img

Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU

  • İşletme Fakültesi
  • Girişimcilik
  • Girişimcilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
10
Atıf
12
h-index
3
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü, 1998, 2003
Araştırma Alanları
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2010, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü, 1998, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 93, 2019
Romence, YDS, 96, Bahar, 2014
Fransızca
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Risk Yönetimi
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2018-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Erhan Vargün, Yüksek Lisans, Nakit akım oranları aracılığıyla finansal performansın değerlendirilmesi: BIST KOBİ Sanayi Endeksi şirketleri üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Farid Ahmad Moradi, Yüksek Lisans, İnsan sermayesi etkinliğinin veri zarflama analizi ‎ile ‎ölçülmesi: Bist metal ana endeks işletmeleri üzerine ‎bir ‎araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdul Khaır Zafarı, Yüksek Lisans, Entelektüel sermaye unsurlarına dayalı bir performans ölçümü: Borsa İstanbul'da bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2021-2022, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2021-2022, Sektörlere Giriş I, Lisans
2021-2022, Firma Değerlemesi, Lisans
2021-2022, Dış Ticaret Yazışma Teknikleri, Lisans
2021-2022, Sektörlere Giriş II, Lisans
2021-2022, Finansal Teknikler, Lisans
2021-2022, MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2021-2022, FİNANSAL TEKNİKLER, Yüksek Lisans
2021-2022, CORPORATE FINANCE, Yüksek Lisans
2020-2021, ULUSLARARASI FİNANS, Lisans
2020-2021, Sektörlere Giriş II, Lisans
2020-2021, Sektörlere Giriş I, Lisans
2020-2021, Finansal Teknikler, Lisans
2020-2021, MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2020-2021, CORPORATE FINANCE, Yüksek Lisans
2020-2021, FİNANSAL TEKNİKLER, Yüksek Lisans
2019-2020, Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Uluslararası Finansman, Lisans
2019-2020, Firma Değerlemesi, Lisans
2019-2020, Finansal Teknikler, Yüksek Lisans
2019-2020, Corporate Finance, Yüksek Lisans
2018-2019, FİNANSAL TEKNİKLER, Yüksek Lisans
2018-2019, MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2018-2019, FİNANSAL TEKNİKLER, Lisans
2018-2019, İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE, Lisans
2018-2019, ULUSLARARASI FİNANSMAN, Lisans
2018-2019, FİRMA DEĞERLEMESİ, Lisans
2017-2018, MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2017-2018, FİRMA DEĞERLEMESİ, Lisans
2017-2018, ULUSLARARASI FİNANSMAN, Lisans
2017-2018, İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE, Lisans
2017-2018, FİNANSAL TEKNİKLER, Lisans
2016-2017, Finansal Teknikler, Lisans
2016-2017, SEKTÖRLERE GİRİŞ II, Lisans
2016-2017, Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Para ve Sermaye Piyasaları, Lisans
2015-2016, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2015-2016, Finansal Risk Yönetimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Introduction to Economy, Lisans
2015-2016, Sektörlere Giriş I, Lisans
2014-2015, Dönem Projesi, Yüksek Lisans
2014-2015, Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymet Analizi, Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2014-2015, Yabancı Dil, Lisans
2014-2015, Uluslararası Finansman, Lisans
Kayıt Yok
LIQUIDITY AND PROFITABILITY PERFORMANCE ANALYSIS OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUSTS USING COPRAS METHOD (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Karaarslan, M.H., Soylu, N. (2023) "Risk Factors in Start-Ups: An Evaluation", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 26 (1) pp. 241-258 [TR Dizin] Link DOI   
Soylu, N. (2020) "Entelektüel Sermaye Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: BİST Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (85) pp. 269-286 [TR Dizin] Link DOI   
Soylu, N. (2020) "The Impact of Tangible Asset Sales on Stock Returns: A Research on Manufacturing Companies Listed in Borsa Istanbul", Business and Economics Research Journal, 11 (1) pp. 131-146 [TR Dizin] Link DOI   
Soylu, N., Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2018) "Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79) pp. 67-80 [TR Dizin] Link DOI   
Uygurtürk, H., Soylu, N. (2016) "GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2) pp. 637-650 [TR Dizin]  
Soylu, N., Korkmaz, T., Çevik, E.İ. (2014) "Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi", Business and Economics Research Journal, 5 (4) pp. 89-118 [TR Dizin] Link   
Soylu, N. (2023) "İşletmelerde Finansal Performans ile Entelektüel Sermaye Etkinliğinin Birlikte Değerlendirmesi: ARAS Yöntemi ile Bir Uygulama", 7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , (pp. 328-348), (Haziran 2023
Soylu, N. (2016) "ULUSLARARASI PARA ve FİNANS International Money and Finance", Ankara/Türkiye : NOBEL Akademik Yayıncılık  
Soylu, N. (2023) "Finans Eğitimi ve Simülasyon", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa : Ekin Yayınevi  
Korkmaz, T., Soylu, N. (2016) "Sermaye Piyasaları", Kitap: Para Banka Kredi ve Finansal Sistem, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Entelektüel Sermaye Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: BİST Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 1 2 0 1 0 4
2
Maddi Duran Varlık Alımı Duyurularının Pay Getirilerine Etkisi: BİST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
3
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
4
Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi
Business and Economics Research Journal
0 0 0 2 0 0 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Turhan Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2014 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 2
-
2023 1
Emrah İsmail Çevik
Namık Kemal Üniversitesi
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1285
Anahtar Kelimeler Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 55 0 15 0 30 0 0 65 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 447 . - 528 . - 498 . - - 531 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 360 . - 457 . - 423 . - - 454 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 91 . - 143 . - 100 . - - 113 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 71 . - 121 . - 88 . - - 99 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 62 . - 92 . - 65 . - - 59 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 37 . - 56 . - 46 . - - 43 . -
Toplam Yayın 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0
Toplam Makale 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri