img

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇANAKÇİ ÇAVDUR

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Müzik
  • Müzik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
10
Atıf
3
h-index
1
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Pınar Çanakçı Çavdur, koro müziği eğitimine İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde İlhan Akyunak ile başladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi; doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi müzik öğretmenliği programlarında tamamladı. Gazi Üniversitesi Lisans Korosu, MÜZED Muammer Sun Korosu, Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu, Saygun Filarmoni Korosu ve Orfeon Oda Korosu'nda korist olarak görev yaptı; yurt içi ve yurt dışı birçok festivale katıldı. Europa Cantat (Macaristan - Tallinn) festivallerinde korist ve atölye yöneticisi olarak yer aldı; 2014'te Eurochoir, 2016'da World Youth Choir'da Türkiye'yi temsil etti.

Eğitim hayatı boyunca Asena Gözen Baltacıoğlu ve Suna Çevik'ten koro eğitimi ve yönetimi dersleri aldı; katılımcı olarak yer aldığı Koro ve Şeflik Eğitimi Programı, KoroFest, Genç Koro Şefleri Akademisi, KoroTürkiye, Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı ve 100 Ses Koro Okulu sayesinde Hans Joachim Lustig, Elisanda Carrasco I Ribot, Hans -- Dieter Reinecke, Denes Szabo, Alessandro Cadario, Franz Herzog, Agnieszka Franków-Żelazny, Jan Schumacher, Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Ahter Destan, Sofia Gioldasi, Lorenzo Donati, Josep Vila i Casañas ve Ragnar Rasmussen ile koro şefliği çalışma fırsatı yakaladı. Son olarak Kanada -  Banff Centre for Arts'da Micheal Zaugg ve Lone Larsen eğitmenliğinde burslu olarak 3 haftalık bir koro şefliği programını tamamladı ve İtalya-Fano'da düzenlenen European Academy for Choral Conductors programında Frieder Bernius ile çalışmak için seçilen 10 aktif şeften biri oldu. Çanakçı, Karabük Üniversitesi Safranbolu FTGSTF Müzik Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi ve Müzik Bölümü Korosu şefi, Saygun Filarmoni Korosu'nda korist ve şef yardımcısı, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nda şef yardımcısı ve Arsuz Çocuk Korosu'nda koro eğitmeni olarak görev yapmakta; aktif olarak Revoice! International Vocal Ensemble ve Choreos'ta korist olarak yer almaktadır.  

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği (Dr), 2015, 2021
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği (Dr), 2015, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2008, 2012
İngilizce, YDS, 88, 2018-YDS İ, 2018
İngilizce, TOEFL IBT, 95, Bahar, 2015
İngilizce, KPDS, 82, Bahar, 2012
Araştırma, Çocuk korosunda şarkı söyleyen çocuklar ile söylemeyen çocukların umut düzeylerinin karşılaştırılmas, Gazi Üniversitesi, Türkiye, 31-10-2012, 09-06-2015
[UAK] Güzel Sanatlar Müzik
2011-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Performans çalışmalarında öğrenci algısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi. (Görsel Sanatlar Eğitiminde Kukla yapımı örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Yenice TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2018
Kayıt Yok
Çanakçi, P., Çoban, S. (2021) "COVID – 19 SÜRECİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELİ İLE UZAKTAN ÇALGI EĞİTİMİ (VİYOLONSEL ÖRNEĞİ)", İDİL DERGİSİ, 10 (85) Link DOI  
Çanakçi, P., Kaptanoğlu, E. (2015) "TÜRKİYE DE VOKAL MÜZİKTE PİYANO EŞLİK ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55) pp. 198-206 [SSCI] Link  
ÇAVDUR, P.Ç. (2022) "KOROLARIN COVİD-19 SALGINI ÖNCESİ, SÜRECİ VE SONRASINDA ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ", INCES 2022 , Antalya, Türkiye, (Ekim 2022
Çanakçi, P., Çoban, S. (2021) "Uzaktan Eğitim ile Probleme Dayalı Öğrenme Modeline Uygun Viyolonsel Eğitiminin Öğrenci Motivasyonu ve Çalgı Dersine İlişkin Tutumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES , Ankara, Türkiye, (Ekim 2021
Çavdur, P.Ç. (2018) "Turkish Music", EUROPA CANTAT XX TALLINN 2018 , Tallinn, Estonya, (Temmuz 2018
Çanakçi, P. (2017) "Sing Me In - Kaçak ve Göçmenlerin Koro ile Topluma Entegrasyonu", Sing Me In – Erasmus Proje Toplantısı , Girona, İspanya, (Ekim 2017
ÇAVDUR, P.Ç. (2014) "Safranbolu -- Miras Kent, Miras Müzik", V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu , (Eylül 2014
Çavdur, P.Ç., Kaptanoğlu, E. (2014) "Sanayi Kentinde Bir Vaha: Yenişehir Sineması Ve Kültür Merkezi", V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu , Kütahya, Türkiye, (Mayıs 2014
Çavdur, P.Ç., Kaptanoğlu, E. (2014) "Batı Karadeniz'de üç farklı yapıda eğitim veren üniversite Anabilim / Anasanat dalları birinci sınıf öğrencilerinin profilleri", MÜZED "İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi" Konferansı , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2014
Kayıt Yok
Çanakçi, P., Kaptanoğlu, E. (2015) "FOLKLÖR VE MUSİKİSİ İLE KARABÜK", Kitap: 81 İLDE ŞEHİR ve KÜLTÜR KARABÜK, Karabük/Türkiye : Acar Basım - T.C. Karabük Valiliği  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
TÜRKİYE DE VOKAL MÜZİKTE PİYANO EŞLİK ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZLERİ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 5. Genç Koro Şefleri Akademisi, 26-08-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 25-05-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Turne Hazırlığı ve Konser, 08-03-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 14-03-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 07-05-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 30-07-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 17-06-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konser, 26-04-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 5. Genç Koro Şefleri Akademisi Konseri, 31-08-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: İzmir Çoksesli Korolar Festivali Koro Konseri, 14-05-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Arsuz Çocuk Korosu Konseri, 16-08-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Arsuz Çocuk Korosu - Çalıştay, 12-08-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Koro Konseri, 10-06-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Çalıştayı ve Sempozyumu Açılış Konseri, 23-05-2022
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Busenur Ataseven-Kerem Taşlı Viyolonsel Konseri, 25-05-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: European Choral Conductors Masterclass, 29-08-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Choreos - Dream (E)scapes, 05-06-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: European Choral Conductors Masterclass (Eğitmen: Frieder Bernius), 29-08-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Koro Günü Etkinliği - Birlikte Söyle, 12-12-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Konseri, 10-11-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KOROTÜRKİYE, 01-12-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: Revoice International Vocal Ensemble IMC -World Music Forum Konseri, 26-09-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: TRT Ankara Radyosu - Polonya-Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi Konservatuvarı Korosu Ortak Konseri, 01-11-2019
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ankara Dünya Koro Günü Etkinliği ( Konuk Şef: Taum Karni), 08-12-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri (şef: Gürer Aykal), Saygun Filarmoni Korosu Yardımcı Koro Şefi,, 03-04-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Sansev Uluslararası Koro Festivali, 03-05-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu (şef: Çiğdem Aytepe), – S.F.T.G.S.T.F. Müzik Bölümü Korosu Ortak Konseri, Koro Şefi, 14-06-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Türkiye Korolar Şenliği, Koro Şefi, 14-06-2019
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Füsun Sayek XIII. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, 22-09-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Banff Centre for Arts and Creativity ‘Choral Art’ Program, Koro Şefi, 10-02-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): 100 Ses Koro Okulu - Koro Şefliği Sınıfı Kampı, 20-09-2019
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Jan Schumacher Koro Şefliği Çalıştayı, 21-03-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Çello Orkestrası Konseri, 10-05-2019
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): TÜBİTAK 4007 - Yenice Bilim Şenliği, Atölye Yöneticisi, 16-05-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Türkiye Korolar Şenliği, Koro Şefi,, 08-06-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Füsun Sayek XII. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, Koro Şefi - Atölye Uygulayıcısı,, 06-08-2018
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Europa Cantat XX Tallinn, Atölye Yöneticisi,, 31-07-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri, Saygun Filarmoni Korosu Üyesi,, 10-04-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Sansev Uluslararası Koro Festivali, Koro Şefi, 03-05-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Çoksesli Koro Konseri, 02-05-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Dünya Kadınlar Günü Konseri, 08-02-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Çoksesli Koro Konseri, 26-12-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 3. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı, 29-01-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Türkiye Korolar Şenliği, Koro Şefi,, 08-06-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Ortak Çoksesli Koro Konseri, 14-12-2018
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Dünya Kadınlar Günü Konseri, 09-02-2018
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kardemir’de İş Sağlığı Güvenliği Haftası Etkinlikleri Koro Konseri, 03-05-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Her Telden Orkestra ve Koro Konseri,, 25-04-2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Sing Me In – Erasmus Proje Toplantısı, Temsilci, 24-10-2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konseri, 31-08-2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konseri, 01-09-2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Choreos Konseri, 28-08-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: 5.Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Koro Konseri, 05-05-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Müzik Bölümü Oda Korosu Eğitim Konseri 2 – Koro Konseri, 28-04-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kodaly Eğitim Günleri Konseri - Uygulamacı Katılımcı, 12-10-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi 2. Sanat ve Tasarım Günleri Koro Konseri,, 14-03-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Çoksesli Koro Konseri, 08-04-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Kadınlar Günü Oda Müziği Konseri, 08-02-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Revoice International Vocal Ensemble Koro Konseri, 03-02-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Genç Koro Şefleri Akademisi - III Konseri, 28-01-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Genç Koro Şefleri Akademisi - III Uygulamacı Katılımcı, 23-01-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kodaly Eğitim Günleri - Uygulamacı Katılımcı, 09-10-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: 4. Genç Koro Şefleri Akademisi, 21-12-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Diğer: Koro Türkiye, 01-12-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: KoroTürkiye 1. Çalışma Oturumu, 01-12-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Pınar Çanakçı - Mustafa Avşar - Hacı Bekir Kurşunet Oda Müziği Konseri, 26-05-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü GSE Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı - Yüksek Lisans Doktora Programı Oda Müziği Konseri, 18-05-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 26-07-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü GSE Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı - Atatük Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Yıl Sonu Konseri, 31-05-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Viyolonsel Konseri, 30-05-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 31-07-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): World Youth Choir - Special Concert for Immigrants, 29-07-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 29-07-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 28-07-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Safranbolu Fethi Toker GSTF Müzik Bölümü Korosu - Eğitim Konseri, 04-03-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 25-07-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Müzik Sizinle - Orkestra Koro Konseri, 25-02-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 24-07-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Fakültemiz Müzik Bölümü ile Safranbolu IMKB Güzel Sanatlar Lisesinin birlikte söylediği şarkılar müzik severlerle buluştu. Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR A.Ş.) temellerinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 79’uncu yıl dönümü kutlamaları, 03-04-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Sansev 4. Korolar Festivali Konseri, 05-05-2016
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünya Gençlik Korosu Koro Konseri, 23-07-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Yiğit Yiğit Viyolonsel Resitali, 10-04-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: The Brussels Hungarian Ball, 31-01-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Revoice Brüksel Konseri, 01-02-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Voices of Spirit Festivali Açılış Konseri, 20-11-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Europa Cantat 2015 A13 Atölyesi Final Konseri, 30-07-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Revoice International Vocal Ensemble Pecs Europa Cantat Festival Konseri, 02-08-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi SFTGSTF Müzik Bölümü ve Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri Karma Koro ve Orkestra Konseri, 10-06-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Çocuk Şarkıları Konseri, 05-01-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Nepal depremi için özel koro konseri ve TV kaydı, 07-05-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ve Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri Karma Koro ve Orkestra Konseri, 09-06-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Müzik Eğitimi Yüksek Kurum Yöneticileri Toplantısı, 03-04-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Dünyanın Şarkısı-Koro Konseri, 18-05-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Revoice International Vocal Ensemble Halk Konseri, 08-05-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Karabük Üniversitesi Safranbolu FTGSTF Koro Dinletisi, 03-12-2015
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Revoice International Vocal Ensemble İtalya EXPO 2015 tanıtım konseri, 09-05-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Kadınlar Günü Konseri, 09-03-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ece Kaptanoğlu
Karabük Üniversitesi
2015 2
Sibel Çoban
Marmara Üniversitesi
2021 2
Ece Kaptanoğlu
-
2014 2
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı 5640
YÖKSİS Bilim Alanı Müzik 1703
Anahtar Kelimeler Müzik Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 90 0 10 10 0 0 30 5 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 378 . - 541 . 531 . - - 591 . 610 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 53 . - 139 . 143 . - - 143 . 184 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 24 . - 86 . 74 . - - 91 . 92 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri