img

Doç. Dr. Oğuzhan ZENGİN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, , , 2009, 2015
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2004, 2009
Araştırma Alanları
Klinik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Eğitimi, Göç ve Sosyal Hizmet
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, , , 2009, 2015
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2004, 2009
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2017
Kurs, Alice Salomon Hochschule Summer School: Migration and Integration-Multidisciplinary Approaches, Alice Salomon Hochschule, Almanya, 01-07-2013, 10-07-2013
Kurs, Akademik İngilizce Eğitimi, EC Malta Language House, Malta, 14-06-2011, 02-09-2011
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Klinik Sosyal Hizmet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Eğitimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Göç ve Sosyal Hizmet
2018-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
2016-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2015-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü, Türkiye
2011-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ümran Keşir, Yüksek Lisans, Ergenlerde Oyun Bağımlılığı: Sosyal Destek Algıları ve Bağlanma Stilleri İlişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Elifnur Gülbüz, Yüksek Lisans, Çözüm Odaklı Kısa Terapi Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Geçici Koruma Statüsündeki Ç, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ganime Bozlar, Yüksek Lisans, Sosyal hizmet uzmanlarının sorun çözme yaklaşımlarının incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gamze Nur Caferoğlu, Yüksek Lisans, FLÖRT İLİŞKİSİ SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN ŞİDDET DAVRANIŞI DENEYİMLERİ VE BAŞETME STRATEJİLERİNİN İNCELE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Emin Akçin, Yüksek Lisans, SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN PRESTİJ VE ALGISINA İÇERİDEN BİR BAKIŞ: SOSYAL HİZMET UZMANLARI VE ÖĞRENCİL, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Azize Deniz, Yüksek Lisans, ENGELLİ EŞE SAHİP KADINLARIN BAKIM VERME YÜKÜ VE BAŞETME STİLLERİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şevval Gök, Yüksek Lisans, COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE GÖRÜNMEYEN KADIN EMEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sinem Kibaroğlu, Yüksek Lisans, Koruyucu Aile Olma Şartı Sağlayan Eşlerin Koruyucu Aile Hizmet Modeline İlişkin Görüşleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Miraç Şirin, Yüksek Lisans, Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan bireylerin aile işlevleri üzerine bir inceleme: Kar, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Metin Erdem, Doktora, İntihar Riski Olan Bireylerde Anlam Arayışı ve Logoterapinin Etkililiği, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2019-2020, SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I, Lisans
2019-2020, SHB301 Sosyal Hizmet Müdahalesi I, Lisans
2019-2020, SOH214 Çocuklarla Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, SHB403 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I, Lisans
2019-2020, SHB405 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, SOH701 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, SOH797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, SHB419 Uygulamalı Araştırma I, Lisans
2017-2018, SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I, Lisans
2017-2018, SHB301 Sosyal Hizmet Müdahalesi I, Lisans
2017-2018, SOH214 Çocuklarla Sosyal Hizmet, Lisans
2017-2018, SOH103 İnsan ve Toplum, Lisans
2016-2017, SHB204 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II, Lisans
2016-2017, SHB302 Sosyal Hizmet Müdahalesi II, Lisans
Kayıt Yok
Aile ve Sosyal Destek Programı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2013-2014
Kayıt Yok
Zengin, O., Alptekin, K., Topuz, S. (2023) "The current situation, bottlenecks, and expectations for the social work education: a pilot study", Social Work Education, 0 (0) [Scopus] DOI    
Çalış, N., Zengin, O., Erbay, E. (2022) "Sosyal Hizmet Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Araştırması Yürütmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", Toplum ve Sosyal Hizmet, (0) [TR Dizin] Link DOI   
Snoubar, Y., Zengin, O. (2022) "Fear of being infected with COVID-19 virus among the medical social workers and its relationship to their future orientation", Frontiers in Psychology, 13 (0) [SSCI] DOI    
Snoubar, Y., Zengin, O. (2022) "Social Support Effectiveness of the Mental Health of Immigrants Living in Belgium", The British Journal of Social Work, (0) [SSCI] Link DOI    
Cındık, E.D., Demirkol, R., Zengin, O. (2022) "The effects of perceived discrimination on immigrants' mental health: A pilot study from Germany", Perspectives in Psychiatric Care, (0) [SSCI] Link DOI    
Akçin, M.E., Zengin, O. (2020) "DÜZENSİZLİĞİN DÜZENİ: KAOS KURAMI VE SOSYAL HİZMET", Toplum ve Sosyal Hizmet, 31 (3) pp. 1307-1323 [TR Dizin]   
Yücel, F.N., Doğan, K., Pamir, R.N., Erkuş, S., Keşir, Ü., Zengin, O. (2020) "ALKOL BAĞIMLISI BİREYLERDE BENLİK SAYGISI, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE BAŞETME STRATEJİLERİ: ADSIZ ALKOLİKLER ÖRNEĞİ", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Zengin, O., Hasgül, E. (2019) "Evde hasta bakım programı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve hasta hakları bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19 (1) pp. 43-53 Link  
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Türk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18) pp. 2404-2421 [TR Dizin] DOI   
Yılmaz, Ç., Zengin, O. (2019) "Bir eğitim materyali olarak ”canım kardeşim” filminin sosyal hizmet eğitiminde kullanımı", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70) pp. 667-674 [TR Dizin] DOI   
Çoban, A., Gemalmaz, R., Kervan, B.B., Arslan, Y., Gük, A., Zengin, O. (2019) "Gençlerin Yaş Ayrımcılığı Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 19 (1) pp. 32-42  
Zengin, O., Yıldırım, B., Erbay, E. (2018) "Anxiety, Coping and Social Support among Parents having Children with Chronic Kidney Disease", Konuralp Tıp Dergisi, 10 (3) pp. 311-317 [ESCI] Link DOI    
Zengin, O., Öztuna, B. (2018) "Kanser hastalarına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik düzenlemeleri", Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (0)  
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (2) pp. 1260-1273 [TR Dizin] Link   
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2017) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (2) pp. 50-69 [TR Dizin]  
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları ve Çalışma Koşulları", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (1) pp. 47-67 [TR Dizin]   
Zengin, O., Fırat, E., Acar, B. (2017) "Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Diyabetli Bireylerin Psikososyal Uyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Bozok Tıp Dergisi, 7 (3) pp. 73-80 [TR Dizin] Link   
Zengin, O. (2017) "Kronik Böbrek Yetmezliğinde Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (2) pp. 122-138 [TR Dizin]  
Zengin, O., Yıldırım, B. (2017) "Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 26 (1) pp. 67-73 [ESCI] Link DOI    
Zengin, O., Erbay, E. (2017) "Turkish Social Work Students’ Perspectives on Diversity: A Pilot Study", LJETOPIS SOCIJALNOG RADA, 24 (1) pp. 101-118 [SSCI] Link DOI     
Zengin, O., Erbay, E., Yıldırım, B., Altındağ, Ö. (2017) "Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with MS", Türk Nöroloji Dergisi, 23 (4) pp. 211-218 [ESCI] Link  
Zengin, O. (2016) "Evde Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Hizmet Boyutu", Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 4 (2) pp. 36-41 [TR Dizin] Link   
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2016) "Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet", Toplum ve Sosyal Hizmet, 27 (1) pp. 179-190 [TR Dizin]   
Zengin, O. (2016) "Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25 (3) pp. 221-226 [ESCI] Link DOI    
Erbay, E., Zengin, O., Yıldırım, B., Yıldırım, T., Abdulalal, A. (2016) "Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve BaşetmeTutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği", Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25 (1) pp. 95-99 [ESCI] Link DOI      
Zengin, O. (2015) "Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü", Konuralp Tıp Dergisi, (0)   
Zengin, O., Saltık, S., Duysak, Y., Soytürk, G., Orbay, E., Tekin, O. (2012) "Kanserli Çocuğa Sahip Ailelerin Aşama Yaklaşımına Göre Gösterdikleri Tepkiler", Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1) pp. 1-4 Link   
Zengin, O. (2019) "Güçlendirme Yaklaşımı Temelli Yeni Bir Kavram: Finansal Sosyal Hizmet", III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2019
Zengin, O., Öztuna, B. (2019) "Engelli bireylere yönelik tutumlar üzerine bir araştırma", TAEM International Congress of Social Policy 2019 , (Ekim 2019
Hasgül, E., Zengin, O. (2019) "Adli sosyal hizmette etik karar verme süreci", Uluslararası 4. adli sosyal hizmet kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Zengin, O. (2019) "MENA Bölgesinde Sosyal Hizmet", III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu , (Aralık 2019
Zengin, O., Akkaya, M. (2018) "Engelli Çocuk Sahibi Annelerde Benlik Saygısı, Başetme veAlgılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma", 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) , (Ekim 2018
Çalış, N., Zengin, O. (2017) "Sosyal Hizmet Perspektifinden Aile İşlevselliği ve Suça Sürüklenme Arasındaki İlişkiye Dair Bir Gözden Geçirme", Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi , Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Zengin, O. (2017) "Sosyal Hizmet Eğitiminde İkilem: Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitimi ve Yerelleşme", 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi , (pp. 99-107), Ankara, Türkiye, (Mart 2017 
Zengin, O., Çalış, N. (2017) "Çocuk Koruma Kanununa Dayalı Danışmanlık ve Eğitim Tedbirlerinde Uygulama Sorunu", Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi , Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Zengin, O. (2017) "Sağlık Ortamlarında Suç Mağdurlarına Yönelik Krize Müdahale Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi", Uluslararası 3. Adli Hemşirelik – 2. Adli Sosyal Hizmet – I. Adli Gerontoloji Kongresi , Yozgat, Türkiye, (Ekim 2017
Zengin, O. (2016) "Öfke Kontrolü Sorununa Yönelik Çözüm Odaklı Kısa Terapi Müdahalesinin Etkileri Bir Vaka Çalışması", Uluslararası 2. Adli Hemşirelik ve 1. Adli Sosyal Hizmet Kongresi , Türkiye, (Kasım 2016
Zengin, O. (2015) "Çözüm Odaklı Kısa Terapi Sosyal Hizmette Güncel Bir Yaklaşım", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek , Manisa, Türkiye, (Kasım 2015
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2014) "Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Mevcut Durum: Tespitler, Analizler ve Öneriler", Sosyal hizmet sempozyumu 2013: Türkiye’de çocuğun refahı ve korunması: Kapsayıcı biryaklaşım arayışı , (pp. 353-366), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2014 
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2013) "Social Work Education From Distance", 4th International Conference on New Horizons in Education , (pp. 2426-2430), Roma, İtalya, (Aralık 2013  
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2013) "Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru", Eurasian Forum on Social Sciences. World Economic Development Paradigm: Market and Beyond , (pp. 252-263), Bakü, Azerbaycan, (Haziran 2013 
A.F.Snoubar, Y., Zengin, O. (2012) "Filistin’de Çocuk İhmali ve İstismarı", 1. Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi , Elazığ, Türkiye, (Haziran 2012
Zengin, O., Altındağ, Ö. (2012) "Türkiye Toplumunun Farklılıklara Bakışı ve Sosyal Hizmet", Sosyal Hizmet Sempozyumu ”Farklılıkları Anlamak” , Konya, Türkiye, (Kasım 2012
Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2012) "Sosyal Hizmet Eğitiminde Savrulma", Sosyal Hizmet Sempozyumu ”Farklılıkları Anlamak” , Konya, Türkiye, (Kasım 2012
Zengin, O. (2012) "Sosyal Hizmet Eğitiminin Eğitimci Boyutu: Mevcut Durum ve Geleceğin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Hakkında Öngörüler", 50.Yılında Türkiye’xxde Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler , Ankara, Türkiye, (Aralık 2012 
Zengin, O. (2021) "Felsefesi, Teknikleri ve Vaka Örnekleriyle Çözüm Odaklı Kısa Terapi", : Efe Akademi Yayınları  
Zengin, O. (2016) "Avrupada Sosyal Çalışma", Ankara/Türkiye : SABEV  
Zengin, O. (2016) "Avrupada Sosyal Çalışma", Ankara/Türkiye : SABEV  
Zengin, O., Fırat, E. (2015) "Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması", Ankara/Türkiye : Nika  
Zengin, O. (2015) "Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar", Ankara/Türkiye : Nika  
Zengin, O., Akçin, M.E. (2020) "Mülteci Kampları ve Covid-19 Pandemisi Arasında Kalan İnsanlar: Kaos Kuramı Açısından Bir Değerlendirme", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, : Gece Kitaplığı  
Şener, M., Zengin, O. (2020) "Feminist Kuram: Tarihsel Gelişim, Ana Akımlar ve Sosyal Hizmet", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, : Gece Kitaplığı  
Zengin, O., Yıldırım, B. (2020) "Evolution of Social Work Education in Turkey: A Critical Perspective", Kitap: The Palgrave Handbook of Global Social Work Education, : Palgrave Macmillan  
Sever, M., Zengin, O. (2020) "Suçun Önlenmesinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü", Kitap: Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, : Nobel Yayıncılık  
Hasgül, E., Zengin, O. (2020) "Palliative Care and End of Life Care in Social Work Practice in Turkey", Kitap: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, : Gece Yayınları  
Zengin, O. (2018) "Ethical Dilemmas That Turkish Social Workers Encounter and Factors That Influence Their Decisions in Case of Ethical Dilemmas", Kitap: Ethical Issues in Social Work Practice, Hershey, Pa/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global  
Altındağ, Ö., Zengin, O. (2016) "Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanları", Kitap: Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Türkiye : Nobel  
Zengin, O. (2016) "Psikososyal ve Kültürel Boyutlarıyla Yaş Ayrımcılığı: Gençlere Yönelik Ayrımcı Pratikler", Kitap: İnterdisipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Ankara/Türkiye : Hacettepe Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Multidisipliner Perspektiften Sosyal Boyutuyla Çocukluk ve Gençlik, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Multidisipliner Perspektiften Ruh Sağlığı Boyutuyla Çocukluk ve Gençlik, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (UNIKA TOPLUM VE BİLİM) DERGİSİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Kastamonu Sağlık Akademisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Kastamonu Sağlık Akademisi, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Sağlık Akademisi Kastamonu, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Sağlık Akademisi Kastamonu, 2018,
(Uluslararası - ) Avrupa da Sosyal Çalışma, 2016, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet
Toplum ve Sosyal Hizmet
0 8 0 6 1 4 36
2
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları ve Çalışma Koşulları
Toplum ve Sosyal Hizmet
2 4 0 13 2 0 26
3
Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?
Toplum ve Sosyal Hizmet
1 5 0 12 1 0 22
4
Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Mevcut Durum: Tespitler, Analizler ve Öneriler
1 2 0 6 0 3 12
5
Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 2 0 4 0 1 8
6
Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
0 2 0 2 0 3 7
7
Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
0 0 0 0 5 2 7
8
Kanserli Çocuğa Sahip Ailelerin Aşama Yaklaşımına Göre Gösterdikleri Tepkiler
Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
1 3 0 0 1 0 6
9
Quality of Life, Coping, and Social Support in Patients with MS
Türk Nöroloji Dergisi
4 0 0 2 0 0 6
10
Refah Yaklaşımından Çalıştırmacı Yaklaşıma Doğru
0 1 0 2 0 0 3
11
Sosyal Hizmet Eğitiminde İkilem: Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitimi ve Yerelleşme
0 0 0 1 0 0 2
12
Sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolü
Konuralp Tıp Dergisi
0 1 0 1 0 0 2
13
Anxiety, Coping and Social Support among Parents having Children with Chronic Kidney Disease
Konuralp Tıp Dergisi
2 0 0 0 0 0 2
14
Turkish Social Work Students’ Perspectives on Diversity: A Pilot Study
LJETOPIS SOCIJALNOG RADA
1 0 0 0 0 1 2
15
Evde hasta bakım programı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ve hasta hakları bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
16
Engelli Çocuk Sahibi Annelerde Benlik Saygısı, Başetme veAlgılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 0 0 1
17
Sosyal Hizmet Eğitiminde Savrulma
0 0 0 1 0 0 1
18
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Hizmet Boyutu
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
19
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve BaşetmeTutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği
Turkish Nephrology Dialysis Transplantation
1 0 0 0 0 0 1
20
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu
Toplum ve Sosyal Hizmet
1 0 0 0 0 0 1
21
Gençlerin Yaş Ayrımcılığı Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Özgür Altındağ
Dicle Üniversitesi
2012 - 2017 6
Ercüment Erbay
Hacettepe Üniversitesi
2016 - 2022 5
Buğra Yıldırım
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2016 - 2020 5
Nurullah Çalış
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2022 5
Kamil Alptekin
Kto Karatay Üniversitesi
2012 - 2023 4
Ergün Hasgül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2019 - 2020 4
Selami Topuz
-
2012 - 2023 4
Engin Fırat
Hacettepe Üniversitesi
2015 - 2017 2
Barış Öztuna
Çankırı Karatekin Üniversitesi
2018 - 2019 2
Yaser Snoubar
-
2022 2
Mustafa Emin Akçin
-
2020 2
Yaser A.F.Snoubar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012 1
Çetin Yılmaz
Düzce Üniversitesi
2019 1
Tolga Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi
2016 1
Melih Sever
Süleyman Demirel Üniversitesi
2020 1
Elif Duygu Cındık
-
2022 1
Arife Çoban
-
2019 1
Ayman Abdulalal
-
2016 1
Aynur Gük
-
2019 1
Bilal Acar
-
2017 1
Büşra Buse Kervan
-
2019 1
Ezgi Orbay
-
2012 1
Fatma Nur Yücel
-
2020 1
Gökhan Soytürk
-
2012 1
Kübra Doğan
-
2020 1
Meral Şener
-
2020 1
Murat Akkaya
-
2018 1
Orhan Tekin
-
2012 1
Rabia Gemalmaz
-
2019 1
Rahman Demirkol
-
2022 1
Rana Nur Pamir
-
2020 1
Seda Erkuş
-
2020 1
Selçuk Saltık
-
2012 1
Ümran Keşir
-
2020 1
Yeşil Arslan
-
2019 1
Yunus Duysak
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 491
Anahtar Kelimeler Sağlık Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 6 145 167 80 103 179 115 185 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 453 . 333 . 377 . 447 . 430 . 340 . 483 . 399 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 376 . 260 . 270 . 375 . 372 . 271 . 396 . 337 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 80 . 21 . 22 . 58 . 52 . 31 . 84 . 36 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 36 . 6 . 11 . 21 . 26 . 20 . 42 . 18 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 4 9 11 4 11 6 2 5 0
Toplam Makale 1 4 8 2 5 2 1 5 0
Toplam Kitap 2 3 0 1 0 4 1 0 0
Toplam Bildiri 1 2 3 1 6 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Makale (Uluslararası) 0 2 2 1 4 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 1 2 5 1 1 1 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 0 1 0 4 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 2 1 0 3 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri