img

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZYALÇIN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Politikası

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2004, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (Yl) (Tezsiz), 2011, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2015, 2022
Araştırma Alanları
Uluslararası Ticaret
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2015, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi (Yl) (Tezsiz), 2011, 2014
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2004, 2009
İngilizce, YDS, 77, 2023/1 Yab, 2023
İngilizce, YDS, 86, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İktisat Politikası Anabilim Dalı, Türkiye
2016-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2022-, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İktisat Politikası, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Özyalçın, Ö.F., Ertürk, E. (2022) "Türk Lirasının Dönemler Arası İtibarı: Karşılaştırmalı ARDL Sınır Testi Yaklaşımları", Business and Management Studies: An International Journal, 10 (1) pp. 58-81 [TR Dizin] Link DOI   
Sizer, L., Özyalçın, Ö.F. (2023) "The Relationship Between Public Expenditures and Economic Growth: New Evidence From the Fourier Approach", 4th International ACHARAKA Congress on Humanities and Social Sciences , Türkiye, (Temmuz 2023
Özyalçın, Ö.F., Ertürk, E. (2021) "Türk Lirasının Dönemler Arası İtibarı: Karşılaştırmalı VAR Analizi", The Seventh International Conference on Economics - Turkish Economic Asociation (IceTea2021) , Türkiye, (Nisan 2021
Karamelikli, H., Özyalçın, Ö.F., Bozkurt, Y. (2019) "Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ticaret Dengesi ve J Eğrisi", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII) , (pp. 185-194), Budapeşte, Macaristan, (Aralık 2019
Konak, A., Kesgingöz, H., Özyalçın, Ö.F., Dilek, S. (2018) "Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım", VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 288-294), Roma, İtalya, (Aralık 2018
Bozkurt, Y., Özyalçın, Ö.F. (2018) "PISA Örneklemi Üzerinden Beşeri Sermaye İle Bölgesel Kalkınma İlişkisinin İncelenmesi", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 911-920), Antalya-Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Özyalçın, Ö.F., Konak, A., Kesgingöz, H., Dilek, S. (2018) "Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phillps Eğrisi", VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 311-319), Roma, İtalya, (Ekim 2018
Kesgingöz, H., Konak, A., Dilek, S., Özyalçın, Ö.F. (2018) "Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi", VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 102-103), Roma, İtalya, (Ekim 2018
Özyalçın, Ö.F., Konak, A., Kesgingöz, H., Dilek, S. (2018) "Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phıllıps Eğrisi", VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia , (pp. 310-318), Roma, İtalya, (Aralık 2018
Kayıt Yok
Özyalçın, Ö.F., Kesgingöz, H. (2020) "Bölüm 6: Tarife ve Tarife Dışı Engeller", Kitap: Uluslararası İktisat Hakkında Araştırmalar, Ankara/Türkiye : Nobel  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım
0 0 0 0 0 0 1
2
Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phillps Eğrisi
0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 4
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2018 - 2020 5
Serkan Dilek
Kastamonu Üniversitesi
2018 4
Emin Ertürk
Bursa Uludağ Üniversitesi
2021 - 2022 2
Lütfü Sizer
-
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
329.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
267.
32307 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
44.
521 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İktisat 521
Anahtar Kelimeler Uluslararası Ticaret
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 35 10 40 5 15 10
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 493 . 524 . 480 . 593 . 574 . 329 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 422 . 466 . 406 . 506 . 507 . 267 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 60 . 73 . 58 . 79 . 75 . 44 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 54 . 64 . 55 . 67 . 66 . 37 .
Toplam Yayın 0 0 0 4 1 1 1 1 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 4 1 0 1 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 4 1 0 1 0 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri