img

Dr. Öğr. Üyesi Naım HANK

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Fıkıh

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Cezayir, Algiers University, , 2008, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2018, 2022
Yüksek Lisans, Malezya, International Islamic University Malaysia, İlahiyat Fakültesi, Bankacılık ve Finans, 2014, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, Universiti Malaya, İlahiyat Fakültesi, Bankacılık ve Finans, 2016, 2019
Araştırma Alanları
İslam Hukuku, BUSINESS, FINANCE, Katılım Bankacılığı, ECONOMICS, Arap Dili ve Belâgati
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 2018, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, Universiti Malaya, İlahiyat Fakültesi, Bankacılık ve Finans, 2016, 2019
Yüksek Lisans, Malezya, International Islamic University Malaysia, İlahiyat Fakültesi, Bankacılık ve Finans, 2014, 2016
Lisans, Cezayir, Algiers University, , 2008, 2012
Yabancı Dil
Fransızca, TORFL, 75, 2018
İngilizce, IELTS, 6, 2017
Türkçe, Diğer Belge, 83, 2017
İngilizce, IELTS, 6, 2016
Arapça, Diğer Belge, 100, 1990
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
[WOS] BUSINESS, FINANCE
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Bankacılık ve Sigortacılık Katılım Bankacılığı
[WOS] ECONOMICS
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati
Akademik Unvanlar
2020-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2014-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, International Islamic University Malaysia, Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge And Human Sciences, Fiqih
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Qutada Anas Abdulaleem ALSAADI, Yüksek Lisans, Hadiste Belagat Yeterliliği, Analitik Çalışma, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler, 1, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, Cümle Bilgisi (Nahiv)–II, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Katılım Bankacılığı/Sigortacılık Fıkhı Temelleri II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Faizsiz Finans Standartları, Yüksek Lisans
2022-2023, Fıkıh-IV, Lisans
2022-2023, Cümle Bilgisi (Nahiv)--II, Lisans
2022-2023, İslami Banka Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, İslam Yargılama Hukuku, Yüksek Lisans
2022-2023, Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Doktora Yeterlik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Faizsiz Finans Standartları, Yüksek Lisans
2021-2022, Fıkıh-III ISLAM CEZA HUKUKU, Lisans
2021-2022, İslam Finans Piyasaları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Islami Banka Yönetimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İslam Yargılama Hukuku, Lisans
2021-2022, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Katılım Bankacılığı/Sigortacılık Fıkhı Temelleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, Fıkıh-III - ISLAM CEZA HUKUKU, Lisans
2021-2022, Faizsiz Finans Standartları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Katılım Bankacılığı/Sigortacılık Fıkhı Temelleri II, Yüksek Lisans
2021-2022, Güncel Fıkhi Meseleler (Fıkhu’n-nevâzil), Yüksek Lisans
2021-2022, Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Yeterlik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Katılım Bankacılığı/Sigortacılık Fıkhı Temelleri II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Hank, N. (2022) "Corona Pandemisi Sırasında Cezayir'deki Kuran Okullarının Finansman Devamlılığında İslami Vakfın Rolü", Mutalaa, 2 (1) pp. 61-73 [SSCI] Link DOI   
Naim, H., Hocini, M.A. (2022) "دور الوقف في استمرارية تمويل المدارس القرآنية في الجزائر أثناء جائحة كورونا‎", MUTALAA, 2 (1) pp. 61-75 [SCI] Link  
Hank, N. (2022) "The early repayment effect on the price of Musharakah Mutanaqisah due to early settlement", The early repayment effect on the price of Musharakah Mutanaqisah due to early settlement, 2 (2) pp. 68-83 Link  
Hank, N. (2022) "Women and Power: Critical Reading in “The Forgotten Queens Of Islam” by Mernissi Fatima", BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, 2 (2) pp. 84-99 Link  
Naim, H. (2022) "المرأة والسلطة: قراءة في كتاب السلطانات المنسيات لفاطمة المرنيسي‎", BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, 2 (2) pp. 84-99 Link  
Hank, N. (2022) "FINANCIAL CRISES AND RISK MANAGEMENT IN THE QUR'ĀN", Journal of Integrated Sciences, 2 (2) pp. 26-40 Link  
Hank, N. (2022) "FINANCIAL CRISES AND RISK MANAGEMENT IN THE QUR’ĀN: SŪRAH YŪSUF AS A CASE STUDY", Journal of Integrated Sciences, 2 (2) pp. 26-40 [SSCI] Link   
Hank, N. (2022) "Katılım Bankacılığı Ürünlerini Küresel Ekonomik Krize Çözüm Haline Getiren Özellikler", İslam Medeniyeti Dergisi, 8 (48) pp. 65-67 [SSCI] DOI   
Naim, H. (2022) "تأثير السداد المبكر على سعر قيمة الحصص في عقد المشاركة المتناقصة‎", BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, 2 (2) pp. 68-83 Link  
HANK, N. (2021) "Regulations of the Muslim Governor's Economic Execution in Light of the Legal Policy", Balagh, Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 275-310 Link   
Hank, N. (2021) "Regulations of the Muslim Governor's Economic Execution in Light of the Legal Policy", Balagh, Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 257-277 [SCI Expanded] Link  
HANK, N. (2020) "The requirements of the Islamic banking supervision tools through the relationship with the Central bank", (Majmaa) Al-Madinah International University Journal, 1 (31) pp. 9-45 [SCI Expanded] Link       
HANK, N. (2019) "مكمن الخلل في العلاقة بين البنك المركزي البنوك الإسلامية", Al-Madinah International University Journal (Majmaa), 31 (1) pp. 9-51 Link  
HANK, N. (2019) "Modern Arap Edebiyatına Iz Bırakanlardan Biri Olarak Şevkî Dayf ve Osmanlı Yönetimine Bakışı", Darulfunun ilahiyat - istanbul üniversitesi, 30 (2) pp. 499-528 [SSCI] Link      
HANK, N. (2019) "The implications of the Islamic Financial Services law on the Islamic finance industry in Malaysia.", Al-Madinah International University Journal (Majmaa), 27 (1) pp. 135-176 [SCI] Link  
Hank, N. (2019) "أثر الإطار التشريعي في تطور الصيرفة الإسلامية بماليزيا", (Majmaa) Al-Madinah International University Journal, 1 (27) pp. 135-176 [SCI Expanded] Link  
HANK, N. (2018) "The General Pricing Mechanisms at the Islamic Market", International Journal of Specialized Islamic Studies, 2 (1) pp. 207-223 [SSCI] Link DOI     
HANK, N. (2016) "التشبيه وأقسامه في شعر ابن المعتز", International Islamic University Malaysia_2016 ICALL, 0 (0) Link  
Hank, N. (2016) "سيميائية لقصيدة: أنا البحر في أحشائه الدر كامن", SEMAT, 4 (2) pp. 3-19 [SSCI] Link DOI  
HANK, N. (2016) "Semiotics of poetry I am the sea Hafez Ibrahim", Semiotics Journal University of Bahrain, 5 (1) pp. 19-34 [SCI] Link   
HANK, N. (2016) "التسعير وآلياته في المنتجات المالية الإسلامية المشاركة المتناقصة نموذجا :دراسة فقهية نقدية", http://210.48.222.250/handle/123456789/8454, 0 (0) Link  
HANK, N. (2015) "سيميائية قصيدة أنا البحر في أحشائه الدر كامن", مجلة سيمياء, 0 (0) Link  
HANK, N. (2015) "دور الأشاعرة في بناء الحضارة الإسلامية، الرازي نموذجا", Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei, 0 (0)  
HANK, N. (2015) "صناعة الأسلحة المعاصرة ونظرة الشريعة إليها مقاصديا", Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka, IsHeC 2015, 0 (0) Link  
HANK, N. (2015) "المناهج الأكاديمية في زوايا ودور تعليم القرآن الكريم في الجزائر", Universiti Sains Islam Malaysia 2015, 0 (0)  
HANK, N. (2014) "فقه إدارة الأزمات المالية في القرآن الكريم، سورة يوسف نموذجا", المؤتمر الإقليمي للفقه الإسلامي المعاصر(SeFiS2015), 0 (0)  
HANK, N. () "al-Burhān Journahttps://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/220l of Qurʾān and Sunnah Studies", AL-BURHĀN Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, 0 (0) [ESCI]  
Naim, H. () "خصائص في منتجات التمويل بالمشاركات تجعلها حلا ناجعا للأزمات الاقتصادية العالمية‎", İslam Medeniyeti Dergisi, 8 (49) pp. 55-67 [SCI] Link  
Bildiriler
Hank, N. (2023) "Uluslararası Münazara Sempozyumu", Uluslararası Münazara Sempozyumu , Türkiye, (Ocak 2023
HANK, N. (2015) "Ash'aris, the pioneers of the Islamic civilization, Fakhr A'razi an example", Regional Conference on Contribution of Asha'irah and Matruridiyyah Towards Strengthening Islamic Faith , brunei, Brunei, (Ağustos 2015)
HANK, N. () "Financial crises in the Holly Qur'an, Surah Yusuf an example", ISBN 978-- 967--13426-1-9. , Kuala Lumpur, Malezya, (Mayıs 2014)
HANK, N. () "Qoranic schools in Algeria, and educational curricula", SWAT 2015 MEMARTABATKAN AL-QURAN SEBAGAI ASAS KESEJAHTERAAN , Kuala Lumpur, Malezya, (Ekim 2015)
HANK, N. () "The arms industry and its impact in Islamic countries", IsHec 2015. Conference 11th to 12th November 2015. Malacca City, Malacca, Malaysia , Kuala Lumpur, Malezya, (Kasım 2021)
HANK, N. () "Poem's Semiotic. An Empirical Study (I'm the sea).", 5th International Conference on Arabic Language & Literature , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2015)
HANK, N. () "Simile and divisions at Ibn Al Muataz's poem book. (Diwan Ibn Al Muataaz)", 5th International Conference on Arabic Language & Literature (ICALL 2015) , Kuala Lumpur, Malezya, (Aralık 2015)
Kitaplar
Hank, N. (2023) "Pricing mechanism in Islamic Banking Products", Ankara/Türkiye : İlahiyatyayın  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) al-Burhān Journal, 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Yeterlik Sınavı, 2022
(Ulusal - Diğer) Tez Savunma (Yüksek Lisans), 2022
(Ulusal - Diğer) Tez Savunma (Yüksek Lisans), 2022
(Ulusal - Diğer) Tez Savunma (Doktora), 2022
(Ulusal - Diğer) Tez Savunma (Yüksek Lisans), 2022
(Ulusal - Diğer) Doktora Tez Önerisi Savunma sınav, 2022
(Ulusal - Diğer) Tez Savunma (Doktora), 2022
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) Tez Savunma (Doktora), 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) AL-BURHĀN Journal of Qurʾān and Sunnah Studies,, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, 2021
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Yönetim Kurulu Üyesi, AL-BURHĀN Journal of Qurʾān and Sunnah Studies,, 2021-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Modern Arap Edebiyatına Iz Bırakanlardan Biri Olarak Şevkî Dayf ve Osmanlı Yönetimine Bakışı
Darulfunun ilahiyat - istanbul üniversitesi
0 0 1 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
(Uluslararası) Moderatör, münazara eğitim bilimleri, KBÜ ARAPÇA ULUSLARARASI MÜNAZARA YARIŞMASI 2022, 05-2022
Kayıt Yok
Tasarımlar
(Uluslararası) Bilimsel Tasarım: KBÜ ARAPÇA ULUSLARARASI MÜNAZARA YARIŞMASI 2022 [Düzenleyici/Organizatör/Tasarımcı], 2022
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mohamed Amine Hocini
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
275.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
56.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
44.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku, Arap Dili ve Belâgati, Arap Dili ve Belâgati
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 50 0 50 100 50 50 280 3
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 428 . - 485 . 434 . 461 . 541 . 275 . 77 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 171 . - 190 . 166 . 182 . 196 . 56 . 26 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 130 . - 146 . 123 . 140 . 167 . 44 . 20 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 47 . - 56 . 53 . 59 . 71 . 13 . 8 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 41 . - 46 . 39 . 52 . 67 . 15 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 41 . - 46 . 39 . 52 . 67 . 15 . 10 .
Toplam Yayın 0 1 0 1 2 1 1 6 1
Toplam Makale 0 1 0 1 2 1 1 5 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (SCI) 0 1 0 1 2 1 1 3 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri