img

Dr. Öğr. Üyesi Özge YAVUZ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Amerika Çalışmaları, Ortadoğu Çalışmaları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları (Yl) (Tezli), 2009, 2012
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, YÖKDİL, 91, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Amerika Çalışmaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Ortadoğu Çalışmaları
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2018-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2011-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2021-2022, Siyasi Tarih I, Lisans
2021-2022, Türk Dış Politikası, Lisans
2021-2022, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Yüksek Lisans
2021-2022, Theories of International Relations, Lisans
2021-2022, Siyasi Tarih II, Lisans
2021-2022, Ortadoğu'da Toplum, Devlet ve Siyaset, Lisans
2021-2022, Uluslararası Siyaset, Lisans
2020-2021, Siyasi Tarih I, Lisans
2020-2021, Türk Dış Politikası, Lisans
2020-2021, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Yüksek Lisans
2020-2021, Theories of International Relations, Lisans
2019-2020, Diplomatik Yabancı Dil III, Lisans
2019-2020, Küreselleşme ve Politika, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Yavuz, Ö. (2021) "Kovid-19 Salgınının 2020 ABD Başkanlık Seçimleri Üzerindeki Etkisi", 2. YTU Sociopark International Social Innovation Congress , (pp. 29), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2021
Yavuz, Ö. (2021) "ABD'nin Ortadoğu Ülkelerinde Darbelere Etkisi", 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2021
Yavuz, Ö. (2019) "Dış Politikanın Belirlenmesinde Değerler ve Çıkarlar: ABD Örneği", International Social Innovation Congress , (Kasım 2019
Yavuz, Ö. (2019) "Değer ve Çıkar İlişkisi Bağlamında ABD Dış Politikasının Tahlili: Ortadoğu Örneği", XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi , (Ekim 2019
Kayıt Yok
Yavuz, Ö. (2016) "Temel Parametreler ve Farklılaşan Dinamikler Çerçevesinde Türkiye-Suriye İlişkileri", Kitap: Bağımsızlıktan Arap Baharı’xxna Suriye: İç ve Dış Politika, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınları  
Yavuz, Ö. (2015) "Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Günümüze Kadar Ermenistan’xxın Demokratikleşme Çabaları", Kitap: Ermenistan: Tarih, Hukuk, Dış Politika ve Toplum, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Yavuz, Ö. (2014) "İran’xxda Siyaset ve Toplumsal Yapının Dönüşümü", Kitap: İran: Değişen İç Dinamikler ve Türkiye-İran İlişkileri, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1281
Anahtar Kelimeler Amerika Çalışmaları, Ortadoğu Çalışmaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 40 40 0 0 10 5 10 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 419 . 438 . - - 523 . 512 . 588 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 342 . 365 . - - 465 . 438 . 501 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 90 . 95 . - - 126 . 126 . 145 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . 9 . - - 20 . 19 . 20 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 40 . 39 . - - 47 . 56 . 52 . - -
Toplam Yayın 1 1 0 0 2 1 1 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri