img

Öğr. Gör. Osman Ziyaettin YAĞCI

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Mimarlık ve Şehir Planlama
  • Mimari Restorasyon Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
9
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Mimari Tasarım
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2017, 2019
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2004, 2008
Osman Ziyaettin YAĞCI, Doktora, Mobil Artırılmış Gerçeklik Tekniğinin Bir Belgeleme Yöntemi Olarak Tarihi Yapılar Üzerinde Kullanılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023
Osman Ziyaettin YAĞCI, Yüksek Lisans, 19.yy- 20.yy Konya ve çevresinde gayrimüslim mektepleri ve yabancı devlet okullarının mimari analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2020
İngilizce, YÖKDİL, 56, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Tarihi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
2018-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2019-2020, Tasarımda Bilgisayar 3, Lisans
2019-2020, Temel Tasarım ve Mimari Proje 1, Lisans
2019-2020, Yapı Projesi, Lisans
2019-2020, Yapı Bilgisi 2, Lisans
2018-2019, Tasarımda Bilgisayar 3, Lisans
2018-2019, Tasarımda Bilgisayar, Lisans
2018-2019, Yapı Projesi, Lisans
2018-2019, Yapı Bilgisi 2, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yağcı, O.Z., Değirmenciler, T. (2023) "Önemini Yitirmiş Yapıların Mimarlık Turizmi Bağlamında Değerlendirilimesi: Safranbolu Örneği", Academic Social Resourses Journal, 8 (55) pp. 4184-4199 Link DOI  
Dinçer, A.E., Özeren, Ö., Yağcı, O.Z. (2022) "Mimari Tasarım Eğitiminde Bir Yaşam Boyu (Müfredat Dışı) Öğrenme Deneyimi: Yarışmalarla KBÜ Mimarlık Bölümü Örneği", Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 7 (3) pp. 791-805 Link DOI  
Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2021) "Milli Mimari Üslubu Örneklerinin Mimari Turizme Katkıları Bağlamında, Konya Mevlâna Caddesi’nin İncelenmesi", 2. TURİZMDE MİMARLIK VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ: EGE BÖLGESİ MİMARİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ , (pp. 98), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2021
Kayıt Yok
Yağcı, O.Z., Gezer, A.M.S., Ertürk, A.E.B. (2023) "Tarihi Belgeler Işığında Bir Konya Evi İncelemesi: Nuri Bakkalbaşı Evi Örneği", Kitap: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Karabük/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Gezer, A.M.S., Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2023) "Karabük Yenişehir'de Pelenkoğlu Otel ve Kardemir Misafirhanesi", Kitap: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Karabük/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Yağcı, O.Z., Gezer, A.M.S., Ertürk, A.E.B. (2023) "Hüzün Turizmi ve Mabetleşme Süreci Bakımından Afet Bölgelerinin Değerlendirilmesi: Hatay Örneği", Kitap: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları  
Yağcı, O.Z., Gezer, A.M.S. (2023) "Müzelerin Savaş Durumunda Korunması: Kültürel Zenginliklerin Güvenliği Üzerine Bir İnceleme", Kitap: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Yağcı, O.Z. (2023) "Tarihi Çevrede Aşırı Turizm Sorunsalı: Konya Mevlana Bölgesi Örneği", Kitap: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi  
Yağcı, O.Z., Ertürk, A.E.B. (2021) "Milli Mimari Üslubu Örneklerinin Mimari Turizme Katkıları Bağlamında Konya Mevlana Caddesi'nin İncelenmesi", Kitap: Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2021) "Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi" MAHALLİ İDARELER
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2021 - 2023 5
Karabük Üniversitesi
2023 4
-
2022 1
-
2022 1
Tunahan Değirmenciler
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4217
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2391
Anahtar Kelimeler Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Mimari Tasarım
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 43 15 215 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 631 . 674 . 440 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 192 . 222 . 77 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 133 . 162 . 47 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - 43 . 68 . 8 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - 53 . 66 . 13 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - 86 . 112 . 25 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri