img

Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ

  • İşletme Fakültesi
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
0
h-index
0
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1994, 1998
Araştırma Alanları
Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Yoksulluk Çalışmaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2000, 2004
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1994, 1998
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 83, 2017
İngilizce, YDS, 77, Güz, 2015
İngilizce, YDS, 58, Bahar, 2014
İngilizce, YDS, 76, Güz, 2014
İngilizce, YDS, 53, Bahar, 2013
İngilizce, YDS, 61, Güz, 2013
Çalıştay, MEMUR-SEN KONFEDERASYONU- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Çalıştay, Ankara, 12-01-2024, 14-01-2024
Konuşmalarım, MEMUR-SEN Konfederasyonu - Kadın Komisyonu Online teşkilat Eğitimleri, ONLINE, 10-10-2023, 10-10-2023
Seminer, KAS-DER 'Tarihte Kadın ve İnsan' Paneli, Kastamonu, 09-12-2023, 09-12-2023
Seminer, HAK-İŞ Konfederasyonu- “ÇALIŞMA HAYATINDA ve SENDİKAL HAYATTA KADIN” Eğitimi, Bursa, 08-09-2022, 08-09-2022
Kongre Düzenleme, II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER DİJİTAL YAŞAM KONGRESİ (II. International Multidisciplinary Digital, Ankara, 20-05-2022, 22-05-2022
Çalıştay, HAK-İŞ Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Tema: Kadın Bakış Açısıyla Sendikacılık, Ankara, 07-03-2022, 07-03-2022
Çalıştay, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu “Çalışma Hayatında Mobbingle Mücadele” Çalıştayı, Ankara, 10-12-2022, 10-12-2022
Çalıştay, Memur Sen Konfederasyonu 'C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele Çalı, Ankara, 29-12-2022, 29-12-2022
Konuşmalarım, MEMUR SEN Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Sertifikalı Sendikal Eğitim Programı, ONLINE, 13-10-2021, 13-10-2021
Çalışma, Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi, Ankara, 06-10-2021, 06-10-2021
Çalışma, HAK-İŞ Konfederasyonu Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi, Denizli, Konya, İstanbul, Ankara, Rize, 27-08-2020, 09-10-2020
Çalışma, Karabük Üniversitesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'ONLINE DIŞ TİCARET EĞ, ONLINE, 24-09-2020, 24-09-2020
Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 'Kadın Çalıştayı', Ankara, 14-02-2019, 14-02-2019
Seminer, HİZMET-İŞ ile Arnavutluk Kamu İdareleri ve Kamu Çalışanları Sendikası'nın 'Ortak Sendikal Eğitim Pro, Ankara, 20-11-2018, 20-11-2018
Sertifika, SESRIC-TODAIE-MEMUR SEN International Trade Unionism and Social Policy Certificate Program, Ankara, 01-03-2017, 01-06-2017
Konuşmalarım, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Kadem Gençlik Kulübü 8 Mart Kadınlar , Safranbolu /KARABÜK, 08-03-2017, 08-03-2017
Çalışma, “Küresel Aktör Olarak G20, L20, Sosyal Politikalar ve HAK- İŞ” Çalıştayı, Ankara, 07-11-2015, 07-11-2015
Değerlendirme, L20 Antalya Zirvesi, ANTALYA, 13-11-2015, 14-11-2015
Değerlendirme, 2015- B20 Türkiye Konferansı, Ankara, 04-09-2015, 04-09-2015
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Yoksulluk Çalışmaları
2012-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2014-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Muhammet Girgin, Doktora, İşletmelerde dijitalleşme düzeyinin tespiti üzerine yapılan çalışmaların analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Abdulftah Mhemmıd Lameen Ellabıb, Doktora, THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF KNOWLEDGE SHARING AND THE PERCEPTION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN THE LIBYAN SCIENTIFIC RESEARCH ORGANIZATION (LA'SR), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mohamed Meftah Mohamed Elsowaısı, Doktora, THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES ON THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATIONAL CRISIS MANAGEMENT: CASE STUDY IN THE LIBYAN NATIONAL OIL CORPORATION, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Nazar Mohammed Sofı Sofı, Doktora, The effect of human resources management practices on employee performance: A case study, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ferdi Çavaç, Yüksek Lisans, ULUSAL İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI: KALYON PV ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Suhaıb Rasheed Nabı Aldoskı, Doktora, The effect of internal marketing on organizational loyalty through job satisfaction among employees: An example of a telecommunication company in Iraq, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Adil Akkuş, Doktora, Hz. Ömer'in yönetim anlayışının etik liderlik perspektifinden analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alı Abdullah Ahmed, Doktora, The influence of using social networks on brand performance and brand equity in trade banks of Iraq (Erbil province), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Munır Khamıs Almakhzoum Aljedek, Doktora, The effect of strategic planning on motivation and performance of employees: A case study — General Electricity Company of Libya (GECOL), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdel-Azız Hassan Ahmat, Yüksek Lisans, İnsan kaynakları yönetiminde istihdam aracısı kurumların rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Roukıya Abdoul-Gabar Sougue, Yüksek Lisans, Cibuti'nin jeo-stratejik konumunun Cibuti'deki yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Husseın Ibrahım Khaleel Al-Khalaf, Yüksek Lisans, The role of Islamic banking in finance and investment in Iraq and Turkey, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Buket Acar, Doktora, Örgütsel öğrenmenin iş tatminine etkisi: Demir-çelik sektöründe bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mamadou Alıou Barry, Yüksek Lisans, Yönetim teorileri ve endüstri 4.0'ın insan kaynakları yönetimi'ne etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Melek Ören Bayındırlı, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık, finansal tutum ve davranış düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hanane Chaıne, Yüksek Lisans, İkili ilişkiler bağlamında Fas pazarının Türkiye açısından önemi ve işletmelerin durumu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohammed Tallal Mohammed, Yüksek Lisans, İnovasyonun performans yönetimi üzerine etkisi: Kuzey Irak çimento fabrikaları saha araştırması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohammed Qasım Taha Aljburı, Yüksek Lisans, Küresel finansal krizlerin Ortadoğudaki körfez ülkeleri bankaları ve Irak bankaları üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mohamed Alsharaa, Doktora, The effect of e-governance on job satisfaction and organizational commitment in Libyan commercial banks, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hassın Ab Ahmed Altwıle, Doktora, A research on the external environment factors in the companies' swot analysis that are competing in the international market: An example of oil companies, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Songül Ataş, Yüksek Lisans, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çalışanların iş motivasyonu üzerindeki etkileri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mostafa Omar O. Shwıshın, Yüksek Lisans, Feasibility study of wind energy implementation in Libya, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Abdulmutalıb Mohamed Othman Alsahili, Yüksek Lisans, Islamic speculation investment funding as alternative of usurious intersts, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Salem Abdulla Elmezoghı, Yüksek Lisans, Modern communication technology and its impact on banking service, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2023-2024, FKB 811 Küreselleşme ve Uluslararası İslami Kuruluşlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, SL 721- Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2023-2024, ISL 705 Örgütlerde Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2023-2024, ISF 309 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2022-2023, SKY 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim, Yüksek Lisans
2022-2023, ISL 705 Örgütlerde Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2022-2023, ISL 721- Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2022-2023, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2022-2023, ISF 309 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2022-2023, FKB 811 Küreselleşme ve Uluslararası İslami Kuruluşlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, SKY 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim, Yüksek Lisans
2021-2022, ISL 705 Örgütlerde Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, ISL 721- Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2021-2022, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2021-2022, GIR 307 Sektörel Çözümler, Lisans
2021-2022, FKB 811 Küreselleşme ve Uluslararası İslami Kuruluşlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, UTİ 306 Uluslararası Kuruluşlar, Lisans
2021-2022, UTİ 404 Uluslararası Sosyal Politika, Lisans
2020-2021, SKY 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim B, Lisans
2020-2021, ISL 721- Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2020-2021, ISL 705 ÖrgütlerdeAr-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2020-2021, UTI 404 Uluslararası Sosyal Politika, Lisans
2020-2021, UTI Uluslararası Kuruluşlar, Lisans
2020-2021, GIR 304 Sektörel Çözümler, Lisans
2020-2021, FKB 811 Küreselleşme ve Uluslararası İslami Kuruluşlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2020-2021, GIR 307 Sektörel Çözümler, Lisans
2019-2020, Uluslararası Sosyal Politika, Lisans
2019-2020, Sektörel Çözümler II, Lisans
2019-2020, UIS 306 Uluslararası Kuruluşlar, Lisans
2019-2020, SIS 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi - Uzaktan Eğitim, Yüksek Lisans
2019-2020, BUS 721 International Economic Organisations, Yüksek Lisans
2019-2020, ISL 705 Örgütlerde Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, ISL 721- Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2019-2020, Uluslarararası İşletmecilik, Lisans
2019-2020, Sektörel Çözümler I, Lisans
2019-2020, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2018-2019, SIS 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim, Yüksek Lisans
2018-2019, International Economic Organisations Güz Dönemi, Yüksek Lisans
2018-2019, Örgütlerde Ar-Ge Yönetim, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2018-2019, Uluslararası Kuruluşlar, Lisans
2018-2019, Sektörel Çözümler II, Lisans
2018-2019, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2018-2019, Uluslararası Sosyal Politika, Lisans
2018-2019, Sektörel Çözümler I, Lisans
2018-2019, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2017-2018, SIS 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim II. Dönem, Yüksek Lisans
2017-2018, International Economic Organisations, Yüksek Lisans
2017-2018, Örgütlerde Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2017-2018, Uluslararası Sosyal Politika, Lisans
2017-2018, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2017-2018, Uluslararası Kuruluşlar, Lisans
2017-2018, Sektörel Çözümler II, Lisans
2017-2018, Sektörel Çözümler I, Lisans
2017-2018, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2016-2017, SIS 718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi-Uzaktan Eğitim, Yüksek Lisans
2016-2017, ISL 721 Uluslararsı Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2016-2017, ISL 705 Örgütlerde Ar-ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, UİS 306 Uluslararsı Kuruluşlar, Lisans
2016-2017, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2016-2017, UIS 106 İşletme Yönetimi, Lisans
2016-2017, Uluslararsı İşletmecilik, Lisans
2015-2016, International Economic Organisations, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2015-2016, Örgütlerde Ar-ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası İktisat, Lisans
2015-2016, İşletme Yönetimi, Lisans
2015-2016, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2015-2016, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Lisans
2015-2016, Sağlık İşletmelerinde KaliteYönetimi-UZAKTAN EĞİTİM, Yüksek Lisans
2014-2015, Uluslararası İktisat, Lisans
2014-2015, Ücret Yönetim Sistemleri, Lisans
2014-2015, Uluslararası İşletmecilik, Lisans
2014-2015, Örgütlerde Ar-ge Yönetimi, Yüksek Lisans
2014-2015, International Economic Organisations, Yüksek Lisans
2014-2015, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2014-2015, Uluslararası Sosyal Politika, Yüksek Lisans
2013-2014, Verimlilik ve Yönetim, Lisans
2013-2014, Ücret Yönetim Sistemleri, Lisans
2013-2014, Uluslararası Sosyal Politika, Yüksek Lisans
2013-2014, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
2012-2013, Ücret Yönetim Sistemleri, Lisans
2012-2013, Verimlilik ve Yönetim, Lisans
2012-2013, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Dış Ticaret Eğitimi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Yürütücü , 2020-2020
The Role of Trade Unions in International Social Standarts (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
The Effects of G-20 Decisions on International Policy (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Yıldız, N. (2023) "Are Social Forums Withering Away?", OPUS Journal of Society Research, 20 (51) pp. 149-161 [TR Dizin] Link DOI    
YILDIZ, N., RASULI, A.F. (2023) "2011 Sonrası Dönemde İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Yoksulluk Politikalarının Analizi", Çalışma İlişkileri Dergisi, 14 (2) pp. 57-80 Link  
Yıldız, N., Mustafa, R.A.S., Mohammed, S.A. (2023) "The Dangers Of Globalization on The Cultural Identity of The Islamic World", DERNA UNIVERSITY JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 1 (2) pp. 500-517 Link DOI  
Yıldız, N., Rasulı, A.F. (2023) "2011 Sonrası Dönemde İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Yoksulluk Politikalarının Analizi", Çalışma İlişkileri Dergisi, 14 (2) pp. 57-80 Link  
Yıldız, N. (2022) "Türkiye’deki Ulusal Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve İzlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), 24 (1) pp. 199-229 [TR Dizin] Link    
Yıldız, N. (2020) "Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi", Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 9 (24) pp. 224-245 Link DOI  
YILDIZ, N. (2020) "ULUSLARARASI KURULUŞLAR AÇISINDAN KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNE BAKIŞ", Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 9 (24) pp. 224-245 Link DOI  
Yıldız, N. (2015) "G 20 Küresel Sorunları Çözecek Bir Aktör müdür", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4 (9) pp. 64-91   
Yıldız, N. (2011) "Sosyal Devletten Sosyal Dünya ya", OPUS, Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Dergisi, (0) pp. 62-81  
Yıldız, N. (2006) "Sendika Hakkı Uluslararası Ortak Bir Haktır", TÜRK-HARB-İŞ, (221) pp. 31-35  
Yıldız, N. (2005) "Avrupa Birliği nde Toplu Sözleşme İşsizlik ve Ücretler", TÜRK HAB-İŞ, (213) pp. 49-53  
Yıldız, N., Akkuş, A. (2022) "Dijital Etik", II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER DİJİTAL YAŞAM KONGRESİ (II. International Multidisciplinary Digital Life Congress) , Ankara, Türkiye, (Eylül 2022
Rasulı, A.F., Yıldız, N. (2022) "Kripto Paranın E-Ticaret Üzerindeki Etkisi", II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER DİJİTAL YAŞAM KONGRESİ (II. International Multidisciplinary Digital Life Congress) , Ankara, Türkiye, (Eylül 2022
Yıldız, N. (2021) "İş Ahlakı Perspektifinden Çalışma Hayatında Ailenin Korunması", BEŞİNCİ AHLAK ŞURASI "İŞ AHLAKI, ÇALIŞMA HAYATI VE SAFAHAT" , Ankara, Türkiye, (Aralık 2021
Yıldız, N. (2020) "ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SÖZLEŞMELERİNDE “AİLE”YE BAKIŞ", Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile Kongresi , (pp. 269-281), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2020
Yıldız, N. (2019) "”A Paradigm Change ın IMF”", 29th EBES Conference , Lizbon, Portekiz, (Ekim 2019
Yıldız, N. (2017) "The Role of Trade Unions in International Social Standarts", 3rd International Congress on Political, Economy and Management Sciences , (pp. 21), Belgrad, Sırbistan, (Kasım 2017
Yıldız, N. (2017) "The Role of International Organisations in International Social Standarts", International Conference on Social Sciences and Education Research , (pp. 81), Ankara, Türkiye, (Eylül 2017
Yıldız, N. (2016) "The Effects of G20 Decisions on International Policy", 2nd International Conference on Changing World and Social Research , (pp. 1158-1169), Barselona, İspanya, (Aralık 2016
Yıldız, N. (2024) "Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Kamu Yönetimindeki Yeri ve Kamu Görevlileri Sendikalarının Sosyal Diyalog Mekanizmalarındaki Rolünün Güçlendirilmesi", Ankara/Türkiye : Memur-Sen Akademi  
Yıldız, N., Zengin, T., Kaya, Ü., Aydın, Y., Yılmaz, S.T. (2021) "COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İŞ VE AİLE HAYATI UYUMU RAPORU", Ankara/Türkiye : SEMİH OFSET MATBAACILIK  
Yıldız, N. (2017) "G20Gelişimi, Yapısı,Politikaları, Sosyal Boyutu ve L20", Ankara/Türkiye : HAK-İŞ KONFEDERASYONU YAYIN NO: 59. Berr Ajans Ltd. Şti   
Yıldız, N. (2015) "KÜRESEL AKTÖR OLARAK G 20 L 20 ve SOSYAL POLİTİKALAR", Ankara/Türkiye : HAK-İŞ KONFEDERASYONU YAYINLARI-55  
Yıldız, N. (2023) "Uluslararası Sendikal Kuruluşların Kadın Sorunlarına Bakışı ve Kadın Sendikacılara Sağladığı Rol", Kitap: KADIN BAKIŞ AÇISIYLA SENDİKACILIK-Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik, Ankara/Türkiye : HAK-İŞ Konfederasyonu Yayını  
Yıldız, N. (2022) "İş Ahlâkı Perspektifinden Çalışma Hayatında Ailenin Güçlendirilmesi", Kitap: Emek ve İş Ahlakı, Ankara/Türkiye : Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları  
Yıldız, N. (2021) "Çalışma Hayatında Sosyal Diyalog", Kitap: Endüstriyel İlişkiler Sisteminde Yetkinlik ve Hakimiyetin Kazandırılması, Ankara/Türkiye : HAK-İŞ Konfederasyonu Yayını  
Yıldız, N. (2021) "Avrupa Sosyal Modeli, Sosyal Uyum, İş-Yaşam Uyumu, Türkiye'de ve AB'de Kadınların Güçlendirilmesi, Kadınların İstihdamı", Kitap: Endüstriyel İlişkiler Sisteminde Yetkinlik ve Hakimiyetin Kazandırılması, Ankara/Türkiye : HAK-İŞ Konfederasyonu Yayını  
Yıldız, N. (2020) "Ulusal ve Uluslaraarsı Düzenlemelerde Sosyal ve Sendikal Hayatta ve Sivil Toplumda Kadının Güçlendirilmesi", Kitap: Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Pojesi Eğitim Modülü, Ankara/Türkiye : Önder Matbacılık Lmt. Şti  
Yıldız, N. (2020) "Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerde, Sosyal ve Sendikal Hayatta ve Sivil Toplumda Kadının Güçlendirilmesi", Kitap: Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi El Kitabı, Ankara/Türkiye : Önder Matbaacılık Lmt. Şti  
Yıldız, N. (2017) "Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar", Kitap: EĞİTİM MODÜLÜCİNSİYET EŞİTLİĞİ: FITRATTA FARKLILIK HAKLARDA EŞİTLİKEŞİT FIRSATLAR, EŞİT DAVRANMA, EŞİT KATKI, Ankara/Türkiye : Hak-iş Konfederasyonu Yayın No: 61, Baskı: Uçan Matbaacılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business Management Studies: An International Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 0
Üye, Karabük Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, 2017-2020
Üye, KOSGEB, 2016-2018
Üye, MEMUR-SEN, 2013-
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ahmad Farhad Rasulı
-
2022 - 2023 3
Neşe YILDIZ
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 2
Ümmühan Kaya
-
2021 1
Tarkan Zengin
-
2021 1
Adil Akkuş
-
2022 1
Rafea Ahmeedah Saleh Mustafa
-
2023 1
Sabri Abdullah Mohammed
-
2023 1
Semra Türkmen Yılmaz
-
2021 1
Yahya Aydın
-
2021 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
144.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
116.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
10.
645 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Politika 645
Anahtar Kelimeler Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yoksulluk Çalışmaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 120 10 150 0 5 98 143 59 85 100
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 353 . 492 . 399 . - 540 . 432 . 482 . 565 . 511 . 144 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 269 . 405 . 301 . - 478 . 357 . 390 . 489 . 434 . 116 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 27 . 79 . 32 . - 107 . 54 . 49 . 87 . 80 . 10 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 1 . 7 . 2 . - 13 . 6 . 6 . 8 . 5 . 1 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 19 . 62 . 20 . - 71 . 33 . 26 . 51 . 53 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 4 . 25 . 9 . - 25 . 12 . 16 . 21 . 23 . 3 .
Toplam Yayın 2 1 4 0 1 4 3 4 4 1
Toplam Makale 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0
Toplam Kitap 1 0 2 0 0 2 2 1 1 1
Toplam Bildiri 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri