Kasım 2023
Tekin, A., Polat, M. (2023) "Uluslararası Öğrencilerin Adaptasyon Süreçlerine Yönelik Oryantasyon Eğitim Programları: Dünyadan Örnekler", 15. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 107-117), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2023
Polat, M., Arslan, K. (2019) "Derslerde neden cep telefonu kullanıyorum? Bir olgubilim araştırması.", VIth International Eurasian Educational Research Congress , (pp. 1573-1580), Ankara, Türkiye, (Ekim 2019 
Polat, M., Erdem, C. (2019) "A thematic review of foreign language curriculum evaluation studies", 7th International Congress on Curriculum and Instruction , Ankara, Türkiye, (Ekim 2019   
Erdem, C., Polat, M. (2019) "Üniversite öğrencilerinin empati ve vatanseverlik düzeylerinin mültecilere yönelik tutumları ile ilişkisi", VIth International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Türkiye, (Ekim 2019 
Polat, M., Erdem, C. (2019) "Türkiye’de uluslararası öğrenci olma deneyimi: Bir metafor analizi", VIth International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Türkiye, (Haziran 2019 
Erişti, B., Polat, M., Erdem, C. (2018) "Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenme deneyimleri, sorunlar ve çözüm önerileri konusundaki değerlendirmeleri", International Congress on Science and Education (ICSE) , Afyonkarahisar, Türkiye, (Mart 2018  
Erişti, B., Erdem, C., Polat, M. (2018) "Uluslararası öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri", International Congress on Science and Education (ICSE) , Afyonkarahisar, Türkiye, (Mart 2018  
Polat, M., Erişti, B. (2018) "Development of a foreign language listening anxiety scale", 2nd International Black Sea Language and Language Education Conference. , Sinop, Türkiye, (Eylül 2018 
Polat, M. (2018) "Türkmen, Somalili ve Çadlı öğrencilerin İngilizce yazma becerilerinde yaptıkları hataların analizi.", International Congress on Science and Education (ICSE) , Afyonkarahisar, Türkiye, (Mart 2018 
Erişti, B., Polat, M. (2017) "Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme sorumluluğu, okula aidiyeti ve İngilizce öğrenmeye İlişkin tutum düzeyleri arasındaki ilişki", ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu , (pp. 183-184), Roma, İtalya, (Eylül 2017  
Polat, M. (2017) "Türk, Azeri ve Suriyeli öğrencilerin İngilizce yazma becerilerinde yaptıkları hataların analizi", B.E.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Konferansı (SCOFOLA17) , (pp. 18), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017  
Polat, M., Erişti, B. (2017) "Karabük Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu İngilizce hazırlık öğretim programının değerlendirilmesi", ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu , (pp. 180), Roma, İtalya, (Eylül 2017  
Erişti, B., Polat, M. (2016) "The effectiveness of synectics based vocabulary teaching on direct and indirect vocabulary learning levels of undergraduate students in a foreign language", XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER)XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER) , Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2016  
Selvi, K., Uysal, D., Polat, M., Sönmez, T., Köse, C., Yetim, N. (2015) "SUPSKY curriculum design model", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction , Adana, Türkiye, (Ekim 2015   
Güven, M., Polat, M., Yıldızer, G., Sönmez, T., Nihan, Y. (2015) "Analysing of the researches related to teaching styles in terms of the measurement instruments", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction , Adana, Türkiye, (Ekim 2015  
Polat, M. (2021) "SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı", Ankara/Türkiye : VİZETEK     
Polat, M., Arslan, K. (2024) "International Mobility of Academics: Science Mapping the Existing Knowledge Base", Kitap: Annual Review of Comparative and International Education 2022 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 46A), Leeds/İngiltere : Emerald Publishing Limited   
Erdem, C., Polat, M. (2024) "Tracking the Research on the Internationalization of Higher Education in Turkey: A Bibliometric Analysis", Kitap: Annual Review of Comparative and International Education 2022 (International Perspectives on Education and Society, Vol. 46B), Leeds/İngiltere : Emerald Publishing Limited   
Polat, M. (2023) "Stratejik Düşünme Becerisi", Kitap: Düşünme Becerileri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, : VİZETEK    
Polat, M. (2023) "Jung’un Psikolojik Tipler Kuramı & Myers Briggs Psikolojik Tip Belirleyicisi", Kitap: Öğrenme Stili Modelleri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, Ankara/Türkiye : Vizetek    
Polat, M. (2023) "Edmonds Öğrenme Stilleri Modeli", Kitap: Öğrenme Stili Modelleri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı, Ankara/Türkiye : Vizetek  
Polat, M. (2023) "Yükseköğretim Düzeyi Hazırlık Programlarında Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarına Yönelik Duyuşsal Engeller Hizmet-İçi Eğitimi Programı Sözlük", Kitap: Yükseköğretim Düzeyi Hazırlık Programlarında Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarına Yönelik Duyuşsal Engeller Hizmet-İçi Eğitimi, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Yayınevi  
Uysal, D., Çalışkan, S., Polat, M., Çakmak, F., Özkal, N., Güven, M. (2023) "Yükseköğretim Düzeyi Hazırlık Programlarında Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarına Yönelik Duyuşsal Engeller Hizmet-İçi Eğitim Programının Yapısı", Kitap: Yükseköğretim Düzeyi Hazırlık Programlarında Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarına Yönelik Duyuşsal Engeller Hizmet-İçi Eğitimi, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Yayınları  
Polat, M. (2021) "Effective use of digital tools in the learning and teaching process of foreign language teaching in higher education", Kitap: Effective ELT Practices Across Turkey, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi Yayıncılık     
Polat, M., Kılınç, A.Ç. (2020) "Eğitimin hukuki temelleri", Kitap: Eğitime Giriş, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık     
Polat, M. (2019) "The relationship between intercultural sensitivity and academic adaptation levels of international students", Kitap: 21st century skills, Newcastle/İngiltere : Cambridge Scholars Publishing      
Polat, M. (2019) "Sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen", Kitap: Sınıf Yönetimi, Türkiye : Eğitim Yayınevi      
Erişti, B., Polat, M. (2017) "Program Geliştirme Sürecinin Planlanması ve Ön Uygulama", Kitap: Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, Ankara/Türkiye : PEGEM      
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Kickstart Your English, 2016, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Effects of Authentic Video Materials on Foreign Language Listening Skill Development and Foreign Language Listening Anxiety at Different Levels of English Proficiency
International Journal of Contemporary Educational Research
3 0 0 6 0 9 0 0 18
2
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme
0 0 0 1 0 10 0 0 11
3
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 5 2 3 0 0 10
4
The Effectiveness of Synectics Instructional Model on Foreign Language Vocabulary Teaching
International Journal of Languages’ Education
0 0 0 3 1 4 0 0 8
5
Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Turkish Studies
1 0 0 2 2 0 0 0 5
6
SUPSKY Curriculum Design Model
International Journal of Curriculum and Instruction Studies
0 0 0 0 0 3 1 0 4
7
Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey
Journal of International Students
1 0 0 2 1 0 0 0 4
8
Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
İlköğretim Online
0 0 0 0 2 1 0 0 3
9
A Comparative Analysis of Written Errors of Turkish, Azerbaijani and Syrian Students in English Writing Skills
International Journal of Contemporary Educational Research
0 0 0 3 0 0 0 0 3
10
Exploring Educational Research during the COVID-19 Pandemic: 2020-2021
FIRE: Forum for International Research in Education
0 0 0 1 0 1 0 0 2
11
Öğrenme Stili Modelleri ve Uygulama Örnekleri Kılavuz Kitabı
0 0 0 1 0 1 0 0 2
12
A thematic review of foreign language curriculum evaluation studies
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olma Deneyimi: Bir Metafor Analizi
Turkish Studies Educational Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
Science Mapping the International Knowledge Base on the 21st Century Skills
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
15
How Well Do International Students Adapt to The Turkish Higher Education System?
Kastamonu Egitim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
General Adaptation Scale for International Students: Development and Validation
Psycho-Educational Research Reviews
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Bahadır Erişti
Anadolu Üniversitesi
2016 - 2022 12
Cahit Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2018 - 2024 9
Meral Güven
Anadolu Üniversitesi
2015 - 2023 6
Karabük Üniversitesi
020 - 2024 5
Derya Uysal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2015 - 2023 4
Fidel Çakmak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2023 3
Tuğba Sönmez
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2015 - 2016 3
Neşe Özkal
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
2023 3
Sinem Çalışkan
-
2023 3
Karabük Üniversitesi
2020 2
Günay Yıldızer
Anadolu Üniversitesi
2015 - 2016 2
Ayşe TEKİN
Karabük Üniversitesi
2023 2
Nihan Yetim
-
2015 - 2016 2
Canan Köse
Uludağ Üniversitesi
2015 1
Mehmet Asmalı
-
2023 1
Kıymet Selvi
Anadolu Üniversitesi
2015 1
Ali Cagatay Kilinc
-
020 1
Bahadir Eristi
-
018 1
Cahit Erdem
-
018 1
Kürşat Arslan
-
2019 1
Melis Arslan
-
2023 1
Mustafa Caner Ağaoğlu
-
2023 1
Yetim Nihan
-
2015 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
120.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
50.
9214 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
5.
319 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 9214
YÖKSİS Bilim Alanı Eğitim Programları ve Öğretim 319
Anahtar Kelimeler Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim/Öğretim Teknolojileri, Hayat Boyu Öğrenme
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 35 82 67 145 60 40 60 230 130
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . 467 . 467 . 476 . 400 . 469 . 585 . 564 . 366 . 120 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 321 . 315 . 270 . 282 . 196 . 275 . 348 . 311 . 169 . 50 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 75 . 73 . 48 . 56 . 36 . 47 . 71 . 63 . 22 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 69 . 65 . 43 . 47 . 33 . 42 . 58 . 56 . 20 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 3 6 7 8 2 2 3 11 3
Toplam Makale 0 2 2 3 2 1 0 3 3 1
Toplam Kitap 0 0 1 0 2 1 2 0 3 2
Toplam Bildiri 2 1 3 4 4 0 0 0 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 2 2 3 2 1 0 3 3 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 2 1 2 0 3 2
Bildiri (Uluslararası) 2 1 2 3 4 0 0 0 5 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri