img

Prof. Dr. Ramazan UYGUN

  • İşletme Fakültesi
  • Girişimcilik
  • Girişimcilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
31
Atıf
8
h-index
1
Proje
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Araştırma Alanları
Girişimcilik, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2007, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2003, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 75, Güz, 2015
İngilizce, ÜDS, 62, Bahar, 2003
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Girişimcilik
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Stratejik Yönetim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Organizasyon Örgütsel Davranış
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2015-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2004-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2019-, Genç Girişimciler Kulubü Akademik Danışmanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
2012-2013, Bek Komisyon Üyeliği, Biga İibf Fakülte Temsilcisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bologna Koordinatörü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
2008-2015, Proje Geliştirme ve Girişim Topluluğu Akademik Danışman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Oktay Gözelceoğlu, Yüksek Lisans, GİRİŞİMCİLİK DENEYİMİNE DAYALI GİRİŞİMCİ TÜRLERİNİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN VE GİRİŞİMSEL BEŞERİ SERMAYELERİNİN ARAŞTIRILMASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Selver Kahraman Kıymaz, Yüksek Lisans, Girişimcilik davranışında düzenleyici odak teorisi ile planlı (Causatıon) ve doğaçlama (Effectuatıon) karar alma süreçleri arasındaki ilişkinin araştırılması: Karabük ilinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Alp Eray Yaldız, Yüksek Lisans, Girişimci liderliğin iç girişimcilik uygulamalarına etkisi iletişim sektöründe bir araştırma: Turkcell örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Uğur Sezgin, Yüksek Lisans, Türkiye'de girişimcilik alanında yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik ve içerik analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Demirci, Yüksek Lisans, Özel okullarda kurumsal imaj ve kurumsal itibar algısının incelenmesi: Karabük Özel Açı Koleji örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmet Kocaman, Yüksek Lisans, Girişimsel çıkış davranışına beşeri sermaye faktörlerinin etkisinin araştırılması: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bora Poyraz, Yüksek Lisans, Lojistik hizmeti veren şirketlerde kurumsal girişimciliğin liman işletmleri bağlamında incelenmesi: Çelebi Bandırma Limanı örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Caner Günaydın, Yüksek Lisans, Girişimcilik deneyimine dayalı girişimci türlerinin girişimsel tutum ve davranışlarının araştırılması: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdullah Eren, Yüksek Lisans, Girişimsel öz-etkinlik ve fırsat tanımlamanın üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki rolünün incelenmesi: Karabük Üniversitesinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Aykut, Yüksek Lisans, Uluslararası girişimcilikte girişimsel fırsatların keşfedilmesi ve değerlendirilmesinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yusuf Kedilioğlu, Yüksek Lisans, Ekolojik girişimciliğin Türkiye kapsamında araştırılması: Örnek vakalardan model ve stratejiler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ceyda Bektaş, Yüksek Lisans, Girişimcilik kariyerinin tercihinde ve sürdürülmesinde kadın girişimcilerin karşılaştığı engeller ve sorunların araştırılması: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Bashır Ahmad Shıva, Yüksek Lisans, Sosyal medyanın ve sosyal ağların dijital girişimcilik üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Yelda Mıhçı, Yüksek Lisans, Psikolojik sermayenin örgütsel sessizlik üzerine etkisinin incelenmesi muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Aysun Kırsolak, Yüksek Lisans, Üniversitelerin girişimsel destinasyon oluşumuna etkileri: Karabük 100. Yıl Mahallesi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Furkan Asar, Yüksek Lisans, Girişimcilerin iş kurma motivasyon nedenlerinin araştırılması ve taksonomisi: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Volkan Taşcı, Yüksek Lisans, Üniversite öğrencilerinde girişimcilik niyeti ve kariyer planlaması ilişkisi: Karabük Üniversitesinde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
İmran Özdemir, Yüksek Lisans, Kadın girişimcilerin iş kurma niyet ve davranışlarının incelenmesi: Karabük ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Köksal Koçer, Yüksek Lisans, İşletmelerde girişimcilik eğiliminin iç girişimcilik uygulamalarına etkisi: Turizm sektöründe bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2021-2022, AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2021-2022, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ 1 Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2021-2022, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L. (Uzaktan Eğitim), Yüksek Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2021-2022, PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE YAKLAŞIMLARI Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L., Yüksek Lisans
2021-2022, İLETİŞİM BİLİMİ VE ÖRGÜTSEL iLETİŞİM Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm, Lisans
2021-2022, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktuerya Bilimleri Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2021-2022, KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ II Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2021-2022, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2021-2022, İLETİŞİM Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2021-2022, İŞLETMEYE GİRİŞ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 1. Sınıf, Lisans
2020-2021, İLETİŞİM BİLİMİ VE ÖRGÜTSEL iLETİŞİM Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm, Lisans
2020-2021, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktuerya Bilimleri Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2020-2021, KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ II Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2020-2021, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Lisans
2020-2021, İŞLETMEYE GİRİŞ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 1. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2020-2021, AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2020-2021, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ 1 Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2020-2021, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L. (Uzaktan Eğitim), Yüksek Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2020-2021, PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2020-2021, GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE YAKLAŞIMLARI Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L., Yüksek Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf, Lisans
2019-2020, İLETİŞİM BİLİMİ VE ÖRGÜTSEL iLETİŞİM Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2019-2020, KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ II Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L. (Uzaktan Eğitim), Yüksek Lisans
2019-2020, PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi LEE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE YAKLAŞIMLARI Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L., Yüksek Lisans
2019-2020, İşletmeye Giriş, İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, 1.sınıf, Lisans
2019-2020, Aile İşletmeleri ve Uzlaşma Yönetimi, Girişimcilik Bölümü, 4.sınıf, Lisans
2019-2020, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK, İŞLETME FAKÜLTESİ, GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ 3.SINIF, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ I, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, 2.Sınıf, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 4.SINIF, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ 2.SINIF, Lisans
2019-2020, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE GİRİŞİMCİLİK Y.L., Yüksek Lisans
2019-2020, Girişimcilik Teori ve Uygulamaları KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SBE, GİRİŞİMCİLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGR, Yüksek Lisans
2019-2020, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME Y.L., Yüksek Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2018-2019, KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ II Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2018-2019, PROJE YÖNETİMİ Karabük Üniversitesi SBE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F/ Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2018-2019, Aile İşletmeleri ve Uzlaşma Yönetimi, Girişimcilik Bölümü, 4.sınıf, Lisans
2018-2019, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 3. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ 1 Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2. Sınıf, Lisans
2018-2019, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE GİRİŞİMCİLİK Y.L. (Uzaktan Eğitim), Yüksek Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME Y.L, Yüksek Lisans
2018-2019, GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE YAKLAŞIMLARI Karabük Üniversitesi LEE Girişimcilik Y.L., Yüksek Lisans
2016-2017, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE GİRİŞİMCİLİK Y.L., Lisans
2016-2017, Sosyal Girişimcilik Girişimcilik Bölümü 3.Sınıf, Lisans
2016-2017, Örgütsel Davranış Uluslararası İşletmecilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ 2.SINIF, Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 4.SINIF, Lisans
2016-2017, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ 2.SINIF, Lisans
2015-2016, GİRİŞİMLERDE PROJE YÖNETİMİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE GİRİŞİMCİLİK Y.L., Yüksek Lisans
2015-2016, Girişimcilik Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 1.Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilik Örnekleri II Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilikte Vaka Analizi İşletme Bölümü 4. Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilik ve İş Planlaması Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2015-2016, GİRİŞİMCİLİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME Y.L., Yüksek Lisans
2015-2016, Türk Vergi Sistemi Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 4.Sınıf, Lisans
2015-2016, Türk Vergi Sistemi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4.Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilik Karabük Üniversitesi SBE İşletme Y.L., Yüksek Lisans
2015-2016, Girişimlerde Proje Yönetimi Karabük Üniversitesi SBE Girişimcilik Y.L., Yüksek Lisans
2015-2016, Girişimcilik Örnekleri Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilik Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü 2.Sınıf, Lisans
2015-2016, Girişimcilik Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 4.Sınıf, Lisans
Kayıt Yok
Uygun, R. (2022) "Girişimcilik Araştırmalarının Çıkmaz Sokağı Kişilik Özellikleri Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme ve Davranış Eksenli Modellerin Girişimcilik Literatürüne Katkıları", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) Link   
Uygun, R. (2019) "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KLASİK DÖNEMİNDE GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ TİPOLOJİLERİ", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (3) pp. 371-385 [TR Dizin] Link   
Uygun, R., Kasımoğlu, M. (2013) "The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions", International Journal of Business and Management, 8 (5) pp. 24-40 Link DOI  
Uygun, R., Elagöz, İ. (2012) "Girişimsel Davranışların Evrimi Yerel ve Boylamsal Bir Araştırma", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1) pp. 255-264 Link  
Uygun, R., Akdemir, A. (2012) "Entrepreneurial Behaviors of Turkish Entrepreneurs A Research about Perception and Seize of Opportunities of Turkish Entrepreneurs", International Journal of Business and Social Science, 3 (15) pp. 78-91 Link  
Uygun, R., Elagöz, İ. (2012) "Girişimsel Davranışların Evrimi: Yerel ve Boylamsal Bir Araştırma", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1) pp. 255-264  
Güngören, M., Kasımoğlu, M., Uygun, R. (2012) "Core value percepitions and oppurtunity seizing among local entreprenurs in Turkey", International Journal of Businnes and Management Studies, 1 (2) pp. 117-131  
Uygun, R., Altın, E. (2011) "Overview of Methodological Trends of the Last Decade in Strategic Management Research", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24 (13) pp. 1475-1480 Link DOI  
Hulusi, D., Uygun, R. (2011) "Girişimcilik Paradigmasında Dönüşüm Deneyime Dayalı Girişimci Türleri Üzerine Teorik Bir Değerlendirme", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,, 6 (2) pp. 19-34 Link  
Uygun, R., Kasımoğlu, M. (2010) "Bilimsel Araştırmalarda Örtülü Ölçümler", Yönetim Bilimleri Dergisi, 8 (1) pp. 13-25 [TR Dizin]  
Uygun, R., Aydın, G.G. (2022) "Ekolojik Girişimciliğin Kavramsal Çerçevesi ve Örnek Vakalarla Araştırılması: Keşifsel Bir Çalışma", 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 17-19 November 2022, Aksaray- Türkiye , (pp. 280-281), Aksaray, Türkiye, (Kasım 2022
Aydın, G.G., Uygun, R. (2022) "Türkiye’de Kadın Emeği Çalışmalarının İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerine Nitel Bir Analiz", 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 17-19 November 2022, Aksaray- Türkiye , (pp. 278-279), Aksaray, Türkiye, (Kasım 2022
Uygun, R., Uygun, T., Yalçın, E. (2019) "Girişimcilik Deneyimi Çerçevesinde İstihdam ve Girişimcilik: Çanakkale Alan Araştırması", 18th International Business Congress , (pp. 2078-2088), Osmaniye, Türkiye, (Mayıs 2019
Uygun, R. (2018) "Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi", III.International Rating Academy Congress on Applied Sciences , (pp. 253-263), Lviv, Ukrayna, (Ekim 2018
Uygun, R. (2016) "The Role of Entrepreneurial Experience On Recognizing and Pursuiting Business Opportunities Findings from Çanakkale Region İş Fırsatlarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Girişimcilik Deneyiminin Rolü Yerel Bir Araştırma", International Congress of Management Economy and Policy - ICOMEP , (pp. 2573-2581), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Uygun, R., Hamarat, B. (2015) "Girişimcilik Sürecinin Kritik Bir Bileşeni Olarak İşin Terk Edilmesi Girişimsel Çıkış Ve Beşeri Sermaye Bileşenlerinin Girişimsel Çıkışa Etkisi", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Muğla, Türkiye, (Mayıs 2015
Uygun, R., Hamarat, B. (2015) "Girişimcilik Sürecinin Kritik Bir Bileşeni Olarak İşin Terk Edilmesi Girişimsel Çıkış ve Beşeri Sermaye Bileşenlerinin Girişimsel Çıkışa Etkisi", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 299-305), Muğla, Türkiye, (Mayıs 2015
Sönmez, R., Uygun, R. (2012) "How to Achieve Value Creation in Social Alliances A Research in Mobile Communication Industry", 7th International Symposium on Business Administration , (pp. 277-284), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2012
Uygun, R., Hamarat, B. (2011) "Girişimcilik Deneyiminin Girişimsel Tutum ve Davranışlara Etkisi Piyasa Aktör ve Düzenleyicilerine Yönelik Çıkarımlar", 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale , (pp. 149-153), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2011
Uygun, R., Hamarat, B. (2011) "Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü Çanakkale İlinde Yapılan Bir Araştırma", 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale , (pp. 24-28), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2011
Uygun, R., Kasımoğlu, M. (2011) "Yerel Piyasalarda Girişimsel Fırsatların Yapısının Bu İş Fırsatlarında Faaliyette Bulunan Girişimci Türlerine Etkisi", International Symposium of Regional Development, Bozok University , (pp. 267-274), Yozgat, (Ocak 2011
Kasımoğlu, M., Uygun, R. (2010) "Extinction of The Entrepreneurial Opportunities in the Indigenous Markets Causes and Conclusions from Local Cases", 6th International Scientific Symposium on Business Administration , (pp. 306-317), Prag, Çek Cumhuriyeti, (Mayıs 2010
Uygun, R., Kasımoğlu, M. (2010) "The Entrepreneurial Performance Model of ExperiencedEntrepreneurs An Indigenous and Regional Study from Turkey", International Workshop on Innovation & Entrepreneurship Congress , (pp. 87-98), İzmir, Türkiye, (Aralık 2010
Uygun, R., Kasımoğlu, M. (2010) "Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Çerçevesinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili Tanımlayıcı Bir Analiz", 7th International Non-Govermental Organizations Conference , (pp. 78-89), Çanakkale, Türkiye, (Aralık 2010
Uygun, R., Hamarat, B. (2009) "Yerel Piyasalarda Girişimsel Niyetlerin Ortaya Çıkışı Niyetlerin Gelişiminde Bireysel Özgeçmişin Rolü ve Çanakkale İli Biga İlçesinde Yapılan Bir Araştırma", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir , (pp. 65-71), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2009
Uygun, R., Hamarat, B. (2009) "KAYBOLMUŞ GİRİŞİMSEL FIRSATLARIN GİRİŞİMCİ TÜRLERİ EKSENİNDE YEREL BAĞLAMDA ANALİZİ ÇANAKKALE İLİ BIGA İLÇESINDE YAPILAN BIR ARAŞTIRMA", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir , (pp. 314-319), Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2009
James, H.L., Kasımoğlu, M., Uygun, R. (2008) "An Empirical Description of the Agile Organization", 5th International Symposium on Business Administration , (pp. 113-126), Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2008
Uygun, R. (2019) "GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE YAKLAŞIMLARI", Bursa/Türkiye : EKİN YAYINEVİ  
Uygun, R. (2018) "Girişimcilik Deneyimine Dayalı Girişimci Türleri ve Örnek Alan Çalışmaları", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Uygun, R. (2018) "Girişimcilik Teori ve Yaklaşımları", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Uygun, R. (2016) "GİRİŞİMCİLİK TEORİ VE UYGULAMALARI", Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions
International Journal of Business and Management
0 0 0 6 0 1 0 0 7
2
Overview of Methodological Trends of the Last Decade in Strategic Management Research
Procedia - Social and Behavioral Sciences
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2011) "Prof. Dr. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü" Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Murat Kasımoğlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2008 - 2013 8
Bahattin Hamarat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2009 - 2015 6
Gonca Gezer Aydın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2022 2
İsmail Elagöz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2012 2
Muaz Güngören
-
2012 1
Emel Altın
Şırnak Üniversitesi
2011 1
Rukiye Sönmez
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2012 1
Ali Akdemir
İstanbul Arel Üniversitesi
2012 1
Damgacıoğlu Hulusi
-
2011 1
Eda Yalçın
-
2019 1
Hoyt L James
-
2008 1
Tuğba Uygun
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 1604
Anahtar Kelimeler Girişimcilik, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 6 110 0 210 25 0 0 35 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 467 . 392 . - 333 . 520 . - - 589 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 383 . 305 . - 262 . 458 . - - 513 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 169 . 100 . - 69 . 190 . - - 236 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 55 . 26 . - 19 . 59 . - - 71 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 124 . 69 . - 46 . 128 . - - 147 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 133 . 78 . - 53 . 152 . - - 177 . - -
Toplam Yayın 2 2 0 3 2 0 0 3 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri