img

Doç. Dr. Raşit ESEN

  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım
  • Endüstriyel Tasarım

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi (Yl) (Tezli), 2006, 2009
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü, 2021
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 76, 2018
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Diğer, Erasmus Öğrenci Değişimi, West of Hungary University, Hungary, 25-01-2010, 16-06-2010
Kurs, Eğitimcilerin Eğitimi, Karabük Üniversitesi, Türkiye, 28-02-2009, 01-03-2009
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Orman Endüstri Mühendisliği Ahşap İşleme ve Mobilya Teknolojisi
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Orman Endüstri Mühendisliği Ahşap Esaslı Kompozitler
[UAK] Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Orman Endüstri Mühendisliği Ahşap Fiziği ve Mekaniği
Akademik Ünvanlar
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye
2009-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Türkiye
2007-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Farabi Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2020, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-, Bilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Hörü Tokdemir, Yüksek Lisans, Isıl işlem görmüş bazı ağaç malzemeden elde edilen lamine ağaç malzemenin mekaniksel özelliklerinin, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Caner Türüdü, Yüksek Lisans, Bazı ağaç malzemelerin seçilen alanlarda denge rutubet miktarlarının belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
İlker Yalçın, Doktora, Yoğunlaştırılmış Ağaç Malzemelerden Elde Edilen Lamine Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmes, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Bilgisayar Destekli Tasarım I, Lisans
2019-2020, Meslek Uygulama, Lisans
2019-2020, Görselleştirme Teknikleri II, Lisans
2019-2020, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Temel Görselleştirme Teknikleri I, Lisans
2019-2020, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V, Lisans
2019-2020, Endüstriyel Tasarıma Giriş, Lisans
2019-2020, Mezuniyet Projesi, Lisans
2019-2020, Ergonomi, Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Ambalaj Tasarımı II, Lisans
2018-2019, Meslek Uygulama, Lisans
2018-2019, Görselleştirme Teknikleri, Lisans
2018-2019, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V, Lisans
2018-2019, Bilgisayar Des. Tas. I, Lisans
2018-2019, Ergonomi, Lisans
2018-2019, Endüstriyel Tasarıma Giriş, Lisans
2018-2019, Temel Görselleştirme Teknikleri I, Lisans
2018-2019, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu VI, Lisans
2017-2018, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu VI, Lisans
2017-2018, Malzeme Bilgisi III, Ön Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, Üst Yüzey İşlemleri I, Ön Lisans
2017-2018, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V, Lisans
2017-2018, Malzeme Bilgisi III (II. Öğretim), Ön Lisans
2017-2018, Mobilya Tasarımı ve Ergonomisi, Yüksek Lisans
2017-2018, Bilgisayar Destekli Tasarım, Lisans
2017-2018, Görselleştirme Teknikleri, Lisans
2017-2018, Ergonomi, Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, Endüstriyel Tasarıma Giriş, Lisans
2017-2018, Meslek Uygulama, Lisans
2016-2017, Mobilya Tasarımı ve Ergonomisi, Yüksek Lisans
2016-2017, İleri Tabakalı Ağaç Malzeme Tekn, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Meslek Uygulama, Lisans
2016-2017, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu VI, Lisans
2016-2017, Ergonomi, Lisans
2016-2017, Görselleştirme Teknikleri II, Lisans
2016-2017, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III, Lisans
2016-2017, Temel Görselleştirme Teknikleri I, Lisans
2016-2017, GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ I, Lisans
2015-2016, Mobilya Tasarımı ve Ergonomisi, Yüksek Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, İleri Tabakalı Ağaç Malzeme Tekn., Yüksek Lisans
2015-2016, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III, Lisans
2015-2016, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV, Lisans
2015-2016, GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ I, Lisans
2015-2016, Görselleştirme Teknikleri II, Lisans
2015-2016, ERGONOMİ, Lisans
2014-2015, İleri Tabakalı Ağaç Malzeme Tekn., Yüksek Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, Mobilya Tasarımı ve Ergonomisi, Yüksek Lisans
2014-2015, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I, Lisans
2014-2015, Görselleştirme Teknikleri III, Lisans
2014-2015, GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ II, Lisans
2014-2015, ERGONOMİ, Lisans
2014-2015, Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II, Lisans
2014-2015, Görselleştirme Teknikleri IV, Lisans
2014-2015, Görselleştirme Teknikleri I, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kurşun Geçirmez Özelliğe Sahip Lamine Ağaç Malzemelerin Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
STRATAGAME Strategic Partnershipfor Soft Skills Building Through Gamification,2018-1-RO01-KA202-049112 (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yardımcı Personel , 2019-2021
Improvement Of Fıre-Resıstance Of Scots Pıne Wood Used On Hıstorıcal Wooden Constructıons (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
The Effects of Denstification and Heat Treatment on Thermal Countuctivity of Fir Wood (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Batı Karadeniz Konutlarında Salon Mobilya İlişkisinin Ergonomik Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2011-2012
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Esen, R., Likos, E., Zengin, G. (2022) "The Effects of Using Different Adhesive on the Thickness Swelling Ratio of LVL Produced from Scotch Pine", BioResources, 14 (4) pp. 5645-5654 [SCI Expanded] Link DOI
Esen, R., Türüdü, C. (2020) "Variable Climate’s Effect on Wood Material’s Equilibrium Moisture Content in Turkey", BioResources, 15 (4) pp. 7420-7432 [SCI Expanded]       
Esen, R. (2019) "Emprenyeli Sarıçam Ağaç Malzemeye Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliğine Etkisinin Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21 (3) pp. 731-741 [TR Dizin]  
ESEN, R. (2019) "Emprenyeli Sarıçam Ağaç Malzemeye Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Isı İletkenliğine Etkisinin Belirlenmesi The Determination of Effect of Finishing on The Thermal Conductivity of Impregnated Scotch Pine", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 0 (0) [TR Dizin]  
Esen, R., Uysal, B. (2019) "The Analysis of Living Room Furniture and Room Spaces Used By Familiesrelation of West Black Sea Region in Turkey", Engineering Science and Technology,an International Journal, 22 (2) pp. 692-696 [SCI Expanded]          
Pelit, H., Korkmaz, M., Budakçı, M., Esen, R. (2017) "The Effects of Densification and Heat Treatment on Thermal Conductivity of Fir Wood", The Online Journal of Science and Technology, 7 (3) pp. 117-122  
Özcan, C., Kurt, Ş., Esen, R., Korkmaz, M. (2016) "The Determinated Combustion Properties of Fir Wood Impregnated With Fire Retardants", The Online Journal of Science and Technology, 6 (3) pp. 77-82    
Özcan, C., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C. (2016) "The Improve of Combustion Properties On Wooden Material By Using Liquid Nitrogen and Boric Acid", The Online Journal of Science and Technology, 6 (2) pp. 87-92  
Yapıcı, F., Senyer, N., Esen, R. (2016) "Comparision of The Multiple Regression Ann and Anfis Models for Prediction of Moe Value of Osb Panels", Wood Research, 61 (5) pp. 741-754 [SCI Expanded]       
Esen, R., Kurt, S., Özcan, C. (2016) "Compression Strength Perpendicular to Grain Characteristics of Impregnated Laminated Veneer Lumbers Exposed to Sea Water", Baltic Forestry, 22 (1) pp. 132-138 [SCI Expanded] Link       
Yapıcı, F., Esen, R., Erkaymaz, O., Baş, H. (2015) "Modeling of compressive strength parallel to grain of heat treated scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood by using artificial neural network,Modeliranje tlačne čvrstoće paralelno s vlakancima toplinski obrađenog drva škotskog bora (Pinus sylvestris L.) s pomoću umjetne neuronske mreže", Drvna Industrija, 66 (4) pp. 347-352 [SCI] Link DOI          
Yapıcı, F., Esen, R., Erkaymaz, O., Baş, H. (2015) "Modeling of Compressive Strength Parallel to Grain of Heat Treated Scotch Pine Pinus sylvestris L Wood by Using Artifical Neural Network", Drvna Industrija, 66 (4) pp. 347-352 [SCI Expanded]
Özcan, C., Uysal, B., Kurt, Ş., Esen, R. (2013) "Effect of Dowels and Adhesive Types on Withdrawal Strength in Particleboard and MDF", Journal of Adhesion Science and Technology, 8 (27) pp. 843-854 [SCI Expanded]       
Yapıcı, F., Esen, R., Yörür, H., Likos, E. (2013) "The Effects of Heat Treatment On The Modulus of Rupture And Modulus Of Elastıcıty of Scots Pıne Pinus Sylvestris L Wood", NWSA-E-Journal of New World Sciences Academy, 1 (8) pp. 1-6     
Yapıcı, F., Esen, R., Yörür, H. (2013) "The Effects of Press Time and Press Pressure on The Modulus of Rupture And Modulus of Elasticity Properties of Oriented Strandboard (Osb) Manufactured From Scots Pine.", Pro Ligno, 4 (9) pp. 532-535    
Esen, R., Yapıcı, F., Yörür, H. (2013) "The Effects of Press Time and Press Pressure on The Screw Strength Properties of Oriented Strand Board (Osb) Manufactured From Scots Pine", Pro Ligno, 9 (4) pp. 456-459
Yörür, H., Esen, R., Yapıcı, F. (2013) "The Determination of Thickness Swelling of Orientedstrength Board Osb Manufactured From Scotch Pine By Using Cast Polyamide", Pro Ligno, 4 (9) pp. 569-539    
Esen, R., Özcan, C., Likos, E., Özkan, O.E. (2012) "The Effects of Exposure to Sea Water Steam on Thermal Conductivity of Varnished Fir Wood", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 217-220 [TR Dizin]    
Esen, R., Likos, E., Özcan, C., Korkmaz, M., Kılınç, İ. (2012) "The Effects of Humidity on Thermal Conductivity of Fir Wood", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (3) pp. 121-123 [TR Dizin]    
Esen, R., Özcan, C. (2012) "The effects of Heat Treatment on Shear Strength of Oak Quercus petraea L wood", SDU Faculty of Forestry Journal, 13 (1) pp. 150-154 [TR Dizin]    
Özcan, C., Esen, R., Likos, E., Kurt, Ş., Yapıcı, F. (2012) "The Effects of Fire Retardants Paint on Combustion Properties of Fir Wood", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (3) pp. 124-126 [TR Dizin]  
Yapıcı, F., Esen, R., Kurt, Ş., Likos, E., Erkaymaz, O. (2012) "Prediction of Withdrawal Strength of Nail of Uludag Fir Wood by Using Artificial Neural Network (ANNs)", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (3) pp. 131-134 [TR Dizin]  
Yapici, F., Ozcifci, A., Esen, R., Kurt, S. (2011) "The effect of grain angle and species on thermal conductivity of some selected wood species", BioResources, 6 (3) pp. 2757-2762 [SCI] Link       
Yapıcı, F., Uysal, B., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C. (2011) "Impacts of Impregnation Chemicals On Finishing Process and Combustion Properties of Oriental Beech Fagus Orientalis L Wood", Bioresources, 6 (4) pp. 3933-3943 [SCI Expanded]       
Yapıcı, F., Özçifçi, A., Esen, R., Kurt, Ş. (2011) "The Effects of Grain Angles and Wood Species on Thermal Conductivity", Bioresources, 6 (3) pp. 2757-2762 [SCI Expanded]
Yapıcı, F., Likos, E., Esen, R. (2011) "The Effects of Edge Banding Thickness of Some Trees on Withdrawal Strengths of Beech Dowel Pins in Composite Materials", Wood Research, 56 (4) pp. 601-612 [SCI Expanded]       
Budakçı, M., Korkut, D.S., Esen, R. (2010) "The Color Changes on Varnish Layers After Accelerated Aging Through the Hot and Cold Check Test Impregnation", African Journal Biotec, 24 (9) pp. 3595-3620 [SCI Expanded]               
Uysal, B., Kurt, Ş., Seferoğlu, D., Yıldırım, M.N., Esen, R. (2010) "Combustion Propeties of Poplar Of Finishing Processed Teknoloji", Karabük Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 13 (4) pp. 273-279  
Uysal, B., Özcan, C., Yıldırım, M.N., Esen, R., Kibaroğlu, R. (2010) "Determimation Of Dimension Stability Of Plywood Which Exposed Water Steam", Karabük Universitesi Teknoloji Dergisi, 13 (2) pp. 125-132    
ESEN, R. () "Batı Karadeniz Bölgesi konutlarında salon-mobilya ilişkisinin ergonomik analizi", JESTECH, 0 (0) [SCI]  
Bildiriler
Yalçın, İ., Esen, R. (2020) "Yoğunlaştırılmış Karakavak (Populus Nigra L.)’tan Elde Edilen Cam Elyafı Takviyeli Lamine Malzemenin Basınç Direncine Etkisinin Belirlenmesi", VI. International Furniture Congress , Trabzon, Türkiye, (Aralık 2020)
Esen, R., Korkmaz, M., Özcan, C., Kılınç, İ. (2018) "Combustion Properties of Impregnated and Cryogenically Treated Chestnut Wood", 14th International Combustion Symposium (INCOS2018) , (pp. 227-231), Karabük, Türkiye, (Haziran 2018)
Zeyveli, M., Esen, R., Aydın, M., Özcan, Ö., Arslan, D.C. (2018) "3 Eksenli Lazer İşleme Makinesi Tasarımı ve Prototip Üretimi", 3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018 , (pp. 577-582), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018)
Zeyveli, M., Esen, R., Aydın, M., Uçar, M., Doğan, S. (2018) "3 Eksen Kartezyen Çizim Yapan Robot Tasarımı ve Üretimi", 3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018 , (pp. 599-603), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018)
Özcan, C., Korkmaz, M., Esen, R., Kılınç, İ. (2018) "Combustion Properties of The Fire-Retardant Paint Coated Ash Wood", 14th International Combustion Symposium (INCOS2018) , (pp. 232-235), Karabük, Türkiye, (Haziran 2018)    
Aydın, M., Öz, Ö., Aydın, M., Esen, R., Güneş, B., Dindar, B., Çapacı, T. (2018) "Design and Production of Laser Marking Printer", 3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018 , (pp. 475-479), Antalya, Türkiye, (Nisan 2018)
Esen, R., Özcan, C. (2017) "Improvement of Fire-Resistance of Scotch Pine Wood Used on Historical Wooden Constructions", 3. International Conference on Environmental Science and Technology , (pp. 140-145), Budapeşte, Macaristan, (Aralık 2017)  
Özcan, C., Esen, R., Korkmaz, M., Kılınç, İ. (2017) "Determination of the Effects of Fire-Reterdant Paints on the Combustion Properties of Tilia Wood", 8 th. International Advanced Technologies Symposium , (pp. 3800-3802), Elazığ, Türkiye, (Aralık 2017)
Özcan, C., Esen, R. (2017) "Deternination of Combustion Properties of the Firetex Impregnated Scotch Pine", 3.International Conference on Environmental and Technology , (pp. 134-139), Budapeşte, Macaristan, (Aralık 2017)    
Budakçı, M., Esen, R., Özcan, C., Korkmaz, M., Pelit, H. (2016) "The Effect of Boric Acid Modification On the Combustion Properties of Water Based Varnish", II. International Furniture Congress , (pp. 36-42), Muğla, Türkiye, (Aralık 2016)       
Esen, R., Kurt, Ş., Özcan, C., Yapıcı, F. (2015) "Combustion Properties of Chestnut Wood By Using Fire Retardant Paint", International Science and Technology Conference , (pp. 131-134), St. Petersburg, Rusya Federasyonu, (Ağustos 2015)
Yapıcı, F., Esen, R. (2013) "The Effects of Press Time And Press Pressure On The Modulus of Rupture and Modulus of Elasticity Properties of Oriented Strength Board OSB Manufactured From Poplar Wood", 24th İnternational Scientific Conference October 2013 , (pp. 175-178), Zagrap, Hırvatistan, (Ekim 2013)  
Yörür, H., Yapıcı, F., Esen, R. (2013) "The Effects of Cast Polyamide on The Moduls of Rupture and Modulus Elasticity of Oriented Stregth Board OSB Manufactured form Scotch Pine", 24th İnternational Scientific Conference October 2013 , (pp. 179-182), Zagrep, Hırvatistan, (Ekim 2013)     
Esen, R., Yapıcı, F. (2013) "The Effects of Press Time and Press Pressure on The Screw Strength Properties of Oriented Strength Board OSB Manufactured from Poplar Wood", 24th İnternational Scientific Conference October 2013 , (pp. 15-18), Zagrep, Hırvatistan, (Kasım 2013)       
Esen, R., Yapıcı, F., Yıldız, A., Kılınç, İ. (2013) "Yönlendirilmiş Yonga Levha Üretim Teknolojisi", II. Ulusal Mobilya Kongresi, 11-13 Nisan 2013 , Denizli, Türkiye, (Nisan 2013)
Yapıcı, F., Esen, R., Likos, E., Korkmaz, M. (2013) "Isıl İşleme Maruz Kalmış Sarıçam Odununun Kalınlık ve Ağırlık Artışının Belirlenmesi", I. Ulusal Mobilya Kongresi, 11-13 Nisan 2013 , Denizli, Türkiye, (Nisan 2013)
Toker, H., Baysal, E., Özçifçi, A., Altun, S., Esen, R. (2012) "Combustion Properties Of Laminated Veneer Lumbers Impregnated With Some Chemicals", 12th International Combustion Symposium , (pp. 8-15), Kocaeli, Türkiye, (Nisan 2012)
ESEN, R. (2011) "Bolu İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İmalat İşletmelerinde Ses ve Işık Düzeyinin Belirlenmesi The Determination Of Sound and Light Level Of Small and Middle- Sized Furniture Manufacture Establishments in Bolu", UMYOS 2011 , Türkiye, (Mayıs 2011)  
Kurt, Ş., Yapıcı, F., Özcan, C., Esen, R., Korkmaz, M., Kılınç, İ. (2011) "The Determination Of Sound and Light Level Of Small and Middle Sized Furniture Manufacture Establishments Bursa City", 2ndInternational and 6th National Vocational Schools Symposium 2011 , Aydın, Türkiye, (Haziran 2011)
Uysal, B., Yapıcı, F., Kol, H.Ş., Özcan, C., Esen, R., Korkmaz, M. (2011) "Determination of Thermal Conductivity Finished on Impregnated Wood Material", 6th International Advanced Technologies Symposium , (pp. 262-266), Elazığ, Türkiye, (Ocak 2011)     
Uysal, B., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C., Yıldırım, M.N., Kılınç, İ. (2011) "Impacts of Impregnation Chemicals On Finishing Process and Combustion Properties of Sapelli Wood", 6th International Advanced Technologies Symposium , (pp. 267-275), Elazığ, Türkiye, (Haziran 2011)  
Uysal, B., Önalan, O., Kurt, Ş., Esen, R., Özcan, C. (2011) "Determination Of Different Door Knockers And Door Hinges In The Historical Houses", 6th International Conference On Interdisciplinary In Education , (pp. 15-19), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2011)
Uysal, B., Özcan, C., Yapıcı, F., Esen, R. (2010) "Thermal Conductivity of Fır Wood Impregnated With Some Fire Retardant", ” III. National Forestry Congress 20-22 May.2010 , (pp. 1788-1798), Artvin, Türkiye, (Mayıs 2010)        
Budakçı, M., Sönmez, A., Esen, R. (2009) "Investıgatıon The Resıstance Of Wooden Varnıshes To Steam And Wet Heat", 5th International Advanced Technologies Symposium-IATS 09 , Karabük, Türkiye, (Ocak 2009)  
Budakçı, M., Uysal, B., Esen, R. (2009) "The Effect of Boric Acid Modification on The Hardness Value of Water Based Varnish", 5th International Advanced Technologies Symposium-IATS 09 , (pp. 13-15), Karabük, Türkiye, (Ocak 2009)              
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Esen, R., Likos, E., Tokdemir, H. (2020) "Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar", Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi, 7.Bölüm
ESEN, R. (2020) "Isıl İşlem Görmüş Bazı Ağaç Malzemeden Elde Edilen Lamine", Türkiye :  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Engineering Science and Technology, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, ETAK(Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi), 2015-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
The Effects of Edge Banding Thickness of Some Trees on Withdrawal Strengths of Beech Dowel Pins in Composite Materials
Wood Research
6 0 0 0 0 0 6
2
Effect of Dowels and Adhesive Types on Withdrawal Strength in Particleboard and MDF
Journal of Adhesion Science and Technology
5 0 0 0 0 0 5
3
Impacts of Impregnation Chemicals On Finishing Process and Combustion Properties of Oriental Beech Fagus Orientalis L Wood
Bioresources
4 0 0 0 0 1 5
4
Impacts of Impregnation Chemicals On Finishing Process and Combustion Properties of Sapelli Wood
4 0 0 0 0 1 5
5
The Effects of Grain Angles and Wood Species on Thermal Conductivity
Bioresources
3 1 0 0 0 0 4
6
Modeling of Compressive Strength Parallel to Grain of Heat Treated Scotch Pine Pinus sylvestris L Wood by Using Artifical Neural Network
Drvna Industrija
4 0 0 0 0 0 4
7
Determination of Thermal Conductivity Finished on Impregnated Wood Material
1 0 0 0 0 2 3
8
The Determinated Combustion Properties of Fir Wood Impregnated With Fire Retardants
The Online Journal of Science and Technology
1 0 0 0 0 1 2
9
Comparision of The Multiple Regression Ann and Anfis Models for Prediction of Moe Value of Osb Panels
Wood Research
1 1 0 0 0 0 2
10
The Effects of Press Time and Press Pressure on The Screw Strength Properties of Oriented Strand Board (Osb) Manufactured From Scots Pine
Pro Ligno
1 1 0 0 0 0 2
11
The Color Changes on Varnish Layers After Accelerated Aging Through the Hot and Cold Check Test Impregnation
African Journal Biotec
2 0 0 0 0 0 2
12
The effects of Heat Treatment on Shear Strength of Oak Quercus petraea L wood
SDU Faculty of Forestry Journal
2 0 0 0 0 0 2
13
Thermal Conductivity of Fır Wood Impregnated With Some Fire Retardant
0 0 0 0 0 2 2
14
The Determination of Thickness Swelling of Orientedstrength Board Osb Manufactured From Scotch Pine By Using Cast Polyamide
Pro Ligno
1 0 0 0 0 0 1
15
The Effects of Press Time and Press Pressure on The Modulus of Rupture And Modulus of Elasticity Properties of Oriented Strandboard (Osb) Manufactured From Scots Pine.
Pro Ligno
1 0 0 0 0 0 1
16
The Effects of Exposure to Sea Water Steam on Thermal Conductivity of Varnished Fir Wood
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 0 0 1
17
The Effects of Densification and Heat Treatment on Thermal Conductivity of Fir Wood
The Online Journal of Science and Technology
0 0 0 0 0 1 1
18
The Effects of Heat Treatment On The Modulus of Rupture And Modulus Of Elastıcıty of Scots Pıne Pinus Sylvestris L Wood
NWSA-E-Journal of New World Sciences Academy
0 0 0 0 0 1 1
19
The Effect of Boric Acid Modification on The Hardness Value of Water Based Varnish
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2011) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2011) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
(2010) "Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: Karma Fotoğraf Sergisi, 01-11-2018
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2010 - 2018 22
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
Karabük Üniversitesi
2013 5
Karabük Üniversitesi
2010 - 2011 3
Karabük Üniversitesi
2018 3
Karabük Üniversitesi
2018 2
Karabük Üniversitesi
2018 1
Karabük Üniversitesi
2011 1
Karabük Üniversitesi
2012 1
Fatih Yapıcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2010 - 2016 20
Şeref Kurt
Kastamonu Üniversitesi
2010 - 2015 10
Mustafa Korkmaz
Düzce Üniversitesi
2011 - 2018 10
Burhanettin Uysal
Karabük Üniversitesi
2009 - 2019 10
Erkan Likos
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2011 - 2022 9
İzham Kılınç
Batman Üniversitesi
2011 - 2018 7
Mehmet Budakçı
Düzce Üniversitesi
2009 - 2017 5
Hüseyin Pelit
Düzce Üniversitesi
2016 - 2017 2
Okan Erkaymaz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2012 - 2015 2
Ayhan Özçifçi
Aksaray Üniversitesi
2011 - 2012 2
Şeref Kurt
-
2016 2
Ergün Baysal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 1
Dursun Seferoğlu
Giresun Üniversitesi
2010 1
Derya Sevim Korkut
Düzce Üniversitesi
2010 1
Hasan Baş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2015 1
Abdulkadir Yıldız
Dicle Üniversitesi
2013 1
İlker Yalçın
İzmir Ekonomi Üniversitesi
2020 1
Hilmi Toker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2012 1
Osman Emre Özkan
Kastamonu Üniversitesi
2012 1
Mustafa Aydın
Karabük Üniversitesi
2018 1
Abdullah Sönmez
Gazi Üniversitesi
2009 1
A. Ozcifci
-
2011 1
Burak Dindar
-
2018 1
Burak Güneş
-
2018 1
Caner Türüdü
-
2020 1
Doruk Can Arslan
-
2018 1
F. Yapıcı
-
2015 1
F. Yapici
-
2011 1
H. Baş
-
2015 1
Hörü Tokdemir
-
2020 1
Merve Uçar
-
2018 1
Nurettin Senyer
-
2016 1
O. Erkaymaz
-
2015 1
Ömürcan Özcan
-
2018 1
Recep Kibaroğlu
-
2010 1
S. Kurt
-
2011 1
Serdar Doğan
-
2018 1
Seref Kurt
-
2016 1
Talha Çapacı
-
2018 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49495
YÖKSİS Temel Alan Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 4974
YÖKSİS Bilim Alanı Orman Endüstri Mühendisliği 335
Anahtar Kelimeler Ahşap İşleme ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Esaslı Kompozitler, Ahşap Fiziği ve Mekaniği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ağırlıklı Puan 60 140 45 50 65 100 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 558 . 474 . 666 . 589 . 567 . 475 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 283 . 221 . 358 . 304 . 279 . 215 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 77 . 44 . 88 . 64 . 52 . 38 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 41 . 23 . 48 . 39 . 27 . 18 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 27 . 20 . 38 . 32 . 22 . 16 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 27 . 20 . 42 . 30 . 25 . 19 . - -
Toplam Yayın 2 5 4 5 2 3 0 0
Toplam Makale 1 4 1 0 2 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 1 1 3 5 0 1 0 0
Makale (SCI) 1 2 0 0 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 3 5 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri