img

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZEREN

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2019, 2022
Lisans, Türkiye, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2010, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2017, 2018
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Yapıda ve Çevrede Kalite Yönetimi, Tasarım Araçları ve Teknolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2019, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2017, 2018
Lisans, Türkiye, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2010, 2015
İngilizce, YÖKDİL, 73, 05 Kasım 2, 2019
İngilizce, YÖKDİL, 73.75, Bahar, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Koruma, Yenileme ve Restorasyon
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Yapıda ve Çevrede Kalite Yönetimi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Tasarım Araçları ve Teknolojisi
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2020-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2019-2020, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2021-2022, Bilgisayar Destekli Tasarım II, Lisans
2021-2022, Bilgisayar Destekli Tasarım I, Lisans
2021-2022, Mimari Proje IV, Lisans
2021-2022, Mimari Proje VI, Lisans
2021-2022, Mimari Proje V, Lisans
2021-2022, Dijital Tasarım Stütdyosu, Lisans
2021-2022, Mimarlıkta İletişim ve Grafik Tasarımı, Lisans
2021-2022, İç Mekan Tasarımı Stüdyosu, Lisans
2021-2022, Tasarımda Bilgisayar, Lisans
2020-2021, Bilgisayar Destekli Tasarım I, Lisans
2020-2021, Tasarımda Bilgisayar II, Lisans
2020-2021, Mimaride Bilgisayar Destekli Tasarım Stüdyosu, Lisans
2020-2021, Mimari Proje VII, Lisans
2020-2021, Çağdaş Yapı Malzemeleri, Lisans
2020-2021, Mimari Proje III, Lisans
2020-2021, Portfolyo Tasarımı, Lisans
2020-2021, Mimari Proje VI, Lisans
2019-2020, Mimari Proje II, Lisans
2019-2020, Mimari Proje IV, Lisans
2019-2020, Tasarımda Bilgisayar, Lisans
Kayıt Yok
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023
Çocuk ve Mimarlık Ekseninde Çocuklarda Mekân Algısının ve Üç Boyutlu Düşünebilme Yetisinin Oluşturulması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2023
Kayıt Yok
Özeren, Ö. (2023) "Mimarlık Eğitiminin Grafik Tasarım Davranışları Üzerindeki Etkisi: Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemiyle Kitap Kapağı Tasarımı Örneği", International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS JOURNAL), 9 (64) pp. 2863-2868 Link DOI  
Özeren, Ö., Özeren, E.B., Top, S.M., Qurraıe, B.S. (2023) "Learning-by-Doing using 3D printers: Digital fabrication studio experience in architectural education", Journal of Engineering Research, 0 (0) [SCI] DOI  
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2022) "Using Semi-Automated Parametric Methods in Calculation of Thermal Performance in Historic Buildings", COMPUTATIONAL RESEARCH PROGRESS IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING (CRPASE), 8 (4) pp. 1-7 Link DOI  
Dinçer, A.E., Özeren, Ö., Yağcı, O.Z. (2022) "A lifelong (Informal) Learning Experience in Architectural Design Education: The Case of KBU Department of Architecture with Competitions", Kocaeli Universitesi Mimarlik ve Yasam Dergisi, 7 (3) pp. 791-805 DOI  
Özeren, Ö., Kayılı, M.T. (2021) "Designing Public Squares to Optimize Human Outdoor Thermal Comfort: A Case Study in Safranbolu", Journal of Awareness, 6 (1) pp. 13-20 Link   
ÖZEREN, Ö., KORUMAZ, M. (2021) "Lidar to HBIM for Analysis of Historical Buildings", Advanced LiDAR, 1 (0) pp. 27-31 Link  
Işıkoğlu, B.O., Özeren, Ö. (2020) "21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI", EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, 7 (0) pp. 44-55  
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2019) "Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2022) "HBIM and Thermal Performance in Historical Building", THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE , (pp. 327-338), Cham, İsviçre, (Ağustos 2022
Korumaz, M., Özeren, Ö. (2022) "Anadolu'da Geleneksel/Kırsal Mimari Küresel İklim Değişikliği ve Geleneksel Mimarinin Derin Kazanımları", Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu (International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS'22 , (pp. 84-85), Konya, Türkiye, (Aralık 2022
ÖZEREN, Ö., KORUMAZ, M. (2021) "MİRAS YAPI BİLGİLERİ MODELLEMEDE (HBIM) DETAY DÜZEYLERİNE GÖRE MODELLEME ve KULLANIM AMAÇLARI", IArcSAS" 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM , Isparta, Türkiye, (Kasım 2021
ÖZEREN, Ö., KORUMAZ, M., ÖZEREN, E.B. (2020) "EXAMINATION OF DIFFERENT SOFTWARES FOR POSTPROCESSING OF POINTCLOUD DATA FOR HBIM,", Research 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Özeren, Ö., Kayılı, M.T. (2020) "Kent Meydanlarının Isıl Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi: Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı Örneği", International Sustainability Living Conference (ISLC 2020) , Çanakkkale, Türkiye, (Aralık 2020
Özeren, Ö., Korumaz, M., Özeren, E.B. (2020) "EXAMINATION OF DIFFERENT SOFTWARES FOR POSTPROCESSING OF POINTCLOUD DATA FOR HBIM", Research 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2020
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2018) "SAFRANBOLU TABAKHANE BİNASI YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ , (pp. 576-585), Gaziantep, Türkiye, (Ekim 2018
ÖZEREN, Ö. () "HBIM and Thermal Performance in Historical Buildings", HE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE , Karabük, Türkiye, (Kasım 2021 
Korumaz, M., ÖZEREN, Ö. () "Yerel Kalkınma ve Kültürel Miras Değerlerinin Koruma İkilemi Sille", 3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi , Karabük, Türkiye, (Haziran 2022
Kayıt Yok
Korumaz, M., Özeren, Ö. (2022) "YEREL KALKINMA VE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ KORUMA İKİLEMİ: SİLLE", Kitap: Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras II, : Detay yayıncılık  
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2022) "TARİHİ YAPILARDA UYARLANABİLİR YENİDEN KULLANIM BİBLİYOMETRİK ANALİZ TÜRKİYE EKSENİNDE DEĞERLENDİRME", Kitap: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Trendler, : Duvar Yayınları  
Özeren, Ö., Qurraıe, B.S. (2022) "EVALUATION OF ARCHITECTURAL STUDENTS' THOUGHTS ON TRANSFORMATION AND RE-USE PROJECTS USING AHP METHOD", Kitap: Transformation in Architecture, : Generis Publishing  
Özeren, Ö., Korumaz, M. (2022) "HBIM and Thermal Performance in Historical Buildings", Kitap: Innovations in Smart Cities Applications Volume 5, : Springer, Cham  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, TMMOB Mimarlar Odası, 2015-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Designing Public Squares to Optimize Human Outdoor Thermal Comfort: A Case Study in Safranbolu
Journal of Awareness
0 1 0 0 0 0 3
2
Lidar to HBIM for Analysis of Historical Buildings
Advanced LiDAR
3 0 0 0 0 0 3
3
21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI
EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES
0 0 0 0 0 0 1
4
Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
(2023) "KONYA ALAEDDİN TEPESİ II. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ VE KAZI ALANI MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 2.MANSİYON ÖDÜLÜ" Konya Büyükşehir Belediyesi
(2022) "V International Golden Trezzini Awards for Architecture and Design "Honourable Mentions",Best Project of Public Building or Facility,Railway Station" Golden Trezzini Awards
(2022) "Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması Jüri Teşvik Ödülü Jüri Teşvik Ödülü" Bursa Büyükşehir Belediyesi ve GUHEM
(2021) "SOSYAL MERKEZLER MİMARİ PROJE YARIŞMASI;İSTANBUL KADİKÖY HASANSPAŞA YAŞ ALANLAR KULUBÜ VE KONAKLAMA BİRİMİ 3.MANSİYON ÖDÜLÜ" İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(2014) "Kamil Ocak Stadyumu Fikir Çalıştayı Eşdeğer Büyük Ödül" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2022 1
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2020 1
Karabük Üniversitesi
2020 - 2023 2
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Karabük Üniversitesi
2023 1
Mustafa Korumaz
Konya Teknik Üniversitesi
2018 - 2022 9
Mustafa KORUMAZ
Konya Teknik Üniversitesi
2021 3
Edibe Begüm ÖZEREN
Karabük Üniversitesi
2020 1
Mutafa KORUMAZ
Konya Teknik Üniversitesi
2021 1
Osman Ziyaeddin Yağcı
-
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
303.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
70.
4084 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
46.
2337 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 10 15 25 50 200 65
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 653 . 634 . 570 . 604 . 455 . 303 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 224 . 229 . 161 . 181 . 81 . 70 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 154 . 155 . 116 . 129 . 38 . 46 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 112 . 100 . 74 . 80 . 27 . 32 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 53 . 46 . 37 . 39 . 4 . 12 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - 31 . 28 . 22 . 21 . 5 . 8 .
Toplam Yayın 0 0 0 1 1 3 4 8 2
Toplam Makale 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 2 2 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri