img

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Naım NAIMI

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • İslam Felsefesi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 2011, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2011, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi (Dr), 2020
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 2011, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2011, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2008, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi (Dr), 2020
Yabancı Dil
Farsça, YDS, 86, 2018-YDS İ, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi
Akademik Unvanlar
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2021-2022, Afganistan (Tarih, Kültür, Siyaset), Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2021-2022, Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Sınıf Yönetimi, Lisans
2021-2022, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2021-2022, Rehberlik, Lisans
2021-2022, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2021-2022, Din Psikolojisi, Lisans
2021-2022, Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı, Lisans
2021-2022, Psikoloji ve Din II, Yüksek Lisans
2021-2022, Psikoloji ve Din I, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Din Sosyolojisi, Lisans
2020-2021, Din Eğitimi, Lisans
2012-2013, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2012-2013, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2012-2013, Eğitim Bilimlerine Giriş, Ön Lisans
2012-2013, Eğitim Psikolojisi, Ön Lisans
2012-2013, Din Psikolojisi, Lisans
2012-2013, Psikoloji ve Din, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Naımı, M.N. (2022) "Itrî Efendi ve Dede Efendi Özelinde Mûsıkî ve Mûsıkînin Psiko-sosyal Açıdan Etkisi", Mutalaa, 2 (1) pp. 97-115 Link DOI  
Naımı, M.N. (2017) "Sevdanın Şairi: Şehriyar", Edebice Fikir, Sanat, Edebiyat Dergisi, (6) pp. 36-37  
Naımı, M.N. (2016) "Gaziosmanpaşa İlahiyat Fakültesi Dergisi", İRAN’DA DİN PSİKOLOJİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ, 4 (1) pp. 251-262 [TR Dizin]  
Naımı, M.N. (2016) "Afganistan'da Türk Kültürü ve Mirası Adına Atılan Önemli Bir Adım: Emiru'l-Kelam Ali Şir Nevaî Uluslararası Sempozyumu", Edebice Fikir, Sanat, Edebiyat Dergisi, (4) pp. 52-55  
Bildiriler
Naımı, M.N. (2022) "Türk-İslam Medeniyetinde Mûsıkîyi Terapi Aracı Olarak Kullananlar: Farabi Örneği", Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu , Kütahya, Türkiye, (Eylül 2022
Naımı, M.N. (2022) "Afganistan’da İç Savaşın Sebepleri ve Çözüm Yolları", GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASI’NDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI-ULUSLARARASI SEMPOZYUM , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2022
Naımı, M.N., Karakaş, Z. (2022) "SEYAHATNAMELERDE DERBEND ŞEHRİ", Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu , Erzincan, Türkiye, (Ekim 2022
Naımı, M.N., Özbek, S. (2022) "İpek Yolu Güzergahında Timurluların Ticari Faaliyetleri", Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Ekim 2022
Naımı, M.N. (2021) "TİMURLU RÖNESANSININ BAŞKENTİ: HERAT", Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Eylül 2021
Kitaplar
Naımı, M.N., Atalar, M.M. (2020) "Hilye-i Hakani: Hakani Mehmet Bey", Ankara/Türkiye : Semih Ofset  
Naımı, M.N. (2019) "Din ve Terör: Taliban Hareketi Üzerine Bir İnceleme", Ankara/Türkiye : Karakum  
Kitap Bölümleri
Naımı, M.N. (2021) "Orta Asya'dan Anadolu'ya İlmin Yolculuğu", Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Naımı, M.N. (2016) "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyum Bildiriler", İstanbul/Türkiye : Şen Yıldız Yayıncılık  
Naımı, M.N. (2016) "Tarih Kültür Toplum Ayça Günkut Vurucu Armağanı", Konya/Türkiye : Eğitim Yayınevi  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Yönetim Kurulu Üyesi, Dîvan Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi دیوان، مجله بین المللی تحقیقات علمی علوم اجتماعی, 2021-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Süleyman Özbek
-
2022 1
Mehmet Münir Atalar
-
2020 1
Zehra Karakaş
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
509.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
207.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
118.
1107 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 1107
Anahtar Kelimeler Din Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 120 4 0 100 100 50 45 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 358 . 543 . - 434 . 412 . 541 . 509 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 122 . 239 . - 166 . 146 . 196 . 207 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 55 . 147 . - 78 . 78 . 105 . 118 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 18 . 62 . - 26 . 34 . 47 . 46 . -
Toplam Yayın 0 5 1 0 1 1 2 4 0
Toplam Makale 0 2 1 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 1 1 1 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri