img

Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Yönetim ve Organizasyon

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
91
Atıf
248
h-index
9
Proje
6
Google Scholar
Yayın
85
Atıf
1263
h-index
21
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2004
Araştırma Alanları
Yönetim Psikolojisi, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2004
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 86, Güz, 2014
İngilizce, YDS, 71, Güz, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji Yönetim Psikolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji Örgütsel Davranış
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji İnsan Kaynakları Yönetimi
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2014-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2013-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2005-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2023-, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Türkiye
2023-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Khalid Elhashmı Shuk, Doktora, The Effect of Organizational Justıce on Organizational Trust and the Mediating Role of Job Satisfaction: A Study on the Administrative Staff at Elmergib University, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Omar Zıyadah Mısbah Mohammed Alwaseef, Doktora, The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Trust and the Mediating Role of Motivation, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Çiğdem Bağ, Yüksek Lisans, İşyeri yalnızlığı ile işe yabancılaşma arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mükerrem Cesur, Yüksek Lisans, İşyeri nezaketsizliğinin iş-aile çatışması üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Gönül Gül Ekşi, Doktora, Örgüt iklimi, psikolojik sermaye ve işyeri mutluluğu arasındaki ilişkilerin analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Duygu Özkan, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinin blok zincir teknolojisine ilişkin tutum ve davranışlarının teknoloji kabul modeliyle analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aysun Marıl, Yüksek Lisans, İşkoliklik, iş yeri yalnızlığı ve iş stresi arasındaki ilişkilerin analizi: Banka çalışanları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Cihan Kara, Doktora, Liderliğin karanlık yüzü, toksik liderlik davranışının çalışanlar üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gizem Bosnalı, Yüksek Lisans, Kurumsal işletmelerde X, Y ve Z kuşaklarının iç girişimcilik davranışları arasındaki farklılık, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sertaç Ercan, Doktora, Sosyal sermaye perspektifinden sosyal girişimlerin Türkiye'deki yolculuğu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Arslan Yurt, Doktora, Babacan yöneticilik algısının tutumsal ve davranışsal sonuçları: Balıkesir ilinde görev yapan öğretmenler üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Maysoon Jehad Saıd Shehadeh, Yüksek Lisans, The Consequences of Workplace Romance in Organizations, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Begüm Acar, Yüksek Lisans, Çalışanların psikolojik dayanıklılığının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi: Ceza infaz kurumlarındaki psikologlar üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Gökhan Özdemir, Yüksek Lisans, Örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Havva Sayıldı, Yüksek Lisans, İş-aile çatışması ve iş stresinin işgören performansına etkisi üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Abdallah Ibrahım O. Fnnır, Doktora, Zaman ve stres yönetiminin organizasyon taahhütü üzerine etkisi: Libya'daki cebir Algarbi Üniversitesi'nde durum çalışması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hafize Ecem Arığ, Yüksek Lisans, Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Kardemir A.Ş. öneri sisteminin analizi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hacer Koyuncu, Yüksek Lisans, Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: Karabük Üniversitesinde bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ufuk Ünlü, Doktora, Örgüt kültürünün ve terfi imkânlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hande Gizem Özer, Yüksek Lisans, Algılanan örgütsel destek ve duygusal emek arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gülhun Sunar, Yüksek Lisans, İnsan kaynakları yönetimi açısından işe alım sürecinin analizi ve örnek bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Sena Bayındır, Yüksek Lisans, Bireylerin kişilik tiplerinin kariyer planlama ve geliştirme üzerine etkileri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ezgi Kızıltan, Yüksek Lisans, Öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing eylemlerine yönelik nitel bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Merve Akar, Yüksek Lisans, Duygusal emeğin banka çalışanlarının iş tatmini üzerindeki rolü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Büşra Ergin, Yüksek Lisans, X ve Y kuşağının algıladığı örgütsel destek ve lider-üye etkileşimi arasındaki farklılık: Kardemir A.Ş.'de bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İlker Suzan, Yüksek Lisans, Örgütsel değişimde liderin rolü; Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Berrin Sancı, Yüksek Lisans, Kurumsal itibarın örgütsel bağlılık üzerine etkisinin araştırılması: Karabük Üniversitesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Meltem Yenici, Yüksek Lisans, Algılanan örgütsel desteğin ve lider-üye etkileşiminin çalışan tutumlarına etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Musa Kayış, Yüksek Lisans, Etkileşimci ve dönüştürücü liderliğin iç girişimcilik davranışı üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Adel Omer Abosrra, Yüksek Lisans, The effect of job involvement on organizational commitment, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Yılmaz Sevim, Yüksek Lisans, Çalışanların katılımcı liderlik uygulamalarına ilişkin algılarının belirlenmesi: Kardemir A.Ş. örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Nebahat Nergis Keçeci, Yüksek Lisans, Kurumsal imaj ve itibarın ölçülmesi: Kardemir A.Ş. üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Muratcan Akerdoğan, Yüksek Lisans, Performans değerlendirmeye ilişkin algılanan adaletin örgütsel sinizm üzerinde etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Can Biçer, Doktora, Örgütsel politika algısının iş yeri arkadaşlığına etkisi ve bireysel sonuçları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Ali Mohamed Saad Eddid, Yüksek Lisans, The impact of training on quality of health services in a public hospital in Libya: A case study of central tripoli hospital, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Sinem Akyüz, Yüksek Lisans, İş - aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisi: Safranbolu bölgesindeki otel ve konaklardaki çalışanlar üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Betül Tunçbiz, Yüksek Lisans, Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Karabük Üniversitesi akademik personel üzerinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2023-2024, Örgütsel Davranış, Lisans
2023-2024, Yönetim ve Organzasyon, Lisans
2023-2024, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2023-2024, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2023-2024, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2022-2023, İşletme Yönetimi, Lisans
2022-2023, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2022-2023, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2022-2023, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2022-2023, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2022-2023, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Yönetim ve Organizasyon, Lisans
2022-2023, Örgütsel Davranış, Lisans
2022-2023, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2022-2023, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2022-2023, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Örgütsel Davranış, Lisans
2021-2022, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2021-2022, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2021-2022, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2021-2022, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2021-2022, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, İşletme Yönetimi, Lisans
2021-2022, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2021-2022, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2021-2022, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2021-2022, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2020-2021, Stratejik Yönetim, Lisans
2020-2021, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2020-2021, Örgütsel Davranış, Lisans
2020-2021, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2020-2021, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2020-2021, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2020-2021, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2020-2021, İşletme Yönetimi, Lisans
2020-2021, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2020-2021, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2020-2021, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2019-2020, Girişimlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Araştırma Metodolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2019-2020, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2019-2020, Stratejik Yönetim, Lisans
2019-2020, Örgütsel Davranış, Lisans
2018-2019, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Girişimlerde Stratejik İKY, Yüksek Lisans
2018-2019, Araştırma Metodolojisi, Yüksek Lisans
2018-2019, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2018-2019, Örgütsel Davranış, Lisans
2018-2019, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2017-2018, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2017-2018, İşletmeYönetimi, Lisans
2017-2018, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Girişimlerde Stratejik İKY, Yüksek Lisans
2017-2018, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2017-2018, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, Örgütsel Davranış, Lisans
2017-2018, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2017-2018, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2016-2017, İş Hayatı İçin İngilizce, Lisans
2016-2017, İşletme Yönetimi, Lisans
2016-2017, Girişimlerde Stratejik İKY, Yüksek Lisans
2016-2017, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Organizational Behavior, Yüksek Lisans
2016-2017, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2016-2017, Örgütsel Psikoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans
2016-2017, Mesleki Yabancı Dil I, Lisans
2016-2017, Örgütsel Davranış, Lisans
2015-2016, İŞLETME YÖNETİMİ, Lisans
2015-2016, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL YAZIM, Lisans
2015-2016, ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2015-2016, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, Yüksek Lisans
2015-2016, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2015-2016, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yüksek Lisans
2015-2016, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Lisans
2014-2015, ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, Yüksek Lisans
2014-2015, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2014-2015, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL YAZIM, Lisans
2014-2015, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yüksek Lisans
2014-2015, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Lisans
2014-2015, YÖNETİM VE ORGANİZASYON, Lisans
2014-2015, İŞLETMEYE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Yüksek Lisans
2013-2014, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2013-2014, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL YAZIM, Lisans
Kayıt Yok
X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ ALGILARI ARASINDAKİ FARKLILIK: DEMİR-ÇELİK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Kardemir A.Ş. Çalışanlarının Örgüt Sağlığı Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
THE EFFECT OF JOB INSECURITY ON JOB INVOLVEMENT: THE MEDIATING ROLE OF TRUST (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
The Effect of Spousal Support on Emotional Exhaustion for Married Academicians: The Mediating Role of Job Satisfaction (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Örgütsel Politika Algısının İşyeri Arkadaşlığına Etkisi ve Bireysel Sonuçları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Çalışan Tutum ve Davranışlarına Etkileri Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2010-2012
Kayıt Yok
Büyükyılmaz, O., Koyuncu, İ. (2024) "Whispers in the Workplace: How Organizational Gossip Affects the Opportunity and Prevalence of Workplace Friendships?", Journal of Research in Business, 9 (1) pp. 39-57 [TR Dizin] DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., SHEHADEH, M.J.S. (2023) "Mixing Love with Work: Do Perceptions of Workplace Romance of Employees Affect Their Attitudes Towards Job?", International Journal of Management and Administration, 7 (14) pp. 95-111 Link DOI    
BÜYÜKYILMAZ, O., ACAR, B. (2022) "Ceza İnfaz Kurumlarındaki Psikologların İyi Oluşları Üzerinde Psikolojik Dayanıklılığın Etkisi", İş ve İnsan Dergisi, 9 (1) pp. 45-59 [TR Dizin] Link DOI      
VARGÜN, H., BÜYÜKYILMAZ, O., UYGURTÜRK, H. (2022) "İşe Uyumun ve Statü Algısının Meslekten Ayrılma Niyetine Etkisinde Mesleki Bağlılığın Aracılık Rolü: Muhasebe Mesleğine Yönelik Görgül Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24 (2) pp. 482-504 [TR Dizin] DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O., KAYA, H.C. (2022) "İş Stresini Azaltmada Kadınların ve Erkeklerin Sosyal Destek Kaynakları Değişir Mi? Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme", Journal of Economy Culture and Society, 0 (65) pp. 217-237 [ESCI] DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., YILDIRAN, C., ÖZKAN, D. (2022) "Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karşılaştırması", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (1) pp. 72-99 Link DOI    
BOZKURT, E., BÜYÜKYILMAZ, O. (2022) "Algılanan Kurumsal İmaj Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi, 3 (1) pp. 1-15 Link   
BÜYÜKYILMAZ, O. (2022) "Linking Leaders' Humor Styles and Employees' Organizational Creativity: Moderating Role of Organizational Tenure", Istanbul Business Research, 51 (2) pp. 491-516 [ESCI] Link DOI     
Büyükyılmaz, O. (2022) "Linking Leaders’ Humor Styles and Employees’ Organizational Creativity: Moderating Role of Organizational Tenure", Istanbul Business Research, 51 (2) pp. 491-516 [ESCI] DOI  
BÜYÜKYILMAZ, O., ÖZER, H.G. (2021) "Restoran Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışı Üzerinde Örgütsel Desteğin Etkisi ve Örgütle Özdeşleşmenin Aracılık Rolü", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 28 (2) pp. 355-375 [TR Dizin] Link DOI     
ÇETİN, E., ARSLAN, B., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "Covid-19 Pandemi Döneminde İş Doyumunun İş Performansına Etkisi", Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 5 (1) pp. 19-36 Link    
ŞENER, M., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "Gönüllü Çalışma ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Karabük Gençlik Merkezinde Bir Araştırma", Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 95-110 Link DOI    
BÜYÜKYILMAZ, O., YENİCİ, M. (2021) "The Attitudinal Consequences of Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange for Academic Staff", Yuksekogretim Dergisi, 11 (2) pp. 495-507 [ESCI] DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., YILDIRAN, C., ERCAN, S. (2021) "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (2) pp. 331-344 [TR Dizin] Link    
ŞEKER, E.Ö., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "KOBİ Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışan Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (4) pp. 1-14 DOI     
UYGURTÜRK, H., GÖRGÜLÜ, M.Z., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "İnternet Bankacılığı Kullanım Kararını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) pp. 682-698 DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., VARGÜN, H., UYGURTÜRK, H. (2020) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde İş Stresinin Etkisi: Kariyer Memnuniyetinin Düzenleyicilik Rolü", Muhasebe ve Denetime Bakış, 21 (61) pp. 105-124 [TR Dizin] Link      
TUNÇ, E., BÜYÜKYILMAZ, O. (2020) "Toplu Taşıma Sürücülerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi ve İş Stresine Etkileri", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (2) pp. 133-149 Link     
KOYUNCU, H., BÜYÜKYILMAZ, O. (2020) "Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (4) pp. 1191-1199 [TR Dizin] Link DOI      
SAYILDI, H., BÜYÜKYILMAZ, O. (2020) "İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve İş Stresi Arasındaki İlişki: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma", Journal of Economics Business and Organization Research, 2 (1) pp. 52-69 Link     
BİÇER, C., BÜYÜKYILMAZ, O. (2019) "The Effect of Perceptions of Organizational Politics on Workplace Friendship: A Study on Healthcare Employees", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15 (2) pp. 515-531 [TR Dizin] Link DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O. (2019) "Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2) pp. 125-150 [TR Dizin] Link DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., APAK, Ö.C. (2019) "Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 66-78 [TR Dizin] Link DOI  
BÜYÜKYILMAZ, O., VARGÜN, H., UYGURTÜRK, H. (2019) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1) pp. 27-42 [TR Dizin] Link DOI  
BÜYÜKYILMAZ, O., KARAKULLE, İ., KARATAŞ, İ. (2018) "ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ", Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 8 (1) pp. 1-29 [TR Dizin] DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O., VARGÜN, H., UYGURTÜRK, H. (2018) "Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (17) pp. 53-71 [TR Dizin] Link DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O., KAYIŞ, M. (2018) "Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi: Bolu İlinde Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3) pp. 147-167 [TR Dizin] Link DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O., YURDASEVER, E., HOROZOĞLU, K. (2018) "A Research on Determination of the Organizational Health Perceptions of the Employees Working in Kardemir INC.", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14) pp. 60-79 Link     
BÜYÜKYILMAZ, O. (2018) "Relationship Between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction", International Journal of Management and Administration, 2 (4) pp. 135-146 Link DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., BİÇER, C. (2018) "İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü", Social Sciences (NWSASOS), 13 (2) pp. 28-41 Link DOI  
AYDOĞAN, D., BÜYÜKYILMAZ, O. (2017) "The Effect of Social Media Usage on Students’ Stress and Anxiety: A Research in Karabuk University Faculty of Business", International Journal of Multidisciplinary Thought, 6 (1) pp. 253-260 Link     
BÜYÜKYILMAZ, O., FİDAN, Y. (2017) "Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü", Business and Management Studies: An International Journal, 5 (3) pp. 500-524 [TR Dizin] Link DOI      
BÜYÜKYILMAZ, O., AY, F.A. (2017) "Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1) pp. 209-233 [TR Dizin] Link DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., YEĞİN, T. (2017) "Banka Çalışanları Tarafından Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi", Sosyal Bilimler Metinleri, 2017 (1) pp. 75-87 Link     
BÜYÜKYILMAZ, O., BİÇER, C. (2017) "The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement", The Online Journal of Science and Technology, 7 (4) pp. 214-220 Link  
BÜYÜKYILMAZ, O., ERCAN, S. (2016) "The Effect of Organizational Climate on Work Life Balance", International Journal of Research in Commerce, IT and Management, 6 (4) pp. 76-80     
BÜYÜKYILMAZ, O., TUNÇBİZ, B. (2016) "Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma", Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (14) pp. 89-113     
BÜYÜKYILMAZ, O., ERCAN, S., GÖKERİK, M. (2016) "Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2065-2076 [TR Dizin] Link
Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) "YABANCI UYRUKLU LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DURUM ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ", Journal of International Scientific Researches, 1 (1) pp. 20-34 Link DOI
Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karabük Üniversitesi", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1 (1) pp. 20-34 Link DOI   
Büyükyılmaz, O., Ercan, S., Gökerik, M. (2016) "Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (7) pp. 2065-2076 [TR Dizin]  
BÜYÜKYILMAZ, O., ÇAKMAK, A.F. (2015) "Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1) pp. 48-71    
BÜYÜKYILMAZ, O., AKYÜZ, S. (2015) "Safranbolu daki Otel ve Konak Çalışanlarının Algıladığı İş Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi", Akademik Bakış Dergisi, 52 (0) pp. 265-284 Link     
BÜYÜKYILMAZ, O., KARAKAYA, A., YILDIRAN, C. (2015) "Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2) pp. 105-125     
BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O. (2015) "The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers Satisfaction and Behavioral Intentions", Eurasian Journal of Business and Economics, 8 (16) pp. 1-18 DOI     
BÜYÜKYILMAZ, O., FİDAN, Y. (2015) "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramsal Bir Bakış", Business and Management Studies: An International Journal, 3 (3) pp. 364-381 [TR Dizin] Link DOI      
KARAKAYA, A., BÜYÜKYILMAZ, O., AY, F.A. (2015) "İşyeri Yalnızlığının İşkoliklik Üzerindeki Etkisi Kardemir A Ş de Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13 (3) pp. 79-100 [TR Dizin]      
BÜYÜKYILMAZ, O., ÇAKMAK, A.F. (2014) "İlişkisel ve İşlemsel Psikolojik Sözleşmede Algılanan İhlalin İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi", Ege Akademik Bakış, 14 (4) pp. 583-596 [TR Dizin]       
BÜYÜKYILMAZ, O., GÜRKAN, S. (2014) "Mesleki Tükenmişliğin Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Mali Çözüm, (124) pp. 129-148 [TR Dizin]      
BÜYÜKYILMAZ, O., ÇAKMAK, A.F. (2013) "Direct and Indirect Effects of Psychological Contract Breach on Academicians Turnover Intention ın Turkey", Journal of Business, Economics and Finance, 2 (4) pp. 50-66     
BÜYÜKYILMAZ, O. (2013) "Bilgi Yönetimi Uygulamaları Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde Meydana Gelen Değişimler", Business and Management Studies: An International Journal, 1 (1) pp. 83-99 [TR Dizin]      
ÇAKMAK, A.F., OFLUOĞLU, G., BÜYÜKYILMAZ, O. (2012) "İnsan Kaynakları Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psikososyal Riskler Psikolojik Sözleşme İhlali Yaşlanan İşgücü İş Özel Yaşam Dengesizliği ve Mobbing Psikolojik Taciz", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 12 (3) pp. 53-78    
BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O., ÇEVİK, E.İ. (2011) "İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 201-225 [TR Dizin]     
BÜYÜKYILMAZ, O., GÜRKAN, S. (2009) "Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5 (9) pp. 177-196 [TR Dizin]      
OFLUOĞLU, G., BÜYÜKYILMAZ, O. (2008) "Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10 (1) pp. 113-144    
OFLUOĞLU, G., BÜYÜKYILMAZ, O. (2008) "Türkiye Taşkömürü Kozlu İşletme Müessesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 9 (4) pp. 135-178    
OFLUOĞLU, G., BÜYÜKYILMAZ, O., YILMAZ, Ş.K. (2007) "İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı", Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 9 (1) pp. 105-125    
BÜYÜKYILMAZ, O., APAK, Ö.C. (2018) "Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , Kastamonu, Türkiye, (Temmuz 2018    
BÜYÜKYILMAZ, O., KARA, G. (2018) "Quality Personnel Employment, Productivity and Contribution to the Regional Economy of Turkish Employment Agency (ISKUR)", Business Organization Research Conference , Safranbolu, Türkiye, (Aralık 2018  
BÜYÜKYILMAZ, O., ERGİN, B. (2018) "X ve Y Kuşağı Çalışanların Lider-Üye Etkileşimi Algıları Arasındaki Farklılık: Demir-Çelik Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III) , (pp. 197), Budapeşte, Macaristan, (Haziran 2018  
BİÇER, C., BÜYÜKYILMAZ, O. (2018) "Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan İşyeri Arkadaşlıklarının Tutumsal Sonuçları", International Conference on Emprical Economics and Social Science ICEESS’ 18 , Balıkesir, Türkiye, (Temmuz 2018  
BÜYÜKYILMAZ, O., VARGÜN, H., UYGURTÜRK, H. (2017) "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık Ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 46), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017    
BÜYÜKYILMAZ, O., BİÇER, C. (2017) "İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü", I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi , (pp. 131-139), Nevşehir, Türkiye, (Kasım 2017   
BÜYÜKYILMAZ, O., YILDIRAN, C., ERCAN, S. (2017) "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma", 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi , (pp. 357-370), Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2017  
BÜYÜKYILMAZ, O., BÜYÜKYILMAZ, B. (2017) "The Effect of Job Insecurity on Job Involvement: The Mediating Role of Trust", 3rd International Conference on the Changing World and Social Research , Roma, İtalya, (Aralık 2017 
BÜYÜKYILMAZ, O. (2017) "The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: A Study on Bank Employees", 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences , (pp. 20), Belgrad, Sırbistan, (Aralık 2017 
Yıldıran, C., Özkan, D., Büyükyılmaz, O. (2016) "Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karabük Üniversitesi", 1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016 , Madrid, İspanya, (Mayıs 2016  
Büyükyılmaz, O., Ercan, S. (2016) "Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences , Uşak, Türkiye, (Eylül 2016    
BİÇER, C., BÜYÜKYILMAZ, O. (2016) "The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement", International Science and Technology Conference ISTEC 2016 , (pp. 1247-1253), Viyana, Avusturya, (Ağustos 2016   
BÜYÜKYILMAZ, O., YEĞİN, T. (2016) "Algılanan Kişi Örgüt Uyumu ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", International Congress of Management Economy and Policy ICOMEP 2016 , (pp. 3801-3813), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016 
BÜYÜKYILMAZ, O. (2016) "The Effect of Spousal Support on Emotional Exhaustion for Married Academicians The Mediating Role of Job Satisfaction", 2nd International Conference on the Changing World and Social Research , (pp. 813-818), Barselona, İspanya, (Aralık 2016 
KARAKAYA, A., BÜYÜKYILMAZ, O., BİÇER, C. (2015) "Örgütsel İletişimde Bilgi Teknolojilerinin Rolü Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundaki Uygulamalar Üzerine Bir Çalışma", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2015 
BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O. (2015) "Bilişsel Destinasyon İmajının Turistler Açısından Farklılaşması Safranbolu da Bir Araştırma", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2015 
KARAKAYA, A., BÜYÜKYILMAZ, O., AY, F.A. (2014) "İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi", 2. Örgütsel Davranış Kongresi , Kayseri, Türkiye, (Kasım 2014 
BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O. (2013) "Fast Food ve Fast Casual Restoran Sektöründe Hedonik ve Faydacı Değerin Genç Tüketicilerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi", 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Marmaris, Türkiye, (Mayıs 2013 
BAŞARAN, Ü., BÜYÜKYILMAZ, O., ÇEVİK, E.İ. (2011) "İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü", 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2011 
OFLUOĞLU, G., ÇAKMAK, A.F., BÜYÜKYILMAZ, O. (2009) "Tıbbi Atık Yönetimi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması", Uluslararası Çevre Sempozyumu 2009 , Manas, Kırgızistan, (Mayıs 2009 
OFLUOĞLU, G., ÇAKMAK, A.F., BÜYÜKYILMAZ, O. (2009) "İş Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Açısından Sonuçları", V. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , Adana, Türkiye, (Nisan 2009 
OFLUOĞLU, G., ÇAKMAK, A.F., BÜYÜKYILMAZ, O. (2008) "İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri", 5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2008 
ÇAKMAK, A.F., BÜYÜKYILMAZ, O. (2008) "Akademik Personelin Performans Değerleme Sistemine Dair Algıları Ve Yeni Bir Sistem Tasarımı İçin Öneriler", Türkiye nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi , Ankara, Türkiye, (Nisan 2008 
BÜYÜKYILMAZ, O., KARAARSLAN, M.H. (2023) "İşletme Eğitimi ve Simülasyon", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
ÇAKMAK, A.F., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular", Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi
BÜYÜKYILMAZ, O. (2018) "İş Hayatında Mizah Kullanımı: Mizahın Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri", Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım    
BÜYÜKYILMAZ, O. (2016) "İnsanları Nasıl Yönetmeli", Ankara/Türkiye : Siyasal Kitabevi  
BÜYÜKYILMAZ, O. (2023) "İnsan Kaynakları Eğitimi ve Simülasyon", Kitap: İşletme Eğitimi ve Simülasyon, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi   
Büyükyılmaz, O., Arslan, B. (2023) "Psychological Safety: A Game-Changer For Innovation", Kitap: Innovation for Social Business Administration, Ankara/Türkiye : Nobel Bilimsel  
BÜYÜKYILMAZ, O. (2022) "Örgütlerde Güç, Politika, Çatışma ve Müzakere", Kitap: İşletme Ekosisteminde Dönüşüm, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
ARSLAN, B., BÜYÜKYILMAZ, O. (2021) "Uzaktan Çalışmanın Tarihçesi", Kitap: Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi   
BÜYÜKYILMAZ, O. (2020) "Endüstri 4.0 Kapsamında Bilgi Çalışanlarının Yeni Yetkinlikleri", Kitap: Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi   
BÜYÜKYILMAZ, O. (2020) "Durumsal Liderlik", Kitap: Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık   
BÜYÜKYILMAZ, O. (2018) "İşletmelerin Kuruluşu", Kitap: İşletme Bilimine Giriş, İstanbul/Türkiye : Beta Basım Yayım Dağıtım   
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İşletme Eğitimi ve Simülasyon, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Uzaktan Çalışmada Yönetsel Konular, 2021, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Business & Management Studies: An International Journal, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 2023
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İş ve İnsan Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Yönetim Bilimleri Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) European Journal of Managerial Research (EUJMR), 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Econder Uluslararası Akademik Dergi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Research in Business, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İzmir İktisat Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Black Sea Journal of Public and Social Science, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business & Management Studies: An International Journal, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 2019
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2019
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business and Management Studies: An International Journal, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal Bilimler Metinleri, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) European Management Journal, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyal Bilimler Metinleri, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Business & Management Studies: An International Journal, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasian Journal of Business and Economics, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tüketim ve Tüketici Araştırmaları Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ege Akademik Bakış, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers Satisfaction and Behavioral Intentions
Eurasian Journal of Business and Economics
11 0 0 8 4 0 0 0 23
2
İlişkisel ve İşlemsel Psikolojik Sözleşmede Algılanan İhlalin İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi
Ege Akademik Bakış
0 0 0 3 16 2 1 0 22
3
ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ
Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
0 0 0 1 14 7 0 0 22
4
Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi
0 0 0 2 12 6 0 0 20
5
Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 3 7 2 0 0 12
6
Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
0 0 0 1 9 1 0 0 11
7
Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 0 0 2 6 0 0 0 11
8
Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karabük Üniversitesi
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
0 0 0 2 7 1 0 0 10
9
Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 8 1 1 0 10
10
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 3 3 1 0 9
11
Mesleki Tükenmişliğin Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumları Üzerindeki Etkisi
Mali Çözüm
0 0 0 5 3 0 0 0 8
12
Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma
Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi
0 0 0 4 3 1 0 0 8
13
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
Business and Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 7 0 0 0 7
14
The Effect of Social Media Usage on Students’ Stress and Anxiety: A Research in Karabuk University Faculty of Business
International Journal of Multidisciplinary Thought
2 0 0 2 1 0 1 0 6
15
İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 4 0 0 0 6
16
Relationship Between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction
International Journal of Management and Administration
0 0 0 2 3 0 0 0 5
17
Türkiye Taşkömürü Kozlu İşletme Müessesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi
0 0 0 1 1 3 0 0 5
18
Direct and Indirect Effects of Psychological Contract Breach on Academicians Turnover Intention ın Turkey
Journal of Business, Economics and Finance
1 0 0 4 0 0 0 0 5
19
Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi: Bolu İlinde Bir Araştırma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
20
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramsal Bir Bakış
Business and Management Studies: An International Journal
0 0 0 1 1 2 0 0 4
21
İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü
Social Sciences (NWSASOS)
0 0 0 1 2 1 0 0 4
22
İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve İş Stresi Arasındaki İlişki: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma
Journal of Economics Business and Organization Research
0 0 0 0 2 2 0 0 4
23
İşyeri Yalnızlığının İşkoliklik Üzerindeki Etkisi Kardemir A Ş de Bir Araştırma
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
24
İnsan Kaynakları Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psikososyal Riskler Psikolojik Sözleşme İhlali Yaşlanan İşgücü İş Özel Yaşam Dengesizliği ve Mobbing Psikolojik Taciz
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
25
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde İş Stresinin Etkisi: Kariyer Memnuniyetinin Düzenleyicilik Rolü
Muhasebe ve Denetime Bakış
0 0 0 0 3 0 0 0 3
26
Safranbolu daki Otel ve Konak Çalışanlarının Algıladığı İş Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
Akademik Bakış Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
27
Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
28
A Research on Determination of the Organizational Health Perceptions of the Employees Working in Kardemir INC.
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
29
Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
30
İş Stresini Azaltmada Kadınların ve Erkeklerin Sosyal Destek Kaynakları Değişir Mi? Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme
Journal of Economy Culture and Society
0 0 0 0 1 1 0 0 2
31
The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement
The Online Journal of Science and Technology
0 0 0 0 1 0 0 0 1
32
Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
33
İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
34
Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
36
The Effect of Organizational Climate on Work Life Balance
International Journal of Research in Commerce, IT and Management
0 0 0 0 0 1 0 0 1
37
The Effect of Perceptions of Organizational Politics on Workplace Friendship: A Study on Healthcare Employees
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
38
Bilgi Yönetimi Uygulamaları Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde Meydana Gelen Değişimler
Business and Management Studies: An International Journal
0 0 0 0 0 1 0 0 1
39
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
40
Covid-19 Pandemi Döneminde İş Doyumunun İş Performansına Etkisi
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
41
Ceza İnfaz Kurumlarındaki Psikologların İyi Oluşları Üzerinde Psikolojik Dayanıklılığın Etkisi
İş ve İnsan Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
43
Restoran Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışı Üzerinde Örgütsel Desteğin Etkisi ve Örgütle Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
Yönetim ve Ekonomi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
AHMET FERDA ÇAKMAK
Bülent Ecevit Üniversitesi
2008 - 2015 8
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 7
GÖKHAN OFLUOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi
2007 - 2012 7
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 5
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 5
SERTAÇ ERCAN
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 5
ÜMİT BAŞARAN
Bülent Ecevit Üniversitesi
2011 - 2015 5
Karabük Üniversitesi
2014 - 2015 4
Karabük Üniversitesi
2016 - 2022 4
Karabük Üniversitesi
2017 - 2022 4
FERDA ALPER AY
Cumhuriyet Üniversitesi
2014 - 2017 3
BUKET ARSLAN
-
2021 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2009 - 2014 2
EMRAH İSMAİL ÇEVİK
Namık Kemal Üniversitesi
2011 2
YAHYA FİDAN
Marmara Üniversitesi
2015 - 2017 2
CAN BİÇER
-
2017 - 2018 2
ÖMER CEYHUN APAK
-
2018 - 2019 2
TUĞBA YEĞİN
-
2016 - 2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Bartın Üniversitesi
2018 1
ENGİN YURDASEVER
Ordu Üniversitesi
2018 1
İSMAİL KARAKULLE
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
MUSA KAYIŞ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2018 1
ŞRBNRM KOLTAN YILMAZ
İnönü Üniversitesi
2007 1
Eşe ÖNER ŞEKER
Karabük Üniversitesi
2021 1
AHMET FERDA ÇAKMAK
-
2021 1
BEGÜM ACAR
-
2022 1
BETÜL TUNÇBİZ
-
2016 1
BÜŞRA BÜYÜKYILMAZ
-
2017 1
BÜŞRA ERGİN
-
2018 1
EBRU TUNÇ
-
2020 1
ELİF ÇETİN
-
2021 1
Emine BOZKURT
-
2022 1
GAMZE KARA
-
2018 1
HACER KOYUNCU
-
2020 1
HAKAN VARGÜN
-
2019 1
HANDE GİZEM ÖZER
-
2021 1
HASAN UYGURTÜRK
-
2019 1
HATİCE COŞKUNOĞLU KAYA
-
2022 1
HAVVA SAYILDI
-
2020 1
İskender Koyuncu
-
2024 1
KAMİL HOROZOĞLU
-
2018 1
Maysoon Jehad Said SHEHADEH
- (Ürdün)
2023 1
MEHMET GÖKERİK
-
2016 1
MELTEM YENİCİ
-
2021 1
MERVE ŞENER
-
2021 1
Mustafa Halid KARAARSLAN
-
2023 1
SERTAÇ ERCAN
-
2016 1
SİNEM AKYÜZ
-
2015 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
228.
78591 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
197.
33159 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
34.
1095 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Strateji 1095
Anahtar Kelimeler Yönetim Psikolojisi, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 96 105 115 265 60 140 150 140 95 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 377 . 397 . 434 . 279 . 485 . 390 . 475 . 484 . 501 . 228 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 293 . 310 . 336 . 209 . 423 . 315 . 383 . 408 . 425 . 197 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 40 . 42 . 48 . 20 . 107 . 61 . 58 . 74 . 60 . 34 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 6 . 9 . 8 . 6 . 30 . 18 . 10 . 12 . 13 . 9 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 22 . 24 . 33 . 13 . 75 . 49 . 43 . 51 . 44 . 23 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 14 . 19 . 23 . 7 . 55 . 41 . 30 . 41 . 37 . 15 .
Toplam Yayın 8 10 10 12 4 6 8 7 3 1
Toplam Makale 6 4 5 6 4 4 7 6 1 1
Toplam Kitap 0 1 0 2 0 2 1 1 2 0
Toplam Bildiri 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 3 5 6 4 4 7 6 1 1
Makale (Ulusal) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri