img

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • İslam Felsefesi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2008, 2014
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1995, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 2004, 2007
Araştırma Alanları
Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2008, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1995, 2000
Yabancı Dil
Arapça, YDS, 56, 2017
İngilizce, ÜDS, 65, 2009
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Mantık
Akademik Unvanlar
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Enstitü Müdür Yardımcısı, Türkiye
2014-2018, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Saliha Kır, Yüksek Lisans, Mehmed Emin Üsküdari ve Şerh-u Kaside-i Nuniyye fî Îlmi'l-Akaid isimli eserin Kelam Açısından Tahlil, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Bılal Abdulkareem Mıdhat Mıdhat, Yüksek Lisans, Bedreddin Aynî'nin Umdetü'l-Kārî fî Şerḥi Ṣahîhi'l-Buḫârî Adlı Eserinde Haberi Sıfatlarla İlgili Gör, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Murat Kaan Kıvılcım, Yüksek Lisans, Leâlî Ahmed Çelebi'nin Şerhu Kasîdeti'n-Nûniyye Bağlamında Kelamcılığı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emrullah Demir, Yüksek Lisans, Nuh Bin Mustafa'nın Akâid-i Dîniyye Risalesi Bağlamında Elfaz-ı Küfür Meselesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Talha Şahin, Yüksek Lisans, Şerhu'l Mevâkıf'ta Mâhiyet, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Muhammet Yafes Okan, Yüksek Lisans, NAZMU'L FERAİD VE CEM'UL FEVAİD İSİMLİ RİSALENİN KELAM İLMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nuri Koç, Yüksek Lisans, Platon'un Devlet'indeki Siyaset Düşüncesi ile Şerhu'l-Mevâkıf'taki Siyaset Düşüncesinin Karşılaştırı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2018-2019, KELAM FELSEFE İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, KLASİK KELAM METİNLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, İSLAM FELSEFESİ II, Lisans
2018-2019, İSLAM FELSEFESİ I, Lisans
2018-2019, MANTIK, Lisans
2018-2019, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2017-2018, İSLAM FELSEFESİ II, Lisans
2017-2018, İSLAM FELSEFESİ I, Lisans
2017-2018, KLASİK KELAM METİNLERİ, Yüksek Lisans
2017-2018, MANTIK, Lisans
2017-2018, FELSEFE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2017-2018, KELAM FELSEFE İLİŞKİSİ, Yüksek Lisans
2016-2017, klasik kelam metinleri, Yüksek Lisans
2016-2017, kelam felsefe ilişkisi, Yüksek Lisans
2016-2017, sağlık felsefesi, Lisans
2016-2017, değerler eğitimi, Lisans
2016-2017, felsefe Giriş, Lisans
2016-2017, felsefe Tarihi, Lisans
2016-2017, Mantık, Lisans
2016-2017, islam felsefesi II, Lisans
2016-2017, islam felsefesi I, Lisans
2015-2016, islam felsefesi II, Lisans
2015-2016, değerler Eğitimi, Lisans
2015-2016, günümüz kelam problemleri, Lisans
2015-2016, felsefe giriş, Lisans
2015-2016, mantık, Lisans
2015-2016, islam felsefesi I, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Yıldız, M. (2015) "Gazzâli ve David Hume Bilgi Kuramlarında Dinî Bilginin İmkânı", tarih kültür ve sanat araştırmaları, 4 (4) pp. 12-36 Link  
Yıldız, M. (2014) "Gazzâlî’ye Göre Akıl ve Dinî Bilgi Kaynağı Olarak Aklın Önemi", tarih kültür ve sanat araştırmaları, 3 (4) pp. 14-28  
Bildiriler
Yıldız, M., Doğan, C. (2017) "Antik Yunan Felsefesinde Müziğin Arke Ve Logosu (Phythagor Ve Platon Bağlamında)", MÜASİR DÜNYADA İNTEQRASİYA VƏ ELMİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏNRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ , Lenkeran, Azerbaycan, (Aralık 2017
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Can Doğan
Karabük Üniversitesi
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 1107
Anahtar Kelimeler Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 15 0 10 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . - 537 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 188 . - 233 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 120 . - 143 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 44 . - 42 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 52 . - 59 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 18 . - 27 . - - - - - -
Toplam Yayın 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri