img

Dr. Öğr. Üyesi Özkan SÜZER

  • Safranbolu Turizm Fakültesi
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
37
h-index
4
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi (Yl) (Tezli), 2016, 2018
Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012, 2016
Araştırma Alanları
Gastronomi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Dr), 2018, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi (Yl) (Tezli), 2016, 2018
Lisans, Türkiye, Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012, 2016
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 70, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 83, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Turizm Gastronomi
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye
2019-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2019-2022
Kayıt Yok
Türker, N., Süzer, Ö. (2022) "Tourists' food and beverage consumption trends in the context of culinary movements: The case of Safranbolu", International Journal of Gastronomy and Food Science, 27 (0) [SCI Expanded] DOI   
Süzer, Ö., Doğdubay, M. (2022) "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM HAREKETLİLİĞİNDE YEREL GIDALARIN ÖNEMİ ve REKABET AVANTAJI (KAVRAMSAL BİR ANALİZ)", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 255-269 [TR Dizin] Link DOI  
Süzer, Ö., Uçuk, C., Doğdubay, M., Dinç, Y. (2021) "Endüstri 4.0 ın Yiyecek İçecek Endüstrisine Bir Yansıması Olarak Bulut Mutfaklar (Kavramsal Bir Analiz) (Cloud Kitchens as a Reflection of Industry 4.0 on the Food and Beverage Industry (A Conceptual Analysis))", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9 (2) pp. 975-989 [TR Dizin] Link DOI  
Süzer, Ö., Özkanlı, O. (2020) "Bölge Mutfaklarının Kullanılan Malzemeler Bağlamında Değerlendirilmesi:Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İnceleme", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 117-138 Link  
Akgül, C.C., Süzer, Ö., Girgin, G.K. (2022) "Investigation of Promotional Materials With Respect to Local Cuisine Features: The Evaluations of Gastronomic Cities of Hatay and Gaziantep", I. INTERNATIONAL TOURISM AND CULINARY CONFERENCE , (pp. 312-328), Amasya, Türkiye, (Aralık 2022
Süzer, Ö., Doğdubay, M. (2021) "GASTRODİPLOMASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBYOMETRİK ANALİZİ", V. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi (UGTAK) , (pp. 244-253), Sakarya, Türkiye, (Ekim 2021
Doğdubay, M., Süzer, Ö., Taşkın, E. (2019) "Beyaz Gürültü (Whıte Noise) Kavramı ve Gastronomi Sektörü İle İlişkisi", IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK) 20109 , (pp. 751-754), Nevşehir, Türkiye, (Aralık 2019
Taşkın, E., Süzer, Ö., Girgin, G.K. (2019) "Türk Hava Yolları Uçak İçi Dergisinin Türk Mutfağı Bağlamında İncelenmesi", 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştımaları Kongresi , (Aralık 2019
Süzer, Ö., Özkanlı, O. (2018) "GAZİANTEP MUTFAĞI ANA YEMEKLERİNİN BESİN GRUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi , (pp. 90-91), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2018
Türker, N., Süzer, Ö., Kaya, K., İme, K., Kılıç, S. (2018) "GASTRONOMİK AKIMLAR ÇERÇEVESİNDE TURİSTLERİN İYECEK-İÇECEK ÜKETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gastronomi Kongresi , Ankara, Türkiye, (Mart 2018
Süzer, Ö., Gökkaya, S., Acar, A. (2017) "Kırsal Turizm Alanlarında Gastronomik Unsurların Önemi: Safranbolu Örneği", 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , Aydın, Türkiye, (Aralık 2017
Özkanlı, O., Süzer, Ö., Uçuk, C. (2017) "AN ANALYSIS FOR THE USAGE OF KANLICA MUSHROOM ON THE PRACTICE FIELD OF GASTRONOMY AS A TYPE OF HIGH AROMATIC MUSHROOM", 1st International Congress on Medicanal and Aromatic Plants , (pp. 18), Türkiye, (Haziran 2017
Kayıt Yok
Doğdubay, M., Süzer, Ö., Akar, Ö. (2023) "PROFESYONEL MUTFAKLARDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER", Kitap: Profesyonel Mutfaklar, Türkiye : Oğlak Yayınları  
Süzer, Ö. (2023) "ORTA KUŞAK", Kitap: GASTRO - COĞRAFYA, Türkiye : Detay Yayınları  
Süzer, Ö. (2023) "GASTRONOMİ TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK", Kitap: A’DAN Z’YE GASTRONOMİ TURİZMİ, Türkiye : Detay Yayınları  
Türker, N., Süzer, Ö. (2022) "Otantik Gastronomi Turizmi", Kitap: Yavaş Turizm ve Türkiye'deki Yavaş Turizm Destinasyonları, Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
İlsay, S., Süzer, Ö. (2021) "Gastronominin Tarihi Dönüşümü ve Endüstri Devrimi", Kitap: Gastronomide Transformasyon, Ankara/Türkiye : Detay YAyıncılık  
Süzer, Ö., Balıkçı, O.M. (2020) "Türk Mutfağında Yer Alan Dolmalar", Kitap: Uygulamalı Türk Mutfağı, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Zinfandel", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Temparanillo", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Şıra", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Sultaniye", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Slyvaner", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Shiraz", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Semillon", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Sauvignon Blanc", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Sangiovese", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Riesling", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö. (2020) "Pinnot Noir", Kitap: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Süzer, Ö., Balıkçı, O.M. (2020) "Türk Mutfağında Yer Alan Dolmalar", Kitap: Uygulamalı Türk Mutfağı, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Tourists' food and beverage consumption trends in the context of culinary movements: The case of Safranbolu
International Journal of Gastronomy and Food Science
5 0 0 1 2 3 0 0 11
2
Endüstri 4.0 ın Yiyecek İçecek Endüstrisine Bir Yansıması Olarak Bulut Mutfaklar (Kavramsal Bir Analiz) (Cloud Kitchens as a Reflection of Industry 4.0 on the Food and Beverage Industry (A Conceptual Analysis))
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
0 0 0 0 0 9 0 0 9
3
Bölge Mutfaklarının Kullanılan Malzemeler Bağlamında Değerlendirilmesi:Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İnceleme
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 5 0 0 8
4
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM HAREKETLİLİĞİNDE YEREL GIDALARIN ÖNEMİ ve REKABET AVANTAJI (KAVRAMSAL BİR ANALİZ)
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
1 0 0 0 3 4 0 0 8
5
GASTRODİPLOMASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBYOMETRİK ANALİZİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Murat Doğdubay
Balıkesir Üniversitesi
2019 - 2023 5
Karabük Üniversitesi
2018 - 2022 3
Oya Özkanlı
Gaziantep Üniversitesi
2017 - 2020 3
Erol Taşkın
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2019 2
Ceyhun Uçuk
Gaziantep Üniversitesi
2017 - 2021 2
Göksel Kemal Girgin
Balıkesir Üniversitesi
2019 - 2022 2
Osman Mahir Balıkçı
-
2020 2
Karabük Üniversitesi
2017 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Selin İlsay
-
2021 1
Yakup Dinç
-
2021 1
Cansen Can Akgül
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2022 1
Kader İme
-
2018 1
Kübra Kaya
-
2018 1
Özay Akar
-
2023 1
Sinan Kılıç
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Turizm 2051
Anahtar Kelimeler Gastronomi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 13 10 15 95 65 115 120 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 535 . 532 . 527 . 435 . 559 . 505 . 471 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 436 . 462 . 467 . 359 . 467 . 429 . 394 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 204 . 237 . 234 . 148 . 213 . 212 . 143 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 54 . 66 . 69 . 42 . 69 . 52 . 42 . -
Toplam Yayın 0 0 2 2 2 3 3 4 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0
Toplam Bildiri 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri