img

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül KARAYAZI BAL

  • Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Eski Türk Edebiyatı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2007, 2012
Lisans, Türkiye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997, 2001
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2005, 2007
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2007, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2005, 2007
Lisans, Türkiye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997, 2001
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 60, Bahar, 2007
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Klasik Türk Edebiyatı
Akademik Unvanlar
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Pr., Türkiye
2012-, Okutman, Tam Zamanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Vildan Kınacı, Yüksek Lisans, Sâkıb Dede Dîvânı'nda Dinî ve Tasavvufî Muhtevâ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2018-2019, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı I, Lisans
2018-2019, Osmanlı Türkçesi, Lisans
2017-2018, Osmanlıca Dini Metinler II, Lisans
2017-2018, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı II, Lisans
2017-2018, Eski Türk Edebiyatı I, Lisans
2017-2018, Metin Şerhi I, Lisans
2017-2018, Klasik Türk Edebiyatı V, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi II, Lisans
2016-2017, Metin Şerhi II, Lisans
2016-2017, Klasik Türk Edebiyatı VI, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2016-2017, Metin Şerhi I, Lisans
2016-2017, Klasik Türk Edebiyatı V, Lisans
2015-2016, Metin Şerhi II, Lisans
2015-2016, Klasik Türk Edebiyatı VI, Lisans
2015-2016, Klasik Türk Edebiyatı IV, Lisans
2015-2016, Metin Şerhi I, Lisans
2015-2016, Klasik Türk Edebiyatı V, Lisans
2015-2016, Klasik Türk Edebiyatı III, Lisans
2014-2015, Klasik Türk Edebiyatı IV, Lisans
2014-2015, Klasik Türk Edebiyatı II, Lisans
2014-2015, Eski Türk Edebiyatı II, Lisans
2014-2015, Edebi Bilgiler II, Lisans
2014-2015, Klasik Türk Edebiyatı III, Lisans
2014-2015, Klasik Türk Edebiyatı I, Lisans
2014-2015, Eski Türk Edebiyatı I, Lisans
2014-2015, Edebi Bilgiler I, Lisans
2013-2014, Eski Türk Edebiyatı, Lisans
2013-2014, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2013-2014, Türk Dili I-II, Lisans
2012-2013, Türk Dili I-II, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Fuzûlî’nin ‘Rind ü Zâhid’ Örneğine Tasavvufta ‘Vahdet’ Düşüncesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Cumhuriyetin İlanı Öncesi ve Sonrası Çocuk Dergilerinden Çocuk Yurdu (1913) ve Çocuk Yıldızı (1927) (Çeviri Yazı, İnceleme, İndeks) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2015-2016
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Karayazı, N. (2021) "Nizâmî ve Fuzûlî’nin ‘Leylâ ve Mecnûn’ Mesnevisinde Miraç Hâdisesi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 22 (46) pp. 253-282 [TR Dizin]  
Karayazı, N. (2020) "Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid’i örneğinde tasavvufta vahdet düşüncesi", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21) pp. 380-380 [TR Dizin]  
Karayazı, N., Karakuş, N. (2018) "Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi Örneği", Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11 (24) pp. 108-123  
BAL, N.K. (2017) "Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği)", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5) pp. 3326-3397 Link  
Karayazı, N. (2015) "Aşkın Sonsuz İklîminde Batmayan Gün Romanı", Kubbealtı Akademi Mecmuası, (175) pp. 54-71  
Karayazı, N. (2014) "Nev’î Yahyâ’nın Ayna’sı", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (13) pp. 39-60 [TR Dizin]  
Bildiriler
BAL, N.K. (2023) "Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd Etrafında Medeniyet Tasavvuru", İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu , (pp. 281-297), Samsun, Türkiye, (Ocak 2023
Karakuş, N., Karayazı, N., Deniz, B. (2018) "1938 Okuma Kitabı ve 2017 Türkçe Ders Kitabının Metinsellik Ölçütleri Yönünden Karşılaştırmalı Değerlendirmesi", Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018) , (pp. 30-39), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2018
Karayazı, N., Karakuş, N. (2018) "Toplum Hayatındaki Beklentilerin Çocuk Dergilerine Yansıması: I. Dünya Savaşı Çocuk Dergilerinden ”Türk Yavrusu” ve ”Çocuk Yurdu” Örneği", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Karayazı, N. (2018) "Fuzûlî’nin ‘Rind ü Zâhid’ Örneğine Tasavvufta ‘Vahdet’ Düşüncesi", International Congress On Afro-Eurasian Research IV , (Mayıs 2018
Karayazı, N., Karakuş, N. (2018) "Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi", International Congress on Afro-Eurasian Research IV , (Mayıs 2018
Bal, N.K. (2017) "Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği)", ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu , (Aralık 2017
Nurgül, K., İsmet, U.M. (2013) "Sırâtımüstakîm Mecmuası nın Gözden Kaçan Önemli Bir Hizmeti Türk Derneği", Türk Dünyasını İşıqlandıranlar: M. Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konfransın Materialları , (Mayıs 2013
Karayazı, N. (2010) "Yunus Emre nin Dîvân ve Risâletü n Nushiyye sinde Vahdet Düşüncesi", X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGİ BİLGİ ŞÖLENİ , (Mayıs 2010
Neslihan, K., Nurgül, K. (2010) "An Evaluation of Usage of the Internet as a Result of the Innovations in Education", 2nd International Symposium on Sustainable Development (ISSD) , (Haziran 2010
Karayazı, N. (2008) "Türk Tasavvuf Edebiyatında Gülbank Tercümân Türü ve Anonim Bir Risâle", TUDOK , (Ağustos 2008
Kitaplar
Karayazı, N. (2014) "Yârî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)", Türkiye : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı  
Kitap Bölümleri
BAL, N.K. (2022) ""Âsım'ın Nesli"nden Muallim Mâhir İz", Kitap: İDEAL ÖĞRETMEN, Türkiye : EĞİTEN KİTAP  
Bal, N.K. (2021) "İstanbul Beyefendisi Muallim Mâhir İz’den İzler", : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları  
Karayazı, N., Uzun, M.İ. (2020) "Mehmed Âkif Ersoy", : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları  
Karayazı, N. (2013) "Mûsıkî Dünyamızın Dâvudu Buhûrîzâde Mustafa Itrî", Türkiye : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları  
Karayazı, N. (2011) "Kültür Coğrafyamızda Hazret-i Muhammed", Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Karayazı, N. (2010) "Kültür Coğrafyamızda Hazret i Muhammed", Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) İlahiyat Fakülteleri için Osmanlı Türkçesi İle Dini Metinler, 2021, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Toplum Hayatındaki Beklentilerin Çocuk Dergilerine Yansıması: I. Dünya Savaşı Çocuk Dergilerinden ”Türk Yavrusu” ve ”Çocuk Yurdu” Örneği
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Neslihan Karakuş
Yıldız Teknik Üniversitesi
2018 4
Mustafa İsmet Uzun
-
2020 1
Buse Deniz
-
2018 1
Karakuş Neslihan
-
2010 1
Uzun Mustafa İsmet
-
2013 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
514.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
233.
5533 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
102.
524 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 5533
YÖKSİS Bilim Alanı Klasik Türk Edebiyatı 524
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 15 0 20 43 0 55 185 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . - 527 . 492 . - 456 . 406 . 514 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 190 . - 221 . 214 . - 160 . 128 . 233 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 75 . - 81 . 81 . - 67 . 44 . 102 . -
Toplam Yayın 1 0 2 5 0 2 6 1 0
Toplam Makale 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Toplam Bildiri 0 0 1 4 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 3 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri