img

Doç. Dr. Ömer Faruk HABERGETİREN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • İslam Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1985, 1990
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 1994, 1997
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), 1999, 2005
Araştırma Alanları
İslam Hukuku
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), 1999, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1985, 1990
Yabancı Dil
Arapça, YDS, 65, 2016
Arapça, KPDS, 65, 2009
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Seminer, Klasik Düşünce Okulu Yaz 2019 Programı: İslam’xxda Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatü, Konya, Türkiye, 02-09-2019, 06-09-2019
Sertifika, Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Karabük, Türkiye, 18-01-2016, 19-01-2016
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
Akademik Unvanlar
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye
2012-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2019-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ahsen Nida Er, Yüksek Lisans, OSMANLI HUKUKUNDA TANZİMAT VE SONRASI DÖNEMDE YÜKSEK YARGI MERCİLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ayşe Betül Algül, Doktora, İmam Muhammed'in İctihadlarında Gözettiği İlkeler-Aile Hukuku Özelinde-, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nebiye Kazancı, Yüksek Lisans, İSLAM HUKUKUNDA EHL-İ KİTAPLA EVLİLİK VE AİLE HAYATINA YANSIMALARI, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Özdemir, Yüksek Lisans, Kâsânî'nin Bedâiu's-sanâi' İsimli Eserinde İkrah Düşüncesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Oğuzhan Kelez, Yüksek Lisans, İslam hukuku ve iktisadı bağlamında Malik bin Nebi'nin iktisadi görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Meryem Acat, Yüksek Lisans, İslam hukukunda akıl hastalıklarının muâmelâta etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Meryem Dalğıç, Yüksek Lisans, Modern doğum kontrol yöntemlerinin kadının ibadet hayatına etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Enes Alkasım, Yüksek Lisans, القياس عند الإمام الفناري, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İrfan Yağız, Yüksek Lisans, Ekrem Doğanay ve fıkhî meselelere yaklaşımı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayşe Betül Algül, Yüksek Lisans, Hz. Peygamber döneminde mehir uygulamaları ve mehrin hikmetleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Merve Yiğitoğlu, Yüksek Lisans, İslam aile hukukunda kadının hak ve sorumlulukları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Omar Al Ali, Yüksek Lisans, Makasidu'ş-Şeria fi fikhi's-sucun ve's-sucena, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, İslam Muamelat Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, İslam Aile Hukuku, Yüksek Lisans
2022-2023, İslam İbadet Esasları-2, Lisans
2022-2023, İslam İbadet Esasları-1, Lisans
2022-2023, Fıkıh-1, Lisans
2022-2023, Fıkıh-2, Lisans
2021-2022, İslam İbadet Esasları-2, Lisans
2021-2022, İslam İbadet Esasları-1, Lisans
2021-2022, Fıkıh-1, Lisans
2021-2022, Fıkıh-2, Lisans
2021-2022, İslam Muamelat Hukuku, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İslam İktisadı ve Kaynakları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İslam fıkhında Akit Teorisi, Yüksek Lisans
2021-2022, İslam Aile Hukuku, Yüksek Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2020-2021, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2020-2021, HÜSN-İ HAT, Lisans
2020-2021, İSLAM AİLE HUKUKU, Yüksek Lisans
2020-2021, FIKIH-I, Lisans
2020-2021, İSLAM İKTİSADI VE KAYNAKLARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, İBADET ESASLARI-II, Lisans
2019-2020, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2019-2020, FIKIH-I, Lisans
2019-2020, FIKIH-II, Lisans
2019-2020, HÜSN-İ HAT, Lisans
2019-2020, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2019-2020, İSLAM FIKHINDA AKİT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2019-2020, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2019-2020, İSLAM İKTİSAT TARİHİ VE KURUMSAL YAPILAR, Yüksek Lisans
2019-2020, İSLAM MUAMELAT HUKUKU, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, İSLAM FIKHINDA AKİT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2018-2019, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2018-2019, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2018-2019, FIKIH-II, Lisans
2018-2019, FIKIH-I, Lisans
2018-2019, HÜSN-İ HAT, Lisans
2018-2019, HUKUKA GİRİŞ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2018-2019, İBADET ESASLARI-I, Lisans
2018-2019, İSLAM İKTİSAT TARİHİ VE KURUMSAL YAPILAR, Yüksek Lisans
2018-2019, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2018-2019, İBADET ESASLARI-II, Lisans
2017-2018, İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ, Lisans
2017-2018, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2017-2018, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2017-2018, İSLAM FIKHINDA AKİT TEORİSİ, Yüksek Lisans
2017-2018, İBADET ESASLARI-II, Lisans
2017-2018, İBADET ESASLARI-I, Lisans
2017-2018, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2017-2018, FIKIH-I, Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2017-2018, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2017-2018, FIKIH-II, Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2016-2017, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2016-2017, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2016-2017, FIKIH USULÜ-I, Lisans
2016-2017, İSLAM HUKUKU, Lisans
2016-2017, İSLÂM FIKHINDA KÜLLÎ KAİDELER, Yüksek Lisans
2016-2017, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2016-2017, FIKIH USULÜ-II, Lisans
2016-2017, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2016-2017, FIKIH-II, Lisans
2016-2017, FIKIH-I, Lisans
2015-2016, FIKIH-II, Lisans
2015-2016, FIKIH-I, Lisans
2015-2016, FIKIH USULÜ-II, Lisans
2015-2016, Fıkıh-III, Lisans
2015-2016, Fıkıh-IV, Lisans
2015-2016, İSLÂM FIKHINDA KÜLLÎ KAİDELER, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2015-2016, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2015-2016, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2015-2016, FIKIH USULÜ-I, Lisans
2014-2015, ARAPÇA METİNLER-I, Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2014-2015, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2014-2015, İBADET ESASLARI-I, Lisans
2014-2015, İBADET ESASLARI-II, Lisans
2014-2015, İSLAM İBADET ESASLARI, Lisans
2014-2015, İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ, Lisans
2014-2015, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, FIKIH-II, Lisans
2014-2015, FIKIH USULÜ-I, Lisans
2014-2015, İSLÂM FIKHINDA KÜLLÎ KAİDELER, Yüksek Lisans
2014-2015, FIKIH USULÜ-II, Lisans
2014-2015, FIKIH-I, Lisans
2013-2014, İslâm Fıkhında Küllî Kaideler, Yüksek Lisans
2013-2014, İslam İbadet Esasları, Lisans
2013-2014, Hazırlık Sınıfı Arapça (Metin Tercüme), Lisans
2013-2014, İbadet Esasları-I, Lisans
2013-2014, İbadet Esasları-II, Lisans
2013-2014, Fıkıh Usulü-I, Lisans
2013-2014, Klasik Fıkıh Metinleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Fıkıh Usulü-II, Lisans
2013-2014, Hukukun Temel Kavramları, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Metinler-II, Lisans
2013-2014, İslam Hukukuna Giriş, Lisans
2013-2014, Arapça Metinler-I, Lisans
2012-2013, İslam İbadet Esasları, Lisans
2012-2013, Arapça Metinler-I, Lisans
2012-2013, Arapça Metinler-II, Lisans
2012-2013, İslam Hukukuna Giriş, Lisans
2012-2013, Hazırlık Sınıfı Arapça (Sarf), Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Hadimî’nin Eserlerinin Türkçe’ye Kazandırılması ve Akademik Alana Tanıtımı Ar-Ge Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2021
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Habergetiren, Ö.F., Yalnız, İ. (2021) "OSMANLI DEVLETİ’NDE HİSBE TEŞKİLATI", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (2) pp. 280-296 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2020) "Bakara Suresi 273. Ayet Bağlamında Kur’an’da Gerçek Fakirlerin Nitelikleri", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 4 (2) pp. 504-527 [ESCI] Link DOI   
Karakaş, A.C., Habergetiren, Ö.F. (2020) "İtikâfın Maneviyat ve Psikopatoloji İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 1 (1) pp. 97-113 Link   
Algül, A.B., Habergetiren, Ö.F. (2019) "Hz. Peygamber Dönemi Mehir Miktarları ve Günümüzdeki Karşılıkları", Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (12) pp. 209-232 Link DOI   
Habergetiren, Ö.F., Karakaş, A.C. (2019) "Kredi Tutumlarının Maneviyat ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi", Econder Uluslararası Akademik Dergi, 3 (2) pp. 145-167 Link DOI   
Habergetiren, Ö.F., Koçyiğit, Y. (2018) "Ebu’l-Abbas es-Serûcî’nin Nefehâtu’n-nesemât fî Vusûli İhdâi’s-sevâbi li’l-emvât İsimli RisalesiTahric, Tahlil ve Tercüme", Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research, 7 (5) pp. 760-781 Link DOI    
Habergetiren, Ö.F. (2018) "Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtihu’l-Gayb İsimli Tefsirinde Ribâ (Faiz) Yasağını Konu Alan Ayetlere Getirmiş Olduğu Yorumlar", Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2 (2) pp. 1-29 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2017) "İslam Hukukunda Fulûs’un Değerinde Değişimi İfade Eden DörtKavram: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD), 1 (2) pp. 106-120 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2017) "İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren Esaslar", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD), 1 (1) pp. 19-31 Link   
Yiğitoğlu, M., Habergetiren, Ö.F. (2016) "Yahudilik ve İslam da Zina Suçu ve Cezası", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 271-297 [TR Dizin] Link DOI   
Habergetiren, Ö.F. (2013) "Ensar, Muhacir, Cihad, Gazve ve Şehitler Hakkında...", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2 (4) pp. 232-269 [ESCI] Link DOI   
Habergetiren, Ö.F. (2013) "MECELLE ŞÂRİHİ ALİ HAYDAR EFENDİ VE MEFKÛD RİSÂLESİ", İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (22) pp. 493-516 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2012) "Fatih Bir Fakih Ebû Abdullah Esed b Furât b Sinan 759 828 Hayatı ve Fıkıh İlmindeki Yeri", HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 17 (27) pp. 257-277 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2012) "İslam Hukuku Muamelât Konularında Sükût’a Rıza Anlamı Verilen İşlemler", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (2) pp. 131-165 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2011) "İlk Mufassal Hidâye Şârihi Ebu l Abbâs es Serûci 637 710 1239 1310 Hayatı ve Eserleri", HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16 (26) pp. 101-116 Link   
Habergetiren, Ö.F. (2010) "Paranın Değerinin Değişmesine İlişkin Hükümler", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (16) pp. 197-212 Link   
Bildiriler
Habergetiren, Ö.F. (2021) "HANEFÎ FUKAHÂSINDAN BİR AİLE: ET-TÜRKMÂNÎ AİLESİ", Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslâmî İlimler Sempozyumu , (pp. 478-489), Karabük, Türkiye, (Eylül 2021 
Habergetiren, Ö.F. (2020) "İslam’xxda Vakıf Kurumu ve Günümüz İktisadi Hayatına Etkileri", 3rd INTERNATIONAL HUMAN and SOCIAL SCIENCE RESEARCHES CONGRESS 2020 , (pp. 546-555), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2020
Habergetiren, Ö.F. (2019) "Safranbolu Şer’iye Sicilleri 2116 Numaralı Defterde Devletin Piyasalara Müdahalesi", Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 582-591), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019 
Habergetiren, Ö.F. (2018) "Kur’an Perspektifinden İslam İktisat Düşüncesinde Ahlaki İlkeler", 1. İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü , (pp. 158-167), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018 
Habergetiren, Ö.F. (2018) "Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a Tahvili", 1. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 901-910), Antalya/Alanya, Türkiye, (Aralık 2018 
Habergetiren, Ö.F. (2017) "İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Yer Alan Urfalı Müftü, Müderris ve Kâdılar/Nâibler", II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu , (pp. 325-336), Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2017
Habergetiren, Ö.F. (2017) "Harran İlim Havzasında Yetişmiş Bayan Âlimler", I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu , (pp. 338-346), Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2017
Habergetiren, Ö.F. (2016) "İslam Hukukunda Gelirin Topluma Yayılması İçin Getirilen Düzenlemeler", Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016 , (pp. 462-469), Uşak, Türkiye, (Eylül 2016 
Habergetiren, Ö.F. (2015) "Şeyhülislam İbn Kemal in İçki Konusundaki Üç Risalesi", Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu , (pp. 159-169), Tokat, Türkiye, (Eylül 2015 
Habergetiren, Ö.F. (2014) "Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî nin el Âbir fi l ensâr ve l muhâcir İsimli Eseri ve Fıkhi Yönden Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu , (pp. 697-708), Gümüşhane, Türkiye, (Temmuz 2014 
Habergetiren, Ö.F. (2013) "İslâm Hukukunda Gözetilmesi Zorunlu Maslahatlar Çerçevesinde İnsan Onuru", “Hz. Peygamber Ve İnsan Onuru” Konulu Uluslararası Sempozyum , Şanlıurfa, Türkiye, (Nisan 2013 
Kitaplar
Habergetiren, Ö.F. (2021) "Hikmet-i Hukuk-ı İslamiye", Ankara/Türkiye : İlahiyat    
Habergetiren, Ö.F. (2020) "Hanefî Mezhebi Furû Konularında Hz. Âişe’nin (ra) Fıkhî Görüşleri", İstanbul/Türkiye : Kitâbî Yayınları   
Habergetiren, Ö.F. (2015) "İslam Hukuku nda Sermaye Ve Sermaye Hareketleri", İstanbul/Türkiye : Kitâbî   
Kitap Bölümleri
Habergetiren, Ö.F. (2022) "Kemâlpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları", Ankara/Türkiye : Fecr Yayınevi  
HABERGETİREN, Ö.F. (2022) "İbn Kemal'in Beyânu hakîkati'r-ribâ İsimli Risalesi", Kitap: Kemâlpaşazâde Din-Felsefe-Edebiyat Araştırmalar, Türkiye : Fecr Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) Şeyhülislam Balizade Mustafa Efendi'nin Fetvaları, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2022, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2022, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2021,
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019,
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019,
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) Ayetler Işığında Hayvanlarda Akıl, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, 2018,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018,
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researchesİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches, 2017, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İslam Hukuku Araştırmaları, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Tolum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Yahudilik ve İslam da Zina Suçu ve Cezası
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 7 10
2
İslam Hukuku nda Sermaye Ve Sermaye Hareketleri
0 0 0 0 0 8 10
3
MECELLE ŞÂRİHİ ALİ HAYDAR EFENDİ VE MEFKÛD RİSÂLESİ
İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 0 0 0 0 4 6
4
Fatih Bir Fakih Ebû Abdullah Esed b Furât b Sinan 759 828 Hayatı ve Fıkıh İlmindeki Yeri
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 2 4 6
5
İslam Hukukunda Fulûs’un Değerinde Değişimi İfade Eden DörtKavram: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD)
0 0 0 0 0 4 5
6
Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a Tahvili
0 0 0 0 1 1 2
7
İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren Esaslar
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD)
0 0 0 0 0 1 2
8
İlk Mufassal Hidâye Şârihi Ebu l Abbâs es Serûci 637 710 1239 1310 Hayatı ve Eserleri
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 1 1 2
9
İslam Hukukunda Gelirin Topluma Yayılması İçin Getirilen Düzenlemeler
0 0 0 0 0 2 2
10
Şeyhülislam İbn Kemal in İçki Konusundaki Üç Risalesi
0 0 0 0 0 2 2
11
Hz. Peygamber Dönemi Mehir Miktarları ve Günümüzdeki Karşılıkları
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
12
İslam Hukuku Muamelât Konularında Sükût’a Rıza Anlamı Verilen İşlemler
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
13
Bakara Suresi 273. Ayet Bağlamında Kur’an’da Gerçek Fakirlerin Nitelikleri
Econder Uluslararası Akademik Dergi
0 0 0 0 0 1 1
14
OSMANLI DEVLETİ’NDE HİSBE TEŞKİLATI
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2010) "TAKDİR BELGESİ" IÇISLERI BAKANLIGI ŞANLIURFA VALİLİĞİ
(2002) "AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME" MILLI EGITIM BAKANLIGI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Ahmet Canan Karakaş
Kocaeli Üniversitesi
2019 - 2020 2
İshak Yalnız
-
2021 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
514.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
211.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
165.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 100 25 60 50 65 145 123 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 362 . 453 . 487 . 485 . 469 . 367 . 468 . 514 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 127 . 190 . 188 . 190 . 192 . 114 . 143 . 211 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 79 . 146 . 128 . 146 . 145 . 84 . 119 . 165 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 25 . 56 . 55 . 56 . 66 . 35 . 44 . 78 . -
Toplam Yayın 1 2 4 4 4 4 3 1 0
Toplam Makale 0 1 2 2 3 2 1 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 1 2 2 1 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 2 1 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 2 2 1 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri