img

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KÜÇÜKKARA

  • Eflani Meslek Yüksekokulu
  • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
  • Çevre Sağlığı Pr

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
76
Atıf
20
h-index
3
Proje
23
WoS
Yayın
9
Atıf
63
h-index
6
Scopus
Yayın
9
Atıf
74
h-index
6
Google Scholar
Yayın
33
Atıf
354
h-index
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi (Dr), 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri (Yl) (Tezli), 1988, 1991
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Yüksekokulu, Su Ürünleri Pr., 1985, 1989
Araştırma Alanları
Avlama Teknolojileri, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi (Dr), 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri (Yl) (Tezli), 1988, 1991
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Yüksekokulu, Su Ürünleri Pr., 1985, 1989
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Su Ürünleri Avlama Teknolojileri
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Su Ürünleri Su Kalitesi ve Su kirliliği
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Eflani Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Türkiye
2021-2023, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2019-2020, Yönlendirilmiş Çalışma, Ön Lisans
Kayıt Yok
Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2021-2023
Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2021
Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2019
Tıbbi Sülük Hirudo sulukii Türünün Labaratuvar Ortamında Büyüme ve Üreme Özellikleri ile Yaşama Oranlarının Araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2020
Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice Baraj Gölleri’nin (Eskişehir, Ankara) Trofik Seviyesi ve Alabalık Yetiştiriciliği Açısından İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2016-2018
Göller Bölgesi Ova kurbağası (Rana ridibunda Pallas, 1771) Stoklarının Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2012-2014
Göller Bölgesi Ova kurbağası Pelophylax ridibunda Pallas, 1771 (Rana ridibunda Pallas, 1771) Stoklarının Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2012-2013
Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2014
Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2014
Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2014
Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit Populasyonlarının İzlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2012
Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2014
STK EĞİTİM Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat (Balıkçı Eğitimleri Grubu) (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Eğitmen , 2010-2010
Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit populasyonlarının izlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2012
Orta-Batı Anadolu Kaynak Sularının Son Durumu ve Üretim Potansiyelleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2010-2012
Isparta, Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2007-2011
Manyas (Kuş) Gölündeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2007-2008
Manyas (Kuş) Gölündeki Ekonomik Balık Türlerinin Stok Tahmini (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2007-2008
Kültür Ortamında Yetiştirilen Kerevit Yavrularının Yaşama Oranlarının Artırılması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2007-2010
"Probiyotik Uygulamalarının Astacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi", (Proje Numarası: TÜBİTAK-1060O353) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2006-2008
PROBİYOTİK UYGULAMALARININ ASTACUS LEPTODACTYLUS YAVRULARININ BÜYÜME VE YAŞAMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2006-2008
Gökkuşağı Alabalığı Anaçlarında Fotoperyot Rejimi Uygulamaları ile Mevsimdışı Yumurt alımı Üzerine Araştırmalar (TAGEM-HAYSÜD-98/12/03/002) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 1998-2002
Yetiştiriciliğe Uygun Su Kaynaklarının Tespiti (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 1994-2013
Kayıt Yok
Ceylan, M., Küçükkara, R., Karataş, E. (2023) "Effects of cocoon incubation angle on hatching success of medicinal leeches (Hirudo spp.)", Invertebrate Reproduction & Development, 67 (0) pp. 121-128 [SCI Expanded] DOI       
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E., Tunç, M., Sağlam, N. (2021) "Growth, survival and reproduction of the Turkish medicinal leech, Hirudo sulukii", Invertebrate Reproduction & Development, 65 (1) pp. 57-68 [SCI Expanded] DOI       
ZENGİN, M., İLHAN, S., KÜÇÜKKARA, R., GÜLER, M., OKTAY, Ç. (2021) "Yeniçağa Gölü (Bolu, Türkiye) Balıkçılık Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme", Acta Aquatica Turcica, 17 (4) pp. 489-503 [TR Dizin] DOI      
Ceylan, M., Küçükkara, R., Akcimen, U. (2019) "Effects of broodstock density on reproduction efficiency and survival of southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820", AQUACULTURE, 498 (0) pp. 279-284 [SCI] Link DOI      
Ceylan, M., Küçükkara, R., Akcimen, U., Yener, O. (2017) "Reproduction efficiency of the Horse Leech, Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758)", INVERTEBRATE REPRODUCTION DEVELOPMENT, 61 (3) pp. 182-188 [SCI Expanded] Link DOI      
Cilbiz, M., Uysal, R., Alp, A., Yegen, V., Yagci, M.A., Yagci, A., Küçükkara, R. (2017) "Mesh Size Recommendation for Turkey Pike (Esox lucius L., 1758) Gillnet Fishery", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 17 (4) pp. 815-820 [SCI Expanded] Link DOI       
Erol, K.G., Çınar, Ş., Didinen, B., Özkök, R., Cilbiz, N., Küçükkara, R., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Koca, B.S., Diler, O. (2017) "Farklı Yem ve Stok Yoğunluğunun Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juvenillerinin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 3 (3) pp. 159-165 [TR Dizin] Link DOI      
Erol, K.G., Özkök, R., Cilbiz, N., Küçükkara, R., Çınar, Ş., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Diler, Ö., Didinen, B.I., Koca, S.B. (2017) "Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 3 (3) pp. 159-165 [TR Dizin] Link DOI  
Didinen, B., Koca, B.S., Metin, S., Diler, O., Erol, K.G., Dulluc, A., Koca, H.U., Yigit, N.O., Ozkok, R., Küçükkara, R. (2016) "Effect of lactic acid bacteria and the potential probiotic Hafnia alvei on growth and survival rates of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) stage II juveniles", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 15 (4) pp. 1307-1317 [SCI Expanded] Link       
Ceylan, M., Cetinkaya, O., Küçükkara, R., Akcimen, U. (2015) "Reproduction Efficiency of the Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15 (0) pp. 411-418 [SCI Expanded] Link DOI        
Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın, Y.M., Çetinkaya, S., Yağcı, A., Bostan, H., Cesur, M., Küçükkara, R. (2015) "İznik Gölü (Bursa/Türkiye)'ndeki Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Büyüme Özellikleri", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1) pp. 19-27 [TR Dizin] DOI     
Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke, T. (2015) "Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1) pp. 1-7 [TR Dizin] Link DOI     
Çınar, Ş., Küçükkara, R., Balık, İ., Ceylan, M., Erol, K.G., Yeğen, V., Bulut, C. (2013) "ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ’NDEKİ BALIK FAUNASININ TESPİTİ, TÜR KOMPOZİSYONU VE TİCARİ AVCILIĞIN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI", Journal of FisheriesSciences.com, 7 (4) pp. 24-31 [TR Dizin] Link      
Bulut, C., Akcimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2012) "Isparta Çandır Göksu kaynağı üzerindeki alabalık işletmelerinin dere suyuna olan etkileri", Journal of FisheriesSciences.com, 6 (4) pp. 331-340 [TR Dizin] Link   
Sener, E., Terzi, O., Sener, S., Kucukkara, R. (2012) "Modeling of water temperature based on GIS and ANN techniques: Case study of Lake Egirdir (Turkey)", Ekoloji, 21 (83) pp. 44-52 [SCI] DOI     
Bulut, C., Akcimen, U., Küçükkara, R., Savaşer, S., Uysal, K., Köse, E., Tokatlı, C. (2012) "ALABALIK ÜRETİMİ YAPILAN AKPINAR DERESİ (DENİZLİ) SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 2 (2) pp. 61-68 [TR Dizin] Link   
Bulut, C., Akcimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E. (2012) "KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Journal of the Institute of Science & Technology of Dumlupinar University/Dumlupinar Üniversitesi Fen Bilimleri, (28) pp. 1-10 [TR Dizin] Link   
Şener, E., Terzi, Ö., Şener, Ş., Küçükkara, R. (2012) "Modeling of Water Temperature Based on GIS and ANN Techniques Case Study of Lake Eğirdir Turkey", Ekoloji, 21 (83) pp. 44-52 [SCI Expanded] Link DOI  
Koca, B.S., Yigit, N.O., Dulluc, A., Erol, K.G., Cilbiz, N., Küçükkara, R. (2011) "Appropriate Usage Level of Shrimp Waste Meal as Chitin Source for Feeding Young Crayfish (Astacus leptodactylus Esch 1823)", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, 31 (3) pp. 207-210 [SCI Expanded] Link       
Erol, K.G., Özkök, R., Küçükkara, R., Çınar, Ş. (2010) "Tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) yetiştiriciliğinde yavru dönemde muhtemel ölüm nedenleri", Acta Aquatica Turcica, 6 (2) pp. 23-30 [TR Dizin] Link   
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2010) "KARANFİLLİÇAY DERESİ SUYUNUN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE AKUAKÜLTÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (21) pp. 1-8 [TR Dizin] Link   
Çınar, Ş., Küçükkara, R., Ceylan, M., Çubuk, H., Erol, K.G., Akcimen, U., Savaşer, S. (2008) "Uluabat Gölü’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) populasyonu’nun büyüme parametrelerinin araştırılması", Su Ürünleri Dergisi, 25 (4) pp. 289-293 [TR Dizin] Link      
TÜMGELİR, L., ÇUBUK, H., ÇINAR, Ş., ÖZKÖK, R., KÜÇÜKKARA, R., CEYLAN, M., EROL, K., ÇETİNKAYA, S. (2007) "Eğirdir Gölü'ndeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri", Türk Sucul Yaşam Dergisi, 0 (8) pp. 200-208 Link  
ÇUBUK, H., BALIK, İ., ÇINAR, Ş., ÖZKÖK, R., TÜMGELİR, L., KÜÇÜKKARA, R., EROL, K., UYSAL, R., YAĞCI, M. (2007) "EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM", TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, 0 (8) pp. 182-188 Link  
Küçükkara, R. (2023) "BEYMELEK LAGÜN GÖLÜ’NDEKİ (DEMRE-ANTALYA-TÜRKİYE) ÇİPURA BALIĞI POPÜLASYONUNUN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİ", ÇANKAYA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH , (pp. 113-114), Ankara, Türkiye, (Nisan 2023
Çadırcı, Ş., Çağlayan, A., Küçükkara, R. (2023) "THE EFFECT OF GENETIC SELECTION ON TABLE EGG PRODUCTION", INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – VIII , (pp. 821-824), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2023
Çadırcı, Ş., Çağlayan, A., Küçükkara, R. (2023) "THE EFFECT OF GENETIC SELECTION ON POULTRY MEAT PRODUCTION", INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – VIII , (pp. 825-829), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2023
Çağlayan, A., Çadırcı, Ş., Küçükkara, R. (2023) "THE EFFECTS OF VARIOUS FEED ADDITIVES USED IN QUAIL ON THE YIELD PARAMETERS", INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – VIII , (pp. 842-847), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2023
Çağlayan, A., Çadırcı, Ş., Küçükkara, R. (2023) "HERD MANAGEMENT IN THE PREVENTION OF NEONATAL CALF DEATHS", INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES – VIII , (pp. 848-856), Aksaray, Türkiye, (Mayıs 2023
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Savaşer, S., Uysal, R., Yegen, V., Demir, A., Bilgin, F., Çetinkaya, O. (2021) "Kızılırmak Deltasındaki Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) Popülasyonlarının Üreme Döneminin Belirlenmesi", 9. Ulusal Limnoloji Sempozyumu , (pp. 32), Burdur, Türkiye, (Ağustos 2021
Ceylan, M., Küçükkara, R., Uysal, R., Erbatur, İ., Savaşer, S., Çetinkaya, O., Bilgin, F., Yegen, V., Demir, A. (2019) "Some Biological Parameters of the Medicinal Leech Populations in Kızılırmak Delta, Turkey", 2nd International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , (pp. 74), Elazığ, Türkiye, (Ekim 2019
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E. (2019) "Unusual function of wetlands as hirudotherapy centers: An ignored threat in terms of preventive medicine", 1st International Conference on Preventive Medicine , (pp. 69), Antalya, Türkiye, (Kasım 2019
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E., Tunç, M., Sağlam, N. (2019) "Reproduction and Growth Performance of the Medicinal Leeches (Hirudo sp.)", 14th International Young Scientists’ Conference “Biology: From a Molecule Up to the Biosphere” , (pp. 5), Kharkiv, Ukrayna, (Kasım 2019 
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E., Tunç, M., Sağlam, N. (2019) "Reproduction and Growth Performance of the Medicinal Leeches (Hirudo sp.)", 14th International Young Scientists' Conference "Biology: From a Molecule Up to the Biosphere , (pp. 5), Kharkiv, Ukrayna, (Kasım 2019
Küçükkara, R., Ceylan, M., Zengin, M., Salih, İ. (2018) "Hirudinea Fauna of the Lake Yeniçağa (Bolu, Turkey)", 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , (pp. 128), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018 
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Cilbiz, M., Savaşer, S., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2018) "Hirudinea Fauna of the Wetlands in Isparta Province, Turkey", FABA 2018 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , Ankara, Türkiye, (Kasım 2018
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Savaşer, S., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2018) "Status Of The Medicinal Leech Populations In Lakes Region Of Turkey", 1st International Health Sciences and Life Congress , (pp. 572-573), Burdur, Türkiye, (Mayıs 2018 
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Savaşer, S., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2018) "Status of the Medicinal Leech Populations in Lakes Region of Turkey", 1nd International Health Science and Life Congress , Burdur, Türkiye, (Mayıs 2018
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Cilbiz, M., Savaşer, S., Meke, T., Çınar, Ş., Sağlam, N. (2018) "Hirudinea Fauna of the Wetlands in Isparta Province, Turkey.", 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , Ankara, Türkiye, (Ekim 2018
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Savaşer, S., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Sağlam, N. (2018) "Status Of The Medicinal Leech Populations In Lakes Region Of Turkey.", 1st International Health Sciences and Life Congress , Burdur, Türkiye, (Mayıs 2018
Ceylan, M., Erbatur, İ., Küçükkara, R., Akçimen, U., Bulut, C., Cilbiz, M., Savaşer, S., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2018) "Hirudinea Fauna of the Wetlands in Isparta Province, Turkey", 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , (pp. 56), Ankara, Türkiye, (Aralık 2018
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Akçimen, U., Savaşer, S., Bulut, C., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2017) "Catch Efficiency of Medicinal Leech in Turkish Lake Region", LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , Isparta, Türkiye, (Ekim 2017 
Ceylan, M., Küçükkara, R., Akçimen, U., Cesur, M., Çapkın, K., Bilgin, F. (2017) "First Report on Introduction of Medicinal Leech to The Wildlife", 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , (pp. 157), Isparta, Türkiye, (Ekim 2017 
Yoldaş, B., Akçimen, U., Bulut, C., Uysal, R., Yegen, V., Savaşer, S., Küçükkara, R. (2017) "Water Quality Characteristics of Rivers Feeding into Sarıyar Dam", LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , Isparta, Türkiye, (Ekim 2017
Yoldaş, B., Akçimen, U., Bulut, C., Yener, O., Yegen, V., Savaşer, S., Küçükkara, R. (2017) "Evaluation of Water Quality Parameters of Gökçekaya Dam Lake", LimnoFish-2017, 1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , Isparta, Türkiye, (Ekim 2017
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Akçimen, U., Savaşer, S., Bulut, C., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Sağlam, N. (2017) "Catch Efficiency of Medicinal Leech in Turkish Lake Region.", 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , Isparta, Türkiye, (Ekim 2017
Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Akçimen, U., Savaşer, S., Bulut, C., Cilbiz, M., Meke, T., Çınar, Ş., Kara, D., Sağlam, N. (2017) "Catch Efficiency of Medicinal Leech in Turkish Lake Region", 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries , (pp. 173), Isparta, Türkiye, (Ekim 2017
Küçükkara, R., Ceylan, M., Akçimen, U. (2016) "Effects of Broodstock Density on Reproduction Efficiency of Medicinal Leech (Hirudo verbana Carena, 1820)", FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , (pp. 75), Antalya, Türkiye, (Kasım 2016
Ceylan, M., Küçükkara, R., Akçimen, U., Yener, O. (2015) "At Sülüğü (Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758))’nün Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 495), İzmir, Türkiye, (Eylül 2015
Ceylan, M., Çetinkaya, O., Akçimen, U., Küçükkara, R. (2015) "Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Avcılığında Bazı Çevresel Değişkenlerin Günlük Av Verimi Üzerine Etkileri", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 198), İzmir, Türkiye, (Eylül 2015
Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., Meke, T. (2014) "Manyas Gölü’nde (Balıkesir-Türkiye) Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağların Seçiciliğinin Araştırılması", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 68-69), Elazığ, Türkiye, (Haziran 2014
Ceylan, M., Çetinkaya, O., Küçükkara, R., Akçimen, U. (2014) "The Reproduction Efficiency of the Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences , (pp. 81), Trabzon, Türkiye, (Eylül 2014
ŞENER, Ş., ŞENER, E., Küçükkara, R. (2012) "Antropojenik Kökenli Kirleticilerin Yüzey Sularına Etkileri: Kovada Gölü Örneği", 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu , Türkiye, (Ağustos 2012
ŞENER, E., Uysal, R., ŞENER, Ş., Küçükkara, R. (2012) "Sığ Göllerde Batımetrik Özelliklerin Yüksek Çözünürlüklü WORLDVIEW-2 Uydu Görüntüsü İle Değerlendirilmesi: Eğirdir Gölü Örneği", 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu , Türkiye, (Ağustos 2012
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E. (2012) "BURDUR KESTEL ÇAYI’NIN SU KALİTESİ ÜZERİNE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI İŞLETMELERİNİN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ETKİLERİ", Ekoloji – 2012 Sempozyumu , Kilis, Türkiye, (Mayıs 2012
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Köse, E., Tokatlı, C. (2012) "Alabalık Üretimi Yapılan Akpınar Deresi (Denizli) Su Kalitesinin Değerlendirilmesi", Ekoloji 2012 Sempozyumu , Kilis, Türkiye, (Mayıs 2012
Bulut, C., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Şener, E. (2012) "Uluabat Gölü’nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu", 5.Limnoloji Sempozyumu , Isparta, Türkiye, (Ağustos 2012
Küçükkara, R., Ceylan, M., Korkut, S.O., Çapkın, K., Bulut, C., Erol, K.G., Savaşer, S., Cilbiz, N. (2012) "Manyas Gölü’ndeki Gümüşi Havuzbalığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri", 5.Limnoloji Sempozyumu , Isparta, Türkiye, (Ağustos 2012
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2012) "Isparta Gökbüvet Kaynağı Üzerine Kurulu Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Su Kalitesi Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkileri.", Uluslararası katılımlı FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Kasım 2012
Bulut, C., Küçükkara, R. (2012) "Manyas Gölü’nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu.", Uluslararası katılımlı, FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu , Eskişehir, Türkiye, (Kasım 2012
Cafer, B., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Şener, E. (2012) "Uluabat Gölü'nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu", 5. Ulusal LİMNOLOJİ Sempozyumu , Türkiye, (Ağustos 2012
Küçükkara, R., Ceylan, M., Korkut, S.O., Çapkın, K., Bulut, C., Erol, K.G., Savaşer, S., Cilbiz, N. (2012) "Manyas Gölü’ndeki Gümüşi Havuzbalığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri", V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu , (pp. 28), Isparta, Türkiye, (Ağustos 2012
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2011) "Isparta Çandır Göksu Kaynağı Üzerindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkilerinin İncelenmesi", 16. Su Ürünleri Sempozyumu , Antalya, Türkiye, (Kasım 2011
ŞENER, Ş., ŞENER, E., Küçükkara, R. (2010) "Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings , (pp. 620-628), Türkiye, (Kasım 2010)
Şener, Ş., Şener, E., Küçükkara, R. (2010) "Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters,", Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, USAYS , Konya, Türkiye, (Ekim 2010
Cilbiz, M., Diler, İ., Küçükkara, R., Cilbiz, N. (2009) "Farklı Ticari ve Canlı Yemlerle Beslenen Kerevit Yavrularının (Astacus leptodactylus) Yaşama Oranı, Büyüme ve Pigmentasyonu Üzerine Etkileri", XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (Rize) , (pp. 264), Türkiye, (Ağustos 2009
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2009) "Karanfilliçay Deresi Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi ve Akuakültür Açısından Değerlendirilmesi", XV. Ulusal Su Günleri Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Temmuz 2009
Bulut, C., Atay, R., Uysal, K., Küçükkara, R., İşçen, C.F., Yılmaz, V. (2009) "İznik Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi", XV. Ulusal Su Günleri Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Temmuz 2009
Çınar, Ş., Küçükkara, R., Balık, İ., Çubuk, H., Ceylan, M., Erol, K.G., Yegen, V. (2009) "Uluabat (Apolyont) Gölü'ndeki Balık Faunasının Tespiti ve Tür Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , (pp. 130), Rize, Türkiye, (Temmuz 2009
Erol, K.G., Diler, Ö., Küçükkara, R., Özkök, R., Cilbiz, N., Çınar, Ş., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Didinen, B.I. (2009) "Farklı Yem ve Stok Yoğunluğunun Kerevit Yavrularının (Astacus leptodactylus) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi", Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı , (pp. 27), Isparta, Türkiye, (Haziran 2009
Ceylan, M., Küçükkara, R., Bilçen, E., Tümgelir, L., Çınar, Ş., Meke, T., Cilbiz, M. (2009) "Manyas Gölü’ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri", Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu , (pp. 44), Elazığ, Türkiye, (Ekim 2009
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2008) "Isparta Aksu Deresindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Etkisi", VI. Ulusal Su Günleri Sempozyumu , Kahramanmaraş, Türkiye, (Aralık 2008
Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S. (2008) "The Effect of Trout Aquaculture Facilities on Water Quality of Kanlıçay Stream (Çameli /Denizli)", Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture (EIFAC) , Antalya, Türkiye, (Mayıs 2008
Çınar, Ş., Küçükkara, R., Ceylan, M., Çubuk, H., Erol, K.G., Akçimen, U., Savaşer, S. (2008) "Uluabat Gölü’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) Populasyonunun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması", III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu , (pp. 10), İzmir, Türkiye, (Ağustos 2008
Özkök, R., Çubuk, H., Tümgelir, L., Uysal, R., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Erol, K.G., Ceylan, M. (2007) "Eğirdir Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri", Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu , (pp. 313-322), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2007
Tümgelir, L., Çubuk, H., Çınar, Ş., Özkök, R., Küçükkara, R., Ceylan, M., Erol, K.G., Çetinkaya, S. (2007) "Beyşehir Gölü’ndeki Tatlısu Kefali (Leuciscus lepidus Heckel, 1843) Populasyonunun Büyüme Özellikleri", Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu , (pp. 200-208), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2007 
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Effect of lactic acid bacteria and the potential probiotic Hafnia alvei on growth and survival rates of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) stage II juveniles
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
3 0 0 0 0 1 0 0 4
2
Modeling of Water Temperature Based on GIS and ANN Techniques Case Study of Lake Eğirdir Turkey
Ekoloji
3 0 0 0 0 0 0 0 3
3
Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
2 0 0 0 1 0 0 0 3
4
Growth, survival and reproduction of the Turkish medicinal leech, Hirudo sulukii
Invertebrate Reproduction & Development
1 0 0 0 1 0 0 0 2
5
Effects of broodstock density on reproduction efficiency and survival of southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820
AQUACULTURE
1 0 0 0 0 1 0 0 2
6
Reproduction efficiency of the Horse Leech, Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758)
INVERTEBRATE REPRODUCTION DEVELOPMENT
0 0 0 0 2 0 0 0 2
7
Appropriate Usage Level of Shrimp Waste Meal as Chitin Source for Feeding Young Crayfish (Astacus leptodactylus Esch 1823)
PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8
Reproduction Efficiency of the Medicinal Leech Hirudo verbana Carena, 1820
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
1 0 0 0 0 0 0 0 1
9
Tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) yetiştiriciliğinde yavru dönemde muhtemel ölüm nedenleri
Acta Aquatica Turcica
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
KARANFİLLİÇAY DERESİ SUYUNUN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE AKUAKÜLTÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mustafa Ceylan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2007 - 2021 37
Soner Savaşer
-
2008 - 2021 30
Şakir Çınar
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2018 28
Ufuk Akçimen
-
2008 - 2018 25
Cafer Bulut
-
2008 - 2018 16
İsmail Erbatur
-
2017 - 2021 15
Turgay Meke
-
2009 - 2018 15
Naim Sağlam
Fırat Üniversitesi
2017 - 2021 12
Cafer Bulut
-
2010 - 2018 12
Kâzım Uysal
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2008 - 2012 11
Mehmet Cilbiz
-
2009 - 2018 10
Kamile Gonca Erol
-
2007 - 2017 9
Levent Tümgelir
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2017 8
Rahmi Uysal
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2021 8
Remziye Özkök
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2017 8
Hıdır Çubuk
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2009 7
Nihal Cilbiz
-
2009 - 2017 7
Ufuk Akcimen
-
2008 - 2019 7
Deniz Kara
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2017 - 2018 6
Vedat Yegen
-
2009 - 2021 6
Emin Karataş
Sinop Üniversitesi
2019 - 2023 5
K. G. Erol
-
2008 - 2017 5
Karabük Üniversitesi
2023 4
Karabük Üniversitesi
2023 4
Erhan Şener
Süleyman Demirel Üniversitesi
2010 - 2012 4
Esengül Köse
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2012 4
Cem Tokatlı
Trakya Üniversitesi
2012 4
Mehmet Cilbiz
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2009 - 2018 4
Osman Çetinkaya
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2014 - 2021 4
Ramazan KÜÇÜKKARA
Karabük Üniversitesi
2007 - 2023 4
Mustafa Ceylan
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2023 3
Soner Çetinkaya
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 - 2015 3
Bahadir S. Koca
-
2011 - 2017 3
ERHAN ŞENER
-
2010 - 2012 3
Fuat Bilgin
-
2017 - 2021 3
Kadir Çapkın
-
2012 - 2017 3
Meryem Tunç
-
2019 - 2021 3
Osman Yener
-
2015 - 2017 3
ŞEHNAZ ŞENER
-
2010 - 2012 3
İsmet Balık
Akdeniz Üniversitesi
2009 - 2013 2
Ahmet Alp
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2015 - 2017 2
Behire Işıl Didinen
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2009 - 2017 2
Şehnaz Şener
Süleyman Demirel Üniversitesi
2010 - 2012 2
Öznur Diler
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2009 - 2017 2
K.Gonca EROL
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 2
Mustafa ZENGİN
TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2018 - 2021 2
A. Dulluc
-
2011 - 2016 2
Abdullah Demir
-
2019 - 2021 2
B. Didinen
-
2016 - 2017 2
Belgin Yoldaş
-
2017 2
Gül Nihan Öztürk
-
2012 2
Mehmet Cesur
-
2015 - 2017 2
O. Diler
-
2016 - 2017 2
Süleyman Oğuz Korkut
-
2012 2
Vedat Yeğen
-
2013 - 2015 2
İbrahim Diler
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2009 1
Seval Bahadır Koca
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2017 1
Özlem Terzi
-
2012 1
Çağatay OKTAY
Tarım ve Orman Bakanlığı
2021 1
İsmet BALIK
Akdeniz Üniversitesi
2007 1
Meral YAĞCI
Tarım ve Orman Bakanlığı
2007 1
Mukadder GÜLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
2021 1
Salih İLHAN
TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2021 1
Abdulkadir Yagci
-
2017 1
Abdulkadir Yağcı
-
2015 1
Bulut Cafer
-
2012 1
Cansu Filiz İşçen
-
2009 1
Erdal Bilçen
-
2009 1
Erhan Sener
-
2012 1
H. U. Koca
-
2016 1
Hasan Bostan
-
2015 1
İlhan Salih
-
2018 1
Kazım Uysal
-
2012 1
Meral Apaydm Yagci
-
2017 1
N. O. Yigit
-
2016 1
Nalan Ozgur Yigit
-
2011 1
Osman Cetinkaya
-
2015 1
Ozlem Terzi
-
2012 1
R. Ozkok
-
2016 1
Ramazan Atay
-
2009 1
Ramazan Kucukkara
-
2012 1
S. Metin
-
2016 1
Sehnaz Sener
-
2012 1
Veysel Yılmaz
-
2009 1
Yağcı Meral Apaydın
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 5143
YÖKSİS Bilim Alanı Su Ürünleri 807
Anahtar Kelimeler Avlama Teknolojileri, Su Kalitesi ve Su kirliliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 84 55 158 35 70 0 67 0 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 585 . 608 . 555 . 637 . 590 . - 607 . - 560 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 280 . 319 . 246 . 339 . 291 . - 294 . - 253 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 133 . 156 . 110 . 149 . 141 . - 122 . - 110 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 8 . 19 . 10 . 18 . 16 . - 8 . - 12 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 40 . 53 . 36 . 57 . 59 . - 47 . - 40 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 53 . 77 . 44 . 85 . 64 . - 49 . - 56 . -
Toplam Yayın 5 2 10 7 5 0 3 0 6 0
Toplam Makale 3 1 4 0 1 0 2 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 1 6 7 4 0 1 0 5 0
Makale (SCI) 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 5 5 4 0 0 0 5 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri