img

Prof. Dr. Oğuzhan ZENGİN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
79
Atıf
147
h-index
6
Proje
5
WoS
Yayın
6
Atıf
59
h-index
3
Google Scholar
Yayın
47
Atıf
460
h-index
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

1987 yılında Giresun'da doğan Prof. Dr. Oğuzhan Zengin; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Lisans ve bütünleşik doktora derecelerini 2009 ve 2015 yıllarında Hacettepe Üniversitesinden sosyal hizmet alanında aldı. Sosyal hizmet uzmanı ve yönetici olarak engellilik, yoksulluk ve sağlık alanlarında çalıştı. Akademik personel olarak ise Hacettepe Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinde görev yaptı. Kariyeri süresince başta Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye akademik ve mesleki ziyaretler gerçekleştirdi. 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) pilot uygulamasında görev yapan Zengin, programın başarılı bir şekilde icra edilmesinde rol aldı.

Doktora sonrası çalışmalarını Kanada'da bulunan Calgary Üniversitesinde gerçekleştiren Oğuzhan Zengin, 2018 yılında doçent unvanını aldı. 2024 yılında 37 yaşında profesör unvanını alan Zengin, Türkiye'de sosyal hizmet alanında bu unvanı alan en genç kişi oldu. Zengin'in sağlığın psikososyal boyutu, sosyal hizmet eğitimi, klinik sosyal hizmet uygulamaları ve göç üzerine 12'si ISI ve SCOPUS indekslerinde taranan 31 makalesi, 11 kitap bölümü ve bir de kitabı bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok bildiri sunan Zengin'in eserlerine yapılan atıf sayısı 476 olup h endeksi 11'dir.

Pek çok kitap ve dergi editörlüğü bulunan Prof. Dr. Oğuzhan Zengin sosyal hizmet alanında bir dizi konferans ve sempozyum düzenlemiş ve başkanlık yapmıştır. 2020-2023 yılları arasında Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Oğuzhan Zengin çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Zengin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, , , 2009, 2015
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2004, 2009
Araştırma Alanları
Klinik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Eğitimi, Göç ve Sosyal Hizmet
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, , , 2009, 2015
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2004, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2023/2 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2017
Sertifika, Trauma-Informed Care, The Indiana University School of Public Health-Bloomington, 20-05-2024, 20-05-2024
Sertifika, Psychological First Aid (PFA), The National Child Traumatic Stress Network, 04-07-2023, 04-07-2023
Sertifika, Combatting Anti-Black Racism, York University, 17-06-2023, 17-07-2023
Araştırma, Field Research Scholar Program 2022/2023, Universiy of Calgary, 01-10-2022, 30-05-2023
Kurs, Alice Salomon Hochschule Summer School: Migration and Integration-Multidisciplinary Approaches, Alice Salomon Hochschule, Almanya, 01-07-2013, 10-07-2013
Kurs, Akademik İngilizce Eğitimi, EC Malta Language House, Malta, 14-06-2011, 02-09-2011
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Klinik Sosyal Hizmet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Eğitimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Göç ve Sosyal Hizmet
2024-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
2018-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2016-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2015-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü, Türkiye
2011-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü, Türkiye
2024-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2021-2024, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Fakülte Kurulu Üyeliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Kalite Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2010, Başhekim Yardımcısı, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
Süleyman Demir, Yüksek Lisans, ÇÖZÜM ODAKLI KISA TERAPİ YAKLAŞIMINA DAYALI ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİM PROGRAMININ MAHKUMLARIN ÖFKE KONTROL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Yusuf Yükler, Yüksek Lisans, Türkiye'de insani yardım örgütleri çalışanlarının geçici koruma statüsünde bulunan domlara yönelik değerlendirmeleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Gamze Nur Caferoğlu, Yüksek Lisans, Flört ilişkisi sürecindeki bireylerin şiddet davranışı deneyimleri ve başetme stratejilerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Elifnur Gülbüz, Yüksek Lisans, Çözüm odaklı kısa terapi yaklaşımına dayalı sosyal hizmet müdahalesinin geçici koruma statüsündeki çocukların zihinsel dayanıklılık ve sosyal destek değerlendirmelerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ümran Keşir, Yüksek Lisans, Ergenlerde oyun bağımlılığı: Sosyal destek algıları ve bağlanma stilleri ilişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ganime Bozlar, Yüksek Lisans, Sosyal hizmet uzmanlarının sorun çözme yaklaşımlarının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Şevval Gök, Yüksek Lisans, Covıd-19 pandemisi sürecinde görünmeyen kadın emeği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Azize Deniz, Yüksek Lisans, Engelli eşe sahip kadınların bakım verme yükü ve başetme stilleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Metin Erdem, Doktora, İntihar riski olan bireylerde anlam arayışı ve logoterapinin etkililiği, Yalova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Emin Akçin, Yüksek Lisans, Sosyal hizmet mesleğinin prestij ve algısına içeriden bir bakış: Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerinin görüşleri üzerine nitel bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sinem Kibaroğlu, Yüksek Lisans, Koruyucu aile olma şartı sağlayan eşlerin koruyucu aile hizmet modeline ilişkin görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Miraç Şirin, Yüksek Lisans, Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan bireylerin aile işlevleri üzerine bir inceleme: Karadeniz Ereğli örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2023-2024, SOH805 Klinik Sosyal Hizmet, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, SOH732 Tıbbi Sosyal Hizmet, Yüksek Lisans
2023-2024, SOH851 Sosyal Politika Analizi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, SOH899 Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, SHB419 Uygulamalı Araştırma I, Lisans
2019-2020, SOH797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, SOH701 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, SHB405 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, SHB403 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I, Lisans
2019-2020, SOH214 Çocuklarla Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, SHB301 Sosyal Hizmet Müdahalesi I, Lisans
2019-2020, SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I, Lisans
2017-2018, SOH103 İnsan ve Toplum, Lisans
2017-2018, SOH214 Çocuklarla Sosyal Hizmet, Lisans
2017-2018, SHB301 Sosyal Hizmet Müdahalesi I, Lisans
2017-2018, SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I, Lisans
2016-2017, SHB302 Sosyal Hizmet Müdahalesi II, Lisans
2016-2017, SHB204 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II, Lisans
Kayıt Yok
0-6 Yas Çocuğu Olan Annelerin Algıladıkları Es Desteğinin ve Sosyal Desteğin Çocukların Ekran Basında Kalma Süresine Etkisi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2024
Mesleki rehabilitasyon sonrası çalışma yaşamını yeniden inşa etmek: İşe dönüş programı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2023
Transforming Masculinities: A Global Study on Muslim Men Participating in Gender Justice and Violence Against Women (VAW) Prevention (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2023
Stories of Personal Transformation: Muslim Men Working for Gender Justice and Violence Prevention in Pakistan, Qatar and Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Aile ve Sosyal Destek Programı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2013-2014
Kayıt Yok
Zengin, O., Tuğrul, G.N.S. (2024) "The invisible face of social work field education: Secondary traumatic stress experiences of BSW students", British Journal of Social Work, (0) [SSCI] Link   
Zengin, O., Alptekin, K., Topuz, S. (2023) "The current situation, bottlenecks, and expectations for the social work education: a pilot study", Social Work Education, (0) [Scopus] Link DOI     
Erdem, M., Kesgin, B., Zengin, O. (2023) "Klinik sosyal hizmet alanında intiharın yeri", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (0)  
Zengin, O., Ilgaz, A., Doğan, H. (2023) "Examination of the relationship between eating addiction, appetite status and smartphone addiction", UNIKA Toplum ve Bilim Dergisi, (0) Link   
Ates, I., Batirel, A., Aydin, M., Karadag, F.Y., Erden, A., Kucuksahin, O., Armagan, B., Guven, S.C., Karakas, O., Gokdemir, S., Altunal, L.N., Buber, A.A., Gemcioglu, E., ZENGİN, O., Inan, O., Sahiner, E.S., Korukluoglu, G., Sezer, Z., Ozdarendeli, A., Omma, A., Kara, A. (2023) "Long-Term Results of Immunogenicity of Booster Vaccination against SARS-CoV-2 (Hybrid COV-RAPEL TR Study) in Turkiye: A Double-Blind, Randomized, Controlled, Multicenter Phase 2 Clinical Study", VACCINES, 11 (7) [ESCI] DOI   
Cındık, E.D., Demirkol, R., Zengin, O. (2022) "The effects of perceived discrimination on immigrants' mental health: A pilot study from Germany", Perspectives in Psychiatric Care, (0) [SSCI] Link DOI      
Snoubar, Y., Zengin, O. (2022) "Social Support Effectiveness of the Mental Health of Immigrants Living in Belgium", The British Journal of Social Work, 52 (5) pp. 2707-2725 [SSCI] DOI     
Snoubar, Y., Zengin, O. (2022) "Fear of being infected with COVID-19 virus among the medical social workers and its relationship to their future orientation", Frontiers in Psychology, 13 (0) [SSCI] DOI      
Çalış, N., Zengin, O., Erbay, E. (2022) "Sosyal Hizmet Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Araştırması Yürütmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Toplum ve Sosyal Hizmet, (0) [TR Dizin] Link DOI     
Metin, G.A., Zengin, O., Erkoç, B. (2022) "Çocuklarda sosyal öğrenme sürecinin sosyal hizmet perspektifinden incelenmesi", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (0) [TR Dizin]    
Omma, A., Batirel, A., Aydin, M., Karadag, F.Y., Erden, A., Kucuksahin, O., Armagan, B., Guven, S.C., Karakas, O., Gokdemir, S., Altunal, L.N., Buber, A.A., Gemcioglu, E., ZENGİN, O., Inan, O., Sahiner, E.S., Korukluoglu, G., Sezer, Z., Ozdarendeli, A., Kara, A., Ates, I. (2022) "Safety and immunogenicity of inactive vaccines as booster doses for COVID-19 in Turkey: A randomized trial", HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, 18 (6) [ESCI] DOI   
Zengin, O. (2021) "Kronik böbrek yetmezliğinde çözüm odaklı kısa terapiye dayalı sosyal hizmet müdahalesi: Bir vaka sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Zengin, O., Akçin, M.E. (2021) "Sosyal hizmette sanatın kullanımı ve müzik terapisi", UNIKA Toplum ve Bilim Dergisi, (0) Link  
Akçin, M.E., Zengin, O. (2020) "DÜZENSİZLİĞİN DÜZENİ: KAOS KURAMI VE SOSYAL HİZMET", Toplum ve Sosyal Hizmet, 31 (3) pp. 1307-1323 [TR Dizin]    
Yücel, F.N., Doğan, K., Pamir, R.N., Erkuş, S., Keşir, Ü., Zengin, O. (2020) "ALKOL BAĞIMLISI BİREYLERDE BENLİK SAYGISI, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE BAŞETME STRATEJİLERİ: ADSIZ ALKOLİKLER ÖRNEĞİ", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (0) [TR Dizin]    
Zengin, O., Hasgül, E. (2019) "Evde hasta bakım programı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve hasta hakları bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19 (1) pp. 43-53 Link  
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Türk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18) pp. 2404-2421 [TR Dizin] Link DOI      
Yılmaz, Ç., Zengin, O. (2019) "Bir eğitim materyali olarak ”canım kardeşim” filminin sosyal hizmet eğitiminde kullanımı", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70) pp. 667-674 [TR Dizin] DOI      
Çoban, A., Gemalmaz, R., Kervan, B.B., Arslan, Y., Gük, A., Zengin, O. (2019) "Gençlerin Yaş Ayrımcılığı Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19 (1) pp. 32-42  
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Türk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18) pp. 2404-2421 [TR Dizin] DOI  
Akar, S., Erdogdu, M.M. (2019) "Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead", JOURNAL OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INTEGRATION, 20 (3) pp. 925-940 [ESCI] DOI   
Zengin, O., Yıldırım, B., Erbay, E. (2018) "Anxiety, Coping and Social Support among Parents having Children with Chronic Kidney Disease", Konuralp Tıp Dergisi, 10 (3) pp. 311-317 [ESCI] Link DOI      
Zengin, O., Öztuna, B. (2018) "Kanser hastalarına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik düzenlemeleri", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (0)  
Zengin, O., Fırat, E., Acar, B. (2017) "Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Diyabetli Bireylerin Psikososyal Uyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Bozok Tıp Dergisi, 7 (3) pp. 73-80 [TR Dizin]    
Zengin, O., Erbay, E., Yıldırım, B., Altındağ, Ö. (2017) "Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with MS", Türk Nöroloji Dergisi, 23 (4) pp. 211-218 [ESCI] Link  
Zengin, O., Erbay, E. (2017) "Turkish Social Work Students’ Perspectives on Diversity: A Pilot Study", LJETOPIS SOCIJALNOG RADA, 24 (1) pp. 101-118 [SSCI] Link DOI     
Zengin, O., Yıldırım, B. (2017) "Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 26 (1) pp. 67-73 [ESCI] Link DOI    
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 1260-1273 [TR Dizin] Link    
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları ve Çalışma Koşulları", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (1) pp. 47-67 [TR Dizin]    
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2017) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (2) pp. 50-69 [TR Dizin]   
ZENGİN, O., Yildirim, B. (2017) "Perceptions of Hemodialysis Patients Related to Their Psychosocial Problems", TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 26 (1) pp. 67-73 [ESCI] DOI     
Zengin, O. (2017) "Kronik Böbrek Yetmezliğinde Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (2) pp. 122-138 [TR Dizin]  
Erbay, E., Zengin, O., Yıldırım, B., Yıldırım, T., Abdulalal, A. (2016) "Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve BaşetmeTutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25 (1) pp. 95-99 [ESCI] Link DOI       
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2016) "Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet", Toplum ve Sosyal Hizmet, 27 (1) pp. 179-190 [TR Dizin]    
Zengin, O. (2016) "Evde Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Hizmet Boyutu", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 4 (2) pp. 36-41 [TR Dizin] Link    
Zengin, O. (2016) "Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25 (3) pp. 221-226 [ESCI] Link DOI     
ZENGİN, O. (2016) "Nephrology Social Work: Social Work Intervention in Chronic Kidney Disease", TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 25 (3) pp. 221-226 DOI    
Erbay, E., ZENGİN, O., Yildirim, B., Yildirim, T., Abudalal, A. (2016) "Anxiety Levels and Coping Styles of Chronic Renal Failure Patients: The Hacettepe University Nephrology Department Example", TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 25 (1) pp. 95-99 [ESCI] DOI  
Zengin, O. (2015) "Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü", Konuralp Tıp Dergisi, (0)  
Zengin, O., Saltık, S., Duysak, Y., Soytürk, G., Orbay, E., Tekin, O. (2012) "Kanserli Çocuğa Sahip Ailelerin Aşama Yaklaşımına Göre Gösterdikleri Tepkiler", Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1) pp. 1-4 Link   
Zengin, O. (2011) "Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü", KONURALP TIP DERGİSİ, (0) [TR Dizin]   
Zengin, O. (2019) "Güçlendirme yaklaşımı temelli yeni bir kavram: Finansal sosyal hizmet", ISEPA’19 , (Aralık 2019
Zengin, O. (2019) "MENA Bölgesinde Sosyal Hizmet", III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu , (Aralık 2019
Zengin, O., Öztuna, B. (2019) "Engelli bireylere yönelik tutumlar üzerine bir araştırma", TAEM International Congress of Social Policy 2019 , (Ekim 2019
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Adli Sosyal Hizmette Etik Karar Verme Süreci", Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Zengin, O. (2019) "Güçlendirme Yaklaşımı Temelli Yeni Bir Kavram: Finansal Sosyal Hizmet", III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2019
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Adli sosyal hizmette etik karar verme süreci", Uluslararası 4. adli sosyal hizmet kongresi , (Kasım 2019
Zengin, O., Akkaya, M. (2018) "Engelli Çocuk Sahibi Annelerde Benlik Saygısı, Başetme veAlgılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma", 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) , (Ekim 2018
Zengin, O. (2017) "Sağlık Ortamlarında Suç Mağdurlarına Yönelik Krize Müdahale Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi", Uluslararası 3. Adli Hemşirelik – 2. Adli Sosyal Hizmet – I. Adli Gerontoloji Kongresi , Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Çocuk Koruma Kanununa Dayalı Danışmanlık ve Eğitim Tedbirlerinde Uygulama Sorunu", Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi , (pp. 213), Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Çalış, N., Zengin, O. (2017) "Sosyal Hizmet Perspektifinden Aile İşlevselliği ve Suça Sürüklenme Arasındaki İlişkiye Dair Bir Gözden Geçirme", Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi , (pp. 191), Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Zengin, O. (2017) "Sosyal Hizmet Eğitiminde İkilem: Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitimi ve Yerelleşme", 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi , (pp. 99-107), Ankara, Türkiye, (Mart 2017 
Zengin, O. (2016) "Öfke Kontrolü Sorununa Yönelik Çözüm Odaklı Kısa Terapi Müdahalesinin Etkileri Bir Vaka Çalışması", Uluslararası 2. Adli Hemşirelik ve 1. Adli Sosyal Hizmet Kongresi , Türkiye, (Kasım 2016
Zengin, O. (2015) "Çözüm Odaklı Kısa Terapi Sosyal Hizmette Güncel Bir Yaklaşım", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek , Manisa, Türkiye, (Kasım 2015
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2014) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Mevcut Durum: Tespitler, Analizler ve Öneriler", Sosyal hizmet sempozyumu 2013: Türkiye’de çocuğun refahı ve korunması: Kapsayıcı biryaklaşım arayışı , (pp. 353-366), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2014 
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2013) "Social Work Education From Distance", 4th International Conference on New Horizons in Education , (pp. 2426-2430), Roma, İtalya, (Aralık 2013  
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2013) "Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru", Eurasian Forum on Social Sciences. World Economic Development Paradigm: Market and Beyond , (pp. 252-263), Bakü, Azerbaycan, (Haziran 2013 
A.F.Snoubar, Y., Zengin, O. (2012) "Filistin’de Çocuk İhmali ve İstismarı", 1. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi , Elazığ, Türkiye, (Haziran 2012
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2012) "Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet", Sosyal Hizmet Sempozyumu ”Farklılıkları Anlamak” , Konya, Türkiye, (Kasım 2012
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2012) "Sosyal Hizmet Eğitiminde Savrulma", Sosyal Hizmet Sempozyumu ”Farklılıkları Anlamak” , Konya, Türkiye, (Kasım 2012
Zengin, O. (2012) "Sosyal Hizmet Eğitiminin Eğitimci Boyutu: Mevcut Durum ve Geleceğin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Hakkında Öngörüler", 50.Yılında Türkiye’xxde Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler , Ankara, Türkiye, (Aralık 2012 
Zengin, O. (2021) "Felsefesi, Teknikleri ve Vaka Örnekleriyle Çözüm Odaklı Kısa Terapi", : Efe Akademi Yayınları  
Zengin, O. (2016) "Avrupada Sosyal Çalışma", Ankara/Türkiye : SABEV  
Zengin, O. (2016) "Avrupada Sosyal Çalışma", Ankara/Türkiye : SABEV  
Zengin, O., Fırat, E. (2015) "Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması", Ankara/Türkiye : Nika  
Zengin, O. (2015) "Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar", Ankara/Türkiye : Nika  
Zengin, O. (2023) "Çözüm Odaklı Kısa Terapi", Kitap: Sosyal Hizmet Uygulama Modelleri- Vaka Örnekleriyle, : Nobel Yayıncılık  
Aslan, H., Zengin, O., Yıldırım, B. (2023) "The Effects of the Migration Waves Caused by the Syrian Crisis in Turkey", Kitap: The Palgrave Handbook of Global Social Problems, : Palgrave Macmillan Cham  
Gülbüz, M.E., Zengin, O. (2023) "Klinik Sosyal Hizmet Uygulamasında Çözüm Odaklı Kısa Terapi", Kitap: Klinik Sosyal Hizmet: Tanım, Kapsam ve Yaklaşımlar, : Nobel Yayıncılık  
Zengin, O. (2023) "Çözüm Odaklı Kısa Terapi", Kitap: Sosyal Hizmet Uygulama Modelleri: Vaka Örnekleriyle, : Nobel  
Zengin, O., Karataş, K. (2021) "Sosyal hizmet uzmanlarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma", Kitap: Sevda Uluğtekin'e Armağan: Çocuklar, haklar, adalet ve eleştirel sosyal hizmet, : Nika Yayıncılık  
Zengin, O., Akçin, M.E. (2020) "Mülteci Kampları ve Covid-19 Pandemisi Arasında Kalan İnsanlar: Kaos Kuramı Açısından Bir Değerlendirme", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, : Gece Kitaplığı  
Zengin, O., Yıldırım, B. (2020) "Evolution of Social Work Education in Turkey: A Critical Perspective", Kitap: The Palgrave Handbook of Global Social Work Education, : Palgrave Macmillan  
Sever, M., Zengin, O. (2020) "Suçun Önlenmesinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü", Kitap: Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, : Nobel Yayıncılık  
Hasgül, E., Zengin, O. (2020) "Palliative Care and End of Life Care in Social Work Practice in Turkey", Kitap: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, : Gece Yayınları  
Şener, M., Zengin, O. (2020) "Feminist Kuram: Tarihsel Gelişim, Ana Akımlar ve Sosyal Hizmet", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, : Gece Kitaplığı  
Zengin, O. (2018) "Ethical Dilemmas That Turkish Social Workers Encounter and Factors That Influence Their Decisions in Case of Ethical Dilemmas", Kitap: Ethical Issues in Social Work Practice, Hershey, Pa/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global  
Altındağ, Ö., Zengin, O. (2016) "Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları", Kitap: Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Türkiye : Nobel  
Zengin, O. (2016) "Psikososyal ve Kültürel Boyutlarıyla Yaş Ayrımcılığı: Gençlere Yönelik Ayrımcı Pratikler", Kitap: İnterdisipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Ankara/Türkiye : Hacettepe Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Sosyal Hizmet Uygulama Modelleri: Vaka Örnekleriyle, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Multidisipliner Perspektiften Sosyal Boyutuyla Çocukluk ve Gençlik, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Multidisipliner Perspektiften Ruh Sağlığı Boyutuyla Çocukluk ve Gençlik, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (UNIKA TOPLUM VE BİLİM) DERGİSİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Kastamonu Sağlık Akademisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Kastamonu Sağlık Akademisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Sağlık Akademisi Kastamonu, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Sağlık Akademisi Kastamonu, 2018,
(Uluslararası - ) Avrupa da Sosyal Çalışma, 2016, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 10 18 1 0 29
2
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları ve Çalışma Koşulları
Toplum ve Sosyal Hizmet
3 0 0 0 14 6 2 0 25
3
Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?
Toplum ve Sosyal Hizmet
1 0 0 0 12 3 1 0 17
4
Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Mevcut Durum: Tespitler, Analizler ve Öneriler
1 0 0 1 8 0 0 0 10
5
Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 7 2 0 0 9
6
Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
0 0 0 1 1 0 5 0 7
7
Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with MS
Türk Nöroloji Dergisi
4 0 0 0 2 0 0 0 6
8
Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
0 0 0 2 3 0 0 0 5
9
Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü
KONURALP TIP DERGİSİ
0 0 0 0 2 2 0 0 4
10
Evde hasta bakım programı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve hasta hakları bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
0 0 0 4 0 0 0 0 4
11
Kanserli Çocuğa Sahip Ailelerin Aşama Yaklaşımına Göre Gösterdikleri Tepkiler
Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
1 0 0 0 0 1 1 0 3
12
Anxiety, Coping and Social Support among Parents having Children with Chronic Kidney Disease
Konuralp Tıp Dergisi
3 0 0 0 0 0 0 0 3
13
Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru
0 0 0 0 2 0 0 0 2
14
Sosyal Hizmet Eğitiminde İkilem: Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitimi ve Yerelleşme
0 0 0 0 1 1 0 0 2
15
Turkish Social Work Students’ Perspectives on Diversity: A Pilot Study
LJETOPIS SOCIJALNOG RADA
1 0 0 1 0 0 0 0 2
16
Güçlendirme yaklaşımı temelli yeni bir kavram: Finansal sosyal hizmet
0 0 0 0 1 1 0 0 2
17
Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü
Konuralp Tıp Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
18
Engelli Çocuk Sahibi Annelerde Benlik Saygısı, Başetme veAlgılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 1 0 0 1
19
Sosyal Hizmet Eğitiminde Savrulma
0 0 0 0 1 0 0 0 1
20
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Hizmet Boyutu
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve BaşetmeTutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
1 0 0 0 0 0 0 0 1
22
Kronik böbrek yetmezliğinde çözüm odaklı kısa terapiye dayalı sosyal hizmet müdahalesi: Bir vaka sunumu
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
23
Gençlerin Yaş Ayrımcılığı Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
24
Türk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
25
Sosyal Hizmet Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Araştırması Yürütmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 1 0 0 0 1
26
Çocuklarda sosyal öğrenme sürecinin sosyal hizmet perspektifinden incelenmesi
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
27
DÜZENSİZLİĞİN DÜZENİ: KAOS KURAMI VE SOSYAL HİZMET
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 0 0 0 0 1 0 0 1
28
Bir eğitim materyali olarak ”canım kardeşim” filminin sosyal hizmet eğitiminde kullanımı
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
29
Social Support Effectiveness of the Mental Health of Immigrants Living in Belgium
The British Journal of Social Work
0 0 0 0 1 0 0 0 1
30
ALKOL BAĞIMLISI BİREYLERDE BENLİK SAYGISI, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE BAŞETME STRATEJİLERİ: ADSIZ ALKOLİKLER ÖRNEĞİ
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
31
Felsefesi, Teknikleri ve Vaka Örnekleriyle Çözüm Odaklı Kısa Terapi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
Kanser hastalarına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik düzenlemeleri
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Özgür Altındağ
Dicle Üniversitesi
2012 - 2017 6
Ergün Hasgül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2019 - 2020 6
Buğra Yıldırım
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2016 - 2023 6
Ercüment Erbay
Hacettepe Üniversitesi
2016 - 2022 5
Nurullah Çalış
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2022 5
Kamil Alptekin
Kto Karatay Üniversitesi
2012 - 2023 4
Selami Topuz
-
2012 - 2023 4
Engin Fırat
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2017 2
Barış Öztuna
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2018 - 2019 2
Yaser Snoubar
-
2022 2
Abdulsamet Erden
-
2022 - 2023 2
Ahmet Omma
-
2022 - 2023 2
Aslihan Ayse Buber
-
2022 - 2023 2
Ates Kara
-
2022 - 2023 2
Aykut Ozdarendeli
-
2022 - 2023 2
Ayse Batirel
-
2022 - 2023 2
Berkan Armagan
-
2022 - 2023 2
Bugra Yildirim
-
016 - 017 2
Emin Gemcioglu
-
2022 - 2023 2
Enes Seyda Sahiner
-
2022 - 2023 2
Fatma Yilmaz Karadag
-
2022 - 2023 2
Gulay Korukluoglu
-
2022 - 2023 2
Ihsan Ates
-
2022 - 2023 2
Lutfiye Nilsun Altunal
-
2022 - 2023 2
Mehtap Aydin
-
2022 - 2023 2
Mustafa Emin Akçin
-
2020 2
Orhan Kucuksahin
-
2022 - 2023 2
Osman Inan
-
2022 - 2023 2
Ozlem Karakas
-
2022 - 2023 2
Selim Gokdemir
-
2022 - 2023 2
Serdar Can Guven
-
2022 - 2023 2
Zafer Sezer
-
2022 - 2023 2
-
2023 1
-
2024 1
-
2021 1
Harun Aslan
-
2023 1
Yaser A.F.Snoubar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 1
Çetin Yılmaz
Düzce Üniversitesi
2019 1
Tolga Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi
2016 1
Melih Sever
Süleyman Demirel Üniversitesi
2020 1
Bedrettin Kesgin
-
2023 1
Metin Erdem
-
2023 1
Beyza Erkoç
-
2022 1
Hilal Doğan
-
2023 1
Elif Duygu Cındık
-
2022 1
Gülçin Ayıtgu Metin
-
2022 1
Kasım Karataş
-
2021 1
Arife Çoban
-
2019 1
Ayman Abdulalal
-
2016 1
Ayman Abudalal
-
016 1
Aynur Gük
-
2019 1
Bilal Acar
-
2017 1
Büşra Buse Kervan
-
2019 1
Ercument Erbay
-
016 1
Ezgi Orbay
-
2012 1
Fatma Nur Yücel
-
2020 1
Gökhan Soytürk
-
2012 1
Kübra Doğan
-
2020 1
M. Mustafa Erdogdu
-
2019 1
Meral Şener
-
2020 1
Merve Elifnur Gülbüz
-
2023 1
Murat Akkaya
-
2018 1
Orhan Tekin
-
2012 1
Rabia Gemalmaz
-
2019 1
Rahman Demirkol
-
2022 1
Rana Nur Pamir
-
2020 1
Seda Erkuş
-
2020 1
Selçuk Saltık
-
2012 1
Sevda Akar
-
2019 1
Tolga Yildirim
-
016 1
Ümran Keşir
-
2020 1
Yeşil Arslan
-
2019 1
Yunus Duysak
-
2012 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
193.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
162.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
21.
512 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 512
Anahtar Kelimeler Klinik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Eğitimi, Göç ve Sosyal Hizmet
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 6 145 167 80 103 179 159 180 199 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 467 . 357 . 383 . 463 . 442 . 352 . 466 . 444 . 397 . 193 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 383 . 270 . 285 . 392 . 380 . 279 . 374 . 368 . 321 . 162 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 79 . 21 . 23 . 61 . 54 . 34 . 65 . 39 . 43 . 21 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 19 . 3 . 4 . 12 . 9 . 8 . 10 . 10 . 14 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 9 . 1 . 2 . 5 . 3 . 1 . 4 . 3 . 4 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 16 . 4 . 5 . 8 . 10 . 6 . 12 . 8 . 8 . 5 .
Toplam Yayın 4 9 11 4 11 6 4 5 7 1
Toplam Makale 1 4 8 2 5 2 2 5 3 1
Toplam Kitap 2 3 0 1 0 4 2 0 4 0
Toplam Bildiri 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Makale (Uluslararası) 0 2 2 1 4 1 1 0 2 0
Makale (Ulusal) 1 2 5 1 1 1 1 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 0 1 0 4 1 0 4 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri