img

Öğr. Gör. Osman Ziyaettin YAĞCI

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Mimarlık ve Şehir Planlama
  • Mimari Restorasyon Pr.

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Araştırma Alanları
Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Mimari Tasarım
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, 2008
İngilizce, YÖKDİL, 56, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Tarihi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
2018-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2019-2020, Yapı Bilgisi 2, Lisans
2019-2020, Yapı Projesi, Lisans
2019-2020, Temel Tasarım ve Mimari Proje 1, Lisans
2019-2020, Tasarımda Bilgisayar 3, Lisans
2018-2019, Yapı Bilgisi 2, Lisans
2018-2019, Yapı Projesi, Lisans
2018-2019, Tasarımda Bilgisayar, Lisans
2018-2019, Tasarımda Bilgisayar 3, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Dinçer, A.E., Özeren, Ö., Yağcı, O.Z. (2022) "Mimari Tasarım Eğitiminde Bir Yaşam Boyu (Müfredat Dışı) Öğrenme Deneyimi: Yarışmalarla KBÜ Mimarlık Bölümü Örneği", Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 7 (3) pp. 791-805 Link DOI  
Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2021) "Milli Mimari Üslubu Örneklerinin Mimari Turizme Katkıları Bağlamında, Konya Mevlâna Caddesi’nin İncelenmesi", 2. TURİZMDE MİMARLIK VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ: EGE BÖLGESİ MİMARİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ , (pp. 98), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2021
Kayıt Yok
Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2021) "Milli Mimari Üslubu Örneklerinin Mimari Turizme Katkıları Bağlamında Konya Mevlana Caddesi'nin İncelenmesi", Kitap: Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2021) "Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi" MAHALLİ İDARELER
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2021 2
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Mimari Tasarım
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 43 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 611 . 640 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 187 . 218 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 134 . 151 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - 45 . 65 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - 48 . 64 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - 85 . 110 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri