img

Doç. Dr. Olcay ÖZDEMİR

  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Klinik Bilimler Bölümü
  • Endodonti Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
46
Atıf
34
h-index
3
Proje
3
Google Scholor
Yayın
28
Atıf
103
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., 2005, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti (Dr) (Gazi Üniv. Ortak), 2014, 2019
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2012, 2020
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2012, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti (Dr) (Gazi Üniv. Ortak), 2014, 2019
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., 2005, 2011
İngilizce, YÖKDİL, 78, 05 Mart 20, 2017
Konuşmalarım, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Destekleme Programları Bilgilendirme Semineri, Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 02-11-2023, 02-11-2023
Sertifika, III. Uygulamalı Kök Hücre ve Yeni Nesil Biyoteknolojik Yaklaşımlar Eğitimi, Marmara Üniversitesi MARSTEM Hücre Teknolojileri, 30-09-2022, 02-10-2022
Sertifika, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 03-05-2021, 07-06-2021
Sertifika, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp, Marmara Üniversitesi MÜSEM, 15-03-2021, 15-05-2021
Sertifika, Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye, 09-11-2020, 20-11-2020
[UAK] Sağlık Bilimleri Endodonti
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Endodonti Anabilim Dalı, Türkiye
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2012-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye
2023-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-2026, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Akademik Birim Satın Alma ve İhale Komisyonu Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2025, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-2023, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Birim Öz Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Sena Kolunsağ Özbek, Diş Hekimliği Uzmanlık, Kanal içi kalsiyum hidroksit medikamentinin uzaklaştırılması için aktivasyon ile uygulanan edta'nın , Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ameer Najah Saud Al-Humairi, Doktora, Synthesis of bioactive glass-ceramic for development of endodontic cement with radiopacific characte, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği (Dr), (Asıl Danışman)
Ameer Najah Saud AL-HUMAIRI, Doktora, Synthesis of Bioactive Glass-Ceramic for Development of Endodontic Cement with Radiodense Characteri, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, (Eş Danışman)
2023-2024, AİS401-Toplum Ağız ve Diş Sağlığı, Lisans
2023-2024, ADS303-Atık Yönetimi, Lisans
2023-2024, AİS111 Sanat, Estetik ve Diş Hekimliği, Lisans
2023-2024, DHF303 Endodonti II, Lisans
2023-2024, DHF413 Endodonti KE (I), Lisans
2023-2024, DHF503 Endodonti KE (II), Lisans
2022-2023, DHF314 Endodonti II, Lisans
2022-2023, AİS111 Sanat, Estetik ve Diş Hekimliği, Lisans
2022-2023, DHF303 Endodonti II, Lisans
2022-2023, DHF 109-Maddeler Bilgisi I, Lisans
2021-2022, DHF 405- Çocuk Diş Hekimliği II, Lisans
2021-2022, DHF 305- Çocuk Diş Hekimliği I, Lisans
2021-2022, DHF 415- Çocuk Diş Hekimliği KE I, Lisans
2020-2021, DIS902- Ağız ve Diş Sağlığı I, Lisans
2020-2021, ADS 101-Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri I, Ön Lisans
2020-2021, ADS 103- Diş Hekimliği Araç- Gereç Bilgisi, Ön Lisans
2020-2021, ADS 105- Klinik Uygulamaları I, Ön Lisans
2020-2021, ADS 203- Koruyucu Diş Hekimliği, Ön Lisans
2020-2021, ADS 205- Klinik Uygulamaları III, Ön Lisans
2020-2021, ADS 201-Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri III, Ön Lisans
2020-2021, DIS904- Ağız ve Diş Sağlığı II, Lisans
2020-2021, ADS 102-Diş Hekimliği Klinik Çalışma Yöntemleri II, Ön Lisans
2020-2021, ADS 104- Klinik Uygulamaları II, Ön Lisans
Kayıt Yok
Bioseramik içerikli farklı kök kanal patları ve pulpa kaplama materyallerinin fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Farklı Dolum Tekniklerinin Dentin Tübül Penetrasyonuna Etkisi: Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop Çalışması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
İrrigasyon Solüsyonlarının ve Sterilizasyon Prosedürlerinin Nikel Titanyum Eğelerin Yüzey Değişikliklerine Etkisinin Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Kayıt Yok
Saud, A.N., Koç, E., Özdemir, O. (2023) "Current Bio-based Cements and Radiopacifiers in Endodontic Approaches: A Review of The Materials Used in Clinical Practice", European Journal of Therapeutics, (0) [ESCI]     
Venkatateja, K., Ramesh, S., Choudhari, S., Özdemir, O., Janani, K., Jose, J., Vasundhara, K.A., Battineni, G. (2023) "Effect of various volume syringes on solution delivery time using conventional irrigation technique in 0.04 tapered preparations of single straight root canals: An ex vivo study", Saudi Endodontic Journal, 13 (1) pp. 51-56 Link DOI    
Özdemir, O., Koçak, S., Demir, E., Sağlam, B.C., Koçak, M.M. (2023) "Topographic analysis of Hyflex EDM Glide Path, ProGlider, Trunatomy Glider, and WaveOneGold Glider after micro-glide path preparation in simulated root canals with single curvature", Turkish Endodotic Journal, 8 (3) pp. 110-115 DOI    
Erdinç, G., Özdemir, O. (2023) "Readability and Quality Assessment of Web-Based Information Concerning Post-Endodontic Treatment Selection", European Journal of Therapeutics, 29 (3) pp. 534-541 [ESCI] Link DOI      
Saud, A.N., Koç, E., Özdemir, O. (2023) "Characterization and in vitro bioactivity analysis of apatite growth on modified calcium borate silicate ceramic", Ceramics International, 49 (16) pp. 27373-27381 [SCI Expanded] DOI     
Coşkun, E., Koçak, S., Özdemir, O., Koçak, M.M., Sağlam, B.C. (2023) "Efficacy of various activation techniques on tubule penetration of resin-based and bioceramic root canal sealers: an in-vitro confocal microscopy study", Australian Endodontic Journal, 49 (0) pp. 381-389 [SCI Expanded] DOI     
Saud, A.N., Koç, E., Özdemir, O. (2023) "A novel strategy to synthesize bioactive glass based on the eutectic reaction of B2O3\K2O", Ceramics International, 49 (6) pp. 9268-9278 [SCI Expanded] DOI     
Coşkun, E., Koçak, S., Özdemir, O., Sağlam, B.C., Koçak, M.M. (2023) "Apical Extrusion of Debris using OneCurve, ProTaper Next, and TruNatomy in Curved Canals.", Dental and Medical Problems, 60 (3) pp. 421-426 DOI     
Özdemir, O., Özbay, Y., Çırakoğlu, N.Y. (2023) "Contribution of Türkiye to the field of Endodontology: A visualized bibliometric analysis based on Web of Science", Medical Records, 5 (1) pp. 91-96 [TR Dizin] Link DOI     
Çırakoğlu, N.Y., Özdemir, O. (2022) "Post-endodontic Pain Severity After Single Visit Treatment Using Twisted-File, TF-Adaptive, and TruNatomy File Systems: A questionnaire-based observational study", Turkish Endodontic Journal, 7 (3) pp. 116-120 [TR Dizin] DOI     
Özbay, Y., Özdemir, O. (2022) "Evaluation of laser-activated irrigation on evidence-based endodontology: A bibliometric and scientometric analysis", Giornale Italiano di Endodonzia, 36 (2) pp. 10-21 Link DOI    
Çırakoğlu, N.Y., Çiçek, E., Özarpa, C., Özbay, Y., Özdemir, O. (2022) "A Novel Technique for Identification of Wear Values at Different Lengths after Multiple Clinical Use of Different File Systems", Medicina-Lithuania, 58 (8) p. 1117 [SCI Expanded] Link DOI     
Özdemir, O. (2022) "An effective artificial testing model to reliability experiments for electronic apex locator devices used in endodontic practice", Nigerian Journal of Clinical Practice, 25 (12) pp. 1973-1977 [SCI Expanded] Link DOI    
Özdemir, O., Kopaç, T. (2022) "Recent Progress on the Applications of Nanomaterials and Nano-Characterization Techniques in Endodontics: A Review", Materials, 15 (15) p. 5109 [SCI Expanded] Link DOI    
Özdemir, O., Demir, E., Koçak, S., Sağlam, B.C., Koçak, M.M. (2022) "The frequency of sodium hypochlorite extrusion during root canal treatment: an observational clinical study", Australian Dental Journal, 67 (1) pp. 57-64 [SCI Expanded] DOI     
Özdemir, O., Koçak, S., Demir, E., Sağlam, B.C., Coşkun, E., Koçak, M.M. (2022) "Dentinal Tubule Penetration of Gutta-percha with Syringe-mix Resin Sealer Using Different Obturation Techniques: a confocal laser scanning microscopy study", Australian Endodontic Journal, 48 (3) pp. 258-265 [SCI Expanded] Link DOI     
Özdemir, O., Kopaç, T. (2022) "Cytotoxicity and biocompatibility of root canal sealers: A review on recent studies", Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, 20 (0) [SCI Expanded] Link DOI     
Koçak, S., Şahin, F.F., Özdemir, O., Koçak, M.M., Sağlam, B.C. (2021) "A Comparative Investigation Between ProTaper Next, Hyflex CM, 2Shape, and TF-Adaptive File Systems on Cyclic Fatigue Resistance", Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 15 (5) pp. 172-177 Link DOI     
Özdemir, O., Demiriz, L. (2021) "Apexification or regeneration? A case report of a short MTA apical plug: Eight-year follow-up.", Endodontology, 33 (1) pp. 49-52 Link DOI    
Demir, E., Özdemir, O., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Koçak, S. (2021) "Apical debris extrusion of single-file systems in curved canals.", Endodontology, 33 (0) pp. 128-132 Link DOI    
Özdemir, O., Koçak, S., Koçak, M.M., Sağlam, B.C. (2021) "Effects of Repeated Sterilization Cycles on the Surface Alterations of ProTaper Next, TF Adaptive, HyFlex CM, and 2Shape Instruments.", Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 15 (2) pp. 76-81 Link DOI     
Özdemir, O., Demir, E., Koçak, S., Sağlam, B.C., Koçak, M.M. (2020) "Knowledge and Anxiety Level of Dentists about COVID-19 Pandemic", Journal of Oral Health and Community Dentistry, 14 (3) pp. 104-109 DOI    
Özdemir, O. (2020) "Postoperative Pain in Endodontics", Online Journal of Dentistry & Oral Health, 3 (4) pp. 1-4 Link DOI    
Özdemir, O., Demiriz, L. (2020) "Maintaining the original anatomy of the uncomplicated crown fracture using natural tooth structure: Three case reports", International Journal of Pedodontic Rehabilitation, 5 (2) pp. 68-70 DOI    
Özdemir, O., Koçak, S., Koçak, M.M. (2020) "Esthetic and functional treatment of a poorly prognosed traumatized tooth", International Journal of Pedodontic Rehabilitation, 5 (2) pp. 71-75 DOI    
Sevencan, G.C., Özdemir, O., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Koçak, S., Bodrumlu, E. (2019) "Knowledge of Turkish general dentists about traumatic dental injuries", Tanta Dental Journal, 16 (0) pp. 88-93 Link DOI    
Özdemir, O., Demir, E., Koçak, S., Koçak, M.M., Sağlam, B.C. (2019) "Kök Rezorpsiyonları", Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2 (0) pp. 10-16    
Özdemir, O., Demir, E., Koçak, M.M., Koçak, S., Sağlam, B.C. (2019) "Evaluation of Postoperative Pain After Using Different File Systems: A Randomized Clinical Study", Cumhuriyet Dental Journal, 22 (3) pp. 292-298 [TR Dizin] Link DOI      
Özdemir, O., Coşkun, E., Deniz, B., Koçak, S. (2022) "Instagram kanal tedavisi klinik uygulamaları açısından güvenilir bir rehber mi?", 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Mardin, Türkiye, (Mayıs 2022
Coşkun, E., Çiçek, B., Deniz, B., Özdemir, O., Akça, S., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Koçak, S. (2022) "Farklı İrrigasyon Aktivasyon Tekniklerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırılmasına Etkisi", 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Mardin, Türkiye, (Mayıs 2022
Özdemir, O. (2022) "Endodontik Tedavide Klinik Karar Verme: Bilimsel ve Bibliyometrik Bir Analiz", 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Mardin, Türkiye, (Mayıs 2022
Özdemir, O. (2021) "Türk veritabanı “TRDİZİN”de taranan endodonti araştırmalarının bibliyometrik analizi.", Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi, 2021. , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2021
Güçlü, E., Özdemir, O., Bodrumlu, E.H. (2021) "Mandibular Lateral Kesici Dişte Dens Invaginatus: Nadir Bir Vaka", 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2021
ÖZDEMİR, O. (2021) "Nano-Encapsulation in Dentin-Pulp Complex Regeneration", IOCHER , Türkiye, (Ağustos 2021) 
Özdemir, O. (2021) "Dentin-Pulpa Kompleksi Rejenerasyonunda Nano Enkapsulasyon", Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER'21) , Türkiye, (Ağustos 2021
Özdemir, O., Koçak, S., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Demir, E. (2018) "REJENERATİF ENDODONTİDE NANOTEKNOLOJİ", BEÜ Farabi V. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı , Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2018
Özdemir, O., Koçak, S., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Demir, E. (2018) "ASPİRİN: Eski İlaca Yeni Bakış, Yeni Tedavi Protokolü", BEÜ Farabi V. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı , Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 2018
Özdemir, O., Koçak, M.M., Koçak, S., Sağlam, B.C. (2018) "Post-operatif ağrıda farklı eğe sistemlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi: randomize klinik pilot çalışma", 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Adana, Türkiye, (Mayıs 2018
Sevencan, G.C., Özdemir, O., Koçak, M.M., Sağlam, B.C., Koçak, S., Bodrumlu, E. (2018) "Travmatik dental yaralanmalar hakkında bilgi düzeyinin değerlendirilmesı̇ anketi.", 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Adana, Türkiye, (Mayıs 2018
Koçak, S., Şen, Ö.G., Demir, E., Özdemir, O., Koçak, M.M. (2017) "Farklı Kinematiklerin Apikalden Taşan Debris Miktarına Etkisi", Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Mayıs 2017
Özdemir, O., Koçak, S. (2016) "Rejenerasyon ile kök gelişimi: Olgu Sunumu", Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi , Kapadokya, Türkiye, (Mayıs 2016
Özdemir, O., Demiriz, L. (2014) "Treatment of a severe dental trauma case two years follow up", IADT ULUSLARARASI TRAVMATOLOJİ KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2014
Özdemir, O., Demiriz, L. (2013) "Treatment of the Uncomplicated Crown Fracture Using Natural Tooth Structure 3 Case reports", 101. FDI ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Türkiye, (Ağustos 2013
Kayıt Yok
Özdemir, O., Çırakoğlu, N.Y. (2023) "DECISION-MAKING PROCESS IN ENDODONTIC PRACTICE", Kitap: Advances in Dentistry, Türkiye : Platanus Publishing®  
Özdemir, O. (2021) "Endodonti Alanında Nano Biyomalzemeler ve Nanoteknoloji: Uygulamalar, Faydalar, Gelecek Beklentiler ve Zorluklar", Kitap: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Türkiye : AYBAK  
Özdemir, O. (2021) "Covıd-19 Pandemisi ve Endodonti Alanına Etkisi", Kitap: Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları, Türkiye : AYBAK  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, 2024, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 2021, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 1, Yrd. Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Clinical and Experimental Dental Research, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BMC Oral Health, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 2021
Üye, European Society of Endodontology, 2017-
Üye, Türk Endodonti Derneği, 2017-
Üye, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, 2012-
Üye, ZONGULDAK DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 2012-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Cytotoxicity and biocompatibility of root canal sealers: A review on recent studies
Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials
14 0 0 0 0 0 0 0 14
2
The frequency of sodium hypochlorite extrusion during root canal treatment: an observational clinical study
Australian Dental Journal
5 0 0 1 0 0 0 0 6
3
Recent Progress on the Applications of Nanomaterials and Nano-Characterization Techniques in Endodontics: A Review
Materials
5 0 0 0 0 0 0 0 5
4
A Comparative Investigation Between ProTaper Next, Hyflex CM, 2Shape, and TF-Adaptive File Systems on Cyclic Fatigue Resistance
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
3 0 0 0 0 0 0 0 3
5
Evaluation of Postoperative Pain After Using Different File Systems: A Randomized Clinical Study
Cumhuriyet Dental Journal
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
Dentinal Tubule Penetration of Gutta-percha with Syringe-mix Resin Sealer Using Different Obturation Techniques: a confocal laser scanning microscopy study
Australian Endodontic Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
7
Readability and Quality Assessment of Web-Based Information Concerning Post-Endodontic Treatment Selection
European Journal of Therapeutics
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8
Efficacy of various activation techniques on tubule penetration of resin-based and bioceramic root canal sealers: an in-vitro confocal microscopy study
Australian Endodontic Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
9
Characterization and in vitro bioactivity analysis of apatite growth on modified calcium borate silicate ceramic
Ceramics International
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
Contribution of Türkiye to the field of Endodontology: A visualized bibliometric analysis based on Web of Science
Medical Records
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
(Uluslararası) Oturum Başkanı, Sözlü Bildiri, 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 05-2022
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2023 3
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 3
Sibel Koçak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2016 - 2023 21
Mustafa Murat Koçak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 - 2023 19
Baran Can Sağlam
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2018 - 2023 17
Ecehan Demir
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2017 - 2023 10
Ezgi Coşkun
-
2022 - 2023 5
Levent Demiriz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2013 - 2021 4
A. Najah Saud
-
2023 3
Emre Bodrumlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2018 - 2019 2
Burcu Deniz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2022 2
Türkan Kopaç
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2022 2
Gülçin Cagay Sevencan
-
2018 - 2019 2
Ebru Hazar Bodrumlu
-
2021 1
Özgür Genç Şen
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2017 1
Ersan Çiçek
-
2022 1
Faruk Furkan Şahin
-
2021 1
Sevcan Akça
-
2022 1
Erva Güçlü
-
2021 1
Büşra Çiçek
-
2022 1
Gopi Battineni
-
2023 1
Jerry Jose
-
2023 1
Kaligotla Apoorva Vasundhara
-
2023 1
Kavalipurapu Venkatateja
-
2023 1
Krishnamachari Janani
-
2023 1
Sahil Choudhari
-
2023 1
Sindhu Ramesh
-
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
553.
55759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
553.
38803 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
14.
389 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55759
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 38803
YÖKSİS Bilim Alanı Endodonti 389
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 5 5 14 39 34 117 270 275 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 896 . 941 . 921 . 887 . 884 . 902 . 664 . 553 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 896 . 941 . 921 . 887 . 884 . 902 . 664 . 553 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 96 . 100 . 78 . 74 . 61 . 39 . 9 . 14 . -
Toplam Yayın 0 1 1 4 3 4 8 11 10 0
Toplam Makale 0 0 0 0 3 4 4 8 9 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 1 1 4 0 0 3 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 4 4 1 5 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 2 0 0 2 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri