img

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GEZİCİ

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr.

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2005, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2008
Araştırma Alanları
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001, 2005
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2008
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 68, 2022/2 Yük, 2022
İngilizce, YÖKDİL, 63, 2021 Yükse, 2021
İngilizce, YDS, 57, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 63.75, Bahar, 2021
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Türk Dili Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
[UAK] Filoloji Türk Dili Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Akademik Unvanlar
2020-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye
2009-, Okutman, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2024, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2013-2014, TÜRK DİLİ, Lisans
2012-2013, TÜRK DİLİ, Lisans
2011-2012, TÜRK DİLİ, Lisans
2010-2011, TÜRK DİLİ, Lisans
2009-2010, TÜRK DİLİ, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Gezici, N. (2021) "Muhammed Sâdık Kâşgarî’nin Tezkire-i Azîzân Adlı Eseri ve Dil Özellikleri Üzerine", AYDIN TÜRKLÜK DERGİSİ, 7 (2) pp. 257-305 [TR Dizin] Link  
Gezici, N. (2018) "Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâsı’nda “Gelecekten Haber Vermek”le İlgili Şamanizm İzleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 1034-1056 Link  
Bildiriler
Gezici, N. (2021) "TEZKİRE-İ AZÎZÂN’DAKİ TİCARİ HAYATLA İLGİLİ KELİMELER ÜZERİNE", V. ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT SEMPOZYUMUDTCF'DE TÜRKOLOJİ'NİN YERİ , Ankara, Türkiye, (Ekim 2021
Tonbul, M., Gezici, N. (2018) "Dışlanmış Kadınlar İmgeleminde ‘Dışlanmış Kadın’ ve ‘Tante Rosa’ Romanlarının Edebî AçıdanAnalizi", 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongres , (pp. 81-82), Sivas, Türkiye, (Ekim 2018
Kurtoğlu, K.Y., Filiz, E., Özyiğit, İ.İ., Recep, V., Küçükturan, A.G., Gökbulut, B., Özsoy, T., Güneröz, C., Pekbay, C., Gezici, N., Çavuş, Z.S., Büyükçınar, A. (2015) "In silico Analysis of Thionin Preproproteins in Higher Plants", Plant and Animal Genome Conference- PAG XXIII , (Ocak 2015
Gezici, N. (2013) "KISASÜ L ENBİYA DA TİCARETLE İLGİLİ TERİMLERİN SEMANTİK ANALİZİ", ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ , Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2013
Kitaplar
Turan, F.F., Bıçakçı, M.Y., Ceylan, Ş., Yazıcı, E., Kılınç, F.E., Çetin, A., Benli, G.K., Gök, N.F., Kuşcu, Ö., Çakmak, Ö.Ç., Ünsal, F.Ö., Gezici, N., Beşir, H., Pektaş, D., Yalman, F., Dilek, A., Temiz, N. (2020) "Çocuk Edebiyatı", Ankara/Türkiye : Eğiten kitap  
Kitap Bölümleri
Gezici, N. (2006) "DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü", Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü YayınI  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Çocuk Edebiyatı
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2020 1
-
2020 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2020 1
Damla Pektaş
-
2020 1
Özlem Çamlıbel Çakmak
-
2020 1
Aytaç Dilek
-
2020 1
Özden Kuşcu
-
2020 1
Fahriye Figen Turan
-
2020 1
Müdriye Yıldız Bıçakçı
-
2020 1
Ceren Güneröz
-
2015 1
Fatma Özge Ünsal
-
2020 1
Gökçe Karaman Benli
-
2020 1
Kuaybe Yücebilgili Kurtoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2015 1
Nihan Feyman Gök
-
2020 1
Elçin Yazıcı
-
2020 1
Ayça Büyükçınar
-
2015 1
Tamer Özsoy
-
2015 1
Zeynep Seda Çavuş
-
2015 1
Canay Pekbay
-
2015 1
Fatma Elif Kılınç
-
2020 1
Bayram Gökbulut
-
2015 1
Ayşe Güler Küçükturan
-
2015 1
Hatice Beşir
-
2020 1
Ertuğrul Filiz
Düzce Üniversitesi
2015 1
İbrahim İlker Özyiğit
Marmara Üniversitesi
2015 1
Nihan Temiz
-
2020 1
Vatansever Recep
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 5533
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Dili 765
Anahtar Kelimeler Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 20 0 100 25 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 515 . - 412 . 566 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 233 . - 131 . 254 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 74 . - 46 . 90 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 50 . - 30 . 64 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 54 . - 28 . 60 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri