img

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GEZİCİ

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr.

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans (Tezsiz), Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği), 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2005, 2008
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2008
Araştırma Alanları
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2005, 2008
Yüksek Lisans (Tezsiz), Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği), 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001, 2005
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2008
İngilizce, YÖKDİL, 68.75, Güz, 2022
İngilizce, YDS, 57, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 63.75, Bahar, 2021
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Türk Dili Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
[UAK] Filoloji Türk Dili Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
2020-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye
2009-, Okutman, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Türkiye
2022-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2024, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2022, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2013-2014, TÜRK DİLİ, Lisans
2012-2013, TÜRK DİLİ, Lisans
2011-2012, TÜRK DİLİ, Lisans
2010-2011, TÜRK DİLİ, Lisans
2009-2010, TÜRK DİLİ, Lisans
Kayıt Yok
Disiplinlerarası Birliktelik: Hadrianopolis Antik Kentinde Yaratıcı Drama ve Sanatla Terapi Çalışmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Danışman , 2022-2023
Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2021-2021
Kayıt Yok
Gezici, N. (2021) "Muhammed Sâdık Kâşgarî’nin Tezkire-i Azîzân Adlı Eseri ve Dil Özellikleri Üzerine", AYDIN TÜRKLÜK DERGİSİ, 7 (2) pp. 257-305 [TR Dizin] Link  
Gezici, N. (2018) "Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâsı’nda “Gelecekten Haber Vermek”le İlgili Şamanizm İzleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2) pp. 1034-1056 Link  
GEZİCİ, N. (2023) "Sara Şahinkanat'ın ve Peter Reynolds'un Resimli Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Duyarlık Eğitimi", ULUSLARARASI DİLBİLİM VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KONGRESİ-I , MARDİN, Türkiye, (Haziran 2023)
Gezici, N. (2021) "TEZKİRE-İ AZÎZÂN’DAKİ TİCARİ HAYATLA İLGİLİ KELİMELER ÜZERİNE", V. ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT SEMPOZYUMUDTCF'DE TÜRKOLOJİ'NİN YERİ , Ankara, Türkiye, (Ekim 2021
Tonbul, M., Gezici, N. (2018) "Dışlanmış Kadınlar İmgeleminde ‘Dışlanmış Kadın’ ve ‘Tante Rosa’ Romanlarının Edebî AçıdanAnalizi", 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongres , (pp. 81-82), Sivas, Türkiye, (Ekim 2018
GEZİCİ, N. (2018) "Tezkire-i Azîzân Nüshalarına Göre Çağatayca'da Art Zamanlı Leksikolojik Değişmeler", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , ANTALYA, Türkiye, (Kasım 2018)
Gezici, N. (2013) "KISASÜ'L ENBİYA'DA TİCARETLE İLGİLİ TERİMLERİN SEMANTİK ANALİZİ", ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ , Saraybosna, Bosna Hersek, (Mayıs 2013
Turan, F.F., Bıçakçı, M.Y., Ceylan, Ş., Yazıcı, E., Kılınç, F.E., Çetin, A., Benli, G.K., Gök, N.F., Kuşcu, Ö., Çakmak, Ö.Ç., Ünsal, F.Ö., Gezici, N., Beşir, H., Pektaş, D., Yalman, F., Dilek, A., Temiz, N. (2020) "Çocuk Edebiyatı", Ankara/Türkiye : Eğiten kitap  
Gezici, N. (2006) "AGOP DİLAÇAR", Kitap: DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü, Ankara/Türkiye : Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü YayınI  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Çocuk Edebiyatı
0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2020 1
-
2020 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2020 1
Damla Pektaş
-
2020 1
Özlem Çamlıbel Çakmak
-
2020 1
Aytaç Dilek
-
2020 1
Özden Kuşcu
-
2020 1
Fahriye Figen Turan
-
2020 1
Müdriye Yıldız Bıçakçı
-
2020 1
Fatma Özge Ünsal
-
2020 1
Gökçe Karaman Benli
-
2020 1
Nihan Feyman Gök
-
2020 1
Elçin Yazıcı
-
2020 1
Fatma Elif Kılınç
-
2020 1
Hatice Beşir
-
2020 1
Nihan Temiz
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 5817
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Dili 799
Anahtar Kelimeler Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 20 0 100 25 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 508 . - 422 . 573 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 226 . - 133 . 256 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 75 . - 47 . 90 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 51 . - 32 . 64 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 54 . - 32 . 63 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri